Digitális bölcsészet

dHUpla (Digital Humanities Platform)

Elsődleges feladatunk egy korszerű digitális filológiai platform fejlesztése, amely egységes irodalomtudományi és nyelvtechnológiai kutatói környezetet jelent az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, és más humán tudományok számára. Lehetőséget teremt digitális szövegkorpuszok publikálására, a platformon elérhető tartalmakon eszközölhető legkülönfélébb nyelvtechnológiai elemzések elvégzésére,  adatvizualizációs technológiák alkalmazására, illetve ún. born digital (digitálisan született) szöveges tartalmak feldolgozására, közzétételére.

A platformmal kapcsolatban álló adatbázisok (Nemzeti Névtér, Humanus cikkadatbázis, OKP) révén a szolgáltatás biztosítja a más intézményekben fellelhető tudás széles körű újrahasznosítását is, illetve elősegíti a szakterület nemzetközi integrációját (Europeana). 

A nemzeti adatvagyon egyre nagyobb részének digitalizálásával és gépi feldolgozásra alkalmassá tételével a platform hozzáférhetővé teszi a magyar kulturális örökség eddig elérhetetetlen rétegét, továbbá a legkorszerűbb módon archiválja hosszútávú megőrzés céljából.

Pilot projektjeink ismertetése az egyes alterületek oldalain olvashatóak.