„Formába kerekedett világ”

Lesznai Anna emlékkonferencia
9.30: Előadók, vendégek fogadása
10.00: E. Csorba Csilla, főigazgató köszöntője (Petőfi Irodalmi Múzeum)
10.20- 12.00: Előadások

Levezető:Török Petra

Jászi Péter: Fejezetek a családi legendáriumból
Repiszky Tamás: Öröklött emlék(ek), kép(ek) – Adalékok Jászi Oszkár és Lesznai Anna családtörténetéhez
Herczeg Renáta: Élet a századforduló felvidéki kúriáiban
F. Majoros Judit: Egy elfeledett irodalmi emlékhely Zemplénben

Hozzászólások, vita

14.00 -15.40: Előadások

Levezető: E. Csorba Csilla

Vécsi Nagy Zoltán: Lesznai Anna korszerűsége
Gellér Katalin: Lesznai és a szecessziós könyvillusztráció
Bajkay Éva: Bécsi évek, osztrák kapcsolatok
Benedek Katalin: Lesznai Anna és Gráber Margit kapcsolatáról

Hozzászólások, vita

16.00-17.40: Előadások

Levezető: Szilágyi Judit

Gantner Brigitta Eszter: Lesznai Anna és szellemi köre
Mihályi Gábor: Lesznai Anna és Mihályi Ödön kapcsolatáról
Rozsics István: Máli és Laci: mikrofilológia, emlékezés (Lesznai Annáról és Hatvany Lajosról)
Lenkei Júlia: New York – Princeton – vasárnap

Hozzászólások, vita

18.00: Tárlatvezetés a Lesznai Anna-kiállításban.

Lesznai-mozi
Repiszky Tamás vetített-képes előadása: Körtvélyes egykor és ma
A Magyar Televízió Archívumában őrzött Lesznai-dokumentumok vetítése
Dátum: 
2006. október 2. 10.30