Saáry Éva hanggyűjteménye

(A Szabad Európa Rádió felvételei, emigrációs interjúk, valamint a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör és a Ticinói Magyar Egyesület anyagai)

Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK, Lugano) 1976 februárjában, Svájci Magyar Iroda néven alakult azzal a céllal, hogy ápolja a magyar nyelvet és terjessze a magyarsággal kapcsolatos ismereteket, népszerűsítse az emigráns magyar irodalmat és mozdítsa elő a magyar–svájci kulturális kapcsolatokat. A tanulmányi napokat általában az 1956-os forradalomra való emlékezés jegyében, a Ticinói Magyar Egyesülettel együttműködve rendezték meg.

Ticinói Magyar Egyesület (Associazione Ungherese nel Ticino) 1957-ben jött létre azzal a szándékkal, hogy összefogja a Tessinben/Ticinóban (Svájc) élő magyarokat az 1956-os forradalom utáni helyzetben, s ezzel segítse a magyar nyelvben, kultúrában való megkapaszkodásukat. Tagjai főleg Luganóban és Locarnóban élő magyarok.

1970

 • Kerényi-interjúk.1964. július (Zsolnay), 1970 (Amerika Hangja).

1972

 • Dénes Tibor: Proust. Lugánó, 1971. szeptember. Mindszenty bambergi miséje - 1972. május 21.
 • Mindszenty miséje. Bamberg, 1972. május 21.
 • Nemzetőr-"olimpiai"-est. Harangozó Ferenc, Kabdebó Tamás, Saáry Éva. München, 1972. szeptember 2.

1973

 • Mindszenty József Beszédei. Montreál, 1973. szeptember 18-20.
 • Nagy Alajos-Vincze Judith: Hazai látogatás. München, Magyar Irodalmi Színpad. 1973. szilveszter.
 • Koncertfelvétel Ausztráliából. Alexander Major (Cséke Sándor) baritonista operaénekes műsora. 1973.

1974

 • Versek az "Átható csendből" (Saáry), Lugánó, 1974. március
 • GLORIA VICTIS-Átható csend. SZER, München, 1974. március 31.
 • Saáry Éva német nyelvű versei. TME, Lugánó, 1974. május 11.
 • Erdélyi est. Szépfalusi István könyvbemutatója. Lászlóffy Aladár, Vári Attila, Maros házaspár. Bern, 1974. június 7.
 • Árkay László: Magyar történelmi emlékhangverseny. Montréal, 1974. június 11.
 • Saáry Éva: Igea Marina. Versek, 1974. július 5.
 • Szeleczky Zita énekel és szaval. Magyar nóták. Montréal, 1974. július 29.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Háy Gyula önéletrajzi kötete (,,Született 1900-ban") kiadásáról, majd interjú Háy Gyulával önéletrajzáról és készülő kötetéről. Halász Péter megemlékezése Tábori Pál íróról. Mikes György visszamelékezése Tábori Pálra. 1974. november 16.
 • Tollas Tibor: Ausztráliai, venezuelai utazás. Gloria Victis 1848-49. Kocsis Gábor, Saáry Éva versei.
 • Mindszenty emlékiratai. Szabad Európa Rádió, München, 1974.
 • 1956 – Napról napra. Szabad Európa Rádió, München, 1974.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Beszámoló a Menekült Írók PEN szervezetének darmstadti értekezletéről, részlet Werner Géza előadásából. 1974.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Beszámoló Peéry Rezső készülő könyvéről és részlet a ,,Gyermekkorom tájai Pozsonyban" című írásából. 1974.
 • Nyugati Levél, a SZER műsora. Csobánczi András olvassa fel ,,Nyaralás parasztudvarokban" című levelét ausztriai kirándulásáról. 1974.
 • Nyugati Levél, a Szabad Európa Rádió műsora. Vándor Györgyi, Bécsben élő újságíró ,,A rémület éjszakái" című művéről. 1974.

1975

 • Irodalmi est. Kocsis Gábor, Saáry Éva, Tollas Tibor. München, 1975. március 1.
 • Irodalmi est. Saáry Éva, Párizs, 1975. április 26.
 • Csernohorszky Vilmos: Az emigráció feladatai – Mindszenty temetése. TME, Lugánó, 1975. május 21.
 • Szörényi Éva és Örményi Tamás előadása. Zürich, 1975. június 1.
 • Irodalmi est. Juhász József, Koósa Antal, Saáry Éva, Tűz Tamás… ? Toronto, 1975. augusztus 24.
 • Tollas Tibor: Előadóestjei. Montréal, 1975. november 26. és 27.
 • Szeleczky Zita szaval és énekel. Montréal, 1975. december 16.

1976

 • Árkay László: Ősi magyar népzenénk, Montréal, 1976. március 7.
 • Gosztonyi Péter: Az 56-os forradalom 20 év távlatából. TME, Lugánó, 1976. április 1.
 • Árkay László: Computer és rendszertudományok. Montréal, 1976. május 1.
 • Árkay László: Jézus – magyar nyelv. Montréal, 1976. május 25.
 • Árkay László: Nép-biológiai gondolatfoszlányaim (Vermess Miklós látogatása).Montréal, 1976. június 28.
 • Hendi Péter irodalmi estje, TME, Lugánó, 1976. szeptember 24.
 • 1956 huszadik évfordulója olaszul és magyarul. Ungheresi in Svizzera, "Loro e noi". Marzsó Tibor, Saáry Éva, Jankovich István. Radio Svizzera Italiana, 76.10.22. Saáry Éva felolvassa egy lengyel író szövegét a massagnói 1956-os emlékkeresztnél, 1976. október 22.
 • Lugánói televízióadás-olaszul. Háy Éva, Gosztonyi Péter, Kovách Andor, Jankovich István, Szegleth Ferenc. 1976. november 4.

1977

 • Irodalmi est. Hanvai Hajnal, Saáry Éva, Szerdahelyi Zsófia, Tolvaly Borbála,
 • Foky-Gruber Gyula, Falk Júlia, Schmidt Károly és Kölley György St.Jakob (cserkésztábor), 1977. január 3.
 • Árkay László: Saáry Éva 145 verse, Montréal, 1977. február 24.
 • Árkay László: Magyar nők az 1848-as szabadságharcban. TME, Lugánó, 1977. március 25.
 • Magliasói és stuttgrdi előadás. Saáry Éva vetítettképes előadása. Dr. Lázár István előadása. Saáry Éva irodalmi estje. Magliaso, 1977. május 28-29. Stuttgarti német irodalmi est, 1977. május 8.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkesztő: Gyulai Ernő Benne Határ Győzőről, Babits Mihályról és a Szepsi Csombor Körről. 1977. május 15.
 • Árkay László: Magyar népzene – magyar nép. Montréal, 1977. május 23.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Híradás a Nemzetközi PEN, az írók világszervezetének hamburgi tanácskozásáról. 1977. május 28.
 • Csernohorszky Vilmos: Kik vagyunk, honnan jöttünk? (Farkas Katalin versei). TME, Lugánó, 1977. június 2.
 • Badíny-Jós Ferenc előadása. München, 1977. június 7.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Az Új Látóhatár című folyóirat dupla számáról. 1977. június 12.
 • Gömöri György előadóestje. SMIKK, Lugano, 1977. június 22.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Halász Péter a Magvető ,,Tények és tanúk" sorozatában megjelent Füst Milán: Napló című kötetről. 1977. június 26.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Határ Győző Golgeóghi című kötetének ismertetése. 1977. július 03.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Monoszlóy Dezső a Körkép '76 című kötetről. 1977. július 10.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. A szerkesztő, Gyulai Ernő olvassa föl észrevételeit a - Kádár János bonni látogatása alkalmával aláírt - magyar-német kulturális egyezmény irodalomra és könyvkiadásra vonatkozó pontjairól, majd Határ Győző beszél Károlyi Amy költészetéről új verskötete kapcsán. 1977. július 17.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Halász Péter Erdélyi Zsuzsanna "Hegyet hágék lőtöt lépék" Archaikus népi imádságok című kötetéről. 1977. július 24.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. A szerkesztő olvassa föl ,,Egy könyv hazatért" című széljegyzetét két Magyarországon megjelent kötetről – Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül és Konrád György: A városalapító. 1977. július 31.
 • Saáry-interjú. Vajda Albert beszélget Saáry Évával. München, 1977. augusztus.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Határ Győző beszél a Weöres Sándor szerkesztette ,,Három veréb hat szemmel" című versantológiáról. 1977. agusztus 07.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Hanák Tibor olvassa föl elemzését "Változások Lukács György elidegenedés-koncepciójában" címmel. 1977. augusztus 14.
 • László Gyula: A kettős honfoglalás. Burg-Feuerstein, 1977. augusztus 26.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. László Gyula: A magyarság eredete című könyve kapcsán Szenthe Imre írását olvassák fel. 1977. szeptember 11.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. A Magyarországon terjedő "maszek-" (magán-) könyvkiadásról; majd Határ Győző beszél Csiky Ágnes Mária költészetéről, 1977. szeptember 18.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Gyulai Ernő, a műsor szerkesztője az 1918-1948-ig terjedő magyar történelmet feldolgozó kötetekről – Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1945–1947; Magyarország története 1918–1945 és Kiss György: Jegyzetek az első évekről 1944–1948. 1977. szeptember 25.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Gyulai Ernő, a műsor szerkesztője a Magyarország felfedezése című könyvsorozatról. 1977. október 09.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Gyulai Ernő, a műsor szerkesztője a Magyarország felfedezése című könyvsorozatról. 1977.október 16.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Felolvassák Albert Géza írását Thinsz Géza költő, műfordító munkásságáról ,,Határsávok" című verseskötete kapcsán. 1977. október 23.
 • Árkay László: Kerényi Károly – Ember és tudós. SMIKK, Lugánó, 1977. október 30.
 • Hanák Tibor: Kerényi Károly. SMIKK, Lugánó, 1977. október 30.
 • Dénes Tibor: Dionüszosz – a menekült isten. SMIKK, Lugánó, 1977. október 30.
 • Fáj Attila: Kerényi Károly hatása a hazai és a nyugati magyar írókra. SMIKK, Lugánó, 1977. október 31.
 • Irodalmi est. Tolvaly Ferenc, Brachna András, Hámory-Várnagy Dalma,
 • Major-Zala Lajos, Vadnay Zsuzsa, Csiky Ágnes Mária, Saáry Éva, Dénes Tibor (Magyari Lajos). SMIKK, Lugánó, 1977. október 31.
 • Szabó László Cs.: Kerényi Károly arcképe. SMIKK, Lugánó, 1977. november 1.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Határ Győző saját verseit mondja. Mindenki vértanúsága címen verses összeállítás, zenebetétekkel. 1977. november 6.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Felolvassák a New Yorkban élő művészettörténész, Oberschal Magda: Mit kell tudni a Szent Koronáról című írását. 1977. november 13.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Cenzúra-öncenzúra-tabuk. Hogyan működik Magyarországon a cenzúra, öncenzúra és mik a tabuk. Részletek Konrád György: A városalapító című könyvéből. 1977. november 20.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Lukács György: A társadalmi lét ontológiája című kötetéről Hanák Tibor beszél. 1977. november 27.
 • Endrey Antal: A Szent Koronáráról. Montréal, 1977. december 4.
 • Illyés Elemér: Erdély változása. TME, Lugánó, 1977. december 7.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Felolvassák Menczer Béla történész ,,Ady Endre nemzedéke" című írásának harmadik részét. 1977. december 11.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Monoszlóy Dezső két írását olvassák fel az alábbi kötetekről: Tandori Dezső: ,,Mennyezet és pokol" című verskötetéről majd Passuth László: ,,Emlék és folytatás" című regényéről. 1977. december 18.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Elhangzik Szenthe Imre írása László Gyula: ,,Régészeti tanulmányok" című munkájáról. 1977. december 25.
 • Határ Győző: Minidrámák. Aurora, München, 1977.
 • Lakodalmak – Moholi (csángó) lakodalom és szentmihályi lakodalom. 1977.

1978

 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. ,,Szép napok látása", Határ Győző verses összeállítása saját, még meg nem jelent verseiből. 1978. január 01.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Határ Győző Csoóri Sándor költészetéről ,,A társalgó emlékei" című kötete alapján, majd Ferdinandy György írását olvassák fel a Svájcban élő Major-Zala Lajos: Falak mögül, falak mögé című új verse. 1978. január 08.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Gyulai Ernő beszél a néhány nappal azelőtt elhunyt Szemlér Ferenc erdélyi költőről, majd Határ Győző elemzi Szabó István elbeszélői tevékenységét. 1978. január 15.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Román István olvassa fel elemzését Babits Mihály műveinek kiadásáról. 1978. január 29.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Román J. István megemlékezése a 100 éve született Molnár Ferencről, Magyarországon és külföldön megjelent műveiről. 1978. február
 • Fáy Ferenc Irodalmi estje. Montréal, 1978. március 12.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Határ Győző beszél Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen című esszékötetéről. 1978. április 30.
 • László Gyula: Előadás. Montréal, 1978. május 6.
 • Katona Sándor előadása. Montréal, 1978. május 7.
 • Árkay László: A magyarságtudományról. Pointe-Claire (Québec), 1978. május 13.
 • Ferdinandy Mihály: Magyarország megteremtői, az Árpádok. TME, Lugánó, 1978. június 6.
 • Hanák Tibor: Filozófiai helyzetkép (Magyarország, 48-78). SMIKK, Lugánó, 1978. október 28.
 • Bogyay Tamás: Történetírás-történetkutatás. Magyarország 1948-1978. SMIKK, Lugánó, 1978. október 28.
 • Fekete Béla: A magyar mezőgzdaság helyzete és problémái. SMIKK, Lugánó, 1978. október 28.
 • Dénes Tibor: Villanyfénybe – messzelátóval. SMIKK, Lugánó, 1978. október 29.
 • Gosztonyi Péter: A második világháború. SMIKK, Lugánó, 1978. október 30.
 • Határ Győző: Harminc év magyar irodalmának egyes kérdései. SMIKK, Lugánó, 1978. október 30.
 • SMIKK-ről. Radio Svizzera Italiana, Diario Culturale, Lugano, 1978. október 31.
 • SMIKK-ről. Szabad Európa Rádió, München, 1978. november 12.
 • SMIKK-Tanulmányi Napok. Szabad Európa Rádió, München, 1978. november 12.
 • Erdős Irma: Nyitnikék-versek-Tamási: Tüzet vegyenek. Malmö, 1978.
 • Erdős Irma: Kicsi mesék. Malmö, 1978.
 • Erdős Irma: Folyók – Sánta Ferenc: Sokan voltunk. Malmö, 1978.
 • Határ Győző versszövegek. A szerző és felesége Prágai Piroska elődásában. 1978.

1979

 • Saáry Éva kedves versei. Saáry Éva előadásában. Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső… Lugánó, 1979. január 29-30.
 • Gábor Áron: Túlélés. TME, Lugánó, 1979. február 16.
 • Krump Éva-Saáry Éva: Beszélgetés a japán útról. Lugánó, 1979. frebruár 23.
 • Krúdy Zsuzsa: Édesapjáról. TME, Lugánó, 1979. május 17.
 • Saáry Éva versei. A szerzô elôadásában. Lugánó, 1979. május 20.
 • Vajda Albert Irodalmi estje. TME, Lugánó, 1979. szeptember 30.
 • Magyar nótaest. Tóth Magda magyar nótákat, népdalokat, operetteket énekel, kísérettel (Ausztráliában). 1979. október.
 • Ausztráliai magyar művészek zenés előadása. Rab Erzsébet, Novák Sándor énekel, Pikler György zongorán játszik. 1979. október 24.
 • Válogatás Pecze Blanka előadói műsoraiból. A SZER felvétele. 1979. október 24.
 • Borbándi Gyula: Az amerikai magyar irodalom intézményrendszere. SMIKK, Lugánó, 1979. október 27.
 • Csernohorszky Vilmos: Eszmék és emberek az emigrációban. SMIKK, Lugánó, 1979. október 27.
 • Gosztonyi Péter: Huszadik századi Magyar történelemkutatás nyugaton. SMIKK, Lugánó, 1979. október 27.
 • Dénes Tibor: Nyugati magyar líra. SMIKK, Lugánó, 1979. október 28.
 • Kabdebó Tamás: A nyugati Magyar széppróza műfaju kategóriái. SMIKK, Lugánó, 1979. október 28.
 • Ferdinandy Mihály: Három történész. SMIKK, Lugánó, 1979. október 29.
 • Novák Mária író az ausztráliai magyar kultúráról. A Luganoi Rádió műsora. Az Ausztráliában élő magyar művészekről, munkáikról, részletek verseikből. 1979. október 31.
 • Ferdinandy Mihály: Mohácsi veszedelem avagy legújabb zrínyiász. Lugánó, 1979. november 3.
 • SMIKK-Tanulmányi Napok. Szabad Európa Rádió, München, 1979. november 18.
 • A Sidney Magyar Rádió műsorának részlete. Megemlékezés Faludy Ferencről évfordulóján, Saáry Éva munkásságáról. 1979. december 08.

1980

 • Gosztonyi Péter hadtörténeti előadása a II. Magyar Hadsereg pusztulásáról. SMIKK, Luganó, 1980. január 25.
 • Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Szerkeszti Gyulai Ernő. Cs. Szabó László 75. születésnapja alkalmából Czigány Lóránt írása hangzik el: ,,A mi Kazinczynk". 1980. február 09.
 • Juhász László: Nyugati Magyar emlékek kutatása. TME, Lugánó, 1980. február 22.
 • Giacomo Newlin beszélget Saáry Évával – olaszul. Radio Monte Ceneri, Lugánó, 1980. június 11.
 • Csonka Emil: A forradalom oknyomozó története 1945 –1956. TME, Lugánó, 1980. október 23.
 • Révész László: A trianoni béke és a magyar kisebbség. SMIKK, Lugánó, 1980. október 25.
 • Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. SMIKK, Lugánó, 1980. október 25.
 • Illyés Elemér: A megmaradás újrafogalmazása. SMIKK, Lugánó, 1980. október 25.
 • Hanák Tibor: Magyar filozófiai élet Romániában. SMIKK, Lugánó, 1980. október 26.
 • Nagy Csaba előadása a délvidéki magyar kultúráról. SMIKK, Luganó, 1980. október 27.
 • Bogyay Tamás: A dákóromán elméletről. SMIKK, Lugánó, 1980. október 27.
 • Juhász László: A burgenlandi magyar kisebbség helyzete. SMIKK, Lugánó, 1980. október 27.
 • Skultéty Csaba: A kárpátaljai magyarság szellemi élete. SMIKK, Lugánó, 1980. október 27.
 • Ölvedi János: A magyar kultúra sorsa Szlovákiában. SMIKK, Lugánó, 1980. október 28.

1981

 • Feltehetőleg az Ötágú Síp, a SZER irodalmi műsora. Az Új Látóhatár című müncheni folyóirat Kovács Imre-emlékszámról, mely Kovács Imre politikust, újságírót ,,idézi meg". 1981.április 26.
 • Gosztonyi Péter: Maléter Pál élete és halála. TME, Lugánó, 1981. május 15.
 • Töttösy Ernő: A hang – madridi konferencia. TME, Lugánó, 1981. május 30.
 • Kabdebó Tamás: Kemény szél fúj, lángra kap a szikra… SMIKK, Lugánó, 1981. október 23.
 • Oltványi László: Harcok Dél-Budapesten. SMIKK, Lugánó, 1981. október 23.
 • 1956-1981- 25. Évforduló (olaszul). Radio Svizzera Italiana. Giacomo Newlin beszélget Fejtő Ferenccel. Interjú Indro Montanellivel. 1981. október 23.
 • Csonka Emil: Az 56-os forradalom történelmi okai. SMIKK, Lugánó, 1981. október 24.
 • Gosztonyi Péter: Fegyveres erők szerepe a magyar forradalomban. (Csernohorszky: 56-os könyvek; Jankovich István a forradalomról). SMIKK, Lugánó, 1981. október 24.
 • 1956-ról – angolul. Sydney-i Magyar Rádió, 1981. október 24.
 • Dénes Tibor: Menekült és száműzött. SMIKK, Lugánó, 1981. október 25.
 • Csernohorszky Vilmos-Révész László szövege, majd Kocsis Gábor: 1956-ban kezdôdött a jövő. SMIKK, Lugánó, 1981. október 26.
 • Juhász László: Megszólal a győri érckakas. A vidék forradalma. SMIKK, Lugánó, 1981. október 26.

1982

 • SMIKK-Beszámoló. Saáry Éva, B. Szabó Péter, Szabad Európa Rádió, 1982. január 16.
 • Érdekes Emberek c. könyvről, Ferdinandy György, SZER, 1982. 1. 20.
 • Gosztonyi Péter: Görgey Artúr. TME, Lugánó, 1982. május 21.
 • Ferdinandy György Irodalmi estje. TME, Lugánó, 1982. június 3.
 • Irodalmi est. Farkas Katalin, Máté Imre, Saáry Éva. München, 1982. július 3.
 • Juhász László: Magyar rabok idegenben. TME, Lugánó, 1982. szeptember 27.
 • Adriányi Gábor: Magyarország belépése a nyugati keresztény népközösségbe. SMIKK, Lugánó, 1982.október 29.
 • Kocsis Gábor: "Verecke híres útján" Történelmi tudat, történelmi felelősség. SMIKK, Luganó, 1982. október 29.
 • László Gyula: A magyarok megjelenése a Kárpát-medencében. SMIKK, Lugánó, 1982. október 30.
 • Vajay Szabolcs: Európa kalandja a kalandozó magyarokkal. SMIKK, Lugánó, 1982. október 30.
 • Schmidt Károly: Magyar nép, magyar népzene. SMIKK, Lugánó, 1982. október 31.
 • Bogyay Tamás: A Szent Korona. SMIKK, Lugánó, 1982. október 31.
 • Szamosi József: Nagy Lajos király emléke töredékekben. SMIKK, Lugánó, 1982. november 1.
 • Ferdinandy Mihály: Az Árpádok. SMIKK, Lugánó, 1982. november 1.
 • Csernohorszky Vilmos: Nemzeti nagy létünk nagy temetője Mohács. SMIKK, Lugánó, 1982. november 2.
 • Kemecsi Ferenc: Távolból – előadóest. 1982.
 • Vadnay Zsuzsa: Riport Váralljai Csocsán Jenővel. Szabad Európa Rádió, Magyarok a Nagyvilágban, 1982
 • Kemecsi Ferenc: Arany János balladái – előadóest. SMIKK, Lugánó, 1982.

1983

 • 23 Ottobre a Budapest. Quando la cronaca diventa storia Radio Italiana 1. 1983. február 15.
 • Dénes Tibor: Irodalmi est. TME, Lugánó, 1983. február 18.
 • Gosztonyi Péter: Horthy Miklós. TME, Lugánó, 1983. május 11.
 • Saáry Éva – B. SzabóPéter: Megnyitó – Gesta Hungarorum II. SMIKK, Lugánó, 1983. október 25.
 • Hanák Tibor: Történetfilozófia és magyar történetszemlélet. SMIKK, Lugánó, 1983. október 26.
 • Matúz József: A magyarországi török hódoltság néhány sajátosságáról. SMIKK, Lugánó, 1983. október 26.
 • Illyés Elemér: A Nemzetőrző Erdély. SMIKK, Lugánó, 1983. október 27.
 • Nagy Alajos: Rákóczitól Bánk bánig (A magyar zene útja a nemzetköziség felé). SMIKK, Lugánó, 1983. október 27.
 • Sánta-Pintér Gyula: A magyar nemesi vármegye élet-halál harca a török ellen. Lőrincz István hangja. SMIKK, Lugánó, 1983. október 27.
 • Kocsis Gábor: Erősvárunk nekünk az Isten (Reformáció). SMIKK, Lugánó, 1983. október 28.
 • Szabó Ferenc SJ: Pázmány és a katolikus megújulás. SMIKK, Lugánó, 1983. október 28.
 • Szállási Árpád: Illyés Gyula. SMIKK, Lugánó, 1983. október 28.
 • Csernohorszky Vilmos: Cum Deo pro Patria et Libertate – Rákóczi és kora. SMIKK, Lugánó, 1983. október 29.
 • Deák Ernő: Széchenyi és Kossuth hatása a nemzeti tudat alakulására. SMIKK, Lugánó, 1983. október 29.
 • Irodalmi est. Résztvevők: Kocsis Gábor, Major-Zala Lajos, Saáry Éva, Szabó Ferenc, Vadnay Zsuzsa. SMIKK, Lugánó, 1983. október 29.
 • Gosztonyi Péter: AZ 1948/49-es szabadságharc honvédsége. SMIKK, Lugánó, 1983. október 30.
 • Péter László: Ország és királya a ’67-es kiegyezésben. SMIKK, Lugánó, 1983. október 30.
 • Kölley György: Értetek és miattatok (Önéletrajz). Németország, 1983.

1984

 • Csernohorszky Vilmos: Erkölcs és politika. TME, Lugánó, 1984. frebruár 4.
 • Takáts Sándor SJ: Hullámhosszodra reáhangolódni! Saáry Éva versei alapján. Lelkigyakorlat, Montréal, 1984. március 1.
 • Saáry Éva előadása. Luzern, 1984. március 15.
 • Fáj Attila: Madách antiutópiájától Orwelléig. TME, Lugánó, 1984. június 2.
 • Juhász László: Interjú Lengyel béla altábornaggyal és Hevesy Pállal a II. Világháború kitöréséről. Szabad Európa Rádió, 1984. július 29.
 • Ferdinandy Mihály: A dualizmus kora. SMIKK, Lugánó, 1984. október 26.
 • Péter László: SCOTUS VIATOR és a magyar kérdés az első világháború előtt. SMIKK, Lugánó, 1984. október 26.
 • Nagyrévi-Neppel György: A szarajevói drama és ami utána következett. SMIKK, Lugánó, 1984. október 27.
 • Vígh Károly: Magyarország a Trianonhoz vezető úton. Yves de Daruvár: TRIANON. SMIKK, Lugánó, 1984. október 27.
 • Czettler Antal: Trianon revíziójáért, a magyar függetlenségért. (Magyar külpolitika 1920-1941).TME, Lugánó,1984. október 28.
 • Lukács János: Két pogány közt – a magyar állam, nép, nemzet, polgárság sorsa és történelme 1945 előtt. SMIKK, Lugánó, 1984. október 28.
 • Padányi-Gulyás Béla: A magyar parlamentarizmus végnapjai. 1945-1949. SMIKK, Lugánó, 1984. október 29.
 • Román István: Politikai eszmék a két világháború közti magyar irodalomban. SMIKK, Lugánó, 1984. október 29.

1985

 • Kabdebó Tamás: Egy regény születése. TME, Lugánó, 1985. február 1.
 • Gosztonyi Péter: Budapest ostroma. TME, Lugánó, 1985. május 11.
 • Csernohorszky Vilmos: A két világháború közti Magyarország szellemi életének, gazdasági, társadalmi, politikai erőtere. SMIKK, Lugánó, 1985. október 17.
 • Lugossy Gyula: Monori találkozó. SMIKK, Lugánó, 1985. október 17.
 • Szíj Rezső: Magyar jellegre törekvés a képzőművészetben. SMIKK, Lugánó, 1985. október 17.
 • Szamosi József: Az irodalmi népiesség és Erdélyi József. SMIKK, Lugánó, 1985. október 18.
 • Csiky Ágnes Mária: Németh László, a magyar anti-Orwell. SMIKK, Lugánó, 1985. október 18.
 • Horváth Tamás: Katolikus megújulási kísérletek a két világháború között. SMIKK, Lugánó, 1985. október 19.
 • Monoszlóy Dezső: Kóborló elődöm, Tinódy Sebestyén. (Emlékezés Mécs Lászlóra). SMIKK, Lugánó, 1985. október 19.
 • Czettler Antal: Szegfű Gyula és a magyar értelmiség. TME, Lugánó, 1985. október 20.
 • Lisztóczky László: Gulyás Pál. SMIKK, Lugánó, 1985. október 20.
 • Szíj Rezső: Magyar könyvművészet és könyvkiadás 1920-1944. SMIKK, Lugánó, 1985. október 20.
 • Karácsonyi műsor. Sydney-i Magyar Rádió, 1985.

1986

 • Tollas Tibor: Független fórum. TME, Lugánó, 1986. június 15.
 • Saáry Éva: Vallomás az 1956-os forradalomról. Lugánó, 1986. szeptember 27.
 • Fónay Jenő-Rácz Sándor: Üzenet a SMIKK-nek. SMIKK, 1986. október 23.
 • Zsille Zoltán: A forradalom öröksége és a magyar ellenzék.SMIKK, Lugánó, 1986. október 23.
 • Borbándi Gyula: 1956 a magyar történetírás tükrében. SMIKK, Lugánó, 1986. október 23.
 • Sárközi Mátyás: Ezüstkor és vaskor után. Magyarországi irodalom 1956–1986. SMIKK, Lugánó, 1986. október 23.
 • Basilides Barna: Magyarország messzire van... SMIKK. Lugánó, 1986. október 24.
 • Chászár Ede: A kisebbségi kérdés három évtizede. SMIKK, Lugánó, 1986. október 24.
 • Kesserű Zsuzsa (Haynalné): A "Dialógus éra"; Hogyan keletkezett és miért? SMIKK, Lugánó, 1986. október 24.
 • Püski Sándor: Belső emigrációból külső szolgálatra. SMIKK, Lugánó, 1986. október 25.
 • Hajnal László Gábor: A művészet hatalma vagy a hatalom művészete. SMIKK, Lugánó, 1986. október 25.
 • Töttösy Ernő: Remény vagy illúzió: A Helsinki-i záróokmány. SMIKK, Lugánó, 1986. október 25.
 • Hazai helyzet – Kerekasztalbeszélgetés. Résztvevők: Héderváry Klára, Hajnal László Gábor, Nagy Ernő, Bor György. SMIKK, Lugánó, 1986. október 25.
 • Elekes Attila: Irodalmi est. SMIKK, Lugánó, 1986. október 26.
 • Fejtő Ferenc: 1956-86; Reménység vagy reménytelenség. SMIKK, Lugánó, 1986. október 26.
 • Ifjúság és hazai helyzet – Kerekasztalbeszélgetés. Résztvevők: Haynalné Kesserû Zsuzsa, Héderváry Klára, Hajnal László Gábor, Nagy Ernô, Bor György, Lőrincz István, Wildmann János, Larroudé Sophie, Pálházy Monika, Tóth Sándor. SMIKK, Lugánó, 1986. október 26.
 • Reszler András: A Mitteleurópa-gondolat újraéledése Magyarországon. SMIKK, Lugánó, 1986. október 27.
 • Könyvismertetések. Juhász László: Kölley György "Értetek és miattatok" Román István: "Gesta Hungarorum II." – SMIKK, Szabad Európa Rádió, 1986. május 18+1986. október.
 • József Attila versek. Kállai Eszter - 1986

1987

 • Fáy István: Üzenet Évának. Welland (Kanada), 1987, április 8.
 • Tollas Tibor: Bujdosó ízek. Lugánó, 1987. június 27.
 • Bor György: Reális és eltúlzott aggodalmak környezetünk jövőjére vonatkozóan. SMIKK, Lugánó, 1987. október 15.
 • Harmat Pál: Egészség és betegség az évezred küszöbén Magyarországon. SMIKK, Lugánó, 1987. október 15.
 • Kende Péter: Van-e még esélye egy Közép-kelet-európai államföderációnak. SMIKK, Lugánó, 1987. október 16.
 • Török Sándor: A magyar nyelvterület alakulása 1918-ig és szerepe egy eljövendő Magyarország megtervezésében. SMIKK, Lugánó, 1987. október 16.
 • Csernohorszky Vilmos: Az új tudomány avagy a politika problémái az ezredforduló küszöbén. SMIKK, Lugánó, 1987. október 17.
 • Horváth Tamás: Gazdaságpolitikai tájékozódás a 21. század küszöbén. SMIKK, Lugánó, 1987. október 17.
 • Tamás Gáspár Miklós: Útban Bangkok felé – 1.rész. SZER-interjú. Békés Gellért: Lesz-e feladata a kereszténységnek a harmadik évezredben? 1.rész. SMIKK, Lugánó, 1987. október 18.
 • Békés Gellért: Lesz-e feladata a kereszténységnek a harmadik évezredben? 2. rész. SMIKK, Lugánó, 1987. október 18.
 • Tamás Gáspár Miklós: Útban Bangkok felé – 2. rész. Szőcs Géza: Kik leszünk holnap? SMIKK, Lugánó, 1987. október 18.
 • Tamás Gáspár Miklós: Útban Bangkok felé - 3.rész. Szőcs Géza: Kik leszünk holnap - 2.rész. SMIKK, Lugánó, 1987. október 18.
 • Méray Tibor: Nagy Imre sírja. Szabad Európa Rádió, 1987

1988

 • Borbándi Gyula: A nyugati magyar irodalom értéktudata és önismerete. SMIKK, Lugánó, 1988. október 13.
 • Fáy István: Az ismeretlen Fáy Ferenc – a kortársak tükrében. (Csernohorszky, Saáry olvasta föl). SMIKK, Lugánó, 1988. október 13.
 • Kabdebó Tamás: A Magyar montaigne - Cs. Szabó László. SMIKK, Lugánó, 1988. október 13.
 • Sztáray Zoltán: Mi is hát az a byugati magyar irodalom? SMIKK, Lugánó, 1988. október 13.
 • Csiky Ágnes Mária: Expedíció egy föltérképezetlen területen. A nyugati magyar dráma. SMIKK, Lugánó, 1988. október 14.
 • Csepelyi Rudolf: Aurora Australis – a legmesszebbre került szó. SMIKK, Lugánó, 1988. október 14.
 • Krassó György: Engedünk az 56-ból? SZER, München, 1986-1987). SMIKK, Lugánó, 1988. október 14.
 • Bogyay Tamás: Dénes Tibor, a történész. SMIKK, Lugánó, 1988. október 14.
 • Szakolczay Lajos: A nyugati magyar irodalomkritika. SMIKK, Lugánó, 1988. október 15.
 • Lökkös Antal: A nyugati magyar irodalom humora. SMIKK, Lugánó, 1988. október 15.
 • Pomogáts Béla: Nyugati magyar irodalom hazai szemmel. Mit várunk a nyugati mgyar szellemi élettől? SMIKK, Lugánó, 1988. október 16.

1989

 • Tollas Tibor: Varázskör – útkereső nemzet. TME, Lugánó, 1989. január 22.
 • Nemzetőr-est. Résztvevők: Tollas Tibor, Csernohorszky Vilmos, Farkas Katalin, Szörényi Éva,
 • Neszlényi Judit, Bori Sándor, Czövek István, Dolinszky János, Horváth Benedek. Los Angeles, 1989. szeptember 18.
 • Hanák Tibor: Mai magyar lételemzés. SMIKK, Lugánó, 1989. november 2.
 • Czettler Antal: Alkotmányos és totalitárius forradalom. SMIKK, Lugánó, 1989. november 2.
 • Kende Péter: Miért omlott össze? SMIKK, Lugánó, 1989. november 3.
 • Lengyel László: Végkifejlet – válaszúton a magyar gazdaság. SMIKK, Lugánó, 1989. november 3.
 • Mai magyar helyzet – Kerekasztalbeszélgetés. Résztvevők: Faragó Béla, Fónay Jenô, Lengyel László, Luka László, Saáry Éva, Szigethy Gábor. SMIKK, Lugánó, 1989. november 3.
 • Barki Eva Maria: Siebenbürgen als internationales problem. SMIKK, Lugánó, 1989. november 4.
 • Paetzke, Hans-Henning: Egy rendszer eltemetése, Magyarország a többpártrendszer útján. SMIKK, Lugánó, 1989. november 4.
 • Szigethy Gábor: A Magyar Demokrata Fórum. SMIKK, Lugánó, 1989. november 4.
 • Faragó Béla: Gondolatok az új magyar alkotmányról. SMIKK, Lugánó, 1989. november 5.

1990

 • Basilides Barna előadása. Bregenz, 1990. április 21.
 • Anyanyelvünk ünnepe. Csepelyi Rudolf összeállítása. Melbourne, 1990. április 24.
 • Saáry Éva-B.Szabó Péter: Megnyitó – Szűkülő vagy táguló horizontok? SMIKK, Szeged, 1990. október 10.
 • Saáry Éva-B.Szabó Péter: Megnyitó – Szűkülő vagy táguló horizontok? SMIKK, Szeged, 1990. október 10.
 • Juhász László: A nyugati magyarság köteleségei és jogai a szabad Magyarországgal szemben. SMIKK; Szeged, 1990. október 11.
 • Lisztóczky László: A magyar kultúra svájci műhelye. (Gál Sándor: A csehszlovákiai magyarság 70 éve). SMIKK; Szeged, 1990. október 11.
 • Pomogáts Béla: A magyar-magyar kapcsolatok horizontja az ezredfordulón. SMIKK, Szeged, 1990. október 11.
 • Czettler Antal: Közép-Európa földarabolása. SMIKK, Szeged, 1990. október 12.
 • Balla D. Károly: Kis(ebbségi) magyar skizofrénia. SMIKK, Szeged, 1990. október 12.
 • Barki Éva Mária: A Közép-európai kisebbségek helyzete nyugati szemmel. SMIKK, Szeged, 1990. október 13.
 • Sajti Enikő: Jugoszláviai magyarok helyzete. SMIKK, Szeged, 1990. október 13.
 • Magyar-magyar kapcsolatok – Kerekasztalbeszélgetés. Résztvevők: Balla D. Károly, Barki Éva Mária, Czettler Antal, Dáné Tibor, Duray Miklós, Entz Géza, Gyulai Endre, Saáry Éva, Sajti Enikő, B.Szabó Péter, Szőts Géza. SMIKK, Szeged, 1990. október 13.
 • Endrey Antal: Az emigráció és a haza. SMIKK, Szeged, 1990. október 14.
 • Szépen magyarul – szépen emberül. Kállai Eszter, Budapesti Rádió – 1990. (?)

1991

 • Gosztonyi Péter: Miért bukott meg a kommunizmus Magyarországon? TME, Lugánó, 1991. április 25.
 • Saáry Éva Irodalmi estje. Bevezető: Gyúró Ferenc és Szíj Rezső. Budapest, 1991. október 7.
 • Csernohorszky Vilmos: Gondolatok a demokráciáról – problémák és lehetőségek. SMIKK, Eger, 1991. október 10.
 • Saáry Éva-Mészáros György-Lisztóczky László: Megnyitó. A demokrácia iskolája (Jókai Anna: Ne főzd meg a gödölyét…) SMIKK, Eger, 1991. október 10.
 • Dupka György: Magyarok a Szovjetunió területén. SMIKK, Eger, 1991. október 11.
 • Egyed Péter: A hazugság és a félelem politikai intézménye. SMIKK, Eger, 1991. október 11.
 • Popély Gyula: A csehszlovákiai magyar nemzeti kisebbség helyzete és feladatai. SMIKK, Eger, 1991. október 11.
 • Benedek István: Derűre ború. SMIKK, Eger, 1991. október 12.
 • Magyari Lajos: A román nemzetiségi politika és az erdélyi magyarság igényei. SMIKK; Eger, 1991. október 12.
 • Hódi Sándor: Pszichoterror mint politikai fegyver. SMIKK, Eger, 1991. október 13.
 • Lépő Zoltán: Japán. (beszélgetés) Lugánó, 1991. december 11.

1992

 • Tollas Tibor: Irodalmi est. TME, Lugánó, 1992. január 28.
 • Gosztonyi Péter: A szovjet hadesereg Magyarországon (1945-1990). TME, Lugánó, 1992. május 10.
 • Ticinói Magyar Egyesület ünnepélye. Ódor László, Lőrincz István beszéde. TME, Lugánó, 1992. október 11.

1993

 • Csernohorszky Vilmos: Magyar sorskérdések – politikától a szubkultúráig. TME, Lugánó, 1993. február 7.
 • Ticinói Magyar Egyesület ünnepélye. Szolnay Ádám, Lôrincz István, Saáry Éva beszéde. TME, Lugánó, 1993. március 14.
 • Gosztonyi Péter: A második magyar hadsereg pusztulása a Donnál – 1943. TME, Lugánó, 1993. május 16.
 • Csernohorszky Vilmos: Trianontól Voronyezsig. TME, Lugánó, 1993. június 13.

1995

 • Czettler Antal: Magyarország az 1994-es választások után. TME, Lugánó, 1995. február 26.
 • Szabad Európa Rádió utolsó magyar nyelvű adása. München, 1993. október 31.

1996

 • Szíj Rezső: Szabó Dezső és a magyar sorskérdések. TME, Lugánó, 1996. január 21.
 • Szíj-interjú: Saáry Éva beszélget Szíj Rezsővel. Lugánó,1996. január 27.
 • Gosztonyi Péter: Hová tart Kelet-Közép-Európa? TME, Lugánó, 1996. május 18.
 • Csernohorszky Vilmos: Hogyan jutottunk idáig? TME, Lugánó, 1996. október 5.

1997

 • Sasvári László:A balkáni háború háttere. TME, Lugánó, 1997. január 19.
 • Vadnay Zsuzsa: A görög drachmától a svájci frankig. TME, Lugánó, 1997. március 2.
 • Hering József: Hogyan kerül egy hadapródőrmester Lugánóba? TME, Lugánó, 1997. május 24.
 • Gosztonyi Péter: Vaszov tábornok Oroszországot felszabadító mozgalma. TME, Lugánó, 1997. szeptember 13.
 • Csernohorszky Vilmos: A Petőfi-ügy (egy rejtély kronológiája). TME, Lugánó, 1997. november 30.

1998

 • Borbándi Gyula: A nyugati magyarság századunk végén; esélyek és remények. TME, Lugánó, 1998. február 8.
 • Kaposi Edit: Magyar táncok – Magyar táncélet. TME, Lugánó, 1998. április 19.
 • Tófalvi Zoltán: Romániai körkép. Az erdélyi magyarok helyzete és jövendô kilátásai. TME, Lugánó, 1998. május 17.
 • Csernohorszky Vilmos: Magyarirtás Bácskában. TME, Lugánó, 1998. szeptember 27.
 • Szamosi-interjú. Saáry Éva beszélget Szamosi Józseffel. München, 1997. december 8.

1999

 • Fáy István: Néhány mondat Évának. Welland (Kanada), 1999. január
 • Saáry-interjú. Vadnay Zsuzsa beszélget Saáry Évával. Lugánó, 1999. január 23.
 • Nyitrai Gyula: Független és szabad-e Magyarország? TME, Lugánó, 1999. április 24.
 • Csernohorszky Vilmos: A világosi fegyverletétel – 1849. augusztus 13. TME, Lugánó, 1999. szeptember 5.
 • Csernohorszky Vilmos: Saáry Éva esztergomi kiállításának megnyitója. (Bánáti utazás-Tófalvi Zoltán, 1999. október)1999. szeptember 24.
 • Saáry Éva: Beszámoló a bánáti utazásról. TME, Lugánó, 1999. október 24.
 • Tófalvi Zoltán: Önvallomás. Marosvásárhely, 1999. október

2000

 • Sasvári László: Bizantizmus, ortodoxia, pánszlávizmus, Balkán. TME, Lugánó, 2000. január 16.
 • Lőrincz István: Válsághelyzetek a lelki életben. TME, Lugánó, 2000. február 20.
 • Juhász László: A Kossuth-emigráció Törökországban. TME, Lugánó, 2000. április 2.
 • Tófalvi Zoltán: Szent István és a magyar államalapítás. TME, Lugánó, 2000. május 14.
 • Tófalvi-interjú. Saáry Éva beszélget Tófalvi Zoltánnal. Lugánó, 2000. május 19.
 • Csernohorszky Vilmos: Magyarország – 2000. TME, Lugánó, 2000. szeptember 17.
 • Il Millennio Dell'Ungheria. Giornata speciale. Svizzera Italiana, rete 2. 2000. movember 8.

2001

 • Vajay Szabolcs: Anonymussal Anonymusról. TME, Lugánó, 2001. január 28.
 • Fáj Attila: A Madách-rejtély. TME, Lugánó, 2001. február 25.
 • Vadnay-interjú. Saáry Éva beszélget Vadnay Zsuzsával. Lugánó, 2001. március 17.
 • Csobánczy Horváth Iván: Konzuli tájékoztató. TME, Lugánó, 2001. április 8.
 • Kurucz László: A nagyszentmiklósi kincs – Szent Korona. TME, Lugánó, 2001. április 28.
 • Saáry Éva-Lőrincz István: Erdélyi beszámoló. TME, Lugánó, 2001. július 1.
 • Kabdebó Tamás: Rendes emberek szigete. TME, Lugánó, 2001. augusztus 26.
 • Prágay Dezsô: 1956 sebesültjei – magyar Nobel-díjasok. TME, Lugánó, 2001. szeptember 30.

2002

 • Szíj Rezső: A Magyar történelemkutatás új eredményei. TME, Lugánó, 2002. február 17.
 • Oplatka András: Széchenyi István. TME, Lugánó, 2002. január 27.
 • Sasvári László: Egy kudarc okai és tanulságai. TME, Lugánó, 2002. szeptember 8.
 • Tófalvi Zoltán: Románia, az Európai Unió és a szürke zóna. TME, Lugánó, 2002. november 17.

2003

 • Vadnay Zsuzsa: Miért éppen Róma? TME, Lugánó, 2003. január 19.
 • Marzsó Tibor: Magyarországi tapasztalatok. TME, Lugánó, 2003. február 2.
 • Homoki Géza-Prôhle Gyergely: Magyarország a 21. század elején. TME, Lugánó, 2003. február 23.
 • Szíj Rezső: Könyvbemutató (SMIKK- könyv + Lőrincz István könyve). TME, Lugánó, 2003. május 18.
 • Kubassek János: Kőrösi Csoma Sándor. TME, Lugánó, 2003. szeptember 14.
 • Vadnay Zuzsa: Hellasz és Magyarország. TME, Lugánó, 2003. november 30.

2004

 • Saáry Éva: SMIKK-könyv bemutatója. Nagy Csaba, Lisztóczky László bevezetője. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2004. január 15.
 • Segesváry Viktor: Az iszlám a mai világpolitikában. TME, Lugánó, 2004. január 25.
 • Sasvári László: Küzdelem a kisebbségi jogokért. TME, Lugánó, 2004. február 29.
 • Pethő László: Magyarok minden égtájon. TME, Lugánó, 2004. április 25.
 • Tófalvi Zoltán: Hajdanvolt autonómiák és újabb autonómiatörekvések Erdélyben. TME, Lugánó, 2004. május 16.
 • Saáry Éva előadása. Budapest, Váci Mihály Kollégium, 2004. szeptember 22.
 • Saáry Éva: Olajtornyok az egyenlítő alatt. Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2004. szeptember 24.

2005

 • Vajay Szabolcs: A címeres ökörtől a címeres nagyurakig. TME, Lugánó, 2005. január 30.
 • Matuska Márton: Hová lettek zsablyáról a magyarok? TME, Lugánó, 2005. február 27.
 • Gazda József: Szeret vize partján páratlan gerlice – a moldvai csángók. TME, Lugánó, 2005. április 30.
 • Saáry Éva-Lőrincz István: Mit jelentett számomra 1956? TME, Lugánó, 2005. május 22.
 • Falvay Károly: Menny- és Nagyboldogaszony. TME, Lugánó, 2005. november 13.
 • Parragi László: Kő vövön – magyar- és világtörténelem. TME, Lugánó, 2005. december 4.

2006

 • Vajay Szabolcs: Mítosz és való – a Homérosz előtti világ. TME, Lugánó, 2006. január 22.
 • Larroudé Sophie és Ágnes: "Értetek és miattatok". Kölley György könyvének bemutatója. TME, Lugánó, 2006. február 19.
 • Sasvári László: Válsághelyzetet Magyarosrzágon. TME, Lugánó, 2006. május 21.
 • Tófalvi Zoltán: Hazaáruló perek Romániában (1956). TME, Lugánó, 2006. október 1.
 • Parragi László: Svájci – magyar szőttes. TME, Lugánó, 2006. november 26.

2007

 • Böröcz József (Parragi László): Egy élet a menekültekért. TME, Lugánó, 2007. március 25.
 • Saáry Éva – Vass Dániel: Kosztolányi Dezső emlékezete. TME, Lugánó, 2007. április 29.

Év nélkül:

 • Versek Gábor Miklós előadásában.Dátum és helyszínnélkül.

(A listát összeállította: Rabec István)