A Mérlegen egy életmű című tanulmánykötet és Déry Tibor Barátságos pesszimizmussal című dokumentumgyűjteménye bemutatója

A köteteket Tarján Tamás irodalomtörténész ismerteti, beszélgetőpartnere Botka Ferenc, a művek szerkesztője és sajtó alá rendezője
Déry Tibor műveinek kicenzúrázott részleteiből Végvári Tamás színművész olvas fel.
 
A Mérlegen egy életmű című tanulmánykötet a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2003 decemberében tartott tudományos konferencia előadásainak szövegeit tartalmazza, amelyek friss szempontok alapján tekintették át az író életművét. A kötet egyben gazdag illusztrációkkal közli a Déry Tibor és a külföld című kiállítás anyagát is, amely az író halálának 25. évfordulója alkalmával készült.

A Barátságos pesszimizmussal című kiadvány a Déry Archívum sorozat része, az író 1965 és 1977 közötti kiadatlan írásait, külföldi interjúit tartalmazza. Külön értéke annak a tévéfilmnek a forgatókönyve, amely 80. születésnapjára készült, valamint azok a szövegek, amelyeket a korabeli cenzúra nem engedett a nyilvánosság elé. A legterjedelmesebb közülük az a szatirikus leírás, amelyben kihallgatásaira, politikai perére és börtönéveire emlékezik.
Dátum: 
2004. június 8. 18.00