Móricz Zsigmond levelezésének stilometriai vizsgálata

Megjelent a DBK munkatársainak közös tanulmánya.

 

Cséve, Anna, Kalcsó, Gyula, Mihály, Eszter (2021) Stylometric analysis of the correspondence of Zsigmond Móricz Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica. pp. 137-147. ISSN 2631-0198

Absztrakt

Móricz Zsigmond levelezésének stilometriai elemzése ----- Jelen cikk egy kutatásról számol be, amelynek keretében számítógépes stilometriai módszerekkel vizsgáltuk meg Móricz Zsigmond feleségéhez és másokhoz 1902 és 1913 között írt leveleinek textuális és stilometriai sajátosságait. Ez a kísérlet a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központjának az első stilometriai próbálkozása. A korpusz a Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz-különgyűjteményének leveleiből készült digitális tudományos kiadásán alapul, 478 levelet (220 268 szót) tartalmaz. Egy R-csomagot, a Stylót, valamint távolságmérési módszereket (klasszikus deltát és Eder egyszerű deltáját) alkalmaztunk a fent említett sajátosságok elemzésére. Az eredményeket kétféleképpen vizualizáltuk: klaszteranalízissel (dendrogramon) és főkomponens-analízissel. A levelek klasszifikációja sikeres volt, bár csak a két vizualizációs módszer együttes alkalmazása vezetett eredményre. Sikerült kimutatnunk, hogy stilometriailag mérhető különbségek vannak a Jankának és másoknak írt Móricz-levelek között.

 

Elérhetőségek

A teljes cikk adatlapja ezen a linken tekinthető meg: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/7223/

A tanulmány pdf formátumban ezen a linken tekinthető meg: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/7223/1/137_147_Cs%C3%A9ve.pdf