Takács Zsuzsa

Digitalizált művek

Tematikus keresés

A Szerző művei lista tételesen, ábécérendben felsorolja a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotását (valamennyi műfajban, a regénytől a versig). A művek címe mögött eredeti megjelenésük helye és évszáma olvasható.

A Szerző kötetei nézet az eredeti könyvmegjelenés szerint csoportosítja a feldolgozott és új, digitalizált változatban közzétett műveket.

A Szerző versei a hozzáférhető versek teljességének katalógusa, cím szerinti ábécérendben.

A Szerző gyermek- és ifjúsági művei lekérdezés szintén műcím szerinti ábécérendben adja a találatok listáját.

Keresés a művekben

/ oldal
Keresés szűrése

Életrajz

Takács Zsuzsa (1938–)

Takács Zsuzsa költő, műfordító, prózaíró Budapesten született 1938. november 23-án.

Édesapja Takács József, jogász, gyámügyi szakember; 1944-ben Szolnok polgármestere, a háború után a Széchényi Könyvtár könyvtárosa, majd az Akadémiai Könyvtár jogi tanácsadója.

Édesanyja Rupp Irén.

A család 1942-ben a Kassa melletti Jászóra költözött, majd 1943-ban visszatértek Magyarországra.

Gimnáziumi tanulmányait a Veres Pálné Gimnáziumban végezte, 1957-ben érettségizett.

Az Orvostudományi Egyetemre jelentkezett, ahová polgári származására hivatkozva nem vették fel. 1957–58-ban párhuzamosan a Színművészeti Főiskola és az ELTE Bölcsészkar vendéghallgatója volt, majd 1958-ban felvették az ELTE Bölcsészkarra, magyar–spanyol–olasz szakra. Egy év után a magyar szakot leadta. 1962-ben szerzett spanyol–olasz szakos tanári oklevelet.

Ugyanebben az évben házasságot kötött Lengyel Péter íróval. Gyermekeik: Lengyel Anna (1969), Lengyel Zsuzsa (1971). 1980-ban elváltak.

1963–64-ben férjével együtt a havannai egyetemen dolgozott mint magyar anyanyelvi lektor. A magyarul tanuló kubai hallgatók nyelvoktatásában vett részt.

1964-től a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított spanyol nyelvet, diplomáciatörténetet és társadalmi ismereteket társadalomtudomány-szakos és tanárképzős hallgatóknak.

1990–2001-ben spanyol–portugál nyelvi tanszékvezető docens. 1995-ben PhD fokozatot szerzett spanyol filológiából.

2001-ben nyugdíjba vonult.

1989–91-ben az Írószövetség elnökségi tagja. 2004-ben kilépett a szövetségből.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a P.E.N. Klub, a Szépírók Társasága és 2007 óta a Széchenyi Irodalmi Akadémia, illetve a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

Fontosabb díjak, elismerések:

1984 – Graves-díj

1988 – József Attila-díj

1990 – Déry Tibor-díj

1993 – Forintos-díj

1997 – a Spanyol Királyság érdemkeresztje (polgári tagozat)

1997 – Weöres Sándor-díj (Soros Alapítvány)

1998 – Radnóti-díj

1998 – Szinnyei Júlia-emlékdíj

1998 – Weöres Sándor-díj

2003 – a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja

2004 – Alföld-díj

2007 – Kossuth-díj

 

Az életrajzot Bodor Béla írta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

Némajáték. Versek. Bp. 1970. Szépirodalmi, 112 p.

A búcsúzás részletei. Versek. Bp. 1977. Szépirodalmi, 67 p.

Tükörfolyosó. Versek. Bp. 1983. Szépirodalmi, 88 p.

Eltékozolt esélyem. Versek. Bp. 1986. Szépirodalmi, 114 p.

Rejtjeles tábori lap. Gyerekversek. Bp. 1987. Móra, 53 p.

Sötét és fény kora. Válogatott versek. Bp. 1988. Magvető, 170 p.

Viszonyok könnye. Versek. Pécs. 1992. Jelenkor, 127 p.

Tárgyak könnye. Versek. Pécs. 1994. Jelenkor, 87 p.

Utószó. Új és válogatott versek. Pécs. 1996. Jelenkor, 162 p.

A bűnök számbavétele. Próza és vers. Pécs. 1998. Jelenkor, 118 p.

A letakart óra. Versek. Bp. 2001. Magvető, 52 p.

Üdvözlégy, utazás! Versek. Bp. 2004. Magvető, 80 p.

A megtévesztő külsejű vendég. Önéletrajzaim. Prózák. Bp. 2007. Magvető, 223 p.

Jaj a győztesnek! Esszék. Bp. 2008. Vigilia, 250 p. (Vigilia/Esszék.)

A test imádása. India. Bp. 2010. Magvető, 160 p.

Tiltott nyelv. Versek. Bp. 2013. Magvető, 91 p.

A sóbálvány. Tárcanovellák. Bp. 2017. Magvető, 88 p.

Társszerzővel írt kötetek

Első ének. Szerk. Mezei András. Bp. 1968. Móra. (Kozmosz Könyvek.)

Költők egymás közt. Szerk. Domokos Mátyás. Bp. 1969. Szépirodalmi.

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Varázslók és varázslatok. Kormos István: Fehér mágia. Élet és Irodalom, 1974. aug. 17. 11. p.

Éles és tiszta nyár. Új Írás, 1976/9. 56–60. p

Halálközelben. Hajnal Anna: Alkonyfény. Új Írás, 1979/4. 107–108. p.

Az ablakon túl a félelem betűi. Peter Handkéről. Új Írás, 1980/7. 98–101. p.

E fordításban én őt sirattam. Nagy László Lorca-fordítása. Új Írás, 1980/9. 87–93. p.

Az elvont megszólaltatása. Federico García Lorca posztumusz színdarabja. Új Írás, 1981/10. 97–101. p.

Nagy László Lorca-fordításainak poétikai megközelítése. Filológiai Közlöny, 1982/2–3. 224–244. p.

Megváltástan. Nemes Nagy Ágnes: Között. Új Írás, 1982/5. 108–110. p.

A szenvedélyes, a szabálytalan, a végletes. Arany Jánosról. Új Írás, 1982/10. 121–122. p.

Az anyag lelke. Csukás István: Mintha átvágnánk Tahitin. Új Írás, 1982/12. 124–125. p.

Jancsi és Juliska. Műhely (Győr), 1999. „Gyermek” különszám, 39–40. p.

Interjúk, nyilatkozatok

Sötét és fény kora. (Pályám emlékezete.) Új Írás, 1990/12. 118–128. p.

Ez csaknem olyan, mint amikor egy orvos önmagán kísérletezik. (Curriculum vitae.) Kortárs, 1994/12. 122–128. p.

Lehet, hogy egy régebbi Budapesten szeretnék élni. Kérdező: Varga Lajos Márton. = V. L. M.: Írók Budapestje. Bp. 1996.

Isten és művészet. Válaszok Szűcs Terézia kérdéseire. Kis Tükör (Kolozsvár), 2003. dec. 11–13. p.

Reményről és reménytelenségről, a szív hidegségéről. T. Zs.-val Lucie Szymanowska beszélget. Pannonhalmi Szemle, 2004/4. 85–94. p.

Ha láttál, tudod, hogyan élek. Ménesi Gábor beszélgetése T. Zs.-val. Jelenkor online, http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=392

Beszélgetések terme. Beszélgetőtárs: Miklya-Luzsányi Mónika. Vigilia, 2008. szept. 691–698. p.

Egy idő után tizenkétsoros álmaim voltak. T. Zs.-val Györe Gabriella beszélgetett. Beszélő, 2008. nov–dec.

„Némi reményt kifejezni”. T. Zs.-val Bedecs László beszélget. Parnasszus, 2009. Tavasz. 7–16. p.

 

A bibliográfiát összeállította Bodor Béla, kiegészítette Halmai Tamás.

 

Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Bodor Béla: Takács Zsuzsa költői pályaképe. Készült a DIA számára (2007).

Szakirodalom

Önálló kötet

Halmai Tamás: Takács Zsuzsa. Monográfia. Bp. 2010. Balassi.

Tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, interjúk, köszöntők

Juhász Ferenc, Rónay György: [Az Új Írás körkérdése pályakezdésről, pályakezdőkről]. Új Írás, 1969/7. 63–65., 72–73. p.

Vadas József: Two young hungarian poets / Deux Jeunes poetes hongrois. Takács Zsuzsa és Petri György. Arion 5, Bp. 1972. Corvina, 97–101. p.

Baán Tibor: „A szenvedélyes arc a keretből kihajol”. Takács Zsuzsa költészetéről. Mozgó Világ, 1988/4. 125–127. p.

Baán Tibor: A szenvedélyes én. Takács Zsuzsa költészetéről. Újhold Évkönyv, 1991/1. 184–191. p.

Bárdos László: A találkozás lényegisége. Takács Zsuzsa verseiről. Vigilia, 1993/5. 375–378. p.

Szív Ernő [Darvasi László]: Ötvenhárom ceruzarajz. Takács Zsuzsa. Élet és Irodalom, 1995. márc. 10. 6. p.

Báthori Csaba: Titkok és rettegések. Kalligram, 1998. jan–febr. 20–26. p.

Csűrös Miklós: „Folyamatos belső beszéd”. = Cs. M.: Intarzia. Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből. Pomáz. 2000. Kráter Műhely Egyesület, 241–245. p.

Szűcs Terézia: Van későbbi idő? Bevezetés Takács Zsuzsa költészetének olvasásába. Műhely, 2002/5. 62–64. p.

Halmai Tamás: Mielőtt kihűlne a Nap. Takács Zsuzsáról. Terasz, 2007. máj. 1. (Rejtőzködő mesterek IV.) http://www.terasz.hu//terasz.php?id=irodalom&page=cikk&cikk_id=10979

Bodor Béla: „…másféle látásról van szó”. Élet és Irodalom, 2008. nov. 28.

Szabó T. Anna: A születés napja. Beszélő, 2008. nov–dec.

Vörös István: Szekrény a Holdban. Beszélő, 2008. nov–dec.

Hegyi Gábor: A sokkérdésű szfinx. Takács Zsuzsa lírájáról. Beszélő, 2008. nov–dec.

Bodor Béla: „Fénylik nekik az elsötétített éjszaka…”. Nyílt és belső terek Takács Zsuzsa képi világában. Parnasszus, 2009. Tavasz. 17–22. p.

Vasadi Péter: „alig tekintve széjjel…”. Parnasszus, 2009. Tavasz. 23–24. p.

Halmai Tamás: „Köszönetünk és kétségbeesésünk”. Közelítés T. Zs. költészetéhez. Parnasszus, 2009. Tavasz. 25–33. p.

Vörös István: Két Takács-szonett. Parnasszus, 2009. Tavasz. 34. p.

V. Gilbert Edit: Lidércek, ha találkoznak, avagy mit kezdjünk a feldolgozhatatlannal? Parnasszus, 2009. Tavasz. 35–41. p.

Szűcs Teri: A válasz reményében. Parnasszus, 2009. Tavasz. 42–45. p.

Kölüs Lajos: Takács Zsuzsa a JAK-táborban. Parnasszus, 2009. Tavasz. 46–48. p.

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Némajáték

Domokos Mátyás: Bemutatjuk Takács Zsuzsát. Könyvtájékoztató, 1970/11. 8–9. p.

gl. : Némajáték. Takács Zsuzsa versei. Magyar Nemzet, 1971. febr. 28. 13. p.

F. R. [Falus Róbert]: „Költők egymás közt”. Népszabadság, 1971. márc. 19. 7. p.

B. Gy. [Bessenyei György]: Néma játék. Takács Zsuzsa verseskötetéről. Népszava, 1971. júl. 17. 8. p.

Demény Ottó: Takács Zsuzsa: Némajáték. Magyar Hírlap Melléklet, 1971. márc. 13. 4. p.

Székely Magda: A szabadvers új hullámában. Élet és Irodalom, 1971. 12. 11. p.

Pomogáts Béla: T. Zs.: Némajáték. Kritika, 1971/5. 55–57. p.

Veress Miklós: Varázsolás és ellenvarázslat. 3 költő. Tiszatáj, 1971/6. 560–563. p.

Kulin Ferenc: T. Zs.: Némajáték. Kortárs, 1971/7. 1160–1161. p.

Alföldy Jenő: Költőavatás. 3 költő. Új Írás, 1971/7. 120–123. p.

Tamás Attila: Kilenc elsőkötetes lírikusról. Tiszatáj, 1971/8. 746–753. p.

Simon Zoárd: Költők indulása. Több elsőkötetesről. Életünk, 1972/1. 89–91. p.

A búcsúzás részletei

F. R. (Falus Róbert): Könyvszemle. Mai költészetünk. Népszabadság, 1977. jan. 25.

– boross – : T. Zs.: A búcsúzás részletei. Kritika, 1977/2. 24. p.

Fábri Péter: A búcsúzás részletei. Takács Zsuzsa versei. Új Tükör, 1977/7. 40. p.

Lengyel Balázs: Második kötetes költők. 3 költő. Élet és Irodalom, 1977/13. 11. p.

Kabdebó Lóránt: Versek között. Három költőnő [Várkonyi Anikó, Gutai Magda, T. Zs.]. Magyar Hírlap, 1977. május 22. 10. p.

Pomogáts Béla: Harmincasok. 5 költő. Új Írás, 1978/7. 89–91 p.

Tükörfolyosó

Szederkényi Ervin: Létezés-technikai zavaraink versben és prózában. Dunántúli Napló, 1983. ápr. 23. 9. p.

Budai Katalin: A költő videója. Élet és Irodalom, 1983/30. 11. p.

Pomogáts Béla: Tükörfolyosó. Takács Zsuzsa versei elé. Új Tükör, 1983. aug. 7.

Barta Erzsébet: Takács Zsuzsa: Tükörfolyosó. Alföld, 1983/9. 75–76. p.

Ferenczi László: New Volumes of Poetry. The New Hungarian Quarterly, 1983/92. 175. p.

Csűrös Miklós: Tükörfolyosó. Takács Zsuzsa verseskötetéről. Jelenkor, 1984/3. 258–260 p.

Tandori Dezső: „…De hiszen felnőtt! hát vígasztalan…”. Új Írás, 1984/6. 118–120. p.

Albert Zsuzsa: Tükörfolyosó. (Une galerie des glaces). Poésies de Zsuzsa Takács. The Hungarian P.E.N., 1986/27. 110–111. p.

Eltékozolt esélyem

Harkai Vass Éva: Eltékozolt esélyek könyve. Híd, 1987/4. 552–554. p.

Jánosi Zoltán: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. Alföld, 1987/5. 79–81. p.

– t.or [Tóth Sándor]: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. Új Ember, 1987/28. 6. p.

Rónay László: Eltékozolt esélyem. Jelenkor, 1987/7–8. 758–760. p.

Lengyel Balázs: Women’s Fates. The New Hungarian Quarterly, 1987/108. 166–169. p.

Tandori Dezső: „e fájdalomtól már-már”. Új Írás, 1988/2. 124–126. p.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Életünk, 1988/4. 468–470. p.

Simor András: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. Kritika, 1988/4. 42. p.

Lengyel Balázs: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. = Visszatérés. Pécs. 1990. Jelenkor, 81–83. p.

Rejtjeles tábori lap

--

Sötét és fény kora. Válogatott és új versek

Rapai Ágnes: Beavatás. Könyvvilág, 1989/5. 38. p.

Szitányi György: Takács Zsuzsa: Sötét és fény kora. Magyar Nemzet, 1989. jún. 6. 6. p.

Kartal Zsuzsa: A világ szerelmese. Élet és Irodalom, 1989/30. 10. p.

Pécsi Györgyi: Sötét és fény kora. Népszava, 1989. aug. 26. 8. p.

Szitányi György: Sötét és fény kora. Igen, 1989/6–7. 62. p.

B. Juhász Erzsébet: Eltékozolt esély? Napjaink, 1990/4. 35–36. p.

Vasadi Péter: Kétértelműség a jelekben. Jelenkor, 1990/5. 475–479. p.

Lengyel Balázs: Takács Zsuzsa: Sötét és fény kora. = Visszatérés. Pécs. 1990. Jelenkor, 93–96. p.

Viszonyok könnye

Papp Ágnes Klára: Ex libris. Takács Zsuzsa: Viszonyok könnye. Élet és Irodalom, 1992/20. 25. p.

Ferencz Győző: Pokol és ima. Kortárs, 1992. júl. 7. 97–101. p.

Schein Gábor: Takács Zsuzsa: Viszonyok könyve (sic!). Vigilia, 1992/10. 799. p.

Tamás Ferenc: Napló és összerakós játék. Magyar Napló, 1992/26. 42–43. p.

Dobozi Eszter: Az árnyalatok poézise. Alföld, 1993/1. 75–77. p.

Keresztury Tibor: A fénykor búcsúztatása. Jelenkor, 1993/2. 167–168. p.

Vasy Géza: Versekhez közelítve IV. Takács Zsuzsa: Viszonyok könyve. (sic!) Forrás, 1993/3. 84–85. p.

Báthori Csaba: Rítus és szabadság. Holmi, 1993/8. 1134–1136. p.

Tárgyak könnye

Schein Gábor: Takács Zsuzsa Tárgyak könnye című kötetéről. Műhely, 1994/6. 65–66. p.

Legeza Ilona: Takács Zsuzsa Tárgyak könnye. = http://cgi.t-online.hu/ilegeza/sendpage.cgi?rec=li2122

Vörös István: Tárgyak könnye, Viszonyok könnye. Tanító, 1997. febr.

Utószó

Vörös István: Te, ő, én. Élet és Irodalom, 1996/22. (máj. 31.) 14. p.

Báthori Csaba: Haláltér. Műhely (Győr), 1996/5. 51–52. p.

Payer Imre: Takács Zsuzsa: Utószó. Vigilia, 1996/11. 876–877. p.

Tamás Ferenc: „...edzés a végső egyedüllétre...” Jelenkor, 1997/2. 194–200. p.

Villányi László: Életszomj. Pannonhalmi Szemle, 1997/3. 132–136. p.

Mesterházi Mónika: Valaki néz egy ablakból. Holmi, 1997/8. 1156–1161. p.

Tóth Csaba: A grammatikai szerepek hálójában. Alföld, 1998/5. 102–105. p.

Báthori Csaba: Haláltér. = B. Cs.: A nyíl és a húr. Pozsony. 2005. Kalligram, 372–381. p.

A bűnök számbavétele

Bán Zoltán András: A boldogtalan bűntudat. Élet és Irodalom, 1998. jún. 5.

Orbán Gábor: A bűnök számbavétele. Új Ember, 1998. szept. 20.

Rónay László: Takács Zsuzsa: A bűnök számbavétele. Kritika, 1999/1. 37. p.

Schein Gábor: Meghívó. Alföld, 1999/4. 89–94. p.

Bedecs László: Bűn, bűntudat, emlékezet. Jelenkor, 1999/6.

Egri Zsolt: Valami változott. Műhely (Győr), 1999/4. 86–87. p.

Keresztury Tibor: Az álom anyagszerűsége. = K. T.: Kételyek kora. Bp. 2002. Magvető, 117–118. p.

A letakart óra

Ferencz Győző: Idővetületek. Népszabadság, 2001. május 12. 31. p.

Bodor Béla: A múlás-jelenség. Élet és Irodalom, 2001/24. (jún. 15.) 25. p.

Schein Gábor: Asztalbontás. Holmi, 2001/12. 1689–1691. p.

Lator László: Ki írja, hogy csinálja? Jelenkor, 2002/11. 1195–1197. p.

Major Anita: Takács Zsuzsa: A letakart óra. Vigilia, 2002/11. 879. p.

V. Gilbert Edit: Takács Zsuzsa: A letakart óra. Kritika, 2004/9. 31. p.

Üdvözlégy utazás

Reményi József Tamás: A megmaradt készség. Népszabadság, 2004. szept. 11.

Báthori Csaba: Én, egy, százezer. Magyar Narancs, 2004/41. (okt. 7. 37. p.

Dérczy Péter: A bátor szív. Élet és Irodalom, 2004/44. (okt. 29.) 24. p.

Ambrus Judit: Ex libris. Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás! Élet és Irodalom, 2004/48. 23. p.

Borbély Szilárd: Ex libris. Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás! Élet és Irodalom, 2004/50. (dec. 10.) 23. p.

Tóth Ákos: De fato. Új Forrás, 2005/4. 38–45. p.

Bodor Béla: Beszédgyakorlat tiltott nyelven. Holmi, 2005/10. 1299–1303. p.

Rácz Péter: Szorongató és fenséges. Jelenkor, 2005/10. 985–988. p.

Zsille Gábor: Sötét nap, fényes csillag. Magyar Napló, 2005/11. 39–40. p.

Baán Tibor: „A távozás tere”. Műhely (Győr), 2006/2. 73–74. p.

Acsai Roland: „A Kármel hegyére vezető út”. Litera, 2005. márc. 25. http://www.litera.hu/object.25273eb6-a380-4d9b-ba8c-c2fab81e33c3.ivy

Halmai Tamás: Gazdaság és hűség. Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás! című verséről. Vigilia, 2006. okt. 773–776. p.

A megtévesztő külsejű vendég

Reményi József Tamás: Kivilágított. Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég. Népszabadság, 2007. május 26. http://nol.hu/cikk/447984/

N. N.: Klasszikusok, félklasszikusok és kortársak. Heti Válasz, 2007/22. (máj. 31.)

Miklya Anna: Takács Zsuzsa férfi is meg nő is. Könyvesblog http://konyves.blog.hu/2007/05/31/takacs_zsuzsa_ferfi_is_meg_no_is

Bodor Béla: Próza feltétlenül és feltételekkel. Litera, 2007. jún. 2. http://www.litera.hu/object.8e827c75-fa1b-47ab-a4d2-eccdaf649272.ivy

László Emese: Egy másik kezdés. Élet és Irodalom, 2007/24. (jún. 15.)

Budavári Csilla: Önéletrajz vagy amit akartok. Prae, 2007. szept. http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=762

Kolozsi Orsolya: A világ mutatványossátrának kakasülőjén. HÍD (Újvidék), 2007. szept. http://64.233.183.104/search?q=cache:siJcebqvYLYJ:www.epa.oszk.hu/01000/01014/00040/pdf/114.pdf+A+vil%C3%A1g+mutatv%C3%A1nyoss%C3%A1tr%C3%A1nak+kakas%C3%BCl%C5%91j%C3%A9n&hl=hu&ct=clnk&cd=2&gl=hu

Ménesi Gábor: Nem akartam otthon lenni. Irodalmi Jelen (Arad), 2007. szept. http://64.233.183.104/search?q=cache:ni8hXK34F7cJ:www.ij.nyugatijelen.com/archiv/2007/2007%2520szeptember/ij3.html+%22M%C3%A9nesi+G%C3%A1bor%22%2B%22Nem+akartam+otthon+lenni%22&hl=hu&ct=clnk&cd=2&gl=hu

Eszéki Erzsébet: Könyvek a karácsonyfa alá. Világgazdaság, 2007. dec. 14. http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=200843

Szegő János: Megtévesztő vendég-szövegek. Beszélő, 2008. márc. http://beszelo.c3.hu/cikkek/megteveszto-vendeg-szovegek

Érfalvy Lívia: Az önazonosság problémája. Vigilia, 2008/4.

Demeter Zsuzsa: Hány novella egy élet? Jelenkor, 2008/7–8. 891. p.

Eisemann György: Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég. (Önéletrajzaim). Műhely (Győr), 2008. Nyár.

Jaj a győztesnek!

Takács Ferenc: Szembenézés. Népszabadság, 2008. dec. 13.

Luchmann Zsuzsanna: Válaszkeresések. Az esszé mint az (ön)megértés alakzata. Jelenkor, 2009/9.

Eisemann György: Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek! Műhely (Győr), 2009/5.

Máthé Andrea: Egy írástudó szétágazó ösvényein. Parnasszus, 2009. Tavasz.

A műfordításokról

Rónai Zoltán: Szerelemnek égő lángja. Keresztes Szent János költeményei magyarul. Katolikus Szemle (Róma), 1988/4.

Beney Zsuzsa: Elmúlt évem könyve. Élet és Irodalom, 1989. jan. 6.

Szabó Ferenc: Láng az őszutóban. http://penta.hcbc.hu/ppek/konyvek/lngosz01.txt

 

A szakirodalmat összeállította Bodor Béla.

 

Fotók

Borítók