Ádikának, Zsolcikának, Bandikának, Gyurikának: a négy unokámnak

Meredek sziklán három patak között épült Rapsonné vára. Rapsonné asszony, hogy várából kikocsikázhassék, széles kőutat építtetett az ördöggel. Két domb aranyban és egy völgy ezüstben egyeztek meg az építés megkezdése előtt. De mikor fizetésre került a sor, Rapsonné asszony az ördögöt kijátszotta. Az ördög erre társaival a sziklautat szétrombolta.

Székely rege

                                                                                   

1
Csuda tájon, falum felett
az erdőn három ér eredt:
Szilas, Rakottyás és Juhod,
ha arra jársz, megláthatod.

Lebzselgettünk partjuk gyepén
kis pajtásom: Dénkó meg én,
kalandra vágyó két kamasz,
én nyolc, Dénkó csak hét arasz.
Hevertünk éberen, hanyatt
nefelejcs-színű menny alatt,
elnéztük fenn a mély eget,
a szálló hőscincéreket,
a vércsét, mely szitálva sírt,
a sast, amely kört szárnnyal írt.
S én szóltam: – Hej, Dénkó fiam!
Ha most itt volna jó nyilam! –
Hason feküdtünk más helyen,
s vízből nézett a végtelen.
Nagy ördögbordák álltak ott
(közöttük béka lakhatott)
meg óriás acsalapik.
– Dénkó, itt kígyó lakhatik! –
Mohos kövön, tajték felett
vízirigó ült s billegett.
Göbékben kristályfodron át
pisztrángot lestünk s ingolát,
vízcsurgató sziklák alatt
figyeltük a pettyes halat,
hogy ugrik és hogy penderül
s a habba vissza hogy merül…
De merre tűnt a sasmadár?
Mögöttünk kőhegy állt: a vár,
nagytitkú hely, ősrégi rom,
alig van már belőle nyom.
A sasnak rajta fészke volt,
s ha kisbárányt, nyulat rabolt,
a vároromra szállt vele,
fiainak ott tette le.

S ki vára volt a sziklavár?
A nép közt róla monda jár,
a vének szája így mesélt:
Ott fenn Rapsonné asszony élt…

Hevergettünk a vár alatt,
s Rapsonnén járt a gondolat.
S itt-ott úgy szólt a víz-zene,
mintha csengettyű csengene,
másutt meg egy-egy hang kivált,
a versenyben mélyebbre szállt,
loccsant a hab, gyöngyöt vetett:
három patak beszélgetett.

A Szilas szólt: – Testvéreim,
hallgassátok meg híreim.
Tegnap, mikor felbútt a hold,
s megfényesült a vártető,
a sűrűben reccsent az ág:
itt járt a vén Hurokvető.
Megbújva ment, hol több a nyom,
a nyúl- és őzcsapásokon,
tett-vett, babrálgatott sokat:
kikötötte a hurkokat.
A parton nem volt még setét,
jól láttam szakállát, szemét,
övszíján cifra szilke volt,
szíjról levette, rám hajolt,
merített, itta friss habom:
no, eltikkadhatott nagyon.
Testvéreim, feljebb, ahol
vén bükkfa dőlt az árkon át,
megismertem hajnal körül
Rapsonné régi pásztorát.
Bocskorral lábalt át a fán,
s járkált, keresgélt mindenütt,
gombászott: kékhátút szedett,
kenyérgombát és keserűt,
aztán eltűnt a sűrüben,
mert megpiroslott fenn a vár,
s jött egy juhász. Testvéreim,
Rapsonné népe erre jár…

– Figyeljetek, testvéreim
kelt szó Rakottyás gyöngyein –,
éjfél felé a Kő mögött
egy szarvas rajtam átszökött.
Zaj verte fel, hang űzte meg:
fiatal, friss leánysereg.
Követ raktak, gyepes mohát,
vizemen úgy szökdöstek át,
s bár féltették a lábukat,
megpreckeltem bokájukat,
hogy gyöngyös lett a kis topán.
A rétre mentek azután,
volt ott liliom, tulipán,
vadszegfű és harangvirág –
pirosak, kékek és lilák.
Repdestek ott a rét felett,
s mindegyik nagy csokrot szedett.
Hová tűnhettek el velük?
Mit gondoltok, hol van helyük?
Higgyétek el beszédemet:
Rapsonné távol nem lehet…

És megszólalt a bölcs Juhod:
– Hallgassatok meg, társaim.
Én a Küküllőig futok,
s távol vannak forrásaim.
Sokat látok, figyelgetek,
mióta Isten napja süt,
de ma csudát láttam, csudát:
leányt, fiatalt, gyönyörűt.
Ahol a nagy zúgó alatt
vizem széles teknőbe gyűl,
vadrózsa közt levetkezett
s jött a fövényen – egyedül.
Erdőnknek karcsúbb őze nincs,
bűbájosabb lány nem lehet,
hacsak nem egy: a kép, amit
a testéről vizem vetett.
Madár se járt az ég alatt,
szitakötő se leste meg,
de láttam én: a parti fű
a látására hogy remeg.
Míg mosta arcát és szemét,
a tükrös szintemig hajolt.
Ráismertem, testvéreim:
Rapsonné asszony lánya volt!…

Rakottyás szólt: – Öreg Juhod,
te mindent tudsz. Azt is tudod,
hogy akik itt éltek közel,
egy éjjel merre tűntek el?
– Mióta Durmó s rém-hada
lerontott várat, vár-utat,
Rapsonné s népe bujdosik,
s új várhelyet keres-kutat.
Barlangban, odvakban lakik,
vén fát választ búvóhelyül,
de ha Rapsonné kürtje szól,
mindenfelől egy helyre gyűl…
– De hát Durmó manó-király
az utat mért rontotta le?
– Ő építette. S asszonyunk
huncut tréfát játszott vele.
Két domb arany, egy völgy ezüst,
ilyen kötést tett volt a Rút,
s gonosz népével érte jött,
mihelyst elkészült az út.
Rapsonné két mellére tett
két tallért, melle közibe
egy szép ezüstöt: – Itt a bér,
Durmó, vidd el, de ízibe:
két domb arany, egy völgy ezüst! –

Durmó olyant káromkodott,
s úgy megzúdultak társai,
a vár sziklája megrogyott.
Egyet rogyott, s roppant a fal,
kettőt, s a sok torony ledőlt,
hármat rogyott, s terítve volt
az út kövétől lent a föld.
Azóta népe bódorog,
s Rapsonné asszony hontalan.
De minden évben egy napon
megújító hatalma van.
Aranytéglákból újrakel
s csillagmezőkig nő a vár,
és hajnalig csillog-ragyog,
sárgábban, mint a holdsugár.
Pünkösd-másodnap éjjelén
ragyogást lát, ki arra jár,
s muzsikát hall, ha jól fülel:
Rapsonné tartja udvarát!
Akit manapság láttatok,
csapatostul vagy egyedül,
jó híve mind: a jelre vár,
s pünkösdkor udvarába gyűl…

Elcsendesült s elhalt a szó.
Csak patakvíz szól, suhogó,
csobogás, csengés elvegyül
fülemnek érthetetlenül.
– Dénkó! Hallottad? Aluszol?
– Én? Hallom: kecskebéka szól.
S locsogást hallok, patakot,
csuda, hogy el nem altatott.
– Szökjél, táncolj, Dénkó fiam!
Kurjongass, énekelj vigan!
Pünkösd-másodnap éjjelén
csudát látunk! Eljössz?
                                       – El én!
Mit tudsz?
                    Ennyit mondok neked:
Rapsonnét is meglesheted…
– Aj! Rapsonnét!
                                 S Dénkó dalolt,
ugrándozott, jókedvű volt.
A nap már ferde fényt vetett,
a réten sáska cserregett,
még zúgott egy-egy sárga méh,
s megindultunk hazafelé.

...

 

Szerző: 
Megjelenés napja: 
május 29.