Kiss József levelezésének digitalizálása

Kiss József (1843-1921), A Hét című hetilap alapítója „olyan szerkesztői tehetség, akit csak az egy Osvát Ernő múlt felül. Lapja rövidesen orgánuma lett mindazoknak, akikben az új polgári szellem irodalmi formát öltött, de hordozta a régebbi nemzedékek kritikusabb elméit is.”  – írja Szerb Antal.[1]
A Hét című folyóirat a Nyugat elődjének tekinthető, amelyre az irodalomtörténeti kutatások eddig méltatlanul kis figyelmet fordítottak. Kiss József szerkesztőségi és egyéb levelezésének közzététele eddig feltáratlan közeget tesz hozzáférhetővé mind a szakmai közönség, mind az olvasók számára.

 

Lábjegyzetek

  1. 1 Szerb Antal: A magyar irodalom története. Budapest, Magvető, 1972 (ötödik kiadás), 420. o