Takács Zsuzsa

Digitalizált művek

A Szerző művei lista tételesen, ábécérendben felsorolja a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotását (valamennyi műfajban, a regénytől a versig). A művek címe mögött eredeti megjelenésük helye és évszáma olvasható.

A Szerző kötetei nézet az eredeti könyvmegjelenés szerint csoportosítja a feldolgozott és új, digitalizált változatban közzétett műveket.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Takács Zsuzsa (1938–)

Takács Zsuzsa költő, műfordító, prózaíró Budapesten született 1938. november 23-án.

Édesapja Takács József, jogász, gyámügyi szakember; 1944-ben Szolnok polgármestere, a háború után a Széchényi Könyvtár könyvtárosa, majd az Akadémiai Könyvtár jogi tanácsadója.

Édesanyja Rupp Irén.

A család 1942-ben a Kassa melletti Jászóra költözött, majd 1943-ban visszatértek Magyarországra.

Gimnáziumi tanulmányait a Veres Pálné Gimnáziumban végezte, 1957-ben érettségizett.

Az Orvostudományi Egyetemre jelentkezett, ahová polgári származására hivatkozva nem vették fel. 1957–58-ban párhuzamosan a Színművészeti Főiskola és az ELTE Bölcsészkar vendéghallgatója volt, majd 1958-ban felvették az ELTE Bölcsészkarra, magyar–spanyol–olasz szakra. Egy év után a magyar szakot leadta. 1962-ben szerzett spanyol–olasz szakos tanári oklevelet.

Ugyanebben az évben házasságot kötött Lengyel Péter íróval. Gyermekeik: Lengyel Anna (1969), Lengyel Zsuzsa (1971). 1980-ban elváltak.

1963–64-ben férjével együtt a havannai egyetemen dolgozott mint magyar anyanyelvi lektor. A magyarul tanuló kubai hallgatók nyelvoktatásában vett részt.

1964-től a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított spanyol nyelvet, diplomáciatörténetet és társadalmi ismereteket társadalomtudomány-szakos és tanárképzős hallgatóknak.

1990–2001-ben spanyol–portugál nyelvi tanszékvezető docens. 1995-ben PhD fokozatot szerzett spanyol filológiából.

2001-ben nyugdíjba vonult.

1989–91-ben az Írószövetség elnökségi tagja. 2004-ben kilépett a szövetségből.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a P.E.N. Klub, a Szépírók Társasága és 2007 óta a Széchenyi Irodalmi Akadémia, illetve a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

Fontosabb díjak, elismerések:

1984 – Graves-díj

1988 – József Attila-díj

1990 – Déry Tibor-díj

1993 – Forintos-díj

1997 – a Spanyol Királyság érdemkeresztje (polgári tagozat)

1997 – Weöres Sándor-díj (Soros Alapítvány)

1998 – Radnóti-díj

1998 – Szinnyei Júlia-emlékdíj

1998 – Weöres Sándor-díj

2003 – a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja

2004 – Alföld-díj

2007 – Kossuth-díj

2019 – Artisjus Irodalmi Nagydíj

2019 – Aegon Művészeti Díj

2019 – Szépirodalmi Figyelő-díj

 

Az életrajzot Bodor Béla írta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

Némajáték. Versek. Bp. 1970. Szépirodalmi, 112 p.

A búcsúzás részletei. Versek. Bp. 1977. Szépirodalmi, 67 p.

Tükörfolyosó. Versek. Bp. 1983. Szépirodalmi, 88 p.

Eltékozolt esélyem. Versek. Bp. 1986. Szépirodalmi, 114 p.

Rejtjeles tábori lap. Gyerekversek. Bp. 1987. Móra, 53 p.

Sötét és fény kora. Válogatott versek. Bp. 1988. Magvető, 170 p.

Viszonyok könnye. Versek. Pécs. 1992. Jelenkor, 127 p.

Tárgyak könnye. Versek. Pécs. 1994. Jelenkor, 87 p.

Utószó. Új és válogatott versek. Pécs. 1996. Jelenkor, 162 p.

A bűnök számbavétele. Próza és vers. Pécs. 1998. Jelenkor, 118 p.

A letakart óra. Versek. Bp. 2001. Magvető, 52 p.

Üdvözlégy, utazás! Versek. Bp. 2004. Magvető, 80 p.

A megtévesztő külsejű vendég. Önéletrajzaim. Prózák. Bp. 2007. Magvető, 223 p.

Jaj a győztesnek! Esszék. Bp. 2008. Vigilia, 250 p. (Vigilia/Esszék.)

A test imádása. India. Bp. 2010. Magvető, 160 p.

Tiltott nyelv. Versek. Bp. 2013. Magvető, 91 p.

A sóbálvány. Tárcanovellák. Bp. 2017. Magvető, 88 p.

A Vak Remény. Összegyűjtött versek. Bp. 2018. Magvető, 608 p.

Társszerzővel írt kötetek

Első ének. Szerk. Mezei András. Bp. 1968. Móra. (Kozmosz Könyvek.)

Költők egymás közt. Szerk. Domokos Mátyás. Bp. 1969. Szépirodalmi.

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Varázslók és varázslatok. Kormos István: Fehér mágia. Élet és Irodalom, 1974. aug. 17. 11. p.

Éles és tiszta nyár. Új Írás, 1976/9. 56–60. p

Halálközelben. Hajnal Anna: Alkonyfény. Új Írás, 1979/4. 107–108. p.

Az ablakon túl a félelem betűi. Peter Handkéről. Új Írás, 1980/7. 98–101. p.

E fordításban én őt sirattam. Nagy László Lorca-fordítása. Új Írás, 1980/9. 87–93. p.

Az elvont megszólaltatása. Federico García Lorca posztumusz színdarabja. Új Írás, 1981/10. 97–101. p.

Nagy László Lorca-fordításainak poétikai megközelítése. Filológiai Közlöny, 1982/2–3. 224–244. p.

Megváltástan. Nemes Nagy Ágnes: Között. Új Írás, 1982/5. 108–110. p.

A szenvedélyes, a szabálytalan, a végletes. Arany Jánosról. Új Írás, 1982/10. 121–122. p.

Az anyag lelke. Csukás István: Mintha átvágnánk Tahitin. Új Írás, 1982/12. 124–125. p.

Jancsi és Juliska. Műhely (Győr), 1999. „Gyermek” különszám, 39–40. p.

Interjúk, nyilatkozatok

Sötét és fény kora. (Pályám emlékezete.) Új Írás, 1990/12. 118–128. p.

Ez csaknem olyan, mint amikor egy orvos önmagán kísérletezik. (Curriculum vitae.) Kortárs, 1994/12. 122–128. p.

Lehet, hogy egy régebbi Budapesten szeretnék élni. Kérdező: Varga Lajos Márton. = V. L. M.: Írók Budapestje. Bp. 1996.

Isten és művészet. Válaszok Szűcs Terézia kérdéseire. Kis Tükör (Kolozsvár), 2003. dec. 11–13. p.

Reményről és reménytelenségről, a szív hidegségéről. T. Zs.-val Lucie Szymanowska beszélget. Pannonhalmi Szemle, 2004/4. 85–94. p.

Ha láttál, tudod, hogyan élek. Ménesi Gábor beszélgetése T. Zs.-val. Jelenkor online, http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=392

Beszélgetések terme. Beszélgetőtárs: Miklya-Luzsányi Mónika. Vigilia, 2008. szept. 691–698. p.

Egy idő után tizenkétsoros álmaim voltak. T. Zs.-val Györe Gabriella beszélgetett. Beszélő, 2008. nov–dec.

„Némi reményt kifejezni”. T. Zs.-val Bedecs László beszélget. Parnasszus, 2009. Tavasz. 7–16. p.

 

A bibliográfiát összeállította Bodor Béla, kiegészítette Halmai Tamás.

 

Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Bodor Béla: Takács Zsuzsa költői pályaképe. Készült a DIA számára (2007).

Szakirodalom

Önálló kötet

Halmai Tamás: Takács Zsuzsa. Monográfia. Bp. 2010. Balassi.

Tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, interjúk, köszöntők

Juhász Ferenc, Rónay György: [Az Új Írás körkérdése pályakezdésről, pályakezdőkről]. Új Írás, 1969/7. 63–65., 72–73. p.

Vadas József: Two young hungarian poets / Deux Jeunes poetes hongrois. Takács Zsuzsa és Petri György. Arion 5, Bp. 1972. Corvina, 97–101. p.

Baán Tibor: „A szenvedélyes arc a keretből kihajol”. Takács Zsuzsa költészetéről. Mozgó Világ, 1988/4. 125–127. p.

Baán Tibor: A szenvedélyes én. Takács Zsuzsa költészetéről. Újhold Évkönyv, 1991/1. 184–191. p.

Bárdos László: A találkozás lényegisége. Takács Zsuzsa verseiről. Vigilia, 1993/5. 375–378. p.

Szív Ernő [Darvasi László]: Ötvenhárom ceruzarajz. Takács Zsuzsa. Élet és Irodalom, 1995. márc. 10. 6. p.

Báthori Csaba: Titkok és rettegések. Kalligram, 1998. jan–febr. 20–26. p.

Csűrös Miklós: „Folyamatos belső beszéd”. = Cs. M.: Intarzia. Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből. Pomáz. 2000. Kráter Műhely Egyesület, 241–245. p.

Szűcs Terézia: Van későbbi idő? Bevezetés Takács Zsuzsa költészetének olvasásába. Műhely, 2002/5. 62–64. p.

Halmai Tamás: Mielőtt kihűlne a Nap. Takács Zsuzsáról. Terasz, 2007. máj. 1. (Rejtőzködő mesterek IV.) http://www.terasz.hu//terasz.php?id=irodalom&page=cikk&cikk_id=10979

Bodor Béla: „…másféle látásról van szó”. Élet és Irodalom, 2008. nov. 28.

Szabó T. Anna: A születés napja. Beszélő, 2008. nov–dec.

Vörös István: Szekrény a Holdban. Beszélő, 2008. nov–dec.

Hegyi Gábor: A sokkérdésű szfinx. Takács Zsuzsa lírájáról. Beszélő, 2008. nov–dec.

Bodor Béla: „Fénylik nekik az elsötétített éjszaka…”. Nyílt és belső terek Takács Zsuzsa képi világában. Parnasszus, 2009. Tavasz. 17–22. p.

Vasadi Péter: „alig tekintve széjjel…”. Parnasszus, 2009. Tavasz. 23–24. p.

Halmai Tamás: „Köszönetünk és kétségbeesésünk”, Közelítés Takács Zsuzsa költészetéhez, Parnasszus, 2009/ tavasz, 25-33.p. = kötetben: H.T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 9-20.p.Vörös István: Két Takács-szonett. Parnasszus, 2009. Tavasz. 34. p.

Kölüs Lajos: Takács Zsuzsa a JAK-táborban. Parnasszus, 2009. Tavasz. 46–48. p.

Halmai Tamás: Az álom körvonaltalan tárgyai : Takács Zsuzsa költészete a hatvanas-hetvenes években, Jelenkor, 2009. (52. évf.) 9. sz. 943-952. old. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1783/az-alom-korvonaltalan-targyai  = H.T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 23-38. p.

Szalagyi Csilla: Folytonosság a lírai beszédben: Pilinszky János költészetének irodalmi recepciója Takács Zsuzsánál, Irodalomismeret, 2011/3. 37-47.p. Teljes szöveg (PDF) http://epa.oszk.hu/03200/03258/00004/pdf/EPA03258_irodalomismeret_2011_03_037-047.pdf

Krusovszky Dénes: Az emlékezet közös többszörösei : Takács Zsuzsa novelláiról, Beszélő 16. évf. 5. sz. (2011. máj.), 81-83. p.  http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-emlekezet-kozos-tobbszorosei = K.D.: Kíméletlen szentimentalizmus : esszék, kritikák , L'Harmattan, [2014].  57-61. p.

Tompa Zsófia: Arccal szemközt állani : Gondolatok Beney Zsuzsa Tél és Takács Zsuzsa Nyár című versfüzérének dialógusáról, Vigilia, 2011. (76. évf.) 7. sz. 501. p.

Hernádi Mária: A kegyelem órája : Vörösmarty Mihály: A vén cigány, Takács Zsuzsa: Végtelen órán, In.: A vén cigány : a Székesfehérvárott és Kápolnásnyéken 2011. április 20-22-e között rendezett A vén cigány-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. 278-285. p.

Reményi József Tamás: Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv : Artisjus Irodalmi Díj költészet kategóriában (laudáció), Élet és irodalom 58. évf. 17. sz. (2014. ápr. 25.), 10. p. http://www.es.hu/cikk/2014-04-25//artisjus-irodalmi-dijak.html

Kelemen Lajos: Egy szenzibilis realista : néhány megjegyzés Takács Zsuzsa Tiltott nyelv című kötete ürügyén, In.: Búvópatak, 13. évf. 5. sz. (2014. máj.), 14-15. p.

Szénási Zoltán: A könnyek tárgya:Tárgyiasság és poétika Takács Zsuzsa három kötetében, Alföld, 2013/7. 39-45. p. http://kulter.hu/alfold/2013/alfold_201307.pdf Kötetben: Sz. Z.: Örökkék ég alatt : tanulmányok, Savaria Univ. Press Szombathely, 2016, 136-144. p.

Szalagyi Csilla: Testek maszkjai mögött: megtestesülések Takács Zsuzsa A test imádása, India című kötetében  = Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában / szerk. Boros Oszkár [et al.],Gondolat, Budapest. 2014. 232-239.p.

Halmai Tamás: A földi határok : Takács Zsuzsa: Madarak beszélgetése = H. T.: Az anyagtalan morfológiája : esszék, kritikák / Halmai Tamás, Kronosz, Pécs 2014. 56-57. p.

Szalagyi Csilla: "Nincs kijárat”: nyitott és zárt terek geometriája Takács Zsuzsa és Pilinszky János költészetében, kötetben: Térérzékelések, térértelmezések / [szerk. Ádám Anikó, Radvánszky Anikó]. – Budapest, Kijárat, 2015. 254-264.p.

Szénási Zoltán: Az ünnep ideje. Vörösmarty, Babits és Takács Zsuzsa egy-egy verséről, Vigilia, 2015/4.262-268. p. = Sz.Z.: Örökkék ég alatt : tanulmányok, Savaria Univ. Press, Szombathely 2016. 51-59. p.

Szalagyi Csilla: „Nemsokára már tréfált vele Brahms”. Takács Zsuzsa zeneleírásai, Vigilia, 2017/7.  508–517. p. 

Egy idegen erdő mélyén: Takács Zsuzsa hetvenéves / [riporter] Papp Sándor Zsigmond, Népszabadság 66. évf. 273/2. sz. (2008. nov. 22.), 10. p.

Nagy találkozások. Takács Zsuzsával beszélget Szőnyeg-Szegvári Eszter és Szénási Zoltán, Új Forrás, 2012/ 3. 6-16.p.

Takács Zsuzsa: A katarzis gyógyít. Nagyvizit Takács Zsuzsánál 1.  Jánossy Lajos, Keresztury Tibor, 2012. november 1.  http://www.litera.hu/hirek/en-nem-akarom-megismerni-onmagamat

Takács Zsuzsa: Ma is versmonológokat álmodom. Nagyvizit Takács Zsuzsánál 2., Jánossy Lajos, Keresztury Tibor, 2012. november 5.  http://www.litera.hu/hirek/en-nem-akarom-megismerni-onmagamat-2

Keresztury Tibor: Nyugtalanító és finom. Takács Zsuzsa születésnapjára. 2013. november 25. http://www.litera.hu/hirek/nyugtalanito-es-finom

Ayhan Gökhan:                Az utolsó szó jogán kellene írni : beszélgetés Takács Zsuzsa költővel, Népszabadság 71. évf. 183. sz. (2013. aug. 7.), p. 16.

Urfi Péter: „Ne legyen hazugság benne” – Takács Zsuzsa költő, Magyar Narancs, 2014/10. (03. 06.) http://magyarnarancs.hu/konyv/ne-legyen-hazugsag-benne-89067

Ayhan Gökhan: „A vers számomra vallomástétel” – Interjú Takács Zsuzsával. 2017. március 3. https://nullahategy.hu/a-vers-szamomra-vallomastetel-interju-takacs-zsuzsaval/

Takács Zsuzsa: Ha mindent tudnék magamról, biztosan nem írnék többet. A Litera beszélgetése Takács Zsuzsával, http://www.litera.hu/hirek/takacs-zsuzsa-ha-mindent-tudnek-magamrol-biztosan-nem-irnek-tobbet

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Némajáték

Domokos Mátyás: Bemutatjuk Takács Zsuzsát. Könyvtájékoztató, 1970/11. 8–9. p.

gl. : Némajáték. Takács Zsuzsa versei. Magyar Nemzet, 1971. febr. 28. 13. p.

F. R. [Falus Róbert]: „Költők egymás közt”. Népszabadság, 1971. márc. 19. 7. p.

B. Gy. [Bessenyei György]: Néma játék. Takács Zsuzsa verseskötetéről. Népszava, 1971. júl. 17. 8. p.

Demény Ottó: Takács Zsuzsa: Némajáték. Magyar Hírlap Melléklet, 1971. márc. 13. 4. p.

Székely Magda: A szabadvers új hullámában. Élet és Irodalom, 1971. 12. 11. p.

Pomogáts Béla: T. Zs.: Némajáték. Kritika, 1971/5. 55–57. p.

Veress Miklós: Varázsolás és ellenvarázslat. 3 költő. Tiszatáj, 1971/6. 560–563. p.

Kulin Ferenc: T. Zs.: Némajáték. Kortárs, 1971/7. 1160–1161. p.

Alföldy Jenő: Költőavatás. 3 költő. Új Írás, 1971/7. 120–123. p.

Tamás Attila: Kilenc elsőkötetes lírikusról. Tiszatáj, 1971/8. 746–753. p.

Simon Zoárd: Költők indulása. Több elsőkötetesről. Életünk, 1972/1. 89–91. p.

Halmai Tamás: Az álom körvonaltalan tárgyai: Takács Zsuzsa költészete a hatvanas-hetvenes években, Jelenkor, 2009/ 9. sz. 943-952. p., kötetben: H. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 23-29.p.
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1783/az-alom-korvonaltalan-targyai

Szalagyi Csilla: Gyöngéd figyelem játéka, Új forrás 2017/5, 29-38.p. 

A búcsúzás részletei

F. R. (Falus Róbert): Könyvszemle. Mai költészetünk. Népszabadság, 1977. jan. 25.

– boross – : T. Zs.: A búcsúzás részletei. Kritika, 1977/2. 24. p.

Fábri Péter: A búcsúzás részletei. Takács Zsuzsa versei. Új Tükör, 1977/7. 40. p.

Lengyel Balázs: Második kötetes költők. 3 költő. Élet és Irodalom, 1977/13. 11. p.

Kabdebó Lóránt: Versek között. Három költőnő [Várkonyi Anikó, Gutai Magda, T. Zs.]. Magyar Hírlap, 1977. május 22. 10. p.

Pomogáts Béla: Harmincasok. 5 költő. Új Írás, 1978/7. 89–91 p.

Tükörfolyosó

Szederkényi Ervin: Létezés-technikai zavaraink versben és prózában. Dunántúli Napló, 1983. ápr. 23. 9. p.

Budai Katalin: A költő videója. Élet és Irodalom, 1983/30. 11. p.

Pomogáts Béla: Tükörfolyosó. Takács Zsuzsa versei elé. Új Tükör, 1983. aug. 7.

Barta Erzsébet: Takács Zsuzsa: Tükörfolyosó. Alföld, 1983/9. 75–76. p.

Ferenczi László: New Volumes of Poetry. The New Hungarian Quarterly, 1983/92. 175. p.

Csűrös Miklós: Tükörfolyosó. Takács Zsuzsa verseskötetéről. Jelenkor, 1984/3. 258–260 p.

Tandori Dezső: „…De hiszen felnőtt! hát vígasztalan…”. Új Írás, 1984/6. 118–120. p.

Albert Zsuzsa: Tükörfolyosó. (Une galerie des glaces). Poésies de Zsuzsa Takács. The Hungarian P.E.N., 1986/27. 110–111. p.

Eltékozolt esélyem

Harkai Vass Éva: Eltékozolt esélyek könyve. Híd, 1987/4. 552–554. p.

Jánosi Zoltán: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. Alföld, 1987/5. 79–81. p.

– t.or [Tóth Sándor]: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. Új Ember, 1987/28. 6. p.

Rónay László: Eltékozolt esélyem. Jelenkor, 1987/7–8. 758–760. p.

Lengyel Balázs: Women’s Fates. The New Hungarian Quarterly, 1987/108. 166–169. p.

Tandori Dezső: „e fájdalomtól már-már”. Új Írás, 1988/2. 124–126. p.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Életünk, 1988/4. 468–470. p.

Simor András: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. Kritika, 1988/4. 42. p.

Lengyel Balázs: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. = Visszatérés. Pécs. 1990. Jelenkor, 81–83. p.

Rejtjeles tábori lap

--

Sötét és fény kora. Válogatott és új versek

Rapai Ágnes: Beavatás. Könyvvilág, 1989/5. 38. p.

Szitányi György: Takács Zsuzsa: Sötét és fény kora. Magyar Nemzet, 1989. jún. 6. 6. p.

Kartal Zsuzsa: A világ szerelmese. Élet és Irodalom, 1989/30. 10. p.

Pécsi Györgyi: Sötét és fény kora. Népszava, 1989. aug. 26. 8. p.

Szitányi György: Sötét és fény kora. Igen, 1989/6–7. 62. p.

B. Juhász Erzsébet: Eltékozolt esély? Napjaink, 1990/4. 35–36. p.

Vasadi Péter: Kétértelműség a jelekben. Jelenkor, 1990/5. 475–479. p.

Lengyel Balázs: Takács Zsuzsa: Sötét és fény kora. = Visszatérés. Pécs. 1990. Jelenkor, 93–96. p.

Halmai Tamás: „…egyetlen szerelem minden”. Takács Zsuzsa Sötét és fény kora című kötetének újraolvasása, Vigilia, 2009/ 8. 590-595. p.
http://epa.oszk.hu/02900/02970/00828/pdf/EPA02970_vigilia_2009_08_590-595.pdf  Kötetben: H. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 55-63. p.

Viszonyok könnye

Papp Ágnes Klára: Ex libris. Takács Zsuzsa: Viszonyok könnye. Élet és Irodalom, 1992/20. 25. p.

Ferencz Győző: Pokol és ima. Kortárs, 1992. júl. 7. 97–101. p.

Schein Gábor: Takács Zsuzsa: Viszonyok könyve (sic!). Vigilia, 1992/10. 799. p.

Tamás Ferenc: Napló és összerakós játék. Magyar Napló, 1992/26. 42–43. p.

Dobozi Eszter: Az árnyalatok poézise. Alföld, 1993/1. 75–77. p.

Keresztury Tibor: A fénykor búcsúztatása. Jelenkor, 1993/2. 167–168. p.

Vasy Géza: Versekhez közelítve IV. Takács Zsuzsa: Viszonyok könyve. (sic!) Forrás, 1993/3. 84–85. p.

Báthori Csaba: Rítus és szabadság. Holmi, 1993/8. 1134–1136. p.

Báthori Csaba: Takács Zsuzsa világa. 1. Titkok és rettegések. 2. Rítus és szabadság : Takács Zsuzsa: Viszonyok könnye. 3. Én, egy, százezer = B. Cs.: Játék a sötéttel : esszék, Budapest : Napkút K., 2007. - 1. [r.], 2. köt. p. 36-48., 2. [r.], 2. köt. p. 49-55., 3. [r.], 2. köt. 55-58. p.

Tárgyak könnye

Schein Gábor: Takács Zsuzsa Tárgyak könnye című kötetéről. Műhely, 1994/6. 65–66. p.

Legeza Ilona: Takács Zsuzsa Tárgyak könnye. = http://cgi.t-online.hu/ilegeza/sendpage.cgi?rec=li2122

Vörös István: Tárgyak könnye, Viszonyok könnye. Tanító, 1997. febr.

Utószó

Vörös István: Te, ő, én. Élet és Irodalom, 1996/22. (máj. 31.) 14. p.

Báthori Csaba: Haláltér. Műhely (Győr), 1996/5. 51–52. p.

Payer Imre: Takács Zsuzsa: Utószó. Vigilia, 1996/11. 876–877. p.

Tamás Ferenc: „...edzés a végső egyedüllétre...” Jelenkor, 1997/2. 194–200. p.

Villányi László: Életszomj. Pannonhalmi Szemle, 1997/3. 132–136. p.

Mesterházi Mónika: Valaki néz egy ablakból. Holmi, 1997/8. 1156–1161. p.

Tóth Csaba: A grammatikai szerepek hálójában. Alföld, 1998/5. 102–105. p.

Báthori Csaba: Haláltér. = B. Cs.: A nyíl és a húr. Pozsony. 2005. Kalligram, 372–381. p.

A bűnök számbavétele

Bán Zoltán András: A boldogtalan bűntudat. Élet és Irodalom, 1998. jún. 5.

Orbán Gábor: A bűnök számbavétele. Új Ember, 1998. szept. 20.

Rónay László: Takács Zsuzsa: A bűnök számbavétele. Kritika, 1999/1. 37. p.

Schein Gábor: Meghívó. Alföld, 1999/4. 89–94. p.

Bedecs László: Bűn, bűntudat, emlékezet. Jelenkor, 1999/6.

Egri Zsolt: Valami változott. Műhely (Győr), 1999/4. 86–87. p.

Keresztury Tibor: Az álom anyagszerűsége. = K. T.: Kételyek kora. Bp. 2002. Magvető, 117–118. p.

A letakart óra

Ferencz Győző: Idővetületek. Népszabadság, 2001. május 12. 31. p.

Bodor Béla: A múlás-jelenség. Élet és Irodalom, 2001/24. (jún. 15.) 25. p.

Schein Gábor: Asztalbontás. Holmi, 2001/12. 1689–1691. p.

Lator László: Ki írja, hogy csinálja? Jelenkor, 2002/11. 1195–1197. p. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/265/ki-irja-hogy-csinalja  = Szabad szemmel : esszék, Budapest : Európa, 2016. 163-169. p.Major Anita: Takács Zsuzsa: A letakart óra. Vigilia, 2002/11. 879. p.

V. Gilbert Edit: Takács Zsuzsa: A letakart óra. Kritika, 2004/9. 31. p.

Üdvözlégy, utazás!

Reményi József Tamás: A megmaradt készség. Népszabadság, 2004. szept. 11.

Báthori Csaba: Én, egy, százezer. Magyar Narancs, 2004/41. (okt. 7. 37. p.

Dérczy Péter: A bátor szív. Élet és Irodalom, 2004/44. (okt. 29.) 24. p.

Ambrus Judit: Ex libris. Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás! Élet és Irodalom, 2004/48. 23. p.

Borbély Szilárd: Ex libris. Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás! Élet és Irodalom, 2004/50. (dec. 10.) 23. p.

Tóth Ákos: De fato. Új Forrás, 2005/4. 38–45. p.

Bodor Béla: Beszédgyakorlat tiltott nyelven. Holmi, 2005/10. 1299–1303. p.

Rácz Péter: Szorongató és fenséges. Jelenkor, 2005/10. 985–988. p.

Zsille Gábor: Sötét nap, fényes csillag. Magyar Napló, 2005/11. 39–40. p.

Baán Tibor: „A távozás tere”. Műhely (Győr), 2006/2. 73–74. p. = Baán Tibor: „A távozás tere", "A megismerés kalandja" c. fejezet részeként, In: Nagylátószög : művek, utak, irányok,Hét Krajcár, Budapest , 2010. 116-123. p.

Acsai Roland: „A Kármel hegyére vezető út”. Litera, 2005. márc. 25. 

Halmai Tamás: Gazdagság és hűség. Takács Zsuzsa Üdvözlégy, utazás! című verséről, Vigilia, 2006/10. 773-776. p. http://epa.oszk.hu/02900/02970/00794/pdf/EPA02970_vigilia_2006_10_773-776.pdf Kötetben: T. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 106-122.p.

Máthé Andrea: Tartókötélen - avagy Út a lélek éjszakájában (Az "Akarsz-e játszani" c. fejezet részeként) = M. A.: A könyv csábítása : tanulmányok, esszék, kritikák, L'Harmattan, Budapest 2009. - 223-225. p.

Szűcs Teri: A válasz reményében, Parnasszus 15. évf. 1. sz. (2009. Tavasz), 42-45. p.

Bányai János: Későmodern poétika : Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás = B.J.: Költő(k), könyv(ek), vers(ek) : könyv és kritika IV., Forum, Újvidék 2010. 232-235. p.

A megtévesztő külsejű vendég

Reményi József Tamás: Kivilágított. Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég. Népszabadság, 2007. május 26. = R.J.T.:  Zsurnál : újságos kritikák, : Kortárs, Budapest, 2007. 101-103. p.

N. N.: Klasszikusok, félklasszikusok és kortársak. Heti Válasz, 2007/22. (máj. 31.)

Miklya Anna: Takács Zsuzsa férfi is meg nő is. Könyvesblog http://konyves.blog.hu/2007/05/31/takacs_zsuzsa_ferfi_is_meg_no_is

Bodor Béla: Próza feltétlenül és feltételekkel. Litera, 2007. jún. 2. 

László Emese: Egy másik kezdés. Élet és Irodalom, 2007/24. (jún. 15.)

Budavári Csilla: Önéletrajz vagy amit akartok. Prae, 2007. szept. http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=762

Kolozsi Orsolya: A világ mutatványossátrának kakasülőjén. HÍD (Újvidék), 2007. szept. http://64.233.183.104/search?q=cache:siJcebqvYLYJ:www.epa.oszk.hu/01000/01014/00040/pdf/114.pdf+A+vil%C3%A1g+mutatv%C3%A1nyoss%C3%A1tr%C3%A1nak+kakas%C3%BCl%C5%91j%C3%A9n&hl=hu&ct=clnk&cd=2&gl=hu

Ménesi Gábor: Nem akartam otthon lenni. Irodalmi Jelen (Arad), 2007. szept. http://64.233.183.104/search?q=cache:ni8hXK34F7cJ:www.ij.nyugatijelen.com/archiv/2007/2007%2520szeptember/ij3.html+%22M%C3%A9nesi+G%C3%A1bor%22%2B%22Nem+akartam+otthon+lenni%22&hl=hu&ct=clnk&cd=2&gl=hu

Eszéki Erzsébet: Könyvek a karácsonyfa alá. Világgazdaság, 2007. dec. 14. http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=200843

Szegő János: Megtévesztő vendég-szövegek. Beszélő, 2008. márc. http://beszelo.c3.hu/cikkek/megteveszto-vendeg-szovegek

Érfalvy Lívia: Az önazonosság problémája. Vigilia, 2008/4.

Demeter Zsuzsa: Hány novella egy élet? Jelenkor, 2008/7–8. 891. p.

Eisemann György: Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég. (Önéletrajzaim). Műhely (Győr), 2008. Nyár.

Halmai Tamás: Vállra hajtott fej, Új Forrás, 2009/ 4 56-59.p. http://epa.oszk.hu/00000/00016/00144/090414.htm  Kötetben: H. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 140-143. p.

V. Gilbert Edit: Lidércek ha találkoznak, avagy mit kezdjünk a feldolgozhatatlannak? Parnasszus, 2009. Tavasz (XV. évf. 1. szám),35-41.

Jaj a győztesnek!

Takács Ferenc: Szembenézés. Népszabadság, 2008. dec. 13.

Luchmann Zsuzsanna: Válaszkeresések. Az esszé mint az (ön)megértés alakzata. Jelenkor, 2009/9.

Eisemann György: Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek! Műhely (Győr), 2009/5.

Máthé Andrea: Egy írástudó szétágazó ösvényein. Parnasszus, 2009. Tavasz. 15. évf. 1. sz. 49-50.p.

Bodor Béla: Dolgaink Istennel: Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek!
Holmi, 2010. (22. évf.) 1. sz. 109-114. old. http://epa.oszk.hu/01000/01050/00073/pdf/holmi_22_01_2010_109-139.pdf

A test imádása. India

Szűcs Teri: A testért - Takács Zsuzsa: A test imádása: India; Borbély Szilárd: A Testhez
Beszélő, 2010./  9-12., 142-145. p. 

Halmai Tamás: A test imádása, Új Forrás, 2010/5, 70-77.p. http://epa.oszk.hu/00000/00016/00155/100515.htm Kötetben: H. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 123-131. p.

Ayhan Gökhán: Testnyelv, magas fokon, Népszabadság 68. évf. 159/2.  (2010. júl. 10-11.), 18. p.

Pécsi Györgyi: Test és Lélek, tükörben, maszkban – Takács Zsuzsa: A test imádása. India (kritika), Kortárs, 2010. /11., 105-109. p. http://epa.oszk.hu/00300/00381/00153/EPA00381_kortars_2010_11_3298.html = P. Gy.: Írások és olvasások,  M. Nyugat Kvk., Vasszilvágy, 2011. 54-60.p.

Borbély Szilárd: Verstest megszólító módban, 2010/ 28. (július 16.) 21.p. http://www.es.hu/cikk/2010-07-18/borbely-szilard/verstest-megszolito-modban.html kötetben: B. Sz.: Hungaricum-e a magyar líra? Esszék, kritikák, Parnasszus könyvek, Magasles, IX., 113-115. p.

Ughy Szabina: Uralkodó test, Magyar nemzet 73. évf. 309. sz. (2010. nov. 13.), 35. p.

Bazsányi Sándor: Ex libris, 2010/ 47. (november 26.) 19. p. http://www.es.hu/cikk/2010-11-28/bazsanyi-sandor/ex-libris.html

Szűcs Teri: Ez mind mi leszünk egykor, Jelenkor, 2010./ 12. 1372-1376. p. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2132/ez-mind-mind-mi-leszunk-egykor

Bán Zoltán András: Ex libris, 2011/ 4. (január 28.) 19. p. http://www.es.hu/cikk/2011-01-30/ban-zoltan-andras/ex-libris.html

Németh Zoltán: A létezéstől elkápráztatott nyelv, Tanítvány,  2011/1, 73-76.p. http://veritasnova.hu/index.php/kritika/61-kritika1 Kötetben: N.Z.: Itinerárium,: Media Nova N : Nap K., Dunaszerdahely , 2015. 139-144.p.

Varga Mátyás: Hányféle boldogság? Pannonhalmi Szemle, 2011. / 1.  101.p. 

Komálovics Zoltán: A hozzátartozás poétikája, Műhely, 2011. (34. évf.) 2. sz. 63-66. p.  http://epa.oszk.hu/02900/02978/00031/pdf/EPA02978_muhely_2011_02_64-80.pdf#page=2

Krusovszky Dénes: "Hazafelé tart a testem" Műút, 2011./ 23. sz. 62-65. p. http://epa.oszk.hu/02300/02381/00023/pdf/EPA02381_Muut_2011_023_062-065.pdf = K.D.: Kíméletlen szentimentalizmus : esszék, kritikák,  L'Harmattan, [2014]. 40-46. p.

Jánossy Lajos: Távolról közelre, 2011. június 25. http://www.litera.hu/hirek/tavolrol_kozelre

Kirilla Teréz: A test szerelme Éretted - a végtelenségért. Takács Zsuzsa : A test imádása - India című kötetének egy lehetséges olvasata, Vigilia, 2011./ 12.  954. p. http://www.vigilia.hu/system/files/cikk_pdf/2011/12/kritika_kirilla_terez.pdf

Fekete J. József: Lélek képzelgése, test : Takács Zsuzsa: A test imádása, Nagyítás 2. évf. 30. sz. (2010. júl. 28.), p. 13. = F.J.: Ami átjön : magyar olvasókönyv, Szabadka : Életjel, 2011.225-226. p.

Tiltott nyelv

Bedecs László: Ex libris, 2014/15. (április 11.) 19.p. http://www.es.hu/cikk/2014-04-11/bedecs-laszlo/ex-libris.html

L. Varga Péter: Ex libris, 2013/ 35. (augusztus 30.), 19.p.  http://www.es.hu/cikk/2013-08-30/l-varga-peter/ex-libris.html

Ayhan Gökhán:                Ahol a beszéd elakad, Népszabadság 71. évf. 144. sz. (2013. jún. 22-23.), p. 15.

Türjei Zoltán: Szirom helyett tövissel, Magyar napló, 2015/5. 61-62.p. http://magyarnaplo.hu/wp-content/uploads/2015/09/MN_2015_05.pdf

Szutorisz Szabolcs Bence: Az emlékezés kontinuitása, Tiszatáj, 2015/8. 123-126. p. http://epa.oszk.hu/00700/00713/00287/pdf/EPA00713_tiszataj_2015-08_123-126.pdf

Bedecs László: Mondd a nehezen mondhatót. Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, 2014/3. 345-349. p. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2929/mondd-a-nehezen-mondhatot

Csuday Csaba: Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, Kortárs, 2014/5.   http://epa.oszk.hu/00300/00381/00192/EPA00381_kortars_2014_05_24123.htm = Cs. Cs.: Fantasztikum, mágia, valóság : írások a hispán és a magyar irodalomról, Nap K., Budapest, 2014. 244-251. p.

Lengyel Imre Zsolt: Sütkérezni és kétségbeesni, Magyar narancs, 26. évf. /10. (2014. márc. 6.), 31. p.

Lovas Anett Csilla "Élhettünk volna úgy, mintha éltünk volna", Alföld, 2014/12. 109-111. p. http://kulter.hu/alfold/2014/alfold_201412.pdf

Szűcs Teri: Az éretlenség alázata, Műhely, 2014./3. 69‒70. p.  http://epa.oszk.hu/02900/02978/00047/pdf/EPA02978_muhely_2014_03_69-78.pdf

Pór Péter: "Ő másképpen számol" és "másképpen" "szólal" "meg", Műút,  2013/42. 58-65. p. http://epa.oszk.hu/02300/02381/00042/pdf/EPA02381_muut_2013_42.pdf

Balajthy Ágnes: A vakhit Braille-írása, Műút, 2013/ 42. 65-68. p.  http://epa.oszk.hu/02300/02381/00042/pdf/EPA02381_muut_2013_42.pdf

Tarján Tamás: De nem = T.T.: Éltesse megírt istene : írások költőkről, Cédrus Műv. Alapítvány, Napkút K., Budapest, 2017. 118-120. p.

Rácz Péter: "de mindenki szeret", Élet és irodalom 57. évf. 23. sz. (2013. jún. 7.), 19. p. http://www.es.hu/cikk/2013-06-07/racz-peter/8222de-mindenki-szeret8221.html

P. Simon Attila: Emlékezés egy pöttyös zománcosbögrére, Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, http://www.jelenkor.net/visszhang/224/emlekezes-egy-pottyos-zomancosbogrere

Várkonyi Borbála: A költészet stigmái. Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, Vigilia, 2013/12. 958-960. p.  http://epa.oszk.hu/02900/02970/00880/pdf/EPA02970_vigilia_2013_12_958-960.pdf

Szalagyi Csilla: A tragikus és a romantikus, Új Forrás, 2013/10. 25-32. p. http://ujforras.hu/a-tragikus-es-a-romantikus-takacs-zsuzsa-tiltott-nyelv/

Fekete J. József: A költészet stigmái : Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, Székelyföld 17. évf. 10. sz. (2013. okt.), 159-161. p. http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MjA3Mg==

A sóbálvány

Visy Beatrix: Hogy hívták Lót feleségét? 2017/ 18. (május 5.) 18. p. http://www.es.hu/cikk/2017-05-05/visy-beatrix/hogy-hivtak-lot-feleseget.html

Ficsor Benedek: A fény felé törekedni : mesterek, gyász, versek tiltott nyelven: új Takács Zsuzsa-kötet, Magyar nemzet 76. évf. 193. sz. (2013. júl. 17.), 15. p.

Csepregi Evelyn: Megáll, visszanéz : fikcióból és mindennapi tapasztalatokból épül fel Takács Zsuzsa tárcakötete, Népszava 144. évf. 195. sz. (2017. aug. 22.), p. 12.

Halmi Annamária: Kapaszkodni minden fogantyúba, Takács Zsuzsa: A sóbálvány, Új Forrás, 2017/7, 85-88.p.

Bedecs László: Hajnali fél négy, Alföld, 2017/10. 117-121.p.

Szalagyi Csilla: Álmából ébredve. Takács Zsuzsa: A sóbálvány, Vigilia, 2017./10. 787-790.p.

A Vak Remény. Összegyűjtött és új versek

Visy Beatrix: Egyetemes reménytan, Alföld, 2019/1. 112-118.p. 

A műfordításokról

Rónai Zoltán: Szerelemnek égő lángja. Keresztes Szent János költeményei magyarul. Katolikus Szemle (Róma), 1988/4.

Beney Zsuzsa: Elmúlt évem könyve. Élet és Irodalom, 1989. jan. 6.

Szabó Ferenc: Láng az őszutóban. http://www.ppek.hu/k155.htm​

 

A szakirodalmat összeállította Bodor Béla és Szalagyi Csilla

 

Fotók

Borítók