Digitális bölcsészet

dHUpla (Digital Humanities Platform)

Elsődleges feladatunk egy korszerű digitális filológiai platform fejlesztése, amely egységes irodalomtudományi és nyelvtechnológiai kutatói környezetet jelent az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, és más humán tudományok számára. Lehetőséget teremt digitális szövegkorpuszok publikálására, a platformon alkalmas elérhető tartalmakon nyelvtechnológiai elemzések elvégzésére, adatvizualizációk létrehozására, illetve ún. born digital (digitálisan született) szöveges tartalmak feldolgozására és közzétételére.
 
A szolgáltatás biztosítja a más intézményekben fellelhető tudás széles körű újrahasznosítását is a platformmal kapcsolatban álló adatbázisok révén (Nemzeti Névtér, Humanus cikkadatbázis, OKP), illetve elősegíti a szakterület nemzetközi integrációját (Europeana).
 
A dHupla platform hozzáférhetővé teszi a magyar kulturális örökség eddig elérhetetlen rétegét a nemzeti adatvagyon digitalizálásával és gépi feldolgozásra alkalmassá tételével, továbbá a legkorszerűbb módon archiválja azt a hosszútávú megőrzés céljából.
 

Az egyes alterületek oldalain pilot projektjeink ismertetése is megtalálható!