Irodalmi Magazin Csokonai-konferencia

A konferencia programja

 

10:00–11:25 Kerekasztal-beszélgetés: A Csokonai-kutatás története és jelenkori irányai

Vendégek: Balogh Piroska, Hansági Ágnes, Thimár Attila, Tóth Barna

Moderátor: Molnár Krisztina

 

11:25–11:40 Kávészünet

 

11:40–13:00 Pálya, kultusz, kánon

Szekcióelnök: Kondor Péter János

11:40–11:55 Debreczeni Attila: Csokonai ars poeticái

11:55–12:10 Lakner Lajos: Csokonai arcai. Csokonai Vitéz Mihály debreceni recepciója

12:10–12:25 Granasztói Olga: Árkádia Debrecenben. Az első irodalmi vita Csokonai sírkövének ürügyén

12:25–12: 40 Burján Ágnes: Csokonai a közoktatásban és a kultúraközvetítésben

12:40–13:00 Vita

 

13:00–14:00 Ebédszünet

 

14:00–15:20 Szerepek, műfajok, kontextusok

Szekcióelnök: Pataky Adrienn

14:00–14:15 Csörsz Rumen István: Csokonai és a közköltészet

14:15–14:30 Fülöp Dorottya: Csokonai Lillája és az olasz irodalom

14:30–14:45 Laczházi Gyula: Csokonai és az érzékenység

14:45–15:00 Maczák Ibolya: Múzsák és színpadok tömlöcében. Csokonai színművei

15:00–15:20 Vita

 

15:20–15:40 Kávészünet

 

15:40–17:00 Alkotói műhely

Szekcióelnök: Maczák Ibolya

15:40–15:55 Hovánszki Mária: Csokonai verselésének zenei háttere és inspirációs forrásai

15:55–16:10 Onder Csaba: A kétéltű képlete. Csokonai Vitéz Mihály: Lilla

16:10–16:25 Török Lajos: Az „én” genezise

16:25–16:40 Molnár Krisztina: A poéta természete

16:40–17:00 Vita

Dátum: 
2023. szeptember 1. 10.00 - 17.00
Helyszín: 

Petőfi Irodalmi Múzeum / online