Tamási Áron

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Tamási Áron (Farkaslaka, 1897. szeptember 20. – Budapest, 1966. május 26.)

Kossuth-díjas író. A Digitális Irodalmi Akadémia 1999-ben posztumusz tagjává választotta.

*

„Van nekem egy falum. Némelykor, ha lelkemmel burkolom magam körül, úgy tetszik, mintha én építettem volna őt, mikor még Isten szándékában laktam. Máskor meg szülőmnek érzem, aki egy csillagos estén, szomorú-mókás mese után fogant engem” – írja egy vallomásában Tamási Áron. Az anyaváros Székelyudvarhely szomszédságában, Farkaslakán 1897. szeptember 20-án a szilaj Tamási Dénes és a mosolygós arcú Fancsali Márta gyermekeként látta meg a napvilágot. Tizenhárom esztendős korában a bal tenyere súlyosan megsebesült, és mint mezei munkára alkalmatlan gyerek kezdhette meg iskoláit Székelyudvarhelyen, majd világháborús katonáskodása után Kolozsváron. Rövid amerikai tartózkodása (1923–25) alatt – a távolban és idegenben – talált rá költői-írói világára, mely egész életművét átszövi. „Megmozdult benne a székely lélek egész folklorisztikus mélysége, a magával hozott és gyermekkorában befogadott hagyomány, a székely humor, kedély, észjárás, a szavak fűzésének s a mondatok építésének esztétikai kedve, legfőképpen pedig népének emberi tartása” – jellemzi Tamási munkásságát Féja Géza, a barát és az első monográfia írója.

A Bajszerző nagyvilág (1926) című társadalomrajz, a Szűzmáriás királyfi (1928) és a Czímeresek (1931) című regényeivel egy időben írta első, klasszikus novelláit. Életművének egyik csúcspontjára 1933–34-ben jutott, mikor megjelent Ábel-trilógiája, máig legnépszerűbb regénye. Drámaírói pályája is ez idő tájt bontakozott ki. Görög klasszikusoktól tanulva, a XX. század avantgárd áramlatait is átszűrve magán, 1932-ben írta „székely népi játékát”, az Énekes madár című színművet, melyet a kolozsvári bemutató után a budapesti Nemzeti Színház is műsorára tűzött. A népi mesejáték után új drámával, más formai megoldásokkal és mondanivalóval lepte meg közönségét: a Tündöklő Jeromos (1936) az író emberi tartásának, humorának, költői bravúrjának is példája. A háború előtt még két színműve került színpadra: a Vitéz lélek (1941) és a Csalóka szivárvány (1942), új lehetőségeket mutatva fel a magyar drámairodalomban. A föld és az ég, az ember és a természet misztikus egységéről tervezett regénytrilógiából a Jégtörő Mátyás (1935) és a Ragyog egy csillag (1939) jelent meg. Tamási Áron ekkor már nemcsak az erdélyi, hanem az egyetemes magyar irodalom elismert és népszerű alkotója. 1939-ben adta ki Szülőföldem című művét, mely az Amerikából a falujába hazautazó író vallomása. Ez a könyv nemcsak a szülőföld szeretetéről, hanem a kisebbségi sorban élőkkel való sorsvállalásról is szól. A művet a háború után elhallgatták, második, hasonmás kiadása csak 1986-ban Baselban jelenhetett meg.

A háború utáni kultúrpolitika igyekezett elfeledtetni Tamási Áron publicisztikai munkásságát és közéleti tevékenységét is.

Tamási 1926-ban az Erdélyi Helikon alapító tagja. Előbb az Újság, majd az Ellenzék munkatársaként, 1933-tól a Brassói Lapok Tiszta beszéd című sorozatának írójaként az erdélyi kisebbségi állapotok szociografikus bemutatására törekedett. Politikai felfogása a népi írókéhoz állt közel, és az erdélyi történelmi sajátosságok alapján a kisebbségi sors fénytörésében nézte a szociális kérdéseket. A Vásárhelyi Találkozó (1937) szervezésében és írásos dokumentumainak elkészítésében meghatározó részt vállalt. Addigi publicisztikai írásait a Virrasztás (1943) című kötetben gyűjtette össze.

A II. világháború Budapestre sodorta. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1934-től), 1945–47 között az országgyűlés tiszteletbeli képviselője, 1948-ban kiszorult az irodalmi életből. Teljesen háttérbe állították. Az enyhülés kezdetét a Nagy Imre-kormánytól kapott Kossuth-díj (1954) jelzi. Megjelent négy éve kiadásra váró önéletrajzi műve, a Bölcső és Bagoly és történelmi regénye, a Hazai tükör. Tizenegy év távollét után először 1956 augusztusában látogathatott haza szülőföldjére. A forradalom első napjaiban nyilatkozata (Magyar fohász) hangzott el a rádióban, december 28-án pedig az Írószövetség taggyűlésén a magyar írók elvi nyilatkozataként felolvasta Gond és hitvallás című írását. 1957–58-ban többször tanúnak idézték, vallatták.

Két dráma, a Hegyi patak (1957) és a Boldog nyárfalevél (1960), valamint Szirom és Boly (1960) című, a Bukovinából áttelepített székelyek sorsáról szóló regénye készült el az utolsó években. Életműsorozata az olvasók szeretete és érdeklődése közepette nagy példányszámban jelent meg az 1960-as években. Halála előtt utolsó feleségének diktálta önéletrajzi remekét: „Ágotámnak, kedves madaramnak, szívből ajánlom ezt a Vadrózsa ága című könyvemet, melyet neki mondtam tollba, Áron, 1966. április 19.” A művet nem tudta befejezni, május 26-án érte a halál. Testét, kívánságára Farkaslakán, a templom mögötti két cserefa között helyezték örök nyugalomra.

Budapesten a XII. kerületi Alkotás utcában elhelyezett emléktáblán arra a magyar íróra emlékszik felirat, „akit Erdély adott a magyar irodalomnak”.

Fontosabb díjak, elismerések:

1929, 1930, 1933, 1943 – Baumgarten-díj

1940 – Corvin-koszorú

1954 – Kossuth-díj

 

Az életrajzot Ugrin Aranka írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Lélekindulás. Novellák. Kolozsvár. 1925. Fraternitás, 183 p.

Szűzmáriás királyfi. Regény. 1–2. Kolozsvár. 1928. Erdélyi Szépmíves Céh.

Erdélyi csillagok. Elbeszélések. Kolozsvár. 1929. Minerva, 125 p.

Hajnali madár. Novellák. Bp. 1929. Athenaeum, 162 p.

Czímeresek. Regény. Kolozsvár. 1931. A Szerző, 324 p. = 2. kiad: 1945. = 3. kiad: 1959. = 4. kiad: 1964.

Helytelen világ. Novellák. Kolozsvár. 1931. Erdélyi Szépmíves Céh, 147 p.

Ábel a rengetegben. Regény. Kolozsvár. 1932. Erdélyi Szépmíves Céh, 191 p. = 2. kiad: 1944. = 3. kiad: 1946. = 4. kiad: 1953. = 5. kiad: 1955. = 6. kiad: 1957. = 7. kiad: 1966.

Ábel Amerikában. Regény. Kolozsvár. 1934. Erdélyi Szépmíves Céh, 248 p. = 2. kiad: 1935. = 3. kiad: 1957.

Ábel az országban. Regény. Kolozsvár. 1934. Erdélyi Szépmíves Céh, 210 p. = 2. kiad: 1943.

Énekes madár. Székely népi játék három felvonásban. Bp. 1934. Kazinczy, 96 p.

Jégtörő Mátyás. Regény. Kolozsvár. 1935. Erdélyi Szépmíves Céh, 188 p. = 2. kiad: 1936. = 3. kiad: 1943.

Rügyek és reménység. Elbeszélések. Bp. [1935] Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, 277 p. = 2. kiad: 1941.

Ragyog egy csillag. Regény. Kolozsvár. 1938. Erdélyi Szépmíves Céh, 233 p. = 2. kiad: 1940. = 3. kiad: 1941. = 4. kiad: 1942.

Virágveszedelem. Elbeszélések. Bp. 1938. Révai, 254 p. = 2. kiad: 1942.

Szülőföldem. Hazai tudósítás. Bp. 1939. Révai, 211 p. = 2. kiad: 1944.

Három játék. (Énekes madár. – Tündöklő Jeromos. [Első kiadás.] – Vitéz lélek. [Első kiadás.]) Bp. 1941. Révai, 269 p. = 2. kiad: 1944.

Magyari rózsafa. Regény. Kolozsvár. 1941. Erdélyi Szépmíves Céh, 194 p. = 2. kiad: 1944.

Csalóka szivárvány. Színmű. Bp. 1942. Révai, 146 p.

Tamási Áron összes novellái. Bp. 1942. Révai, 926 p.

Téli verőfény. Elbeszélések. Kolozsvár. 1942. Erdélyi Szépmíves Céh, 200 p.

Virrasztás. Tanulmányok. Bp. 1943. Révai, 457 p.

A legényfa kivirágzik. Válogatott elbeszélések. Bp. [1945.] Misztótfalusi Közművelődési Szövetkezet, 62 p.

Szivbéli barátok. Ifjúsági regény. Bp. 1946. Révai, 125 p.

Hullámzó vőlegény. Színpadi játék. Bp. 1947. Révai, 160 p.

Zöld ág. Regény. Bp. 1948. Révai, 201 p.

Kikelet. Válogatott elbeszélések. Bp. 1949. Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 366 p.

Bor és víz. Szüreti játék. Bp. 1951. Népművészeti Intézet, 18 p.

Tamási Áron: Búbos vitéz. Mesejáték. –Kiss Károly –Lakatos István: Kocsis László Egerben. Bábjáték. Bp. 1952. Művelt Nép, 114 p.

Kossuth nevében. Toborzási jelenet. Bp. 1952. Művelt Nép, 27 p.

Bölcső és bagoly. Regényes önéletrajz. Bp. 1953. Szépirodalmi, 208 p. = 2. kiad: 1954. = 3. kiad: 1957.

Hazai tükör. Krónika, 1832–1853. Bp. 1953. Ifjúsági, 280 p. = 2. kiad: 1954. = 3. kiad: 1957.

Szegénység szárnyai. Félszáz elbeszélés. Bp. 1954. Szépirodalmi, 425 p. = 2. kiad: 1956.

Kakasok az Édenben. Két színpadi játék. (Énekes madár. – Ördögölő Józsiás. [Első kiadás.]) Bp. 1956. Szépirodalmi, 214 p.

Jégtörő Mátyás. – Ragyog egy csillag. Regények. Bp. 1957. Szépirodalmi, 469 p. = 2. kiad: 1965.

Elvadult Paradicsom. Összegyűjtött novellák 1922–1936. Bp. 1958. Szépirodalmi, 643 p.

Világ és holdvilág. Összegyűjtött novellák 1936–1957. Bp. 1958. Szépirodalmi, 511 p.

Ábel. Trilógia. (Ábel a rengetegben. – Ábel az országban. – Ábel Amerikában.) 1–3. Bp. 1960. Szépirodalmi, 260 + 246 + 285 p. = 1967. 715 p. (Tamási Áron válogatott művei.) = Ábel-trilógia. Bukarest. 1973. Kriterion, 670 p.

Szirom és boly. Magyar rege. Bp. 1960. Szépirodalmi, 211 p. = 2. kiad.: 1962.

Játszi remény. Új novellák és a Zöld ág költői elbeszélés. Bp. 1961. Szépirodalmi, 375 p.

Akaratos népség. Színpadi művek. 1–2. (1. köt.: Énekes madár. – Tündöklő Jeromos. – Vitéz lélek. – Csalóka szivárvány. 2. köt.: Hullámzó vőlegény. – Ördögölő Józsiás. – Hegyi patak. [1. kiad.]. – Boldog nyárfalevél. [1. kiad.]) Bp. 1962. 371 + 424 p.

Hétszínű virág. Novellák 1923–1963. Bp. 1963. Magvető, 516 p.

Világló éjszaka. Novellák. Bp. 1966. Magvető, 502 p.

Czímeresek. Regényes korrajz. Bp. 1967. 492 p. (Tamási Áron válogatott művei.)

Jégtörő Mátyás. – Ragyog egy csillag. Bp. 1967. 425 p. (Tamási Áron válogatott művei.)

Tamási Áron összegyűjtött novellái. 1–2. Bp. 1967. 608 + 752 p. (Tamási Áron válogatott művei.)

Rendes feltámadás. Válogatott novellák. (Váll. és bev.: Sütő András.) Bukarest. 1968. Irodalmi Kiadó, 552 p. 

Tamási Áron válogatott művei 1–2. Vál., sajtó alá rend. és jegyz. Féja Géza. (1. köt.: Ábel a rengetegben. – Ábel az országban. – Ábel Amerikában. [Regénytrilógia.] – Jégtörő Mátyás. [Regény.] – 2. köt.: Válogatott novellák. – Énekes madár. – Csalóka szivárvány. [Színművek.] – Bölcső és Bagoly. [Regény.]) Bp. 1974. Szépirodalmi, 828 + 731 p. (Magyar Remekírók.)

Akaratos népség. Színművek. 1–2. (Énekes madár. – Tündöklő Jeromos. – Vitéz lélek. – Csalóka szivárvány. – Hullámzó vőlegény. – Ördögölő Józsiás. – Hegyi patak. – Boldog nyárfalevél.) Bp. 1975. Szépirodalmi, 365 + 412 p.

A bölcső és környéke. Bukarest. 1976. Kriterion, 347 p. (Romániai Magyar Írók.)

Ábel. (Ábel a rengetegben. – Ábel az országban. – Ábel Amerikában.) Regénytrilógia. Utószó: Féja Géza. Bp. 1977. Szépirodalmi, 672 +[4] p. (Magyar Elbeszélők.)

Tamási Áron válogatott művei 3. (Ősvigasztalás. – Színpadi művek: Székely fás. – Néppártiak. – Görgeteg. – Bor és víz. – Búbos vitéz. – Bujdosó lány. – Szegény ördög. – Tűzálló Pál.) Vál., jegyz., utószó: Balázs Ádám. Bp. 1978. Szépirodalmi. 289 p.

Tamási Áron összes novellái 1–2. Szerk., szöveggond.: Z. Szalai Sándor. Bp. 1979. Szépirodalmi, 608 + 592 p. = 2. kiad.: Bp. 1982. Szépirodalmi, 606 + 591 p.

Ábel. Regénytrilógia. Bp. 1980. Szépirodalmi, 675 p.

Zeng a magosság. Válogatott novellák. (1. köt.: 1925–1935. 2. köt.: 1936–1966.) Bukarest. 1980. Kriterion, 461 + 436 p. (Romániai Magyar Írók.)

Tiszta beszéd. Publicisztikai írások 1923–1940. Összegyűjt. és utószó: Bernáth Ernő. Jegyz.: Dávid Gyula. Bukarest. 1981. Kriterion, 463 p.

Jégtörő gondolatok. Útirajzok, esszék. 1–2. Összeáll., jegyz.: Tamási Ágota, Z. Szalai Sándor. Bev.: Z. Szalai Sándor. Bp. 1982. Szépirodalmi, 448 + 460+[2]. p.

Ragyog egy csillag. Regény. Bev., függeléket összeáll.: Izsák József. Kolozsvár. 1982. Dacia, 264 p.

Ábel. Regénytrilógia. Szöveggond.: Z. Szalai Sándor. Bp. 1984. Szépirodalmi, 564 p.

Bölcső és Bagoly. Regényes életrajz. Szöveggond., utószó: Z. Szalai Sándor. Bp. 1984. Szépirodalmi, 223 p. (Olcsó Könyvtár.) = 3., jav. kiad.: Szöveggond., utószó: Z. Szalai Sándor. Bp. 1988. Szépirodalmi, 230 p. (Olcsó Könyvtár.)

Ábel a rengetegben. Bev., a függeléket összeáll.: Izsák József. Kolozsvár. 1985. Dacia, 272 p.

Szólít a szülőföld. Önéletrajzi regények. (Bölcső és Bagoly. – Hazai tükör. – Vadrózsa ága.) Szöveggond., bev.: Z. Szalai Sándor. Illés Endre Egy jégtörő szellem c. esszéjével. Bp. 1985. Szépirodalmi, 609 p.

Tündöklő Jeromos. Színpadi játékok. 1. köt.: 1924–1944. Bev., jegyz.: Salamon András. Bukarest. 1985. Kriterion, 480 p.

Ördögölő Józsiás. Színpadi játékok. 2. köt.: 1944–1966. Bev., jegyz.: Salamon András. Bukarest. 1986. Kriterion, 388 p.

Jégtörő Mátyás. Regények. (Jégtörő Mátyás. – Ragyog egy csillag.) Szöveggond., bev.: Z. Szalai Sándor. Bp. 1986. Szépirodalmi, 363 p.

Szülőföldem. Regény. Bev.: Szöllősy Árpád. Riehen. 1986. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 211 +[14] p. [A Kolozsvárott, 1940-ben az Erdélyi Szépmíves Céh által kiadott mű fotomechanikai utánnyomása.]

Tamási Áron színjátékai. 1. köt.: 1924–1942. Szöveggond., bev.: Z. Szalai Sándor. A függeléket összeáll., jegyz.: Ablonczy László. Bp. 1987. Szépirodalmi, 556 p.

Tamási Áron színjátékai. 2. köt.: 1943–1966. Szöveggond., bev.: Z. Szalai Sándor. Jegyz.: Z. Szalai Sándor, Ablonczy László. Bp. 1988. Szépirodalmi, 677 p.

Ábel a rengetegben. Regény. Utószó: Hornyik Miklós. Újvidék. 1988. Tankönyvkiadó Intézet, 190 p. (Házi olvasmány 7.)

Szűzmáriás királyfi. – Zöld ág. Regények. Sajtó alá rend., utószó: Z. Szalai Sándor. Kós Károly illusztrációival. Bp. 1989. Szépirodalmi, 444 p.

Szülőföldem. Lírai szociográfia. Sajtó alá rend., utószó: Z. Szalai Sándor. Bp. 1990. Szépirodalmi, 248 p.

„Édes Madaram.” Sorok Ágotának. Tamási Áron naplója 1965. XII. 24. – 1966. III. 28. Szerk.: Ugrin Aranka. 1997. Tamási Áron Alapítvány, 86 p.

Aranyos tekergők. Elfeledett írások. Szerk.: Urbán V. László. 1998. Kertek 2000, 298 p.

Bölcső és Bagoly. – Vadrózsa ága. Önéletrajzi regények. Utószó: Domokos Mátyás. Bp. 1999. Osiris, 221 p. (Millenniumi Könyvtár.)

Magyari rózsafa. Utószó: Bertha Zoltán. 2000. Kairosz, 217 p.

Szűzmáriás királyfi. – Zöld ág. Regények. Bp. 2000. Püski, 543 p.

Gondolat és árvaság. Esszék, cikkek, útirajzok, riportok. 1. köt.: 1923–1935. Szerk., jegyz.: Nagy Pál. Bp. 2000. Új Palatinus, 543 p.

Szellemi őrség. Esszék, cikkek, útirajzok. 2. köt.: 1936–1965. Szerk., jegyz.: Nagy Pál. Bp. 2001. Új Palatinus, 626 p.

Szívbéli barátok. Ifjúsági regény. 2002. Kairosz, 139 p.

Emberi szavak. Beszélgetések, vallomások, naplójegyzetek. Szerk., jegyz.: Nagy Pál. Bp. 2003. Új Palatinus, 459 p.

Jégtörő Mátyás. Regény. 2006. Ciceró, 160 p.

Szűzmáriás királyfi. Regény. Bp. 2006. Új Palatinus, 296 p.

Árnyas szülőföld. Elbeszélések. Vál., szerk.: Hunyadi Csaba Zsolt. Szeged. 2006. Lazi, 232 p.

Kedves otthoniak. Tamási Áron levelezése a farkaslaki családdal. Összeáll., szerk., előszó: Nagy Pál. Székelyudvarhely. 2006. Erdélyi Gondolat, 78 p.

Ragyog egy csillag. Regények. (Jégtörő Mátyás. – Ragyog egy csillag.) 2007. Ciceró, 200 p.

Lőrincz József: Kellő igék, megtartó gondolatok. Szentenciák, vallomások Tamási Árontól. Székelyudvarhely., 2007. Erdélyi Gondolat, 70 p.

Ölelő szeretettel. Válogatott irodalmi levelek. Vál., jegyz.: Nagy Pál. Budapest. Palatinus, 2007. Palatinus, 305 p.

Ábel. [Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel Amerikában.] Regénytrilógia. Szerk.: Ugrin Aranka. Budapest. 2014. Helikon. 622 p. = Ua.: 2018.

Szülőföldem. [Szülőföldem és a Vadrózsa ága.] Útirajz és önéletrajz. Budapest, 2015. Helikon, 320 p.

Publicisztikai írások. Csíkszereda. 2015. Hargita Kiadóhivatal, 271 p. (Székely Könyvtár-sorozat.)

A legényfa kivirágzik. Mesék és elbeszélések. Vál., szerk.: Ugrin Aranka. Budapest, 2015. Móra, 200 p.

Eszmélj, Ábel! Cikkek, feljegyzések, visszaemlékezések. Vál., szerk., sajtó alá rend.: Urbán László. Budapest, 2016. Helikon, 356 p.

Mezei próféta. Filmforgatókönyv. A Hitel folyóirat különnyomata a 120 éve született Tamási Áron tiszteletére. (Bev. tan.: Ablonczy László.) Budapest. 2017. Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 88 p.

Szűzmáriás királyfi. Regény. Budapest, 2017. Helikon, 327 p.

Világló éjszaka. Válogatott novellák. (Vál., előszó: Vallasek Júlia.) Budapest, 2018. Helikon, 307 p.

Tamási Áron nyomában Farkaslakán. Fotóalbum. (Tamási Áron szövegeivel és Jakab Emil fotóival, szerk.: Hadnagy Jolán.) Székelyudvarhely. 2017. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, 120 p.

Jégtörő Mátyás. Regény. Csíkszereda. 2019. Székelyföld Alapítvány, 206 p. (Székely Könyvtár.)

Ábel a rengetegen. Regény. Helikon, Budapest. 2015. Helikon, 256 p. (Helikon-zsebkönyvek.) = Ua.: 2017. 2019. 2020. 2021.

Susogó fenyő. Karácsonyi elbeszélések. Vál., szerk.: Hunyadi Csaba Zsolt. Szeged, 2020. Lazi Kft., 264 p.

Négy dráma. Bev., tan.: Ablonczy László. Csíkszereda, 2020. Hargita Kiadóhivatal, Székelyföld Alapítvány, 351 p. (Székely Könyvtár.)

Ábel a rengetegben. Budapest. 2022. Trubadúr Könyvek Kiadó Kft., 264 p. (Trubadúr Zsebkönyvek.)

Jégtörő Mátyás. Regény. Ill.: Kisteleki Dóra. [Komárom.] 2022. POKET Publishing, Sztalker Csoport, 242 p. (Poket-zsebkönyvek.)

Ábel. Trilógia. Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel Amerikában. Ill.: Szilágyi-Varga Zoltán. Budapest, 2022. MMA Kiadó, 512 p.

Bölcső és Bagoly. Regényes életrajz. Budapest, 2022. Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 230 p. (Kello Diákkönyvtár.)

Tamási Áron  „A legnagyobb dolog: világot teremteni".  Album az író kézirataival, jegyzeteivel, naplójával és színjátékaihoz írt kommentárjaival. (A tanulmányt írta: Cs. Nagy Ibolya, a képeket vál. és szerk.: A. Szabó Magda.) Budapest. 2021. MMA Kiadó, 296 p. 

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

(Helikon, Igaz Szó, Korunk, Napsugár, Utunk)

Urak és parasztok. Korunk, 1930. márc. 86. p.

Szeder és Butyka. Korunk, 1931. febr. 88. p.

Úri gesztus. Korunk, 1931. okt. 686. p.

Bomba. Korunk, 1932. ápr. 272. p.

Jégtörő Mátyás. Részlet. Korunk, 1936. febr. 162. p.

Tíz nap Szlovenszkón. Korunk, 1938. jan. 53. p.

Vitéz apám. Regényrészlet. Korunk, 1938. márc. 204. p.

A bölcső és a környéke. Képek egy mai székely falu életéből. Korunk, 1938. jún. 489. p.

Udvarhelyi csárdában. Regényrészlet. Korunk, 1938. dec. 1009. p.

Ördögűző Józsiás. Igaz Szó, 1956/9. 1251. p.

Ördögűző Józsiás. Igaz Szó, 1956/10. 1411. p.

Harmat és vér. Utunk, 1956/42. (okt. 19.) 3. p.

Néhány szerzői megjegyzés az Énekes madár rendezésének dolgában. (A Jókai Színház számára, 1956.) Művelődés, 1968/5. 51–53. p.

Kovács József: Tamási Áron amerikai novellája. („Báts Eszter, mi lettél?” Vasárnapi Újság [Kolozsvár], 1924. aug. 10. 11–13. p.) Új Írás, 1970/10. 51–56. p.

Ősvígasztalás. Részlet. Igaz Szó, 1971/6. 822. p.

Tompa Lászlónál. Igaz Szó, 1972/6. 791. p.

Ünnepi üzenet. Igaz Szó, 1972/9. 371. p.

Barangolás Illyés Gyulával Erdélyben. Igaz Szó, 1972/10. 553. p.

Tamási Áron levelei Jancsó Bélához. Utunk, 1972/50. (dec. 15.) 6. p.

Simon István: Tamási Áron Ősvigasztalása elé. (Tamási Áron 1924-ben írott drámájának szövegközlése.) Tiszatáj, 1973/5. 3–25. p.; 1973/6. 24–48. p.

Így indult a Helikon. Tamási Áron: Vadrózsa ága. Utunk, 1976/29. (júl. 16.) 4. p.

Nyolcvan éve született Tamási Áron. Levél Amerikából. Igaz Szó, 1977/9. 292. p.

Egy-két gondolat a filmről. Magyar Nemzet, 1977. szept. 18. 9. p.

Gábor Áron rézágyúi. Vázlatos terv egy Gábor Áronról készülő regényről. Új Tükör, 1977/338. 23. p.

Ablonczy László: Tamási Áron a tengeren túl. Írások Amerikából. (Székelyek közt Amerikában. – Két kicsi magyar.) Tiszatáj, 1979/9. 9–17. p.

Balázs Ádám: Tamási Áron ismeretlen mesejátéka.(Szüntelen király.) Forrás, 1981/11. 3–13. p.

Szép Domokos Anna. Novella. Bemutatja: Major Ottó. Új Tükör, 1981/52. 12–13. p.

Játék és vér. Elbeszélés. (Magyar Hírlap, 1932.) Közli: Bálint István. Confessio, 1982/1. 92–96. p.

Vázlat egy bábjáték meséjéről. (Tündöklő Jeromos.) Közli: Ablonczy László. Film Színház Muzsika, 1986/21. 10. p.

Tamási Áron hagyatékából: Eljegyzés, Őszi csillagok, Egy „Ballett pantomime” meséjének vázlata. Ablonczy László utószavával. Alföld, 1987/9. 31–41. p.

Tüskés Tibor: „Szeretem ezt a földet…” (Tamási Áron: Szász Tamás, a pogány.) Holnap, 1991/5. 5–6. p.

Barátom, a medve. Nyári Napsugár, 1992. 24. p.

A faluban, ahol születtem. Hunnia, 1993/44. 3–4. p.

Tüzet vegyenek. Helikon, 1994/2. 11. p.

Ördögváltozás Csíkban. Helikon, 1994/2. 14. p.

Tímár Máté: Tamási Áron naplói és emlékeim tükrében. (Szövegközléssel.)= Tamási Áron emlékkönyv. Bp. 1997. 55–90. p.

Tamási Áron levele Sütő Andráshoz. Helikon, 2007/6. 19. p.

Dokumentumok

Napló, 1956–1957. Közli: Ugrin Aranka. Hitel, 1997/10. 3–13. p.

„Édes Madaram.” Sorok Ágotának. Bp. 1997.

Tamási Áron végrendelete. Művelődés, 1997/11. 10. p.

Tamási Áronné végrendelete. Művelődés, 1997/11. 13–15. p.

Tamási Áronné levele a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumnak. Művelődés, 1997/11. 15. p.

Titokvédelmi nyilatkozat. (A Tamási Áron Alapítvány kuratóriumának nyilatkozata a szerzői jogokról.) Művelődés, 1997/11. 16. p.

Levelezés

Jancsó Elemér: Tamási Áron levelei Jancsó Bélához. (6 levél.) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1968. 321–329. p.

Abafáy Gusztáv: Irodalmi levezések. (Tamási Áron levele Varró Dezsőhöz.) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1969. 350–353. p.

Levelesláda. (Többek között Tamási Áron levele Szabédi Lászlóhoz.) Igaz Szó, 1969. 552–558. p.

Jancsó Elemér: Tamási Áron levelei Jancsó Bélához, Jancsó Elemérhez és Kuncz Aladárhoz. (Tamási Áron 5 levele.) Igaz Szó, 1969. 595–601. p.

Kicsi Antal: Tamási Áron levelei Sényi Lászlóhoz. (4 levél.)Igaz Szó, 1969. 765–769. p.

Levelesláda. (Többek között Tamási Áron levele Molter Károlyhoz.) Igaz Szó, 1969. 819–829. p.

Kacsó Sándor: Irodalmi levelezés. (Többek között Tamási Áron 5 levele K. S.-hoz.) Igaz Szó, 1969. 910–927. p.

Molnár Jenő: Tamási Áron leveleiből. Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1969/103.; 1970/119., 170/121.

Virág István: A Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság történetéhez. (Többek között Tamási Áron levele Sényi Lászlóhoz.) Vörös Zászló (Marosvásárhely), 1970/79.

Nagy V. István: Tamási Áron levele Amerikából. (Ágnes húgához és sógorához, New York, 1923.) Korunk, 1971/5. 799–800. p.

Jaklovszky Alfonz: Ábel Amerikáról. (Tamási Áron egy eddig közlésre nem került levele. A címzett Tamási Áron tanára.) Igaz Szó, 1971/8. 279–282. p.

Mikó Imre: Tamási Áron levelei Jancsó Bélához. (Négy levél, 1923–1927.) Utunk, 1972/50. 6–7. p.

Áron Amerikában. Ízelítő a Molnár Jenőhöz írott levelekből. Közli és bev.: Bata Imre. Alföld, 1974/12. 43–46. p.

Illés Endre: Test és lélek. (Tamási Áron leveleiből.) Tiszatáj, 1975/1. 42–71. p. = I. E.: A só íze. Emlékek, dokumentumok 1940–1966. 1976. 377–446. p.

Tamási Áron levelei Babits Mihályhoz. (1928–1930.) Közli: Gál István. Alföld, 1976/9. 54–57. p.

Szabó Pál levele T. Á-hoz. „…nehéz embernek lenni”. (Tamási Áron Hegyi patak c. színművéről, 1958.) Közli: A. L. (Ablonczy László.) Alföld, 1976/12. 79–80. p.

Juhász Béla: Tamási Áron levelei Molnár Jenőhöz. (Öt levél 1922–23-ból.) A jegyzeteket készítette: M. J. Alföld, 1977/9. 71–75. p.

Tamási Áron: Levél Amerikából. (Tamási Áron levele szüleihez, 1926.) Közli és jegyz.: Tamási Gáspár. Igaz Szó, 1977/9. 292–293. p.

Szirmai Endre: A Reményi-hagyaték. Levelek Reményi Józsefnek Amerikába. (Kosztolányi Dezső és Tamási Áron levelei, 1920–1948.) Új Látóhatár, 1978/1–2. 130–137. p.

Tamási Áron amerikai leveleiből. (Három levél, 1924. jan. 26., ápr. 15., okt. 6.) Közli: Molnár Jenő. Napjaink, 1978/10–11. 52–55. p.

Tamási Áron amerikai levelei. (Három levél, 1924. ápr. 15., aug. 12., okt. 6.) Közli: Molnár Jenő. Forrás, 1978/4. 77–86. p.

Benedek Elek levelesládájából. Tamási Áron levelei Amerikából. (1923–1925.) Új Írás, 1979/6. 85–89. p.

Tamási Áron levelei Molnár Jenőhöz. (Tíz levél, 1922–1929.) Közli: Molnár Jenő. Irodalomtörténet, 1980/1. 187–216. p.

Tamási Áron: A székely legény levele Amerikából. (Három levél New Yorkból. 1923, 1924.) Magyar Nemzet, 1980. ápr. 4. 12. p.; ápr. 20. 12. p.

Ritoók János: Kettős tükör.A magyar–szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. (Tamási Áron levelezése is.) Bukarest. 1980. Kriterion, 255 +[4] p.

Tamási Áron levelei. (Három levél Kovács Györgynek 1937–1941 között.) Igaz Szó, 1981/4. 308–309. p.

Tamási Áron: Levél. (Illyés Gyulának, 1941-ből.) = Illyés Gyula emlékkönyv. Bp. 1984. 105–106. p.

„Kedvvel csináltam…” Az Énekes madár születéséről. (Tamási Áron levele, d. n.) Közli Ablonczy [László]. Film Színház Muzsika, 1987/16. 7. p.

Lisztóczky László: Emlékeim Tamási Áronról. (1962-ből.) Hevesi Szemle (Eger), 1988/5. 35–36. p.

Tamási Áron levele Kállai Gyulához. (1958-ban.) Válasz Évkönyv, 1989/2. 253–256. p.

Tamási Áron levelesládájából. (Tamási Áron levele öccséhez, 1953.) Közli: Bán Péter. Művelődés, 1997. szeptember 20. 5. p.

Zeng a magosság. In memoriam Tamási Áron (Tamási Áron levelei 21–53. p.) Vál., szerk., összeáll.: Tamás Menyhért. 1997.

Tamási Áron családi levelezéséből. Közli: Nagy Pál. Látó, 2004/3. 83–104. p.

Sipos Ferenc: Itthon – Farkaslakán. (Tamási Áron családjához írt levelei is.) Gyergyószentmiklós, 2004. 68 p. (Ism.: Nagy Pál. Hargita Népe, 2004. június 11.)

Portrék, visszaemlékezések, dokumentum- és riportfilmek

A Viharsarok írója. Féja Géza-portré. (A filmben Féja Géza Tamási Áronra is emlékezik.) 1971. 35 perc. Rendezte: Oláh Gábor.

Tamási Áron. Portréfilm. Sorozatcím: Magyar remekírók. (Féja Géza, Illés Endre és Nagy László visszaemlékezése Tamási Áronra.) 1974. Rendezte: Szemes Mihály.

Tamási Áronról. Sorozatcím: Krétarajz. (Illés Endre műsorában részletek láthatók Tamási Áron műveiből.) 1974. 84 perc. Rendezte: Lengyel György.

„Induljatok el az anyanyelv ösvényein…” Beszélgetés Sütő Andrással. (Sütő András a pályakezdésről, az út és saját hangjának megtalálásáról, a nagy elődökről: Mikszáthról és Tamási Áronról.) 1980.

Látogatóban Illés Endrénél. Sorozatcím: Szép Szó. (A portréfilmben Illés Endre Tamási Áronra is emlékezik.) 1981. Rendezte: Babiczky László.

Stúdió ’83. (Benne: színházi évadnyitás Debrecenben. Tamási Áron Ördögölő Józsiás című drámájának bemutatója.) 1983. 60 perc. Rendezte: Soós Árpád.

Stúdió ’85. (Benne: Tamási Áron Tündöklő Jeromos című drámájának bemutatója Veszprémben. Beszélgetés a darab rendezőjével.) 1985. 63 perc. Rendezte: Antók Csaba.

Stúdió ’87. (Benne: új bemutató Egerben a Líceum udvarában. Beszélgetés Tamási Áron Énekes madár című népi játékának rendezőjével, Gali Lászlóval, a Gárdonyi Géza Színház igazgatójával.) 1987. 61 perc. Rendezte: Koós György.

Tamási Áron – Kányádi Sándor. Sorozatcím: Új cim-cim. (A műsor első részében Tamási Áron Ábel című regényéről.) 1988. 20 perc. Rendezte: Kardos Ferenc.

Nagycsütörtök. Dokumentumfilm az Erdélyi Helikonról. (A műsorban elhangzik a Hősökhöz, nehéz időben című írás, melyet Marosvásárhelyen, 1937. október 4-én a Vásárhelyi Találkozó elnöki megnyitójaként olvasott fel Tamási Áron) 1990. 57 perc. Rendezte: Czigány Zoltán.

Főhajtás a Gordon lábánál. (Megemlékezés Tamási Áron halálának 25. évfordulóján, 1991. május 20-án Farkaslakán.) 1993. 21 perc. Rendezte: Czigány Zoltán.

Tamási testvéreinél. Dokumentumfilm. 1991. Rendezte: Czigány Zoltán.

Stúdió ’93. (Benne: Tamási Áron Hegyi patak című drámájáról.) 1993. 49 perc. Rendezte: Vitray Tamás.

Ábel és Bolha. (Találkozás Ilyés Leventével, az Ábel a rengetegben című film szereplőjével. Bolha szóvivője: Bagyura János, a kutya gondozója.) Dokumentumfilm. 1994. 15 perc. Szerk.: Ugrin Aranka. Rendezte: Szegezdy János.

Az anyaváros: Székelyudvarhely. Dokumentumfilm. Dávid Gyula Tamási Áronról. (Tamási Áron és kortársai műveinek idézésével, valamint korabeli fényképek, képeslapok segítségével jelenik meg Székelyudvarhely.) 1994. 40 perc. Szerk.: Ugrin Aranka. Rendezte: Czigány Zoltán.

Az Erdélyi Helikon. Sorozatcím: MC – Magyarok Cselekedetei 110. (A műsorban elhangzik Tamási Áron levelének részlete, melyet Jancsó Bélának írt New Yorkban, 1926. március 26-án.) 1996. 5 perc. Rendezte: Czigány Zoltán.

„Ha igazság, harmatozzék”. Vallomások Tamási Áronról. 1997. 55 perc. Szerk.: Pálfy G. István. Rendezte: Hevér Zoltán.

„Jussomat ne vitassátok”. (Riportfilm a Farkaslakán rendezett centenáriumi ünnepségekről.) 1997. 17 perc. Rendezte: Dér András.

Körző 18. Magazin. (A műsorban beszámoló Sepsiszentgyörgyről a Tamási Áron-centenárium kapcsán.) 1997. 49 perc. Rendezte: Szántó Ferenc.

Száz éve született Tamási Áron. Tudósítás Farkaslakáról. 1997. 10 perc. Szerk.: Domokos László, Ugrin Aranka. Rendezte: Dér András.

Válogatás a határon túli magyar televíziók műsoraiból. Sorozatcím: Palackposta. (A műsorban beszámoló a Farkaslakán rendezett centenáriumi ünnepségről.) 1997. 30 perc. Rendezte: Varga Zs. Csaba.

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

Abel alone. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Kuttna Mari.) Budapest. 1966. Corvina, 168 p.

cseh

Sikulský králevic. [Szűzmáriás királyfi.] (Ford.: Arno Kraus.) Prága. 1942. Leopold Mazáč, 322 p.

észt

Talv orus. [Válogatott elbeszélések.] (Ford.: Edvin Hiedel.) Tallinn. 1983. Perioodika, 68 p.

francia

Ábel dans la forêt profonde. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Nagy Péter; André Prudhommeaux.) Lausanne. 1945. La Guilde du livre, 248 p. = (Ford.: Nagy Péter; André Prudhommeaux.) Lausanne. 1963. Verdonnet, 195 p. = (Ford.: Agnès Járfás.) Genf. 2009. Éd. Héros-limite, 299 p.

Étoiles de Transylvanie. [Erdélyi csillagok.] (Ford.: Agnès Járfás.) Genf. 2011. Éd. Héros-limite, 283 p.

japán

トランシルヴァニアの仲間 ハンガリ. [Válogatott elbeszélések.] (Ford.: Iwasaki Etsuko.) Tokió. 1997. Kobunsha, 265 p.

lengyel

Abel w puszczy. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Kazimiera Illakowiczowna.) Varsó. 1948. Książka i Wiedza, 247 p.

német

Ein königssohn der Sekler. [Szűzmáriás királyfi.] (Ford.: Hans Henny Jahnn.) Lipcse. 1941. A.H. Payne, 385 p.

Abel in der Wildnis. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Harmat György.) Berlin. 1957. Neues Leben, 266 p.

olasz

Abele, cervello fino. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Filippo Faber.) Verona. 1941. Mondadori, 391 p.

orosz

Абель в глухом лесу. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Jelena Ivanovna Malihina.) Moszkva. 1989. Raduga, 283 p.

román

Blazonarzii. [Czímeresek.] (Ford.: Adrian Hamzea, Aurel Ion Brumaru, Mircea Zaciu.) Bukarest. 1980. Kriterion, 407 p.

Obșteasca înviere. [Rendes feltámadás.] (Ford.: Constantin Olariu.) Bukarest. 1980. Kriterion, 315 p.

Abel în codru . [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Constantin Olariu.) Bukarest. 1987. Kriterion, 191 p.

szlovén

Ábel (Abel v gozdu, Abel v mestu). [Ábel a rengetegben, Ábel az országban.] (Ford.: Vlado Peteršič; utószó: Štefan Barbarič.) Muraszombat . 1968. Pomurska Založba, 342 p.

 

 

 

A bibliográfiát összeállította Ugrin Aranka és a DIA, kiegészítette Cs. Nagy Ibolya.

 

A határon túl megjelenő folyóiratok bibliográfiája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.

[A szerkesztő jegyzete: Tamási Áron műveinek, illetve az azokról írott könyveknek, cikkeknek a bibliográfiája nem teljes. Annak elkészítése hosszú kutatást igényel. Az érdeklődőnek azonban mégis nagy terjedelmű bibliográfiával szolgálhatunk. 1970-ig A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905–1945. Személyi rész II. című munka (szerkesztette Vargha Kálmán és V. Windisch Éva, készült az MTA Irodalomtudomány Intézetében, megjelentette az Akadémiai Kiadó, Bp. 1989.) adatait használtam fel, illetve egészítettem ki. 1970-től napjainkig az Országos Széchényi Könyvtár kiadványaira és katalógusaira támaszkodtam. A rádiófelvételek összeállításakor a Magyar Rádió Rt. Archívuma, a televíziós műsorok feldolgozásakor pedig a Magyar Televízió Rt. és a Duna Televízió Rt. Archívuma adatbázisaira támaszkodhattam. Köszönöm mindenki segítségét. (U. A.)]

Szakirodalom

Önálló kötetek

Féja Géza: Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967. 183 p. = 2. kiad.: Bp. 1970. 188 p. (Arcok és vallomások.)

Ismertetés:

Fényi András. Köznevelés, 1967. 349–350. p.

Lukácsy Sándor. Kortárs, 1967. 360. p.

Németh Tibor György. Kritika, 1967/5–6. 93–94. p.

Rayda Frigyes. Valóság, 1967/6. 108–110. p.

Sinka Erzsébet. Irodalomtörténeti Közlemények, 1967. 702–703. p.

Tamás Bertalan. Theológiai Szemle, 1967. 256. p.

Benkő Ákos. Jelenkor, 1968. 375–377. p.

Rónay László. Napjaink, 1969/3. 11. p.

[Veress Dániel] (V. D.). Igaz Szó, 1969. 598. p.

Veress Zoltán. Utunk, 1969/39. 2. p.

Pomogáts Béla. Napjaink, 1969/12. 1011. p.

Szabó B. István. Új Írás, 1970/2. 122–125. p.

Hajdu Ráfis. Életünk, 1970/3. 11. p.

Tamás Gáspár. Utunk, 1970/6. 4. p.

Várady Imre. Katolikus Szemle, 1970. 178–179. p.

Csűrös Miklós. Irodalomtörténeti Közlemények, 1970. 269–271. p.

Varga Lajos. Kritika, 1970/9. 59–61. p.

 

Izsák József: Tamási Áron. Bukarest. 1969. 219 p. = 2. kiad.: Toronto. 1999. 242 p.

 

Ismertetés:

Tamás Gáspár. Utunk, 1969/6.

[Veress Dániel] V. D. Igaz Szó, 1969.

Mózes Huba. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1971/3. 354–357. p.

 

Taxner-Tóth Ernő: Tamási Áron. Bp. 1973. Gondolat, 165 p.

 

Ismertetés:

Ablonczy László. Tiszatáj, 1973/5. 78–80. p.

Szalay Károly. Magyar Hírlap, 1973. júl. 21. Mell. 4. p.

Vasy Géza. Népszava, 1973. aug. 11. 8. p.

Rácz-Székely Győző. Élet és Irodalom, 1973/31. 10. p.

Réti Tamás. Irodalomtörténeti Közlemények, 1974/2. 269–270. p.

 

Bertha Zoltán: A szellem jelzőfényei. Szempontok Tamási Áron világképéhez. Bp. 1988.

 

 

Z. Szalai Sándor: „Hit a harcban, remény a bajban.” Pályakép Tamási Áronról. Bp. 1991. 238 p.

 

Ismertetés:

Bertha Zoltán. Alföld, 1992/1. 88–89. p. = B. Z.: Gond és mű. Bp. 1994. 62–64. p.

Sipos Lajos. Élet és Irodalom, 1992/32. 11. p.

Juhász Géza. Magyar Szó (Újvidék), 1992/174. 14. p.

 

Salló László: Tamási Áron színpadi játékai. Bukarest. 1991. 151 p.

 

Színház és rítus. Tanulmánykötet Tamási Áron drámáiról. Szerk.: Visky András. Sepsiszentgyörgy. 1997. 143 p.

Zeng a magosság. In memoriam Tamási Áron. Vál., szerk., összeáll.: Tamás Menyhért. Bp. 1997. 362 p.

Tamási Áron emlékkönyv. Szerk.: Tasnádi Gábor. Bp. 1997. 143 p.

Találkozások Tamási Áronnal. Összegyűjt., vál.: Bán Péter. Csíkszereda. 2000. 236 p.

Sipos Lajos: Tamási Áron. Élet- és pályarajz. Monográfia. Bp. 2006. Elektra, 246 p.

Bibliográfiák

Tezla Albert: Hungarian Authors. Cambridge, Massachusetts. 1970. 558–562. p.

Ajánló bibliográfia gyerekeknek. Összeáll.: Harangozó Attiláné. Debrecen. 1986. Megyei Könyvtár, 12. p.

Demeter Tibor: Bibliographia Hungarica. Arcanum Adatbázis Kft. [Az OSZK-ban lévő gyűjtemény interneten közreadott feldolgozása Tamási Áron műveinek fordításairól is.]

Életrajzi források és feldolgozások

Kovács László: Tamási Áron. = ErdHel 1933. 135–136. [A Baumgarten-díj alkalmából.]

Németh László: A költő és faluja. = Mo 1935. dec. 25. 294. sz. 8. és Tanu 1935. 5–6. sz. 248–251., N. L.: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. Bp., 1968. 490–493., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 544–547.

Balogh Edgár: Tamási Áron és a cselekvő erdélyi ifjúság. = Kor 1936. 5. sz. 461–464. [Tamási Áron-nak a BrL-ban az erdélyi fiatalsággal foglalkozó cikksorozatáról.]

László Dezső: Cselekvő erdélyi ifjúság. = ErdFi 1936. tavaszi sz. 1–5.

P.F.: A Vásárhelyi Találkozó és tanulságai. = FiMság 1937. 10. sz. 197–199. [Tamási Áron-ról is.]

Albrecht Dezső: Az erdélyi fiatalság szellemi mozgalmai. = EV 1938. 1. sz. 60–64., 2. sz. 60–64. [Tamási Áron Szerepéről.]

Sándor László: Erdélyi magyar írók Csehszlovákiában. = Kor 1938. 1. sz. 54–56.

Tamási Áron: Tíz nap Szlovenszkón. = Kor 1938. 1. sz. 53–54.

Tomcsa Sándor: Tamási Áron otthona. = ErdF 1938. 6. sz. [8–10.]

Féja Géza: Szellemi őrség Erdélyben. = Mo 1939. okt. 23. 242. sz. 5. [Tamási Áron „Nemzedéki vallomás” c. cikkéről.]

Szabó Zoltán: „Szellemi őrség”. = MNemzet 1939. okt. 22. 241. sz. 7. [A Tamási Áron által vezetett erdélyi fiatalság szellemi mozgalmáról.]

Az erdélyi „Nemzedéki Vallomás”. = FiMság 1939. okt. 26. 29. sz. 201–202. [A Tamási Áron által szerkesztett kiáltvány.]

Kovács László: A történelem lapja szélén. = ErdHel 1940. 686–694. [Kapcsolatai Kós Károllyal, Tamási Áronnal.]

(a.): Egy délelőtt Farkaslakán. = MNemzet 1941. okt. 11. 232. sz. 9.

(a.): Tamási Áron és az erdélyi közélet. = MNemzet 1941. aug. 24. 192. sz. 7.

[Harza László] (Harza): Ábel lépre ment. = FiMság 1942. máj. 14. 20. sz. 78. [Tamási Áron és a szabadkőművesség.]

Tamási Áron feltűnést keltő nyílt levele arról, miért lépett be 1930-ban a szabadkőműves páholyba. = Ttúl 1942. ápr. 28., 4.

Tiszta és igazi beszéd a kolozsvári szabadkőműves dologban. = MÚt 1942. máj. 14. 20. sz. 5. [Tamási Áron levele Vita Sándornak az őt ért támadásokról.]

Balogh Edgár:Tamási Áron virrasztása és a Vásárhelyi Találkozó. = KisÚ 1943. máj 30., 8.

[Csaba József] (Cs.): Tamási Áron a soproni fiatalok között. = NyugŐrsz 1943. ápr., 9. 10. [Tamási Áron március 20-i soproni látogatásáról.]

Vass László: Az írók szava. = Mo 1943. szept. 16. 209. sz. 5. [Az Erdélyi Párt kolozsvári üléséről. Tamási Áron beszédéről.]

m. gy.: Tamási Áron vagy Jócsik Lajos lesz az új kultuszminiszter. = Kossuth Népe 1946. 157. sz. 3.

Salamon László: A zsák meg a foltja. = Erdély 1947. szept. 7. [Tamási Áron politikai magatartásának bírálata.]

Tamási Áron: Mi az igazság rólam és szerintem. = A Reggel 1947. szept. 22. [Válasz Zelk Zoltánnak.]

Zelk Zoltán: Hogyan tévedt el Ábel a rengetegben? = Szabadság 1947. 185. sz.

Zelk Zoltán: Mért oly későn? Válasz Tamási Áronnak. = Szabadság 1947. szept. 23.

Tamási Áron székfoglalója az Akadémián. = SzabSzó 1947. jún. 10. 129. sz 1.

Nagy István: A politikus Tamási Áron. = Utunk 1949. márc. 26. 7. sz. 12–14.

Bölöni György: Barátságos figyelemmel. = Él 1958. jan. 10. 2. sz. 1.; B. Gy.: Magyarság emberség. Bp. 1959. 509–513., B. Gy.: Nemzedékről, nemzedékre. Bp. 1966. 366–369. [Tamási Áron „Szellemi tisztesség” c. cikkéről.]

Illés Endre: Írás és vallomás. = A Könyv 1963. 5. sz. 1–2. [Többek között Tamási Áronról a könyvnap alkalmából.]

Ruffy Péter: Ábel a brigádban. A Ganz-MÁVAG szocialista Tyitov-brigádjának tagja lett Tamási Áron = MNemzet 1964. márc. 4. 53. sz.

Tóbiás Áron: Találkozások Tamási Áronnal. = Ktáros 1964. 160–162.

Cseres Tibor: Igazolatlanul jelen. = Kort 1966. 1209–1212. és 1945. február 20-án alcímmel = Lyukasóra 1994. 6. 15-17.

[Galsai Pongrác] (Galsai): Az utolsó találkozás. = Nők Lapja 1966. jún. 12. 24. sz. 12–13.

György Dénes: Az első írói mondat. = Kor 1966. 1487–1488. [Emlékek Tamási Áronról.]

Halász Péter: Ábel Amerikában. = IÚ 1966. jún. 15., 4. [Emlékek Tamási Áronról.]

Monoszlóy Dezső: Isten veled Áron, köszöntelek Ábel. = ISz 1966. 595–597.

Cs. Szabó László: Búra derű. = IÚ 1966. aug. 1. 3. [Tamási Áronnal Londonban.]

Szabó Pál: Tamási Áronról emlékezem. = Kort 1966. 1205–1206.

Tamás Gáspár: Találkozás írókkal. = Utunk 1966. jún. 24., 8. [Tamási Áron, Tompa László, Nagy István.]

Varga Imre: Tamási Áron Balatonfüreden 1951-ben. = Életünk 1966. 3. sz. 122–124. [A Bor és víz c. játék bemutatója kapcsán.]

Bogdánfi Sándor: Emlékezés Tamási Áronra. = MSzó 1967. 143. sz. 13.

Németh Imre: Emlékidézés varjútollal. = Életünk 1967. I. 99–103. [Tamási Áron, Tompa László, Tomcsa Sándor.]

Tompa Kálmán: Ábel hazatért. Hazai levél Tamási Áron temetéséről. = ÚjLátóh 1967. 479–480.

Fodor Ilona: Áron bölcsője és kopjafája. = Tük 1968. ápr. 16. 16. sz. 18–19. [Beszélgetés Farkaslakán Tamási Áron testvéreivel.]

Sütő András: Ábel kacagása és szomorúsága. = Kor 1968. 1010–1017. [Visszaemlékezés Tamási Áronra.] és S. A.: Istenek és falovacskák. Bukarest, 1973., S. A.: Az idő nyomában. 1984., és S. A.: Omló egek alatt. Arcképvázlatok és tűnődések gyászőrségben. Bp., 1990. 35–49.

Galsai Pongrác: Ábel a tornácon. Emlékezés Tamási Áronra. = MH 1969. máj. 25.

Moldvay Győző: Farkaslakán, a Tamási-emlékmúzeumban. = MH 1969. szept. 9.

Illyés Gyula: Tamási Áronról. = Múzsák 1970. 3. sz. 18–23. [Tóbiás Áron és Tamási Áronné beszélgetése Illyés Gyulával.]

 

Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág. Emlékezés. Bukarest 1970. 214. [Életrajzi emlékezés, Tamási Áronról is.]

 

Ism.

Kányádi Sándor = IgSzó 1969. II. 604–605.

Miklós Róbert = Napjaink 1970. 12. sz. 11.

Nagy László = ÉI 1970. 43. sz. 11.

Pomogáts Béla = Je 1970. 1146–1150.

Ruffy Péter = MNemzet 1970. szept. 6.

Szabó Gyula = Utunk 1970. 26. sz. 2.)

 

Kántor Lajos: Farkaslaka 1922–1970. = Korunk, 1971. 7. 1102–1105.

 

Balogh Edgár: Biztató Tamási Áron kutatására. = Tiszatáj, 1972. 9. és B. E.: Magyarok, románok, szlávok. 1986. 126–133.

Féja Géza: Baráti vallomás. (Riporter Muzsnay Magda) = Utunk, 1972. 40. 7.[Interjú Tamási Áronról.]

Bisztray Ádám: Találkozások Tamási Áronnal. = Kort, 1973. 8. 1309–1310.

Bakó Endre: Tamási Áron és Debrecen. = Alf, 1974. 12. 88–94.

Beke György: Tamási Áron a diák. = Közn, 1974. 43. 13.

Kacsó Sándor: Emlékezés. = Alf, 1974. 12. 15–17.

Kiss Tamás: Debreceni nap Tamási Áronnal. = Alf, 1974. 12. 94–96.

Tóbiás Áron: Egyre jobban hiányzik… Illyés Gyula emlékezése Tamási Áronra. = Alf, 1974. 12. 4–11. és A költő felel. Beszélgetések Illyés Gyulával. (Összegyűjt., bev., jegyz. Földes Anna.) Bp., 1986. [Interjú.]

Tóbiás Áron: A fenomén maradt nekem mindig… Beszélgetés Németh Lászlóval Tamási Áronról. = Alf, 1974. 12. 12–14.

Beke György: Tamásival Kalotaszegen. = Művelődés, 1976. 2. 4–6. [Tamási Áron: Boldog nyárfalevél c. darabját mutatták be diákok.]

Bognár Béla: Tamási Áron szülőfalujában. = Kisalf, 1976. okt. 9. 9.

Dalos László: Apropó Farkaslakáról. = FilmSzínhMu, 1976. 44. 18–19. [Látogatás a Tamási-házban.]

Gróh Gáspár: Tamási Áronról szólva. = HBNapló, júl. 1976. 11. 5.

Illyés Gyula: A lángelme neveltetése vagy ahol a csermely forrik. 1–2. = ÚjT. 1976. 46. 5–7.; uo. 47. 3–5.

E. Józsa Péter: Tamási Áron sírjánál Farkaslakán. = MNemz, 1976. máj. 26. 4.

Mikó Imre: Tamási Áron a Petőfi Sándor utcában. [1]–2. = A Hét, 1976. 21–22. 5, 6. [Kolozsvárott.]

Tamási Anna: Emlékezés a legkisebb időkről. = HBNapló, 1976. jún. 15. 5.

Kányádi Sándor: Szellemidézés. = Alf, 9. 1977. 69–71.

Kodolányi János: Egy nemzedék két világ között. Tamási Áron. = K. J.: Szív és pohár. 1977. 104–110.

Ruffy Péter: Tamási Áron utcája. = MNemz. 1977. szept. 20. 4.

Cseres Tibor: Tamási Áron arcai. Az író születésének 75. évfordulójára. = Cs. T.: Elveszített és megőrzött képek. 1978. 215–221.

Féja Géza: Törzsek, hajtások. = F. G.: Törzsek, hajtások 1978. 173–192.

Illés Endre: Írók két háború közt. Tamási Áron. = ÚjT 1978. 9. 14.

Józsa Béla: Levelek Tamási Áronhoz. = J. B.: Tanulni a múltból 1978. 195–198. [1943.]

Molnár Jenő: Tamási Áron, az udvarhelyi gimnazista. = Napj. 1978. 10–11. 50–52.

Molnos Lajos: Farkaslaki beszélgetés. = Utunk, 1978. 36. l, 4.

Illés Endre: Egy jégtörő szellem. Tamási Áron. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 1979. 2. 338–359. és I. E.: Napfoltok. Bp. 1987. 99–115.

Illés Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Tamási Áron az atomkutatóban. = Kort, 1979. 6. 924–927. és I. L.: Titkos fiók. 1981. 153–161.

Kiss Gyula: Ludak Farkaslakán. = HevSz. 1979. 4. 32–33. [Emlékezés Tamási Áronra.]

[Kiss Károly] k. k.: „Széjjel osztani sok kincset.” Tamási Áron amerikai levele. = MNemz. 1979. dec. 31. 10. [Vasárnapi Újság, 1923.]

Sőni Pál: A Tamási-kentaur. = A Hét, 1979. 39. 7.

Székely László: A székelyek vallási néprajza Tamási Áron műveiben. = Vig, 1979. 9. 602–607.

Zika Klára: Tamásiéknál Farkaslakán. = MNemz, 1979. jan. 10. 5.

Dávid Gyula: Tamási Áron és román kortársai(nk). = Utunk, 1980. 34. l, 3.

Karinthy Ferenc: Irodalmi történet. 1–2. = ÚjT. 1980. 51. 6–9.; 52. 16–18. [Tamási Áron barátsága Karinthy Ferenccel.]

Köllő Károly: Jelkép és valóság. = Utunk, 1980. 45. 2. [Tamási Áron és Mihail Sadoveanu.]

Mezei [Mezey] Mária: Emlékezés Tamási Áronra. [Interjú.] Riporter: Ungvári Ildikó. = RefL, 1980. 18. 3.

Mikó Ervin: Ábel. = M. E.: Koccintások. Bukarest, 1980. 50–52.

Tüskés Tibor: „Én elmegyek közületek” Tamási Áron halálhírére. = T. T.: Mérték és mű. 1980. 35–39.

Tüskés Tibor: A tornácról a temetőre látni. = Je, 1980. 6. 482–485.

Dániel Áron: Történetek Tamási Áronról. = ÚjT. 1981. 5. 14.

Dobay Béla: Gondolatok! Tamási Áron kopjafájánál. = Rákóczi Gimn. Évk. – Sárospatak, 1981. 196–198.

Erdélyi K. Mihály: Tamási-művek román fordításban. = Ttáj, 1981. 3. 100–102.

Kovács Imre: Farkaslaka. = MH, 1981. nov. 22. 4.

Zaciu, Mircea: Tamási Áron. (Ford. Erdélyi K. Mihály) = Ttáj, 1981. 3. 97–100.

Losonci Miklós: Múltat idéző, emléket őrző Farkaslaka. A világban az embernek világíts. = PestmH. 1982. szept. 4. 9.

Z. Szalai Sándor: Tamási Áron a „cselekvő” erdélyi irodalomban. = Alf, 1982. 4. 54–60. és Z. Sz. S.: „Hit a harcban, remény a bajban.” Bp. 1991. 21–38.

Z. Szalai Sándor: Tamási Áron szülőföldi öröksége. = ÚjFo, 1982. 4. 71–76.

Végh Antal: Tamási Áron. = ÉI, 1982. 44. 15.

– –: Tamási Áron emléktáblájának felavatása. = Nszab, 1982. okt. 26. 8. [Budapesten.]

Balás Gábor: Tamási Áron. = B. G.: A székelyek nyomában. 1984. 350–353.

Köllő Károly: Jelkép és valóság. Tamási Áron és Mihail Sadoveanu egy közös hőse: Izidor atya. = K. K.: Két irodalom mezsgyéjén. Bukarest, 1984. 329–332.

Réz Pál: Karinthy Frigyes és Tamási Áron szerencsétlen vitája, Kosztolányi Dezső bölcs (és elfelejtett) cikke. = Ttáj, 1984. 5. 64–68.

Szabó Zoltán: Tamási Áronról. 1. Mű helyett az ember. 2. Rendkívüli ember. = Sz. Z.: Ősök és társak. Bern, 1984. 147–167.

Z. Szalai Sándor: Még egyszer a Karinthy-Tamási afférról. = Ttáj, 1984. 9. 82–85.

Ablonczy László: Tamási Áron jókívánságai. = Ttáj 1985. 1. 46–50. [„Gazdag erdélyi karácsony” c. cikk. (Mai Világ, 1928.) Szövegközléssel.]

Kiss Tamás: Egy nap Tamási Áronnal. = K. T.: A főnix szárnya alatt. 1985. 219–223.

Takáts Gyula: A kíváncsi szemöldökű Tamási Áronról. = T. Gy.: Tükrök szava – betűk arca. 1985. 247–251.

Ablonczy László: Virágcsokor helyett. Húsz esztendeje halt meg Tamási Áron. = MIfj, 1986. 22. 35–37.

Nagy Pál: Ragyog egy csillag. = Utunk, 1987. 41. 2.

Pálfy G. István: Sziklára szállott hegyi madár. Emléksorok Tamási Áron születésének 90. évfordulóján. = MIfj, 1987. 38. 26–27.

Pasiaková, Jaroslava: Tamási Áron (1897–1966). = P. J.: A magyar irodalom története 3. Bratislava. 1987. 193–196.

Petrik Béla: Tompa László Tamási Áron-estje. = EgyL, 1987. 16. 7.

Varga Imre: Tamási Áronnal az ötvenes években. = MNemz, 1987. okt. 3. 14. [Levél a szerkesztőségnek.]

[Lukácsy András] L. A.: Kilencven éve született Tamási Áron. = MH, 1987. szept. 19., 7.

Rakéta irodalmi kávéház. 1988. – Takáts Gyula: A kíváncsi szemöldökű. 219–222. – Cseres Tibor: Áron emlékezete. 223–227.>

Dávid Gyula: Transylvanian people and transylvanian literature. An attempt at the literary-anthropological analysis of Áron Tamási's, Pavel Dan's and Erwin Wittstock's short stories. = Literary anthropology. Amsterdam. 1988. 257–270.

Kajetán Endre: Ábel a halhatatlanságban. = Délsziget, 1988. 12. 31–33.

Vasváry Ödön: Magyar Amerika. Szeged, 1988. [Tamási Áron amerikai versei. (1969.) 154–155. – Tamási Áron amerikai leveleiből. (1976.) 155–156.]

Balázs Mihály: Tamási Áron: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. (Írók ifjúsága, írók iskolái.) = Közn, 1989. 38. 22–24.

Hajzer Lajos: Tamási Áron – oroszul = ÉI, 1989. 45. 8. [Abel' v gluhom leszu. Roman i rasszkazü. Moszkva, 1989. (Összeáll., bev. Jelena Ivanovna Malihina.)]

Mátyás Ferenc: Tamási Áron szerelmei. = ÚjIdő, 1989. 6. 18–19.

Molnár Aurél: Egy óra Tamási Áronnal. = OlvNép, 1989. 4. 150–052. [Interjú 1946–1947-ből.]

Sipos Lajos: Tamási Áronról. = Vig, 1989. 4. 282–287.

Sütő András: Ábel hűségéről. = Ttáj, 1989. 9. 3–4. [Szülőföldem (Riehen, 1986) c. könyve kapcsán.]

Tóbiás Áron: A lakás, mely kedvez a képzeletnek. = Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom emlékhelyei. 1989. 788–796.

Vati Papp Ferenc: „…ez az út egy falusi székely házból indult el…” Tamási Áron (1897–1966). = V. P. F.: Forrásvidék 2. 1989. 256–267.

Bisztray Ádám: Találkozás Tamási Áronnal. = Hitel, 1990. 23. 14–15.

Bölöni Domokos: Ábel második hazatérése. = Helikon (Budapest) 1990. 24. 3–4. [Tamási-napok Farkaslakán, 1990. május 26–27.

„Isten velünk, és mindenki ellenünk”. Kovács György beszélgetése Tamási Áronnal, 1936-ból. = MNapló, 1990. 35. 11.

Jakab Simon: Tamási Áron sírjánál. =Nszava, 1990. jún. 2. 11. [Megemlékezés Farkaslakán 1990. május 26-án.]

Kósa Csaba: Erdély fáklyái. Tamási Áron. = ÚjIdő, 1990. 10. 18–19.

Molnos Lajos: Tamási Áron hazaérkezései. = Helikon (Budapest), 1990. 45. 1.

Balogh Edgár: Tamási Áron hitvalló öröksége. = Művelődés 1991. 5–6. sz. 43–45. [1937-es Vásárhelyi Találkozó „záróhatározata”.]

Bertha Zoltán: Drámai novellák világa Tamási Áron első pályaszakaszán. = Ttáj 1991.

- -: Tamási Áron ünnepe. = Háromszék, 1997. szeptember 20. [A centenáriumi ünnepségekről.]

Czigány Zoltán: Tamási testvéreinél. = Látó 1992. 1. sz. 78–96.

Czine Mihály: Tamási Áron vonzásában. = Művelődés 1991. 5–6. sz. 49–50. [1965-ös Kossuth-klubbeli szerzői estje és halála.]

Z. Szalai Sándor: Tamási Áron – 1956 őszén. = UI 1991. 5. sz. 49–55.

Láng Zsolt: Tamási Áron, 1928. június 15-én. = Látó 1992. 6. sz. 89–92.

Bisztray Ádám: In memoriam Tamási Áron. = Lyukasóra 1993. 6. sz. 2–3.

Cseres Tibor: Áron emlékezete. = Cs. T.: Felhők fölött száll a sas. Bp. 1993. 208–211.

Cseres Tibor: Tamási Áron arcai. = Cs. T.: Felhők fölött száll a sas. Bp. 1993. 203–207.

Lőrincz József: Tamási Áron székelyudvarhelyi diákévei. = ErdMUz 1993. 131–135.

Molnos Lajos: Tamási Áron hazaérkezései. = Művelődés 1993. 8–9. sz. 10.

Bertha Zoltán: Transszilvanizmus és népiség. = Hitel 1994. 6. sz. 84–94. [Tamási Áron társadalmi nézeteiről.] és B. Z.: Gond és mű. Bp. 1994. 38–55.

Dr. Bakk Sára: Hazulról haza. Székelyudvarhely, 1997. 207 l. [Tamási Áronról is.]

Farkasné Cs. Magda: Egy fénykép színe és visszája. = Művelődés 1997. november 17. [Fénykép Tamási Áronról és egyetemi társairól, 1922.]

Jakobovits Miklós: A barátság ereje. = Művelődés 1997. november 17. [Tamási Áron 1956-ban Erdélyben.]

Szabó Zsolt: Kisajátítható-e Tamási Áron öröksége? = Művelődés 1997. november 17. 19–20.

Szatmári László: A szülőföld tisztelgése. = Hargita Népe 1997. szeptember 20. l., 5.

Tasnádi Gábor: Tamási Áron arcai, 1957. Gink Károly fényképei. = Tamási Áron emlékkönyv. Bp. 1997. II–VIII.

Tasnádi Gábor: „…Ki meghasadt egünk ívén szivárványként fog mindig állni.” = Tamási Áron emlékkönyv. Bp. 1997. 91–132.

Tímár Máté: Tamási Áron naplói és emlékeim tükrében. = Tamási Áron emlékkönyv. Bp. 1997. 55–90. [Szövegközléssel.]

Vincze János, Dr. Száz éve múlt… = Szózat 1997. október-november. 9.

Jakab Rozália: „Nálunk a harangszó elszáll a határig.” Népélet és néphagyomány Farkaslakán. Kolozsvár, 1998. 201. [Tamási Áronról is.]

Beke György: A párbeszéd papja. = MSzemle 2000. 1-2. sz. 129–146. [Fodor József bánsági róm. kat. pap és Tamási Áron kapcsolata a Vásárhelyi találkozón.]

 

Jakab Csaba – Márton László Attila – Mihály János: Farkaslaka múltja és jelene. Kolozsvár, 2000. 195 l. [Tamási Áronról is.]

 

Ism.:

- -: Vigilia 2000. július 23.

 

Lőrincz József: Tamási Áron hazatérése. Székelyudvarhely, 2000. 53 l.

 

Találkozások Tamási Áronnal. (Összegyűjt., vál. Bán Péter.) Csíkszereda, 2000. 236 l. [Vallomások, visszaemlékezések.]

Sütő András: Tamási Áron esete Groza Péterrel. = MSzemle 2000. 1-2. sz. 35–50. [Czikó Nándor visszaemlékezése Tamási Áron Romániába csábításának kísérletéről 1946-ban.]

Dalos László: Szegénység szárnyai. = Új Ember 2004. január 4.

Sipos Ferenc: Itthon – Farkaslakán. Gyergyószentmiklós, 2004. 68. l. [Tamási Áron sógorának visszaemlékezései.]

Sütő András: Lábra kapott legenda? Levél Jakab Gáborhoz. = Szabadság (Kolozsvár) 2004. július 13. [Tamási Áron temetéséről.]

Nyilatkozatok, vallomások, önéletrajzi művek

Rónay Mária: Az erdélyi írók Budapesten. = Lit 1929. dec., 12. sz. 406–407. [Többek között Tamási Áron nyilatkozata.]

Tamási Áron, erdélyi költő, színdarabot ír. = Az Est 1929. jan. 25. 21. sz. 12.

Tamási Áron útja a székely faluból Amerikán át a Baumgarten-díjig. = PN 1929. jan. 26., 9.

Tamási Áron: Élni és írni. = Ptűz 1930. 523–524.

G. L.: Krúdy Gyula és Tamási Áron. = MH 1930. jan. 19. 15. sz. 2.

Ligeti Ernő: Az erdélyi írók látogatása elé. = MÍrás 1932. márc. 1. sz. 55–59. [Többek között Tamási Áron nyilatkozatával.]

Tamási Áron: „Énekes madár” = BrL 1933. nov. 1.

Tamási Áron: Háromfejű sárkány. = Ptűz 1934. 47–48.

Féja Géza: Beszélgetés Tamási Áronnal, a székely költővel. = Mo 1935. febr. 24. 46. sz. 5.

Patkós György: Milyen reformokat követelnek az írók? = Szab 1935. ápr. 21. 13. sz. [Többek között: Tamási Áron.]

Gábor István: Interjú a három szerzővel, akiknek Pesten mutatják be új színdarabjaikat. = FüggÚ 1936. szept. 5. 36. sz. 8. [Tamási Áron: Tündöklő Jeromos.]

Kovács György: A Jeromos-komplex. (Tamási Áron nyilatkozik.) = FüggÚ 1936. dec. 20. 51–52. sz. 11. [A Tündöklő Jeromosról, az író feladatáról.]

Gál István: Erdély írója beszél az elhagyott székelyekről, a dunai politikáról, a magyar lehetőségekről. Egy óra Tamási Áronnal. = Új Szellem 1937. 10–11. sz. 15–17.

[Izsák-Gyarmathy László] (i.gy.l.): Tamási Áron Ábelről, önmagáról és irodalmi terveiről. = ÚjMság 1937. jún. 6. 126. sz. 12.

[Ligeti Ernő] (l.e.): Lesz-e folytatása a Vásárhelyi Találkozónak. = FüggÚ 1937. dec. 24. 32. sz. 9–10. [Tamási Áronnal beszélget a kisebbség magyar irodalmáról.]

Tamási Áron vallomása az Ábel-trilógiáról. = M Nap 1937. jún. 2. 127. sz. 4.

[Gergely Sándor] G. S.: Tamási Áron az erdélyi demokratikus népközösségről. = Híd 1938. 6. sz. 197–198.

Ruffy Péter: Milyen feladatokat lát a romániai magyar népközösség közművelődésének szolgálatában? = BrL 1938. ápr. 16., 15. [Tamási Áron nyilatkozata is.]

Tomcsa Sándor: Tamási Áron otthona. = ErdF 1938. 6. sz. [8–10.]

Időszerű írói vallomás. Tamási Áron nyilatkozata új regényéről, az európaiságról, a transzilvánizmusról és az „írói” falukutató munkáról. = Ptűz 1938. 162–164. [„Ragyog egy csillag.”]

Csuka Zoltán: Három beszélgetés kincses Kolozsváron. = Esti Újság 1939. 47. sz.

Futó András: Próbán a székely íróval. = Film-Színhl 1939. 16. sz. 10–11. [Tamási Áron: Tündöklő Jeromos.]

Z. d.: Erdélyi szellem, magyar szellem. = PN 1939. ápr. 16. 86. sz. 14. [Tamási Áron nyilatkozata.]

Tamási Áron új színdarabjáról, a „Tündöklő Jeromosról”. = BH 1939. márc. 31. 74. sz. 8.

Tamási Áron a „Tündöklő Jeromos”-ról. = PN 1939. márc. 31., 15.

A „Tündöklő Jeromos” előkészületei a Nemzeti Színházban. Az írói népi játék erkölcsi és politikai állásfoglalásáról. = MNemzet 1939. ápr. 6. 79. sz.13.

Ruffy Péter: Egy meghitt óra a székely lélek nagy írójával. = Újság 1940. dec. 8., 8.

Tamási Áron: Farkaslaki képek. = Séta bölcsőhelyem körül. Bp. 1940. 49–56.

(gys): Tamási Áron új nagy regényt ír. A Híd folytatásokban közli. = Híd 1941. márc. 18. 13. sz. 25. [„Magyari rózsafa” c. regényéről.]

Tamási Áron: Visszapillantás. = Ifjú Erdély 1941. 12. sz. 173–174.; Tamási Áron: Virrasztás. Bp. 1943. 5–9.

Tamási Áron drámai vallomása Kolozsvárott: életről, irodalomról, magyarságról és fokozott felelősségről. = FilmSzính. 1941. aug. 15. 33. sz.

Bella Andor: Tamási Áron az erdélyi lélekről, színházról, irodalomról, nőkről és új regényéről: a „Mesé”-ről. = FilmSzính. 1942. II. 52. sz. 25–31.

Fényi András: A népi irodalom. Beszélgetés Tamási Áronnal. = MKultsz 1942. jún. 15. 6. sz. 122.

Tamási Áron: Az én oldalam. = FilmSzính. 1942. 22. sz.

Tamási Áron: Divatos népiség. = Hitel 1942. dec., 9. sz. 517–522. [Vallomás a népiségről.]

Tamási Áron: Emlékezés. = Híd 1942. máj. 12. 19. sz. 12–14. [Miképpen lett író?]

Tamási Áron: Vallomás. Nyílt levél szabadkőműves dologban. = Ellz 1942. ápr. 25.

Tamási Áron vallomása írói elindulásáról. = Újság 1942. 124. sz.

Udvardy Gyöngyvér: Beszélgetés Tamási Áronnal. = MNemzet 1942. okt. 31. 248. sz. 9.

Tamási Áron: Színház. = Fo 1943. 8. sz. 135–137. [Az író és a színház viszonyáról.]

Bella Andor: „No Áron! Olyan sokat dolgoztál te, hogy a bölcsek is bólintottak szorgalmadra egyet?” = FilmSzínhI 1943. 22. sz.

Bella Andor: Tamási Áron: „Az ember sohasem boldog, mert az emberi élet boldogságból és boldogtalanságból áll.” = FilmSzínhI 1943. 46. sz.

Illés Endre – Illyés Gyula – Kodolányi János – Márai Sándor – Tamási Áron – Veres Péter – Zilahy Lajos: Együttes vallomás. = MCsill 1943. I. 573–574. [Az írók humanista elkötelezettségéről.]

Mátyás Ferenc: Tamási Áronnal, a székely tündérország meseköltőjével a Dunaparton. = Ünnep 1943. 13. sz. 2

Örvös Lajos: „Türelmesen várunk!” Tamási Áron beszél a mai idők válságáról és fiatalságáról. = Délibáb 1943. júl. 17. 29. sz.

Sarkadi Imre: Tamási Áron irodalomról, az erdélyi szellemről és az írói magatartásról beszél. = Debreceni Újság – Hajduföld 1943. máj. 3.

Tokaji György: Tamási Áron a kortársakról. = FilmSzínhI 1943. 29. sz.

Tamási Áron író, az MTA tagja, Teleki Béla gróf az Erdélyi Párt elnöke, Szász István az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület igazgatója üzenete = ErdSz 1943. 11–12. sz. 2.

Bella Andor: Egy „főmedve” barlangjában. Tamási Áronnál Kolozsváron. = FilmSzínhI 1944. 7. sz.

Molnár Aurél: Egy óra Tamási Áronnal. = ÚjMo 1945. 4. sz. 11.

Halász Péter: Tamási Áron = Színház 1946. 3–4. sz. 4.

-bbb-: „Azelőtt higyj az írónak, mielőtt a hatalom megnyerné magának…” = Színház 1947. 40. sz.

Halász Péter: A szerző és az író. = Színház 1947. 34. sz.

[Halász Péter] (h. p.): Tamási Áron beszél a Hullámzó vőlegény bemutatója előtt. = Színház 1947. 5. sz.

Huba László: Látogatás Tamási Áronnál, a jubiláló írónál. = Hírlap 1947. szept. 21. 214. sz.

Tamási Áron: Minden érték, amit magunkban hordozunk, kötelez. = SzabSzó 1947. jan. 29. 24. sz. 5.

Halász Péter: Milyennek álmodta Tamási Áron a Mezei prófétát és Borókát? = Színház 1948. 8. sz.

Tamási Áron beszél politikáról, irodalomról, kereszténységről. = Hazánk 1948. 6. sz. 7.

Gách Marianne: Tamási Áron. = Haladás 1950. febr. 9. 6. sz. 11.

Tamási Áron: Emlékezés. = IÚ 1954. 13. sz.

Tamási Áron: Kedves Márai Sándor! = MűvN 1954. máj. 1. 8. sz. 5. és Látóh 1954. 195. [Márai Sándor Halotti beszéd c. verse kapcsán.]

Tamási Áron: Szegénység szárnyai. = IÚ 1954. 29. sz, 3.

Tamási Áron: Emlékezés. = Új Világ 1955. márc. 31. 13. sz. 4. [Emlékezés a háború utolsó napjaira.]

Ruffy Péter: Tamási Áronnal – szülőföldjén. = Béke és szabadság 1956. 38. sz.

Tamási Áron: A betűk világa. = Ktáros 1956. 436., Kbarát 1956. 6. sz. 6. [Íróvá válásáról.]

Tamási Áron: Emberi szó. = ÚH 1956. 6. sz. 26–27.

Tamási Áron: Szellemi tisztesség. = ÉI 1957. dec. 21. 25–26. sz. 3.

Tamási Áron: Vázlatos írói arckép. = Hétfői Hírek 1957. szept. 23. 21. sz.

[Mihályfi Ernő] (m. e.): „A művek döntenek.” Beszélgetés Tamási Áronnal. = MNemzet 1958. nov. 23. 277. sz. 7.

Tamási Áron: Nehéz napok tündére. Emlékezés Bajor Gizire. = ÉI 1958. 51–52. sz. [Tamási Áron napjai 1945. jan. és febr.-ban.]

Tamási Áron: A „Czímeresek” útlevele. = MNemzet 1959. jún. 2.

Írók könyvheti könyveikről. = Ktáros 1959. 356–363., Kbarát 1959. 196–203. [Tamási Áron Világ és holdvilág c. kötetéről.]

Ruffy Péter: Új magyar rege… Beszélgetés Tamási Áronnal. = MNemzet 1960. febr. 14. 38. sz. 6. [Tamási Áron „Szirom és Boly” c. regényéről.]

Bajor Nagy Ernő: Csapongó beszélgetés a 65 éves Tamási Áronnal életéről, írókról, irodalomról. = SzabFöld 1962. szept. 23., 9.

Tamási Áron: Gyökerek. = ÚÍ 1962. 1. sz. 20–22. [Származásáról, írói természetének kialakulásáról.]

Tamási Áron: Incselkedés a novellával. = ÚÍ 1964. 73–74.

Csák Gyula: Látógatóban Tamási Áronnál. = ÉI 1964. febr. 1. 5. sz. 12.

Lengyel József és Tamási Áron nyilatkozata. Írók és a film. = Filmkult 1964. 23. sz. 39–43.

Szombathelyi Ervin: Látogatás. Tamási Áron. = Nszava 1965. jún 6. 132. sz.

Tamási Áron: A hegyi patakról. = Tük 1965. jan. 5. 1. sz. 11–12.

Tamási Áron: Vadrózsa ága. = Kort 1966. 1518–1541.

Gál István: Tamási Áron két ismeretlen vallomása 1931-ből és 1937-ből. = FK 1966. 462–467.

Tamási Áron: Vadrózsa ága. = Látóh 1967. 3–18.

Molnár Jenő: Osztálytársam volt: Tamási Áron. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy) 1969. okt. 18. 96. sz.

Zalán Magda: Naplólapok – munka közben. Írói arcképek. – Ábel az éjszakában. = ÚjLátóh 1970. dec. 30. 6. sz. 535–538.

Tamási Áron: Ősvigasztalás. Drámarészlet. Izsák József bevezetőjével. = IgazSzó, 1971. 6. 820–826. [Az író hagyatékából.]

Tamási Áron: Ünnepi üzenet. = IgazSzó, 1972. 9. 371–372. [A RSzK felszabadulásának évfordulóján. Budapest, 1961. aug.]

Gál István: Interjú Tamási Áronnal 1931-ben. = G. I.: Bartóktól Radnótiig. 1973. 192–197. [FK, 1966.]

Tamási Áron kiadatlan írásai. Vallomások az Énekes madárról. (Közread. és jegyz.: Ablonczy László.) = Fo, 1973. 2. 80–83. [Tamási Áron írása: 1956, 1963.]

A mikrofon előtt. Beszélgetés Tamási Áronnal. = Alf, 1974. 12. 38–39. 1954.

Tamási Áron: Följegyzés az I. Írókongresszus alkalmából. Felszólalásra készített beszéd, mely azonban felkérés hiányában nem hangzott el. = Alf, 1974. 12. 37–38. [A romániai írókongresszuson. Dátum nélkül, az író hagyatékából.]

Kántor Lajos: Szót kér Tamási Áron. = K. L.: Vallani és vállalni. Bukarest, 1984. 96–103.

Ruffy Péter: A türelem ösvényén. 1985. Tamási Áron vallomása… [Interjú 1938-ban.] 138–145. – Tamási Áron utcája. 418–422.

Irodalmi munkásságáról

Általános értékelések, portrék

Németh László: Tamási Áron. = ProtSz 1927. 4. sz. 237–240.; N. L.: Készülődés. Bp. 1941. 95–99., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 195–199.

Erg Ágoston: Az erdélyi magyar irodalom. = 100 % 1928. okt., 1. sz. 28–29. [Tamási Áronról is.]

Fehér Gábor: Tamási Áron. = DebrSz 1928. 408–410., és Kelet, Észak, Dél. Bp. – Debrecen 1928. 107–109.

Szabó Dezső: Erdélyi szomorúság. = Előörs 1928. okt. 7. 30. sz. 7–10., és Sz. D. füzetek 1937. júl., 30. sz. 61–74. [Hatása Tamási Áronra.]

Szabó Dezső: Erdélyi tanulságok. = Előörs 1928. dec. 15. 39. sz. 7–10. [Tamási Áronra gyakorolt hatásáról és az erdélyi irodalomról.]

Szentimrei Jenő: Tamási Áron. = Híd 1928. márc. – ápr., 3–4. sz. 136–142.

Féja Géza: Tamási Áron. = Előörs 1929. júl. 13. 28. sz. 5–6.

Bisztray Gyula: Szépprózánk legújabb irányai. = MSz 1930. 10. köt. 356–368. [Tamási Áronról is.]

Féja Géza: A magyar ballada útja. = Előörs 1931. okt. 18. 42. sz. 1. [A balladai hangvétel hatása az új magyar prózára.]

Németh László: Tamási Áron. = Nyug 1931. 11. 307–310.; N. L.: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. Bp. 1968. 146–151., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 333–337.

Nyigri Ime: Az igazság keresői. = Nszava 1932. jan. 22. 17. sz. 6. [Többek között Tamási Áronról.]

Katona, Eugene: La jeunesse hongroise dans lalittérature contemporaine. = NRH 1933. II. 712–717. [Tamási Áronról is.]

K. Grandpierre Emil: Tamási Áron. = ProtSz 1933. 2. sz. 74–77.

Kozocsa Sándor: Tamási Áron, a népies író. = Híradó 1933. 10. sz.

Németh László: Magyar irodalom 1932-ben. Három elbeszélő. = Tanú 1933. 4. sz. 238–241., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 423–427. [Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Gelléri Andor Endre.]

Katona, Eugene: Aaron Tamási. = NRH 1934. I. 61–65.

Katona Jenő: Két erdélyi író. Nyirő József és Tamási Áron. = MSz 1934. 20. köt. 143–153.

Kodolányi János: Egy nemzedék két világ között. Tamási Áron. = Szabadság 1934. dec. 2. 48. sz.

Reményi József: Regionalizmus és gyökértelenség. = Lit 1934. 161–163. [Hivatkozás Tamási Áronra és Nyirő Józsefre.]

Féja Géza: Az új népiség. = ErdHel 1935. 46–51. [Móricz Zsigmond, Ady Endre és Tamási Áron.]

Ignotus: Jegyzetek – írásról. = MH 1935. ápr. 14. 86. sz. [Tamási Áronról, Kassák Lajosról.]

Illés Endre: Tamási Áron. = BH 1935. ápr. 21. 91. sz. 18.

József Attila: Új szellemi front. = Szoc. 1935. 198–204.; J. A. összes művei. 3. köt. Bp. 1958. 157–166. [Tamási Áronról is.]

Kállai Miklós: Metafizika az irodalomban s a magyar irodalom „metafizikátlansága”. = Vig 1935. 1. sz. 19–34. [Tamási Áronról is.]

Nagy Dániel: Az erdélyi magyar irodalom tizenöt éve. = Napk 1935. 43–46. [Tamási Áronról is.]

Tiszay Andor: Regényalakok akik társadalmi formákon kívül állnak. = ViSz 1935. 6. sz. 1–6. [Tamási Áron Ábeljéről is.]

Babits Mihály: Jégtörő Mátyás. = ErdHel 1936. 3. sz. és B. M.: Írók két világháború között. Bp. 1941. 149–154. és B. M.: Esszék, tanulmányok. 2. köt. Bp. 1978. Népmese és regény címmel.

Rass Károly: A mi regényirodalmunk. = Múzeum [ErdMúz] 1936. 245–273. [Többek közt Tamási Áron.]

I. Szemlér Ferenc: Tamási Áron. = Mság 1936. 256. sz.

Alszeghy Zsolt: Tamási Áron. = NÚ 1937. 233. sz.

Bóka László: Nyirő, Tamási, Szántó György. = Új Szellem 1937. 10–11. sz. 21–22.

Kerékgyártó Imre: Kelet térhódítása a magyar irodalomban. = KatSz 1937. 349–354. [Tamási Áronról is.]

Szirák Ferenc: A paraszt és a parasztélet rajza regényirodalmunkban. = KatSz 1937. 455–470. [Tamási Áronról is.]

Ernyei Gáspár: Szűzmáriás királyfi. = Nyug 1938. I. 175–180.

Zweig Anikó: Két erdélyi író. = PN 1938. febr. 19. 40. sz. 16. [Tamási Áron és Nyirő József.]

Féja Géza: Erdélyi hitvallás. = SzabSzó 1939. okt. 29., 3. [Tamási Áronról és az erdélyi írókról.]

Juhász Géza: Tamási Áron. = DebrSz 1939. 168–172.

Murányi Győző: Egy választott nép külön irodalma. = EV 1939. 4. sz. 23–26. [A székelység tükröződése Nyirő József, Tamási Áron műveiben.]

Balogh Edgár: Az erdélyi szegénység írói. = MNemzet 1940. nov. 24. 252. sz. 7. [Kós Károly, Reményik Sándor, Tamási Áron művészetéről]

Gombos Gyula: Új ország felé. Tamási Áron. = MÚt 1940. szept. 26. 39. sz. 2.; G. Gy.: Álom az országról. Bp. 1941. 55–58.

Heszke Béla: Népiség az új európai irodalomban. = Vasárnap 1940. 186–190. [Utalás Tamási Áron műveire.]

Koczogh Ákos: Tamási Áron. = MÉ 1940. 10. sz. 6–8.

Lovass Gyula: Tamási Áron útja. = MSz 1940. 37. köt. 94–104.

Németh László: Hol vagy ember? = Híd 1940. nov. 22. 9. sz. 13–14.; N. L.: Kisebbségben. Bp. 1942. 2. köt. 180–187. [Tamási Áronról és Tompa Lászlóról.]

Fényi András: Tamási Áron. = MKultsz 1941. szept. 15. 9. sz. 200–201.

Tóth Béla: Tamási Áron. = ÚjÉ 1941. 3. sz. 89–92.

Balogh Edgár: Az irodalmi transzilvánizmus keletkezéséhez. = Az Ország Útja 1942. 6. sz. 170–173.

Szabédi László: Tamási novellái. = Termés 1942. ősz, 104–111.; Sz. L.: Ész és bűbáj. Bp. 1943. 92–102.

Bözödi György: A népiség az erdélyi irodalomban. = Termés 1943. tél, 70–77. [Szabó Dezső, Nyirő József, Tamási Áron, Gyallay Domokos.]

Juhász Géza: Ragyog egy csillag. = J. G.: Népi írók. Bp. 1943. 38–45.

Koczogh Ákos: Aaron Tamási. Dichter der Szekler. = Ung 1943. 577–582.

Várkonyi Nándor: A mesebeli harmadik fiú. Tamási Áron költői útja. = Írott Kő 1943. 5. sz. 1–2.

Baránszky-Jób László: Tamási Áron. = So 1944. 327–335.

Erőss Alfréd: Metafizika az irodalomban. = Termés 1944. nyár, 86–107. [Tamási Áronról is.]

Tamási Áron. = Irodalompártoló Társ. Évk. 1944. 119–121.

Kádár Erzsébet: Méz és bors. = KépV 1945. 20. sz.

Remenyi, Joseph: Aron Tamasi, the Transylvanian Regionalist. = The American Slavic and East European Review 1946. 14–15. sz. 135–149. Klny. is.; R. J.: Hungarian Writers and Literature. Modern Novelists, Critics, and Poets, New Brunswick. New Yersey 1964. 424–436.

Budai Péter: Mezei próféta születik Parádon. = Színház 1947. 42. sz. 14–20.

Kósa János: Modern katolikus irodalmunk. = Vig 1947. 41–46. [Tamási Áronról is.]

Stób Zoltán: Az elkallódott Mezei próféta. = Képes figyelő 1947. júl. 5. 27. sz.

Vass László: Tamási Áron. = FüggMo 1947. 5. sz.

Vitányi János: Tamási Áron ötven éves. = Esti SzabSzó 1947. szept. 21. 215. sz. 5.

Für István: Tamási Áron. = F. I.: A magyar irodalom országútján. 2. köt. Szeged 1948. 271–272.

Illés Endre: Tamási Áron. = Irodalmi Diáknaptár 1948. 96–97.

Körössényi János: Egy magyar íróról. = Úttörő 1956. júl., 22–23.

Tompa László köszöntője. Marosvásárhely, 1956. okt. 11. = Utunk 1956. okt. 19. 42. sz. [Elhangzott az Igaz Szó irodalmi estjén.] és Alf 1974. 12. 41.

Nagy Sándor: A nagy székely mesemondó 60 éves. = Hétfői Hírek 1957. szept. 23. 21. sz.

Szabó Zoltán: Tenger és tengerszem. (Tamási Áronról.) = ÚjLátóh 1961. 97–110. és Sz. Z.: Ősök és társak Bern, 1984.

Tóth Dezső: Mai életünk, újabb regényeink. = T. D.: Életünk, regényeink. Bp. 1963. 62–88. [Többek között Tamási Áron.]

Féja Géza: Tamási Áron. = ÚÍ 1964. 237–241, 357–363.

Czine Mihály: Tamási Áron. = ÚÍ 1965. 5. sz. 101–107. és Cz. M.: Nép és irodalom 1. köt. Bp., 1981. 269–284.

[Bajor Nagy Ernő] B. N. E.: Búcsúzunk Tamási Árontól. = SzabFöld 1966. jún. 5.

Balogh Edgár: Mint sziklára szállott hegyi madár. = Kor 1966. aug., 8. sz. 1158–1164.

Báránszky-Jób László: Tamási Áron. = Alf 1966. 12. sz. 52–60. és B.-J. L.: Élmény és gondolat. 1978.

Bogdánfi Sándor: Tamási Áron. = MSzó 1966. máj. 28. 144. sz.

Cseres Tibor: „Ragyog egy csillag.” = ÉI 1966. jún. 4. 23. sz. 7. és Cs. T.: Felhők fölött száll a sas. Bp., 1963. 201–202.

Czine Mihály: Bölcső és írás. = Kort 1966. 1213–1217. és Cz. M.: Nép és irodalom 1. köt. Bp., 1981. 285–292.

Fábián Gyula: Búcsú Tamási Árontól. = Kort 1966. 1159–1160.

Féja Géza: Halotti beszéd. = Kort 1966. 1203–1204.; F. G.: Lázadó alkonyat. Bp. 1970. 240–243.

Galambos Lajos: Búcsú Tamási Árontól. = ÚÍ 1966. 7. sz. 5–6.

Hajdu Győző: „Ha igazság, harmatozzék.” Emlékezés Tamási Áronra. = ÚjÉ (Marosvásárhely) 1966. júl 14. sz. 16.; H. Gy.: Műhely. Bukarest 1957. 421–423.

Héra Zoltán: Tamási Áron. = Nszab 1966. máj. 27. 124. sz. 9.

Illés Endre: Vallomás Tamási Áronról. = ÉI 1966. jún. 11. 24. sz. 2.; I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 361–364.

Juhász Ferenc: Tamási Áron ravatalánál. = ÚÍ 1966. 7. sz. 3–4.; J. F.: Mit tehet a költő? Bp. 1967. 40–42.

Juhász Géza: A rengetegtől a bolyig. (Tamási Áron halálára.) = Alf 1966. 10. sz. 55–58.

Juhász Géza: Tamási Áron. = Nagyv 1966. 1115–1116.

Katona Jenő: Tamási Áron. = Ktáros 1966. 409–411.

László Miklós: „Világló éjszaka.” Egy elmaradt interjú helyett. = EstiH 1966. máj. 31. 127. sz.

Major Ottó: Világló éjszaka. = Tük 1966. jún. 7. 23. sz. 18.

Mocsár Gábor: Tamási Áron. = Ttáj 1966. 597.

B. Nagy László: The Last Magician: Áron Tamási. = NHQu 1966. 24. sz. 70–75.

Ruffy Péter: Meghalt Tamási Áron. = MNemzet 1966. máj. 27. 124. sz. 4.

Sőni Pál: Tamási Áron. = Utunk 1966. jún. 3., 10. és S. P:.: Írói arcélek. Bukarest, 1981. 134–139.

Sütő András: Tamási Áron halálára. = IgSzó 1966. I. 827–829.

Szabó Zoltán: Búcsú Tamási Árontól. = IÚ 1966. jún. 15. 3–4.

Szénási Sándor: Tamási Áron emlékezete. = TheolSz 1966. 240–241.

Tanka János: A könyvtárak sohasem gyászolnak? = Ktáros 1966. 483. [Tamási Áron halálára.]

Timár Máté: Requiem helyett vallomás. Búcsúvétel Tamási Árontól. = Vig 1966. 455–460.

Tüskés Tibor: „Én elmegyek közületek…” Tamási Áron halálhírére. = Je 1966. 845–847.

Veres Péter: Áron. = ÉI 1966. jún. 4. 23. sz. 7.; V. P.: Jelenidő. Bp. 1968. 108–111.

Bogdánfi Sándor: Emlékezés Tamási Áronra. = Mszó 1967. máj. 28. 143. sz. 13.

Veres Péter: Áron. = ÉI 1966. jún. 4. 23. sz. 7. és V. P.: Jelenidő. Bp. 1968. 108–111.

Fodor Ilona: Tamási Áron és Kodály Zoltán. = Kort 1967. 1462–1463.

Illés Endre: Bevezető sorok egy félbeszakadt vallomáshoz. = Tamási Áron: Vadrózsa ága. Bp. 1967. 5–20.; I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 372–382.

Szabó Zoltán: Rendkívüli ember. = ÚjLátóh 1967. 289–301.

Izsák József: Tamási Áron Vázlat a felszabadulás előtti pályaképhez. = IgSzó 1968. I. 378–401.

Kántor Lajos: Népiség – mítosz – novella. = Utunk 1969. 28. sz. 6–8.; K. L.: Alapozás. Bukarest 1970. 225–237. [Tamási Áron – Nyirő József – Kacsó Sándor.]

Faragó József: Egy Tamási-novella népmesei forrásai. = Kor 1970. 765–769. [„Szorgalmas tojás.”]

Féja Géza: Tamási Áron. = F. G.: Lázadó alkonyat. Bp. 1970. 215–239.

Féja Géza: Tamási Áron emlékezete. = F. G.: Lázadó alkonyat, Bp. 1970. 244–249.

Illés Endre: Egy jégtörő szellem. = I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 361–382.

Szalay Károly: Tamási humoros világa. = Kort 1970. 1811–1818.

Szalay Károly: A vallásosság ábrázolása Tamási Áron műveiben. = Vil 1970. 298–304.

Szigeti Endre: Tamási Áron vallásos szemléletéhez. = ÚjEmb 1970. 1256. sz. 3. [Hozzászólás Szalay Károly cikkéhez.]

Balogh Edgár = IgSzó 1971. 6. sz. 818–819. [Tamási Áron öt éve halt meg.]

Izsák József: =A Hét 1971. 22. sz. 6. [Tamási Áron öt éve halt meg.]

Kántor Lajos = Utunk 1971. 22. 4.

Ablonczy László: Emlékmű Farkaslakán. = Fo 1973. 1. sz. 63–65. és A. L.:A szivárvány alatt. Sepsiszentgyörgy, 1997. 9–13.

Balogh Edgár: Biztató Tamási Áron kutatására. = Ttáj 1972. 9. sz. 60–64. és B. E.: Magyarok, Románok, szlávok. Bukarest, 1986. 126–133.

Banner Zoltán: Üzenet és emlék. Interjú Szervátiusz Jenővel és Szervátiusz Tiborral. = Utunk 1972. 40. sz. 7. [A farkaslaki Tamási-emlékműről.]

Becse Antal = Művelődés 1972. 11. sz. 10. [Tamási Áron 75 éve született.]

Beke György: Kőbe vésett Ábelek. Farkaslakán felavatták a két Szervátiusz Tamási-emlékművét. = A Hét 1972. 39. sz. 3.

Benczur Zsuzsa = MNemz 1972. szept.19. 4. [Tamási Áron 75 éve született.]

Beniuc, Mihai: Egy nagy realista író. = A Hét 1972. 38. sz. 4–5.

Cseres Tibor: Tamási Áron arcai. = ÉI 1972. 38. sz. 15.

Czine Mihály: Tamási Áron világa. = Nszava 1972. szept. 16. 8. és Nszava 1987. szept. 19. 9.

Farkas Árpád = IgSzó 1972. 9. sz. 374–376. [Tamási Áron 75 éve született.]

Hargreaves, Susan: Abel alone. = MNyr 1972. 4. sz. 439–441. [Az Ábel a rengetegben angol fordításáról. ]

Héra Zoltán = Nszab 1972. szept. 20. 7. [Tamási Áron 75 éve született.]

Jékely Zoltán: Bogáncs és babér Tamási Áron írói útján. = Kort 1972. 12. sz. 1979–1981. és J. Z.: A Bárány Vére. Bp. 1981. 260–265. [Emlékbeszéd.]

Kántor Lajos: Két csillag. Realizmus vagy avantgarde? = Üzenet 1972. 3. sz. 167–174.

Mátyás István = Nszava 1972. okt. 3. 2. [Tamási-emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.]

Móricz Virág: Ábel a temetőben. = ÉI 1972. 46. sz. 8.

Olariu, Constantin: Csillagok alatt. = IgSzó 1972. 10. sz. 623–626. [Elhangzott Farkaslakán 1972. szept. 24-én.]

Ruffy Péter = MNemz 1972. okt. 5. 4. [Tamási-emlékkiállítás Petőfi Irodalmi Múzeumban.]

Szemlér Ferenc= A Hét 1972. 38. sz. 4. [Tamási Áron 75 éve született.]

Taxner Ernő = Napj 1972. 11. sz. 9. [Tamási Áron 75 éve született.]

Jordáky Lajos: Virrasztás. Üzenet Tamási Áronnak. = J. L.: A szocialista irodalom útján. 1973. 119–121. [Tamási Áron Virrasztás c. tanulmánygyűjteménye kapcsán. Nszava 1943.]

Lovass Gyula: Tamási Áron útja. = L. Gy.: Kilenc hős visszatér. Bp. 1973. 429–445. [MSz 1940.]

Pomogáts Béla: Szerkezet és jelentés egy Tamási-novellában. = Korunk 1973. 11. sz. 1674–1679. és P. B.: Magyar girondisták. Bp. 1993. 93–103. [Tamási Áron: Ördögváltozás Csíkban.]

Szénássy Zoltán: Soha le nem hulló csillag. Tisztelgés Tamási Áron emléke előtt. = Hét 1973. 18. sz. 10.

Balogh Edgár: Mint sziklára szállott hegyi madár. = B. E.: Mesterek és kortársak. Bukarest, 1974. 325–351. [Korábbi (1943–1972) cikkek egybefoglalása. 4. fejezete korábban ugyanezen a címen: Korunk 1966. 8. sz. és B. E.: Dunavölgyi párbeszéd. 1974. 509–517.]

Forgácsné Tálos Margit: A Helytelen világ motívumainak vándorútján. Egy Tamási-novella elemzése. = Alf 1974. 12. sz. 66–69. [Tamási Áron: Helytelen világ.]

Görömbei András: Az ábeli létforma titkai. = Alf 1974. 12. sz. 48–55. és G. A.: „Ki viszi át…?” 1986. 44–60. [Műelemzés: Ábel a. rengetegben.]

Horváth Arany: Tamási színművei a romániai magyar műkedvelők ajkán. = Alf 1974. 12. sz. 85–87.

Izsák József: Faun-motívum egy Tamási-novellában. = Alf 1974. 12. sz. 62–65. [Tamási Áron: Kivirágzott kecskeszarvak.]

Pomogáts Béla: Szerkezet és jelentés Tamási Áron korai elbeszéléseiben. = Alf 1974. 12. sz. 55–62. [Ördögváltozás Csíkban; Hajnali madár; Erdélyi csillagok.]

Sütő András: Ábel kacagása és szomorúsága. – Tamási Áron rendes feltámadása. [Emlékbeszéd Farkaslakán, 1972. szept. 24-én. = Alf 1974. 12. sz. 18–19. és S. A.: Istenek és falovacskák. 1973. 7–22.

Szabó László: Történeti tükör-e a „Hazai tükör”? = Jászk 1974. 3–4 sz. 163–172. [Tamási Áron: Hazai tükör.]

Tompa László köszöntője Tamási Áronhoz. = Alf 1974. 12. sz. 41. [Utunk 1956.]

Izsák József: Egy Tamási-novella képszerkezete. = It 1975. 1. sz. 162–179. [Tamási Áron: Rendes feltámadás.]

Magyari Lajos: Bölcső és Bagoly. Irodalom és iskola. = IgSzó 1975. 4. sz. 350–351.

Sőni Pál: Nagy István és Tamási Áron novellatípusai. = Utunk 1975. 41. sz. 2–3. [Részlet készülő monográfiából.]

Szakolczay Lajos: Eszmélkedésünknek része. Jegyzetlapok Tamási Áronról. = Üzenet 1975. 8. sz. 571–575.

Szemlér Ferenc: Tamási Áron. = Sz. F.: Személyes ügy. 1975. 208–210.

Vati Papp Ferenc: Tamási Áron. = Írók, képek. 2. köt. 1975. 274–285.

Zoltán Ildikó: Egy Tamási-novella stílusa. = NyelvIrodKözl 1975. 1. sz. 25–35. [Tamási Áron: A legényfa kivirágzik.]

[Hegedűs Lóránt] h. l.: Tamási Áron halálának 10. évfordulójára. = TheolSz 1976. 11–12. sz. 379–380.

Izsák József: Mesén innen – mesén túl. Tamási népiségének folklórelemei. = IgSzó 1976. 6. sz. 520–523.

Szalai Ágnes: Tamási Áron: Szép Domokos Anna. = Stilisztikai elemzések, 1976. 67–99.

Szász László: Portrévázlat „a másik” Tamásiról. = Korunk 1976. 11. sz. 816–823.

(tóth): Tamási Áronról, halálának jubileumán. = ÚjEmb 1976. 23. sz. 4.

Viant Katalin: Tamási Áron: Népszakértők. = Stilisztikai elemzések. 1976. 101–128.

Nyolcvan éve született Tamási Áron (1977)

Bajor Nagy Ernő = SzabFöld 39. sz. 11.

Béládi Miklós = Kr 9. sz. 11.

Bodnár György = Alf 9. sz. 75–76.

Czine Mihály = CsongrádmH szept. 18. 8.

Für István = Délmo szept. 20. 4.

Jékely Zoltán = Napló dec. 10. 7.

Kovács Imre = Lobogó 25. 17.

Lukácsy András = MH szept. 18. 9.

Nemerkényi Antal = Múzsák 3. sz. 20–21.

Pál József = Nógrád szept. 28. 4.

Simon Gy. Ferenc = KépÚ 38. sz. 12.

Szabó András = EgyL 18–19. sz. 11.

Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 34. sz. 3.

[Tóth János](- -) = BpRundschau 39. sz. 10.

Tamás Menyhért = Nszava szept. 20. 5.

Turczel Lajos = Hét 38. sz. 11.

Cs. Varga István = Népújs szept. 18. 8.

- := Nszava szept. 21. 5.

- : PetőfiN szept. 25. 5.

 

Czine Mihály: Tamási Áron vonzásában. = Ttáj 1977. 9. sz. 76–82. és Cz. M.: Nép és irodalom. Bp. 1981. 1. köt. 293–304.

 

Eőry Vilma: A prózaritmus Tamási Áron novelláiban. [Harmat és vér. 1945–1957.] =AIuv 1977. 2. sz. 111–114.

Gálfalvi Zsolt: A hűség ábrája. = A Hét 1977. 38. sz. 5.

Kántor Lajos: Tamási Áron: A bölcső és környéke. = Utunk 1977. 38. sz. 2.

D. Molnár István: Lengyel vélemények Tamási Áronról. = Alf 1977. 10. sz.101–102.

Pomogáts Béla: A szülőföld költészete. Tamási Áron: Bölcső és Bagoly. (1953). = P. B.: Regénytükör. 1977. 35–44.

Báránszky-Jób László: A próza költője. = B. J. L.: Élmény és gondolat. 1978. 303–324.

Fenyő István: Tamási Áron publicisztikájáról – az írói publicisztikáról. = F. I.: Magyarság és emberi egyetemesség. 1979. 772–775.

Kántor Lajos: Két Tamási-modell. = NyelvIrodKözl 1979. 1. sz. 3–14. [Szép Domokos Anna; Erdélyi csillagok.]

Kántor Lajos: Tamási két közelítésben. = K. L.: Korváltás. 1979. 106–114.

Kántor Lajos: A Dunánál történetéhez. József Attila és Tamási Áron. = MNemz 1980. okt. 12. 11.

Kántor Lajos: „Múltunk mind össze van torlódva”. [József Attila, Tamási Áron és a Brassói Lapok.] = A Hét 1980. 16. sz. 5, 6.

Szalay Károly: Bálanyák a Prófétaképző főiskolán. 1980. [A befejezett barát és társai. Tamási humoros világa. 73–90. – Bambuc ördög Csíkban. Tamási mítikus világa. 91–111.]

Kántor Lajos: József Attila a Brassói Lapokban. [Találkozása Tamási Áronnal.] = Lit. 1981. 1–2. 244–253.

 

Kántor Lajos: Líra és novella. A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig. Bukarest, Kriterion, 1981. 157 l.

 

Ism.:

Cs. Gyímesi Éva: A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig. Utunk, 1982. 19. 1–4.

 

Dávid Gyula: „… a magyarság bennünk nem jó és balsors függvénye. Egyetlen állapot”. Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájához. = Ttáj, 1982. 3. 30–37.

 

Kántor Lajos: Tamási Áron három arckép tükrében. = Korunk, 1982. 1. 57–59. [Tamási Áron írása Móricz Zsigmondról (1942), Bánffy Miklósról (1948), József Attiláról (1955). Szövegközléssel.]

Péter László: Ábel Szegeden. = P. L.: Szegedi örökség. 1983. 506–510.

Cs. Varga István: Tamási Áron kritikai fénytörésben. = HevSz. 1983. 3. 49–52.

Gáll Ernő: Tamási Áron és az erdélyi népi irányzat. (1–3.) = A Hét, 1983. 10. 4.; 11. 4.; 12. 5–6.

Oláh Tibor: Csalóka-e a szivárvány? = ÚjÉlet, 1986. 7. 14–15.

P. Eőry Vilma: Az epikai mű elemzésének kérdéséről. = MNy, 1986. 1. 53–65.[Tamási Áron: Világló éjszaka.]

Béládi Miklós: Tamási Áron. = B. M.: Arcképvázlatok. Békéscsaba, 1987. 24–26.

Bertha Csilla: Mythical vision: parallels between the drama of W. B. Yeats and Áron Tamási. = ALitt, 1987. 1–2. 113–138.

Bertha Zoltán: Léttudat és meseregény. Szempontok Tamási Áron világképéhez. = Alf, 1987. 9. 53–63.

Ferenczy Isván: Tamási Áron közelében. = FilmSzínhMu, 1987. 38. 26–27.

Gáll Ernő: Tamási Áron és az erdélyi népi irányzat. = G. E.: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. 1987. 144–163.

Görömbei András: Vázlat Tamási Áronról. = Alf, 1987. 9. 42–52.

Bertha Csilla: An Irish and a Hungarian model of mythical drama. W. B. Yeats and Áron Tamási. = Literary interrelations. Vol. 2. Comparison and impact. Tübingen, 1987–1988. 85–93.

Bertha Zoltán: Sors és mítosz. (A Szűzmáriás királyfi világképének fő vonásai.) = Életünk 1988. 6. sz. 534–549.

Ablonczy László: A bölcsőtől a koporsóig. Beszélgetés Szőts Istvánnal. = Ttáj 1991. 6. sz. és A. L.: A szivárvány alatt. Sepsiszentgyörgy, 1997. 29–54.

Bertha Zoltán: Drámai novellák világa Tamási Áron első pályaszakaszán. = Ttáj 1991. 6. sz. 3–10. és B. Z.: Gond és mű. 1994. 7–18. [Liturgikus szerkezet, szakrális nő, himnikus nyelv.]

Dávid Gyula: Tamási Áron rendes feltámadása. = Hitel. 1991. 13. sz. 22–23. és Látóhatár 1991. 8. sz. 99–103.

Kristó Nagy István: Író a rengetegben. = Kvilág 1991. 6. sz. 10.

Nagy Pál: Felejthetetlen találkozások. = Ttáj 1991. 6. sz. 47–52.

Németh László: Tamási Áron. = ErdMság 1991. 6. sz. 26.

Páskándi Géza: Áron ága kivirágzik. A racionalista pragmatikus és utilitarista író. I.–II. = Ttáj 1991. 6. sz. 11–20. 7. sz. 34–50.

Pomogáts Béla: „Fortélyos párbeszéd”. (Tamási Áron Ördögváltozás Csíkban.) = Művelődés 1991. 5–6. sz. 48–49.

Z. Szalai Sándor: Korváltás idején. Részlet egy új Tamási-pályaképből. = Ttáj 1991. 6. sz. 42–46. és Z. Sz. S.: „Hit a harcban, remény a bajban.” Bp. 1991. 165–184.

Tamás Menyhért: Huszonöt éve halt meg Tamási Áron, a lélekindító. = Holnap 1991. 5. sz. 4.

Tímár Máté: A fejedelem napáldozatja. = Kőrösi Műhely 1991. 1. sz. 2–3.

25 éve. = Művelődés 1991. 4. sz. 48.

Bölöni Domokos: Az élet új kőtáblái. = Hitel 1992. 3. sz. 63–65.

Devich Márton: Ábel álomvilága a Hargitán. Magyar-román tévéfilm Tamási Áron könyvéből. = MNemz 1992. 38. sz. 10.

Ottlik Géza: Valóság és látomás. = Köztársaság 1992. 31. sz. 91–92. [Elhangzott a Magyar Rádióban 1946. aug. 14-én. Többek közt Tamási Áronról.]

[Babiczky Klára?] b-y: Tiszta beszéd. Emlékezés Tamási Áronra. = MFórum 1993. 24. sz. 9.

Gróh Gáspár: Ördögváltozás Csíkban. = MFórum 1993. 27. sz. 29. [Tamási Áron elbeszélései tévéfilmen.]

Jékely Zoltán: „Táltos volt.” Tamási Áron emlékére. MFórum 1993. 24. sz. 9.

Tasnádi Attila: Félidőben az Ábel-film. = MFórum 1993. 24. sz. 9.

Tóbiás Áron: Ábel hazalátogat. = MNemz 1993. 6. sz. 11. [Interjú Jakab Zsigmonddal, Farkaslaka tudós állatorvosával.]

Albert Zsuzsa: Legenda Tamási Áronról. = Látó 1994. 5. sz. 78–86. és A. Zs.: Irodalmi legendák, legendás irodalom. Bp 1994. 406–412.

Bertha Zoltán: Sors és kín metafizikája Tamási Áron első jelentős novellájában. = Studia Nova 1994. 2. sz. 227–244. [Szász Tamás, a pogány (1922.)]

Bertha Zoltán: Egy elfeledett Tamási-regény: Magyari rózsafa. = Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Bp. 1994. 406–412.

Bori Imre: Csodálatos érdemes művésze a magyar szónak. = MSzó 1994. 59. sz. 8. [Székelykevén a falu könyvtárát Tamási Áronról nevezték el.]

K. Jakab Antal: Tamási Áron = Helikon 1994. 2. sz. 11.

Kelemen Sándor: Szeptembertől Szent Mihály hava – őszelő. = NyugMság 1995. 9. sz. 6. [Megemlékezés Tamási Áronra, aki szept. 20-án született.]

Szeghalmi Elemér: Fejedelem és író. = Literátor 1994. 5. sz. 44–48.

Kovácsné József Magda: Írói névadás Tamási Áron novelláiban. Farkaslaka és a környező havasalji települések névadásának összefüggésében. = Magyar Nyelvjárások. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve. Debrecen, 1995. XXXII. 73–77.

Szeghalmi Elemér: Tamási Áron = Sz. E.: Ambrus Zoltántól Gyurkovics Tiborig. 1995. 61–64.

Dávid Gyula: Harmadnapon halottaiból feltámada. = Helikon (Kolozsvár) 1996. 12. sz. 1–2.

Druzsin Ferenc: Tamási Áron. = Ötven nagyon fontos gyerekkönyv. 1996. 184–188. [Ábel a rengetegben.]

Görömbei András: Vázlat Tamási Áronról. = G. A.: A szavak értelme. 1996. 69–83.

Viola József: Tamási Áron képmása. [Horoszkóp.] = Életünk 1996. 9. sz. 909–912.

Ablonczy László: Virágcsokor helyett. = Háromszék 1997. szeptember 20. l., 4–5 és A. L.: A szivárvány alatt. Sepsiszentgyörgy, 13–22.

Ablonczy László: A mágikus szavak igazsága. Száz éve született Tamási Áron = MNemz 1997. szept. 20. és AmerikaiMSzó 1997. 16. sz. 5.

Ablonczy László: Tamási Áron karácsonyai. = RefLapja 1997. 51. sz. dec. 21. 4.

Ábrahám Zoltán: Száz éve született Tamási Áron. = Prágai Tükör 1997. 5. sz. 65–66.

Bata Imre: A százesztendős Tamási Áron. = ÉI 1997. 40. sz. 6.

Beke György: Tamási Áron diákévei. = Új Horizont 1997. 4. sz. 107–111.

Czegő Zoltán: Tamási Áron nemzetbe költözött. = Hitel 1997. 9. sz. 83–85.

Dávid Gyula: Író a közéletben. = Kaleidoszkóp 1998. január 10–11.

Dávid Gyula: A Tamási-centenárium után. = Művelődés 1997. 11. sz. 11–12.

Dratsay Zsigmondné: Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi (1928) és Zöld ág (1948) című regényei = ÚjPedSzle 1997. 11. sz.

Farkas László: A költő Tamási Áron. = Tekintet 1997. 4–5. sz. 79–81.

Hajdu Győző: Hirtelen rajz – a szeretet falára akasztva. Együtt (Bukarest) 1997. szeptember. 2. [Tamási Áron 1956-ban Marosvásárhelyen.]

Jakab Gábor: Száz éve született Tamási Áron. = Távlatok 1997. 5. sz. 655–658.

Kiss Károly: Áron a jégverésben. = MNemz 1997. okt. 18. 19.

Monoszlóy Dezső: Isten veled, Áron – köszöntlek, Ábel! = Helikon /Kolozsvár/ 1997. 18. sz. 2.

Nagy Gáspár: Nincs módunk kitérni a hűség elől. = MNemz 1997. okt. 4. 18.

Pálfy G. István: Magyar ember volt. =ÚjMo 1997. szept. 19. 3.

Sütő András: Tamási Áron emlékezete. = MNemz 1997. okt. 4. 18. és Kaleidoszkóp 1998. január. 5–8.

Sz. Dévai Judit: Eszméltetők. Vázlat a magyar valóságirodalom hőskoráról. = A Falu 1997. ősz. 33–37. [Tamási Áronról is.]

Szakolczay Lajos: Az ördög Háromszéken, avagy Tamásival Sepsiszentgyörgyön. = Kort 1997. 12. sz. 91–99.

Szatmári László: Tamási Áron centenárium. = Művelődés 1997. 11. sz. 10–11.

Tamás Menyhért: Tamási-triptichon. = Kort 1997. 12. sz. 13–14.

Taxner-Tóth Ernő: Száz éve született Tamási Áron. = MFelsőoktatás 1997. 7. sz. 42.

Tibori Szabó Zoltán: Sajátosan erdélyi lélek. = Kanadai Magyar Élet 1997. 4. sz. 10.

- : Tamási Áronra emlékezünk. = ÚjMo 1997. okt. 27. 10. [Tamási-napok Székelyudvarhelyen.]

- : Beszédes út hazafelé. ÚjMo 1997. okt. 27. 10. [Tamási-emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.]

- : Tamási Áronra emlékezve. = AmerikaiMSzó 1997. 21. sz. 5.

Bágyoni Szabó István: A székely tutajos. = Napi Magyarország 1998. december 31.

Bertha Zoltán: Transzszilvanizmus és népiség. Tamási Áron társadalmi nézeteiről. = A népi mozgalom és a magyar társadalom. 1998. 198–202.

Pomogáts Béla: Erdély márciusa. Az 1848-as forradalom emléke az erdélyi irodalomban. = Művelődés 1998. május.

Tamás Menyhért: Áron az időben. = Európai Utas 1998. 3. sz. 56–57.

Bodnár György: Ábel az utókorban. = B. Gy.: Jövő múlt időben. Bp. 1998. 248–250.

Éltető József: Ábel a rengetegben. = Ötven nagyon fontos regény. 2. módosított kiad. 1998. 250–257.

Lőrincz György: Tamási, te csillag! = L. Gy.: Zajlásban. Székelyudvarhely, 1998. 5–6.

Szász László: Portrévázlat a „másik Tamásiról”. = Sz. L.: A műhely hiánya. Nagykőrös, 1998. 9–26.

Bertha Zoltán: „Világirodalmi költő, székely Homérosz.” Németh László Tamási Áronról. = Németh László irodalomszemlélete. (Szerk. Görömbei András.) Debrecen, 1999. 66–82.

Görömbei András: Sors és mítosz Tamási Áron művészetében. = G. A.: Létértelmezések. Miskolc, 1999. 59–73.

Zámbó Illés: Farkaslaka. = MSzó 1999. dec. 29. 10. [Tamási Áron szülőfalujáról.]

Czigány Lóránt: A politikai textológia. = Kortárs 2001. május.

Cseke Péter: Omló partok gátkötői. Németh László, Jancsó Béla, Tamási Áron = Kortárs 2001. 1. sz.

Bodor Béla: Ábel a redakcióban. = Élet és Irodalom 2003. 2. sz.

Fábián Gyula: Tamási Áron sokszor érkezett haza. = MNemz 2004. szeptember 1. 15.

Nagy Pál: Levelek világa. = Hargita Népe 2004. június 11.

Ács Margit: A Társas Én utazása az Indivíduumok Földjén. Adalékok „népi író” fogalmához. = Kortárs 2005. 2. sz. 78–91. [Tamási Áronról is.]

Tamási Áron.  (Összeállítás Tamási Áron halálának 50. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2015/4. 111 p.

Drámái

Hunyady Sándor: Négy erdélyi színdarabhoz. = Mo 1936. nov. 12. 259. sz. 9. és H. S.: Álmatlan éjjel. Bp. 1970. 228–231. /A drámaíró Tamási Áronról is./

S. Nagy Sándor: Erdélyből indult el az új színpadi műfaj. = ErdSz 1939. 11–12. sz. 2–3. /Tamási Áron színműveiről is./

Németh László: Tamási „játékai”. = MCsill 1942. II. 403–407., és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

Possonyi László: Színházi krónika. = Vig 1942. 238–242. [Tamási Áron, Bibó Lajos, Kodolányi János.]

Zsikó Gyula: Műkedvelés vagy magyar játékszín? = So 1944. 570–576. / Nyirő József, Babay József, Tamási Áron népi játékai./

Osváth Béla: Tamási Áron költői játékai. = Kort 1969. 1640–1645.

Jancsó Miklós: A novellista dramaturgiája. = Kor 1969. 968–970. /Tamási Áron színpadi műveiről./

Kocsis Rózsa: Tamási Áron játékai. = Kort 1969. 1640–1645.

Ónodi Zoltán: A modern magyar dráma spanyolul. = ÚjLátóh 1969. 4. sz. 374–375.

Pomogáts Béla: Tamási Áron népi színpada. = Fo 1970. 5. sz. 374–375.

Molnár Gál Péter: Tamási Áron kidönti a falat. = Kort 1973. 8. sz. 1300–1308.

Ablonczy László: A drámaíró kibontakozása. = Alf 1974. 12. sz. 70–75.

Ablonczy László: Az Énekes madár „röppenései”. Tamási Áron drámájának színházi múltja. = HBNapló 1976. márc. 25. 4.

Beke Sándor: A hagyománytisztelet fékező hatása Tamási Áron Énekes madár című népi játékának fejlődésére. = IrodSz 1977. 2. sz. 178–181.

Pálfy G. István: Tamási Áron mai színháza. = Ttáj 1977. 9. sz. 82–89.

Salamon András: Tamási színművei a bölcső környékén. = Művelődés 1977. 12. sz. 7–10.

Csányi László: Tamási Áron színháza. = ÚjÍ 1980. 1. sz. 54–58.

Ablonczy László: Dráma – színpadra. Tamási Áron: Ördögölő Józsiás. = Alf 1981. 8. sz. 93–95.

Salló László: A színműíró Tamási Áron. = Ktár 1981. 2. sz. 23–24.

Ablonczy László: Az Énekes madár változatai. = Alf 1984. 8. sz. 56–62.

Bertha Csilla: A mítikus-költői dráma két változata: W. B. Yeats és Tamási Áron játékai. = AAcadPaedEger 1984. 17. köt. 391–403.

Salló László: A színműíró Tamási Áron. = IgSzó 1986. 2. sz. 183–185.és Iskolakultúra 1993. 18. sz. 77–78.

Nagy Pál: „Másként színház.” = IgSzó 1987. 1. sz. 76–79.

Páll Árpád: Tamási Áron lírai játékai. = P. Á.: Színházi világtájak. Bukarest, 1987. 230–239.

Salló László: Tamási Áron színpadi játékai. Bukarest, 1991. 151 l.

Bertha, Csilla: Mythic Vision in W. B. Yeats’s and Áron Tamási’s Plays. = Csilla Bertha – Donald E. Morse: Words Visible and Invisible. Debrecen, 1994. 138–152.

Cs. Nagy Ibolya: Tamási vonzásában. Beszélgetés Parászka Miklóssal. = A Hét 1994. 50. sz. 6.

 

Színház és rítus. Tanulmányok Tamási Áron drámáiról. (Szerk. Visky András.) Sepsiszentgyörgy, 1997. 143 l.

 

Ism.

Szilágyi Júlia = Élet és Irodalom 1998. augusztus 28. 13.

 

Bíró Béla: Tamási Áron játékszövegei. Szakrális dráma vagy piece bien faite? = Forrás 1998. 10. sz. 50–66.

 

Ablonczy László: Tamási Áron feltámadás-játékai. = In honorem Czine Mihály. (Szerk. Görömbei András, Kenyeres Zoltán.) Debrecen, 1999. 167–178.

Ablonczy László: Koszorú és kereszt. Tamási Áron: Mezei próféta. = Hitel 2003. 6. sz. 27–39.

Nyelve, írói eszközei

Kovalovszky Miklós: A nyelvi régiesítés ifjúsági irodalmunkban. = MNyr 1957. 434–439.

Bori Imre: Tamási Áron népi expresszionizmusa. = B. I.: A szecessziótól a dadáig. Újvidék, 1969. 203–206.

Bori Imre: Tamási Áron. = B. I.: A szürrealizmus ideje. Újvidék, 1976. 163–169.

[Rónay László] -i -ó: Tamási Áron 100 szava a halálról. = ÚjEmb 1970. 1275. sz. 4.

Héra Zoltán: A mese igazságával. = Nszab 1972. szept. 20. 7.

Sőni Pál: Tamási Áron stílusirányai. = S. P.: Avantgarde – sugárzások. Bukarest, 1973.

Kiss Antal: Mondattani elemek stilisztikai szerepe Tamási Áron novelláiban. = Jelentéstan és stilisztika. 1974. 290–298.

Kemény Gábor: Köznyelvi képek megújítása Tamási Áron prózájában. = MNyr 1975. 2. sz. 188–192.

Kocsány Piroska: Néhány metonímiatípus Tamási Áron műveiben. = MNyj 1971. tom. 17. 73–80.

Kocsány Piroska: Megújított köznyelvi szóképek Tamási Áron nyelvében. = MNyr 1972. 2. sz. 179–186.

P. Eőry Vilma: A laza szerkesztés eszközei Tamási Áron nyelvében. (A hátravetett határozós szerkezetek.) = MNy 1980. 1. sz. 72–74.

Nemeskürty István: Tamási Áron stílromantikája. [Tamási Áron: Zöld ág. (1949.)] = N. I.: Tűnődések történelemről, irodalomról. 1985. 237–239.

Szabó T. Ádám: A székely nyelvjárások az irodalomban. = ÚjLátóh 1989. 4. sz. 549–557. [Kányádi Sándor és Tamási Áron műveiben.]

Bertha Zoltán: Tamási Áron népi expresszionizmusa. = Holnap 1991. 5. sz. 7–8.

Lakner Lajos: Az alakformálás Tamási Áron regényeiben. = Déri MuzÉvk 1992–1993. 429–437.

Lakner Lajos: Valóságfogalom, regény és művészetszemlélet összefüggése Tamási Áronnál. = ItK 1993. 5–6. sz. 669–678.

Egyes művekről

1. Ősvigasztalás [1924]

Simon István: Tamási Áron Ősvigasztalása elé. = Ttáj 1973. 5. sz. 3–5. [Tamási Áron 1924-ben írott színművéről. Szövegközléssel (uo. 6–25.; 6. sz.. 24–48.)]

R. Kocsis Rózsa: A szintézis felé. = Lit 1974. 4. sz. 117–124. [Tamási Áron: Ősvigasztalás.]

Radnóti Zsuzsa: Ősvigasztalás. Egy ismeretlen Tamási Áron-dráma. = Szính 1974. 2. sz. 47–48. és R. Zs.: Cselekvés-nosztalgia. Bp. 1985. 57–68.

 

Bemutató a pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában (1976)

 

Ism.:

Futaky Hajna = Je 1976. 5. sz. 446–448.

Geszti Pál = FilmSzínhMu 1976. 11. sz. 14.

Lukácsy András = MH 1976. máj. 26. 4.

Rajk András = Nszava 1976. máj. 25. 5.

Saád Katalin = Szính 1976. 8. sz. 5–6.

Sziládi János = Mnemz 1976. ápr. 7. 4.

Wallinger Endre = DtN 1976. márc. 14. 6.

Pálfy István = FilmSzínhMu 1979. 37. sz. 21.

 

Bemutató a nagyváradi Állami Színház Magyar Tagozatán (1982)

 

Ism.:

Ablonczy [László] = FilmSzínhMuzs 1982. 11. sz. 20.

Csurka István = Mnemz 1982. márc. 11. 4.

Gyöngyösi Gábor = Utunk 1982. 16. sz. 7.

Iványi János = BékésmNépújs 1982. ápr. 28. 6

Kiss Károly = ÚjT 1982. 31. sz. 39.

Kion, Dinu = Teatrul 1982. 4. sz. 55–56.

Méhes György = A Hét 1982. 12. sz. 7.

Cs. Nagy Ibolya = HBNapló 1982. febr. 11. 5.

 

Bemutató a budapesti Egyetemi Színpadon (1983)

 

Ism.:

Kiss Dénes = Nszava 1983. máj. 26. 6.

 

Bemutató a győri Kisfaludy Színházban (1983)

 

Ism.

Kiss Károly = ÚjT 1983. 42. sz. 28.

Pió [Márta] = Kisalf 1983. aug. 31. 5.

- = Kisalf 1983. okt. 4. 5.

Szakolczay Lajos = Szính 1983. 9. sz. 38-42.

 

A nagyváradi Állami Színház Magyar Tagozatának bemutatója az Egyetemi Színpadon (1983)

 

Ism.:

Ablonczy László = FilmSzínhMu 1983. 25. sz. 5.

Győrffy László = MH 1983. jún. 16. 6.

Lőcsei Gabriella = MNemz 1983. jún. 9. 5.

Szakolczay Lajos = Szính 1984. 5. sz. 17–20.

 

A szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának bemutatója a Thália Színházban (1998)

 

Ism.:

Darvai Nagy Adrienne = Népszava 1998. október 29.

Metz [Katalin] = Napi Magyarország 1989. október 29.

2. Lélekindulás (1925)

[Áprily Lajos] á. l. = Ellz 1925. jún. 8. 128. sz. 13. és Á. L.: Álom egy könyvtárról. (Összegyűjt. jegyz. bev. Ugrin Aranka.) 1981. 262–266.

Hartmann János = Napk 1925. II. 391–396.

Walter Gyula = Ptűz 1925. 318.

Zsigmond Ferenc = ProtSz 1925. 10. sz. 742–744.

Kéky Lajos = BpSz 1926. 201. köt. 311–320.

3. Szűz-Máriás királyfi (1928)

Benedek Elek = BrL 1928. aug. 12. 183. sz. 4. aug. 19. 188. sz. 11. és Athenaeum Alm. 1929. 59–64.

Benedek Elek = BrL 1928. 212. sz. 1. [Válasz Szabó Dezső írására.]

Gaál Gábor = Ptűz 1928. 420–422.

Jancsó Béla = Ellz 1928. júl. 22. 163. sz. 11–12.

[P. Jánossy Béla] Censor = A Hírnök 1928. okt. 15. 20. sz. 451–452.

D. Kocsis László = Az Est 1928. dec. 20. 288. sz. 14.

Londesz Elek = PN 1928. dec. 15. 284. sz. 9.

Makkai Sándor = ErdHel 1928. 143–146.

Mándy Gyula = OrszV 1928. 229–230.

Mikes Imre = BrL 1928. szept. 16. 211. sz. 2.

Molter Károly = ErdHel 1928. 405–410.

Németh László = Napk 1928. II. 691–693. és N. L.: Készülődés. 1941. 141–146., N. L.: Két nemzedék. 1970. 254–258.

Olasz Péter = MKult 1928. II. 297–298.

Szabó Dezső = Előörs 1928. szept. 2. 25. sz. 7–9. és Sz. D. füzetek 1937. júl. 30. sz. 50–61.

Szentimrei Jenő = BrL 1928. nov. 5. 253. sz. 4.

Benedek Marcell = Lit 1929. 2. sz. 46–47.

Halász Gábor = MSz 1929. 5. köt. 283–288.

Kerecsényi Dezső = ProtSz 1929. 3 sz. 219–220. és K. D. válogatott írásai. 1979. 278–279.

Nyigri Imre = Nszava 1929. júl. 7. 151. sz. 18.

Pais Károly = MiL 1929. 6. sz. 141.

Schöpflin Aladár = Nyug 1929. I. 135–137. és Sch. A.: Válogatott tanulmányok. 1967. 484–488.

[Tarczai György] X. = KatSz 1929. 478–479.

Thury Lajos = Mság 1929. 34. sz.

[Zolnai Béla] Garázda Péter = Széph 1929. 207–210.

Kézdiszentléleki Balogh István = Vasárnap 1929. 230–232.

Féja Géza = MÍrás 1935. 9. sz. 47–48.

Kodolányi János = PN 1935. máj. 26. 120. sz. 41.

[Pálóczi-Horváth György] p. h. gy. = Az Est 1935. jún. 5. 127. sz. 11.

Molter Károly = ErdHel 1941. 818–822.

Grohmann, Will = Das Reich 1942. márc. 8. 10. sz. 14.

Szilágyi Júlia = Élet és Irodalom 1998. augusztus 28. 13.

Fried István: Vázlat a Szűzmáriás királyfiról. Bárka, 2022/2.

4. Erdélyi csillagok (1929)

[P. Jánossy Béla] Censor = A Hírnök 1929. aug. 1. 15–16. sz. 358.

Jász Pál = Ptűz 1929. 287.

Kacsó Sándor = BrL 1929. 203. sz. 11.

Kovács László = ErdHel 1929. 547–548.

Ligeti Ernő = Keleti Újság 1929. júl. 14. 158. sz.

Németh László = Napk 1930. 83–84. és N. L.: Készülődés. Bp. 1941. 173–177., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 258–261.

[Szentimrei Jenő] (-rei) = Ellz 1929. jún. 29. 145. sz. 11.

Trócsányi Dezső = ProtSz 1930. 3. sz. 189–190.

5. Hajnali madár (1929)

(Ld. még: Összes novellái, Elvadult Paradicsom)

[Császár Elemér] r. r. = ÚjNemz 1930. 147. sz.

Dékány András = Mság 1930. 57. sz.

Féja Géza = Előörs 1930. márc. 22. 12. sz. 3.

Molter Károly = ErdHel 1930. 332–334.

[Pálóczi-Horváth György] p. h. gy. = PN 1930. febr. 27. 48. sz. 8.

Sárközi György = Nyug 1930. I. 219–220.

[Várkonyi Titusz] (V. T.) = MH 1930. febr. 16. 39. sz. 23.

József Attila = J. A. összes művei. 3. köt. Bp. 1958. 220–223., és J. A.: Irodalom és szocializmus. Bp. 1967. 192–198. [D.: 1931.]

6. Czímeresek (1931)

R. Berde Mária = ErdHel 1931. 479–481.

Dóczy Jenő = Mság 1931. 150. sz.

(-enczy) = Reggel 1931. ápr. 11.

Féja Géza = Előörs 1931. ápr. 26. 17. sz.

[Gaál Gábor] Bolyai Zoltán = Kor 1931. 650–651.

Ignotus = MH 1931. aug. 20. 188. sz. 5.

K. E. = BH 1931. jún. 7.

Kováts József = ErdFi 1931. 8–10. sz. 158–159.

[Krenner Miklós] Spectator = Ptűz 1931.283–286.

Molter Károly = Ellz 1931. jún. 7. 127. sz. 11.

Németh László = ProtSz 1931. 8–9. sz. 567–569., N. L.: Készülődés. Bp. 1941. 189–191. és N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 261–263.

Rass Károly = Keleti Újság 1931. jún. 28. 144. sz. 14–15.

Sándory Mihály = Gyergyó 1931. ápr. 19. 10. sz.

Schöpflin Aladár = Nyug 1931. II. 194–197.

S. Nagy László = ErdSz 1931. 5–6. sz. 5.

[Szentimrei Jenő] (-rei) = Ellz 1931. márc. 22. 67. sz. 4.

Szombatfalvy György = Napk 1931. 653–655.

Kenyeres Imre = Diár 1945. 44–45.

Kósa János = Színház 1945. 19. sz.

Tamási Áron = MNemz 1959. jún. 2. [Szerző saját művéről.]

Zsadányi Ede = Ktáros 1959. 467–468., Kbarát 1959. 275–276.

7. Helytelen világ (1931)

Féja Géza = Előörs 1931. dec. 25. 51. sz.

[Szentimrei Jenő] (-rei) = Ellz 1931. dec. 25. 297. sz. 11.

Féja Géza = MÍrás 1932. 3. sz. 233–234.

[Gaál Gábor] Szentgyörgyi Anna = Kor 1932. 1. sz. 71–72. és G. G.: Válogatott írások 1. köt. Bukarest 1964. 437–438.

Gunda Béla = Napk 1932. 744–745.

Ignotus = MH 1932. márc. 31. 72. sz. 3.

Kerecsényi Dezső = ProtSz 1932. 4. sz. 278–280.

Benedek Marcell = Nyug 1933. I. 62–63.

Németh László = Tanu 1933. 238–244. és N. L.: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. 1968. 222–227.

8. Ábel a rengetegben (1932)

(Ábel címen is)

[Füzesséry Katalin] F. K. = Lit 1932. 12. sz. 784.

Ignotus = MH 1932. dec. 18. 285. sz. 6.

Németh László = Tanu 1932–1933. 169–173. és N. L. A minőség forradalma. 3. köt. 1943. 129–132., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 526–530.

Reményik Sándor = ErdHel 1932. 624–629.

[Alszeghy Zsolt] A. Zs. = Élet 1933. 13. sz. 216.

(B. M.) = MkönyvbarátokDiáriuma 1933. 5–6. sz. 146.

Babits Mihály = Nyug 1933. I. 125–128.

Benedek Marcell = Nyug 1933. I. 62–63.

Csura Miklós = KatSz 1933. II. 158–159.

[Dénes Béla] débé = FüggSz 1933. 3. sz. 7.

Dóczy Jenő = Mság 1933. ápr. 23. 91. sz. 26.

Finta Gerő = Ptűz 1933. 13–15.

Fülöp Margit = Dolgozó Asszonyok Lapja 1933. ápr. 1. 7. sz. 23.

Füsi József = Fáklya 1933. febr. 56–58.

Gunda Béla = MIfj 1933. 2. sz. 8.

H. E.: = Diákvilág (Debrecen) 1933. szept. 1. sz. 11.

[Harsányi István] H. I. = ÚjMság 1933. márc. 7. sz. 97.

Juhász Géza = Napk 1933. 213–216.

Kállay Miklós = KépKrón 1933. 22. sz. 25.

Katona Jenő = MKult 1933. I. 564–566.

Kázmér Ernő = Napló (Szabadka) 1933. jan. 1.

Kovács György = Ellz 1933. jan. 8.

Kristóf György = ErdMúz 1933. 98–100.

[Nádas Sándor] (n. s.) = Pesti Futár 1933. nov. 15. 16–17.

Pünkösti Andor = SzínhÉ 1933. 24. sz. 84–85.

Reischel Arthur = ErdTudósító 1933. 11. sz. 543–545.

[Révész Mihály] (Rm.) = Nszava 1933. dec. 1. 275. sz. 4.

Schöpflin Aladár = Nyug 1933. I. 136–137.

Székely István = MÍrás 1933. 3. sz. 200–201.

I. Szemlér Ferenc = ErdHel 1933. 71–72.

Szentimrei Jenő = MH 1933. jan. 22. 18. sz. 6.

Tamás Lajos = MMin 1933. 93.

Várkonyi Titusz = MH 1933. júl. 9. 153. sz. 23.

Vita Zsigmond = FiMság 1933. 5. sz. 100.

Sümegh Lotár = PannonhSz 1934. 149.

Féja Géza = ErdSz 1935. márc., 7. sz. 4.

Féja Géza = MÍrás 1935. 4. sz. 81–85.

[Fejtő Ferenc] Füzes György = ViSz 1935. 5. sz. 21–22.

Komlós Aladár = A Toll 1935. 80. sz. 137–140. és K. A.: Kritikus számadás, 1977. 276–278.

Kovács László = Ptűz 1935. 135. és K. L.: Az irodalom útján. Kolozsvár 1941. 208–213.

László Dezső = ErdFi 1935. 41–42. és L. D.: Magyar önismeret. Sepsiszentgyörgy 1944. 234–236.

Makkai Sándor = BH 1935. ápr. 7. 18.

Makkai Sándor = ErdHel 1935. 153–158.

Molter Károly = Vál 1935. 545–550.

Szántó György = FüggÚ 1935. márc. 17. 10. sz. 4.

Tamási Áron = MNap 1937. jún. 2. 127. sz. 4. [Szerző saját művéről.]

Tóth Béla = ErdF 1937. dec., 9–10. sz. 12.

Babits Mihály = Ifjúság 1941/1942. 5. sz. 7.

Heszke Béla = Esti SzabSzó 1946. nov. 3. 246. sz. 6.

Gera György = ITáj (A Könyv mell.) 1955. 106–107.

[Szombathelyi Ervin] Sz. E. = Nszava 1960. szept. 21. 224. sz. 4.

Benedek Marcell = B. M.: Hajnaltól alkonyatig. 1966. 291–295.

Falus Róbert = Nszab 1967. máj. 25.

Aston, Paul = NHQu 1970. 37. sz. 185–189.

Bodor Ádám = Utunk 1970. 43. sz. 4.

Gagyi László = IgSzó 1970. II. 612–613.

Görömbei András: Az ábeli létforma titkai. = Alf 1974. 12. sz. 48–55. és G. A.: „Ki viszi át…?” 1986. 44–60.

Launonen, Hannu = H. L.: Hirvipoika. Helsinki, 1976. 71–72.

Bata Imre = Nszab 1980. ápr. 22.

Cs. Szabó Annamária: A játék komolysága. Az etikai és esztétikai minőségek összefüggése Tamási Áron Ábel a rengetegben c. regényében. = Műhely 1988. 1. sz. 33–39.

Szabó B. István: Ábel új próbája. = Kvilág 1993. 2. sz. 18.

Hartyáni István: Tamási Áron: Ábel. = Havi Magyar Fórum 1994. 2. sz. 81–82.

Torma Kati: Ábel a dzsessz világában. = Háromszék 1997. október 4. l. [A Háromszék Állami Népi Együttes előadásáról.]

(dy): Ábel. = Szabadság 1998. márc. 27. 71. sz. [Könczei Árpád táncjátéka a Sepsiszentgyörgyi Állami Népi Együttes előadásában.]

9. Ábel az országban (1933)

(Ábel címen is)

[Barabás Gyula] b. gy. = Nszava 1933. dec. 17.

Csuka Zoltán = Láth 1933. 2. sz. 8.

Csura Miklós = KatSz 1933. II. 475–476.

Féja Géza = MÍrás 1933. 640–644.

Kállay Miklós = KépKrón 1933. 48. sz. 25.

Reischel Arthur = ErdTudósító 1933. 11. sz. 543–545.

Turóczi-Trostler, Josef = PLloyd (esti) 1933. 274. sz.

Velősy Elek = MKult 1933. II. 439–440.

[Bálint György] (B. Gy.) = PN 1934. jan. 21. 16. sz 41. és B. Gy.: A toronyőr visszapillant. 2. köt. Bp. 1961. 105–106.

Féja Géza = Nszab 1934. febr. 18. 7. sz.

Féja Géza = MÍrás 1934. 1. sz. 70–75.

Halász Gábor = ProtSz 1934. 1. sz. 51–52. és H. G.: Tiltakozó nemzedék. 1981. 741–743.

Morvay Péter = ÚjMság 1934. febr., 6. sz. 95.

[Németh László] Pörje Sándor = Tanu 1934. 7. sz. 103–104. és N. L.: A minőség forradalma. 5. köt Bp. 1943. 239–240., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 475–477.

[Rády Elemér] R. = ÚjÉ 1934. 1. sz. 54.

Reményi József = ErdHel 1934. 301–305.

Sümegh Lothár = PannonhSz 1934. 149.

Szántó György = ErdHel 1934. 216–218.

Féja Géza = ErdSz 1935. márc., 7. sz. 4.

Féja Géza = MÍrás 1935. 4. sz. 81–85.

[Fejtő Ferenc] Füzes György = ViSz 1935. 5. sz. 21–22.

Komlós Aladár = A Toll 1935. 80. sz. 137–140.

Kovács László = Ptűz 1935. 135. és K. L.: Az irodalom útján. Kolozsvár 1941. 208–213.

László Dezső = ErdFi 1935. 41–42. és L. D.: Magyar önismeret. Sepsiszentgyörgy 1944. 234–236.

Makkai Sándor = BH 1935. ápr. 7., 18.

Makkai Sándor = ErdHel 1935. 153–158.

Molter Károly = Vál 1935. 545–550.

Szántó György = FüggÚ 1935. márc. 17. 10. sz. 4.

Tamási Áron = MNap 1937. jún. 2. 127. sz. 4. [Szerző saját művéről.]

Tóth Béla = ErdF 1937. dec., 9–10. sz. 12.

Heszke Béla = Esti SzabSzó 1946. nov. 3. 246. sz. 6.

Vámosi Pál = Ktáros 1956. 6. sz. 461–462., Kbarát 1956. 6. sz. 31–32.

[Szombathelyi Ervin] Sz. E. = Nszava 1960. szept. 21. 224. sz. 4.

Benedek Marcell = B. M.: Hajnaltól alkonyatig. Bp. 1966. 291–295.

Falus Róbert = Nszab 1967. máj. 25.

10. Ábel Amerikában (1934)

(Ábel címen is)

Alszeghy Zsolt = KatSz 1935. 370.

[Barabás Gyula] b. gy. = Nszava 1935. márc. 24. 69. sz. 23.

Boldizsár Iván = FiMság 1935. okt. 8. sz. 157-159.

Dóczy Jenő = ÚjMság 1935. márc. 3. 52. sz. 27.

Egri Viktor = MF 1935. 2–4. sz. 339–340.

Féja Géza = ErdSz 1935. márc. 7. sz. 4.

Féja Géza = MÍrás 1935. 4. sz. 81–85.

Fejtő Ferenc = Szoc 1935. 283–284.

[Fejtő Ferenc] Füzes György = ViSz 1935. 5. sz. 21–22.

[Janovics András] J. A. = PN 1935. máj. 12. 38.

Kállay Miklós = KépKrón 1935. 19–20. sz.

[Kemény István] (k. i.) = MH 1935. ápr. 7. 80. sz. 29–30.

Komlós Aladár = A Toll 1935. 80. sz. 137–140.

Kovács László = Ptűz 1935. 135. és K. L.: Az irodalom útján. Kolozsvár 1941. 208–213.

László Dezső = ErdFi 1935. 41–42. és L. D.: Magyar önismeret. Sepsiszentgyörgy 1944. 234–236.

Makkai László = Hitel 1935. jan. 15. 8.

Makkai Sándor = BH 1935. ápr. 7. 18.

Makkai Sándor = ErdHel 1935. 153–158.

Molter Károly = Vál 1935. 545–550.

Nagy András = Vál 1935. 386.

Nagy Miklós = MKult 1935. II. 201–202.

Possonyi László = Élet 1935. 38. sz. 791.

[Rády Elemér] R. E. = ÚjÉ 1935. 2–3. sz. 151.

Szántó György = FüggÚ 1935. márc. 17. 10. sz. 4.

Szentimrei Jenő = Nyug 1935. I. 333–334.

Turóczi-Trostler József = PLloyd 1935. 22. sz. 5.

Veres Péter = Tiszántúli Figyelő 1935. 6. sz. 27–30.

W. Wimberger Anna = MMin 1935. 159–160.

Egri Viktor = MÍrás 1936. 1. sz. 107–109.

Kázmér Ernő = Kal 1936. 120–121.

Tamási Áron = MNap 1937. jún. 2. 127. sz. 4. [Szerző saját művéről.]

Tóth Béla = ErdF 1937. dec., 9–10. sz. 12.

Heszke Béla = Esti SzabSzó 1946. nov. 3. 246. sz. 6.

[Szombathelyi Ervin] Sz. E. = Nszava 1960. szept. 21. 224. sz. 4.

Benedek Marcell = B. M.: Hajnaltól alkonyatig. Bp. 1966. 291–295.

Falus Róbert = Nszab 1967. máj. 25.

11. Énekes madár (Tornalja 1934)

(Új Thália: 1935. nov. 17.)

Ld. még: Három játék, Akaratos népség

Féja Géza = MMin 1933. 299–301.

Tamási Áron = BrL 1933. nov. 1. [A szerző művéről.]

[Csuka Zoltán] (cs. z.) = Láth 1934. 4. sz. 17.

[Bálint György] (B. Gy.) = Az Est 1935. nov. 19. 263. sz. 6.

Dékány András = ÚjMság 1935. nov. 19.

Féja Géza = Mo 1935. nov. 19. 263. sz. 11.

[Hevesi András] h. a. = 8óraiÚ 1935. nov. 19.

Illés Endre = BH 1935. nov. 29. 272. sz. 6.

Innocent Ernő = BH 1935. nov. 19. 263. sz. 13.

io. = PN 1935. nov. 19. 263. sz.

K. D. = Szab 1935. nov. 24. 44. sz. 8.

Kállay Miklós = NÚ 1935. nov. 19.

Kálmán László = Ünnep 1935. 49. sz. 35.

Marék Antal = Napk 1935. 127.

Molter Károly = ErdHel 1935. 785–786. és M. K.: Szellemi belháború. Bukarest 1968. 337–339.

Muhoray Elemér = KN 1935. dec., 3. sz. 53–56.

Muhoray Elemér = MÍrás 1935. 10. sz. 170–176.

Orbók Attila = Függetlenség 1935. nov. 19.

[Polonyi György] p. gy. = MH 1935. nov. 19.

Pünkösti Andor = SzínhÉ 1935. 48. sz. 18–19.

Schöpflin Aladár = Nyug 1935. II. 491–492.

Szélpál Árpád = Nszava 1935. nov. 19. 263. sz. 4.

Szenczei László = Hitel 1935. jan. 1., 8.

Kemény János = Ptűz 1936. 48.

Kemény János = SzínhÉ 1936. 9. sz. 38–40.

Kéki Béla = ErdTudósító 1936. ápr., 165–166.

Kós Károly = ErdHel 1936. 209-215.

Muhoray Elemér = Láth 1936. 30-32.

Muhoray Elemér = MÍrás 1936. 1. sz. 114–116.

Muhoray Elemér = MÍrás 1936. 5. sz. 129–137.

Benedek Marcell = ÚjId 1939. II. 428.

Csuka Zoltán = Láth 1939. 455–456.

Csuka Zoltán = Délszláv-MSzemle 1939. 10. 455–456.

Féja Géza = Mo 1939. szept. 22. 216. sz. 6.

[Galamb Sándor] G. S. = MNemz 1939. szept. 17. 212. sz. 14.

[Hajó Sándor] (H-ó) = Az Est 1939. szept. 17. 212. sz. 6.

Harasztos Albert = FilmSzínhI 1939. 38. sz. 2–4.

Kárpáti Aurél = PN 1939. szept. 17. 13. és K. A.: Főpróba után. Bp. 1956. 352–354.

Keresztury Dezső = Je 1939. okt. 1. 1. sz. 12.

Papp Jenő = ÚjMság 1939. szept. 17. 202. sz. 6.

Rédey Tivadar = Napk 1939. II. 334.

[Révész Mihály] (Rm.) = Nszava 1939. szept. 17. 189. sz. 8.

S. M. = Élet 1939. okt. 1. 40. sz. 602–603.

Saád Béla = MKult 1939. II. 158.

Schöpflin Aladár = Nyug 1939. II. 226.

Schöpflin Aladár = Tük 1939. 10. sz. 752–753.

Szira Béla = KatSz 1939. 608.

[Török Sándor] T. S. = Újság 1939. nov. 19.

Zombory György = ÚjÉ 1939. 10. sz. 351–353.

Birkás Endre = MKultsz 1940. 7. sz. 168–169.

Bisztray Gyula = MSz 1940. 39. köt. 49. és B. Gy.: Színházi esték. Bp. 1942. 250–251.

Egyed Zoltán = FilmSzínhI 1942. 12. sz. 20–26.

Heszke Béla = Ptűz 1942. 185.

Kovács László = ErdHel 1942. 230–235.

Németh Antal = Hitel 1942. 3. sz. 180–182.

Németh László = MCsill 1942. II. 403–407. és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

Vass László = SzabSzó 1946. 194. sz.

[Tárkány Szücs Ernő] Te. = Puszták Népe 1947. 1. sz. 79–80.

Jobbágy Károly = SzínhFilmműv 1956. 6. sz. 452–456.

[Kelemen János] k. j. = MűvN 1956. máj. 6. 19. sz. 4.

Kolozsvári Grandpierre Emil = SzínhMozi 1956. 17. sz. 3.

Koroda Miklós = SzínhMozi 1956. 10. sz. 12.

[Varga Domokos] V. D. = IÚ 1956. máj. 12. 19. sz. 5.

b. i. = Hajdú-BiharmN 1961. máj 11.

Sándor Iván = FilmSzínhMu 1961. 21. sz. 34–35.

[K. Jakab Antal] K. J. A. = Utunk 1967. 47. sz. 8.

Illés Jenő = ÉI 1968. 42. sz. 11.

Kormos Gyula = Új Idő 1968. máj. 16. 277. sz. 7.

Magyari Lajos = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy) 1968. máj. 11. 18. sz. 7.

Molter Károly = Művelődés 1968. máj. 5. sz. 53.

Nagy Pál = IgSzó 1968. I. 966–968.

Szekernyés László = Hargita 1968. máj. 7. 63. sz. 2.

Szőcs István = Utunk 1968. 19. sz. 9.

Szőcs István = Utunk 1968. 23. sz. 8.

Tompa Miklós = Művelődés 1968. 5 sz. 51–53.

Veress Dániel = Előre 1968. máj. 29. 6395. sz. 2.

[Gál Zoltán] G. Z. = Nművelés 1969. jún. 16. 6. sz. 33.

Lukácsy András = Tük 1969. 23. sz. 18.

G. Szabó László = MH 1969. máj. 4.

[Veszprémi Miklós] V. M. = Nszab 1969. máj. 30.

Egri István = FilmSzínhMu 1970. 21. sz. 20–21., 22. sz. 20–21.

 

Bemutató a Magyar Területi Színház kassai Thália Színpadán (1971)

 

Ism.

- bt - = Hét 1971. 19. sz.19.

Gágyor Péter = IrodSz 1971. 10. sz. 956–958.

Szilvássy József = ÚjSzó 1971. ápr. 23. 4.

 

Előadás az Ódry Színpadon (1971)

 

Ism.

Taxner Ernő = Je 1972. 5. sz. 442–443.

 

Bemutató a szabadkai Népszínház Magyar Tagozatán (1971)

 

Ism.

Barácius Zoltán = 7Nap 1971. 42. sz. 16.

Gönczi Sára = 7Nap 1971. 44. sz.

[Nagy Ernő] N. E.: = MSzó 1971. okt. 9. 6.

 

Bemutató a Madách Színházban (1973)

 

Ism.

[Berkes Erzsébet] B. E. = Kr 1973. 4. sz. 21.

Czére Béla = Vig 1973. 4. sz. 278–280.

Gergely Ágnes = ÉI 1973. 9. sz. 13.

Koltai Tamás = Nszab 1973. febr. 13. 7.

Kőröspataki Kiss Sándor = Szính 1973. 5. sz. 21–24.

Mátyás István = Életünk 1973. 4. sz. 371.

Pálfy G. István = Alf 1973. 5. sz. 89–91.

Papp Antal = MH 1973. febr. 11. 10.

Rajk András = Nszava 1973. febr. 11. 8.

Taxner Ernő = Je 1973. 4. sz. 351–352.

 

Bemutató a debreceni Csokonai Színházban (1976)

 

Ism.

Gyenes András = KépÚ 1976. 17. sz. 11.

Cs. Nagy Ibolya = HBNapló 1976. ápr. 10. 5.

Saád Katalin = Szính 1976. 8. sz. 3–4.

Takács István = MIfj 1976. 16. sz. 18–19.

 

Bemutató a marosvásárhelyi Állami Színház Magyar Tagozatán (1978)

 

Ism.

[Csordás Mihály]cs. m. = A Hét 1978. 38. sz. szeptember 22. [Interjú Tompa Miklós rendezővel.]

Jánosházy György = Utunk 1978. 51. sz. 7.

Nagy Pál = Vörös Zászló 1978. november 28.

Szőcs István = Előre 1978. dec. 15.

Oláh Tibor = A Hét 1979. január 26.

Csordás Mihály = 7Nap 1980. 46. sz. 14.

Páll Árpád = A Hét 1980. április 11.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1979)

 

Ism.

Balogh Ödön = Napló 1979. ápr. 30. 5.

Illés Jenő = FilmSzínhMu 1979. 22. sz. 10.

[Á. Szabó János] Á. Sz. = FejérMH 1979. máj. 27. 13.

Szakály Éva = VasNépe 1979. jún. 12. 5.

 

Bemutató a győri Kisfaludy Színházban (1982)

 

Ism.

Ablonczy László = FilmSzínhMu 1982. 41. sz. 7.

Hámor Vilmos = Kisalf 1982. szept. 25. 7.

Kulcsár János = VasNépe 1982. okt. 28. 5.

 

Bemutató a Nemzeti Színházban (1987)

 

Ism.

Almási Miklós = Nszab 1987. ápr. 27. 7.

Apáti Miklós = FilmSzínhMu 1987. 19. sz. 3.

Csáki Judit = Kr 1987. 9. sz. 33.

Koltai Tamás = ÉI 1987. 18. sz. 13.

Köröspataki Kiss Sándor = ÚjT 1987. 23. sz. 29.

P. Müller Péter = Szính 1987. 8. sz. 5–8.

[Simon Gy. Ferenc] S. Gy. F. = KépÚ 1987. 22. sz. 15.

Stuber [Andrea] = FilmSzínhMu 1987. 16. sz. 6–7.

Takács István = Nszava 1987. máj. 7. 6.

Tegyi Enikő = MNemz 1987. máj. 8. 4.

Tripolszky László = Nszab 1987. ápr. 17. 8.

 

Bemutató az egri Gárdonyi Géza Színházban (1987)

 

Ism.

Bulla Károly = FilmSzínhMu 1987. 31. sz. 4.

Csáki Judit = Kr 1987. 10. sz. 30.

Csizner Ildikó = ÚjT 1987. 33. sz. 28.

Takács István = Nszava 1987. júl. 21. 6.

 

Bemutató a temesvári Állami Magyar Színházban (1987)

 

Ism.

Szekernyés János = A Hét 1987. 47. sz. 6.

Szőcs István = A Hét 1987. 43. sz. 6.

Szekernyés János = Utunk 1988. 3. sz. 7.

 

Bemutató a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban (1989)

 

Ism.

Csizner Ildikó = ÚjT 1989. 28. sz. 28.

Cs. Nagy Ibolya = FilmSzínhMu 1989. 33. sz. 11.

 

Bemutató az Arany János Színházban (1991)

 

Ism.

Dalos László = SzínhÉ 1991. 2. sz. 66–67.

Budai Katalin = Criticai Lapok 1992. 2. sz. 6.

Magyar Judit Katalin = Szính 1992. 12. sz. 37–38.

12. Jégtörő Mátyás (1935)

Babits Mihály = ErdHel 1936. 3. sz. 153–156. és B. M.: Írók két háború között. Bp. 1941. 149–154.

Bóka László = Szép Szó 1936. II. 403–404.

Csuka Zoltán = Láth 1936. 101–102.

Dékány András = ÚjMság 1936. márc. 8. 57. sz. 1.

Féja Géza = MÍrás 1936. 3. sz. 117–119.

Féja Géza = SzínhÉ 1936. 14. sz. 72.

Féja Géza = Vál 1936. 247–250.

[Gaál Gábor] (G. G.) = Kor 1936. 2. sz. 163. és G. G.: Válogatott írások. 1. köt. Bukarest 1964. 575–576.

Horváth Jenő = Ptűz 1936. 52.

Illés Endre = BH 1936. márc. 15. 63. sz. 14.

Illés Endre = Vasárnapi Újság 1936. dec. 25.

Janovics András = PN 1936. márc. 15. 63. sz. 39.

Kállay Miklós = KépKrón 1936. 17–18. sz. 25.

Kállay Miklós = NÚ 1936. 63. sz.

Kelemen János = G 1936. jún., 4–5. sz. 334–335.

Komlós Aladár = A Toll 1936. 151–152. és K. A.: Kritikus számvetés. Bp. 1977. 290–291.

Kozocsa Sándor = KatSz 1936. 331.

Majtényi György = Napk 1936. 402–403.

Németh László = Tanu 1936. 1–2. sz. 66–73. és N. L.: A minőség forradalma. 5. köt. Bp. 1943. 225–233., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 557–563.

Possonyi László = ÚjKor 1936. febr. 15. 4. sz. 79–80.

Rónay György = Vasárnap 1936. 137–138.

Szakasits Árpád = Nszava 1936. jún. 3. 125. sz. 7.

Szélpál Árpád = Szoc 1936. 188.

Turóczi-Trostler, Josef = PLloyd (esti) 1936. 79. sz.

L. Újváry Lajos = MKbarátokDiár 1936. 111.

W. Wimberger Anna = MMin 1936. 157.

Abafáy Gusztáv = Ptűz 1937. 149.

Kozocsa Sándor = KatSz 1938. 745–747.

Cs. Szabó László = ÚjLátóh 1967. 302–314.

Kántor Lajos: Összeadni eget és földet. (Egy Tamási-regény margójára.) = Korunk 1980. 338–345. [Jégtörő Mátyás.]

Bertha Zoltán: Hiedelem és bölcselet Tamási Áron Jégtörő Mátyásában. = B. Z.: Gond és mű. Bp. 1994. 19–37.

13. Rügyek és reménység (1936)

Ld. még: Elvadult Paradicsom

Illés Endre = Vasárnapi Újság 1936. dec. 25.

Kállay Miklós = NÚ 1936. 291. sz.

Kovács György = Láth 1936. 378–379.

Abafáy Gusztáv = Ptűz 1937. 149.

Borbély László = MProtLapja 1937. 98.

Féja Géza = Vál 1937. 248–250.

[Fejtő Ferenc] Füzes György = Szoc 1937. 144.

Halász Gábor = ProtSz 1937. 5. sz. 246–247. és H. G.: Tiltakozó nemzedék. Bp. 1981. 788–789.

Koczogh Ákos = MKbarátokDiár 1937. 122.

Mihály László = Napk 1937. 116–117.

Szélpál Árpád = Nszava 1937. febr. 7. 31. sz. 12.

Szenczei László = ErdHel 1937. 70–73.

14. Tündöklő Jeromos

(Magyar Színház. Kolozsvár: 1936. nov. 6.)

Ld. még: Három játék. Akaratos népség

Féja Géza = MÍrás (Kassa) 1936. jan. 1. sz. 60–61.

Féja Géza = Mo 1936. nov. 10. 257. sz. 9.

Féja Géza = SzínhÉ 1936. 47. sz. 28–29.

Gábor István = FüggÚ 1936. szept. 5. 36. sz. 8. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

Járosi Andor = Ptűz 1936. 445–446.

Kállay Miklós = NÚ 1936. 256. sz.

Kós Károly – Járosi Andor – Kádár Imre: Jelentés a Szépmíves Céh és a Magyar Színház drámapályázatáról. = ErdHel 1936. 653–658. és Ptűz 1936. 429–430.

Kovács László = ErdHel 1936. 765–770.

Lakatos Imre = FüggÚ 1936. nov. 21. 47. sz. 9.

Nyirő József = PH 1936. 256. sz.

Possonyi László = ÚjKor 1936. nov. 12. 25. sz. 9.

Szentimrei Jenő = Nyug 1936. II. 466–468.

Vita Sándor = Hitel 1936. 4. sz. 115–116.

Tamási Áron = FüggÚ 1936. dec. 20. 51–52. sz. 11. [A szerző saját művéről.]

Féja Géza = MÍrás 1937. 1. sz. 60–61.

Gaál Gábor = Kor 1937. 478–480. és G. G.: Válogatott írások. 1. köt. Bukarest 1964. 614–618.

Muhoray Elemér = MÍrás 1937. márc. 3. sz. 80–81.

[Berényi László] B. L. = Élet 1939. 19. sz. 830.

T. Boros László = 8óraiÚ 1939. ápr. 23.

Deák Zoltán = FilmSzínhI 1939. 17. sz. 6–9.

Féja Géza = KN 1939. 5. sz. 312–314.

Féja Géza = Mo 1939. márc. 24. 69. sz. 8.

Féja Géza = Mo 1939. 93. sz.

Forscher Irma = MProtLapja 1939. 75.

Futó András = FilmSzínhI 1939. 16. sz. 10–11. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

Galamb Sándor = MNemz 1939. ápr. 23. 92. sz. 25.

[Galamb Sándor] G. S. = MNemz 1939. jún. 25. 143. sz. 25.

[Gergely Győző] Ggy. = Nszava 1939. ápr. 23. 72. sz. 12.

Gombos Gyula = MÉ 1939. 5. sz. 26–27. és G. Gy.: Tükörcserepek. Bp. 1993. 113–114.

[Hajó Sándor] (H-ó) = Az Est 1939. ápr. 23. 92. sz. 8.

Illés Endre = ErdHel 1939. 446–449. és I. E.: Krétarajzok. Bp. 1957. 391–395., I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 364–367.

Kárpáti Aurél = PN 1939. ápr. 23., 19.

Máriáss Imre = BH 1939. ápr. 23. 92. sz. 13.

Matolcsy Andor = ÚjId 1939. I. 681.

Pálmai Kálmán = MÚt 1939. ápr. 29. 17. sz. 6–7.

Papp Jenő = ÚjMság 1939. ápr. 23. 92. sz. 19.

Pünkösti Andor = Újság 1939. ápr. 23., 21.

Schöpflin Aladár = Nyug 1939. I. 343–344.

Schöpflin Aladár = Tük 1939. 5. sz. 382–384.

Semjén Gyula = MKult 1939. I. 283–284.

Szira Béla = KatSz 1939. 307–308.

[Tamási Áron] = MNemz 1939. ápr. 6. 79. sz. 13. [Szerző saját művéről.]

[Tamási Áron] = PN 1939. márc. 31., 15. [Szerző saját művéről.]

Vajthó László = ProtSz 1939. 11. sz. 543–545.

Németh László = KN 1940. 2. sz. 1–3.

Németh Antal = Hitel 1942. 3. sz. 180–182.

Németh László = MCsill 1942. II. 403–407. és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1975)

 

Ism.

Czegő Zoltán = Utunk 1975. 47. sz. 7.

Halász Anna = A Hét 1975. 45. sz. 7.

Dóczy Ferenc = FilmSzínhMu 1976. 1. sz. 20.

Izsák József = IgSzó 1976. 1. sz. 85–86.

 

Bemutató a Várszínházban (1994)

 

Ism.

Szakolczay Lajos: Tündöklő Jeromos – a nevetés hatalma. = Mo 1994. 45. sz. 12.

Tasnádi István: Kísértések. = Szính 1995. 4. sz. 36–38.

Tóth Attiláné = Kláris 1995. 1. sz. 39.

15. Ragyog egy csillag (1938)

Kállay Miklós = NÚ 1937. 131. sz., KépKrón 1937. 25–26. sz.

Bertalan István = BH 1938. máj. 29. 120. sz. III–IV.

Csuka Zoltán = Délszláv-MSzemle 1938. 4. sz. 122–123.

Csuka Zoltán = Láth 1938. 167–168.

[Erdősi Károly] E. K. = Élet 1938. 29. sz. 1258.

Féja Géza = KN 1938. 6. sz. 367–369.

Illés Endre = Nyug 1938. I. 453–456.

[Kárpáti Aurél] -i-l. = PN 1938. júl. 17. 37.

Keményfy János = Msan 1938. 119–120.

Kozocsa Sándor = KatSz 1938. 745–747.

Lovass Gyula = KorSzava 1938. 735.

Pálmai Kálmán = ProtSz 1938. 11. sz. 540–542.

Rónay György = MKult 1938. II. 87–88.

Rónay György = Napk 1938. II. 353–354.

Szélpál Árpád = Nszava 1938. máj. 26. 119. sz. 6.

Szélpál Árpád = Szoc 1938. 399–400.

Szentimrei Jenő = Kor 1938. 5. sz. 475–476.

Vásárhelyi Z. Emil = ErdHel 1938. 396–400.

Tamási Áron = Ptűz 1938. 162–164. [Szerző saját művéről.]

Cs. Szabó László = ÚjLátóh 1967. 302–314.

16. Virágveszedelem (1938)

Ld. még: Összes novellái, Világ és holdvilág

Féja Géza = KN 1939. 1. sz. 60–61.

Kállay Miklós = KépKrón 1939. 5. sz. 43–44.

Kalmár Ernő = Napk 1939. I. 547–549.

[Kerékgyártó Imre] K. = Élet 1939. 23. sz. 1006–1007.

Máriáss Imre = BH 1939. jan. 8. 6. sz. 1.

Nagy József = MKult 1939. 190.

Zigány Miklós = Vig 1939. 70–72.

17. Szülőföldem (1939)

[Jancsó Béla] (J. B.) = ErdFi 1938. 3–4. sz. 13.

Albrecht Dezső = Hitel 1939. 1. sz. 87–88.

Borbély László = MProtLapja 1939. 111.

[Erdős Károly] E. K. = Élet 1939. 35. sz. 379.

Ernyei Gáspár = ProtSz 1939. 391.

Féja Géza = KN 1939. 4. sz. 259–260.

Heszke Béla = ErdHel 1939. 383–386.

Holló Ernő = MÚt 1939. jún. 3. 22. sz. 7.

Járosi Andor = Ptűz 1939. 448–450.

Kállay Miklós = KépKrón 1939. 25. sz. 43–44.

[Kállay Miklós] K. M. = NÚ 1939. jún. 11.

Kárpáti Aurél = PN 1939. júl. 2. 148. sz. 37–38.

Kázmér Ernő = Kal 1939. 301–303.

Kovács György = Délszláv-MSzemle 1939. 4. sz. 183–184.

Kovács György = Láth 1939. 183–184.

Ligeti Ernő = FüggÚ 1939. ápr. 1. 7.sz. 11.

Lovass Gyula = Vig 1939. 559–561.

Lukács Gáspár = KatSz 1939. 606–607.

Mártonfalvi Gábor = ErdHel 1939. 219–220.

Nógrády Zoltán = MKult 1939. II. 130.

Possonyi László = NÚ 1939. 166. sz.

Sebestyén, Karl = PLloyd (regg.) 1939. 121. sz.

Szabó István = Ellz 1939. máj. 21. 114. sz. 10.

Szabó Zoltán = MSz 1939. 36. köt. 215–225.

Szenes Piroska = Üzenet (Párizs) 1939. júl. – aug. 5–6. sz. 160–162.

Térey Sándor = Napk 1939. II. 67–70.

Borbándi Gyula = MNemz 1990. jún. 23.

18. Három játék (1941)

(Énekes madár, Tündöklő Jeromos, Vitéz lélek)

Ld. még: Akaratos népség

Borbély László = MProtLapja 1941. 63.

Galambos Gruber Ferenc = KatSz 1941. 223.

Kelemen János = KN 1941. jún. 15. 11. sz. 11.

Kenyeres Imre = Diár 1941. 126–127.

Keresztury, D. = PLloyd (regg.) 1941. 84. sz.

Koczogh Ákos = MÚt 1941. szept. 18. 31. sz. 6.

Meggyes Ete = Vig 1941. 421–423.

Nagy Miklós = MKult 1941. I. 186–187.

[Ruffy Péter] (r. p.) = Újság 1941. ápr. 10., 10.

[Thurzó Gábor] T. G. = Élet 1941. 23. sz. 487.

[Vass László] (V-ó) = EV 1941. 6. sz. 32–33.

19. Magyari rózsafa (1941)

Ásguthy Erzsébet = MAlbum 1941. V. 131–132.

Borbély László = MProtLapja 1941. 55–56.

Büjti László = ÚjÉ 1941. 7. sz. 223.

Féja Géza = Híd 1941. 27. sz. 20.

[Fényi András] i. s.: = MKultsz 1941. 8. sz. 175–178.

(gys) = Híd 1941. márc. 18. 13. sz. 25. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

Kádár Erzsébet = Nyug 1941. 557–558.

Kelemen János = KN 1941. jún. 15. 11. sz. 11.

Kenyeres Imre = Diár 1941. 201.

Kovács György = Újság 1941. aug. 17. 8.

Lovass Gyula = Vig 1941. 343.

Nyisztor Zoltán = MKult 1941. szept. 5. 17. sz. 76.

Péa. = PannonhSz 1941. 388.

Reischel Arthur = ErdTudósító 1941. 8. sz. 116–117.

Schöpflin Aladár = Nyug 1941. 504–505.

Városi István = MKult 1941. II. 76.

[Vass László] V-ó = EV 1941. 7. sz. 32–33.

[Vass László] (V. L.) = Mo (esti) 1941. máj. 30. 123. sz. 6.

Tóth Bálint = MÉ 1942. 1. sz. 14.

20. Vitéz lélek

(Nemzeti Színház: 1941. jan. 25.)

Ld. még: Három játék, Akaratos népség

Benedek Marcell = ÚjId 1941. I. 134.

Bethlen Margit = Ünnep 1941. 5. sz. 22.

Egyed Zoltán = FilmSzínhI 1941. 4. sz.

Féja Géza = Mo (esti) 1941. jan. 25. 20. sz. 5.

Gombos Gyula = MÚt 1941. jan. 30. 5. sz. 6. és G. Gy.: Tükörcserepek. Bp. 1993. 144–145.

Haller Gábor = FüggMo 1941. jan. 27. 4.

Haraszthy Gyula = Diár 1941. 47–48.

Horváth Elek = ErdHel 1941. 279–281.

Illés Endre = ErdHel 1941. 201–204. és I. E.: Krétarajzok. Bp. 1957. 395–400., I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 367–373.

Kézai Béla = MKult 1941. I. 45–46.

Németh László = Híd 1941. 6. sz. 16–17. és N L.: Életmű szilánkokban. Bp. 1989. II. 21–25.

[Papp Jenő] P. J. = ÚjMság 1941. jan. 26. 21. sz. 8.

Reményik Sándor = Ptűz 1941. 97–98.

Révész Mihály = Nszava 1941. jan. 26. 21. sz. 8.

Ruffy Péter = Újság 1941. jan. 26., 11.

Schöpflin Aladár = Nyug 1941. 76–77.

Shöpflin Aladár = Nyug 1941. 111–112.

Szira Béla = KatSz 1941. 89–90.

[Szombathy Viktor] (sz. v.) = Ünnep 1941. 4. sz. 32.

Vásárhelyi Z. Emil = Ptűz 1941. 99–104.

Vass László = Mo 1941. jan. 26. 21. sz. 8.

Jelentés az 1941. évi Vojnits-jutalomról. = AkÉrt 1941. 313–322.

Németh Antal = Hitel 1942. 3. sz. 180–182.

Németh László = MCsill 1942. II. 403–407. és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

Garai Sándor = SzegSzabSzó 1945. 16. sz. 3.

 

Bemutató a Magyar Területi Színház kassai Thália Színpadán (1974)

 

Ism.:

Ablonczy László: A drámaíró kibontakozása. = Alf 1974. 12. sz. 70–75.

Gál Sándor = Hét 1974. 46. sz. 13.

Szilvássy József = ÚjSzó 1974. szept. 20. 6.

Szuchy M. Emil = NépművPozs 1975. 8. sz. 25.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1976)

 

Ism.

[Balogh Elemér] B-h = ÚjT 1976. 25. sz. 42.

Balogh Ödön = Napló 1976. máj. 23. 5.

Illés Jenő = FilmSzínhMu 1976. 23. sz. 4–5.

Lukácsy András = MH 1976. máj 26. 4.

[Pályi András] P. A. = Szính 1976. 9. sz. 47.

[Tarján Tamás] T. T. = Kr 1976. 7. sz. 27–28.

Vértessy Péter = MNemz 1976. jún. 22. 4.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1982)

 

Ism.

Izsák József = IgSzó 1982. 3. sz. 274–276.

Jánosházy György = Utunk 1982. 9. sz. 7.

Páll Árpád = Utunk 1982. 44. sz. 7.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1982)

 

Ism.

Ablonczy [László] = FilmSzínhMu 1982. 4. sz. 21.

 

Bemutató az Evangéliumi Színházban (1994)

 

Ism.

Párkány László = Confessio 1994. 2. sz. 108–109.

- = Kláris 1994. 3. sz. 34.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban (1997)

 

Ism.

Bogdán László = Háromszék 1997. október 4. 5.

Sugár Teodor = Háromszék 1997. október 4. 5.

21. Csalóka szivárvány (1942)

 

Ld. még: Akaratos népség

[Benedek Marcell] B. M. = ÚjId 1942. II. 555–556.

Erdődy János = Nszava 1942. okt. 25. 242. sz. 8.

Féja Géza = Híd 1942. nov. 1. 31. sz. 16–17.

[Gogolák Lajos] Árgus = Je 1942. 23. sz. 10.

[Gombos Gyula] G. Gy. = MÚt 1942. okt. 29. 40. sz. 2. és G. Gy.:Tükörcserepek. Bp. 1993. 208–210.

[Innocent-Vincze Ernő] I. V. E. = Újság 1942. okt. 25., 11.

[Izsáky Margit] I. M. = MNőkL 1942. nov. 10. 32. sz. 16.

Kenyeres Imre = Diár 1942. 263.

Kézai Béla = MKult 1942. II. 158.

Kemény [G.] Gábor = Fiatalok 1942. 11. sz. 3.

Máthé Klára = ProtSz 1942. 12. sz. 360–361.

[S. Nagy László] (n.) = ErdSz 1942. nov. 27. 11. sz.

Németh László = MCsill 1942. II. 403–407. és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

Papp Antal = FilmSzínhI 1942. 44. sz.

Papp Jenő = ÚjMság 1942. okt. 25. 242. sz. 13.

Papp Máté = ProChr 1942. nov. 3. sz. 8.

Possonyi László = Vig 1942. 475–478.

Schöpflin Aladár = MCsill 1942. II. 365–367. és Sch. A.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967. 631–636.

Sinkó Ferenc = ÚjÉ 1942. 9. sz. 285–286.

Szira Béla = KatSz 1942. 378–379.

[Tokaji György] t. gy. = Ünnep 1942. 22. sz. 31.

Vass László = Mo (esti) 1942. okt. 26. 243. sz. 8.

Bánhegyi Jób = KatSz 1943. 57. sz. 346–347.

Baránszky-Jób László = So 1943. 69–74.

Bella Andor = FilmSzínhI 1943. 5. sz.

Ernyei Gáspár = Termés 1943. tél, 122–126.

Féja Géza = Mo (esti) 1943. márc. 23. 66. sz. 3.

Harasztos Albert = Fo 1943. 7. sz. 85–90.

Heszke Béla = Ptűz 1943. 134–136.

Jékely Zoltán = ErdHel 1943. 110–113.

László István = So 1943. 76–78.

[Ruffy Péter] (Ruffy) = Újság 1943. jan. 9. 10.

Staud Géza = MSz 1943. 45. köt. 76–88.

Takácsy Sándor = Ifjú Erdély 1943. 2. sz. 18.

Jelentés az 1943. évi Vojnits-jutalomról. = AkÉrt 1943. 316–325.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1971)

 

Ism.

Buzafalvi Győző = Napj 1973. 5. sz. 7.

Crisan, Mihai = Teatrul 1972. 5. sz. 41–43.

Földesi József = MH 1973. márc. 22. 13.

Halász Anna = A Hét 1973. 49. sz. 10.

Kőröspataki Kiss Sándor = Szính 1973. 7. sz. 17–19. [Előadás Budapesten.]

Márkus Béla = Alf 1973. 5. sz. 91–93.

Mátrai-Betegh Béla = MNemz 1973. márc. 29. 4.

[Molnár G. Péter] M. G. P. = Nszab 1973. márc. 30. 7.

Tamás Menyhért = Nszava 1973. ápr. 7. 10.

 

Bemutató a Madách Kamaraszínházban (1974)

 

Ism.

Nagy Péter = Kr 1974. 4. sz. 27–28.

Pálfy G. István = Alf 1974. 12. sz. 82–85.

Possonyi László = Vig 1974. 3. sz. 198–199.

Saád Katalin = Szính 1974. 2. sz. 17–20.

Szombathelyi Ervin = MH 1974. jan. 31. 6.

Tamás Menyhért = Nszava 1974. febr. 6. 5.

Tarján Tamás = Napj 1974. 7. sz. 8.

Taxner Ernő = Je 1974. 5. sz. 441–442.

Forgácsné Tálos Margit = Szabolcs-SzatmSz 1975. 2. sz. 79–82.

 

Bemutató a temesvári Állami Magyar Színházban (1981)

 

Ism.

Szőcs István = Utunk 1981. 47. sz. 7.

Szekernyés János = A Hét 1982. 20. sz. 6–7.

 

Bemutató a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Tagozatán (1986)

 

Ism.

Jánosházy György = Utunk 1986. 13. sz. 7.

Oláh Tibor = ÚjÉ 1986. 7. sz. 14–15.

Lázár László = Vörös Zászló 1986. február 8.

Nagy Pál = A Hét 1986. május 15.

 

Bemutató a kecskeméti Katona József Szinházban (1991)

 

Ism.:

P. Horváth Gábor = SzínhÉ 1991. 2. sz. 14–15.

 

Bemutató a debreceni Csokonai Színházban (1995)

 

Ism.

Darvay Nagy Adrienne. Tamási, Pirandelló, Parászka. = Szính 1995. 4. sz. 39–40.

Nánay István: Isten hallgat. = Criticai Lapok 1995. 2. sz. 13.

Tasnádi István: Kísértések. Két Tamási Áron-bemutató. = Szính 1995. 4. sz. 36–38. [Tündöklő Jeromos: Várszínház; Csalóka szivárvány: Debrecen.]

22. Összes novellái (1942)

Bóka László = MCsill 1942. II. 237–240., és B. L.: Tegnaptól máig. Bp. 1958. 112–118., B. L.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 1498–1503.

Borbély László = MProtLapja 1942. 56.

Féja Géza = Mo (esti) 1942. máj. 28. 119. sz. 3.

Haraszthy Gyula = Diár 1942. 209–210.

Koczogh Ákos = MÚt 1942. szept. 17. 34. sz. 5–6.

Kolos Endre = KatSz 1942. nov. 281–282.

Szabédi László = Termés 1942. és Sz. L.: Ész és bűbáj. Bp. 1943. 92–102.

Szabó Zoltán = MNemz 1942. máj. 29. 120. sz. 9.

Tolnai, Gabriele = Corvina 1942. 452–453.

Vajda Endre = So 1942. 578–582.

Városi István = MKult 1942. II. 109.

Vass László = Mo 1942. jún. 21. 139. sz. 9.

Fehérvári Antal = Fo 1943. 4. sz. 117–118.

Paku Imre = MLélek 1943. 257.

23. Téli verőfény (1942)

Parajdi Incze Lajos = Ptűz 1942. 235–237.

24. Virrasztás (1943)

Arató András = MNemz 1943. máj. 28. 120. sz. 9.

[Ervin Gábor] E. G. = Je 1943. 15. sz. 4.

Harsányi István = ProtSz 1943. 10. sz. 316–317.

Juhász Géza = Termés 1943. ősz., 117–123.

Látos Sándor = Fiatalok 1943. 6. sz. 6.

Piláthy György = MProtLapja 1943. 56.

R. I. = EstiKisÚ 1943. máj. 27.

Ruffy Péter = Újság 1943. jún. 17., 7.

Szabó Zoltán = MCsill 1943. II. 39–42. és Sz. Z.: Hazugság nélkül. Bp. [1991.] 3. köt. 214–219.

Városi István = MKult 1943. II. 58–59.

Vásárhelyi Z. Emil = Ptűz 1943. 241–253.

[Vass László] V. L. = Híd 1943. dec. 1. 23. sz. 28.

Vass László = Mo 1943. máj. 16. 110. sz. 7.

Simándi Béla = MLélek 1944. 93.

25. Szívbéli barátok (1946)

Hárs László = Szivárvány 1946. 28. sz.

[Lőrincz Mária] Laurentius = MNemzet 1946. nov. 24. 265. sz. 4.

Gyarmathy Erzsébet = Fo 1947. 1. sz. 78.

[Kézai Béla] (k.) = ÚjEmb 1947. 28. sz. 8.

26. Hullámzó vőlegény (1947)

Ld. még: Akaratos népség

Benedek András = Budapest 1947. 116–117.

Endrey Antal = Puszták Népe 1947. 1. sz. 75.

Fábián István = So 1947. 317–318.

Földényi Ervin = Romeo és Júlia 1947. márc. 18. 1. sz.

[Halász Péter] (h. p.) = Színház 1947. 5. sz. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

Hárs László = Jöv 1947. febr. 6. 6. sz. 22.

Hárs László = Szivárvány 1947. 20. sz. 12.

Hárs László = Szoc 1947. 159–164.

Keresztury Dezső = Vál 1947. I. 281–288.

Kovács Ferenc = Új Szántás 1947. márc., 171.

Kunszery Gyula = MNemz 1947. jan. 31. 25. sz. 2.

Kürti Pál = ÚjId 1947. I. 139.

Laczkó Géza = Szivárvány 1947. 5. sz. 21.

[Lukácsy Sándor?] (-y) = TársSz 1947. 5. sz. 392.

Márkus László = Színház 1947. 6. sz.

Máthé Klára = Nagyv 1947. 4. sz. 9.

Molnár Miklós = SzabN 1947. jan. 31. 25. sz. 4.

Possonyi László = Vig 1947. 126–127.

Szabó Zoltán = ÚjMo 1947. febr. 8. 6. sz. 10. és Sz. Z.: Hazugság nélkül. Bp. [1991.] 3. köt. 504–510.

Tamási Áron = SzabSzó 1947. jan. 29. 24. sz. 5. [Szerző saját művéről.]

Victor János = Új Szántás 1947. febr., 112–113.

Hubay Miklós = SzínhFilmműv 1951. 9. sz. 276–279., 10. sz. 325–329.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1978)

 

Ism.

Balogh Ödön = Napló 1977. dec. 11. 5.

Illés Jenő = FilmSszínhMu 1977. 52. sz. 6.

Bogácsi [Erzsébet] = MNemz 1978. jan. 10. 4.

Ézsiás Erzsébet = ÚjT 1978. 1. sz. 3.

Zappe László = Kr 1978. 2. sz. 29.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1979)

 

Ism.

Balogh Ödön = Napló 1979. okt. 9. 5.

Bulla Károly = FilmSzínhMu 1979. 42. sz. 6.

Kőröspataki Kis Sándor = ÚjT 1979. 43. sz. 28.

Rajk András = Nszava 1979. okt. 19. 6.

Szakolczay Lajos = Mnemz 1979. jún. 3. 10.

Zappe László = Nszab 1979. okt. 19. 7.

27. Zöld ág (1948)

Ld. még: Játszi remény

[Lőrincz Mária] Laurentius = MNemzet 1948. dec. 11. 287. sz. 4.

Máthé Klára = Haladás 1948. dec. 23.

Fodor József = V 1949. 1124. sz.

Nemeskürty István = Vig 1949. 4. sz. 275–276.

28. Bor és víz (1951)

Kulcsár István = MűvN 1952. 3. sz. 24.

Ungvári Tamás = Csill 1952. 9. sz. 1128–1133.

Varga Imre = MNemz 1952. jan. 24. 19. sz. 5.

29. Búbos vitéz

(Budapesti Bábszínház, 1952. márc. 12.)

Ember Mária = MNemz 1952. máj. 6. 104. sz. 5.

Demeter Imre = IÚ 1952. 11. sz.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1974) (Zene: Molnár Péter és Walla Ervin.)

 

Ism.

Ablonczy László = MH 1974. nov. 15. 6.

 

A Népszínház előadása Kisújszálláson (1978)

 

Ism.

Tiszai Lajos = SzolnokmNlap 1978. febr. 14. 4.

 

Bemutató a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban (1981)

 

Ism.

Mester Attila = KelMo 1981. nov. 1. 8.

Czenner Mihály Vig 1982. 5. sz. 386–389.

Kósáné Oláh Júlia = Szabolcs-SzatmáriSz 1982. 1. sz. 80–83.

30. Bölcső és Bagoly (1953)

Illés Endre = Béke és Szabadság 1953. 52. sz.

Katona Jenő = Nők Lapja 1953. 53. sz.

Czine Mihály = Csill 1954. 516–527.

Galsai Pongrác = DtN 1954. 38. sz.

Katona Jenő = Ktáros 1954. 1. sz. 46.

Kelemen János = MűvN 1954. 3. sz. 30.

Koczogh Ákos = ÚH 1954. 1. sz. 82–86.

Kolozsvári Grandpierre Emil = MNemz 1954. febr. 20. 43. sz. 5.

Poszler György = It 1955. 242–248.

Ruzsiczky Éva = MNyr 1955. 2. sz. 251–256.

Vámos Imre = Látóh 1955. 277–278.

Cs. Szabó László = ÚjLátóh 1967. 4. sz. 302–314.

31. Hazai tükör (1953)

Bajkó Mátyás = Ép 1954. 1. sz. 39–43.

Bajkó Mátyás = Közn 1954. 13. sz. 219–220.

Bodnár György = SzabN 1954. máj. 8. 128. sz. 3.

Czine Mihály = Csill 1954. 3. sz. 516–527.

Fábry Zoltán = Fáklya 1954. 10. sz. 21–22. és F. Z.: Hidak és árkok. Bratislava 1957. 40–44., F. Z.: Hazánk Európa. Bratislava 1967. 150–154.

Kelemen János = MűvN 1954. 3. sz. 30.

Lukácsy Sándor = IÚ 1954. 8. sz. 5.

Poszler György = It 1955. 242–248.

Balogh Edgár = Utunk 1956. 29. sz. 2.

Bata Imre = Nszab 1979. febr. 6. 7.

[Bozóky Éva] B. É.:= Kvilág 1979. 3. sz. 22.

32. Szegény ördög (1954)

(Budapesti Bábszínház)

Csík István = FilmSzínhMu 1976. 40. sz. 7.

Iszlai Zoltán = ÉI 1976. 39. sz. 12.

33. Szegénység szárnyai (1954)

Berecz József = MűvN 1954. okt. 24. 33. sz. 6.

Péntek Gyula = Nszava 1954. okt. 3. 234. sz. 4.

Szabó Ede = ÚH 1954. 11–12. sz. 129–134. és Sz. E.: Otthonunk a művekben. Bp. 1974. 105–121.

Tamási Áron = IÚ 1954. 29. sz. 3. [Szerző saját művéről.]

Tóth Endre = Alf 1954. 4. sz. 89–91.

Varga Imre = MNemz 1954. okt. 3. 234. sz. 7.

34. Kakasok az Édenben (1956)

Ld. még: Akaratos népség

(Énekes madár - Ördögölő Józsiás)

Szabó Ede = IÚ 1956. okt. 6. 40. sz. 2. és Sz. E.: Otthonunk a művekben. Bp. 1974. 105–121.

Gách Marianne = FilmSzínhMu 1957. 21. sz. 12.

Ördögölő Józsiás

Bemutató a debreceni Csokonai Színházban (1983)

Ism.

Bányai Gábor = Népszava 1983. szeptember 21.

Cs. Nagy Ibolya = FilmSzínhMu 1983. 40. sz.10.

Párkány László = ÚjT 1983. 40. sz. 2.

Takács István = MIfj 1983. 41. sz. 5.

Szakolczay Lajos = Szính 1984. 5. sz. 20–21.

 

Bemutató az Egri Várszínházban (1989)

 

Ism.

Ablonczy László = FilmSzínhMu 1989. 31. sz. 18.

Farkas András = HevSz 1989. 5. sz. 84–87.

Stuber Andrea = ÚjT 1989. 34. sz. 28.

Zappe László = Szính 1989. 11. sz. 17–19.

 

Bemutató a nagyváradi Állami Színházban (1993)

 

Ism.

Tiszta, egyenes, érthető beszédet… Interjú Novák Ferenccel = Műsorfüzet, Nagyvárad, 1993.

35. Elvadult Paradicsom (1958)

(A hajnali madár, Rügyek és reménység c. kötetek elbeszélései)

Béládi Miklós = ÉI 1958. okt. 10. 41. sz. 9.

Héra Zoltán = Nszab 1958. júl. 20. 171. sz. 9.

[Katona Jenő] k. j. = Ktáros 1958. 549., Kbarát 1958. 325.

Márton László = IÚ 1959. 10. sz. 7.

Nagy Péter = MNemz 1959. jan. 7. 5. sz. 4.

36. Világ és holdvilág (1958)

(A Virágveszedelem, Téli verőfény c. kötetek elbeszélései)

Béládi Miklós = ÉI 1959. jan. 9. 2. sz. 8.

Márton László = IÚ 1959. 10. sz. 7.

Nagy Péter = MNemz 1959. jan. 7. 5. sz. 4. és N. P.: Rosta. Bp. 1965. 223–228.

Tamási Áron = Ktáros 1959. 356-363., Kbarát 1959. 196–203. [Szerző saját művéről.]

37. Szirom és Boly (1960)

Bajkó Mátyás = Alf 1960. 5. sz. 127–129.

Dersi Tamás = Ktáros 1960. 786. és Kbarát 1960. 10. sz. 466.

Diószegi András = ÉI 1960. aug. 5. 32. sz. 7. és D. A.: Megmozdult világban. Bp. 1967. 356–362.

Fodor Ilona = Kort 1960. 8. sz. 295–297.

Ruffy Péter = MNemzet 1960. febr. 14. 38. sz. 6. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

[Timár] T. Gy. = Nszava 1960. jún. 4. 132. sz. 5.

Bori Imre = Híd 1961. 810–811.

38. Játszi remény (1961)

Béládi Miklós = Kort 1961. 10. sz. 613–614.

Bokor László = Nszab 1961. szept. 19. 223. sz. 8.

Szappanos Balázs = ÉI 1961. szept. 23. 38. sz. 6.

Tóth Miklós = Ttáj 1962. jan. 2.

39. Akaratos népség (1962)

Bata Imre = ÚÍ 1962. 1298–1301. és B. I.: Ívelő pályák. Bp. 1964. 299–308.

Osváth Béla = ÉI 1962. aug. 18. 33. sz. 7.

Somlai Aliz = Ktáros 1962. 620.

Grezsa Ferenc = Ttáj 1963. febr. 12.

Hegyi patak

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1977)

Ism.

Ablonczy László = FilmSzínhMu 1977. 25. sz. 18.

 

Bemutató az Evangéliumi Színházban (1992)

 

Ism.

Osztovics Ágnes = MNemz 1992. 261. sz. 22.

Boldog nyárfalevél

(Kecskeméti Katona József Színház: 1963. jan. 11.)

Nyéki Lajos = IÚ 1962. ápr. 1. 7. sz. 5.

[Török Endre] T. E. = Kort 1962. 1. sz. 26–27.

Rajk András = Nszava 1963. jan. 16. 12. sz. 2.

Tasnádi Attila = ÉI 1963. febr. 2. 5. sz. 8.

 

Bemutató a békéscsabai Jókai Színházban (1974)

 

Ism.

Pálfy G. István = Alf 1974. 12. sz. 82–85.

Saád Katalin = Szính 1974. 7. sz. 22–24.

Sziládi János = MNemz 1974. márc. 7. 4.

Szombathelyi Ervin = MH 1974. márc. 10. 9.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Színház Magyar Tagozatán (1990)

 

Ism.

Seress Eszter = MFórum 1990. 15. sz. 9.

 

Bemutató a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Tagozatán (1996)

 

Ism.

Sugó Erzsébet = Népújság 1996. november 7. [Interjú Ferenczy István rendezővel]

Kiss Éva = Népújság 1996. december 11.

Stracula Attila = Erdélyi Napló 1997. április 1.

40. Hétszínű virág (1963)

Borbély Sándor = Je 1964. 475–476.

41. Világló éjszaka (1966)

Fábián Gyula = Kort 1966. 1997–1999.

Hegedűs Géza = Nszava 1966. máj. 29. 126. sz.

Katona Jenő = Nművelés 1966. 6. sz. 42.

Major Ottó = Tük 1966. jún. 7. 23. sz. 18.

42. Vadrózsa ága (1967)

Cseres Tibor = ÉI 1967. 18. sz. 6.

Illés Endre = Kort 1967. 554–558. és Tamási Áron: Vadrózsa ága. Bp. 1967. 5–20., I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 372–382.

Ruffy Péter = MNemz 1967. dec. 24.

Bori Imre = MSzó 1968. máj. 19. 136. sz. 21.

Fazekas István = Ttáj 1968. 284–285.

Gerold László = ÚjSymp 1968. 41. sz. 26.

Keszthelyi Rezső = Kr 1968. 7. sz. 59–60.

L. S. = Népművelés 1968. 1. sz. 42.

Réti Tamás = ItK 1968. 492–493.

Rónay György = Vig 1968. 56–58. és R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. 36–40.

Tóth János = ÚÍ 1968. 4. sz. 117.

43. Rendes feltámadás (1968)

Beke György = Hargita 1969. jún. 8. 134. sz. 3.

Szőcs István = Utunk 1969. 12. sz. 2.

[Veres Dániel] (V. D.) = IgSzó 1969. I. 153.

44. „Édes Madaram.” Sorok Ágotának. (1997)

Lőcsei Gabriella = MNemz 1997. okt. (???) 10.

Nagy Pál = Népújság 1999. szept. 18. 6.

45. Emberi szavak (2003)

Bodor Béla = Élet és Irodalom 2003. 2. sz.

Bogdán László = Háromszék 2003. dec. 6.

Játékfilmek, tévéjátékok, színházi közvetítések

Mezei próféta, 1947., 92 perc, r.: Bán Frigyes, fk.: Tamási Áron, Bán Frigyes. [A filmet elkészítése után nem engedték bemutatni.]

Énekes madár, 1966., tévéjáték, 57 perc, r.: Pártos Géza.

Világló éjszaka, 1972., tévéfilm, 74 perc, r.: Zsurzs Éva.

Hullámzó vőlegény, 1979., tévéjáték, 91 perc, r.: Tompa Miklós.

Búbos vitéz, 1982., színházi közvetítés, 63 perc, r.: Balázs Ádám, Fehér György. [A mesejátékot a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásában rögzítették.]

Ördögölő Józsiás I-II., 1983., tévéjáték, r.: Gali László. [A debreceni Csokonai Színház mesejátékának stúdióváltozata.]

Gyökér és vadvirág, 1987., tévéjáték, 64 perc, r.: Bohák György, fk.: Kányádi Sándor.

Ördögváltozás Csíkban, 1993., kisjátékfilm, 41 perc, r.: Cselényi László, fk.: Kolozsvári Papp László.

Ábel a rengetegben, 1993., 108 perc, r.: Mihályfy Sándor, fk: Kányádi Sándor.

Ábel az országban I-II., 1993., tévéfilm, 56 és 57 perc, r.: Mihályfy Sándor, fk.: Tamás Menyhért.

Énekes madár, 1993., színházi közvetítés, 114 perc, r.: Szirtes János.

Ábel Amerikában I-II., 1997., tévéfilm, 65 és 69 perc, fk.: Tamás Menyhért.

Tündöklő Jeromos, 1997., r.: Márton István. [Színházi közvetítés Tamási Áron születésének centenáriuma alkalmából.]

Himnusz egy szamárral, Sorozatcím: Erdélyi novellafüzér, 1999., tévéjáték, 33 perc, r.fk.: Szőnyi G. Sándor.

Sóvidéki társasjáték, Sorozatcím: Erdélyi novellafüzér, 1999., tévéjáték, 11 perc, r., fk.: Szőnyi G. Sándor.

Szép Domokos Anna, Sorozatcím: Erdélyi novellafüzér, 1999. tévéjáték, 23 perc, r. , fk.: Szőnyi G. Sándor.

Ábel, 1998., táncszínház egy felvonásban Tamási Áron nyomán, 56 perc, r.: Könczei Árpád. [Az előadást a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Állami Magyar Színház mutatta be 1997-ben.]

Televíziós irodalmi feldolgozások

Nyári mulatságok, 1964., 57 perc. r.: Seregi László. [Vidám műsor egy képzeletbeli falu életéből.]

Székely népballadák, 1965., Mezei Mária közreműködésével készült zenés műsor, 11 perc, r.: Ádám Ottó.

Húsvéti változatok, 1986., 53 perc, r.: Apró Attila. [Húsvéti zenés, irodalmi összeállítás, benne Tamási Áron Húsvéti nyúl című novellájával.]

Szülőföldem, Sorozatcím: Vers mindenkinek, 1987., 3 perc, r.: Koós György.

Körtemuzsika, 1993., 50 perc, r.: Bereczki Csaba. [A műsor 1993. március 27-én az ajkai országos Gyermek Népzenei Találkozón készült, és elhangzik Tamási Áron és Sütő András egy-egy művének részlete is.]

Most már jöhetsz, Jézuska, 1993., 56 perc, r.: Jeli Ferenc. [Karácsonyi irodalmi összeállítás, benne Tamási Áron Teremtett világ című novellájával.]

Ábel, Sorozatcím: Könyvjelző, 1994., 11 perc, r.: Sipos István.

Ábel (Részlet), Sorozatcím: Öt perc próza, 1994., 8 perc, r.: Felvidéki Judit.

1956. október 23., sorozatcím: MC - Magyarok cselekedetei 223., 1996., 5 perc, r.: Kóthy Judit. [A műsorban elhangzik Tamási Áron Magyar fohász című írása.]

A fiú naplójából, 1997., r.: Pacskovszky József. [Irodalmi összeállítás az 1956-os forradalom emlkékére, benne Tamási Áron Gond és hitvalláscímű írásának részlete.]

Tamási Áron, Sorozatcím: Magyar Millennium, 1997., Etűd, 5 perc, r.: Czigány Zoltán.

Az Úr érkezése, 1998., 35 perc, r.: Dér András. [Karácsonyi irodalmi összeállítás, benne Tamási Áron Karácsonyi pásztorocskák című novellájának részlete.]

 

A szakirodalmat összeállította Ugrin Aranka.

 

Borítók

Kéziratok

Szakértő