A Harvard Kör keretében elhangzott előadások listája

A Harvard Kör 1972 tavaszán alakult a Harvard Egyetemen tanuló magyar származású diákok kezdeményezésére. Célkitűzésük a hallgatók ismereteinek a magyar kultúra, történelem és a társadalomtudományok területéhez tartozó ismeretekkel történő bővítése volt. Tevékenységük jelentősége hamar túlnőtt az egyetemi kereteken. Előadásoknak, költői esteknek, hangversenyeknek és képzőművészeti tárlatoknak adtak helyet. A Kör harminc éves működése alatt több mint száz előadót – a magyar, valamint a magyarországi tudományos és kulturális élet rangos képviselőit (Bakucz József, Határ Gyôzô, Képes György, ifj. Bartók Béla, László Gyula, Pilinszky János) – látta vendégül, olyan szellemi műhelyként működve, amely lehetővé tette, hogy a magyarság politikai határok által elválasztott értelmiségi csoportjai tudomást szerezhessenek egymás tevékenységéről. Az előadásokról készült hangfelvételeket – melyek a magyar emigráció kulturális örökségének fontos részét képezik – a Kör alapítói, Koncz Lajos és Koncz Judith ajándékozták a PIM hangtárának.

1973

 • Vargyas Lajos: A magyar népballada, I. 1973. 05. 23. Helyszín: Buffalo
 • Vargyas Lajos: A magyar népballada, II. 1973. 05. 23. Helyszín: Buffalo
 • Vázsonyi Bálint: Ernst von Dohnányi. His life and music, I. 1973. 10. 28. Helyszín: Harvard Medical School, Vanderbilt Hall, Boston, MA, USA.
 • Vázsonyi Bálint: Ernst von Dohnányi. His life and music, II. 1973. 10. 28. Helyszín: Harvard Medical School, Vanderbilt Hall, Boston, MA, USA.  
 • Ifj. Bartók Béla: Édesapámról, I. Szász Tibor, zongora. 1973. 11. 21. Helyszín: Harvard Medical School,  Vanderbilt Hall, Boston, MA
 • Ifj. Bartók Béla: Édesapámról, II. Szász Tibor, zongora. 1973. 11. 21. Helyszín: Harvard Medical School, Vanderbilt Hall, Boston, MA

1974

 

 • Prágay Dezső: Az 1945–47 közötti erdélyi események. 1974. február vége. Helyszín: 1463, Beacon St. Brookline, MA, USA.
 • Papp Erika: The Battered Muse: The influence of History and Hungarian Poetry. 1974. 02. 04. Helyszín: 1463, Beacon St. Brookline, MA, USA.

1975

 • Kibédi Varga Áron: A magyar irodalom nyugati szemmel, I. 1975. 04. 05. Helyszín: International Inst., Commonwealth Ave, Boston, MA, USA.
 • Kibédi Varga Áron: A magyar irodalom nyugati szemmel, II. 1975. 04. 05. Helyszín: International Inst., Commonwealth Ave, Boston, MA, USA.
 • Pilinszky János verseiből olvas fel. 1975. 04. 18. Helyszín: International Inst., Commonwealth Ave, Boston, MA, USA.
 • Bakucz József: Műhelytitkaim, I. 1975. 09. 25. Helyszín: International Institute, Commonwealth Ave, Boston, MA, USA.
 • Bakucz József: Műhelytitkaim, II. 1975. 09. 25. Helyszín: International Institute, Commonwealth Ave, Boston, MA, USA.

1977 

 • Gömöri György: A lengyel–magyar szellemi kapcsolatok – történelem – versfordítások. Majd versek a Levél hanyatló birodalomból című kötetből. 1977. 04. 12. Helyszín: International Institute, Commonwealth Ave, Boston, MA, USA. 

1978

 • Comitte for Human Rights in Romania, I. Erdélyi magyarok védelmében. 1978. 04. 21. Helyszín: Massachusetts Institute of Technology Askdown Hall, Cambridge, MA, USA. 
 • Comitte for Human Rights in Romania, II. Erdélyi magyarok védelmében. 1978. 04. 21. Helyszín: Massachusetts Institute of Technology Ashdown Hall, Cambridge, MA, USA. 
 • Comitte for Human Rights in Romania. English WBUR Radio, 1978. 04. 27. Helyszín: 1463 Bedcon St. Brookline, MA, USA. 
 • László Gyula: A magyar őstörténet kérdéseiről, I. 1978. 05. 03. Helyszín: Ell Student Center, Northeastern University, Boston, MA, USA.
 • László Gyula A magyar őstörténet kérdéseiről, II. 1978. 05. 03. Helyszín: Ell Student Center, Northeastern University, Boston, MA, USA. 
 • Határ Győző felolvasóestje. Koncz Lajos bevezetőjével. 1968. 09. 22. Helyszín: International Inst. Polish Room. Commonwealth Ave, Boston, MA, USA.    

1979

 

 • Kemény István: Nonkonformista értelmiségiek ellenzéki mozgalma a mai Magyarországon, I. 1979. 01. 26. Helyszín: Koncz-lakás. 25 Gibbs St. Brookline, MA, USA.
 • Kemény István: Nonkonformista értelmiségiek ellenzéki mozgalma a mai Magyarországon, II. 1979. 01. 26. Helyszín: Koncz-lakás. 25 Gibbs St. Brookline, MA, USA. 
 • Bikich Gábor felolvasóestje, I. 1979. 06. 09. Helyszín: 25 Gibbs St. Brookline, MA, USA. A Harvard Kör felvétele. Koncz Lajos ajándéka. 
 • Bikich Gábor felolvasóestje, II. 1979. 06. 09. Helyszín: 25 Gibbs St. Brookline, MA, USA. A Harvard Kör felvétele. Koncz Lajos ajándéka. 
 • Kertész István: Közép-Európa biztonsága és az erdélyi kérdés, I. 1979. 11. 16. Helyszín: 25 Gibbs St. Brookline, MA, USA. 
 • Kertész István: Közép-Európa biztonsága és az erdélyi kérdés, II. 1979. 11. 16. Helyszín: 25 Gibbs St. Brookline, MA, USA. 

1980

 • Thienemann Tivadar-interjú, I. Jelenlévők: Vígh Károly, Szabó György, Koncz Lajos, Thienemann Vera. 1980. 10. 24. Helyszín: Thienemann T. lakása, – 36 Carrolton Rd, West Roxbury, MA, USA
 • Thienemann Tivadar –interjú, II. Jelenlévők: Vígh Károly, Szabó György, Koncz Lajos, Thienemann Vera. 1980. 10. 24. Helyszín: Thienemann T. lakása, 36 Carrolton Rd, West Roxbury, MA, USA

1981

 • Kepes György: Problémák a művészetben. 1981. 04. 12. Helyszín: Barnett Marikáék lakása, Weston, MA, USA.
 • Thienemann Tivadar (András) előadása: Nem lelé honját a hazában, 1981.11.8. Helyszín: Thienemann T. lakása, 36 Carrolton Rd. West Roxbury, MA 

1985

 • Riedlmayer András: Magyarok és törökök: a türkológia múltja és jelene Magyarországon, I. 1985. 01. 11. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Riedlmayer András: Magyarok és törökök: a türkológia múltja és jelene Magyarországon, II. 1985. 01. 11. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Püspöki Nagy Péter: A Kárpát-medence a honfoglalás évszázadában, I. 1985. 01. 18. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Püspöki Nagy Péter: A Kárpát-medence a honfoglalás évszázadában, II. 1985. 01. 18. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Für Lajos: Magyarország embervesztesége a második világháborúban. 1985. 11. 27. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   

1986

 • Szépfalusi István: Beszélgetés magyarság – egyházak és állam viszonyáról a háború utáni Magyarországon, Ordass Lajos: Önéletrajzi írások és Szépfalusi István: Pótszigorlat című kötetek alapján, I. 1986. 02. 07. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Szépfalusi István: Beszélgetés magyarság-egyházak és állam viszonyáról a háború utáni Magyarországon, Ordass Lajos: Önéletrajzi írások és Szépfalusi István: Pótszigorlat című kötetek alapján, II. 1986. 02. 07. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • ’56-os emlékmű avatása. Szabadtéri felvétel. 1986. október. Helyszín: Boston, Liberty Square. 

1987

 • Rácz Sándor: 56-os munkástanácsok és a magyar munkásság mai helyzete, I. Koncz Lajos bevezetője, Gereben István beszámolója, Rácz Sándor előadása. 1987. 06. 13. Helyszín: Boston Collage/Barry Auditorium.
 • Rácz Sándor: 56-os munkástanácsok és a magyar munkásság mai helyzete, II. Koncz Lajos bevezetője, Gereben István beszámolója, Rácz Sándor előadása. 1987. 06. 13. Helyszín: Boston Collage/Barry Auditorium. 
 • Kornai János: A magyar gazdasági reform problémái, I. 1987. 11. 28.
  Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Kornai János: A magyar gazdasági reform problémái, II. 1987. 11. 28. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Győrffy György: Mi a történeti földrajz? Emlékezés, I. 1987. 12. 10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Győrffy György: Mi a történeti földrajz? Emlékezés, II. 1987. 12. 10.  Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Győrffy György: Mi a történeti földrajz? Emlékezés, III. 1987. 12. 10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  

1988

 

 • Schöpflin György: Közép-Európa – újból létezik-e? 1988. 04. 22. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Kis János: Társadalmi és politikai élet a mai Magyarországon, I. 1988. 10. 29. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Kis János: Társadalmi és politikai élet a mai Magyarországon, II. 1988. 10. 29.Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   

1989

 • L. Nagy Zsuzsa: A magyarországi történetírás új iránya, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra. 1989. 01. 21. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Demszky Gábor: A szamizdattól a demokratikus pártig, I. A Szabad Demokraták Szövetségének előzményei, párttá alakulása és célkitűzései. 1989. 06. 10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Demszky Gábor: A szamizdattól a demokratikus pártig, II. A Szabad Demokraták Szövetségének előzményei, párttá alakulása és célkitűzései. 1989. 06. 10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Duray Miklós: A csehszlovákiai magyarság helyzete és a jogvédő mozgalom, I. 1989. 06. 28. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Duray Miklós: A csehszlovákiai magyarság helyzete és a jogvédő mozgalom, II. 1989. 06. 28. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Krokovay Zsolt: A klasszikus liberalizmus – G. S. Mills egyszerű elve. 1989. 08. 17. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Balla Bálint: Nemzeti létünk kérdése az európai egységmozgalom távlatából, I. 1989. 09. 10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Balla Bálint: Nemzeti létünk kérdése az európai egységmozgalom távlatából, II. 1989. 09. 10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Balla Bálint: Nemzeti létünk kérdése az európai egységmozgalom távlatából, III. 1989. 09. 10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Szent-Miklósy István, Szent-Iványi Domokosné, Szabó György: A náciellenes Magyar Függetlenségi Mozgalom és Szent-Iványi Domokos szerepe, I. 1989. 09. 30. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Szent-Miklósy István, Szent-Iványi Domokosné, Szabó György: A náciellenes Magyar Függetlenségi Mozgalom és Szent-Iványi Domokos szerepe, II. 1989. 09. 30. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Bruszt László: A Szabad Szakszervezetek Ligája és a kerekasztal tárgyalások. 1989. 10. 03. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Madarász Péter beszámol a New York-i polgármester-választáson szerzett tapasztalatairól, mint kampányszervező. 1989. 10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Magyar Bálint: Az SZDSZ a választások előtt, I. 1989. 12. 12. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Magyar Bálint: Az SZDSZ a választások előtt, II. 1989. 12. 12. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   

1990

 • Kornai János: Privatizáció és társadalmi átalakulás, I. 1990. 05. 26. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Kornai János: Privatizáció és társadalmi átalakulás, II. 1990. 05. 26. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Joó Rudolf: Új esélyünk és régi „reáliák” a magyar külpolitikában az 1990-es években, I. 1990. 09. 22. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Joó Rudolf: Új esélyünk és régi „reáliák” a magyar külpolitikában az 1990-es években, II. 1990. 09. 22. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Vágvölgyi B. András: Ideológiák és lehetőségek az új magyar politikai struktúrában, I. 1990. 10.10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Vágvölgyi B. András: Ideológiák és lehetőségek az új magyar politikai struktúrában, II. 1990. 10.10. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Orbán Viktor beszél a Harvard Körben, I. 1990. 12. 09. Helyszín: Harvard Medical School, Dednery Room, Vanderbilt Hall. Boston, MA, USA. 
 • Orbán Viktor beszél a Harvard Körben, II. 1990. 12. 09. Helyszín: Harvard Medical School, Dednery Room, Vanderbilt Hall. Boston, MA, USA. 

1991

 • Borsody István: Közép-Európa helye az Egyesült Európában, I. 1991. 01. 12. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Borsody István: Közép-Európa helye az Egyesült Európában, II. 1991. 01. 12. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Gereben István: Egy évvel a szabad választások után, II. – a magyarországi demokrácia mérlege. 1991. 03. 16. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA 
 • Litván György: Mennyiben él, hat ’56 szelleme a mai Magyarországon, I. 1991. 10. 16. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Purger Tibor: Keresztúton a jugoszláviai magyarok. Front a külföld és a börtön között, I. 1991. 11. 09. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Purger Tibor: Keresztúton a jugoszláviai magyarok. Front a külföld és a börtön között, II. 1991. 11. 09. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Könczöl Csaba: Létezik-e nemzetietlen liberalizmus? I. 1991. 11. 30. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Könczöl Csaba: Létezik-e nemzetietlen liberalizmus? II. 1991. 11. 30. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 

1992

 • Fodor Katalin: A magyar társadalom lelki állapotáról, I. 1992. 01. 26. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.
 • Fodor Katalin: A magyar társadalom lelki állapotáról, II. 1992. 01. 26. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Kraft Péter beszél a Harvard Körben – a magyarországi üzleti életben szerzett tapasztalatairól számol be. 1992. 03. 06. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Tokay György: Magyarok a román politikai életben – avagy egy születő demokrácia, I. 1992. 05. 02. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.
 • Tokay György: Magyarok a román politikai életben – avagy egy születő demokrácia, II. 1992. 05. 02. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Csepeli György: A nemzettudat átalakulása és a rendszerváltás. 1992. 11. 23. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Morvai Krisztina: Rendszerváltás és büntetőjogi igazságtétel, I. 1992. 11. 29. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Morvai Krisztina: Rendszerváltás és büntetőjogi igazságtétel, II. 1992. 11. 29. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Vujity Tvrtko: Beszámoló a szétesett Jugoszlávia hadszínterein szerzett tapasztalatokról.  1992. 12. 05. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 

1993

 • Sükösd Miklós: Médiaháború Magyarországon: frontok és stratégiák, I. 1993. 02. 13. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.
 • Sükösd Miklós: Médiaháború Magyarországon: frontok és stratégiák, II. 1993. 02. 13. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Király Károly: Hogyan lettem ellenálló, hogyan lettem disszidens? I. 1993. 02. 20. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Király Károly: Hogyan lettem ellenálló, hogyan lettem disszidens? II. 1993. 02. 20. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Tamás Gáspár Miklós: Az új magyar politikai rendszer hogyan próbálta kiépíteni a szabadelvű demokrácia új intézményeit, I. 1993. 03. 16. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Tamás Gáspár Miklós: Az új magyar politikai rendszer hogyan próbálta kiépíteni a szabadelvű demokrácia új intézményeit, II. 1993. 03. 16. 
 • Körösényi András: Van-e alkotmányválság Magyarországon? I. 1993. 03. 27. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Körösényi András: Van-e alkotmányválság Magyarországon? II. 1993. 03. 27. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Braun Róbert: A Holocaust a magyar nemzeti tudatban, I. 1993. 05. 29. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Braun Róbert: A Holocaust a magyar nemzeti tudatban, II. 1993. 05. 29. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Molnár Péter, Novák Zsófia, Tímár János (Fidesz): A „Média-vita” a TV és Rádió függetlenségéről, I. 1993. 08. 24. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Molnár Péter, Novák Zsófia, Tímár János (Fidesz): A „Média-vita” a TV és Rádió függetlenségéről, II. 1993. 08. 24. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Gyurcsik Iván: A szlovákiai magyar kisebbség helyzete és kilátásai, I. 1993. 10. 22. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Gyurcsik Iván: A szlovákiai magyar kisebbség helyzete és kilátásai, II. 1993. 10. 22. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Fodor Gábor: Emberi és kisebbségi jogok Magyarországon és Európában, I. 1993. 11. 08. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Fodor Gábor: Emberi és kisebbségi jogok Magyarországon és Európában, II. 1993. 11. 08. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  

1994

 • Bereczki Vilmos: Három év tapasztalatai a magyar parlamentben, I. 1994. 01. 19. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Bereczki Vilmos: Három év tapasztalatai a magyar parlamentben, II. 1994. 01. 19. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Kornai János: A gazdasági recesszió Magyarországon, I. 1994. 02. 18. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Kornai János: A gazdasági recesszió Magyarországon, II. 1994. 02. 18. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Kertész Ádám: A Balaton környezete és környezetvédelmi problémái. 1994. 03. 06. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Dénes Iván Zoltán: A magyar liberalizmus és konzervativizmus hagyományai és aktualitásuk, I. 1994. 04. 01. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Dénes Iván Zoltán: A magyar liberalizmus és konzervativizmus hagyományai és aktualitásuk, II. 1994. 04. 01. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Bálványos Ensemble – Hungarian Folk Jazz. Harvard Kör-koncert Barnett Marika házában. 1994. 05. 21. Bálványos Judit – szaxofon, Laures Trussel-Cullen – hegedű, Rick McLaughlin – nagybőgő, Marko Djodjevic – dob. Helyszín: Barnett ház, Stow, MA, USA. 
 • Bankós Andrea: Fidesz, I. 1994. 06. 24. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Bankós Andrea: Fidesz, II. 1994. 06. 24. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Markó Béla: Hogyan politizál a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, I. 1994. 10. 20. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Markó Béla: Hogyan politizál a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, II. 1994. 10. 20. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  

1995

 • Ifj. Serényi Péter: Beszámoló Moszkvából, I. 1995. 01. 03. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Ifj. Serényi Péter: Beszámoló Moszkvából, II. 1995. 01. 03. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Hollósi József: Az Information Superhighway-n az USA-tól Magyarországig, I. 1995. 02. 04. Helyszín: The Esplanade, Cambridge, MA, USA   
 • Hollósi József: Az Information Superhighway-n az USA-tól Magyarországig, II. 1995. 02. 04. Helyszín: The Esplanade, Cambridge, MA, USA 
 • Barnett Marika, Roy Helander, Koncz Lajos és Judith, Carol Parsinnen: The Kalevala in Hungary. /A Finlandia Society-vel közösen/ 1995. 02. 26. Helyszín: St. Paul Lutheran Church, Arlington, MA, USA.     
 • Haraszti Miklós: A közép-európai demokráciák paradoxonja: a kommunisták visszatérése az államigazgatásba? I. 1995. 03. 23. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Haraszti Miklós: A közép-európai demokráciák paradoxonja: a kommunisták visszatérése az államigazgatásba? II. 1995. 03. 23. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Tamás Gáspár Miklós: A Kelet-Európában lezajlott fordulat teoretikus következményei. Nyugati elvárások – Beszélgetés, I. 1995. 04. 11. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Tamás Gáspár Miklós: A Kelet-Európában lezajlott fordulat teoretikus következményei. Nyugati elvárások – Beszélgetés, II.  1995. 04. 11. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Harvard Kör – Tervek. Megbeszélés. Hozzászólók: Serényi Péter és Ágnes, Toldalagi Pál, Balogh Károly, Deák György, Gács Péter és Veress Fruzsina, Schay Géza, Lukács Éva, Tarkői Réka, Balogh Judit, Sebestyén Gábor és Zsuzsa. 1995. 04. 23. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Sanders Iván: Nádas Péterről és Emlékiratok könyve című regényéről és a fordításról. A kortárs magyar irodalomról, I. 1995. 06. 24. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Sanders Iván: Nádas Péterről és Emlékiratok könyve című regényéről és a fordításról. A kortárs magyar irodalomról, II. 1995. 06. 24. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Mezei Árpád: Szürrealizmus, I. 1995. 10. 28. (DVD-felvétel) Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 
 • Mezei Árpád: Szürrealizmus, II. 1995. 10. 28. (DVD-felvétel) Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 
 • Csákó Mihály: Változások a világban és oktatásban. Az amerikai és magyar közoktatás összehasonlítása, I. 1995. 11. 12. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Csákó Mihály: Változások a világban és oktatásban. Az amerikai és magyar közoktatás összehasonlítása, II. 1995. 11. 12. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Klein György: Beszélgetés, I. (Irodalomról, a Kalevaláról, magyar felsőoktatási rendszerről stb.) 1995. 12. 06. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Klein György: Beszélgetés, II. (Irodalomról, a Kalevaláról, magyar felsőoktatási rendszerről stb.) 1995. 12. 06. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Koncz Judith beszámolója az Open Society Archivumban végzett munkájáról. 1995. 12. 30. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 

1996

 • Roger és Liz Lang beszámolója a Digital Corp. Budapesti képviseletének létrehozásáról és az ott töltött öt év tapasztalatairól, I. 1996. 02. 03. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Roger és Liz Lang beszámolója a Digital Corp. Budapesti képviseletének létrehozásáról és az ott töltött öt év tapasztalatairól, II. 1996. 02. 03. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Kornai János: Fizetjük a cehhet… A stabilizációs programról, I. 1996. 03. 02. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Kornai János: Fizetjük a cehhet… A stabilizációs programról, II. 1996. 03. 02. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Deák István: Ellenállás, kollaboráció, felelősségre vonás, megtorlás, I. 1996. 03. 16. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Deák István: Ellenállás, kollaboráció, felelősségre vonás, megtorlás, II. 1996. 03. 16. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Mányi István: Néhány munkámról és a budapesti építészek munkáiról, I. 1996. 04. 14. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Mányi István: Néhány munkámról és a budapesti építészek munkáiról, II. 1996. 04. 14. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Nádai Éva: Az Amerikai Magyar Népszava/Szabadság nevű újság 100 éves múltjáról, jelenéről és szerkesztői munkájáról, I. 1996. 05. 03. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Nádai Éva: Az Amerikai Magyar Népszava/Szabadság nevű újság 100 éves múltjáról, jelenéről és szerkesztői munkájáról, II. 1996. 05. 03. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Debreczy Zsolt: Utazás a Föld körül a fenyőfák nyomában, I. 1996. 05. 18. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Debreczy Zsolt: Utazás a Föld körül a fenyőfák nyomában, II. 1996. 05. 18. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Révész Tamás: Fényképekről, fényképeiről, I. 1996. 08. 03. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Révész Tamás: Fényképekről, fényképeiről, II. 1996. 08. 03. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Tuscher Tünde: A tényfeltáró újságírásról és a magyarországi újságírás helyzetéről I. 1996. 08. 17. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Tuscher Tünde: A tényfeltáró újságírásról és a magyarországi újságírás helyzetéről II. 1996. 08. 17. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Kiss Ilona. A Beszélőről, I-II. 1996. IX. 14. Helyszín: 640 Newton St. Brookline MA 
 • Beszélgetés ’56-ról. A Harvard Kör tagjai emlékeznek az 1956-os forradalomra, I. Emlékezők: Barnett Marika, Balogh Judit, Vér István, Bene Gabriella, Riedlmayer András, Borit Judit.  1996. 10. 26. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Beszélgetés ’56-ról. A Harvard Kör tagjai emlékeznek az 1956-os forradalomra, II. Emlékezők: Barnett Marika, Balogh Judit, Vér István, Bene Gabriella, Riedlmayer András, Borit Judit. 1996. 10. 26. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Beszélgetés ’56-ról. A Harvard Kör tagjai emlékeznek az 1956-os forradalomra, III. Emlékezők: Barnett Marika, Balogh Judit, Vér István, Bene Gabriella, Riedlmayer András, Borit Judit. 1996. 10. 26. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.       
 • Kis János: Liberalizmus, nacionalizmus, I. 1996. 11. 23. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Kis János: Liberalizmus, nacionalizmus, II. 1996. 11. 23. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Lám Irén: Torockóról, I. 1996. 12. 07. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Lám Irén: Torockóról, II. 1996. 12. 07. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     

1997

 

 • Berényi Zsuzsanna: Kossuth és a szabadkőművesség, I. 1997. 01. 25. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Berényi Zsuzsanna: Kossuth és a szabadkőművesség, II. 1997. 01. 25. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Beszélgetés 1848. március 15-ről és 1944. március 19-ről, I. Meghívott résztvevő: Gereben István. 1997. 03. 15. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Beszélgetés 1848. március 15-ről és 1944. március 19-ről, II. Meghívott résztvevő: Gereben István. 1997. 03. 15. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Riedlmayer András: Beszélgetés Boszniáról, I. 1997. 10. 04. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Riedlmayer András: Beszélgetés Boszniáról, II. 1997. 10. 04. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Gereben István, Tamás Gáspár Miklós: 1956-tól a NATO-tagságig – a forradalom óta eltelt 40 év mérlege, I. 1997. 10. 25. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Gereben István, Tamás Gáspár Miklós: 1956-tól a NATO-tagságig – a forradalom óta eltelt 40 év mérlege, II. 1997. 10. 25. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     

1998

 

 • Jeszenszky Géza: Magyarország esélye a NATO-tagságra. Kül- és belpolitikai veszélyek, I. 1998. 01. 31. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Jeszenszky Géza: Magyarország esélye a NATO-tagságra. Kül- és belpolitikai veszélyek, II. 1998. 01. 31. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Várkonyi Anna: Álom és valóság – Beszélgetés a környezetvédelemről, I. (Magyarország – Európa – Amerika) 1998. 02. 28. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Várkonyi Anna: Álom és valóság – Beszélgetés a környezetvédelemről, II. (Magyarország – Európa – Amerika) 1998. 02. 28. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Vermes Gábor: A magyar reformkor hétköznapjai. Az 1848-as forradalom 150. évfordulójának emlékére. 1998. 03. 14. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Hegedűs István: A politikai élet dinamikája 1997/98-ban és a választásra való készülődés, I. 1998. 04. 02. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Hegedűs István: A politikai élet dinamikája 1997/98-ban és a választásra való készülődés, II.  1998. 04. 02. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Kornai János: A magyar egészségügyi reformról, I. 1998. 05. 23. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Kornai János: A magyar egészségügyi reformról, II. 1998. 05. 23. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Székely Levente: A román–magyar diplomáciai kapcsolatok az 1999-es években, I. Aktuális politikai kérdések Magyarországról és a térségről. 1998. 09. 26. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Székely Levente: A román–magyar diplomáciai kapcsolatok az 1999-es években, II. Aktuális politikai kérdések Magyarországról és a térségről. 1998. 09. 26. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     
 • Deák István: Zsidók és kozmopoliták a 48-as magyar forradalomban. 1998. 10. 24.Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     

1999

 • Susan Rubin Suleiman: Reads excerpts from her book Budapest Diary: In Search of the Motherbook, I. With special guests: Emese Soos, Kati Borsody, András Riedlmayer. 1999. 03. 06. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Susan Rubin Suleiman: Reads excerpts from her book Budapest Diary: In Search of the Motherbook, II. With special guests: Emese Soos, Kati Borsody, András Riedlmayer. 1999. 03. 06. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Kálmán Szabolcs: Kétnyelvű gyülekezeti szolgálat. Lelkészi munka a diaszpórában, I. Az előadást Koncz István keresztelője követi. 1999. 04. 04. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Kálmán Szabolcs: Kétnyelvű gyülekezeti szolgálat. Lelkészi munka a diaszpórában, II. Az előadást Koncz Lajos keresztelője követi. 1999. 04. 04. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Székely Levente: Magyarország új NATO tagsága, különös tekintettel a koszovói krízisre, I. 1999. 05. 15. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Székely Levente: Magyarország új NATO tagsága, különös tekintettel a koszovói krízisre, II. 1999. 05. 15. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.  
 • Mary Allmon Epstein, Gábor Virágh: The Kodály Music Teaching Philosophy in America – Where We Have Been, Where We Are Going, I. 1999. 10. 16. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Mary Allmon Epstein, Gábor Virágh: The Kodály Music Teaching Philosophy in America – Where We Have Been, Where We Are Going, I. 1999. 10. 16. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Gáll Annamária és Péterfy Lajos irodalmi előadása, I. 1999. 11. 21. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Gáll Annamária és Péterfy Lajos irodalmi előadása, II. 1999. 11. 21. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Makkai Ádám: Farewell to the 20th Century: Hungarian Poetry in English? A bilingual presentation of Hungarian poetry in translation, I. 1999. 12. 24. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.         
 • Makkai Ádám: Farewell to the 20th Century: Hungarian Poetry in English? A bilingual presentation of Hungarian poetry in translation, II. 1999. 12. 24. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.     

2000

 • Riedlmayer András: Lost Historic Battles and Endangered Cultural Heritage (A Hungarian Perspective on Kosovo), I. 2000. 01. 29. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.   
 • Riedlmayer András: Lost Historic Battles and Endangered Cultural Heritage (A Hungarian Perspective on Kosovo), II. 2000. 01. 29. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Kubassek János: Almásy László Afrika-kutató, I. The English Patient c. film. 2000. 04. 30. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA.    
 • Gereben István: Az elmúlt év magyar útkeresése, I. 2000. 06. 17. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 
 • Gereben István: Az elmúlt év magyar útkeresése, II. 2000. 06. 17. Helyszín: 640 Newton St. Brookline, MA, USA. 

2001

 • Méray Tibor: A harcunkat megharcoltuk, I. 2001. 04. 28. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA.  
 • Méray Tibor: A harcunkat megharcoltuk, II. 2001. 04. 28. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA.   
 • Magyarics Tamás: Amerika külpolitikája, 1956-tól I . 2001. 06. 23. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 
 • Magyarics Tamás: Amerika külpolitikája, 1956-tól II. 2001. 06. 23. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 

2002 

 

 • Koncz Lajos életútinterjúja. Beszélgetőtársa: Gazda József. 2002. 04. 14. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA.
 • Gazda József, Bernád Ilona: Szórvány, I. 2002. 04. 14. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 
 • Gazda József, Bernád Ilona: Szórvány, II. 2002. 04. 14. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 
 • Tibori Szabó Zoltán: Bemutatja most megjelent könyvét –Az élet és halál mezsgyéjén. Zsidók menekülése és mentése a magyar-román határon 1940–1944 között, I.  2002. 04. 24. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 
 • Tibori Szabó Zoltán: Bemutatja most megjelent könyvét – Az élet és halál mezsgyéjén. Zsidók menekülése és mentése a magyar-román határon 1940–1944 között, II. 2002. 04. 24. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 
 • Krencsey Marianne: Equinox – könyvbemutató I. 2002. 10. 12. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 
 • Krencsey Marianne: Equinox – könyvbemutató II. 2002. 10. 12. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 

2003

 • Balogh Anna: The Role of Western Agencies. 2003. 03. 22. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA.
 • Blaikie Évi: Magdi’s daughter. A hidden child’s journey home, I. 2003. 09. 28. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA. 
 • Blaikie Évi: Magdi’s daughter. A hidden child’s journey home, II. 2003. 09. 28. Helyszín: 79 Park St. Dedham, MA, USA.