Életrajz

1905. nov. 11-én Budapesten született, de Kolozsvárt nőtt fel. Mindkét ágon erdélyi protestáns szülőktől származik, a rövidítve használt 'Cs.', a Csekefalvi apai nemesi előnévre utal.
 
1918-ban költözött édesanyjával Budapestre, így tanulmányait a budapesti Lónyay utcai református gimnáziumban fejezte be.
Az egyetemet az orvosi karon kezdte, melyet egy fél év múlva otthagyott; helyette a Közgazdaságtudományi Egyetemet végezte el. Egyidejűleg művészettörténetet hallgatott a Képzőművészeti Főiskolán. Az 1925–26-os tanévben összehasonlító irodalomtörténetet tanult a párizsi Sorbonne-on. 1931-ben kapta meg gazdaságtörténészi diplomáját.
 
1932–35 között Éber Antalnak, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökének titkára.
 
1935-től 1944-ig a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetője. 1935 novemberében házasságot köt Nagy Endre lányával, Nagy Katóval. Gyermekük, András, 1936-ban született.
 
1944. márc. 19-én, a német megszállás napján felmondta állását, Balatonfüreden és Budán bujkált.
 
1945 után a Képzőművészeti Főiskolán tanított magyar irodalmat és művelődéstörténetet.
 
1948 karácsonyán, féléves ösztöndíjjal kiutazott a római Magyar Akadémiára, de hat hét múlva Bóka László államtitkár táviratilag hazarendelte. Már folytak a koncepciós perek, ezért az emigrálás mellett döntött. Fél évre rá leendő második felesége, Gecső Sándorné (a népszerű rádióbemondó) életét kockáztatva utána szökött az aláaknásított határon.
 
1949–1951 között Rómában és Firenzében élt nehéz körülmények között, alkalmi munkákból. Jelentős részt vállalt az emigráció irodalmi fórumainak szervezéséből.
 
1950 végén majdnem egyszerre hívta munkatársnak az Amerika Hangja és az Angol Rádió. Európa mellett döntött. 1951-től 1972-ig a BBC magyar osztályának belső munkatársa. Fordított, beolvasott, külön rovatot kapott. 1958-ban lett angol állampolgár.
 
Az 1956-os forradalom leverése után alakult emigráns szervezeteknek meghatározó személyisége lett.
 
1968 tavaszán, londoni házuk bejáratánál agyvérzésben váratlanul meghalt felesége.
 
1980 után évente hazalátogatott.
 
1984. szept. 28-án halt meg Budapesten. Kívánságának megfelelően Sárospatakon temették el. Gazdag könyvtárát a Sárospataki Református Kollégiumra, kéziratait a Petőfi Irodalmi Múzeumra hagyta.
 
(összeállította Kelevéz Ágnes)