...
DÓZSA ISTVÁN

Kérem Bodor Péter elővezetését.

UJFALUSSY

Székely, Zimmermann!

A két börtönőr futva jön, és parancsot vár.

UJFALUSSY

Némán inti, hogy a rabot vezessék ki ketrecéből.

ZIMMERMANN

A ketrechez lépve. Tizenhetes! Kilépni!

BODOR

A sakktábla fölé hajolva rá sem hederít a fölszólítóra.

SZÉKELY

Aki szabály szerint a ketrec ajtajának másik oldalán állt meg. Bodor úr! A kegyelmi rendeletek napján bár tessék ide figyelni.

BODOR

Mit akartok?

ZIMMERMANN

Önt elővezetni!

BODOR

Nem óhajtom.

ZIMMERMANN

Parancsot teljesítünk, nem az ön óhaját.

SZÉKELY

Várja önt az egész atyaistenség, Bodor úr.

ZIMMERMANN

Mi az, hogy Bodor úr? Tizenhetes! Vigyázz! Stillstand!

BODOR

Ezen a nyelven az agaraddal beszélj. Mert én nem értem.…

ZIMMERMANN

Három éven át megértette.

BODOR

Mostantól kezdve nem értem.

SZÉKELY

Akkor magyarul mondom. Tessék már kijönni abból a ketrecből!

UJFALUSSY

Türelmetlenül a bírósági asztaltól. Mi lesz ott már?

ZIMMERMANN

Jelentem alássan, nem akar kijönni!

BODOR

Az én ketrecem az én váram.

UJFALUSSY

A ketrec felé jőve. Megbolondult? Először nem akart bemenni. Most meg nem akar kijönni. Heraus! Int a két őrnek, hogy tűnjön el. Azok elhúzódnak. Bizalmas, baráti hangon. Péter, ne szamárkodj. Gyere ki. Szabadlábra helyeztetel.

BODOR

Miért nem ezzel kezdtétek?

UJFALUSSY

Mert e pillanatban ez még államtitok. No, gyere már!

BODOR

Nem kell a szabadláb.

UJFALUSSY

Az Istenre kérlek, Péter!

MIKES

Mi az? Nem kezdjük még?

UJFALUSSY

Újból hivatalosan. Tizenhetes fegyenc! Kivonulni!

BODOR

Se ki, se be! A magam részéről befejeztem a vonulásokat. Befejeztem az ugrándozást a nyelvtan grádicsain: én, te, ő, mi, ti, ők, de főleg Ti – nem érdekeltek. Egyedül csak Én maradtam, solo solissimo.

UJFALUSSY

Urak! Segítsetek! Azt hiszem, megzavarodott.

MIKES

Igyekszik elsőként a ketrechez. Bodor úr, az Istenre kérlek!

BODOR

Tizenhetes! Így szólítsatok!

MIKES

Akkor legyél tizenhetes, de könyörgök, ne marháskodj!

Neumann, Dózsa és Pé Venczel is eléjön. Körülállják a ketrecet. Könyörgő istentisztelet a rácsokon által. Németh a helyén marad.

DÓZSA

Ha nem érdekel a sorsod: a te bajod, Péter. De kötelességed meghallgatni a bíróság végzését.

NEUMANN

Olvassátok be neki a rácsokon keresztül.

PÉ VENCZEL

Lehetetlenség.

NEUMANN

Nem hallja meg?

PÉ VENCZEL

Tiltott eljárás. Az elítéltnek a hadbírósági döntést tiszteletteljes álló helyzetben és szabadon kell meghallgatnia.

BODOR

Szabadon! Az ítélethallgatás a szabadság legszebb állapota!

DÓZSA

Nem akarsz hát a rácsokon kívül kerülni?

BODOR

Honnan tudod, hogy én vagyok belül?

NEUMANN

Mert a kint és bent fogalma egy papagájnak is evidencia.

BODOR

Én úgy látom innen, hogy ti vagytok a rácsok mögött. Be akartok engem csalogatni magatok közé. Rosszat sejtek, sehova se megyek!

MIKES

Ez becsavarodott!

DÓZSA

Megháborodott!

PÉ VENCZEL

Rács mögött képzeli magát szabadnak!

BODOR

Szabadnak – hozzátok képest.

NEUMANN

Hozzánk viszonyítod.

BODOR

Nullát nullához!

NEUMANN

Vigyázz, Péter! Ez nem matematika, hanem politika!

MIKES

Szépen kérlek, Péter…

BODOR

Tizenhetes!

MIKES

Tizenhetes, de ha megkutyálod magad, leszel te még tizennyolcas is. Enyhülten, rábeszélő hangon. Péter, jer oda már elibénk, hallgasd meg a fölmentésedet. Mi könyörögtük ki neked, jóember!

DÓZSA

Jó az, amit csinálsz? Itt és most és nekünk jó lesz ez?

PÉ VENCZEL

A szabadság dupla nulla? Miként fogják ezt Bécsben értelmezni?

BODOR

Ha nem hülyék, úgy, ahogy én is…

NÉMETH

Az asztalról ordítva. Ne könyörögjetek neki! Vesszen a maga dögibe! Én ezt a kutyakomédiát mindjárt berekesztem! Ne élj vissza az elnök urak türelmével!

TÖBBEN

Könyörgő és ijedt hangon. Péter! Szánd meg magad és szabadságodat! Ne élj vissza az elnök urak türelmével!

BODOR

Hat ökörrel se húztok ki!

PÉ VENCZEL

Mi ütött beléd? Csúfot űzöl a bíróságból? A feljebbvalóságból?

BODOR

Álmot láttam.

PÉ VENCZEL

Álmot!

BODOR

Üzent a Fennvaló.

PÉ VENCZEL

Mit üzent?

BODOR

Hogy el ne mozduljak innen. Értem küld valakit.

PÉ VENCZEL

A többihez. Valóban megháborodott!

UJFALUSSY

Székely! Zimmermann! Őrség! A szólítottak mind berohannak és parancsot várnak. Vigyétek innen ezt a ketrecet!

ZIMMERMANN

Rabostul, kapitány úr?

UJFALUSSY

A ketrec megy, a rab helyben marad.

ZIMMERMANN

Parancsként a többihez. A ketrec megy, a rab marad. Az őrök „leemelik” Bodor feje fölül a ketrecet. Hátraviszik. Székely Bodor lábairól leoldja a láncos vasgolyót, kiszedi alóla a széket, s egy visszatérő társával elcipeli a sakkasztalkát is.

...

 

Szerző: 
Megjelenés napja: 
január 14.