Kutatók Éjszakája

Előadások a Díszteremben:

Az előadások kb. 45 percesek, óránként kezdődnek.

18:00

Ady Endre síremléke, Tamási Áron temetése, Vészi Endre utazása

A PIM Médiatárában több olyan filmtekercset őrzünk, melyeket saját eszközeinkkel nem tudtunk életre hívni. Ebben az évben lehetőségünk nyílt arra, hogy digitalizáltassuk és restauráltassuk a 8, 16 és 35 mm-es fekete-fehér némafilmeket. Érdekes dokumentumokra leltünk. A rövid, néhány perces dokumentumfilmek Ady Endre utóéletéről, Lesznai Annáról, Tamási Áronról és más írókról szólnak. Érdekes feladat a filmeken szereplő személyek kilétének megfejtése, amelyben segítségünkre lehetnek azok, akik a Kutatók Éjszakáján a mi programunkat választják.

(PIM Médiatár, Benedek Anna, Hegyi Katalin, Kemény Aranka)

19:00

A lélek kialszik – Emigráns gyűjtemények a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Huszadik századi történelmünk emigrációkkal tarkított: 1919, 1944–1945, 1947–1948, 1956 elindított egy-egy menekülési hullámot, melynek következtében a világ különböző részein több százezer honfitársunknak kellett otthont keresnie. Az „új élet” egyik jele mindig a könyv- és lapkiadás, egy másik hontalannal való kapcsolatfelvétel volt, aminek köszönhetően a hazaival párhuzamosan kialakult egy emigráns kultúra és irodalom. Ennek tükörcserepei mára egyre nehezebben gyűjthetők össze. A lehetőségekről, eredményekről, a PIM gyűjteményezési gyakorlatáról beszél példákkal illusztrálva Mészáros Tibor, a Márai-hagyaték kezelője.

(PIM Könyvtár, Mészáros Tibor)

20:00

A varázsló kertje – Csáth Géza, ahogy még sosem láttuk

Csáth Géza gyerekkora sejtelmesen dereng át novelláiból. Az est során közel hajolunk a varázsló kertjéhez, és a PIM Művészeti, Relikvia- és Fotótárának egyik különlegességével, Csáth Géza családjának fotóhagyatékával ismerkedhetünk meg. A fényképeken keresztül egyrészt az író gyerekkori világát, másrészt az amatőr családi fényképészet kezdeti korszakát vizsgáljuk meg.

(PIM Művészeti, Relikvia- és Fotótár, Sidó Anna)

21:00

Határtalanul – Testtudat és érzékletek Móricz Tükrében

Móricz Zsigmond Tükre keretező felület, melybe a való világ hétköznapi eseményeit foglalta írásba. Ezekben az első világháború alatt írt kéziratos könyvekben minden témává válik, az is, amiről nem lehet szólni, amit nem lehet megosztani senkivel, csak a papirossal, vagy az okostelefonok memóriájával. A kulturális szabályozások a testi, szexuális önkorlátozásra épülnek. Móricz azonban kíváncsi, és elmondhatóvá teszi számunkra a budi kis hajlékának gyerekkori emlékeit, az agyig menő borzongó idegfutást a fürdőben, a testi érintkezés, a kukkolás élvezetét. Utóbbi Móricz Rés című elbeszélésének témája, melyet az est során számos szépirodalmi részlettel együtt mutatunk be.

Közreműködik: Forgách Péter

(PIM Kézirattár, Cséve Anna és Modor Bálint)

 

Előadások a Vörös teremben

Az előadások kb. 45 percesek, óránként kezdődnek.

18:00

Időszámításunk előtt – Történetek a Petőfi Ház alapításáról

A Petőfi Irodalmi Múzeum jogelődje, a Petőfi Ház 1909-ben nyitotta meg kapuit. Létrehozását nemcsak a Petőfi-kultusz intézményesítése sürgette, hanem az a felismerés is, hogy az írói dokumentumok, bár a nemzeti örökség részei, kívül estek az akkori könyvtárak, múzeumok, levéltárak gyűjtőkörén. A Petőfi Társaság által indított értékőrző vállalkozás, a Petőfi Ház tevékenysége nemcsak az akkor fellelhető Petőfi-kéziratok, könyvek és relikviák gyűjtésére terjedt ki, hanem megvásárolták Jókai Mórnak vejével, Feszty Árpáddal közös Bajza utcai házát is. A Ház megalapítása, felújítása és megnyitása azonban nem volt zökkenőmentes. Hogy milyen szerepet játszott a megvásárlásban és a műgyűjtés megszervezésében Herczeg Ferenc? Mi köze mindennek Apponyi Albertnéhoz, Benczúr Gyulánéhoz és Jászai Marihoz? Mit lehet elérni néhány csésze teával? Előadásunkból ez is kiderül.

(PIM Adattár, Veres Miklós)

19:00

A kézirattáros mint Sherlock Holmes

A kéziratos hagyatékok feldolgozása során számos esetben végzünk mikrofilológiai kutatásokat: meghatározzuk, autográf-e egy kézirat, datáljuk, azonosítjuk az idegen kéz általi rájegyzéseket és az aláírás nélküli leveleket. Sokszor családfát is rajzolunk, hogy jobban kiigazodjunk a rokoni szálak között.

(PIM Kézirattár, Borbás Andrea, Nagy-Mihály Ágnes)

20:00

Levelek, viták, hálózatok – új kutatások. Fókuszban Kassák avantgárd folyóiratai

Kassák Lajos irodalmi és képzőművészeti munkássága az 1910-es és 1920-as években szorosan összekapcsolódott szerkesztői tevékenységével. Ha tehát jobban meg akarjuk érteni Kassák művészetét és a magyar avantgárd mozgalom jelenségét, érdemes megvizsgálnunk A Tett, a MA és a Dokumentum című folyóiratokat. Előadásunk három szempontra épül: elsőként azt vizsgáljuk, milyen típusú információk rejtőznek Kassák kiadatlan magánlevelezésében, majd bemutatjuk, hogyan befolyásolták az első világháború alatti sajtóviták az avantgárd művészeti folyóiratok történetének alakulását, illetve milyen szerepet játszott Kassák az avantgárd folyóiratok nemzetközi hálózatának kiépülésében.

(PIM–Kassák Múzeum NKFI kutatócsoport, Balázs Eszter, Dobó Gábor, Szeredi Merse Pál)

21:00

Kosztolányi behálózva

Hogy kerül a késpalló az asztalra? Milyen lehetett Édes Anna pipiszkendője? Mi az a habmerőkanál és a lectio difficilior? Novák tanár úr milyen nótát hallott, mielőtt bukott diákjai megbotozták? A szerzői kéziratok vizsgálata során ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a Kosztolányi hálózati kritikai kiadás segítségével. Kéziratoktól a képernyőig és vissza a digitális filológia által.

(PIM Adattár és DigiPhil, Parádi Andrea)

 

Kiállítótér

18:00–20:00

„És lát, ahogy nem látott sose még…” – Rendhagyó esti vezetések a múzeumban

„Hová lettél, hová levél / Oh lelkem ifjusága!” – kérdezi Arany János, s kérdezzük ezt mind, akik egy reggel nehéz álmunkból arra ébredtünk, hogy felnőtté változtunk. Bogárnyi létünk nagy sötétlő erdejében egy múzeum lehet számunkra olyan megálló, ahol a gyerekkor kísérletező kedve és kreativitása segít nekünk új irányokat kijelölni.

Identitásproblémák? Béreljen múzeumpedagógust és fedezze fel vele tárlatainkat!

(PIM Múzeumpedagógia)

 

Aula

 

Kiadványok árusítása rendkívül kedvezményes áron!

 

 

* Honlap http://www.kutatokejszakaja.hu/
* Facebook https://www.facebook.com/kutatokejszakaja
* Twitter https://twitter.com/kutatok_ejszaka
* Instagram https://www.instagram.com/kutatokejszakaja/
* Youtube https://www.youtube.com/channel/UCZFaAN5NkpSw0kP7rbjtbgg

 

 

 

Dátum: 
2018. szeptember 28. 17.00