Utassy József

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Utassy József (Ózd, 1941. március 23. – Zalaegerszeg, 2010. augusztus 27.)

Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító. 2005-től haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

*

1941. március 23-án született Ózdon. Élete első 14 évét Bükkszenterzsébeten töltötte. Édesapja, Utassy József az ózdi vasgyárban, bányákban dolgozott segédmunkásként, közben három évet Németországban volt mezőgazdasági munkás. Fia születése után behívták katonának, a doni visszavonuláskor szerzett sérülésébe halt bele. Édesanyja Kiss Margit, egy évet ő is dolgozott Németországban. Megözvegyülve Kovách Ferenc cipész lett a társa, fiának nevelőapja.

Az alsó tagozatot szülőfalujában, a felsőt az azzal egybeépült Tarnaleleszen végezte el. Tíz évesen kapott egy tangóharmonikát, s ő lett a falu fiataljainak zenésze a mulatságokon. 1955–1959 között az egri Dobó István Gimnáziumba járt, reálosztályban érettségizett. A budapesti bölcsészkar magyar–orosz szakára helyhiány miatt nem vették fel. Pétervásárán lett az OTP tisztviselője, majd a járási művelődési ház művészeti előadója.

Az ELTE BTK magyar–népművelés szakpárját 1961–1967 között végezte el. Közben fél évig a borsodnádasdi hengerműben dolgozott. A végzés után néhány hónapig könyvtáros volt, majd 1972-ig nevelőtanár lett egy szakmunkásképző intézet kollégiumában. Azóta szabadfoglalkozású íróként működött.

1968-ban megnősült, felesége Horváth Erzsébet, aki ugyancsak bölcsészkart végzett. Tanárként, majd iskolaigazgatóként dolgozott. Egy fiuk született, József (1969–1989), aki gyógyíthatatlan betegségben hunyt el.

Diáklapok után első versei 1965 decemberében jelentek meg a Kortársban. Ezidőben szerveződött a bölcsészkaron a Kilencek költőcsoportja. Antológiájuk, az Elérhetetlen föld Juhász Ferenc, Kormos István, Nagy László, Váci Mihály ajánlásával sem jelenhetett meg, magánkiadásban sem. Végül az Írószövetség elnöke, Darvas József tette lehetővé a kiadást. 1969 karácsonyára jelent meg Nagy László ajánlásával a kötet. Pár héttel korábbi Utassy József első önálló verseskönyve, a Tüzem, lobogóm!, amely – akárcsak az antológia – komoly sikert aratott a fiatalok körében, ugyanakkor felkeltette a hatalom gyanakvását a versekben megnyilvánuló társadalomkritika, a Petőfit idéző szabadságvágy és indulat. Második kötetének – Csillagok árvája (1977) – azért kellett évekig hevernie a kiadóban, mert számos verset ki akartak vele hagyatni, s ő ebbe nem egyezett bele. A megpróbáltatások súlyos idegbetegséget idéztek elő, hatásuk hosszú évekig tartott. Ezt idézi fel a Kálvária-ének (1995). A nyolcvanas évektől folyamatosan kiadták felnőtt-és gyermekvers-köteteit, köztük 1984-ben, 1988-ban és 2001-ben összegyűjtött verseit.

A hetvenes évektől többször járt Bulgáriában. Tanulta a nyelvet, költőket fordított.

A Kilencek önszerveződésű csoportja 1969 után nem bomlott fel, bár kibontakozásukat gátolta az irodalompolitika. 1982-ben és 1994-ben – azonos címmel – újabb antológiáik jelentek meg.

2005 óta Rédicsen élt, ettől az évtől volt a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

2010. augusztus 27-én, hosszú betegség után hunyt el Zalaegerszegen.

Fontosabb díjak, elismerések:

1978 – József Attila-díj

1989 – Magyar Művészetért Díj

1989 – Déry Tibor-jutalom

1994 – A Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje

1995 – IRAT nívódíj

1996 – Déry Tibor-díj

1996 – Tiszatáj-díj

1997 – Pro Literatura-díj

2001 – Balassi Bálint-emlékkard

2001 – a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja

2001 – Az Év Könyve-jutalom

2002 – a Magyar Művészeti Akadémia tagja

2008 – Kossuth-díj

2009 – Bethlen Gábor-díj

 

Az életrajzot Vasy Géza írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Tüzem, lobogóm! Versek (196267). Budapest. 1969. Magvető, 91 p. (Új Termés.)

Csillagok árvája. Versek. Budapest. 1977. Szépirodalmi, 68 p.

Mézgarázdák. Gyermekversek. Banga Ferenc rajzaival. Budapest. 1980. Móra, 72 p.

Pokolból jövet. Versek. Budapest. 1981. Szépirodalmi, 104 p.

Áve, Éva! Utassy József versei. Budapest. 1981. Magvető, 92 p.

Júdás idő. Összegyűjtött versek. Budapest. 1984. Szépirodalmi, 251 p.

Ragadozó Föld. Versek. Budapest. 1987. Szépirodalmi, 127 p.

Irdatlan ég alatt. Összegyűjtött versek 19621986. Budapest. 1988. Szépirodalmi, 211 p.

– Hungária Kávéház? – Kávéház Hungária! Versek. Budapest. 1988. Magvető, 128 p.

Hóemberség. Gyermekversek. Rab-Kováts Éva rajzaival. Budapest. 1989. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 48 p.

Keserves. Versek 19861989. Budapest. 1991. Szépirodalmi, 152 p.

Rezeda-álom. Gyermekversek: gyermekeknek és felnőtteknek. Debrecen. 1991. Csokonai.

Hol ifjúságom tűnt el. Versek. Budapest. 1992. Magvető, 175 p.

Szamárcsillag. Gyermekversek. Debrecen. 1994. Csokonai, 61 p.

Fény a bilincsen. Utassy József versei. Budapest. 1994. Magvető, 128 p.

Kálvária-ének. Költemény. Lakitelek. 1995. Antológia, 90 p.

Földi szivárvány. Versek. Budapest. 1996. Kortárs, 103 p.

Havak hatalma. Urbán Tibor rajzaival. Miskolc. 1996. Felsőmagyarország, 51 p.

Ötvenöt ördög. Ill.: Bényi Árpád. Karcag. 1997. Barbaricum Könyvműhely, 66 p.

Szép napkeltő holnap. Versek 19951997. Budapest. 1999. Orpheusz, 86 p.

Isten faggatása. 1992–1994. Budapest. 2000. Littera Nova, 76 p. (Új Versek l.)

Hóvirágbűvölő. Gyermekversek. Veres Dorottya rajzaival. Budapest. 2000. Littera Nova, 40 p. (Sophie könyvek 19.)

Kiss Benedek – Mezey Katalin – Utassy József: Furcsa világ. Versek gyermekeknek. Illusztráció és borító: Rényi Krisztina. Budapest. 2000. Széphalom, 104 p. (U. J. versei: 63–103. p.)

Tüzek tüze. Összegyűjtött versek 19571997. Budapest. 2001. Littera Nova, 358 p.

Sugdos a sátán (19982001). Versek. Százhalombatta. 2002. Százhalom, 93 p.

Farkasordító. Új versek. Budapest. 2006. Széphalom, 94 p.

Utassy József válogatott versei. Szerkesztette: Nagy Gábor. Budapest. 2006. Magyar Napló, 165 p.

Ezüst rablánc. Válogatott és új versek. Budapest. 2010. Napkút, 252 p.

Még ilyen csodát! Válogatott gyermekversek. (Ill. Oláh Mátyás László, Kiss Adél.) Budapest. 2015. Magyar Napló, 144 p.

Utassy József költészete. Kritikai kiadás. (Szerk. Vilcsek Béla.) Budapest. 2017. Napkút, 1208 p.

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza.

 

Szakirodalom

Szakirodalom

Tanulmányok, recenziók, kritikák

Radnóti Sándor: Utassy József versei. = Kritika, 1970. 3. 38-41. p.

Könczöl Csaba: Utassy József: Tüzem, lobogóm! = Jelenkor, 1970. 4. 409-410. p.

Kiss Ferenc: Utassy József: Tüzem, lobogóm! = Kortárs, 1970. 6. 998-1000. p. uö.: „Fölrepülni rajban…” Bp., 1984. 245-251. p.

Varga Lajos Márton: Utassy Józsefről. = Alföld, 1974. 7. 39-45. p.

Görömbei András: Utassy József. = Tiszatáj, 1974. 11. 74-78. p. uö.: Fiatal magyar költők 1969-1978. Szerk.: Vasy Géza. Bp., 1980. 243-254. p. uö.: „Ki viszi át…?” Bp., 1986. 229-246. p.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Ének-változatok. Utassy József: Csillagok árvája. = Élet és Irodalom, 1977. jún. 18. 11. p. uö.: Verseskönyvről verseskönyvre. Líránk a hetvenes években. 2. bőv. kiad. Bp., 1982. 473-478. p.

Alföldy Jenő: Versek a farmerzsebben. Utassy József: Csillagok árvája. = Tiszatáj, 1977. 9. 90-93. p. uö.: Élménybeszámoló. Költők a hetvenes években. Bp., 1983. 377-383. p.

Görömbei András: Utassy József: Csillagok árvája. = Alföld, 1977. 9. 81-84. p.

Kis Pintér Imre: Utassy József: Csillagok árvája. = Kortárs, 1977. 10. 1666-68. p. uö.: Helyzetjelentés. Bp., 1979. 242-247. p.

Berkes Erzsébet: A szarvassá lett fiú. Utassy József: Csillagok árvája. = Kritika, 1977. 12. 28. p. uö.: Pillanatképek. Irodalmi bírálatok. Bp., 1984. 248-253. p.

Szakolczay Lajos: Árva csillag. Utassy Józsefről. = Új Írás, 1978. 11. 101-105. p. uö.: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp., 1989. 239-248. p.

Kabdebó Lóránt: A verssé vált indulat. (Utassy József versszemlélete.) Versek között. Tanulmányok, kritikák. Bp., 1980. 469-477. p.

Czakó Gábor: Utassy József. = Mozgó Világ, 1981. 3-4. 106-107. p.

Ágh István: Hová a pokolból? = Új Írás, 1981. 10. 110-112. p. uö.: Egy álom következményei. Bp., 1983. 344-351. p.

G. Kis Valéria: Utassy József: Pokolból jövet = Alföld, 1981. 10. 77-80. p.

Olasz Sándor: Utassy József: Pokolból jövet = Forrás, 1981. 10. 92-93. p.

Varga Lajos Márton: = Utassy József új kötetéről. Tiszatáj, 1981. 10. 102-106. p.

Görömbei András: „Csillagfegyelmű ének.” = Jelenkor, 1981. 12. 1137-1139. p.

Alföldy Jenő: Utassy József: Pokolból jövet = Kortárs, 1982. 3. 483-485. p. uö.: Visszhang. Bp., 1986. 363-367. p.

Bakonyi István: Júdás idő. Utassy József összegyűjtött versei = Új Forrás, 1984. 6. 82-84. p. uö.: Ember az ezredfordulón. Esszék, tanulmányok, kritikák. Miskolc-Székesfehérvár, 1999. 84-86. p.

Alföldy Jenő: = Árvák csillaga. Népszabadság, 1984. aug. 8. 7. p. uö.: Rend a homályban. Kalandozás a mai magyar lírában. 1989. 270-274. p.

Szilágyi Imre: A hűség ideje. = Új Írás, 1985. 1. 116-120. p.

Bertha Zoltán: Utassy József: Júdás idő = Alföld, 1985. 8. 70-73. p.

Görömbei András: Utassy József: Júdás idő = Kortárs, 1985. 6. 160-163. p. uö.: A szavak értelme. Bp., 1996. 210-213. p.

Olasz Sándor: Csillagfegyelmű évek. Utassy József költészetéről. = Forrás, 1985. 6. 80-84. p.

Márkus Béla: Démonokkal csatázva. Utassy József összegyűjtött versei. = Tiszatáj, 1985. 10. 47-54. p. uö.: Démonokkal csatázva. Miskolc, 1996. 107-117. p.

Móser Zoltán: Remélés. Utassy József Rege, rege, Ráró! című verséről. = Napjaink, 1987. 1. 17-19. p.

Olasz Sándor: Utassy József: Ragadozó Föld = Kortárs, 1987. 7. 156-158. p.

Keresztury Tibor: Válság és méltóság. = Forrás, 1988. 1. 88-89. p.

Vasy Géza: Kilencek. 3. Utassy József. = Palócföld, 1988. 4. 44-51. p. uö.: „Csillagra zárt egek alatt”. Tárgyiasság és látomás. Bp., 2000. 117-124. p.

Márkus Béla: Utassy József: Irdatlan ég alatt = Kritika, 1988. 10. 34-35. p. uö.: Démonokkal csatázva. Miskolc, 1996. 119-123. p.

Kis Pintér Imre: Utassy József: Irdatlan ég alatt = Kortárs, 1988. 12. 161-162. p.

Bertha Zoltán: Utassy József versvilága. A szellem jelzőfényei. 1988. 168-172. p. (JAK füzetek 34.)

Baán Tibor: „Sasok körözik a pacsirtákat.” = Új Írás, 1989. 2. 123-125. p.

Kabdebó Lóránt: Az ártatlan dal. Utassy József: Keserves = Új Írás, 1991. 11. 113-115. p.

N. Pál József: Utassy József: Keserves = Alföld, 1992. 4. 71-73. p.

Vasy Géza: Versekhez közelítve. 1. = Forrás, 1992. 5. 82-89. p. uö.: A kilencek. 2002, 263-264. p.

Pécsi Györgyi: Utassy József: Hol ifjúságom tűnt el = Hitel, 1993. 3. 101-103. p.

Vasy Géza: Versekhez közelítve. 5. = Forrás, 1993. 4. 85-87. p. uö.: A kilencek. 2002, 265-267. p.

Gróh Gáspár: Utassy József: Hol ifjúságom tűnt el = Kritika, 1994. 2. 40-41. p.

Ágh István: Világ, sors, Isten Utassy József költészetében. = Hitel, 1995. 7. 79-86. p.

Sneé Péter: Kultusz és adósság. Utassy József: Kálvária-ének. = Kortárs, 1996. 2. 90-98. p.

Merklin Tímea: Csillagközi tébolyban halottlátó. = Életünk 1996. 9. 901-904. p.

Vass László – Boldizsár Klára: Istenes versek analitikus-kreatív megközelítéséhez. - Utassy József: Fohász. = Magyar nyelv 1997. 1. 54-63. p.

Vajda Gábor: „Gyönyörű gyötrelem.” = Hitel, 1997. 2. 103-110. p.

Szepes Erika: A hétfők hite. Ama napon. = Ezredvég, 1997. 7. 36-37. p.

Bakonyi István: Júdás idő. Ember az ezredfordulón. Miskolc, 1999. 84-86. p.

Bakonyi István: Dalba oltott irónia. Ember az ezredfordulón. Miskolc, 1999. 87-89. p.

Cselényi László: Áve, Éva. Sokágú síp – barangolás az újabb magyar irodalomban. Dunaszerdahely, 2001. 247-248. p.

Bognár Tas: Mézgarázdák. A magyar gyermekvers. Bp. 2001. 256-264. p.

Csajka Gábor Cyprian: Ahogy telnek. = Lyukasóra, 2001. 1. 26. p.

Nagy Gábor: Szemelvények ezredvégi líránkból (Ágh István, Gál Sándor, Kis Benedek, Szepesi Attila, Utassy József). = Magyar napló, 2001. 1-3. 89-94. p.

Vasy Géza: Március zúg örökké. = Árgus, 2001. 3-4. 81-83. p. uö.: A kilencek. 2002, 269-273. p.

Lackfi János: „Nagyon szépen fájjon”. = Holmi, 2001. 6. 826-829. p.

Cs. Varga István: Zúg március. = Új Hevesi Napló, 2002. 1. 63-64. p.

Bodor Béla: Görnyedten a csillagok alatt. = Holmi, 2002. 12. 1604-1613. p.

Nagy Gábor: „Virágok romlása”. (Hazafiasság és emberség Utassy József költészetében.) = Forrás, 2004. 1. 13-…. p.

Utassy József emlékkönyv. Szerkesztette: Péntek Imre és Horváth Erzsébet. Zalaegerszeg. 2013. Magyar Napló Kiadó, 247 p.

Interjúk, vallomások

Szakolczay Lajos: Párbeszéd Utassy Józseffel. = Forrás, 1978. 3. 5-7. p.

Szikszai Károly: Beszélgetés Utasssy Józseffel. = Életünk, 1979. 8. 636-641. p.

Csontos János: „Rendek rendje: a vers.” Beszélgetés Utassy Józseffel. = Napjaink, 1988. 4. 17-19. p. uő.: Együtt és külön. Bp., 1990. 71-79. p.

Pálinkás István: Lopnak a bőség kosarából. Beszélgetés Utassy Józseffel. = Árgus, 1990. 2. 9-11. p.

A kikelet fia. Curriculum vitae. = Kortárs, 1994. 9. 48-58. p. és Curriculum vitae. Bp. 1995. 448-472. p.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.

 

Fotók

Borítók

Kéziratok

Szakértő