Névtér

A Nemzeti Névtér létrehozásának és működtetésének igazi értelme abban van, hogy a névterek közös archívumi használata révén átjárhatóvá tegyük a kulturális gyűjteményi adatbázisokat. Csak azáltal tudjuk megmutatni a magyar kultúra teljességét, kulturális értékeink összességét a maguk egybefüggő egymáshoz kapcsolódásukban, teljes összefüggésrendszerükben, ha a közös névterek működtetése révén összekapcsoljuk a kulturális gyűjteményeinket. Amíg a kulturális adatokat a közgyűjteményi logika szerint intézményes elkülönültségben tároljuk, addig szükségszerűen csak szigetszerű hozzáférést nyújthatunk az érdeklődők számára. A cél az, hogy a látogatók, ahelyett, hogy archívumról archívumra vándorolniuk kelljen ahhoz, hogy az őket érdeklő adatokat összegyűjthessék, egyetlen integrált rendszerként láthassák és használhassák a magyar kulturális adatbázisok összességét.

 

A digitális technológiák, a hálózati hozzáférés elterjedése megteremti annak lehetőségét, hogy a kulturális dokumentumokhoz bárki, bármikor, bárhonnan hozzáférjen. Az új technológiák egyedülálló lehetőségeket jelentenek a közgyűjtemények és a tudomány, az oktatás területén tevékenykedő szereplők számára azzal, hogy a nemzet, a nyelvi és kulturális közösség minden tagja számára biztosítani lehet a kulturális értékekhez és tartalmakhoz való hozzáférést. Ehhez a nemzeti kultúra legfontosabb szegmenseit egységesítő rendszerek, a nemzeti névterek, teremtik az alapot. A magyar Nemzeti Névtér (nevter.hu) is sokirányú hozzáférési lehetőséget biztosít a nemzeti kultúra dokumentumaihoz, szereplőihez, értékeihez.