Szabó Magda

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Szabó Magda (Debrecen, 1917. október 5. – Kerepes, 2007. november 19.)

Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író, költő, műfordító. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

*

 

Debrecenben születik 1917. október 5-én. Édesanyja, Jablonczay Lenke és édesapja, Szabó Elek mindvégig fontos szerepet játszik életében. A debreceni Dóczy leánynevelő intézet növendéke. „A Dóczynak könyörtelen stábja volt. […] utóbb magunk is megkívántuk az erős kezet, s lenéztük a gyengét […], panasz és megjegyzés nélkül elviseltük az igazságtalanságot […].Nálunk nem volt divat az idegcsillapító, sem az öngyilkosság. Felkészültünk az életre.”

Édesapja tanítja meg latinul, és tőle kapja az antikvitás ismeretét és szeretetét; édesanyja áradó fantáziája, napi történetei bűvkörében a legnagyobb természetességgel írnak át műveket és valóságot. Barátnőjével, Mikes Edit Agancsossal gyerekként házi színházat építenek. Kedves tanára, Szondy György olvasmányajánlásai és módszeres irodalmi képzése segíti íróvá formálódását.

1935-ben érettségizik, majd a debreceni egyetemi évek után (ahol 1940-ben magyar–latin szakon végez) két éven át tanít is az intézményben. Egyetemi éveiről Szabó ritkán nyilatkozott, kivéve a többször említett adalékot, hogy alkotóként alig talált irodalmár oktatói közt támogatásra, s hogy konzervatívnak, régimódinak tartotta az ottani irodalomtörténet-oktatást, és szakdolgozatát, amelyet átminősített doktori disszertációvá, a római kori szépségápolásról írta. 1943–44-ben a hódmezővásárhelyi református leánygimnáziumban tanít, majd a háború után Debrecenből a kormányvonattal Budapestre távozik. Második világháborús élményeiről az akkor keletkezett, de későn megjelent, megrázó verses regényből, a csak 1975-től ismert, először a Szilfán halat című gyűjteményes kötetében közölt Szüretből értesülünk. 1945-től a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium filmügyi, majd irodalmi referenseként dolgozik 1949-ben történő elbocsátásáig.

1947-ben köt házasságot Szobotka Tibor íróval, akivel annak 1982-es haláláig együtt élnek. Sokat tesz férje műveinek kiadatásáért, és annak halála után hagyatékát is gondozza.

Szabó Magda a biográfiai térben tett játékos megnyilvánulásaival alaposan megzavarja kritikusainak, pályatársainak, olvasóinak egy részét. Bakó Endre például sehol nem találja sokat hangoztatott harmadik, történelem szakos diplomáját, ám utánajár a hivatalnok apa, Szabó Elek sikkasztási ügyének, amelyet az önéletrajzi szövegekben mély csend fed. Az írói világépítkezés alapkonceptusa – miszerint szétírja, regényesíti, tucatnyi alakváltozatban elénk tárja családfáját, felmenőinek történetét és saját gyermekkorát – sokrétű autofikciós szövegvilágot hoz létre.

Költőnek indul: már egyetemistaként publikál, de jobbnak tartja ezt inkább titkolni egyik, rosszallóan emlegetett irodalomtörténet-oktatója elől, aki nem rokonszenvez a modernista törekvésekkel. Szabó Magda Budapestre érve megismerkedik a kor jelentős íróival, főként az Újhold körével, akikkel szoros művészi-baráti kapcsolatba kerül. Baumgarten-díjának megítélése és fél napon belül történő visszavonása, majd állásukból való elbocsájtásuk Szobotkával 1949–50-ben hozzájárul 1957-ig húzódó hallgatásához. Ez idő alatt tanít, fordít és ír, egyelőre az asztalfióknak.

A két verseskötettel (Bárány, 1947; Vissza az emberig, 1949) debütáló Szabó Magda a kilenc évnyi hallgatás után prózaíróként tér vissza az irodalmi életbe. 1958-ban négy könyve is megjelenik: egy verseskötet: a Neszek, egy gyermekkönyv: a Bárány Boldizsár, egy ifjúsági regény: a Mondják meg Zsófikának! s a Freskó című regény. Ezt követően évente publikál egy vagy több kötetet; a regényeken kívül drámákat, esszéket, útirajzokat és irodalomtörténeti tanulmányokat. (Szakmunkáinak elismert összefoglalása a Kívül a körön 1980-ban megjelent kötete).

Amikor 1959-ben megkapja a József Attila-díjat, így ír: „Most újra itt futhatunk a manézsban, Szobotka is, én is, hány kört szaladjunk még, hogy soha többé ne kételkedjenek abban, hogy ide tartozunk? És mit bírnak még az izmaink?” Médiaszemélyiséggé formálja magát, aprólékosan kidolgozva magánmitológiáját, amit időskorában betegsége is felerősít. Bóka Lászlóval (férje egykori, régi barátjával, írótársával) folytatott kapcsolatát Szobotka és ő is sűrűn említik naplójukban. A férj fájdalmas és rosszalló, utálkozó bejegyzéseire válaszolva Szabó jótevőjükként aposztrofálja Bókát.

Ifjúsági, iskolaregényei közül kiemelkedik az Abigél (1970), amelynek filmsorozat-változata hatalmas népszerűséget hozott, a kor legkiválóbb színészegyéniségeinek is köszönhetően (1977, a forgatókönyvet Szabó Magda írta, rendezte Zsurzs Éva). A regény értelmezői leginkább a műfaji kontaminációkat vizsgálják, vagyis azt, ahogyan az Abigél túlnő a lányregényen, ám már a korabeli kritikák egyike-másika is felvetette, hogy a náci megszállás elől bújtatott lányok háttértörténetére kevés fény vetül. Bár a katonai ellenálló apa szála végig ott van a horizonton, inkább Abigél, a diáklányok kedvében járó, kívánságaikat teljesítő titokzatos figura kilétének rejtélye köti le a figyelmet, s ily módon a történet teadélutáni külsőségekbe bújtatott náciellenes regény. Szabó Magda nem tagadja, hogy műveinek egy része, köztük az Abigél, lelkiismeret-furdalásból íródott: ha a valóságban keveset tudott, tudtunk is tenni, bárcsak így lett volna. „Én a második világháborúban szinte mindent rosszul csináltam, még az a mentségem sincs, hogy nem tudtam, mi az igazság, mert lényegesen jobban tudtam az átlagembernél.” „Magyarország egyszerűen csak szavazott, azzal, ahogy fogadta, Hitler ellen, a háború és a fasizmus ellen, s azok mellett, akik tettek is valamit, nemcsak rémülten és undorodva figyeltek, mint egy írónak még nem is nevezhető nagyon fiatal író, aki elraktározta a nyersanyagot az építkezéshez: az emlékeket. Nemcsak egyénnek, egy országnak is lehet spétreakciója.”

Ez a tanúságtevő, megvalló narratíva ölt testet az 1987-es, Szabó Magda külföldi recepciójában is áttörést hozó Az ajtóban, az önéletrajzi írónőalak, Magduska és a különös, öntörvényű bejárónő, Emerenc kapcsolatának ábrázolásában. Az árulás bevallása és jóvátétele zajlik a nagyon különböző származású, iskolázottságú, hátterű nők történetében, akik számítanak egymásra, szeretik és furcsállják egymást, közelítenek és távolodnak: szükségük van a másikra. Az életben maradó írónőfigura műve Emerenc valóságának, tisztaságának bemutatása a mindig zárt ajtó mögötti titkok feltárásával: ember és állat tiszteletével, hűségével és makacs szolgálatával, életről és halálról alkotott sajátos felfogásával.

Útiesszéiben Szabó megjeleníti, megszemélyesíti az új helyet elvárásainak, gyermek- és fiatalkori tanulmányainak és olvasmányainak a tükrében, plasztikus leírást ad a tájról, az épített környezetről és saját lépéseikről; fáradtságukról, ottani ismerőseikről, programjaikról, kalandjaikról, szállásaikról, szállásadóikról. Az útinaplók gyakori motívuma Szobotka betegsége, rosszulléte, amely az utazást megelőző töprengésekkel és orvosi konzultációkkal kezdődik arról, hogy az állapotromlás kockázata-e a nagyobb vagy a kimozdulással járó mentális öröm. Amerikai ösztöndíjuk során például New York-i karácsonyukat külön töltik: Tibor kórházban, ahol szívinfarktussal kezelik, felesége egy hotelszobában, ahol rájön az amerikai ünnepi forgatagban, nagynénje miért készített ki mindig karácsonyra füvet; hiszen a tevéket, akik a kis jászolhoz járulnak, etetni kell.

A Pilátusban (1963) Iza, a gyakorlatias, jó szándékú fiatal orvosnő megözvegyülő édesanyját (nyomban az apa elvesztése után) magához költözteti a nagyvárosba anyja megkérdezése nélkül, aki nem tud gyökeret ereszteni ott. A kultúrpolitika által erőteljesen támadott Mózes egy, huszonkettő (1967) a generációk közti ellentétet mutatja be: az ötvenes évek fiataljai saját, nem kevésbé kíméletlen szabályaik szerint élnének, s nem akarják viselni szüleik, a háborús nemzedék terhét, traumáit. A nagysikerű Az őz (1959) egyes szám második személyben megszólaló fiktív önéletírás, a főszereplő Eszter életelbeszélése a balesetben éppen elhunyt férfinek, szerelmének. Magáról vall ebben a zaklatott monológban – és Angéláról, örök ellenpólusáról, akinek ő, az immár sikeres Eszter nem tudja megbocsátani a (szerinte) mindvégig könnyű, kipárnázott életét. E regényben Szabó saját, idillinek lefestett gyermekkorának negatív változatát is játékba hozza. E sodró erejű, a megbocsátásra, feloldódásra való képtelenséget ábrázoló műben azt mutatja meg, hogy a gyermekkori elhanyagoltság nyoma később sem múlik, s az erős nő soha nem érezhet elégtételt, mert folyton a gyengéknek vagy magát gyámoltalannak mutatóknak segít a világ. A Danaida (1964) haszontalan, értelmetlen áldozathozója egy mindenkit kiszolgáló könyvtárosnő, akit nem méltányolnak sem gyerekkorában, sem párkapcsolataiban, köztük a házasságában sem. Férje és annak volt anyósa cselédjükként bánnak vele. Kitörhetne egy értelmesebb, öntudatosabb, érettebb létmódba, olvashatna progresszív irodalmat, ugyanis kínálkozik egy rés, de nem teszi. Bár fejezetről fejezetre átírja önéletrajzát, csak legvégül ocsúdik, s ébred fel önérzete.

Történelmi drámái és ifjúsági regényei kissé didaktikusak. Tizennégy éven át tanított: két-két évet Debrecenben és Hódmezővásárhelyen a második világháború alatt, majd négy évnyi minisztériumi hivatali munka után Budapesten, elsőként a Szinyei Merse utcai általános, majd a Horváth Mihály téri gyakorló iskolában. Íróként is profitál az ezzel a korosztállyal és családjukkal való megismerkedésből. Számos lány- és ifjúsági regénye keletkezik ebből a tapasztalatból: a Mondják meg Zsófikának! (1958), az Álarcosbál (1961) és a Születésnap (1962), valamint meseregényei: a Bárány Boldizsár (1958), Sziget-kék (1959) s a Tündér Lala (1965). A magára rótt kilencévnyi hallgatás alatt a műfordításokból (Az öregség villogó csúcsain. Válogatott műfordítások, 1987) is jócskán táplálkozik formaérzéke, erősödik és árnyalódik hangja, tágulnak világának határai.

Tanító, tanáros hangjáért kap némi megrovást mai elemzőitől, Esterházy Péter is észleli esszéin („Szabó Magda jó tanárnő”), ám ennek teljes hiányáról tesz tanúbizonyságot ugyanő az Ókút (1970) és a Régimódi történet (1977) olvasásakor. Az előbbiben Szabó saját gyerekkorát, az utóbbiban anyjáét s az ő felmenőinek széttartó, konfliktussal teli viszonyait rajzolja meg lenyűgöző láttató erővel. Nyomozásának eredményeként az elhallgatott családi titkok után a 19. század Debrecenjének polgár- és dzsentrivilágán, állandónak tetsző magatartástípusokon át az akkori ország állapota is kirajzolódik. Megleli famíliáját, kitöltve a hézagokat addig nem látott rokonok elbeszéléséből, felmentve, kimenekítve ez által néhányukat anyja korlátozott nézőpontú történetmondásából.

Mediatizált írószerepeiben, melyeket előszeretettel ölt magára, követhető Szabó Magda illeszkedése a hatalomhoz, s kitapintható kompromisszumainak története, amelyeknek árán az ötvenes évek végétől elismert, a rendszer által tiltottból tűrtté, majd támogatottá váló művész lesz, aki gyakori külföldi utazásaival, nemzetközi jelenlétével a rendszer hasznára is válik. Szabó Magda egyúttal elővigyázatos, próbál alkalmazkodni, megfelelni mindkét világban, hiszen nyugaton azt vizsgálják, mennyire nyelte magába a kommunista rendszer, hazatérve pedig, hogy nem kollaborál-e a másik oldallal. A rendszer ünnepelt írónőjének lenni folytonos megfelelési művelet, a tabuk tiszteletben tartása, amiért szakmai megítélése egyik oldalról mindmáig az igényes lektűr, a middlebrow regiszterében mozog. Szabó Magda nem foglalkozik a maga mélységében 1944-gyel és 1956-tal, mindössze periferiálisan érinti azokat, nem rendszerkritikus, s igyekszik jó kapcsolatot ápolni a kor vezető kultúrpolitikusaival, amit nyomon követhetünk Aczél Györggyel, Nagy Péterrel, Kardos Györggyel, Illés Endrével folytatott levelezésében. (Ezek kisebb része megjelent, másokba elsősorban Soltész Márton levéltári kutatásainak köszönhetően láthatunk bele.)

Az 1949-ben neki ítélt és fél napon belül visszavont Baumgartner-díja fájó seb, erre vezeti vissza elzárkózását. Nem akar írni ebben a rendszerben, amint gyermeket szülni sem. Parainesisében meg nem született gyermekének, Szobotka Virgilnek (Parainesis, amit elmondtam volna Szobotka Virgilnek, aki majdnem megszületett, de a jó Rákosi emberbarát intézkedései hatására meggondolta) tanácsokat ad a helyes hazafiságra. Figyelmezteti (amennyiben fia is ezt választaná, ha megszületik) az írólét nehézségeire: nem lankadhat figyelme, mindig fel kell jegyezni, ami körülötte történik, hogy az megírható legyen. Hosszasan taglalja a pályatársakkal való szolidaritás, lojalitás fontosságát, azét, hogy ne mondjon, ne terjesszen rosszat róluk. Ne rágalmazza őket, ne keltse rossz hírüket, s ne rontsa el örömeiket, hanem örüljön sikereiknek. (A Sziget-kék alaptörvényei hasonlók: csak jót tenni, rosszat soha, az emberekre nem haragudni; az árulót pedig elfelejtjük, majd töröljük, hogy elfelejtettük.)

Ezek az intések vonatkozhatnak önkritikusan az ő viszonyulására írótársaihoz, hiszen támogató és megkérdőjelező, kétségbevonó szövegeket is találunk kollégáiról a kiterjedt életműben. Nagyon bizonygatja, hogy nem szabad bántani a másikat szavainkkal. Ezekben a tanácsokban, elvekben, vágyakban részint sértettsége, gyanakvása, sebzettsége nyilvánul meg, ami műveinek vegyes fogadtatása miatt nem lankad. Kétségtelen, hogy létezik felső körökből kiinduló támadás, lejárató hadjárat is ellene – leginkább amiatt, hogy az általa ábrázolt dzsentri, (kis)polgári világ rossz közérzetére nem a szocialista ember- és közösségeszményben találja meg a megoldást. Esztétikailag pedig hol kárhoztatják modernista technikájáért: főként a belső monológ és a montázstechnika (Freskó, Disznótor) használatáért, hol éppen ezt dicsérik. Tematikájának, világának szűkössége is gyakran előkerülő kifogás. Ő maga határozottan rosszul viseli a kritikát. Nem engedi Erdődy Edit kandidátusi dolgozatát könyvként megjelenni. Kónya Judit arcképvázlataiból kinövő monográfiája is hosszas ráhagyással, átírással, töredékesen, több hullámban: 1977-ben, majd már Szabó halála után, 2008-ban láthat napvilágot.

Jókai Anna 2017-es Átvilágítás című önéletírása megdöbbentő példákat hoz a kétszínűségre, rosszindulatra, kárörömre. E szöveg tanúsága szerint Szabó mindig Jókait hívta Szobotka depressziói idején, s halála után ugyancsak. A támogató, jó viszony a két írónő közt kölcsönösnek tűnik, később Szabó Magda kellemetlen megnyilvánulásait annak mentális betegségével magyarázza Jókai, ám a Haldimann Évának írt levelekből megtudja, hogy már korábbról datálható a pályatárs rosszmájúsága. (Jókai Anna segítségéről ezekben nem tesz említést, sőt gúnyolódik személyén, nyelvtudásának hiányán, de főként politikai szerepvállalásán, megjelenésén.) Innen is érthető némileg a tartózkodás a sokszorosan szerepjátszó, sértődékeny és hiú Szabó Magda személyétől. Híreszteli magáról, hogy sikeres bosszúálló: aki árt neki vagy Szobotkának, azt sikeresen megátkozza, nyilatkozza több helyütt, például Kabdebónak: „Magda büszkén hirdette, »akiket én megátkozok, azok sorban elpusztulnak«. És sorolni kezdte a hirtelen halálokat.”.

Halála után megjelent, nagy vihart kavart leveleiből is képet alkothatunk Szabó pályatársaihoz fűződő viszonyáról és arról, hogyan igyekszik befolyásolni recepcióját (Drága Kumacs! Levelek Haldimann  Évának. Budapest 2010) is, melyeket svájci kiadójának, fordítójának, kritikusának, barátnőjének címez. Gömöri Györggyel folytatott levelezésének dinamikája ugyancsak láttatja: addig lelkesedik a fiatal pályatársért, amíg az rajong érte, ám végül kikéri magának Gömöri kifogásait a Szemlélőkkel (1977) kapcsolatban, miszerint ez a regénye közép-európai sirám lenne. Nem értheti, aki nem itt él, vág vissza a fiatal magyar emigránsnak. Ez a regény a nyugat-európai viszonyulás, benne a magyar emigráció és a 20. századi Magyarország szembenállásának dühödt megfogalmazása egy meghiúsult szerelmi viszony történetén keresztül. Narratívájában a nyugati diplomaták mit sem értenek belőlünk, torz szűrőn át nézik országunkat, múltunkat, közelmúltunkat, jelenünk küzdelmeit. A fiatal női karakter nem képes elhagyni sokat szenvedett (nem konkretizált, kelet-európai) hazáját a rideg, szenvtelen nyugati diplomata kedvéért, aki nem empatikus az ő népével. A Szemlélőkben nemcsak a jelent, a szocialista építkezést, berendezkedést, hanem a magyar múltat, történelmünk küzdelmeit védi szenvedéllyel, indulattal, de saját érettségét, beérkezettségét is tanúsítani kívánja.

A kiadókkal és lapszerkesztőségekkel töretlennek tűnő népszerűsége és elfogadottsága  idején is sokat csatározik: egy-egy mellre szívott kritika után előfordul, hogy kultúrpolitikustól kér segítséget, jóvátételt, hogy demonstrálják: még ha a Népszabadságban jelent is meg, nem központi, felső álláspont ez róla. Üldözési mániáját bizonyára megalapozta a ’49-es díjvisszavonás s az ezzel mintegy egy időben bekövetkező eltávolítása minisztériumi állásából, ám ezeknél erősebben hat férje felállítása 1950-ben rádiós szerkesztői székéből, akinek életében eztán szellemi segédmunkák következnek – és kényszerű általános iskolai tanítása. Részben azonos időszakot átfogó párhuzamos naplóikból (Nyusziék. Naplók 1950–1958, 2017; Bánom is én:  Naplók 1953–1961, 2019) kitűnik, hogy a feleség rengeteget tesz Szobotka méltó álláshoz jutásáért, aki végül világirodalmat taníthat a pesti bölcsészkaron. Azért is küzd, hogy a férfi írjon és megjelenhessen. A Megmaradt Szobotkának (1983) tisztelgésén túl a Liber mortisban (2011): a halott férjet visszakönyörgő, visszasíró, túlvilágra írt naplólevelekben fogadja meg, ha törik, ha szakad, kiadatja férje megtalált műveit. A traumatizált, folyton betegeskedő, depressziós férfi új életet kezdett vele, s Magda ápolta sűrű betegeskedései idején és segített szüleiknek is. (Egy időben ő, a feleség volt az egyedüli kereső, ő tartotta el hatukat, írja, s összességében másfél évtizeden át ápolja őket.) A férjnek kisebb a lendülete, hite, kitartása saját művek írásához és megjelentetéséhez: cenzúrázzák, visszautasítják, visszahozzák a nyomdából írásait, mert „nincs politikai érdeklődésem, nem állok közel a párthoz, humanista vagyok”. Szabó meggyőződéssel vallja végig: Szobotka nagy formátumú, nyugatos, korát megelőző író, aki az általa fordított és tanulmányozott angolszász, német modernista irodalom egyenrangú hazai képviselője. Hagyatékának gondozójaként sikerül is bizonyos eredményeket elérnie a kiadatás és kritikai felfedezés terén.

Szabó Magda a rendszerváltást követően némileg elhatárolódik a Kádár-kortól; attól tart, rossz fényt vet rá, hogy Aczél kedveltje volt. Aggasztja, kíváncsiak-e még rá a prózafordulat után. Igazodik a keretekhez, követelményekhez, elvárásokhoz. Féltékeny ifjabb pályatársaira, de támogatja is őket, amiről meggyőző példákkal szolgál szakmai kapcsolata Esterházy Péterrel.

A rendszerváltás pillanatában, 1990-ben érkező, ezért is kevés figyelmet kapó A pillanat Szabó Magda posztmodern, feminista remeke a női Aeneasról meg a komisz, de Creusa szolgálatába álló (részben saját költésű) istenvilágról, akiknek hála a Tróját elhagyók és új hont alapítók közt már nincs ott az eredeti Aeneas. Creusa képviseli, sajátosan, nem hagyva, hogy mint Vergiliusnál, mellőzzék, félrelökjék a nőt, eltüntessék az élők sorából mint nehezéket, aki rontja az új honalapítás esélyét. Aeneas női testben menekül. Szabó átiratában ugyanis Creusa, a feleség elhiteti mindenkivel: ő maga Aeneas, ám isteni akaratból volt felesége testében jut ki Trójából. A gyakran hexameterbe váltó regényszöveg ezt a férfi–női kettősséget testesíti meg, a magányos, női hős felelősségét, permanens önálcázását, szerelmi, ám így megvalósulhatatlan sóvárgását.

A gyakori belső monológok, melyek ugyan nem a tudat mélyvilágának káoszát beszélik el, az időszerkezet összetettsége, a nézőpontváltások ellenére, amelyek a Freskó és a Disznótor kompozícióját, elbeszélésmódját a kortárs európai regénypoétikához hasonítják, Szabó Magda narrációját a hagyományosabb, nagy történetet elmesélő regényfelfogás kései képviselőjeként tartják számon.

Regényeit mitológiai, bibliai inter- és jellegzetes intratextualitás jellemzi: saját szüzséinek alakváltozatai a középosztályt, az egykori dzsentrit, a debreceni és vidéki Magyarországot, a sikert, önmegvalósítást kereső nőket állítják középpontba alteregóikkal, hol sötétebbre, hol a vágyott irányba stilizált cselekménnyel. Legismertebbek a fikcionálás különböző fokain álló családregényei, melyek folyományaként életének vége felé megírja a Für Elisét (2002) mint valódi önéletírásaként beharangozott művét. Igaz verzióként kínálja fel e művét a trianoni árva testvérrel, Cilivel.

Költői, majd irodalomtörténészi teljesítménye jobbára elismerést arat. Debrecen és az ország történelmi fordulópontjait feldolgozó drámái közül az országalapításról szóló Az a szép, fényes nap (1976) keltette a legnagyobb figyelmet. Disznótor című regényéből megírja a Kígyómarás című drámát. Színházi bemutatói többnyire sikeresek. Tárcái, publicisztikái, novellái számos gyűjteményben olvashatók.

Számos magyar és külföldi kitüntetés tulajdonosa. 1978-ban megkapja a Kossuth-díjat, 2003-ban a franciaországi Femina-díjat, 2006-ban Budapest díszpolgárának választják. Szerepet vállal a református egyházi közéletben.

Olvasás közben hunyt el 2007. november 19-én kerepesi otthonában.

Életművének, hagyatékának gondozását (örököse, a keresztfiának mondott Tasi Géza révén), korai szövegeinek, zsengéinek kiadását az irodalomtörténészek egy részének aggodalmai kísérik. A Für Elise sokat ígért, minden könyvbemutatón beharangozott folytatása végül nem készült el. Az idősödő, beteg, de külföldi útjairól, a díjátvételekről, a megszaporodó szereplésekről és nemzetközi kiadóival való kapcsolattartásról lemondani nem akaró írónő maga után hagyta ezt a hiányt kilencven évesen bekövetkezett halálakor. Magdaléna címmel adták ki a Szabó régen megírt szövegét különféle műfajokkal  keverő szöveget, amely palimpszesztjellegével, többes szerzőségével megosztó, hibrid, ám érdekes kötet lett.

Halálának 10., születésének 100. évfordulóján, 2017-ben Pécsett és Egerben is konferencia zajlott, melyekből kötetek jöttek létre.

Írói életművét a recepció ma többféleképpen értékeli. Egyesek nagyszerű, egyes írásaiban világszínvonalú szerzőnek tartják, aki újrahangolva beszéli el az ország és családja történeteit, tanúságot téve a mulasztásról, bűnről. A másik oldal patologikus-mitikus ismétlődésnek látja a pszichotörténeti alapzatú újramondást az élettények narratívuma és az irodalmi művek dialógusba hozásával. „Ha egy könyvbarát vagy esztéta feloldhatatlan káoszt érzékel a földön, aligha elégíti ki az én munkásságom, mert mindig a disszonancia egyetlen, de valahogy mindig fellelhető harmonikus hangzatát keresem, és arra építkezem.” Ezt maga Szabó Magda mondja, érzékelve, hogy mi lesz a gond életművével: túlontúl kereknek tűnik a történetmesélése. Kimondva-kimondatlanul ez a leggyakoribb esztétikai ellenérv ellene mindmáig. Önértelmezése szerint mindazonáltal a magyar népballada szimultán szerkezete lehetett öntudatlan mintája, „amely kihagy, és amely majdnem mindig több ember szemszögéből ábrázolja az eseményeket”. Modern és posztmodern írásjegyei nem veszik át az uralmat az ábrázolhatóság hitében fogant (realista eszmény) és a harmonikusabbra, élhetőbbre komponált (romantikus vágy) világváltozat teremtésének gyakorlata felett.

 

Fontosabb díjak, elismerések:

1949 – Baumgarten-díj (visszavonva)

1959, 1972 – József Attila-díj

1977 – Debrecen díszpolgára

1978 – Kossuth-díj

1982 – SZOT-díj

1983 – Pro Urbe Budapest-díj

1987 – Csokonai-díj

1992 – a Getz Corporation díja

1996 – Déry Tibor-jutalom

1998 – Szép Ernő-jutalom

2000 – Nemes Nagy Ágnes-díj

2001 – Corvin-lánc

2003 – Femina-díj

2003 – Prima Primissima-díj

2003 – Gundel Művészeti Díj

2006 – Budapest díszpolgára

2007 – a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozat)

2007 – Hazám-díj

 

Az életrajzot V. Gilbert Edit írta.

Bibliográfia

Életműkiadások

Szabó Magda művei. Budapest. 1975–1994. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó

Disznótor; Pilátus. Budapest. 1975. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 514 p.

Szilfán halat. Budapest. 1975. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 354 p.

Ókút. Budapest. 1976. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 246 p.

Alvók futása; Zeusz küszöbén. Budapest. 1976. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 603 p.

A szemlélők. Budapest. 1977. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 253 p. = Budapest. 1981. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 288 p.

Az őz; A Danaida. Budapest. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó; Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, Kiadó, 734 p.

Abigél. Budapest. 1978. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 417 p.

Freskó; Mózes egy, huszonkettő. Budapest. 1979. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 397 p.

Mondják meg Zsófikának. Budapest. 1979. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 366 p.

Régimódi történet. Budapest. 1981. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 645 p.

Katalin utca; Ókút. Budapest. 1982. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 450 p.

Kívül a körön. Budapest. 1982. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 632 p.

Bárány Boldizsár; Sziget-kék; Tündér Lala. Budapest. 1983. Magvető Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, 529 p.

Az öregség villogó csúcsain. Válogatott műfordítások. Budapest. 1987. Magvető Könyvkiadó- Szépirodalmi, 668 p.

A félistenek szomorúsága. Budapest. 1992. Szépirodalmi Könyvkiadó, 443 p.

Az a szép, fényes nap. Drámák. [Régimódi történet; Kiálts, város!; A macskák szerdája; Fanni hagyományai; Az a szép, fényes nap; Béla király.] Budapest. 1994. Magvető Könyvkiadó, 637 p.

 

Szabó Magda művei. Budapest. 1999–2011. Európa Könyvkiadó

Freskó. Budapest.  1999. Európa Könyvkiadó, 209 p. = Budapest.  2003. Európa Könyvkiadó, 209 p. = Budapest.  2004. Európa Könyvkiadó, 209 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 209 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 209 p.    

Az ajtó. Budapest.  1999. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest.  2000. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest.  2003. Magvető Könyvkiadó, 261 p. = Budapest.  2004. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest.  2006. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest.  2007. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest.  2010. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest.  2011. Európa Könyvkiadó, 261 p.

A csekei monológ. Budapest.  1999. Európa Könyvkiadó, 263 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 263 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 263 p.      

A pillanat. (Creusais.) Budapest.  1999. Európa Könyvkiadó, 319 p. = Budapest.  2003. Európa Könyvkiadó, 319 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 319 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 319 p.       

Az őz. Budapest.  2000. Európa Könyvkiadó, 213 p. = Budapest.  2003. Európa Könyvkiadó, 213 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 213 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 213 p.     

Merszi, Möszjő. Publicisztikai írások. Budapest.  2000. Európa Könyvkiadó, 239 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 239 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 239 p.      

Ókút. Budapest.  2000. Európa Könyvkiadó, 250 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 250 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 250 p.      

Sziluett; A lepke logikája. Budapest.  2000. Európa Könyvkiadó, 361 p. = Budapest.  2006. Európa Könyvkiadó, 361 p.       

Abigél. Budapest.  2000. Európa Könyvkiadó, 387 p. = Budapest.  2004. Európa Könyvkiadó, 387 p.       

A Danaida. Budapest.  2000. Európa Könyvkiadó, 414 p. = Budapest.  2004. Európa Könyvkiadó, 414 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 414 p.      

Mózes egy, huszonkettő. Budapest.  2001. Európa Könyvkiadó, 192 p. = Budapest.  2004. Európa Könyvkiadó, 192 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 185 p.        

Katalin utca. Budapest. 2001. Európa Könyvkiadó, 212 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 212 p. = Budapest.  2007. Európa Könyvkiadó, 212 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 212 p. = Budapest.  2011. Európa Könyvkiadó, 212 p.      

Alvók futása. Budapest.  2001. Európa Könyvkiadó, 226 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 226 p.       

Pilátus. Budapest.  2001. Európa Könyvkiadó, 280 p. = Budapest.  2004. Európa Könyvkiadó, 280 p. = Budapest.  2007. Európa Könyvkiadó, 280 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 280 p.       

Zeusz küszöbén. Budapest. 2001. Európa Könyvkiadó, 294 p. = Budapest.  2006. Európa Könyvkiadó, 294 p.         

Disznótor; Kígyómarás. Budapest. 2001. Európa Könyvkiadó, 311 p. = Budapest.  2006. Európa Könyvkiadó, 311 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 311 p.      

Mondják meg Zsófikának​. Budapest. 2002. Európa Könyvkiadó, 335 p.        

Álarcosbál. Budapest. 2002. Európa Könyvkiadó, 233 p.        

Mézescsók Cerberusnak. Budapest.  2002. Európa Könyvkiadó, 243 p. = Budapest.  2006. Európa Könyvkiadó, 243 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 243 p      

Für Elise. Budapest.  2002. Európa Könyvkiadó, 417 p. = Budapest.  2003. Európa Könyvkiadó, 417 p. = Budapest.  2004. Európa Könyvkiadó, 417 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 417 p. = Budapest.  2006. Európa Könyvkiadó, 417 p. = Budapest.  2007. Európa Könyvkiadó, 417 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 417 p. = Für Elise. Budapest.  2013. Európa Könyvkiadó, 419 p. 

Születésnap. Budapest.  2003. Európa Könyvkiadó, 293 p.          

Megmaradt Szobotkának. Budapest.  2003. Európa Könyvkiadó, 375 p.          

Bárány Boldizsár; Sziget-kék; Tündér Lala. Budapest.  2003. Európa Könyvkiadó, 477 p.          

Régimódi történet. Budapest.  2003. Európa Könyvkiadó, 525 p. = Budapest.  2004. Európa Könyvkiadó, 525 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 525 p. = Budapest.  2006. Európa Könyvkiadó, 525 p. (Európa Diákkönyvtár) = Budapest.  2007. Európa Könyvkiadó, 525 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 525 p. = Budapest.  2010. Európa Könyvkiadó, 525 p.  

Az a szép, fényes nap. Budapest.  2004. [Az a szép, fényes nap; Béla király.] Európa Könyvkiadó, 451 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 451 p.       

A szemlélők. Budapest.  2004. Európa Könyvkiadó, 265 p. = Budapest.  2008. Európa Könyvkiadó, 265 p.       

Szüret. Összegyűjtött versek 1935–1967. Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 331 p.        

A macskák szerdája. [Régimódi történet; Kiálts, város!; A macskák szerdája; Fanni hagyományai.] Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 464 p. = Budapest.  2005. Európa Könyvkiadó, 464 p.       

Békekötés. Hangjátékok. Budapest.  2006. Európa Könyvkiadó, 224 p.        

Drága Kumacs! Levelek Haldimann Évának. Budapest. 2010. Európa Könyvkiadó, 468 p.

Liber Mortis. Naplók 1982. május 25.-1990. február 27. (Szerk.: Barkóczi András; Tasi Géza.). Budapest.  2011. Európa Könyvkiadó, 641 p.    

  

Szabó Magda-életműsorozatBudapest. 2015-2019. Jaffa Kiadó

Az ajtó. Budapest. 2015. Jaffa Kiadó, 281 p. = Budapest. 2016. Jaffa Kiadó, 281 p.

Mózes egy, huszonkettő. Budapest. 2016. Jaffa Kiadó, 195 p.

Freskó. Budapest. 2016. Jaffa Kiadó, 225 p.

Disznótor. Budapest. 2016. Jaffa Kiadó, 244 p.

Az őz. Budapest. 2016. Jaffa Kiadó, 249 p.

Ókút Budapest. 2016. Jaffa Kiadó, 270 p.

Pilátus. Budapest. 2016. Jaffa Kiadó, 309 p.

A pillanat. (Creusais.) Budapest. 2016. Jaffa Kiadó, 325 p.

Örömhozó, bánatrontó. Levelek a szomszédba. (Összeáll.: Tasi Géza.) Budapest. 2017. Jaffa Kiadó, 139 p.

Katalin utca. Budapest. 2017. Jaffa Kiadó, 222 p.

Alvók futása. Budapest. 2017. Jaffa Kiadó, 226 p.

Mézescsók Cerberusnak. Budapest. 2017. Jaffa Kiadó, 266 p.

A szemlélők. Budapest. 2017. Jaffa Kiadó, 276 p.

Hullámok kergetése. Budapest. 2017. Jaffa Kiadó, 277 p.

Zeusz küszöbén. Budapest. 2017. Jaffa Kiadó, 317 p.

Szilfán halat. Budapest. 2017. Jaffa Kiadó, 460 p.

Csigaház. Regény. Budapest. 2018. Jaffa Kiadó, 162 p.

Nekem a titok kell. Kötetben meg nem jelent írások. (Gyűjt., összeáll., utószó: Urbán László.) Budapest. 2018. Jaffa Kiadó, 244 p.

Megmaradt Szobotkának. Budapest. 2018. Jaffa Kiadó, 349 p.

A Danaida. Budapest. 2018. Jaffa Kiadó, 363 p.

Magdaléna. A másik Für Elise nyomában. (Szerk.: Tasi Géza, V. Detre Zsuzsa; a német nyelvű leveleket ford.: N. Kiss Zsuzsa.) Budapest. 2019. Jaffa Kiadó, 249 p.

Üzenet odaátra. Kiadatlan novellák és kisprózai írások. Budapest. 2019. Jaffa Kiadó, 275 p.

Daloljanak itt angyalok. Karácsonyi írások. (Vál. és összeáll.: Jolsvai Júlia; Ill.: Nagy Norbert.) Budapest. 2019. Jaffa; Libri, 242 p.

Liber Mortis. Budapest. 2019. Jaffa Kiadó, 522 p.

Az élet újrakezdhető. Interjúk és vallomások. Budapest. 2019. Jaffa Kiadó, 269 p.

Az a szép, fényes nap. Budapest. 2020. Jaffa Kiadó, 244 p.

 

Szabó Magda könyvei. Budapest. 2016 Móra Könyvkiadó

Sziget-kék. (Ill.: Nagy Norbert.). Budapest. 2016. Móra Könyvkiadó, 176 p. = Budapest. 2022. Móra Könyvkiadó, 176 p.

Bárány Boldizsár. (Ill.: Kismarty-Lechner Zita.). Budapest. 2016. Móra Könyvkiadó, 104 p. = Budapest. 2021. Móra Könyvkiadó, 104 p

Mondják meg Zsófikának. Budapest. 2016. Móra Könyvkiadó, 288 p.

Születésnap. Budapest. 2017. Móra Könyvkiadó, 264 p. = Budapest. 2020. Móra Könyvkiadó, 264 p.

Tündér Lala. (Ill.: Békés Rozi.). Budapest. 2018. Móra Könyvkiadó, 224 p. = Budapest. 2022. Móra Könyvkiadó, 224 p.

Abigél. Budapest. 2017. Móra Könyvkiadó, 352 p. = Budapest. 2018. Móra Könyvkiadó, 352 p. =Budapest. 2019. Móra Könyvkiadó, 352 p. = Budapest. 2020. Móra Könyvkiadó, 352 p. = Budapest. 2021. Móra Könyvkiadó, 352 p. = Budapest. 2022. Móra Könyvkiadó, 352 p.

Álarcosbál. Budapest. 2018. Móra Könyvkiadó, 216 p. = Budapest. 2021. Móra Könyvkiadó, 216 p.  = Budapest. 2022. Móra Könyvkiadó, 216 p.

 

Önálló kötetek

A római szépségápolás. Debrecen. 1940. Beke, 30 p.

Bárány. Budapest. 1947. Egyetemi Nyomda, 41 p.

Vissza az emberig. Budapest. 1949. Egyetemi Nyomda, 42 p.

Ki hol lakik? (Ill.: K. Bócz István.). Budapest. 1957. Móra, 12 p. Leporelló p. = (Ill.: K. Bócz István.). Budapest. 1962. Móra, 12 p. Leporelló p. = (Ill.: Kovács Péter.). Budapest. 1982. Minerva, 12 p. = (Ill.: Szalma Edit.). Budapest. 2008. Európa Könyvkiadó, 24 p. = (Ill.: Kállai Nagy Krisztina.). Budapest. 2015. Móra, 12 p. = (Ill.: Kállai Nagy Krisztina.). Budapest. 2016. Móra, 12 p. = (Ill.: Kállai Nagy Krisztina.). Budapest. 2018. Móra, 12 p. = (Ill.: Kállai Nagy Krisztina.). Budapest. 2021. Móra, 12 p.

Bárány Boldizsár. (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1958. Móra, 102 p. = (Ill.: Szántó Piroska.). Budapest. 1971. Móra Kiadó, 75 p. = (Ill.: Szántó Piroska.). Budapest. 2001. Móra Kiadó, 75 p. = Budapest. 2001. Holnap Kiadó, 75 p. = Budapest. 2007. Európa Könyvkiadó, 129 p. = (Ill.: Szalma Edit.). Budapest. 2009. Európa Könyvkiadó, 129 p. = (Ill.: Szalma Edit.). Budapest. 2012. Európa Könyvkiadó, 129 p. = (Ill.: Kismarty-Lechner Zita.). Budapest. 2016. Móra, 100 p.

Freskó. Budapest. 1958. Magvető Könyvkiadó, 195 p. = Budapest. 1964. Magvető Könyvkiadó, 304 p. = Pozsony; Budapest. 1964. Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó; Magvető Könyvkiadó, 163 p. = Budapest. 1974. Magvető Könyvkiadó, 244 p. (Magvető Könyvkiadó, zsebkönyvtár) = Freskó; A szemlélők. Budapest. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 459 p.

Mondják meg Zsófikának. Budapest. 1958. Magvető Könyvkiadó, 315 p. = Budapest. 1960. Magvető Könyvkiadó-Szépirodalmi Kiadó, 295 p. = Pozsony. 1960. Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó, 295 p. = Budapest. 1965. Magvető Könyvkiadó, 388 p. = Budapest. 1968. Magvető Könyvkiadó, 305 p. = Budapest. 1975. Magvető Könyvkiadó, 305 p. (Magvető Zsebkönyvtár) = Újvidék. 1989. Tankönyvkiadó Intézet, 255 p. = Budapest. 1993. Móra, 218 p. = Budapest. 1998. Holnap Kiadó, 217 p. = Budapest. 1999. Holnap Kiadó, 217 p. = Budapest. 2001. Holnap Kiadó, 217 p. = Budapest. 2007. Európa Könyvkiadó, 309 p. = Budapest. 2008. Európa Könyvkiadó, 309 p.

Neszek. Budapest. 1958. Szépirodalmi, 168 p.

Marikáék háza. (Ill.: F. Győrffy Anna.) Verses képeskönyv. Budapest. 1959. Móra, 12 p. = (Ill.: F. Győrffy Anna.). Budapest. 1962. Móra, 12 p. = (Ill.: F. Győrffy Anna.). Budapest. 1982. Móra, 12 p. = (Ill.: Kállai Nagy Krisztina.). Budapest. 2015. Móra, 12 p. = (Ill.: Kállai Nagy Krisztina.). Budapest. 2016. Móra, 12 p. = (Ill.: Kállai Nagy Krisztina.). Budapest. 2021. Móra, 12 p.

Az őz. Budapest. 1959. Szépirodalmi Könyvkiadó, 250 p. = Budapest. 1963. Szépirodalmi Könyvkiadó, 250 p. = Budapest. 1965. Szépirodalmi Könyvkiadó, 270 p. (Olcsó Könyvtár) = (Utószó: Illés Lajos.). Pozsony. 1965. Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó, 268 p. = Pozsony; Budapest. 1972. Madách Kiadó; Szépirodalmi Könyvkiadó, 245 p. = Budapest. 1975. Szépirodalmi Könyvkiadó, 267 p. (Szépirodalmi Zsebkönyvtár) = Budapest. 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó, 289 p. (Szépirodalmi Zsebkönyvtár) = Az őz; Disznótor. Pozsony; Budapest. 1983. Madách Kiadó; Szépirodalmi Könyvkiadó, 443 p. = Budapest. 1994. Print-X Kft, 183 p. = Budapest. 2014. Európa Könyvkiadó, 213 p. = Budapest. 2019. Sztalker csoport, 213 p. (Poket zsebkönyvek)

Sziget-kék. (Ill.: Szántó Piroska.). Budapest. 1959. Magvető Könyvkiadó, 213 p. = (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1964. Móra, 201 p. = (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1967. Móra Kiadó, 201 p. = (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1988. Móra, 213 p. = (Ill.: Kállai Nagy Krisztina.). Budapest. 1996. Móra, 155 p. = (Ill.: Szántó Piroska.). Budapest. 2000. Holnap Kiadó, 186 p. = (Ill.: Szalma Edit.). Budapest. 2007. Európa Könyvkiadó, 187 p. = (Ill.: Szalma Edit.). Budapest. 2013. Európa Könyvkiadó, 187 p. = (Ill.: Nagy Norbert.). Budapest. 2016. Móra, 173 p. = Budapest. 2019. Jaffa Kiadó, Sztalker Csoport. 218 p. (Poket)

Vörös tinta. Filmforgatókönyv. Budapest. 1959. Fővárosi Nyomda, 173 p.

Disznótor. Budapest. 1960. Szépirodalmi Könyvkiadó, 258 p. = (Utószó Nagy Péter; ill.: Keserü Ilona.). Budapest. 1964. Szépirodalmi Könyvkiadó, 294 p. = Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó, 297 p. = Az őz; Disznótor. Pozsony; Budapest. 1983. Madách Kiadó; Szépirodalmi Könyvkiadó, 443 p.

Álarcosbál. (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1961. Móra, 259 p. = (Ill.: Reich Károly.). Pozsony. 1961. Szlovák Szépirodalmi Kiadó, 259 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1963. Móra, 235 p. (Pöttyös könyvek) = (Ill.: Reich Károly.). Budapest, 1973. Móra, 235 p. (Pöttyös könyvek) = (Ill.: Reich Károly.). Pozsony; Budapest. 1976. Madách Kiadó; Móra Kiadó, 233 p. (Pöttyös könyvek) = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1978. Móra, 235 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1982. Móra, 233 p. (Pöttyös könyvek) = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1988. Móra, 233 p. (Pöttyös könyvek) = (Ill.: Rényi Krisztina.). Budapest. 1997. Unikornis, 238 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1999. Holnap Kiadó, 199 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 2001. Holnap Kiadó, 199 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 2005. Holnap Kiadó, 210 p. = Budapest. 2008. Európa Könyvkiadó, 228 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 2015. Móra, 243 p.

Születésnap. (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1962. Móra, 277 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1973. Móra, 290 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1976. Móra, 351 p. (Aranykürt kiskönyvtár) = (Ill.: Reich Károly.). Pozsony; Budapest. 1979. Madách Kiadó; Móra Kiadó, 315 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 1982. Móra, 315 p. (Pöttyös könyvek) = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 2001. Holnap Kiadó, 261 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 2004. Holnap Kiadó, 261 p. = Budapest. 2008. Európa Könyvkiadó, 279 p. = (Ill.: Reich Károly.). Budapest. 2015. Móra, 293 p. = Budapest. 2017. Móra, 260 p.

Pilátus. Budapest. 1963. Magvető Könyvkiadó, 301 p. = Budapest. 1965. Magvető Könyvkiadó, 301 p. = Budapest. 1969. Magvető Könyvkiadó, 349 p. = Budapest. 1973. Magvető Könyvkiadó, 318 p. (Magvető Zsebkönyvtár) = Bukarest. 1987. Kriterion, 237 p. (Lektúra)

A Danaida. (Ill.: Bartha László.). Budapest. 1964. Szépirodalmi Könyvkiadó, 393 p. = Budapest. 1968. Szépirodalmi Könyvkiadó, 361 p. = (Ill.: Borsos Miklós.). Budapest. 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 350 p. = Budapest. 2014. Európa Könyvkiadó, 414 p.

Hullámok kergetése. Útijegyzetek. Budapest. 1965. Szépirodalmi Könyvkiadó, 262 p.

Tündér Lala. (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1965. Móra, 237 p. = (Ill.: Würtz Ádám.). Pozsony; Budapest. 1972. Madách Kiadó; Móra Kiadó, 237 p. = (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1978. Móra, 234 p. = (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1998. Holnap Kiadó, 237 p. = (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 2000. Holnap Kiadó, 237 p. = (Ill.: Sajdik Ferenc.). Budapest. 2003. Holnap Kiadó, 221 p. = (Ill.: Sajdik Ferenc.). Budapest. 2005. Holnap Kiadó, 221 p. = (Ill.: Szegedi Katalin.). Budapest. 2007. Európa Könyvkiadó, 245 p. = (Ill.: Szegedi Katalin.). Budapest. 2008. Európa Könyvkiadó, 245 p. = (Ill.: Szegedi Katalin.). Budapest. 2009. Európa Könyvkiadó, 245 p. = Budapest. 2011. Európa Könyvkiadó, 216 p. = Budapest. 2012. Európa Könyvkiadó, 216 p. = Budapest. 2013. Európa Könyvkiadó, 216 p. = Budapest. 2014. Európa Könyvkiadó, 216 p.

Eleven képét a világnak. Színművek, rádiójátékok. Budapest. 1966. Magvető Könyvkiadó, 396 p.

Fanni hagyományai. Színmű. Pozsony. 1966. Diliza, 71 p.

Alvók futása. (Ill.: Kass János.). Budapest. 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 257 p.

Mózes egy, huszonkettő. Budapest. 1967. Magvető Könyvkiadó, 282 p. = Pozsony. 1967. Tatran, 282 p.

Zeusz küszöbén. Útijegyzetek. Budapest. 1968. Szépirodalmi Könyvkiadó, 306 p. = Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 379 p.

Katalin utca. Budapest. 1968. Szépirodalmi Könyvkiadó, 246 p. = Budapest. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 239 p. = Budapest. 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 278 p. = Katalin utca; A szemlélők. Budapest. 1978. Magvető Könyvkiadó; Szépirodalmi Könyvkiadó, 413 p. (30 év) = Budapest. 1981. Szépirodalmi Könyvkiadó, 271 p. (Szépirodalmi Zsebkönyvtár) = Budapest. 2015. Európa Könyvkiadó, 212 p.

Abigél. (Ill.: Loránt Lilla.). Budapest. 1970. Móra, 365 p. = (Ill.: Loránt Lilla.). Budapest. 1973. Móra, 366 p. = Budapest. 1982. Szépirodalmi Könyvkiadó, 361 p. = Budapest. 1987. Móra, 468 p. = Budapest. 1994. Móra, 456 p. = Budapest. 1997. Móra, 456 p. = Budapest. 2002. Móra, 456 p. = Budapest. 2003. Móra, 456 p. = Budapest. 2004. Móra, 456 p. = Budapest. 2005. Móra, 456 p. = Budapest. 2006. Móra, 456 p. = Budapest. 2007. Móra, 277 p. = Budapest. 2008. Móra, 396 p. = Budapest. 2009. Móra, 396 p. = Budapest. 2011. Móra, 396 p. = Budapest. 2013. Móra, 396 p. = Budapest. 2014. Móra, 396 p. = Budapest. 2015. Magyar Közlöny Lap- és Kvk. 281 p.

Ókút. Budapest. 1970. Magvető Könyvkiadó, 354 p. = Budapest. 1972. Magvető Könyvkiadó, 276 p. (Magvető Zsebkönyvtár) = Budapest. 2014. Európa Könyvkiadó, 250 p.

A szemlélők. Budapest. 1973. Magvető Könyvkiadó, 357 p. = Budapest. 1974. Magvető Könyvkiadó, 283 p. (Magvető Zsebkönyvtár) = Katalin utca; A szemlélők. Budapest. 1978. Magvető Könyvkiadó; Szépirodalmi Könyvkiadó, 413 p. (30 év) = Budapest. 1983. Magvető Könyvkiadó, 288 p. = Freskó; A szemlélők. Budapest. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 459 p.

Az órák és a farkasok. Budapest. 1975. Magvető Könyvkiadó, 258 p.

Régimódi történet. Budapest. 1977. Magvető Könyvkiadó, 412 p. = Budapest. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó, 412 p. = Budapest. 1978. Szépirodalmi Könyvkiadó, 412 p. = Budapest. 1981. Magvető Könyvkiadó, 645 p. = Budapest. 1985. Magvető Könyvkiadó, 645 p. = Budapest. 1997. Móra, 428 p. = Budapest. 2006. Európa Könyvkiadó, 525 p. (Európa Diákkönyvtár) = Budapest. 2008. Európa Könyvkiadó, 525 p. (Európa Diákkönyvtár) = Budapest. 2012. Európa Könyvkiadó, 525 p. = Budapest. 2015. Európa Könyvkiadó, 525 p.

Kívül a körön. Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó, 584 p.

Erőnk szerint. Budapest. 1980. Magvető Könyvkiadó, 377 p.

Megmaradt Szobotkának. Budapest. 1983. Magvető Könyvkiadó, 475 p.

Béla király. Történelmi drámatrilógia a meráni Gertrúd fiáról. Budapest. 1984. Magvető Könyvkiadó, 396 p.

Az ajtó. Budapest. 1987. Magvető Könyvkiadó, 303 p. = Budapest. 2012. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest. 2013. Európa Könyvkiadó, 261 p. = Budapest. 2015. Európa Könyvkiadó, 261 p.

Záróvizsga. (Előszó: Kocsis Elemér.). Budapest. 1987. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 303 p.

A pillanat. (Creusais.) Budapest. 1990. Magvető Könyvkiadó, 315 p.

Szüret. A szerző válogatása életművéből. Budapest. 1995. Trikolor Intermix, 286. p

A lepke logikája. Színképelemzés. Vörösmarty-költemények. Budapest. 1996. Argumentum, 200 p. = Budapest. 1997. Argumentum, 200 p.

Ne félj! Beszélgetések Szabó Magdával. Debrecen. 1997. Csokonai, 338 p.

Mézescsók Cerberusnak. Budapest. 1999. Osiris. 196 p. = Budapest. 2014. Európa Könyvkiadó, 243 p.

Régimódi történet. Dráma. Budapest. 1999. Neoprológus, 145 p.

Disznótor; Kígyómarás. Regény és színmű. Budapest. 2001. Európa Könyvkiadó, 311 p. = Budapest. 2006. Európa Könyvkiadó, 311 p. = Budapest. 2008. Európa Könyvkiadó, 311 p.

Abigél. Forgatókönyv. Budapest. 2009. Európa Könyvkiadó, 219 p.

Örömhozó, bánatrontó. Levelek a szomszédba. (Összeáll.: Tasi Géza.) Budapest. 2009. Európa Könyvkiadó, 132 p. 

Liber Mortis. (Szerk.: Barkóczi András; Tasi Géza.). Budapest. 2012. Európa Könyvkiadó, 641 p.

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent egyéb művek

Utam Vörösmartyhoz. Alföld, 2000/11. 36–42. p.

En route. A Für Elise második kötetének nyitófejezete. Holmi, 2003/6. 701–707. p.

Színpadi művek, hangjátékok

Kígyómarás. (A Disznótor színpadi változata, bemutatta a Jókai Színház, előadta a Déryné Színház is.)

Leleplezés. (Bemutatta a Katona József Színház és a Nemzeti Színház Kamaraszínháza a Vasas Művelődési Házban.)

Békekötés. (Rádiódráma.)

Fanni hagyományai. (Kármán József műveinek felhasználásával, bemutatta a Katona József Színház.)

A rab. (Rádiójáték.)

Az a szép fényes nap. (A Rádiószínház bemutatója.)

Kiálts, város! (Bemutatta a debreceni Csokonai Színház.)

Béla király. (Bemutató a Madách Színházban.)

Szent Bertalan nappala. [Későbbi címe: A macskák szerdája.] (Bemutató a Madách Színházban.)

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

The fawn. [Az őz.] (Ford.: Kathleen Szász.) London. 1963. Cape, 215 p. = (Ford.: Kathleen Szász.) New York. 1963. Knopf, 215 p.

Tell Sally. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Ursula McLean.) Budapest. 1963. Corvina, 286 p.

Night of the pig-killing. [Disznótor.] (Ford.: Kathleen Szász.) London. 1965. Cape, 224 p. = (Ford.: Kathleen Szász.) New York. 1966. Knopf, 224 p.

An old-fashioned story. [Régimódi történet.] (Ford.: János Boris.) Budapest. 1978. Centre Hongrois de l' ITI, MSZI Soksz., 180 p.

Katalin Street. [Katalin utca.] (Ford.: Agnes Farkas Smith.) Dillon Beach, Calif 2005. CCC Press, 252 p. = (Ford.: Len Rix.) New York. 2017. New York Review Books, 248 p. = (Ford.: Len Rix.) London. 2019. MacLehose Press, 272 p.

The door. [Az ajtó.] (Ford.: Len Rix.) London. 2005. Harvill Secker, 260 p. = (Ford.: Len Rix.) London. 2005. Vintage, 272 p. = (Ford.: Len Rix.) New York. 2015. New York Review Books, 288 p.

The gift of the wondrous fig tree. A fairy tale. [Tündér Lala.] (Ford.: Noémi M. Najbauer; Ill.: Katalin Szegedi.) Budapest. 2008. Európa, 248 p.

Iza's ballad. [Pilátus.] (Ford.: George Szirtes.) London. 2014. Harvill Secker, 327 p. = (Ford.: George Szirtes.) London. 2015. Vintage, 336 p. = (Ford.: George Szirtes.) New York. 2016. New York Review Books, 352 p.

Abigail. [Abigél.] (Ford.: Len Rix.) London. 2020. MacLehose Press, 442 p. = (Ford.: Len Rix.) New York. 2020. New York Review Books, 352 p.

arab

الباب. [Az ajtó.] (Ford.: Asma Al-Mutairi.) 2018. 286 p.

azerbajdzsáni

Ad günü. [Születésnap.] (Ford.: K. Məmmədov.) Baku. 1982. Gənclik, 186 p.

Qapı. [Az ajtó.] (Ford.: Ramil Səfərov.) Baku. 2011. Çıraq, 280 p.

bolgár

Кажете на Жофика…. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Nikolinka Atanaszova.) Szófia. 1963. Narodna kultura, 278 p.

Фреска. [Freskó.] (Ford.: Sorsich Gizella.) Szófia. 1980. Narodna kultura, 183 p.

Сърната. [Az őz.] (Ford.: Valentin Staridolski; Ill.: Borislav Zdrebev.) Plovdiv. 1981. Izd. Danov, 150 p.

Старомодна история. [Régimódi történet.] (Ford.: Sorsich Gizella.) Szófia. 1982. Narodna kultura, 476 p.

Карнавал. [Álarcosbál.] (Ford.: Krumova Julia.) Szófia. 1987. Otecestvo, 190 p.

Вратата. [Az ajtó.] (Ford.: Nelly Dimova.) Szófia. 2017. Kolibri, 272 p.

Улица Каталин. [Katalin utca.] (Ford.: Nelly Dimova.) Szófia. 2018. Kolibri, 256 p.

cseh

Freska. [Freskó.] (Ford.: Ladislav Hradský.) Prága. 1961. Československý spisovatel, 182 p.

Řekněte Žofince. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Ladislav Hradský.) Prága. 1961. SNKLU - Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 288 p. = (Ford.: Ladislav Hradský; Ill.: Zdeněk Mlčoch.) Prága. 1972. Svoboda, 288 p.

Zabijačka. [Disznótor.] (Ford.: Vladislav Šimerka.) Prága. 1963. Mladá fronta, 150 p.

Karneval. [Álarcosbál.] (Ford.: Ladislav Hradský.) Prága. 1965. SNDK - Státní nakladatelství dětské knihy, 209 p. =  (Ford.: Ladislav Hradský; Ill.:Josef Duchoň.) Prága. 1970. Albatros, 177 p. 

Ostrovní modř. [Sziget-kék.] (Ford.: Ladislav Hradský.) Prága. 1968. SNDK - Státní nakladatelství dětské knihy, 163 p.

Srnka. [Az őz.] (Ford.: Vladislav Šimerka.) Prága. 1968. Mladá fronta, 170 p.

Narozeniny. [Születésnap.] (Ford.: Ladislav Hradský.) Prága. 1972. Albatros, 299 p.

Kateřinská ulice. [Katalin utca.] (Ford.: Magda Reinerová.) Prága. 1974. Odeon, 238 p.

Socha vzdechů. [Abigél.] (Ford.: Petr Rákos.) Prága. 1974. Albatros, 198 p.

Staromódní příběh. [Régimódi történet.] (Ford.: Anna Rossová.) Prága. 1981. Odeon, 352 p.

Přihlížitelé. [A szemlélők.] (Ford.: Anna Valentová.) Prága. 1983. Mladá fronta, Mír, 172 p.

Dveře. [Az ajtó.] (Ford.: Anna Valentová.) Prága. 2004. Academia, 263 p. = (Ford.: Anna Valentová.) Prága. 2011. Leda, 280 p.

dán

Den anden Eszter. [Az őz.] (Ford.: Gudrun Eggers Hansen.) Koppenhága. 1966. Gyldendal, 205 p.

észt

Saaresinine. [Sziget-kék.] (Ford.: Aino Pervik; Ill.: Ádám Würtz.) Tallinn. 1974. Eesti Raamat, 190 p.

Katalini tänav. [Katalin utca.] (Ford.: Ivar Sinimets.) Tallinn. 1982. Eesti Raamat, 197 p.

finn

Metsäkauris. [Az őz.] (Ford.: Aarno Peromies.) Porvoo; Helsinki. 1962. Söderström, 219 p.

Paulan tähden. [Disznótor.] (Ford.: Otto Aho.) Porvoo; Helsinki. 1967. Werner Söderström, 222 p.

francia

Le faon. [Az őz.] (Ford.: Monique Fougerousse, Gara László.) Párizs. 1962. Éd. du Seuil, 253 p. = (Ford.: Suzanne Canard.) Párizs. 2008. Hamy, 236 p. = (Ford.: Suzanne Canard.) Párizs. 2013. Hamy, 236 p.

Dites a` Sophie. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Imre Kelemen.) Budapest. 1963. Corvina, 273 p.

Fresque. [Freskó.] (Ford.: Georges Kassai.) Párizs. 1963. Éd. du Seuil, 188 p.

La ballade de la Vierge. [Pilátus.] (Ford.: Tardos Tibor; Hélène Fougerousse.) Párizs. 1967. Éd. du Seuil, 266 p. = La ballade d'Iza. [Pilátus.] (Ford.: Tardos Tibor, Chantal Philippe, Suzanne Canard.) Párizs. 2005. Hamy, 261 p. = La ballade d'Iza. [Pilátus.] (Ford.: Tardos Tibor, Chantal Philippe, Suzanne Canard.) Párizs. 2009. Hamy, 261 p.

Bleu-île. [Sziget-kék.] (Ford.: Kelemen Imre; Ill.: Emma Heinzelmann.) Párizs; Budapest. 1967. Flammarion; Corvina, 161 p.

Les parents perdus. [Mózes egy, huszonkettő.] (Ford.: Tardos Tibor, Remi Dreyfus.) Párizs. 1970. Éd. du Seuil, 185 p.

Lala, prince du Pays des Fées. [Tündér Lala.] (Ford.: Kelemen Imre; Ill.: Heinzelmann Emma.) Párizs; Budapest. 1971. Flammarion; Corvina, 286 p.

Rue Katalin. [Katalin utca.] (Ford.: Elisabeth Kovács.) Párizs. 1974. Seuil, 197 p. = (Ford.: Chantal Philippe.) Párizs. 2006. Hamy, 250 p. = (Ford.: Chantal Philippe.) Párizs. 2018. Le Livre de poche, 288 p.

La porte. [Az ajtó.] (Ford.: Chantal Philippe.) Párizs. 2003. Hamy, 276 p. = (Ford.: Chantal Philippe.) Párizs. 2005. Hamy, 300 p.= (Ford.: Chantal Philippe.) Párizs. 2017. Le Livre de poche, 352 p.

Le vieux puits. Souvenirs d'enfance. [Ókút.] (Ford.: Chantal Philippe.) Párizs. 2009. Hamy, 258 p.

L'instant. La Créüside. [A pillanat.] (Ford.: Chantal Philippe.) Párizs. 2009. Hamy, 355 p.

Abigaël. [Abigél.] (Ford.: Chantal Philippe.) Párizs. 2017. Hamy, 422 p. = (Ford.: Chantal Philippe.) Párizs. 2019. Le Livre de poche, 512 p.

görög

το ελαφάκι. [Az őz.] (Ford.: Galateia Saranti.) Athén. 1990. Estia, 261 p.

Η πόρτα. [Az ajtó.] (Ford.: Berky Manuela.) Athén. 2006. Psychogios, 345 p.

Στο κατώφλι του Δία. [Zeusz küszöbén.] (Ford.: Berky Manuela.) Athén. 2018. Kastaniotis, 338 p.

grúz

ჟოფიკას უთხარით. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Thinathin Szuliasvili.) Tbiliszi. 1969. Szabcsota Szakartvelo, 302 p.

héber

העופר. [Az őz.] (Ford.: Itamar Yaoz-Kest.) Tel Aviv. 1994. Eked, 207 p.

הדלת. [Az ajtó.] (Ford.: Algazi Mirjam.) Jeruzsálem. 2007. Keter, 270 p.

רחוב קטלין. [Katalin utca.] (Ford.: Tarbay Dávid.) Jeruzsálem. 2011. Keter, 203 p.

hindi

दरवाजा. [Az ajtó.] (Ford.: Indu Mazaldan.) Új-Delhi. 2009. Vani Prakashan, 224 p.

holland

De andere Esther. [Az őz.] (Ford.: P. van Antwerpen.) Bilthoven. 1962. Nelissen, 239 p. = (Ford.: P. van Antwerpen.) Brüsszel. 1969. Reinaert Uitgaven, 239 p.

De deur. [Az ajtó.] (Ford.: Daróczi Anikó és Ellen Hennink.) Antwerpen. 2002. Houtekiet, 285 p. = (Ford.: Daróczi Anikó és Ellen Hennink.) Amszterdam. 2017. Uitgeverij Prometheus, 285 p.

horvát

Freska. [Freskó.] (Ford.: Kalman Mesarić.) Zágráb. 1963. Naprijed, 177 p.

Vrata. [Az ajtó.] (Ford.: Kristina Peternai Andrić.) Zágráb. 2014. Disput, 187 p.

Trenutak. Kreuzaida. [A pillanat.] (Ford.: Kovács Lea.) Zágráb. 2016. V. B. Z., 290 p.

Ulica Katalin. [Katalin utca.] (Ford.: Kristina Katalinić.) Zágráb. 2017. Disput, 199 p.

japán

鹿 : ある舞台女優の告白. [Az őz.] (Ford.: Katarin Kuwajima.) Tokió. 1976. Kobunsha, 211 p. = (Ford.: Katarin Kuwajima.) Tokió. 1978. Kobunsha, 211 p.

katalán

La porta. [Az ajtó.] (Ford.: d'Eloi Castelló; Maria Ginés.) Barcelona. 2005. RBA. Magrana, 272 p.

lengyel

Fresk. [Freskó.] (Ford.: Jan Ślaski.) Varsó. 1960. Czytelnik, 215 p.

Sarenka. [Az őz.] (Ford.: Andrzej Sieroszewski.) Varsó. 1961. Czytelnik, 175 p.

Bal maskowy. [Álarcosbál.] (Ford.: Mieczyslaw Piotrowski.) Varsó. 1964. Nasza Księgarnia, 236 pp. = (Ford.: Andrzej Sieroszewski.) Varsó. 1982. Nasza Ksie¸garnia, 251 p.

Powiedzcie Zsófice …. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Andrzej Sieroszewski.) Varsó. 1964. Czytelnik, 341 p.

Piłat. [Pilátus.] (Ford.: Olga Wybranowska.) Varsó. 1966. PIW, 319 p. = (Ford.: Olga Wybranowska.) Varsó. 1976. PIW, 275 p.

Tylko sam siebie Mozesz ofiarowac [Mózes egy, huszonkettő.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1974. PIW, 167 p.

Swiniobicie. [Disznótor.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1977. PIW, 187 p.

Tajemnica Abigél. [Abigél.] (Ford.: Alicja Mazurkiewicz.) Varsó. 1977. Iskry, 375 p. = (Ford.: Alicja Mazurkiewicz.) Varsó. 2012. Wydawnictwo Bona, 352 p.

Staroświecka historia. [Régimódi történet.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1981. Panst. Inst. Wyd., 424 p. = (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1988. PIW, 424 pKisˇine`u:. Literatura artistike`, 1987.

Zamknięte ​drzwi. [Az ajtó.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1993. PIW, 235 p. = (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 2013. PIW, 248 p.

lett

Pasakiet Žofikai. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Vera Janule.) Riga. 1965. Liesma, 337 p.

Masku balle. [Álarcosbál.] (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 1977. Liesma, 213 p.

Freska; Stirna; Katalinas iela. [Freskó; Az őz; Katalin utca.] (Ford.: Elga Sakse; ill.: Elers Gunvalds) Riga. 1982. Liesma, 484 p.

Abigaila. [Abigél.] (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 1996. Sprīdītis, 238 p.

Durvis. [Az ajtó.] (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 1998. Sprīdītis, 166 p.

Laumu princis Lala. [Tündér Lala.] (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 1998. Sprīdītis, 309 p.

Uz Zeva sliekšņa. [Zeusz küszöbén.] (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 2004. Tapals, 243 p.

Elīzai. [Für Elise.] (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 2007. Tapals, 340 p.

Cūku bēres. [Disznótor.] (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 2015. Jumava, 240 p211 p. Német.

Mirklis. [A pillanat.] (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 2017. Jumava, 256 p.

litván

Pasakykite Zofikai. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: J. Vaišnoras.) Vilnius. 1962. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 334 p.

Kaukių balius. [Álarcosbál.] (Ford.: L. Sauka.) Vilnius. 1965. Vaga, 236 p.

Stirna. [Az őz.] (Ford.: Janina Išganaitytė.) Vilnius. 1990. Vyturys, 190 p.

Pilotas. [Pilátus.] (Ford.: Janina Išganaitytė.) Vilnius. 2002. Lietuvos rašytojų sąjunga, 317 p.

moldáv

Ziua de naštere. [Születésnap.] (Ford.: E. Moraru.) Kisinyov. 1987. Lit. Artistiké, 275 p.

német

Maskenball. [Álarcosbál.] (Ford.: Mirza von Schüching; Ill.: Reich Károly.) Budapest. 1963. Corvina, 253 p. = (Ford.: Mirza von Schüching; Ill.: Reich Károly.) Budapest. 1966. Corvina, 253 p. = (Ford.: Mirza von Schüching; Ill.: Reich Károly.) Budapest. 1967. Corvina, 286 p. = (Ford.: Mirza von Schüching; Ill.: Erich Hölle.) Stuttgart; Budapest. 1968. Boje; Corvina, 286 p.

Inselblau. [Sziget-kék.] (Ford.: Mirza von Schüching; Ill.: Emma Heinzelmann.) Stuttgart. Budapest. 1965. Union; Corvina, 222 p.

Geburtstag. [Születésnap.] (Ford.: Mirza von Schüching.) Budapest. Berlin. 1966. Altberliner Verl., Corvina, 318 p. = (Ford.: Mirza von Schüching.) Budapest. Berlin. 1968. Altberliner Verl., Corvina, 318 p. = (Ford.: Mirza von Schüching.) Budapest. Berlin. 1971. Altberliner Verl., Corvina, 318 p.

Lauf der Schlafenden. [Alvók futása.] (Ford.: Henriette Schade.) Frankfurt am Main; Berlin; Wien. 1969. Insel-Verl., 217 p.

Katharinenstraße. [Katalin utca.] (Ford.: Eva Haldimann.) Frankfurt am Main. 1971. Insel Verl., 231 p. = (Ford.: Vera Thies.) Berlin. 1989. Volk und Welt, 231 p. = (Ford.: Vera Thies.) Berlin. 1994. Volk und Welt, 240 p.

Lala, der Elfenprinz. [Tündér Lala.] (Ford.: Ita Szent-Iványi; Ill.: Emma Heinzelmann.) Budapest. Berlin. 1974. Corvina; Kinderbuchverl, 197 p.

Pilatus. [Pilátus.] (Ford.: Vera Thies.) Leipzig. 1976. Insel-Verl., 323 p.

Eszter und Angela. [Az Őz.] (Ford.: Vera Thies.) Berlin. 1979. Volk und Welt, 259 p. = (Ford.: Vera Thies.) Berlin. 1981. Volk und Welt, 259 p. = (Ford.: Vera Thies.) Frankfurt am Main; Berlin; Wien. 1984. Ullstein, 263 p. = (Ford.: Vera Thies.) Berlin; Weimar. 1985. Aufbau-Verl., 206 p.

Hinter der Tür. [Az ajtó.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main; Lipcse. 1992. Insel, 302 p. = (Ford.: Hans-Henning Paetzke; előszó: Eva Haldimann.) Frankfurt am Main. 1999. Suhrkamp, 310 p. = (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 2012. Suhrkamp, 310 p.

norvég

Rådyret. [Az Őz.] (Ford.: Kemény Ferenc.) Oslo. 1969. Aschehoug, 198 p. =  Oslo. 2009. Aschehoug, 269 p.

Døren. [Az ajtó.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2006. Aschehoug, 284 p. = Oslo. 2016. Aschehoug, 284 p. = Oslo. 2019. Aschehoug, 284 p. 

Pilatus. [Pilátus.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2010. Aschehoug, 316 p.

olasz

L'altra Ester. [Az őz.] (Ford.: Lie Secci.) Milánó. 1964. Feltrinelli, 278 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2009. Einaudi, 264 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2014. Einaudi, 264 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2017. Einaudi, 264 p.

Abigail. [Abigél.] (Ford.: Vera Gheno.) Milánó. 2005. Anfora, 292 p. = (Ford.: Vera Gheno.) Milánó. 2007. Anfora, 292 p. = (Ford.: Vera Gheno.) Milánó. 2017. Anfora, 400 p.

Lolo`, il principe delle fate. [Tündér Lala.] (Ford.: Vera Gheno; Ill.: Donatella Espositi.) Milánó. 2005. Anfora, 194 p.

La porta. [Az ajtó.] (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2005. Einaudi, 248 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2007. Einaudi, 248 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2014. Einaudi, 251 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2016. Einaudi, 251 p.

La ballata di Iza. [Pilátus.] (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2006. Einaudi, 304 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2008. Einaudi, 304 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2015. Einaudi, 304 p.

Il momento. Creusaide. [A pillanat.] (Ford.: Vera Gheno.) Milánó. 2008. Anfora, 450 p. = (Ford.: Vera Gheno.) Milánó. 2016. Anfora, 370 p.

Via Katalin. [Katalin utca.] (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2008. Einaudi, 198 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2010. Einaudi, 198 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2017. Einaudi, 214 p.

Per Elisa. [Für Elise.] (Ford.: Vera Gheno.) Milánó. 2010. Anfora, 370 p. = (Ford.: Vera Gheno.) Milánó. 2016. Anfora, 450 p. = Milánó. 2019. Anfora, 500 p.

Il vecchio pozzo. [Ókút.] (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2011. Einaudi, 323 p. = (Ford.: Bruno Ventavoli.) Torino. 2016. Einaudi, 323 p.

La notte dell'uccisione del maiale. [Disznótor.] (Ford.: Francesca Ciccariello) Milánó. 2011. Anfora, 220 p. = Milánó. 2018. Anfora, 288 p.

Ditelo a Sofia. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Antonio Sciacovelli.) Milánó. 2013. Salani, 393 p.

Ballo in maschera. [Álarcosbál.] (Ford.: Andrea Rényi.) Milánó. 2015. Salani, 252 p.

Affresco. [Freskó.] (Ford.: Vera Gheno; Claudia Tatasciore.) Milánó. 2017. Anfora, 240 p.

orosz

Бал-маскарад. [Álarcosbál.] (Ford.: E. Malykhina.) Moszkva. 1963. Molodaja Gvardija, 220 p.

День рождения. [Születésnap.] (Ford.: O. V. Gromov, G. S. Lejbutin; ill. E. Gavrilkovics.) Moszkva. 1972. Detska lit., 188 p.

Фреска. Лань. Улица Каталин. [Freskó. Az őz. Katalin utca.] (Ford.: Tatjana I. Voronkina.) Moszkva. 1978. Hudoz. lit., 526 p.

Старомодная история. [Régimódi történet.] (Ford.: Jurij Pavlovics Guszev.) Moszkva. 1980. Progress, 480 p. = (Ford.: Jurij Pavlovics Guszev.) Moszkva. 1983. Raduga, 480 p.

Дверь. [Az ajtó.] (Ford.: Oleg Rossianov) Moszkva. 2000. MIK, 174 p. = Ford.: Oleg Rossianov) Moszkva. 2009. Szinbád, 228 p. = (Ford.: Oleg Rossianov) Moszkva. 2019. Szinbád, 285 p.

portugál

A porta. [Az ajtó.] (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2006. Dom Quixote, 275 p. =  (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon.  2017. Cavalo de Ferro, 240 p. 

Rua Katalin. [Katalin utca.] (Ford.: Felkai Piroska.) Lisszabon. 2018. Cavalo de Ferro, 192 p.

A Balada de Iza.  [Pilátus.] (Ford.: Felkai Piroska.) Lisszabon. 2020. Cavalo de Ferro, 320 p.

román

Căprioara. [Az őz.] (Ford.: Czinczár József.) Bukarest. 1967. Pentru Literatura Universala, 358 p.

Spuneţi-i Zsόfiei. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Hadai Jenő, Horia Aramă.) Bukarest. 1974. Albatros, 234 p.

Pilat. [Pilátus.] (Ford.: Hegedűs László.) Bukarest. 1985. Univers, 288 p.

Abigél. [Abigél.] (Ford.: Anamaria Pop.) Jászvásár. 2003. Inst. European, 336 p.

Uşa. [Az ajtó.] (Ford.: Andrei Dósa.) Bukarest. 2015. Allfa, 232 p.

spanyol

Resentimiento. [Az őz.] (Ford.: Julio Gomez de la Serna.) Barcelona. 1964. Luis de Caralt, 266 p.

Calle Katalin. [Katalin utca.] (Ford.: Gerendás Judit.) Caracas. 1972. Monte Avilaed, 201 p. = (Ford.: José Miguel González Trevejo; Szijj Mária.) Barcelona. 2010. Random House Mondadori, 192 p. = (Ford.: José Miguel González Trevejo; Szijj Mária.) Barcelona. 2012. Debolsillo, 192 p.

La balada de Iza. [Pilátus.] (Ford.: José Miguel González Trevejo; Szijj Mária.) Barcelona. 2008. Literatura Random House, 288 p. = (Ford.: José Miguel González Trevejo; Szijj Mária.) Barcelona. 2010. Debolsillo, 288 p.  = Barcelona. 2014. Penguin Random House Grupo Editorial España, 288 p..

La puerta. [Az ajtó.]  (Ford.: Komlósi Márta.) Barcelona. 2009. Debolsillo, 314 p.

svéd

Rådjuret. [Az őz.] (Ford.: Csatlós János.) Stockholm. 1967. Gebers, 226 p.

I all oskuld. [Pilátus.] (Ford.: Csatlós János.) Stockholm. 1968. Almqvist och Wiksell-Gebers, 289 p.

1 Mos. 22. [Mózes egy, huszonkettő.] (Ford.: Csatlós János.) Stockholm. 1969. Gebers, 182 p.

Lindarna. [Katalin utca.] (Ford.: Calman de Pandy.) Stockholm. 1969. Gebers, 191 p.

Familjefresken. [Freskó.] (Ford.: Calman de Pándy.) Stockholm. 1972. Gebers, 203 p.

Se men inte röra. [A szemlélők.] (Ford.: Gábor Hont.) Stockholm. 1974. Gebers, 252 p.

Izas ballad. [Pilátus.] (Ford.: Csatlós János.) Malmö. 2018. Nilsson, 374 p.

Dörren. [Az ajtó.] (Ford.: Maria Ortman, Eva-Teresia Lundberg.) Malmö. 2018. Nilsson, 272 p.

szerb

Плаво као острво. [Szigetkék.] (Ford.: Iván Iványi; Ill.: Branislav Jovanović.) Belgrád. 1967. Mlado pokolenje, 182 p.

Srna. [Az őz.] (Ford.: Jadranka Damjanov.) Újvidék. 1964. Forum, 194 p.

Recite Žofiki. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Iván Iványi.) Belgrád. 1975. Nolit, 279 p.

Јагње Јова. [Bárány Boldizsár.] (Ford.: Judita Salgó Mirkovic; Ill.: Boško Ševo.) Újvidék. 1978. Zavod za izdavanje udžbenika, 35 p.

Starinska priča. [Régimódi történet.] (Ford.: Eugen Verber.) Belgrád. 1978. Narodna knjiga, 456 p.

Врата. [Az ajtó.] (Ford.: Marta Mićić.) Belgrád. 2010. Globosino, 234 p. = (Ford.: Marta Mićić.) Belgrád. 2008. Globosino, 234 p.

Daljine. [Pilátus.] (Ford.: Marko Čudić.) Belgrád. 2019. Štrik, 364 p.

szlovák

Povedzte Žofke. [Mondják meg Zsófikának.] (Ford.: Ľudo Zúbek; Előszó: Turczel Lajos.) Pozsony. 1961. SVKL - Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 273 p.

Maškarný ples. [Álarcosbál.] (Ford.: Jožo Nižnánsky; Ill.: Karel Teissig.) Pozsony. 1964. Mladé letá, 224 p.

Odhalenie. [Leleplezés.] (Ford.: Ladislav Jánsky.) Pozsony. 1964. Diliza, 48 p.

Esterine dve tváre. [Az őz.] (Ford.: Ľudovít Garaj.) Pozsony. 1968. Smena, 161 p.

Zakáľačka. Pilát. [Disznótor. Pilátus.] (Ford.: Anton Plevka.) Pozsony. 1971. Slovenský spisovateľ, 392 p.

Katarinska ulica. [Katalin utca.] (Ford.: Marta Lesná; Előszó: Rudolf Chmel.) Pozsony. 1973. Pravda, 194 p.

Narodeniny. [Születésnap.] (Ford.: Nora Jedličková; Ill.: Peter Kocák.) Pozsony. 1985. Mladé letá, 310 p.

Dvere. [Az ajtó.] (Ford.: Magda Takáčová.) Pozsony. 2014. Kalligram, 256 p.

szlovén

Ples v maskah. [Álarcosbál.] (Ford.: Beatriče Baboš; Ill.: Reich Károly.) Ljubljana. 1967. Mladinska knjiga, 205 p.

Srna. [Az őz.] (Ford.: Jože Olaj.) Ljubljana. 1967. Državna založba Slovenije, 172 p.

Rojstni dan. [Születésnap.] (Ford.: Mira Miladinovic; Ill.: Božidar Grabnar.) Ljubljana. 1979. Mladinska knjiga, 318 p.

török

Yavru ceylan. [Az őz.] (Ford.: Kálmán Gabriella; Hüsnü Mengenli.) Isztambul. 1972. E. yayinlari, 265 pp. = (Ford.: Yasemin Pichler.) Isztambul. 2013. Yapı Kredi Yayınlar, 227 p.

Kapi. [Az ajtó.] (Ford.: Hilmi Ortaç.) Isztambul. 2007. YKP, 260 p. = (Ford.: Hilmi Ortaç.) Isztambul. 2010. YKY, 260 p.

Iza'nin Şarkisi. [Pilátus.] (Ford.: Hakan Tansel.) Isztambul. 2008. Kanat Kitap, 240 p. = (Ford.: Hakan Tansel.) Isztambul. 2017. Yapı Kredi Yayınlar, 224 p. = (Ford.: Hakan Tansel.) Isztambul. 2018. Yapı Kredi Yayınlar, 224 p.

ukrán

День народження. [Születésnap.] (Ford.: Szemen Panko.) Kijev. 1965. Veselka, 199 p.

Фреска. [Freskó.] (Ford.: Zan Makarenko, Marta Spenik.) Kijev. 1971. Dnipro, 159 p.

Старомодна історія. [Régimódi történet.] (Ford.: Kosztjantin Antonovics Bibikov.) Kijev. 1984. Dnipro, 419 p.

vietnámi

Cánh cửa. [Az ajtó.] (Ford.: Giáp Văn Chung.) Hanoi. 2014. Nhã Nam & NXB Văn học, 284 p.

 

A bibliográfiát összeállította Buda Attila.

 

Szakirodalom

Kézikönyvek összefoglalói és szócikkei

 

Szabó Magda. = Magyar irodalmi lexikon. (Főszerk.: Benedek Marcell, 1–3. köt.) Budapest, 1963–1965, Akadémiai. 3/125–126. p.

 

Szabó, Magda. = Prominent Hungarians. (Ed.: Fekete, Márton.) [München], 1966, Aurora. 269. p.

 

Szabó, Magda. = Dictionnaire des littératures. (Ed.: Philippe van Tieghem, 1–3. vol.) Paris, 1968, Presses Universitaires de France. 3/3812–3813. p.

 

Szabó, Magda. = Wielka encyklopedia powszechna PWN. (1–13. tom.) Warszawa, 1962–1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 11/176. p.

 

Tezla, Albert: Szabó, Magda. = – –.: Hungarian Authors. Cambridge, Massachusetts, 1970, Harvard University Press. 677–679. p.

 

Szabó, Magda. = Dictionary of international biography. (Vol. 8, Part 1–2.) London, 1971, Malrose Press. 2/1307. p.

 

Lennartz, Franz: Szabó, Magda. = – –.: Ausländische Dichter und Schriftsteller unserer Zeit. (4. Aufl.) Stuttgart, 1971, Kröner Verlag. 782–783. p.

 

Szabó, Magda. = Brockhaus Enzyklopädie. (Band 1–20.) Wiesbaden, 1973, Brockhaus. 18/407. p.

 

Szabó Magda. = Ki kicsoda? (Szerk.: Bethlen Katalin, 3. átdolg. kiad.) [Budapest], 1975, Kossuth. 555. p. [Az előző kiadásokban is.]

 

Szabó, Magda. = Lexikon der Weltliteratur. (Hrsg.: Gero von Wilpert, 2. Aufl.) Stuttgart, 1975, Kröner Verlag. 1580. p. [Az 1963-as első kiadásban is.]

 

Szabó, Magda. = Meyers Enzyklopädisches Lexikon. (Band 1–28.) Mannheim Wien Zürich, 1978, Lexikonverlag. 23/128. p.

 

Szabó, Magda. = Meyers Neues Lexikon. (1–17. Band.) Leipzig, 1971 1978, Bibl. Inst. 13/383. p.

 

Szabó, Magda. = Lessico Universale Italiano. (Vol. 1–24.) Roma, 1979, Treccani. 22/334. p.

 

Szabó, Magda. = Who is who? (Hrsg.: Hans-Joachim Schellermann, Manfred Wockel, 2. Aufl.) Berlin, 1979, Verlag für Industrie- und Wirtschaftswerbung. 1316. p.

 

Tóth, Béla: Szabó, Magda. = Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. (Hrsg.: Klaus Doderer, Band 1–3.) Weinheim Basel, 1979, Beltz Verlag. 3/503–504. p.

 

Pók, Lajos: Szabó, Magda. = Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller. (Hrsg.: Gerhard Steiner, Herbert Greiner-Mai, Wolfgang Lehmann, Band 1–3.) Leipzig, 1977–1980, Bibl. Inst. 3/374–375. p.

 

Szabó, Magda. = Fremdsprachige Schriftsteller. (Hrsg.: Gerhard Steiner.) Leipzig, 1980, Bibl. Inst. 636–637. p.

 

Szabó Magda. = Ki kicsoda? (Szerk.: Hermann Péter, 4. átdolg. bőv. kiad.) Budapest, 1981, Kossuth. 654–655. p.

 

Rónay László: Szabó Magda. = A magyar irodalom története 1945–1975. II. A költészet. (Szerk.: Béládi Miklós, 1–2. köt.) Budapest, 1986, Akadémiai. 2/634–636. p.

 

Szabó Magda ajánló bibliográfia. (Öáll.: Kléri Ágota.) [Debrecen], 1987, Debreceni Városi Könyvtár. 49 p.

 

Lück, Georg: Szabó, Magda. = BI Schriftsteller Lexikon. (Leit.: Hannelore Gärtner.) Leipzig, 1988, Bibl. Inst. 589. p.

 

Szabó, Magda. = Encyklopedia Powszechna PWN. (1–5. tom.) Warszawa, 1983–1988, PWN. 4/358. p.

 

Szabó Magda. = Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban. (Szerk.: Fogarassy Miklós.) Budapest–Debrecen, 1988, OSZK–Csokonai. 149–150. p.

 

Szabó Magda. = Kortárs magyar írók kislexikona 1959–1988. (Főszerk.: Fazakas István.) Budapest, [1989], Magvető. 377. p.

 

Szabó, Magda. = Who’s who in the socialist countries of Europe. (Ed. Juliusz Stroynowski, vols. 1–3.) München New York, 1989, K. G. Saur. 3/1155–1156. p. [Az 1978-as első kiadásban is.]

 

Erdődy Edit: Szabó Magda. = A magyar irodalom története 1945–1975. III. A próza. (Szerk.: Béládi Miklós, Rónay László, 1–2. köt.).) Budapest, 1990, Akadémiai. 2/736–747, 1463–1466. p.

 

Szabó Magda. = Magyar ki kicsoda 1990. (Főszerk.: Hermann Péter.) Budapest, [1990], Texoft–Láng Kiadó. 544. p.

 

Szabó, Magda. = Who’s who in the word. (10. ed., 1991–1992.) Wilmette, 1990, USA. 1066. p. [Az előző kötetekben is.]

 

Szabó Magda. = Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban? (Szerk.: Fogarassy Miklós, 2., jav. kiad.) Debrecen, 1991, Csokonai Kiadó. 149–150. p.

 

Szabó, Magda. = The international Who’s who 1991–92. (55. ed.) London, 1991, Europa Publ. 1579. p. [1974-től az előző kötetekben is.]

 

[Csóra Karola] Cs. K.: Szabó Magda. = Új magyar irodalmi lexikon. (Főszerk.: Péter László, 1–3. köt.) Budapest, [1994], Akadémiai. 3/1875–1876. p.

 

Szabó, Magda. = Who’s who. (Hrsg.: Manfred Wockel, 7. Aufl.) Montreal Berlin, 1994, IBP–Buchvertrieb Wockel. 1302. p.

 

Borbély Sándor: Szabó Magda. = – –.: Kik írtak a gyerekeknek? [Budapest, 1996], Junior. 123–124. p.

 

Szabó Magda. = Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1996. (Főszerk.: Hermann Péter.) Budapest, [1996], Biográf Kiadó. 911. p. [Az előző kötetekben is.]

 

Szabó Magda 80 éves. (Ajánló bibliográfia gyerekeknek, öáll.: Zsupos Gabriella.) Debrecen, 1997, Megyei Könyvtár. [12 p.]

 

A Szabó Magda-irodalom évek szerint

 

Úgy látja ő – így látom én. = A Mi Útunk 1933. 7/2. p.

 

b. p.: Fiatalok a Csokonai Körben. = Debreczeni Újság 1937. április 16.

 

Az erdő már sárgába öltözött. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1938, Méliusz Kiadó. 112. p.

 

A római kori szépségápolás. Debrecen, 1940, Beke. 30 [2] p.

 

Aratás. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1940, Méliusz Kiadó. 101. p.

 

Juhász Géza: Vulkánhamu és kultúra. = Tiszántúli Független Újság 1940. december 25.

 

Őszi siratás. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1941, Méliusz Kiadó. 73. p.

 

Párbeszéd a kedvessel. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1941, Méliusz Kiadó. 74. p.

 

S aztán majd eljön. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1942, Méliusz Kiadó. 58. p.

 

Hallali. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1943, Méliusz Kiadó. 66. p.

 

Tisza menti táj. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1944, Méliusz Kiadó. 30. p.

 

Ma még enyém egészen. = Magyarok, 1945. 2/84. p.

 

Páva, sziget, bokor. = Magyarok, 1945. 5/206–207. p.

 

Útravaló. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1946, Méliusz Kiadó. 18. p.

 

Útravaló. = Újhold 1946. december, 111. p.

 

Válasz egy bölcsődalra. = Magyarok, 1946. 5/248. p.

 

Bárány. Budapest, 1947, Egyetemi Nyomda. 41 p.

Borsi D. József = Tiszatáj 1947. 8–9/85–86. p. – Csuka Zoltán = Sorsunk 1947. 610. p. – Darázs Endre = Válasz 1947. II/362–363. p. – Gallyai Miklós = Puszták Népe (Hódmezővásárhely) 1947. 3/209–210. p. – Rákos Sándor = Újhold 1947. 3/138–141. p. – Szabó Ede = Magyarok 1947. 10/728–729. p. – L. É.: = Debreczeni Képes Kalendárium. (szerk. Sőregi János.) [Debrecen], 1948, Méliusz Kiadó. 124. p. – Rába György = Diárium 1948. 29. p. – VÁMOSI Nagy István = Embernevelés 1948. 238–239. p.

 

Bárány. = Magyarok, 1947. 8/585–586. p.

 

Emberek. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1947, Méliusz Kiadó. 18. p.

 

Ha édesedik az ecet. = Újhold 1947. október, 87. p.

 

Koponyát, násfát, korcsolyákat.= Magyarok, 1947. 3/191–192. p.

 

Sírvers. W. F. emlékének. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1947, Méliusz Kiadó. 18. p.

 

Hubay Miklós: „Hol vannak az új magyar költők?” = Magyarok 1947. 7/520–525. p.

 

Kotzián Katalin: Négy költőnő. = – –.: Lényeg és forma. Budapest 1947. Cserépfalvi 29–41. p.

 

Anyám a kapun áll. – Sohasem. – Macska. = Debreczeni Képes Kalendárium. (Szerk.: Sőregi János.) [Debrecen], 1948, Méliusz Kiadó. 109. p.

 

Béke. = Magyarok, 1948. 4/81. p.

 

Habzik az ég.= Magyarok, 1948. 5/287. p.

 

Köszöntő.= Magyarok, 1948. 4/80. p.

 

Mint a madár. = Magyarok, 1948. 12/754–755. p.

 

Pannón utazás. = Magyarok, 1948. 9/546. p.

 

Philippi. = Újhold 1948. január, 15. p.

 

Sziget vagy állat. = Magyarok, 1948. 5/286. p.

 

Vissza az emberig. = Magyarok, 1948. 8/515. p.

 

Lukácsy Sándor: Seregszemle. = Magyarok 1948. 6/374–384. p.

 

Rajnai László: Negyedik nemzedék. = Sorsunk 1948. 24–33. p.

 

Sőtér István: Szabó Magda. = –: Négy nemzedék. Budapest 1948. Parnasszus 261. p.

 

Szabó Ede: Diogenes lámpásával. = Sorsunk 1948. 229–233. p.

 

Szabó Ede: Új költők, új versek. = Fiatal Magyarország 1948. december 16.

 

Szőnyi Kálmán: Hét fiatal költő. = Alkotás 1948. 1–2/26–31. p.

 

Vissza az emberig. Budapest, 1949. Egyetemi nyomda. 42 p.

 

Könyvnapi ifjúsági könyvek. = Köznevelés 1949. június 15.

 

Aczél Tamás: A burzsoá ideológia egyes jelenségei fiatal magyar líránkban. = Társadalmi Szemle 1949. 3–4/265–269. p.

 

Keszi Imre: Tovább egy lépéssel. = Csillag 1949. 17/55–61. p.

 

Kamjén István: Mihály. = Köznevelés 1950. június 15.

 

Bezzubova, F[jokla] I[gnatyevna]: Csodafa. (A sztálini alkotmányról.) = Szovjet Kultúra 1950. 11/14. p.

 

Lermontov, Mihail: Megszülettünk, de mért, hogy élünk? = [Mihail] Lermontov válogatott költeményei. (Szerk.: Gábor Andor, Kardos László.) Budapest, 1951, Új Magyar Könyvkiadó. 85–86. p.

 

Bezzubova, Fjokla Ignatyevna: Csodafa. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László.) Budapest, 1952, Új Magyar Könyvkiadó. 696–697. p.

 

Bezzubova, Fjokla Ignatyevna: Dal Sztálinról. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László.) Budapest, 1952, Új Magyar Könyvkiadó. 695–696. p.

 

Erkaj, Nyikul [Nyikolaj Lazarevics Irkajev]: A hazáról. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László.) Budapest, 1952, Új Magyar Könyvkiadó. 698–699. p.

 

Raud, Mart: Dísztűz. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László.) Budapest, 1952, Új Magyar Könyvkiadó. 663. p.

 

Semper, Johannes: Ezekben a napokban. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László.) Budapest, 1952, Új Magyar Könyvkiadó. 661. p.

 

Bezzubova, Fjokla [Ignatyevna]: Dal Sztálinról. = Béke és Szabadság 1953. 11/11. p.

 

Ahmatova, Anna: * * * = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László, 1–2. köt., 2., átdolg. kiad.) Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 1/90–91. p.

 

Ahmatova, Anna: A béke dala. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László, 1–2. köt., 2., átdolg. kiad.) Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 1/91. p.

 

Bezzubova, Fjokla Ignatyevna: Csodafa. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László, 1–2. köt., 2., átdolg. kiad.) Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 2/229–230. p.

 

Bezzubova, Fjokla Ignatyevna: Dal Sztálinról. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László, 1–2. köt., 2., átdolg. kiad.) Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 2/228–229. p.

 

Erkaj, Nyikul [Nyikolaj Lazarevics Irkajev]: Atyánkért. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László, 1–2. köt., 2., átdolg. kiad.) Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 2/231. p.

 

Raud, Mart: Dísztűz. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László, 1–2. köt., 2., átdolg. kiad.) Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 2/191. p.

 

Semper, Johannes: Ezekben a napokban. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László, 1–2. köt., 2., átdolg. kiad.) Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó 2/187. p.

 

Shakespeare, William: A két veronai nemes. Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 125 p.

 

Ticsina, Pavel: Dicsőség a mi hadseregünknek. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László, 1–2. köt., 2., átdolg. kiad.) Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 1/380–381. p.

 

Turszun-Zade, Mirzo: Függőkert Bombayban. = A szovjet költészet antológiája. (Szerk.: Kardos László, 1–2. köt., 2., átdolg. kiad.) Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 2/143. p.

 

Verhaeren, Emile: A teremtő lendület: = Emile Verhaeren: Versek. Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 88–91. p.

 

Verhaeren, Emile: A teremtés órái. = Emile Verhaeren: Versek. Budapest, 1955, Új Magyar Könyvkiadó. 93–94. p.

 

Jones, Ernest: A gyár rabszolgájának dala. = Világirodalmi antológia. A világirodalom a XIX. században. (Szerk.: Kardos László.) Budapest, 1956, Tankönyvkiadó. 570. p.

 

Keats, John: Mikor Leigh Hunt börtönéből szabadult. = Világirodalmi antológia. A világirodalom a XIX. században. (Szerk.: Kardos László.) Budapest, 1956, Tankönyvkiadó. 528. p.

 

Potter, Eugéne: Bőség. = Világirodalmi antológia. A világirodalom a XIX. században. (Szerk.: Kardos László.) Budapest, 1956, Tankönyvkiadó. 331. p.

 

Wordsworth, William: A forradalmi Párizsban. (Részlet az Előhangból.) = Világirodalmi antológia. A világirodalom a XIX. században. (Szerk.: Kardos László.) Budapest, 1956, Tankönyvkiadó. 491–492. p.

 

Ki hol lakik. (Verses képeskönyv.) [Budapest 1957.] Móra. Leporello.

 

Lermontov, Mihail: Megszülettünk, de mért hogy élünk? = [Mihail] Lermontov: Válogatott költemények. (Szerk.: Kardos László, Török Endre.) Budapest, 1957, Európa. 118–119. p.

 

Bárány Boldizsár. Budapest, 1958, Móra. 102 p.

Gábor István = Magyar Nemzet 1958. július 2.

 

Freskó. Budapest, 1958, Magvető. 195 p.

Antal Gábor = Magyar Nemzet 1958. május 30. – Béládi Miklós = Egészségügyi Dolgozó 1958. október 4. – Béládi Miklós = Kortárs 1958. 6/942–945. p. – Bessenyei György = Magyar Ifjúság 1958. május 17. – Földes Anna: = Nők Lapja 1958. április 17. – Kéri Tamás = Népművelés 1958. 5/29. p. – Lázár István = Könyvtáros 1958. 6/469–470 és Könyvbarát 1958. 277–278. p. – Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1958. március 28. – Nacsády József = Tiszatáj 1958. április 10. – Rákos Sándor = Népszabadság 1958. június 3. – Réz Pál = Esti Hírlap 1958. április 4. – [Rónay György]* = Vigilia 1958. 6/368–369. p. – Sziráky Judit = Népszava 1958. május 11. – Zay László = Theológiai Szemle 1958. 6–7/311–312. p. – A. P. = Irodalmi Ujság 1959. október 1. – Nagy Péter = Irodalomtörténet 1959. 2/301–303. p. – [Név nélkül] = Észak-magyarország 1959. április 7. – Beckmann, Heinz = Zeitwende 1960. május. – Bonness, Hanna = Hamburger Allgemeine Zeitung 1960. október 4. – Chocilowski, Jerzy = Nowe Ksiązki 1960. május 25. – er = Nowa Kultura 1960. augusztus 21. – Frank, Sigrid M. = Bücherei und Bildung 1960. 11/659. p. – Göpfert, Herbert G. = Neue Deutsche Hefte 1960. szeptember 4/554–556. p. – [Haldimann, Eva] E.H. = Die Tat 1960. május. – Henze, Helene = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1960. szeptember 24. – Hoyer, A. Franz = Der Tag 1960. április 24. – Hürlimann, Bettina = Atlantis 1960. május. – Jokostra, Peter = Rheinische Post 1960. október 1. – Mayring-Gaab, Irma = Die Büchermarkt 1960. július 93. p. – Meidinger-Geise, Inge = Die Welt der Frau 1960. május. – M. W. = Neue Zürher Zeitung 1960. október 13. – Schmidtamann, Karl = Rheinischer Merkur 1960. április 1. – Seidenlanden, Ingrid = Deutsche Zeitung 1960. május 14. – Ziersch, Edmund = Süddeutsche Zeitung 1960. augusztus 27. – Kwiecinska, Z. = Trybuna Ludu 1962. 339. sz. – Hässler, Cecilie = Der Regenbogen 1963. 4. sz. – Kissel, Frédéric = Metropole 1963. december 21. – Ajame, Pierre = Les Nouvelles Littéraires. 1964. február 13. – Dubois, Louis = Vers l’avenir 1964. január 10. – Franklin, André = La Gaucho 1964. február 7. – G. P. = Le Bulletin des Lettres 1964. február 15. – Gerdinge, René van = Le Témoin de la Vie 1964. január 7. – Junod, Roger-Louis = Vie Protestante 1964. február 14. – M. T. D. = Figaro Littéraire 1964. január 30. – Nicandre = Syndicats 1964. április 11. – Palante, Alain = La France Catholique 1964. január 17. – Wurmser, André = Les Lettres Françaises 1964. január 30.–február 5. – B. L. = Evangélikus Élet 1972. augusztus 13.

 

Mondják meg Zsófikának. Budapest, 1958, Magvető. 315 p.

Bessenyei György = Kortárs 1959. 5/786–787. p. – [Földes Anna] F. A. = Nők Lapja 1959. március 12. – Gyurkó László = Élet és Irodalom 1959. február 20. – Hajdú Ferenc = Esti Hírlap 1959. április 15. – Harsányi Zoltán = Köznevelés 1959. május 6. – László Anna = Népművelés 1959. 5/27. p. – -n. = Film Színház Muzsika 1959. március 27. – Nagy Péter = Magyar Nemzet 1959. március 7. – [Név nélkül] = Hajdú–bihari Napló 1959. február 10. – [Név nélkül] = Magyar Nemzet 1959. február 17. – [Seres József] S. J. = Család és Iskola 1959. 7/17. p. – [Veress József] v. j. = Hajdú–bihari Napló 1959. május 1. – V. M. = Evangélikus Élet 1959. 10/4. p. – Berencz János = Hevesmegyei Népújság 1960. július 21. – Egri Viktor = Új Szó 1960. november 5. – H. = Ország–Világ 1960. december 7. – Csongár, Almos = Der Bibliothekar 1961. 2. sz. – Blanc, Robert = La Voix des Parents 1964. december. 138. sz. – Dabre, A. = Les Livres. Bulletin Bibliographique Mensuel 1965. június. 6. sz. – Slabý, Z. K. = Zlatý Máj. 1966. 7/386–389. p.

 

Neszek. [Budapest], 1958, Szépirodalmi. 168 p.

Bernáth László = Esti Hírlap 1958.október 5. – Kardos László = Kortárs 1958. 12/936–938. p. – [Név nélkül] = Pest megyei Hírlap 1958. október 5. – [Rónay György]* = Vigilia 1958. 754–759. p. – Sükösd Mihály = Magyar Nemzet 1958. szeptember 26. – [Pók Lajos] P. L. = Könyvtáros 1959. 70. p. és Könyvbarát 1959. 38. p. – Rába György = Irodalomtörténet 1959. 3–4/504–505. p. – Sik Csaba = Irodalomtörténet 1960. 1/83–86. p.

 

Dal az apámról. = Könyvbarát 1958. 8/356. p.

 

Kakasszó. = Szüreti fürt. (Vál.: Bodnár György, 1–2. köt.) [Budapest], 1958, Szépirodalmi. 1/190–221. p.

 

Szigliget. = A tihanyi ekhóhoz. (Vál.: Lipták Gábor.) [Budapest], 1958, Szépirodalmi. 174–177. p.

 

A gyászolók… megmutatják igazi arcukat. = Könyvtájékoztató 1958. 3/2. p.

 

…hangot hallok,valami neszt. = Könyvtájékoztató 1958. 9/2.

 

Michel, Louise: Fivéreimhez. = Francia költők antológiája. (Vál.: Somlyó György.) [Budapest, 1958], Móra. 388–389. p.

 

Semper, Johannes: Ezekben a napokban. = Világirodalmi antológia. A XX. század irodalma. A Szovjetunió népeinek irodalma. (Szerk.: Lengyel Béla.) Budapest, 1958, Tankönyvkiadó. 994. p.

 

Vigny, Alfred de: A pásztorkalyiba. = Francia költők antológiája. (Vál.: Somlyó György.) [Budapest, 1958], Móra. 274–288. p.

 

Marikáék háza. (Verses képeskönyv.) Budapest, 1959, Móra. Leporello.

 

Az őz. Budapest, 1959, Szépirodalmi. 250 p.

Bessenyei György = Kortárs 1959. 5/788–789. p. – Bogáti Péter = Munka 1959. 8/25. p. – Csertői Oszkár = Élet és Irodalom 1959. július 10. – Dersi Tamás = Esti Hírlap 1959. június 21. – Héra Zoltán = Népszabadság 1959. június 2. – [Héra Zoltán] H. Z. = Népszabadság 1959. július 12. – [Imre Katalin] i. k. = Élet és Irodalom 1959. május 8. – [Lukácsy András] L. A. = Film Színház Muzsika 1959. július 3. – Nagy Péter = Magyar Nemzet 1959. április 18. – [Rónay György]* = Vigilia 1959. 7/429–432. p. – Szabó László, Sz. = Alföld 1959. 5–6/149–151. p. – Szávai János = Könyvtáros 1959. 627–628. p. és Könyvbarát 1959. 371–372. p. – András Sándor = Irodalmi Ujság 1960. 20/10. p. – Gara, Ladislas = Les Temps Modernes 1960. 167–168/1431–1432. p. – Borch, Alhand von der = Münchener Merkur 1961. november 11–12. p. – E. M. R. = Die Weltwoche 1961. december 8. – Hartlaub, Geno = Süddeutsche Zeitung 1961. október 28–29. p. – Ignotus Pál = Irodalmi Újság 1961. március 1. – Lubaszebwska, Irena = Express Wieczorny 1961. 167/4. p. – Mö = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1961. október 19. – Nagel, Inge = Evangelischer Literaturbeobachter 1961. december. – Rohde, Hedwig = Die Bücher 1961. szeptember 15. Schäffer, Christiane = Rheinische Post 1961. szeptember 2. – Ślaski, Jan = Nowe Ksiązki 1961. július 15. – Arnothy, Christine = Parisien Liberé 1962. február 6. – Basile, Jean = Le Devoir 1962. május 5. Becher, H. S. J. = Stimmen der Zeit 1962. szeptember. – Beckmann, Heinz = Die Zeitwende 1961. április. – Bercher, M. Louise = L’Alsace 1962. szeptember 21. – Bloch, Michel Jean = Gazette de Lausanne 1962. március 17/18. – Brion, Marcel = Les Nouvelles Littéraires 1962. március 15. – [Demense, Pierre] P. D. = Le Peuple 1962. március 26. – Dubois, Louis = Vers l avenir 1962. március 23. – Estang, Luc = Le Figaro Littéraire 1962. március 3. – Franzel Dr. = Der Büchermarkt 1962. II. füzet. – [Haldimann, Eva] E. H. = Die Tat 1962. április 20. – Hartlaub, Geno = Sonntagsblatt 1962. szeptember 23. – Illés Endre = Új Írás 1962. 769–770. p. – Juin, Hubert = Les Lettres Françaises 1962. június 7–13. – Knab-Grzimek,Fränze = Bücherei und Bildung 1960. 3/159. p. – Kwiecinska, Z. = Trybuna Ludu 1962. grudnia 7. 339. sz. – [Lengyel Balázs] B. Lengyel = The Hungarian P.E.N. 1962. 3/34–35. p. – Lenz, Hermann = Christ und Welt 1962. április 27. – Leroux, M. = Les Fiches bibliographies. 1962. 9369. sz. – Rode, Hedwig = Die Bücherkommentare 1962. szeptember 15. – Rosdy, Ladislaus = Wort und Wahrheit 1962. január. – Schwarz, E. = Evangelischer Buchbewerter. 1962. június–július. – Soltau, Christoph = Westermanns Monatshefte 1962. március. – Stil, André = L’Humanité 1962. április 19. – Strauss, Irmgard = Die Zeit im Buch (Wien) 1962. április. – Ttoeroe, François = La Normale Revue Française 1962. október 1. – Wilk, Anna = Uusi Suomi (Helsinki) 1962. november 12. – Wurmser, André = Les Lettres Françaises 1962. március 15–21. – [Név nélkül] = Signes du Temps 1962. 4/33–34. p. – Adriaansen, G. J. = Streven 1963. augusztus. – Bemis, Robert = Globe 1963. augusztus 18. – Bergamo, Ralph = Constitution (and) Journal (Atalanta) 1963. augusztus 18. – Cenver, Bill = Peonia Journal Star 1963. augusztus 24. – Coffin, Emily = Savannah Morning News Magazine 1963. augusztus 18. – Donders Van Der Aa, M. = Koerier 1963. június 5. – Eijking, E. J. = Prisma 1963. április 26. – Gilmore, Jane L. = Omaha World-Herald 1963. szeptember 29. – Hässler, Cecilie = Der Regenbogen 1963. 4. sz. – Jay, Leah = Free Press 1963. augusztus 18. – Jong, de Josseline = Haagsche Courant 1963. június 8. – Konnyu, Leslie = Post Dispatch 1963. november 19. – Koopmans, Jaap = Het Vrije Volk 1963. május 11. – Mancius, van W. = Het Nieuwe Boek 1963. október. 450. p. – Moore, Harry T. = The Saturday Review 1963. szeptember 21. – Ouwendijk, D. = Binnenhof 1963. május 10. – Peterson, Virgilia = New York Herald Tribune 1963. augusztus 25. – Pine, George = Herald (Boston) 1963. augusztus 18. – Secci, Lia = Corriere Lombardo (Milano) 1963. szeptember 5. – SM. J. = Twentsche Courant 1963. november 30. – Steele, Richard = Piitsburgh Press 1963. augusztus 8. – Sykes, Gerald = The New York Times 1963. augusztus 25. – Sykes, Gerald = The New York Times 1963. augusztus 28. – Thinsz, Géza = Ord och Bild 1963. 3. sz. – Wagner, Mary Hagel = America 1963. szeptember 21. – [Név nélkül] = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1963. július 4. – [Név nélkül] = Times Literary Supplement 1963. május 24. – Allen, Morse = Courant (Hartford, Conn.) 1964. március 8. – Bongarzoni, Oretta = Paese Sera 1964. augusztus 3. – i. e. = Il Gazzetino 1964. szeptember 24. – il tarlo = La Tribuna Illustrata (Roma) 1964. június 28. – Martinelli, Franco = Modella 1964. június 18. – Mosca, Carla = Roma–Napoli 1964. szeptember 10. – Pisco, Ernest F. = Christian Science Monitor 1964. február 20. – Tabozzi, Roberto = Rossana 1964. július. – v. 1. = La Notte 1964. május 28. – [Név nélkül] = Bella (Milano) 1964. május 10. – [Név nélkül] = Corriere Mercatile 1964. szeptember 18. – [Név nélkül] = Gazetta di Mantova 1964. augusztus 15. – [Név nélkül] = Gazetta Ticinese 1964. szeptember 22. – [Név nélkül] = Gazettino 1964. szeptember 29. – [Név nélkül] = Giornale di Vicenza 1964. augusztus 25. – [Név nélkül] = Notizie Letterarie 1964. április. – [Név nélkül] = La Provincia 1964. augusztus 29. – Kádár, Peter = Göteborgs Handels – och Sjöfartstidning 1965. június 23. – Nilsen, Jan Andrew = VG. Verdensgang 1965. szeptember 29. – Schmüker, Else = Frau und Bernt 1965. 718/16–20. p. – [Név nélkül] = The Bookseller (London) 1965. július 31. – Holst, Knub = Aktuelt (Koppenhága) 1966. szeptember 23. – Jensen, Erik Alek = Berlingske Tidende Aften (Koppenhága) 1966. szeptember 22. – Taanig, Tage = Berlingske Tidende Morgen 1966. szeptember 17. – Tunader, Britt = Dagens Nyheter 1967. december 8. – Mö = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1969. október 19. – Straume, Eilif = Aftenposten (Oslo) 1969. szeptember 30. – Vatai László = Confessio 1991. 3/68–79. p.

 

Sziget-kék. Budapest, 1959, Magvető. 213 p.

Bóka László = Magyar Hírek 1960. április 15. – [Bokor László] B. L. = Népszabadság 1960. március 11. – [Földes Anna] földes = Nők Lapja 1960. április 1. – Szánthó Dénes = Könyvtáros 1960. 234–235. p. és Könyvbarát 1960. 3/138–139. p. – T. = Film Színház Muzsika 1960. 7/44. p. – Tóth Sándor = Kortárs 1960. 2/301–303. p. – Eyssen, Brigitte = Buchanzeiger für öffentliche Büchereien 1965. 10. sz. – Eyssen, Brigitte = Bücherei und Bildung 1965. 10/865. p. – Földes Anna = Nők Lapja 1965. 37/21. p. – Klein, Diethard H. = Literaturspiegel 1965. 4. sz. – Neidlein, Isolda = Stuttgarter Zeitung 1965. október 26. – Stemmer, Konrad = Die Welt der Literatur 1965. december 23. – [Név nélkül] = Volkstimme 1965. november 17.

 

Vörös tinta. (Filmforgatókönyv.) Budapest, 1959, Fővárosi nyomda. 173 p.

 

Disznótor. [Részlet.] = Élet és Irodalom 1959. 19/4–5. p.

 

Jolán. = Élet és Irodalom, 1959. május 8.

 

Köszöntő. = Tavaszi induló. [Budapest, 1959, Magyar Nők Országos Tanácsa] 1. p.

 

Részvétlátogatók. = Élet és Irodalom 1959. július 31.

 

A szerep. = Élet és Irodalom 1959. október 23.

 

…amit írok, valamifajta leleplezés… = Könyvtájékoztató 1959. 1/2. p.

 

Ez a legkedvesebb írásom. = Könyvtájékoztató 1959. 4/2. p.

 

A gyászolók…megmutatják igazi arcukat. = Észak-magyarország 1959. április 7.

 

9 írónk nyilatkozik nyári munkatervéről. = Tájékoztató a megjelenő könyvekről 1959. 7/5. p.

 

A Vörös tinta prömierje elé. (Egy film születéséről.) = Élet és Irodalom 1959. november 27.

 

Alcoforado, Mariana: Portugál levelek. (Ford. és bev.) Budapest, 1959, Móra. 109 p.

 

Beke Ödön: Szó- és szólásmagyarázatok. [Szabó Magda írásai alapján.] = Magyar Nyelvőr 1959. 4/492–494. p.

 

[Bernáth László] bel: Regényen, filmforgatókönyvön, novellákon dolgozik Szabó Magda. = Esti Hírlap 1959. április 7.

 

Bessenyei György: Szüreti fürt. = Világosság 1959. 4/103–106. p.

 

B. S.: Hárman a kongresszus irányelveiről. Az írónő: Szabó Magda. = Nők Lapja 1959. november 12.

 

[Fedor Ágnes] fedor: Vörös tinta áfonyával. = Nők Lapja 1959. október 22.

 

Földes Anna: Szabó Magdáról három regény után. = Magyar Nemzet 1959. május 28.

 

G. B.: Mi nincs benne? = Ludas Matyi 1959. május 8.

 

i. k.: Szabó Magda. (József Attila-díj, 1959.) = Élet és Irodalom 1959. május 8.

 

Lelkes Éva: Mai írók – örök témák. = Film Színház Muzsika 1959. június 26.

 

Maár Gyula: József Attila-díjas prózaíróink. = Könyvtáros 1959. 673–675. p. és Könyvbarát 1959. 385–387. p.

 

S. T.: Pillanatfelvétel Szabó Magdáról. = Rádió és Televízió Újság 1959. április 20.

 

Szabó Magda a fesztiválon. = Rába 1959. november 28.

 

Zay László: „Fél évig lubickoltunk a vörös tintában…” (Hogyan készült Szabó Magda és Gertler Viktor új filmjének forgatókönyve?) = Magyar Nemzet 1959. június 27.

 

Álom-festék. Budapest, 1960, Magyar Nők Országos Tanácsa. 20 p.

 

Disznótor. Budapest, 1960, Szépirodalmi. 258 p.

[Falus Róbert] F. R. = Élet és Irodalom 1960. június 17. – [Hajdú Ferenc] hc. = Esti Hírlap 1960. május 29. – Karner Ágoston = Lelkipásztor 1960. 12/768–769. p. – Lázár István = Könyvtáros 1960. 467–468. p. és Könyvbarát 1960. 6/275–276. p. – Lázár István = Köznevelés 1960. június 1. – Nagy Péter = Magyar Nemzet 1960. május 26. – [Név nélkül] = Somogymegyei Néplap 1960. március 27. – [Szombathelyi Ervin] szombathelyi = Népszava 1960. május 24. – Tóth Dezső = Kortárs 1960. 7/147–149. p. – Veress József = Hajdú–bihari Napló 1960. július 26. – Borch, Alhard von der = Münchner Merkur 1963. december 8. – -ern = Konkret 1963. november. – E. W. = Die Tat 1963. november 29. – Göpfert, H. G. = Neue Deutsche Hefte 1963. 9. sz. – H. A. = Stuttgarter Zeitung 1963. november 12. – Hartlaub, Geno = Sonntagsblatt 1963. november 3. – Hartlaub, Geno = Süddeutsche Zeitung 1963. november 10. – Helwig, Werner = Der Tagesspiegel 1963. december 1. – Helwig, Werner = St. Gallener Tagblatt 1963. november 24. – Hürlimann, Bettina = Die Weltwoche 1963. december 13. – kb. = Westfalische Nachrichten 1963. november 30. – Knab-Grzimek Fränze = Bücherei und Bildung 1963. 5/431. p. – Rode, Hedwig = Bücherkommentare 1963. 3. sz. – Saburowa, J. = Christ und Welt 1963. november 29. – Gehmacher, Ernst = Arbeiter Zeitung 1964. december 8. – Dr. Jung = Evangelischer Buchberater 1964. 2. sz. – Kirchner, Hans-Martin = Welt und Wort 1964. 5. sz. – Knab-Grizmek, Fränze = Buchanzeiger 1964. május. – mk. = Mannheimer Morgen 1964. október 13. – Mutius, Dagmar von = Europäische Begegnung 1964. július–augusztus. – Neumann, Michael = Westermanns Monatshefte 1964. 6. sz. – Rosdy, Ladislaus = Wort und Wahrheit 1964. 4. sz. – Vodermayer = Buchprofile 1964. 1. sz. – Brien, Jeremy = Bristol Evening Post 1965. augusztus 20. – Bullough, Geoffrey = Birmingham Post 1965. augusztus 21. – Füllinger, Albert = Deutsche Volkzeitung 1965. július 23. – Gudenian, Ches = Illustrated London News 1965. szeptember 18. – Hill, Susan = Coventry Evening Telegraph 1965. szeptember 9. – Leeson, Bob = Worker 1965. augusztus 19. – Mayne, Richard = New Statesman 1965. augusztus 160. p. – M. H. H. = Daily Dispatch 1965. október 20. – Raphael, Frederic = The Sunday Times 1965. augusztus 22. – Wardle, Irving = The Observer Weekend Review 1965. augusztus 22. – Whately, Rosaleen = Liverpool Daily Post 1965. szeptember 4. – Wordsworth, Christopher = The Guardian 1965. augusztus 20. – [Név nélkül] = The Scotsman 1965. szeptember 4. – [Név nélkül] = The Times 1965. augusztus 19. – [Név nélkül] = [Név nélkül] = The Times Literary Supplement 1965.szeptember 2. – Gaines, Ervin J. = Library Journal 1966. január 15. – Hayes, Alexia K. = Telegram, Mass. 1966. február 6. – Hochmann, Sandra = The New York Times 1966. január 23. – [Katona Ádám] Katona = Utunk 1966. január 14. – mgh. = National Zeitung 1966. március 2. – [Név nélkül] = Booklist (Chicago) 1966. február 15.

 

Kígyómarás. (A Disznótor színpadi változata, bemutatta a Jókai Színház, előadta még a Déryné Színház is.)

csi = Hajóépítő 1960. február 2. – Gábor István = Pedagógusok Lapja 1960. 2/7. p. – Gyenes István = Nők Lapja 1960. február 11. – Hajdú Ferenc = Esti Hírlap 1960. február 7. – Héra Zoltán = Élet és Irodalom 1960. február 19. – Hermann István = Kortárs 1960. 5/817–819. p. – Kovács Lajos = Izzó 196. február 25. – Lenkei Lajos = Film Színház Muzsika 1960. február 12. – Ligeti Vilma = Élet és Irodalom 1960. május 6. – Mátrai-Betegh Béla = Magyar Nemzet 1960. február 7. – Nagy Judit = Film Színház Muzsika 1960. január 15. – [Név nélkül] = Emag 1960. február 13. – [Név nélkül] = Szárnyaskerék 1960. február 14. – Possonyi László = Vigilia 1960. 5/309–312. p. – Rényi Péter = Népszabadság 1960. február 7. és 1960. július 3. és 1960. július 10. és július 24. – Sevcsik István = Egyetemi Lapok 1960. március 5. – Szombathelyi Ervin = Népszava 1960. június 26. – f. zs. = Komárom megyei Dolgozó 1968. március 10. – Gyarmati Béla = Kelet-Magyarország 1968. június 2. – Lukácsy András = Élet és Irodalom 1968. május 11. – P. J. = Film Színház Muzsika 1968. március 2.

 

Mondják meg Zsófikának (2. kiad.) Budapest, 1960, Magvető. 295 p.

 

Mondják meg Zsófikának. (2. kiad.) Budapest Bratislava, 1960, Magvető – Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó. 295 p.

 

Vörös tinta. (Gertler Viktor és Szabó Magda filmje.)

Körmendi Judit = Film Színház Muzsika 1959. szeptember 18. – [Név nélkül] = Film Színház Muzsika 1959. november 6. – [Név nélkül] = Filmvilág 1959. szeptember 1. – T. GY. = Film Színház Muzsika 1959. augusztus 21. – [Boda István] b. i. = Hajdú–bihari Napló 1960. január 10. – [Benedek Miklós] b. m. = Észak-magyarország 1960. január 10. – Csala Károly = Egyetemi Lapok 1960. január 23. – Czibor János = Filmvilág 1960. január 16. – Dersi Tamás = Esti Hírlap 1960. január 19. – Galsai Pongrác = Nők Lapja 1960. január 14. – [Berényi György] gy. = Hétfői Hírek 1960. január 3. – Hajdu Ferenc = Esti Hírlap 1960. január 6. – Héra Zoltán = Népszabadság 1960. január 10. – Hernádi Tibor = Szolnok megyei Néplap 1960. január 12. – Horváth János = Vas Népe 1960. január 12. – Kaczúr István = Csongrád megyei Hírlap 1960. január 9. – Lázár Ervin = Esti Pécsi Napló 1960. január 9. – Nemes Károly = Élet és Irodalom 1960. január 15. – [Név nélkül] = Autóbusz 1960. január 7. – [Név nélkül] = Futószalag 1960. január 12. – [Név nélkül] = Kistex 1960. január 22. – [Név nélkül] = Megafon 1960. január 8. – [Név nélkül] = Rokka 1960. január 5. – [Név nélkül] = Somogyi Néplap 1960. január 14. – [Név nélkül] = Zalai Hírlap 1960. január 6. – [Név nélkül] = Élet és Irodalom 1960. február 19. – [Péter László] P. L. = Délmagyarország 1960. január 14. – Petró András = Köznevelés 1960. január 22. – ray = Dunántúli Napló 1960. január 9. – Rajk András = Népszava 1960. január 10. – Sas György = Film Színház Muzsika 1960. január 8. – Suha Andor = Heves megyei Népújság 1960. január 10. – SZ. = Család és Iskola 1960. 2/17. p. – Sz…y = Népújság (Eger) 1960. április 23. – T. M. = Emergé 1960. február 3. – [Thiery Árpád] Thiery = Középdunántúli Napló 1960. január 16. – Timár Ede = Zalai Hírlap 1960. február 7. – Vidor Pálné = Pedagógusok Lapja 1960. 1/7. p. – Zay László = Magyar Nemzet 1960. január 7. – [Juhász Zsuzsa] J. Zs. = Magyar Képes Újság 1961. május 15.

 

Fresk. [Freskó.] (Tłum. Jan Ślaski.) Warszawa, 1960, Czytelnik. 215 p.

 

Das Fresko. [Freskó.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Wiesbaden, 1960, Insel Verlag. 237 p.

 

Das Schlachtfest. [Disznótor.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Frankfurt am Main, [1960], Insel Verlag. 260 p.

 

Kakasszó. = Életünk. (Vál.: Diószegi András.) [Budapest], 1960, Magyar Helikon. 276–292. p.

 

Lengyelek. = Élet és Irodalom 1960. július 22.

 

A szerep. = Tarka szőttes. (Vál.: Koczkás Sándor, 1–2. köt.) [Budapest], 1960, Szépirodalmi. 1/219–225. p.

 

Első színdarabomról. = Pesti Műsor 1960. január 29–február 4.

 

Könyvheti levelezőlap. = Élet és Irodalom 1960. június 3.

 

Legkedvesebb könyveim. = Könyvtáros 1960. 448–452. p. és Könyvbarát 1960. 6/256–260. p.

 

Nevelés és harmónia. = Család és Iskola 1960. 2/2. p.

 

Szabó Magda – munkájáról. = Élet és Irodalom 1960. november 4.

 

[Válasz körkérdésre.] = Nők Lapja 1960. december 15.

 

Vége a vakációnak. = Család és Iskola 1960. 9/2. p.

 

Ahmatova, Anna: Elmúlt öt esztendő… = Himnusz a békéről. (Vál.: Szász Imre.) [Budapest, 1960], Móra. 207–208. p.

 

Burns, Robert: Egy százszorszéphez. = Angol költők antológiája. (Szerk.: Vajda Miklós.) [Budapest, 1960.] Móra. 264–266. p.

 

Galsworthy, John: A Forsyte-Saga. (Ut.: Szobotka Tibor, 1–2. köt.) Budapest 1960. Európa.

 

Galsworthy, John: Modern komédia. (Ut.: Szobotka Tibor, 1–2. köt.) Budapest 1960. Európa.

 

Hardy, Thomas: A költő örök hallgatásra szánja el magát. = Angol költők antológiája. (Szerk.: Vajda Miklós.) [Budapest, 1960], Móra. 444. p.

 

Jones, Ernest: A gyár rabszolgáinak dala. = Angol irodalom. (Szerk.: Lutter Tibor.) Budapest, 1960, Tankönyvkiadó. 283–284. p.

 

Jones, Ernest: A gyár rabszolgájának dala. = Angol költők antológiája. (Szerk.: Vajda Miklós.) [Budapest, 1960], Móra. 403–405. p.

 

Keats, John: Mikor Leigh Hunt börtönből szabadult. = Angol költők antológiája. (Szerk.: Vajda Miklós.) [Budapest, 1960], Móra. 362. p.

 

Plomer, William: Szeptemberi este 1938-ban. = Angol költők antológiája. (Szerk.: Vajda Miklós.) [Budapest, 1960], Móra. 639–641. p.

 

Prince, Frank Templeton: A kérdés. = Angol költők antológiája. (Szerk.: Vajda Miklós.) [Budapest, 1960], Móra. 700. p.

 

Thompson, Francis: A szív. = Angol költők antológiája. (Szerk.: Vajda Miklós.) [Budapest, 1960], Móra. 463–464. p.

 

Whitman, Walt: Ülök és nézem. = Angol irodalom. (Szerk.: Lutter Tibor.) Budapest, 1960, Tankönyvkiadó. 355. p.

 

Whitman, Walt: Elmélkedés. = Angol irodalom. (Szerk.: Lutter Tibor.) Budapest, 1960, Tankönyvkiadó. 355. p.

 

Wordsworth, William: A forradalmi Párizsban. (Részlet.) = Angol irodalom. (Szerk.: Lutter Tibor.) Budapest, 1960, Tankönyvkiadó. 174–175. p.

 

Dersi Tamás: Szabó Magda. = Könyvtáros 1960. 760–762. p. és Könyvbarát 1960. 10/440–442. p.

 

F. Z.: A sziniigazgatónő három magyar írónő drámájáról. = Hétfői Hírek 1960. január 25.

 

Hermann István: A hátranézés irodalma. = Élet és Irodalom 1960. június 17.

 

Hermann István: Hátranézés egy vitára. = Élet és Irodalom 1960. szeptember 23.

 

Koczkás Sándor: Realizmus vagy dekadencia? Egy vita epilógusa. = Élet és Irodalom 1960. november 4.

 

Mihályi Gábor: Nézzünk még egyszer hátra! = Élet és Irodalom 1960. augusztus 5.

 

Nagy Judit: 3 magyar színmű próbáján. = Film Színház Muzsika 1960. január 15.

 

Nagy Péter: Hová néz az irodalmár? = Élet és Irodalom 1960. augusztus 5.

 

Nemes Károly: Vörös tinta. (Jegyzetek egy új magyar filmhez.) = Élet és Irodalom 1960. január 15.

 

o.: Szabó Magda írónő a soproni diákok között. = Kisalföld 1960. május 12.

 

Szabó Magda a kedvenc. = Heves megyei Népújság 1960. június 3.

 

Szakály Éva: Kígyómarás. (Premier az Ifjúsági Házban.) = Vas Népe 1960. december 2.

 

Találkozás a Vörös tinta írójával. = Goldberger 1960. április 15.

 

Zay László: Hogyan készül a díszlet- és jelmeztervező Szabó Magda új színművének bemutatójára? = Magyar Nemzet 1960. január 19.

 

Álarcosbál. Budapest, 1961, Móra. 259 p.

[Bajai Ferenc] B. GY. F. = Népszava 1961. május 27. – Bessenyei György = Jelenkor 1961. 6/759–761. p. – Csertői Oszkár = A Könyv 1961. 6/29. p. – Csertői Oszkár = Népszabadság 1961. július 4. – H. F. = Esti Hírlap 1961. június 2. – [Földes Anna] fa = Nők Lapja 1961. május 27. – Kurcz Ágnes = Élet és Irodalom 1961. szeptember 15. – [Lékay Ottó] L. O. = Könyvtáros 1961. 378. p. – Vilcsek Anna = Magyar Nemzet 1961. május 27. – Zoltán Erzsébet = Pest megyei Hírlap 1961. június 3. – Ditmar, René = Vystrizek z Časopisu 1970. szeptember 3.

 

Álarcosbál. Bratislava, 1961, Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó. 259 p.

 

Die andere Esther. [Az őz.] (Übers.: Mirza von Schüching.) [Frankfurt am Main], 1961, Insel Verlag. 254 p.

 

Erika. [Mondják meg Zsófikának.] (Übertr. Mirza von Schüching.) Budapest, 1961, Corvina. 365 p.

 

Freska. [Freskó.] (Přelož: Ladislav Hradský.) Praha, 1961, Ceskoslovensky Spisovatel. 182 p.

 

Povedzte Žofke. [Mondják meg Zsófikának.] (Přelož.: L’udo Zubek.) Bratislava, 1961, SVKL. 273 p.

 

Reknete Zsofince. [Mondják meg Zsófikának.] (Přelož.: Ladislav Hradský.) Praha, 1961, Statni Nakladasteltni. 288 p.

 

Sarenka. [Az őz.] (Tłum: Andrzej Sieroszewski.) [Warszawa], 1961, Czytelnik. 175 p.

 

Szkazsite Zsofike. [Mondják meg Zsófikának.] (Perev.: I[rinia] Mironec. ) Moszkva, 1961, Inosztrannaja Literatura. 262 p.

 

Elysium. = Olvastam, költőtárs. (Vál.: Sík Csaba.) [Budapest, 1961], Móra. 269–270. p.

 

Nenő. = Élet és Irodalom 1961. január 20.

 

Ember a nagyhídon. = Hazai kis tükör. (S.a.rend.: Meggyesi János.) [Budapest], 1961, Szépirodalmi. 199–213. p.

 

Erzsébet a nemesszívű. = Élet és Irodalom 1961. április 14.

 

Az iskolareformról. = Élet és Irodalom 1961. július 1.

 

Olvasónapló. = Nagyvilág 1961. 1720–1726. p.

 

Rád gondoltam, Csokonai. = Élet és Irodalom 1961. június 17.

 

Kyd, Thomas: Spanyol tragédia. = Angol reneszánsz drámák. (Shakespeare kortársai, vál.: Szenczi Miklós, 1–3. köt.) Budapest, 1961, Európa. 1/385–495. p.

 

Michel, Louise: Fivéreimhez. = Párizsi csatadal. (Vál.: Murányi-Kovács Endre.) [Budapest], 1961, Magyar Helikon. 83–84. p.

 

Mickiewicz, Adam: Alusta éjjel. = [Adam] Mickiewicz válogatott versei. (Szerk.: Varsányi István.) Budapest, 1961, Móra. 80. p.

 

Mickiewicz, Adam: Csak sóhajtok feléd. = [Adam] Mickiecicz válogatott versei. (Szerk.: Varsányi István.) Budapest, 1961, Móra. 59. p.

 

Shakespeare, William: A két veronai nemes. = [William] Shakespeare összes művei. III. Vígjátékok. (Szerk.: Kéry László.) Budapest, 1961, Európa. 181–273. p.

 

Ajkay Jenő: Kígyómarás. (A szombathelyi Ifjúság Háza színjátszóinak zalaegerszegi vendégjátéka.) = Zalai Hírlap 1961. március 9.

 

Írónő olvasói között. (Sikeres volt Szabó Magda ankétja.) = Villamosgép 1961. november 27.

 

Kerényi Magda: Szabó Magda és a modern regényírás. = Új Látóhatár 1961. 260–269. p.

 

Köpeczi Béla: Egzisztencialista jelenségek a mai magyar irodalomban. = Élet és Irodalom 1961. május 5.

 

Nagy Péter: On modern Hungarian novels. = The New Hungarian Quarterly 1961. 1/45–53. p.

 

Szalatnai Rezső: Magyar művek a prágai karácsonyi könyvpiacon. = Élet és Irodalom 1961. december 23.

 

Szalay Ferencné: Ankét a Vörös Tinta című filmről. = Csili, Pesterzsébeti Vasas 1961. 1/4. p.

 

Turczel Lajos: Egy népszerű magyarországi írónő. = Irodalmi Szemle 1961. 4/472–475. p.

 

Ki hol lakik? (2. kiad.) Budapest, 1962, Móra. Leporello.

 

Leleplezés (Bemutatta a Katona József Színház és a Nemzeti Színház Kamaraszínháza a Vasas Művelődési Házban.)

Görgey Gábor = Magyar Nemzet 1962. december 6. – (1.) = Film Színház Muzsika 1962. október 19. – Lukácsy András = Film Színház Muzsika 1962. november 30. – Molnár Géza = Élet és Irodalom 1962. december 15. – Pesold Ferenc = Esti Hírlap 1962. november 28. – Szombathelyi Ervin = Népszava 1962. november 30. – [Földes Anna] F. A. = Nők Lapja 1963. március 16. – Illés Jenő = Kortárs 1963. 2/303–305. p. – Osváth Béla = Népszabadság 1963. január 23. – Rényi Péter = Társadalmi Szemle 1963. 2/65–78. p. – Szombathelyi Ervin = Népszava 1963. január 6. – Csutorás Annamária = Észak-magyarország 1970. április 1. – Földes Anna = Színház 1970. 7/1–6. p. – Párkány László = Déli Hírlap 1970. március 18. – Párkány László = Déli Hírlap 1970. március 31.

 

Marikáék háza. (2. kiad.) Budapest, 1962, Móra. Leporello.

 

Születésnap. Budapest, 1962, Móra. 277 p.

[Ábel Péter] Á. P. = Népszabadság 1962. december 20. – Fábián Katalin = Népművelés 1962. 12/28. p. – [Fényi András] F. A. = Köznevelés 1962. október 16. – G. Z. = Népszava 1962. szeptember 22. – Györe Imre = Magyar Nemzet 1962. október 11. – [Vajk Vera] v. v. = Népszava 1962. szeptember 22. – Bozóky Éva = Könyvtáros 1963. 49–50. p. – O. J. = Pajtás 1974. március 20.

 

De andere Esther. [Az őz.] (Vert.: P. van Antwerpen.) Bilthoven, [1962], Nelissen. 239 p.

 

Die andere Esther. [Az őz.] (Übers.: Mirza von Schüching, 5. Tausend.) [Frankfurt am Main, 1962], Insel Verlag. 254 p.

 

Erika. [Mondják meg Zsófikának.] (Übertr. Mirza von Schüching, 2. Aufl.) Budapest, 1962, Corvina. 364 p.

 

Fasakykite Zofikai. [Mondják meg Zsófikának.] (Verté J. Vaisnoras.) Vilnius, 1962, Valst. Grožines Lit. Leidykla. 333 p.

 

Le faon. [Az őz.] (Trad. Monique Fougerousse, Ladislaus Gara [László].) Paris, 1962, Éd. du Seuil. 253 p.

 

Metsäkauris. [Az őz.] (Saksan hielestä soumentanut Aarno Peromies.) Porvoo–Helsinki, [1962], Söderström. 219 p.

 

Leleplezés. = Kortárs 1962. 1625–1641. p.

 

Valami. = Élet és Irodalom 1962. május 12.

 

Áldott legyen emléke! = Kortárs 1962. 12/1805–1808. p.

 

A fiatalság regénye. = Élet és Irodalom 1962. május 19.

 

Hullámok kergetése: A Szajnánál. = Kortárs 1962. 1179–1205. p.

 

Ismét a katedrán. = Rádió és Televízió Újság 1962.január 15.

 

Példázat az eszményről. = Pesti Műsor 1962. november 29.

 

Perc az időben. (Angliai útinapló.) = Kortárs 1962. 891–902. p.

 

Tolsztoj. = Tolsztoj emlékkönyv. Budapest 1962. FSZEK. 300–302. p.

 

Utazás a hazában. (I–II. rész.) = Népszabadság 1962. július 22., július 24.

 

Utazás a hazában. (I–II. rész.) = Villamosgép 1962. július 30., augusztus 6.

 

Ahmatova, Anna: Elmúlt öt esztendő. = A tűz virágai. Budapest, 1962, Zrínyi. 205. p.

 

Beaumarchais, Pierre August de: A szevillai borbély. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 529–534. p.

 

Cyrano De Bergerac, Savinien: Mulatságos történet vagy utazás a Holdba. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 83–86. p.

 

Delille, Jacques: A növények haszna. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 538. p.

 

Delille, Jacques: Az ősz. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 538–539. p.

 

Du Deffand asszony leveleiből. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 463. p.

 

D’Urffé, Honoré: Astrés. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 47–49. p.

 

Furetière, Antoine: Polgári regény. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 86–88. p.

 

Geoffrin asszony leveleiből. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 464–465. p.

 

Laclos, Choderlos de: Veszedelmes viszonyok. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 539–543. p.

 

Lespinasse kisasszony levelei. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 526–527. p.

 

Marivaux, Pierre: Marianne élete. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 435–439. p.

 

Parny, Evariste: Magányban. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 547–548. p.

 

Plomer, William: Szeptemberi este 1938-ban. = Szerelmes kalendárium. (Vál.: Kormos István.) Budapest, 1962, Móra. 271–273. p.

 

Regnard, Jean François: Az általános örökös. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 142–146. p.

 

Rousseau, Jean-Baptiste: A valódi dicsőség. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 434. p.

 

Saint-Pierre, Bernardin de: Pál és Virginia. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 534–537. p.

 

Saint-Pierre, Bernardin de: Tanulmányok a természetről. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 537. p.

 

Scudérry, Madelaine de: Clédie. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 72–73. p.

 

Scudéry, Madelaine de: A nagy Cyrus. (Részlet.) = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 70–72. p.

 

Voiture, Vincent: Levél a kegyelmes Condé herceghez. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyviadó. 63. p.

 

Voltaire: A fényűzés dicsérete. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 450. p.

 

Voltaire: Newton módszeréről. = Világirodalmi antológia. A XVII. és XVIII. század irodalma. (Szerk.: Sőtér István, Halász Előd.) Budapest, 1962, Tankönyvkiadó. 451. p.

 

Bajomi Lázár Endre: Hungarian works in French. [Szabó Magda műveinek francia kiadásáról is.] = The New Hungarian Quarterly 1962. 8/251–253. p.

 

Chalon, Jean: La romanciére hongroise Magda Szabó. = Le Figaro Littéraire 1962. június 2.

 

Földes Anna: Az író műhelyében. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = A Könyv 1962. 2/19–20. p.

 

[Földes Anna]: f. a.: Leleplezés előtt. = Nők Lapja 1962. november 24.

 

Francia kritikák Szabó Magda regényéről. = Élet és Irodalom 1962. március 24.

 

Francia kritikusok Szabó Magdáról. = Nagyvilág 1962. 937–938. p.

 

Illés Endre: Háló. (A kényelmes kritika.) = Új Írás 1962. 7/769–770. p.

 

Írók – terveikről. = Könyvtájékoztató 1963. 1/8. p.

 

Kritikus szemmel. = Új Ember 1962. július 1.

 

Magyar írók külföldön. (Füst Milán és Szabó Magda.) = Nagyvilág 1962. 3/463. p.

 

ó.: Írónő a brigádnál. = Villamosgép 1962. június 25.

 

Álarcosbál. (2. kiad.) Budapest, 1963, Móra. 235 p.

 

Az őz. (2. kiad.) Budapest, 1963, Szépirodalmi. 248 p.

 

Pilátus. Budapest, 1963, Magvető. 301 p.

Albert Pál = Irodalmi Ujság 1963. december 1. – Bata Imre = Tiszatáj 1963. szeptember 2–3. – [Bozóky Éva] B. É. = Könyvtáros 1963. 555–556. p. – Cseh Jánosné = Chinoin 1963. október 16. – Egri Viktor = Irodalmi Szemle 1963. 4/437–442. p. – Fenyő István = Népszabadság 1963. június 4. – [Hary Márta] H. M. = Népszava 1963. július 6. – Juhász, William = HQu (USA) 1963. január–április 1–2/87–95.p. – Karner Ágoston = Evangélikus Élet 1963. augusztus 11. – Katona Éva = Élet és Irodalom 1963. szeptember 28. – B. Nagy László = Kritika 1963. 2/62–63. p. – s. = Esti Hírlap 1963. május 29. – Secci, Lia = Corriere Lombardo 1963. szeptember 5. – Simon Zoltán = Alföld 1963. 9/83–86. p. – Ungvári Tamás = Magyar Nemzet 1963. június 12. – zsa = Új Szó 1963. augusztus 31. – Beckmann, Heinz = Rheinischer Merkur 1964. december 4. – Borch, Alhard von = Münchner Merkur 1964. december 12–13. – [Haldimann, Eva] E. H. = Neue Zürcher Zeitung 1964. november 21. – Helwig, Werner = Der Tagesspiegel 1964. december 12. – Katona É[va] = The Hungarian P.E.N. 1964. 42–44. p. – Knab-Grzimek, Fränze = Bücherei und Bildung 1964. 11–12/904. p. – Knab-Grzimek, Fränze = EKZ-Buchanzeiger 1964. 12. sz. – Korhammer, Eva = Bücherkommentare 1964. november 15. – -mm = Stuttgarter Zeitung 1964. december 22. – Nagel, Ivan = Die Zeit 1964. december 11. – Beckmann, Heinz = Zeitwende 1965. július. 485–486. p. – Bondy, Barbara = Süddeutsche Zeitung 1965. február 13–14. p. – C. R. = Salzburger Volksblatt 1965. január 16–17. – Everwyn, Klas Ewert = Rheinische Post 1965. február 6. – Firkel, Eva = Neue Volksbildung 1965. 5. sz. – Fischer, Ludwig = Neue Zeit 1965. január 29. – ile = Die Presse 1965. február 2. – ile = Neue Volksbildung 1965. április 30. – Knab-Grzimek, Fränze = Welt und Wort 1965. július 7/238. p. – 1-ux = Die Woche 1965. február 24. – Menck, Clara = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1965. február 27. – Saburowa, I. = Christ und Welt 1965. március 9. – Schmücker, Else = Frau und Bern 1965. 7–8/16–20. p. – [Név nélkül] = Annabelle 1965. január. – [Név nélkül] = Bücherschiff 1965. 1. sz. – Göppert, Helbert G. = Neue Deutsche Hefte 1966. 3/174–176. p. – H…R = Die Gemeindebücherei 1966. július. – Sieroszewski, Andrzej = Nowe Ksiązki 1966. október 31. 1252–1253. p. – Tunader, Britt = Dagens Nyheter 1966. május 16. – Biro, Adam = Journal de Genève 1967. augusztus 26–27. – Dubois, Louis = Avenir de Luxembourg 1967. augusztus 11. – Georgis, Michel = Le Courrier d’Anvers 1967. augusztus 4. – Jay, Salim = L’Opinion i Rabat 1967. augusztus 3. – J. NR. = Gazette de Lausanne 1967. június 26. – Lot, Germanie = Les Nouvelles Littéraires 1967. augusztus 31. – Wurmser, André = Les Lettres Françaises 1967. augusztus 23. – [Név nélkül] = Candide 1967. augusztus 14. – [Név nélkül] = La Libre Belgique 1967. augusztus 18. – [Név nélkül] = Tribune de Lausanne 1967. augusztus 2. – Faludi, Iván = Uppsala Nye Tidnig 1968. április 15. – Helander, Lars = Bonniers Litterära Magazin 1968. 10. sz. – Nygard, Borit = Dala-Demokraten 1968. december 18. – Sjörgen, Margareta = Svenska Dagbladet 1969. július 24.

 

Pilátus. Bratislava, 1963, Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó. 301 p.

 

Bal maszkarad. [Álarcosbál.] (Perev.: E[len] Matuhina.) Moszkva, 1963, Molodaja gvardija. 220 p.

 

D tes a Sophie. [Mondják meg Zsófikának.] (Trad.: Kelemen, Imre.) Budapest, 1963, Corvina. 273 p.

 

The fawn. [Az őz.] (Trans.: Kathleen Szász.) London, [1963], Jonathan Cape. 215 p.

 

The fawn. [Az őz.] (Trans.: Kathleen Szász.) New York, 1963, Alfred A. Knopf. 215 p.

 

Freska. [Freskó.] (Prev. Kalman Mesaric.) Zagreb, 1963, Naprijed. 177 p.

 

Fresque. [Freskó.](Trad. Georges Kassai.) Budapest Paris, 1963, Corvina Ed. du Seuil. 188 p.

 

Kazsete na Zsofika. [Mondják meg Zsófikának.] (Prev.: N[ikolina] Atanaszova.) Szofija, 1963, Narodna kultura. 278 p.

 

Maskenball. [Álarcosbál.] (Übertr. Mirza von Schüching.) Budapest, 1963, Corvina. 253 p.

 

Tell Sally. [Mondják meg Zsófikának.] (Trans.: Ursula McLean.) Budapest, 1963, Corvina. 286 p.

 

Zabijačka. [Disznótor.] (Přelož.: Vladislav Simerka.) Praha, 1963, Mladá fronta. 150 p.

 

A hallei kirurgus. = Rádió és Televízió Újság 1963. február 3.

 

Hullámok kergetése. = Kortárs 1963. 821–834. p.

 

Szeretem az öregeket. [A Pilátus című regényről.] = A Könyv 1963. 5/13. p.

 

Vallomás. [Az írásról.] = Film Színház Muzsika 1963. január 25.

 

A teljesség igénye. (Reflexiók külföldi kritikákra.) = A Könyv 1963. 11/5. p.

 

Ahmatova, Anna: A béke dala. = Anna Ahmatova Mihail Szvetlov. (Vál.: Kun Ágnes.) [Budapest, 1963, Európa.] 28. p.

 

Ahmatova, Anna: Elmúlt öt esztendő. = Anna Ahmatova Mihail Szvetlov. (Vál.: Kun Ágnes.) [Budapest, 1963, Európa.] 26–27. p.

 

Verlaine, Paul: A fülemüle. = [Charles] Baudelaire, [Paul] Verlaine, [Arthur] Rimbaud válogatott versei. (Vál.: Szegzárdy-Csengery József.) Budapest, 1963, Móra. 201. p.

 

Verlaine, Paul: Bruxeles. = [Charles] Baudelaire, [Paul] Verlaine, [Arthur] Rimbaud válogatott versei. (Vál.: Szegzárdy-Csengery József.) Budapest, 1963, Móra. 238–239. p.

 

Verlaine, Paul: Óvatosság. = [Charles] Baudelaire, [Paul] Verlaine, [Arthur] Rimbaud válogatott versei. (Vál.: Szegzárdy-Csengery József.) Budapest, 1963, Móra. 286. p.

 

Verlaine, Paul: Hajszol a hév. = [Charles] Baudelaire, [Paul] Verlaine, [Arthur] Rimbaud válogatott versei. (Vál.: Szegzárdy-Csengery József.) Budapest, 1963, Móra. 302–303. p.

 

Batta Alfréd: Szabó Magda írónő gyárunkban a könyvhét megnyitóján. = Rokka 1963. június 4.

 

Batta Alfréd: Találkozón – Szabó Magdával. = Rokka 1963. november 19.

 

[Földes Anna]: f. a.: Második premier. = Nők Lapja 1963. március 16.

 

Görgey Gábor: A Rádiószínház két bemutatója. = Magyar Nemzet 1963. február 27.

 

Illés Jenő: Jegyzetek Szabó Magda drámáiról. = Kortárs 1963. 2/303–305. p.

 

Lukácsy András: A rádiókészülék mellől. = Élet és Irodalom 1963. február 2.

 

Riportok az ünnepi könyvhétről. = Könyvtájékoztató 1963. 6/1. p.

 

Tóth Dezső: Mai életünk, újabb regényeink. = –: Életünk, regényeink. Budapest, 1963, Szépirodalmi. 62–88. p

 

Ungvári Tamás: Könyvek között a Könyvhéten. = Nők Lapja 1963. május 25.

 

Wurmser, André: Kis ország, nagy irodalom. = Irodalmi Újság 1963. 1220–1224. p.

 

A Danaida. Budapest, 1964, Szépirodalmi. 393 p.

Albert Pál = Új Látóhatár 1964. 6/560–562. p. – [Barát Endre] B. E. = Ország–Világ 1964. 21/13. p. – Benedek István = Kortárs 1964. 1838–1841. p. – Bozóky Éva = Jelenkor 1964. 991–992. p. – dit: Hajdú–Bihar megyei Népújság 1964. június 2. – Fragó Vilmos = Élet és Irodalom 1964. május 23. – [Hary Márta] H. M. = Népszava 1964. május 23. – [Hary Márta] -y-a. = Könyvtáros 1964. 429–430. p. – Imre Katalin = Kritika 1964. 8/57–58. p. – L. L. = Szolnok megyei Néplap 1964. május 24. – Nagy Sándor, E. = Napjaink 1964. július 1. – [Név nélkül] = Chinoin 1964. június 24. – [Név nélkül] = Nők Lapja 1964. május 23. – Pók Lajos = A Könyv 1964. 223. p. – Szekfű András = Napló 1964. augusztis 23. – Ugray Attila = Irodalmi Ujság 1964. július 1. – Ungvári Tamás = Magyar Nemzet 1964. április 26. – Birbamer, Alfred = Neue Wege 1965. december. – Brückner, Christine = Christ und Welt 1965. november 26. – Gehmacher, Ernst = Arbeiter Zeitung 1965. november 28. – [Haldimann, Eva] E. H. = Neue Zürcher Zeitung 1965. október 6. – Helwig, Werner = Der Tagesspiegel 1965. december 19. – Kauz, F. Dr. = Volksstimme 1965. december 9. – Neumann, Michael = Bremer Nachrichten 1965. november 6. – Nowak, Martha = Tagesanzeiger 1965. október 28. – ob. = Die Tat 1965. december 3. – Rieger, Manfred = Frankfurter Rundschau 1965. december 12. – Schmüker, Else = Frau und Bern 1965. 7–8/16–20. p. – Semrau, Eberhard = Welt und Wort 1965. 11. sz. – Th. K. = Die Abendzeitung 1965. november 25. – Zeller, Uli = Schwäbische Donauzeitung 1965. december 21. – Brimitzer, Carl = Rheinischer Merkur 1966. június 3. – Denecke, Rolf = Hannoversche Allgemeine Zeitung 1966. október 13–14. – Hartl, Edwin = Salzburger Nachrichten 1966. március 20. – Hässler, Cecilie = Die Welt der Frau (Baden) 1966. január 1. – KALBFUSS, Hermann = Evangelischer Literaturbeobachter 1966. június. – Kramberg, K. H. = Stuttgarter Leben 1966. április. – Langer, Eleonore = Neue Volksbildung 1966. 5. sz. – L. P. = Volksstimme 1966. október 7. – Mascher, B. = Evangelischer Buchberater 1966. 3. sz. – Menk, Clara = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1966. január 6. – Neumann, Harry = Kölnische Rundschau 1966. január 29. – Neumann, Michael = Westermanns Monatshefte 1966. 3. sz. – R-G. = Der Weg 1966. március 20. – Steller, Hans-Joachim = Die Neue Bücherei 1966. 2. sz. – -ths. = Rheinische Post 1966. február 19. – Tilburg, Jutta van = Ruhr Nachrichten 1966. szeptember 26. – Ungersthaler, Peter = Oberösterreichische Nachrichten 1966. április 9. – Ziegler = St. Michaelsbund, Buchprofile 1966. 1. sz. – Machleidt, Dorothea = Zeitwende 1967. szeptember. – [Név nélkül] = Der Bücherwurm 1967. augusztus. – [Név nélkül] = Nagyvilág. 1967. 155. p. – Soltész József = Utunk 1976. 4/8. p.

 

Disznótor. (Ut.: Nagy Péter.) Budapest, 1964., Szépirodalmi. 294 p.

 

Freskó. (2. kiad.) Budapest, 1964, Magvető. 304 p.

 

Freskó. Budapest Bratislava, 1964. Magvető-Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó. 163 p.

 

L’altra Ester. [Az őz.] (Trad. del tedesco: Lia Secci.) Milano, [1964], Feltrinelli. 276 p.

 

Bal maskowy. [Álarcosbál.] (T um. Andrzej Sieroszewski.) Warszawa, 1964, Nasza Księgaria. 236 p.

 

Erika. [Mondják meg Zsófikának.] (Übertr. Mirza von Schüching, 3. Aufl.) Budapest, 1964, Corvina. 364 p.

 

Das Fresko. [Freskó.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Frankfurt am Main, 1964, Insel Verlag. 174 p.

 

Maśkarný ples. [Álarcosbál.] (Přelož. Jožo Nižnansky.) Bratislava, 1964, Mladé letá. 220 p.

 

Odhalenie. [Leleplez;s.] (Přelož.: Ladislav Jánsky.) Bratislava, 1964, Diliza. 48 p.

 

Powiedzcie Zsofice…[Mondják meg Zsófikának.] (Přelož.: Andrzej Siroszewski.) Warszawa, 1964, Czytelnik. 341 p.

 

Resentimiento. [Az őz.] (Trad.: Julio Gomez de la Serna.) Barcelona, [1964], Luis de Caralt. 265 p.

 

Srna. [Az őz.] (Prev.: Jadranka Damjanov.) Novi Sad, [1964], Forum. 193 p.

 

Das Schlachtfest. [Disznótor.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Leipzig, 1964, Insel Verlag. 260 p.

 

Das Schlachtfest. [Disznótor.] (Übers.: Ita Szent-Iványi.) Stuttgart Zürich Salzburg, 1964. Europäischer Buchklub. 278 p.

 

Csé. = Élet és Irodalom 1964. november 28.

 

Szilfán halat. = Mai magyar költők. (Vál.: E. Fehér Pál, Garai Gábor.) Budapest, 1964, Móra. 239. p.

 

A Danaida. = Az Ünnepi Könyvhét 1964 c. füzet 21. oldalán.

 

Író a könyvnap előtt. = A Könyv 1964. 5/159. p.

 

[Kármán József: Fanni hagyományai című regényének rádiójáték-változatáról.] = Rádió és Televízió Újság 1964. november 30.

 

Reflexion auf ausländische Kritiken. = Bücher aus Ungarn 1964. 2/10. p.

 

Vendégoldal. = Füles 1964. július 5.

 

Bor Ambrus: Szabó Magdáról. = A Könyv 1964. 330–331. p.

 

Bozóky Éva: Valóban ilyenek voltak? = Köznevelés 1964. május 22.

 

[Faragó Vilmos] faragó: Szakmai nézőpont. = Élet és Irodalom 1964. július 25.

 

Görgey Gábor: Fanni hagyományai. (Szabó Magda rádiójátéka.) = Magyar Nemzet 1964. december 5.

 

Hary Márta: A rádió mellett. = Népszava 1964. december 4.

 

Illés Jenő: Szabó Magda – a drámaíró. = –: Mai dráma – mai dramaturgia. Budapest 1964. Szépirodalmi. 165–174. p.

 

K. F.: Három író arcképe. = Délmagyarország 1964. május 24.

 

Kulcsár Sándorné: Találkozás Szabó Magda írónővel. = Borsodi Bányász 1964. június 10.

 

l.: Bemutatóra hívtak meg… (Beszélgetés Szabó Magda írónővel.) = Magyar Szó 1964. november 3.

 

Mamiac, Louise: Une romancière de notre temps, Magda Szabó. Dites â Sophie, Fresque, Le Faon. = Revue France–Hongrie 1964. 80/55–58. p.

 

máté: Szabó Magda olvasói között. = Észak-Magyarország 1964. május 29.

 

Nagel, Ivan: Die Wirbel die in die Vergangenheit. = Die Zeit 1964. december 11.

 

Vall: Szabó Magda. = Fonómunkás 1964. június 11.

 

Simon Zoltán: Élő magyar irodalom – Szabó Magda (1917). = Hajdú–bihari Napló 1964. augusztus 2.

 

Tamás Menyhért: Az író–olvasó találkozó előtt. (Szabó Magdáról.) = Landler Járműjavító 1964. június 5.

 

Taxner-Tóth Ernő: Szabó Magda regényeiről. = Korunk 1964. 275–279. p.

 

T. E.: Kollektív interjú Szabó Magdával. (Író–olvasó találkozó Nagykanizsán.) = Zalai Hírlap 1964. május 22.

 

-y -s: Kármán a rádióban. = Élet és Irodalom 1964. december 5.

 

Békekötés. (Rádiódráma.)

A. = Esti Hírlap 1965. október 16. – Csik István = Film Színház Muzsika 1965. október 22. – Fenyő István = Népszabadság 1965. október 19. – Görgey Gábor = Magyar Nemzet 1965. október 19.

 

Fanni hagyományai (Kármán József műveinek felhasználásával, bemutatta a Katona József Színház)

[Antal Gábor] A. G. = Ország Világ 1965. április 7. – Doromby Károly = Vigilia 1965/241–242. p. – fencsik = Esti Hírlap 1965. március 12. – Gábor István = Köznevelés 1965. 274. p. – Gáll István = Kortárs 1965. 1000. p. – Hegedüs Géza = Hétfői Hírek 1965. március 22. – Hegedüs Géza = Ország–Világ 1965. március 31. – i -s.: = Esti Hírlap 1965. március 22. – Mátrai-Betegh Béla = Magyar Nemzet 1965. március 21. – Nagy Péter = Élet és Irodalom 1965. március 27. – Rajk András = Népszava 1965. április 7. – Sebes Erzsébet = Pest megyei Hírlap 1965. március 27. – Vajda György Mihály = Kritika 1965. 5/63–64. p.

 

Fanni hagyományai. (A Katona József Színház műsorfüzete Szabó Magda írásával.) [Budapest], 1965, Katona József Színház. Leporello.

 

Hullámok kergetése. Budapest, 1965, Szépirodalmi. 262 p.

Albert Pál = Új Látóhatár 1965. 467–471. p. – B. J. = Köznevelés 1965. augusztus 20. – [Hary Márta] H. M. = Népszava 1965. május 26. – G. I. = Népszava 1965. május 26. – Nagy Péter = Népszabadság 1965. május 26. – Pomogáts Béla = Élet és Irodalom 1965. június 12.

 

Leleplezés. Bratislava, 1965, Diliza. 62 p.

 

Mondják meg Zsófikának! (3. kiad.) Budapest, 1965, Magvető. 388 p.

 

Mondják meg Zsófikának! (3. kiad.) Budapest Bratislava, 1965, Magvető Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó. 388 p.

 

Az őz. (Ut.: Illés Lajos.) Budapest, 1965, Szépirodalmi. 268 p.

 

Az őz. (Ut.: Illés Lajos.) [Bratislava], 1965, Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó. 268 p.

 

Pilátus. [Utánnyomás.] Budapest, 1965, Magvető. 301 p.

 

Pilátus. Budapest Bratislava, 1965, Magvető–Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó. 301 p.

 

Tündér Lala. Budapest, 1965, Móra. 237 p.

[Elek István] E. I. = Ország Világ 1965. augusztus 25. – Földes Anna = Nők Lapja 1965. szeptember 11. – Seres József = Jelenkor 1966. 378–380. p.

 

Die andere Esther. [Az őz.] (Übers.: Mirza von Schüching.) [Frankfurt am Main, Hamburg, 1965], Fischer Bücherei 160 p.

 

Die Danaide. [A Danaida.] (Übers.: Mirza von Schüching.) [Frankfurt am Main, 1965], Insel Verlag. 413 p.

 

Den’ narodzsennja. [Születésnap.] (Pereklav.: Szemen Pan’ko.) Küjiv, 1965, Veszelka. 199 p.

 

Inselblau. [Sziget-kék.] (Übertr.: Mirza von Schüching.) Budapest, 1965, Corvina. 222 p.

 

Inselblau. [Sziget-kék.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Stuttgart, [1965], Union Verlag. 222 p.

 

Karneval. [Álarcosbál.] (Přelož.: Ladislav Hradský.) Praha, 1965, SNDK. 209 p.

 

Kaukiu batius. [Álarcosbál.] (Verté.: L. Sauka.) Vilnius, 1965, Vaga. 233 p.

 

Night of the pig-killing. [Disznótor.] (Transl.: Kathleen Szász.) London, [1965], Jonathan Cape. 224 p.

 

Pasakiet Žofikai. [Mondják meg Zsófikának.] (No krievu valodos tulkojusti: Vera Janule.) Riga, 1965, Liesma. 336 p.

 

…und wusch ihre Hände in Unschuld. [Pilátus.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Frankfurt am Main, 1965, Insel Verlag. 336 p.

 

Csé. = Körkép, [19]65. (Szerk.: Rátkai Ferenc, Tóth Gyula.) Budapest, 1965, Magvető. 413–517. p.

 

Nenő. = A megnőtt élet. (Szerk.: Illés Endre.) Budapest, 1965, Szépirodalmi. 810–822. p.

 

A rab. [Részlet.] = Élet és Irodalom 1965. december 25.

 

Békekötés. = Rádió és Televízió Újság 1965. október 17.

 

Írók, olvasók tanítói. = Élet és Irodalom 1965. május 29.

 

Varázsszőnyeg. = Könyvtájékoztató 1965. 6/8. p.

 

[A Fanni hagyományairól.] = Pesti Műsor 1965. március 19–25.

 

Fenyő Miksa: Csupa irodalom. = Irodalmi Ujság 1965. április 15.

 

Kedves vendégünk – Szabó Magda. = Fonómunkás 1965. június 10.

 

Koltai Júlia: Író az olvasói között. = Villamosgép 1965. június 19.

 

Pirich, Margarete: Ich liebe alles Lebendige (Magda Szabó aus Budapest last im Bildungswerk.) = Rheinische Post 1965. október 26.

 

Schmücker, Else: Zwischen den Zeiten. Zu drei Büchern Magda Szabó – …und wusch ihre Hände in Unschuld, Die andere Esther, Die Danaide. = Frau und Beruf 1965. 7–8/16.20. p.

 

Szabó Magda a Csokonai Könyvesboltban dedikál. = Hajdú–bihari Napló 1965. szeptember 9.

 

Eleven képét a világnak. Budapest, 1966, Magvető. 396 p.

Cs. M. = Köznevelés 1966. november 18. – FALUS Róbert = Népszabadság 1966. szeptember 23.

 

Fanni hagyományai. Bratislava, 1966, Diliza. 71 p.

 

A rab. (Rádiójáték.)

Barta András = Film Színház Muzsika 1966. szeptember 2. – farkas = Heves megyei Népújság 1966. augusztus 30. – Görgey Gábor = Magyar Nemzet 1966. szeptember 6. – Lukácsy András = Népszabadság 1966. augusztus 29. k. – Szűcs Imre = Magyar Szó 1968. április 18.

 

Den anden Eszter. [Az őz.] (P– dansk ved Gudrun Eggers Hansen.) [Křbenhavn, 1966], Gyldendal. 205 p.

 

Erika. [Mondják meg Zsófikának.] (Übertr. Mirza von Schüching, 4. Aufl.) Budapest, 1966, Corvina. 345 p.

 

Geburtstag. [Születésnap.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Budapest Berlin, 1966, Corvina Altberliner Verlag. 318 p.

 

Maskenball. [Álarcosbál.] (Übertr. Mirza von Schüching, 2. Aufl.) Budapest, 1966, Corvina. 253 p.

 

Night of the pig-killing. [Disznótor.] (Transl.: Kathleen Szász.) New York, 1966, Alfred Knopf. 224 p.

 

Pilat. [Pilátus.] (Přelož.: Olga Wybranowska.) Warszawa, 1966, PIW. 319 p.

 

Das Schlachtfest. [Disznótor.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Frankfurt am Main, 1966, Insel Verlag. 260 p.

 

…und wusch ihre Hände in Unschuld. [Pilátus.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Berlin Darmstadt Wien, [1966], Deutsche Buch-Gemeinschaft. 336 p.

 

Szent Róza ünnepe. = Jelenkor 1966. 6/483–487. p.

 

Békekötés. = Rádió- és Televízió Évkönyv 1966. (Szerk.: Lévai Béla.) Budapest, 1966, Magvető. 329–356. p.

 

Beszélgetések az ifjúsági irodalomról. = Könyv és Nevelés 1966. 1–4/2–18. p.

 

A rab. = Rádió és Televízió Újság 1966. augusztus 29.

 

Mondják meg Zsófikának. = Bulletin Critique du Livre Français. 1966. június.

 

Faragó Vilmos: Látogatóban Szabó Magdánál. = Élet és Irodalom 1966. február 19.

 

[Sárközi Mátyás] S. M.: Az angol kritika az „Iszony” és a „Disznótor”. = Irodalmi Újság 1966. október 1.

 

Szőke P.: Szabó Magda szerzői estje. = Napló (Veszprém) 1966. március 30.

 

Alvók futása. Budapest, 1967, Szépirodalmi. 257 p.

[Bajai Ferenc] B. GY. F. = Népszava 1967. április 22. – Boda Miklós = Dunántúli Napló 1967. április 30. – Falus Róbert = Népszabadság 1967. május 5. – Faragó Vilmos = Élet és Irodalom 1967. május 6. – Grezsa Ferenc = Tiszatáj 1967. 684–686. p. – Győrffy Miklós = Kritika 1967. 7/56–57. p. – Rónay György = Vigilia 1967. 412–413. p. – Rusznyák Márta = Magyar Nemzet 1967. április 30. – Simon Zoltán = Kortárs 1967. 1844–1845. p. – Horpácsi Sándor = Alföld 1968. 7/80–83. p. – Szecsődi János = Jelenkor 1968. 187–189. p. – Engels, Günther = Kölnische Rundschau 1969. július 26. – [Haldimann, Eva] E. H. = Neue Zürcher Zeitung 1969. április 4. – [Jokosta, Peter] = Christ und Welt 1969. április 11. – Mammen, Harald = Rheinische Post 1969. június 21. – mgh. = St. Galler Tagblatt 1969. június 22. – O. B. = Der Bund 1969. április 18. – Schmid, Michael = Westdeutsche Rundschau 1969. július 11. – Szenessy, Mario = Die Zeit 1969. május 9. – Trawnicek, Eva Katharina = Neue Volksbildung 1969. 8. füzet – V. M. = Die Rheinpfalz 1969. április 22. – Wohmann, Gabriele = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1969. szeptember 13.

 

Mózes egy, huszonkettő. Budapest, 1967, Magvető. 282 p.

aul. = Berliner Morgenpost = 1967. november 26. – Beckmann, Heinz = Rheinischer Merkur 1967. november 10. – Bozóky Éva = Nők Lapja 1967. július 1. – Dukay Júlia = Irodalmi Ujság 1967. december 15.–1968. január 1. 3. p. – Falus Róbert = Népszabadság 1967. május 19. – Faragó Vilmos = Élet és Irodalom 1967. június 3. – Gábor István = Magyar Nemzet 1967. augusztus 27. – [Haldimann, Eva] E. H. = Neue Zürcher Zeitung 1967. november 22. és november 28. – Hunke, Waltraud = Sonntagsblatt (Hamburg) 1967. augusztus 27. – Hüllenkremer, Marie = Aachener Nachrichten 1967. december 9. – [Bényi József] if = Hajdú–bihari Napló 1967. június 1. – J. R. = Hannoversche Presse 1967. november 18–19. – Kajtár Mária = Kritika 1967. 11/87–88. p. – Lo. = Basler Nachrichten 1967. december 1. – mgh. = St. Gallener Tageblatt 1967. november 26. – Pomogáts Béla = Tiszatáj 1967. 889–890. p. – Rohde, Hedwig = Die Bücherkommentare 1967. 4. sz. – Simon Zoltán = Kortárs 1967. 1844–1845. p. – Süle, Tibor = Stuttgarter Zeitung 1967. november 29. – Szabolcsi Miklós = Népszabadság 1967. november 19. – Szenessy, Mario = Die Zeit 1967. december 8. – Tilburg, Jutta van = Ruhr Nachrichten 1967. december 16. – Tóth Dezső = Kanadai Magyar Munkás 1967. október 26. – Tóth Dezső = Társadalmi Szemle 1967. 8–9/182–183. p. – Tóth PÁL József = Ifjú Kommunista 1967. 9/21–22. p. – V. V. = Népszava 1967. május 21. – Wohmann, Gabriele = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1967. november 28. – Zay László = Theológiai Szemle 1967. 315–317. p. – Adalbert, Clemens = Nürnberger Zeitung 1968. március 23. – Andritsch, Johann = Neue Volksbildung 1968. 1. sz. – Birbamer, Alfred = Neue Wege 1968. április 228. sz. – Brückner, Christine = Christ und Welt 1968. március 29. – Hässler, Cecilie = Die Christliche Frau = 1968. 1/29. p. – Hässler, Cecilie = Verlag Herder 1968. május 19. – Horpácsi Sándor = Alföld 1968. 7/80–83. p. – Höhl, Martha = Leserzeitschrift. Verlag Bücherei und Bildung 1968. 2/10. p. – ile = Die Presse 1968. április 20–21. – J. K. –n. = Volksstimme 1968. május 2. – Jokostra, Peter = Die Welt 1968. március 28. – Kappeler, Andreas = Tagesanzeiger 1968. március 15. – Kerékgyártó Imre = Pedagógusok Lapja 1968. április 20. – Machleidt, Dorothea = Zeitwende 1968. június 6. – ob. = Die Tat 1968. január 27. – Offenburg, Maren = Saarbrückener Zeitung 1968. november 20–21. – Regau, Thomas = Münchner Merkur 1968. február 17. – RF. = Welt der Arbeit 1968. február 16. – Rieder, Heinz = Die Zeit im Buch 1968. május–június 8. p. – Rieger, Manfred = Kölner Stadtanzeiger 1968. március 9. – Rosdy, Ladislaus = Wort und Wahrheit 1968. 1/89. p. – Rotzoll, Christa = Süddeutsche Zeitung 1968. január 5–7. – Semrau, Eberhard = Welt und Wort 1968. 2. sz. – Stamatu, Horia = Badische Zeitung 1968. április 9. – Zay László = Evangélikus Élet 1968. január 14. – [Név nélkül] = Borromäusverein 1968. 13/2. p. – Elfstrom, Una-Greta = Dala-Demokraten 1969. november 10. – Forslund, A. M. = Västerbottens Folkblad 1969. december 18. – Gömöri, György = Books Abroad 1969. 43. köt. 294–295. p. – Heymann, Viveka = Arbeiterblajdet 1969. november 8. – Lagrup, Knut = Göteborgs Handels-och Sjöfartstidning 1969. november 21. – Linndgren, Rune M. = Västerbottens-Kuriren 1969. november 14. – Lunden, Gunborg = Nordköpings Tidningar 1969. november 25. – Ohlon, Sonja = Göteborgs-Posten 1969. november 20. – Sörensen, Lennart = Kvällsposten 1969. december 9. – Tóth László = Katolikus Szemle 1969. 89–93. p. – A. B. = Journal de Genéve 1970. február 7. – Berggren, Kerstin = Bokrevy, Lund 1970. 1. sz. – Berthier P[ierre] = Études 1970. április. – Berthier Pierre = La Cité 1970. január 18. – Blanc, Aimé = PTT Informations 1970. április 405/2–3. p. – Bourgeois, Michel = Combat 1970. február 26. – Debidour, V. H. = Le Bulletin des Lettres 1970. február 44–45. p. – Edgren, Lennart = Bohustanningen 1970. január 21. – Edgren, Lennart = Nerikes Allehanda 1970. január 20. – Engven, Ingvar = Borlänge Tidning 1970. március 13. – E. F. = Pourquois 1970. április 90–91. p. – Fabre, A. = Bulletin Bibliographique 1970. 10. sz. – Faludi, Ivan = Upsala Nya Tidning 1970. március 10. – Giesbert, Franz-Olivier = Paris–Normandie 1970. január 30. – Hamberg, Lars = Hufvutsdagsbladet 1970. január 4. – Harning, Andrez = Göteborgs–Tidningen 1970. április 2. – [Jardin, Claudin] Cl. J. = Figaro 1970. január 15. – Juin, Hubert = Le Soir 1970. február 11. – Kats, Madeleine = Expressen 1970. február 5. – Kattan, Naim = Le Devoir 1970. február 28. – M. J. M. = La Tribune de Genéve 1970. szeptember 1. – Monod, Martine = L’Humanité Dimanche 1970. március 2. – Palante, Alain = France Catholique 1970. február 27. – R. S. = Le Figaro Littéraire 1970. február 26. – S. d. V. = Libre Belgique 1970. január 23. – Sinoir, Mariel = Les Nouvelles Littéraires 1970. február 12. – Tereus, Roger = Dagbladet Sundsvall 1970. május 12. – Wankienne, André = Vers l’Avenir 1970. február 16. – Wurmser, André = Les Lettres Françaises 1970. január 28. – Wurmser, , André = Les Lettres Françaises 1970. február 3. – [Név nélkül] = Le Depositoire de France 1970. január 195/34. p. – [Név nélkül] = Les Femmes d’Aujourdhui 1970. május 6.

 

Mózes egy, huszonkettő. Budapest Bratislava, 1967, Magvető Tatran. 282 p.

 

Sziget-kék. (2. kiad.) Budapest, 1967, Móra. 201 p.

[Név nélkül]: Fővárosi Mozi Műsor 1967. május 10.

 

Sziget-kék. (2. kiad.) Budapest Bratislava, 1967, Móra-Tatran. 201 p.

 

La ballade de la Vierge.[Pil’tus.] (Trad. par Tibor [Tardos] Tardös.) Paris, 1967, Ed. du Seuil. 266 p.

 

Bleu-île. [Sziget-kék.] (Trad.: Kelemen, Imre.) Paris, 1967, Flammarion–Jeunesse. 161 p.

 

Căprioara. Pomana porcului. [Az őz.] (Trad.: Nicolae Jianu Iosif Czinczár.) Bucureşti, 1967, Ed. pentru Lit. Univ. 356 p.

 

Maskenball. [Álarcosbál.] (Übertr. Mirza von Schüching, 3. Aufl.) Budapest, 1967, Corvina. 286 p.

 

Paulan tähden. [Disznótor.] (Suomentanut Otto Aho.) Porvoo–Helsinki, [1967], Söderström. 221 p.

 

Plavo kao ostrvo. [Sziget-kék.] (Prev.: Iván Ivanji.) [Beograd,] 1967, Mlado pokolenje. 182 p.

 

Ples v maskah. [Álarcosbál.] (Prev.: Beatriče Baboś.) Ljubljana, 1967, Mladinska knjiga. 205 p.

 

Rådjuret. [Az őz.] (Till svenska av.: János Csatlós.) [Stockholm, 1967], Gebers. 226 p.

 

Srna. [Az őz.] (Prev.: Jože Olaj.) Ljubljana, 1967, Drž. Založba Slovenije. 172 p.

 

At Cockcrow. (Transl.: Lily Halápy.) = Twenty-two Hungarian short stories. (With and introd.: A. Alvarez.) [Budapest, 1967], Corvina. 358–389. p.

 

[Der] Hahnenschrei. (Übers.: Henriette Schade-Engl.) = Ungarn erzählt. (Vál.: Ivan Nagel.) [Frankfurt am Main Hamburg, 1967], Fischer Verlag. 111–130. p.

 

Szent Róza ünnepe. = Körkép [19]67. (Szerk.: Rótkai Ferenc, Tóth Gyula.) Budapest, 1967, Magvető. 539–551. p.

 

Szent Róza ünnepe. = Mai magyar elbeszélők. (Vál.: Véber Károly.) Budapest, 1967, Szépirodalmi. 248–256. p.

 

[Válasz körkérdésre.] = Élet és Irodalom 1967.március 11.

 

Lindemann, Jack: Augusztus másodika. = Hol van Vietnam? (Vál.: Walter Lowenfels.) [Budapest, 1967], Európa. 92. p.

 

Groenewold, E.: Weltgültige Literatur aus Ungarn. (Magda Szabó las im „Lübecker Pordium”) = Lübecker Nachrichten 1967. október 10.

 

H. M.: Die Fische im Ansguß. (Die ungarische Dichterin Magda Szabo las.) = Düsseldorfer Nachrichten 1967. október 9.

 

Hamberg, Lars: En ungersk berätterska. = Frisprog 1967. augusztus 26.

 

Leydorf, Erhard: Magda Szabó. = Düsseldorfer Hefte 1967. október 15.

 

Lundkvist, Artur: En ungersk berätterska. = Dagens Nyheter 1967. február 13.

 

lyé: „Figuráimat én találom ki – a problémákat az élet adja…” (Szabó Magda a Művészpresszóban.) = Vas Népe 1967. február 16.

 

lyé: A Művészpresszó vendége – Szabó Magda írónő. = Vas Népe 1967. február 12.

 

Magda Szabó liest. = Rheinische Post 1967. október 4.

 

Nádas Péter: Ön kivel készítene interjút? Szabó Magdával. = Pest megyei Hírlap 1967. június 4.

 

-s -ó.: Tollal a türelemért. = Kisalföld 1967. május 31.

 

Szabó Magda irodalmi estje Zentán és Zrenjaninban. = Magyar Szó 1967. június 13.

 

Thurzó Gábor: Levél Szabó Magdához. = Élet és Irodalom 1967. szeptember 30.

 

Timár György: Magyar szépirodalom külföldön. = Élet és Irodalom 1967. április 22.

 

A Danaida. (2. kiad.) Budapest, 1968, Szépirodalmi. 361 p.

 

Mondják meg Zsófikának! (4. kiad.) Budapest, 1968, Magvető. 305 p.

 

Mondják meg Zsófikának! (4. kiad.) Budapest Bratislava, 1968, Magvető Tatran. 305 p.

 

Zeusz küszöbén. Budapest, 1968, Szépirodalmi. 306 p.

Falus Róbert = Népszabadság 1969. január 17. – Hegedüs Géza = Élet és Irodalom 1969. január 18. – H. J. = Magyar Hírlap 1969. január 23. – H. ZS. = Könyvtájékoztató 1969. március. – PAPP Zoltán = Tiszatáj 1969. 664–667. p. – Katona Anna = Nagyvilág 1970. 123–125. p.

 

I. Moses 22. [Mózes egy, huszonkettő.] (Übertr. Henriette Schade, Géza Engl.) Frankfurt am Main, 1968, Insel Verlag. 215 p.

 

Erika. [Mondják meg Zsófikának.] (Übertr. Mirza von Schüching, 5. Aufl.) Budapest, 1968, Corvina. 345 p.

 

Esterine dve tváre. [Az őz.] (Přelož. L’udovit Garaj.) Bratislava, 1968, Smena. 161 p.

 

Geburtstag. [Születésnap.] (Übers.: Mirza von Schüching, 2. Aufl.) Budapest Berlin, 1968, Corvina Altberliner Verlag. 318 p.

 

I all oskuld… [Pilátus.] (Övers. János Csatlós.) [Stockholm, 1968], Gebers. 289 p.

 

Maskenball. [Álarcosbál.] (Übertr.: Mirza von Schüching.) Budapest Stuttgart, 1968, Corvina Boje Verlag. 286 p.

 

Ostrovni modř. [Sziget-kék.] (Přelož. Ladislav Hradský.) Praha, 1968, SNDK. 162 p.

 

Srnka. [Az őz.] (Přelož. Vladislav Šimerka.) Praha, 1968, Mlada Fronta. 171 p.

 

Csokonai éjszakái. (Levél a szigligeti alkotóházból.) = Élet és Irodalom 1968. június 1.

 

Nevelés és harmónia. = Tanár úr készült? (Szerk.: Balázs Mihály, Papp Ferenc.) Budapest, 1968, Móra. 82–85. p.

 

Olvasónaplómból. = Nagyvilág 1968. 7/1070–1077. p.

 

André Wurmser cikke Szabó Magdáról. = Nagyvilág 1968. 318. p.

 

Földes Anna: Feninea comedia. Szabó Magda: Az őz és a Pilátus. = –: Húsz év – húsz regény. Budapest, 1968, 246–275. p.

 

Györgyey Klára: A mai ifjúság védelmében. = Irodalmi Ujság 1968. március 1.

 

Kardos Tibor: Szabó Magda szerzői estjén. = Irodalmi és nyelvi közlemények. Budapest, 1968, TIT. 135–150. p.

 

Kozák Gábor: Mózes egy huszonkettő. = Kőbányai Gyógyszer 1968. március 7.

 

Nácsa Klára: A fantázia buktatói. (Szabó Magdáról.) = Kritika 1968. 3/47–50. p.

 

Svédország fölfedezi Szabó Magdát. = Esti Hírlap 1968. december 5.

 

Taxner-Tóth Ernő: Szabó Magda. = Jelenkor 1968. 362–369. p.

 

Televíziós film Szabó Magdáról. = Esti Hírlap 1968. június 10.

 

Vendégségben Szabó Magdánál. = Film Színház Muzsika 1968. augusztus 3.

 

Katalin utca. Budapest, 1969, Szépirodalmi. 249 p.

Erki Edit = Népszabadság 1969. június 17. – Faragó Vilmos = Élet és Irodalom 1969. március 15. – [Földes Anna] F. a. = Nők Lapja 1969. június 7. – Gáll István = Magyar Hírlap 1969. május 15. – Solymos Ida = Hajdú–bihari Napló 1969. június 1. – Solymos Ida = Tiszatáj 1969. 562–564. p. – Solymos Ida = Veszprémi Napló 1969. június 1. – Szász Imre = The New Hungarian Quarterly 1969. 35/171–176. p. – Tamás Memyhért = Népszava 1969. június 1. – [Varga Zoltán] (VZ) = Híd 1969. 1166–1169. p. – [Zsadányi Oszkár] Zs. O. = Új Élet 1969. 14/3. p. – Albert Pál = Új Látóhatár 1970. 465–470. p. – [Haldimann, Eva] E. H. = Neue Zürcher Zeitung 1970. február 19. – Lundkvist, Artur = Dagens Nyheter 1970. december 11. – Döbler, Antje = Die Neue Bücherei 1971. 4–5/407. p. – ob. = Die Tat 1971. szeptember 25. – Szász Imre = – –.: Háló nélkül. Budapest 1978. Szépirodalmi. 204–217. p. – Pécsi István = Hevesi Szemle 1973. 3/59. p.

 

Katalin utca. Budapest Bratislava, 1969, Szépirodalmi Madách. 249 p.

 

Katalin utca. (Előadás a televízió Nyitott könyv című műsorában.)

Balogh Elemér = Napló (Veszprém) 1969. november 10. – Jovánovics Miklós = Népszabadság 1969. november 16. – [Név nélkül] = Film Színház Muzsika 1969. november 15. – [Valkó Mihály] V. M. = Szolnok megyei Néplap 1969. november 12.

 

Kígyómarás. Bratislava, 1969, Diliza. 73 p.

 

Pilátus. (3. kiad.) Budapest, 1969, Magvető. 349 p.

 

Tündér Lala. (Bemutató a Bábszínházban, Kardos György átírásában.)

Vilcsek Anna = Magyar Nemzet 1969. június 3.

 

I Mos 22. [Mózes egy, huszonkettő.] (Vert. János Csatlós.) Stockholm, 1969, Gebers. 183 p.

 

De andere Esther. [Az őz.] (Vert.: P. van Antwerpen.) Brussel, [1969], Reinaert Uitgaven. 224 p.

 

Lauf der Schlafenden. [Alvók futása.] (Übertr. Henriette Schade.) [Frankfurt am Main, 1969], Insel Verlag. 217 p.

 

Linderna. [Katalin utca.] (Till svenska av Colman de Pandy.) Stockholm, 1969, Almquist och Wicksell–Gebers. 191 p.

 

Maskenball. [Álarcosbál.] (Übertr.: Mirza von Schüching, 2. Aufl.) Budapest Stuttgart, 1969, Corvina Boje Verlag. 286 p.

 

Radyret. [Az őz.] (Oversatt: Ferenc Kemény) Oslo, 1969, Aschehoug. 198 p.

 

Szophikasz utharith. [Mondják meg Zsófikának.] (Thargm.: Thinathin Szuliasvili.) Tbiliszi, 1969, Szabcsota Szakertvelo. 302 p.

 

Szent Róza ünnepe. = Égi és földi szerelem. (Szerk.: Illés Endre.) Budapest, 1969, Szépirodalmi. 252–263. p.

 

A színház varázslata. = Pajtás 1969. június 5.

 

Bátran szeretni. = Könyvtájékoztató 1969. 6/8. p.

 

Találkozás álmaimmal. = Könyvtájékoztató 1969. 1/2. p.

 

Debrecen, ó-kikötő… = Hajdú–bihari Napló 1969. november 2.

 

b. b.: Beszélgetés magyar írókkal. (Szabó Magda Svédországban.) = Esti Hírlap 1969. május 15.

 

f. f.: Déry, Illyés, Szabó Magda. (A Szépirodalmi Kiadó tervei.) = Esti Hírlap 1969. január 4.

 

Gách Marianne: Az írást tettnek szánom! (A hét interjúja Szabó Magdával.) = Film Színház Muzsika 1969. június 7.

 

Görgey Gábor: A rádió mellett. = Magyar Nemzet 1969. március 18.

 

Hunyady József: Betűvel aludtam, betűvel ébredtem. = Pajtás 1969. június 5.

 

Lazics Anita: Szabó Magda adminisztrátor-brigád. = Elzett 1969. október 7.

 

– –: A legolvasottabb magyar író a gépgyárban. = Izzó 1969. november 20.

 

Szemerédi Magda, M.: Csak durvább vagyok és őszinte. = Dolgozók 1969. június 13.

 

– –: Tündér Ilona. = Magyar Hírlap 1969. május 26.

 

– –: Vendégünk Szabó Magda. = Magyar Szó 1969. május 27.

 

Abigél. Budapest, 1970, Móra. 365 p.

Janikovszky Éva = Könyvtájékoztató 1970. 11/13. p.

Bottyán János = Református Egyház 1971. 2/41. p. – Faragó Vilmos = Élet és Irodalom 1971. február 13. – [Földes Anna] földes = Nők Lapja 1971. február 27.

 

Abigél. Budapest Bratislava, 1970, Móra-Madách. 365 p.

 

Katalin utca. (2. kiad.) Budapest, [1970], Szépirodalmi. 239 p.

 

Ókút. Budapest, 1970, Magvető. 354 p.

Bata Imre = Tiszatáj 1970. 586–587.p. – Domján János = Református Egyház 1970. 10/236–237. p. – Faragó Vilmos = Élet és Irodalom 1970. május 9. – Görömbei András = Budapester Rundschau 1970. november 23. – Görömbei András = Kritika 1970. 8/55–56. p. – Haldimann, Eva = Neue Zürcher Zeitung 1970. szeptember 11. – Illés Lajos = Népszabadság 1970. június 5. – Imre László = Jelenkor 1970. 1048–1049. p. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1970. július 17. – Menner Magdolna = Déli Hírlap 1970. július 3. – [Név nélkül] = A Jövő Mérnöke 1970. június 27. – [Név nélkül] = Napló (Veszprém) 1970. június 4. – Petri Ferenc = Csongrád megyei Hírlap 1970. június 6. – Rónay György = Vigilia 1970. 626–627. p. – Simon László = Alföld 1970. 8/78–79. p. – Solymos Ida = Dolgozók Lapja 1970. augusztus 16. – Solymos Ida = Napló (Veszprém) 1970. június 20. – Szekér Endre = Petőfi Népe 1970. augusztus 30. – Tóth Endre = Hajdú–bihari Napló 1970. június 7. – Palotai Erzsi = Élet és Irodalom 1972. június 24. – Solymos Ida = Napló (Veszprém) 1972. április 6. – Földes Anna = – –.: Próza jelen időben Budapest 1976. Gondolat. 108–119. p.

 

Ókút. Budapest Bratislava, 1970, Magvető-Madách. 354 p.

 

Karneval. [Álarcosbál.] (PeřeloŽ.: Ladislav Hradsky, 2. vyd.) Praha, 1970, Albatros. 177 p.

 

Les parents perdus. [Mózes egy, huszonkettő.] (Trad.: Tibor Tardös.) Paris, 1970, Seuil. 185 p.

 

Domb utca. = Föld, csillag. (Vál.: Kántor Lajos, 1–2. köt.) Bukarest, 1970, Albatros. 2/77–87. p.

 

Ha édesedik az ecet. = Májusfák. (Szerk.: Pomogáts Béla.) Budapest, 1970, Kozmosz. 323–324. p.

 

Szilfán halat. = Májusfák. (Szerk.: Pomogáts Béla.) Budapest, 1970, Kozmosz. 45–46. p.

 

A város. = Alföld 1970. 3/3–10. p.

 

A fogékony varázslókról. = Film Színház Muzsika 1970. június 20.

 

Huszonöt év történelem. = Irodalmi Ujság 19 70. 2/65–68. p.

 

Kedvcsináló a római auktorokhoz.= Élet és Irodalom 1970. december 5.

 

Kiálts, város = Rádió és Televízió Újság 1970. augusztus 15.

 

Az Ókút az igazság. = Könyvtájékoztató 1970. 5/2. p.

 

Szántó Piroska képeiről. = Alföld 1970. 12/91–92. p.

 

[Válasz körkérdésre.] = Könyvtájékoztató 1970. 2/1. p.

 

Galsworthy, John: A Forsyte-Saga. (1–2. köt.) Budapest Novi Sad, 1970, Európa Forum. 363 + 583 p.

 

Galsworthy, John: Modern komédia. (Ut.: Szobotka Tibor, 1–2. köt.) Budapest Novi Sad, 1970, Európa Forum. 331 + 583 p.

 

Cz. L.: Író–olvasó találkozó. = Gördülőcsapágygyár 1970. december 24.

 

Földes Anna: Vállunkon a nagykorúság terhével. = Nők Lapja 1970. augusztus 8.

 

Görgey Gábor: A rádió mellett. = Magyar Nemzet 1970. június 9.

 

Halasi Mária: Szabó Magdával Debrecenben. = Tükör 1970. május 19.

 

Sz.: André Wurmser Szabó Magda új regényéről. [A Lettres Françaises 1970. január 28-i számában.] = Nagyvilág 1970. 7/1114. p.

 

Szabó Lajos: A kisszekér. = Magyar Hírlap 1970. augusztus 15.

 

Węgierscy pisarze o kobietach. = Kobieta i Źycie 1971. április 4.

 

Bárány Boldizsár. (2. kiad.) Budapest, 1971, Móra. 75 p.

 

Bárány Boldizsár. (2. kiad.) Budapest Bratislava, 1971, Móra Madách. 75 p.

 

A Danaida. (Televízióváltozat.)

Balogh Elemér = Napló (Veszprém) 1971. október 14. – [Bernáth László] bel = Esti Hírlap 1971. október 9. – Gáll István = Film Színház Muzsika 1971. október 16. – Gyertyán Ervin = Filmvilág 1971. október 15. – Hámos György = Élet és Irodalom 1971. október 16. – H. S. = Zalai Hírlap 1971. október 12. – Lehotay-Horváth György = Tükör 1971. október 19. – Mátai Györgyi = Népszava 1971. október 12. – [Név nélkül] = Csongrád megyei Hírlap 1971. október 12. – [Név nélkül] = Pest megyei Hírlap 1971. október 12. – [Név nélkül] = Szolnok megyei Néplap 1971. október 13. – Pálfy G. István = Hajdú–bihari Napló 1971. október 13. – Pályi András = Magyar Hírlap 1971. október 9. – S. E. = Délmagyarország 1971. október 10. – T. T. = Somogyi Néplap 1971. október 10. – Vilcsek Anna = Magyar Nemzet 1971. október 13. – I. M. = Szabad Föld 1985. június 8.

 

Mondják meg Zsófikának. (Színpadra alkalmazta: Tarbay Ede. Bemutatta a Bartók Gyermekszínház.)

Bátki Mihály = Élet és Irodalom 1971. november 27. – Gábor István = Köznevelés 1971. december 3. – Granasztói Szilvia = Gyermekünk 1971. 12/27. p. – Hunyady József = Pajtás 1971. december 9. – kócsag = Esti Hírlap 1971. november 3. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1971. november 6. – Morvay István = Pedagógusok Lapja 1971. november 20. – Polcsinszky Veronika = Népszava 1971. november 9. – Zay László = Magyar Nemzet 1971. november 22. – Gábor István = Színház 1972. 6/40–41. p.

 

Freszka. [Freskó.] (Perekl. Zsan Makarenko, Marta Spenük.) Küjiv, 1971, Dnipro. 159 p.

 

Geburtstag. [Születésnap.] (Übers.: Mirza von Schüching, 3. Aufl.) Budapest Berlin, 1971, Corvina Altberliner Verlag. 312 p.

 

Katharinenstraße. [Katalin utca.] (Übertr.: Eva Haldimann.) [Frankfurt am Main, 1971], Insel Verlag. 231 p.

 

Lala, prince du Pays des Fées. [Tündér Lala.] (Trad. Imre Kelemen.) [Budapest]–Paris, 1971, [Corvina]–Flammarion. 197 p.

 

Das Schlachtfest. [Disznótor.] (Übers.: Ita Szent-Iványi.) Leipzig, 1971, Insel Verlag. 278 p.

 

Zakál ’ačka. – Pilát. [Disznótor. – Pilátus.] (Přelož.: Anton Plevka.) Bratislava, 1971, Slov. Spisovatel. 388 p.

 

Decemberi vers. = Egyet lép az ősi város. (Versek Debrecenről, vál. és szerk.: Bényei József.) Debrecen, 1971, [Városi Tanács.] 178–180. p.

 

Ház ajtó nélkül. = Alföld 1971. 1/55–63. p.

 

Koponyát, násfát, korcsolyákat. = Egyet lép az ősi város. (Versek Debrecenről, vál. és szerk.: Bényei József.) Debrecen, 1971, [Városi Tanács.] 200–201. p.

 

Neki is fáj… = Szótlan barátaink. (Állatbarátok évkönyve, szerk.: Bozóky Éva.) Budapest, 1971, Natura. 203–206. p.

 

Szüret. (Részletek.) = Egyet lép az ősi város. (Versek Debrecenről, vál. és szerk.: Bényei József.) Debrecen, 1971, [Városi Tanács.] 319–323. p.

 

Válasz egy régi bölcsődalra. = Egyet lép az ősi város. (Versek Debrecenről, vál. és szerk.: Bényei József.) Debrecen, 1971, [Városi Tanács.] 281–282. p.

 

A Danaida. = Rádió és Televízió Újság 1971. október 4–10.

 

Felelet. = Kritika 1971. 7/36–40. p.

 

Kérem, jöjjenek el! = Rádió és Televízió Újság 1971. július 26–augusztus 1.

 

A Kölcsey-ház sorsa. = Élet és Irodalom 1971. április 24.

 

Újévi köszöntés. = Egészségügyi Dolgozó 1971. január 6.

 

Művészetről, művészekről. = Magyar Hírlap 1971. május 26.

 

Balogh Elemér: Magyar írók hete. = Napló 1971. augusztus 5.

 

Csetri Lajos: Vázlatok Szabó Magda regényírásáról. = Tiszatáj 1971. 1/64–69. p.

 

G. I.: Két-két kérdés – három íróhoz. = Rádió és Televízió Újság 1971. december 12.

 

Gulay István: Mesebeli jó volt… (Interjú Szabó Magdával.) = Csongrád megyei Hírlap 1971. október 19.

 

gyarmati : Tanítók, tanulmányok. = Déli Hírlap 1971.augusztus 2.

 

P. J.: Szabó Magda első tévéfilmje – A Danaida. = Film Színház Muzsika 1971. augusztus 28.

 

ti.: A tv képernyője előtt. = Szolnok megyei Néplap 1970. augusztus 4.

 

tilá.: Vendégségben. = Film Színház Muzsika 1971. augusztus 4.

 

Vajk Vera: A televízió előtt. = Népszava 1971. augusztus 3.

 

Vendégségben Szabó Magdánál. = Csongrád megyei Hírlap 1971. augusztus 3.

 

Abigél. (2. kiad.) Budapest 1972, Móra. 366 p.

 

Ókút. (2. kiad.) Budapest, 1972, Magvető. 276 p.

 

Az őz. (3. kiad.) Budapest, 1972, Szépirodalmi. 245 p.

 

Az őz. (3. kiad.) Budapest Bratislava, 1972, Szépirodalmi Madách. 245 p.

 

Tündér Lala. (2. kiad.) Budapest, 1972, Móra. 237 p.

 

Tündér Lala. (2. kiad.) Budapest Bratislava, 1972, Móra Madách. 237 p.

 

Calle Katalin. [Katalin utca.] (Versión castellanae próloga: Gerendas, Judit.) [Caracas, 1972], Monte Avila Ed. 201 p.

 

Den’ rozsdenija. [Születésnap.] (Perev.: O. V. Gromov, G[ennadij] Sz. Lejtutin.) Moszkva, 1972, Detszkaja lit. 188 p.

 

Familjefresken. [Freskó.] (Til svenska av Calman de Pándy.) Stockholm, 1972, Gebers. 203 p.

 

Narozeniny. [Születésnap.] (Přelož.: Ladislav Hradský.) Praha, 1972, Albatros. 299 p.

 

Řeknete Žofince. [Mondják meg Zsófikának.] (Přelož.: Ladislav Hradský, vyd. 2.) Praha, 1972, Svoboda. 288 p

 

Yavru ceylan. [Az őz.] (Türkçesi.: Gabriella Kálmán, Hüsnü Mengenli.) Istanbul, 1972, Eyayinlari. 265 p.

 

Elégia. = Hét évszázad magyar versei. (Szerk.: Király István et al., 1–3. köt., 4. bőv., átdolg. kiad.) Budapest, 1972, Szépirodalmi. 3/745–746. p.

 

Ha édesedik az ecet. = Hét évszázad magyar versei. (Szerk.: Király István et al., 1–3. köt., 4. bőv., átdolg. kiad.) Budapest, 1972, Szépirodalmi. 3/744–745. p.

 

Január. = Hét évszázad magyar versei. (Szerk.: Király István et al., 1–3. köt., 4. bőv., átdolg. kiad.) Budapest, 1972, Szépirodalmi. 3/747. p.

 

Mintha tű menne tenyerébe. = Élet és Irodalom 1972. április 8.

 

A vendég. = Körkép [19]72. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest, [1972], Magvető. 513–539. p.

 

[Számvetés 1972-vel.] = Új Írás 1972. 12/126. p.

 

Válasz. [Író és modell viszonyáról.] = Kortárs 1972. 7/1099–1108. p.

 

Janus Pannonius: Az áltudósról. = Janus Pannonius versei. (Szerk.: Kardos Tibor.) Budapest, [1972], Szépirodalmi. 80. p. [Több kiadásban is.]

 

Janus Pannonius: Dicsőítő ének a velencei Giacomo Antonio Marcellóhoz. = Janus Pannonius versei. (Szerk.: Kardos Tibor.) Budapest, [1972], Szépirodalmi. 151–152., 162–166. p. [Több kiadásban is.]

 

Janus Pannonius: János esztergomi érsekhez. = Janus Pannonius versei. (Szerk.: Kardos Tibor.) Budapest, [1972], Szépirodalmi. 182. p. [Több kiadásban is.]

 

Janus Pannonius: János esztergomi érsekhez. = Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. (Szer.: V. Kovács Sándor.) Budapest, 1972, Tankönyvkiadó. 243. p.

 

Janus Pannonius: Jusztinához. = Janus Pannonius versei. (Szerk.: Kardos Tibor.) Budapest, [1972], Szépirodalmi. 117. p. [Több kiadásban is.]

 

Janus Pannonius: Jusztinához. = Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. (Szerk.: V. Kovács Sándor.) Budapest, 1972, Tankönyvkiadó. 105. p.

 

Tarbay Ede: Mondják meg Zsófikának. [Átdolgozás Szabó Magda regénye alapján, rendezői utószó: Balogh Géza.] Budapest, 1972, NPI. 64 p.

 

bir: Íróvendégünk: Szabó Magda. = Vas Népe 1972. július 16.

 

Fencsik Flóra: Továbbsugározni a harmóniát. (Mesébe illő gyerekkor. Beszélgetés Szabó Magdával.) = Esti Hírlap 1972. május 25.

 

Szabó Magda a névadó. = Elzett 1972. június 27.

 

Szakály Éva: Beszélgetés Szabó Magdával. = Vas Népe 1972. július 23.

 

Szakály Éva: Író–olvasó találkozó. (Szabó Magda írónő Szombathelyen.) = Magyar Vasutas 1972. augusztus 17.

 

[Szakály Éva] szakály: „Szombathely hívott…” (Szabó Magda a MÁV könyvtárban.) = Vas Népe 1972. július 18.

 

Az a szép fényes nap. (A Rádiószínház bemutatója.)

Barta András = Film Színház Muzsika 1973. február 10. – [Csanád Béla] cs. b. = Új Ember 1973. február 25. – Görgey Gábor. = Magyar Nemzet 1973. február 6. – Hary Márta = Népszava 1973. január 31. – Hegedüs Tibor = Népszabadság 1973. február 13. – Kopányi György = Rádió és Televízió Újság 1973. február 4. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1973. január 31. – Mágori Erzsébet = Élet és Irodalom 1973. február 10. – [Név nélkül] = Esti Hírlap 1973. január 30. – [Trömböczky Péter] trömböczky = Szolnok megyei Néplap 1973. eleje – Zentay János = Rádió Tv Szemle 1973. 4/36–40. p. – Zöldi László = Hajdú–bihari Napló 1973. február 7.

 

Katalin utca. (3. kiad.) Budapest, 1973, Szépirodalmi. 278 p.

 

Katalin utca. (3. kiad.) Budapest Bratislava, 1973. Szépirodalmi-Madách. 278 p.

 

Kiálts, város! (Bemutatta a debreceni Csokonai Színház.)

Ábrán László = Szövetkezet 1973. október 17. – [Antal Gábor] A. G. = Magyar Nemzet 1973. október 7. – Apáti Miklós = Film Színház Muzsika 1973. október 6. – Bányai Gábor = Népszabadság 1973. október 12. – Csukly László = Nógrád 1973. november 27. – [Gőz József] G. J. = Egyetemi Élet (Debrecen) 1973. november 20. – Koltai Tamás = Élet és Irodalom 1973. október 13. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1973. október 6. – Magyari Vilmos = Alföld 1973. 12/72–75. p. – Márkus Béla = Hajdú–bihari Napló 1973. október 7. – -n- = Ország Világ 1973. október 17. – [Név nélkül] = Hajdú–bihari Napló 1973. szeptember 28. – Seregi István = Keletmagyarország 1973. december 16. – Simon Zoltán = Kritika 1973. 11/23–24. p. – Szémann Béla = Népszava 1973. október 4. – Sziládi János = Színház 1973. 12/15–16. p. – Bányai Gábor = Színház 1974. 1/47–48. p. – B. E. = Napló (Veszprém) 1974. december 9. – Berkes Erzsébet = Kortárs 1974. 2/326. p. – Kovács Kálmán = Alföld 1974. 2/87–91. p. – Merkovszky Pál = Keletmagyarország 1974. december 10. – Molnár Géza = Népszava 1974. december 10. – Papp Lajos = Napjaink 1974. 1/6. p.

 

Pilátus. (4. kiad.) Budapest, 1973, Magvető. 318 p.

 

Pilátus. (4. kiad.) Budapest Bratislava, [1973], Magvető Madách. 318 p.

 

A szemlélők. Budapest, 1973, Magvető. 357 p.

Apostol András = Magyar Hírlap 1973. szeptember 1. Melléklet. – Benedek István = Egészségügyi Dolgozó 1973. 10/1. p. – Fáber, András = Hungarian Review 1973 10/22–23. p. – Faragó Vilmos = Élet és Irodalom 1973. június 9. – g. i. = Magyar Nemzet 1973. június 10. – Kozma László = Hajdú–bihari Napló 1973. június 10. – Lőcsei Gabriella = Népszabadság 1973. június 12. – Olasz Sándor = Tiszatáj 1973.10/74–75. p. – Csetri Lajos = Kortárs 1974. 1/150–152. p. – Takács Péter = Alföld 1974. 7/15–16. p.

 

A szemlélők. Budapest Bratislava, 1973, Magvető Madách. 357 p.

 

Születésnap. (2. kiad.) Budapest, 1973, Móra. 290 p.

 

I. Moses 22. [Mózes egy, huszonkettő.] (Übertr. Henriette Schade, Géza Engl.) Frankfurt am Main, 1973, Suhrkamp. 215 p.

 

Katarínska ulica. [Katalin utca.] (Přelož.: Marta Lesná, doslov.: Rudolf Chmel.) Bratislava, 1973, Pravda. 193 p.

 

Csé. = Üzenet az iskolának. (Szerk.: Hermann István.) Budapest, 1973, Tankönyvkiadó. 42–46.p.

 

Kiálts, Város! = Alföld 1973. 11/85–123. p.

 

Mit olvasnak a gyerekek? [Az Élet és Irodalom körkérdése.] = Élet és Irodalom 1973. április 14.

 

Ajánlom. = Ruházati Munkás 1973. 7/5. p.

 

Csulák Mihály: Abigél mosolya. = Könyv és Nevelés 1973. 4–5/3–8. p.

 

-di : A szülőváros felkérésére. (Szabó Magda színműve a Csokonai-évfordulóra.) [Interjú.] = Film Színház Muzsika 1973. június 23.

 

Gergely Ágnes: A magyar gyerekvers. [Szabó Magda válaszai is.] = Élet és Irodalom 1973. április 14.

 

Két könyvheti szerző. = Könyvvilág 1973. 5/2. p.

 

Kőháti Zsolt: Hangjáték-dramaturgia és történelemszemlélet. = Rádió és Televízió Szemle 1973. 2/78–80. p. – Hozzászólások: Bartha Antal = Rádió és Televízió Szemle 1973. 3/65–76. p. – Lázár István = Rádió és Televízió Szemle 1973. 3/61–64. p. – Zöldi László = Rádió és Televízió Szemle 1973. 3/77–80. p. – Zentai János = Rádió és Televízió Szemle 1973. 4/36–42. p.

 

[Mezei András] M. A.: Megkérdeztük Szabó Magdát, miért kalandozott Géza fejedelem udvarába? = Élet és Irodalom 1973. március 10.

 

Márkus Béla: Premier előtt: Kiálts, város! (Borzán Gáspár és Csokonai. Beszélgetés Szabó Magdával.) = Hajdú–bihari Napló 1973. szeptember 22.

 

Szabó Magda: Kiálts város! = Hajdú–Bihari Napló. 1973. szeptember 9.

 

Tarján Tamás: Mai magyar próza a könyvhéten. = Napjaink 1973. 7/9. p.

 

A Danaida. (3. kiad.) Budapest, 1974, Szépirodalmi. 350 p.

 

A Danaida. (3. kiad.) Budapest Bratislava, 1974, Szépirodalmi Madách. 350 p.

 

Freskó. (3. kiad.) Budapest, 1974, Magvető. 244 p.

 

A szemlélők. (2. kiad.) Budapest, 1974, Magvető. 283 p.

 

Kateřinská ulice. [Katalin utca.] (Přelož. Magda Reinerová.) Praha, 1974, Odeon. 238 p.

 

Lala, der Elfenprinz. [Tündér Lala.] (Übertr. Ita-Szent-Iványi.) Budapest Berlin, 1974, Corvina Kinderbuchverlag. 197 p.

 

Rue Katalin. [Katalin utca.] (Trad.: Elisabeth Kovács.) Paris, 1974, Seuil. 197 p.

 

Saaresinine. [Az őz.] (Tolkinud: Aino Pervik.) Tallinn, 1974, Kirjastus Eesti Raamat. 190 p.

 

Se men inte röra. [A szemlélők.] (Till svenska av Gabor Hont.) [Stockholm, 1974], Gebers. 252 p.

 

Socha vzdechu.[Abigél.] (Přelož.: Petr Rákos.) Praha, 1974, Albatros. 195 p.

 

Spuneti-i Zsofiei. [Mondják meg Zsófikának.] (Trad.: Eugen Hadai, Horia Arumă.) Bucuresti, 1974, Albatros. 233 p.

 

Tylko sam siebie Mozesz ofiarowac… [Mózes egy, huszonkettő.] (Přelož.: Krystyna Pisarska.) Warszawa, 1974, PIW. 167 p.

 

Az államalapítás – színpadon. = Film Színház Muzsika 1974. november 2.

 

Emléksorok helyett. = Élet és Irodalom 1974. augusztus 10.

 

Fejét felemeli. [Szenci Molnár Albertről.] = Kortárs 1974. 8/1214–1221. p.

 

Postámból. A kaptafa. = Élet és Irodalom 1974. július 6.

 

[Vallomás a legkedvesebb olvasmányokról.] = Írók könyvek közt. (Összeáll. és bev.: Batári Gyula.) Budapest, 1974, NPI. 156. p.

 

Lermontov, Mihail: Megszülettünk, de mért hogy élünk? = Mihail Lermontov válogatott művei. (Öáll.: Pór Judit.) [Budapest], 1974, Európa. 106–107. p.

 

Petrarca, Francesco: Poliklétoszt, s ki nagy művész csak élt még. = Francesco Petrarca daloskönyve. (Szerk.: Kardos Tibor.) Budapest, 1974, Európa. 96–97. p.

 

Si King – Dalok Könyve. (Részletek.) = Si King – Dalok Könyve. (Ford.: Csanádi Imre et al.) Budapest, 1974, Európa.

 

Vigny, Alfred de: A pásztorkalyiba. (Részlet.) = A múzsák dícsérete. (Szerk.: Falus Róbert, Szilágyi Péter.) [Budapest], 1974, Magyar Helikon. 107–110. p.

 

Debreceni színházi napok. (Ma este: Szabó Magda: Kiálts, város!) = Hajdú–bihari Napló 1974. május 22.

 

Erdődy Edit: Realista hagyomány és belső monológ Szabó Magda műveiben. = Literatura 1974. 3/109–120. p.

 

Hermann István: Árnyak, maszkok, parókák. = Színház 1974 3/1–3. p.

 

Könyvespolc. = Tanácsok Lapja 1974. május 3.

 

László Ilona: Vidékinek érzem magamat is. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Nógrád 1974. június 1. és Dolgozók Lapja 1974. június 2.

 

Mágori Erzsébet: Tündérvalóság. = Élet és Irodalom 1974. október 19.

 

-n: Hogyan szemléljük A szemlélőket? = Könyvvilág 1974. 5/6. p.

 

Palotai Erzsi: Az „Ókút” varázsa. = – –.: Költők, versek, találkozások. Budapest, 1974, Szépirodalmi. 213–217. p.

 

Szabó Magda hangjátékaiból. = Rádió és Televízió Újság 1974. augusztus 18.

 

Szántó Judit: Weeks of plenty. = The New Hungarian Quarterly 1974. 206–207. p.

 

Tóth Endre: Művészeti díjasok – Szabó Magda. = Hajdú–bihari Napló 1974. október 27.

 

Zöldi László: Ünnep táján. = Hajdú–bihari Napló 1974. augusztus 23.

 

Zsadányi Oszkár: Egy szemtanú megszólal. (Válasz Szabó Magda: Emléksorok helyett című cikkére.) = Új Élet 1974. szeptember 1.

 

Disznótor. (3. kiad.) Pilátus. (5. kiad.) Budapest, 1975, Magvető Szépirodalmi. 514 p. (Szabó Magda művei)

 

Mondják meg Zsófikának! (5. kiad.) Budapest, [1975], Magvető. 305 p.

 

Mondják meg Zsófikának! (5. kiad.) Budapest Bratislava, 1975, Magvető Madách. 305 p.

 

Mondják meg Zsófikának. (Színpadra alk.: Tarbay Ede.) Bratislava, 1975, LITA. 65 p.

 

Az órák és a farkasok. Budapest, 1975, Magvető. 258 [2] p.

Bányai Gábor = Kritika 1975. 8/26–27. p. – Simon Zoltán = Alföld 1976. 1/90–91. p. – Tóth Endre = Hajdú–bihari Napló 1975. június 6.

 

Az őz. (4. kiad.) Budapest, 1975, Szépirodalmi. 267 p.

 

Szilfán halat. (Bev.: Kardos Tibor.) Budapest, 1975, Magvető Szépirodalmi. 354 p.

FÜLÖP László = Kritika 1976. 2/23. p. – Kiss Tamás = Alföld 1976. 4/59–61. p. – Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1976. március 13. – Rónay László = Népszava 1975. november 16. – G. SZABÓ László = Magyar Hírlap 1975. november 23. – Tóth Albert = Reformátusok Lapja 1976. 8/4. p. – Tóth Endre = Hajdú–bihari Napló 1975. november 23. – Ferenczi László = The Hungarian P.E.N. 1977. 18/112–113. p.

 

Dimakahandesz.[Álarcosbál.] (Ruszerenic targmanec: Muradjan H.) Jerevan, 1975, Hajasztan Uratarakcsutujun. 246 p.

 

Der Gast. (Übers.: Eva Haldimann.) = Moderne Erzähler der Welt – Ungarn. (Hrsg. von Mátyás Domokos, Hildegard Grosche.) [Tübingen, 1975], Horst Erdmann Verlag. 312–334. p.

 

Recite Žofiki. [Mondják meg Zsófikának.] (Prev.: Iván Ivánji.) Beograd, 1975, Nolit. 279 p.

 

Eysium. = A hajnal színei. (Magyar költők tanúságtétele.) Budapest, 1975, Magvető. 202–203. p.

 

Kiálts város! = Rivalda [19]73–[19]74. (Szerk.: Kardos György.) Budapest, [1975], Magvető. 399–498. p.

 

Segítség. = A hajnal színei. (Magyar költők tanúságtétele.) Budapest, 1975, Magvető. 181–183. p.

 

Szilfán halat. = A hajnal színei. (Magyar költők tanúságtétele.) Budapest, 1975, Magvető. 246. p.

 

Szilfán halat. = Könyvvilág 1975. 12/2. p.

 

Valóban. = Könyvvvilág 1975. 10/14. p.

 

Végrendelet. = Könyvvvilág 1975. 11/2. p.

 

Besuch in Nyíradony. = Budapester Rundschau 1975. szeptember 22.

 

Egy pálya emlékezete. = Élet és Irodalom 1975. március 15.

 

Emléksorok helyett. = Írószemmel, 1974. (Szerk.: Remete Ibolya.) [Budapest], 1975, Kossuth. 312–320. p.

 

A holtig haza: Debrecen. = Kortárs 1975. 11/1695–1707. p.

 

Koncentrikus körök. = Új Írás 1975. 5/113–128. p.

 

A nagy hegyen. (Apáczai Csere János emlékezete.) = Kortárs 1975. 7/1037–1043. p.

 

Tizenhat levél egy ünnepi koszorúhoz. (Emlékezés Jókai Mórra.) = Kortárs 1975. 6/944–955. p.

 

Záróvizsga. = Kortárs 1975. 3/456–462. p.

 

Balázs Ádám: Táguló világ. (Beszélgetés Szabó Magdával a szülőföldről.) = Kortárs 1975. 11/1708–1715. p.

 

Bányai Gábor: Telefonbeszélgetés Szabó Magdával. = Népszabadság 1975. június 15. Melléklet.

 

Bottyán János: Három korszak, három színmű. = Református Élet 1975. október 1.

 

Csatár Imre: Útközben – Misszió. = Magyar Nemzet 1975. március 23.

 

Fencsik Flóra: Régimódi történet. (Dokumentumregényt ír Szabó Magda.) [Interjú.] = Esti Hírlap 1975. augusztus 19.

 

Földes Anna: Kipróbált újdonságok. = Nők Lapja 1975. december 20.

 

H. M.: 1975 a nők éve. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Magyar Hírlap 1975. március 27.

 

Mészáros Tamás: Rivalda. = Magyar Hírlap 1975. június 28.

 

Morvay István: Szilfán halat. (Indul az életműsorozat – beszélgetés Szabó Magdával.) = Esti Hírlap 1975. november 29.

 

Pomogáts Béla: Les trois decennies de Magda Szabó. = The Hungarian P.E.N. 1975. 16/66–69. p.

 

Program brigád: Szabó Magda és Szobotka Tibor vendégségben két brigádnál. = Villamosgép 1975. november 3.

 

Sík Csaba: A költő Szabó Magda. = Kortárs 1975. 11/1716–1717. p.

 

Szabó Magda. = Pajtás 1975. szeptember 3.

 

Álarcosbál. (3.kiad.) Budapest, 1976, Móra. 235 p.

 

Álarcosbál. (3. kiad.) Budapest Bratislava, 1976, Móra Madách. 235 p.

 

Alvók futása. Zeusz küszöbén. Budapest, 1976, Magvető–Szépirodalmi. 603 p. (Szabó Magda művei)

 

Az a szép fényes nap. (Bemutató a Nemzeti Színházban.)

Bogáti Péter = Ország Világ 1976. március 3. – Bernáth László = Esti Hírlap 1976. február 18. – Bulla Károly = Film Színház Muzsika 1976. augusztus 7. – Czére Béla = Színház 1976 6/1–6. p. – Filep Tibor = Hajdú–bihari Napló 1976. május 18. – Földes Anna = Nők Lapja 1976. február 28. – Gábor István = Köznevelés 1976. április 2. – garai = Hétfői Hírek 1976. február 16. – Havas Ervin = Népszabadság 1976. február 27. – Kristóf Károly = Esti Hírlap 1976. január 27. – Lőkös Zoltán = Pest megyei Hírlap 1976. február 21. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1976. február 18. – Major Ottó = Tükör 1976. március 16. – Mátyás István = Életünk 1976. 3/254–255. p. – Nagy Péter = Kritika 1976. 4/24–28. p. – Nagy Péter = Hungarian Review 1976. december – Nagy Péter = The New Hungarian Quarterly 1976. 12/24–25. p. – [Név nélkül] = Néző 1976. 4/2. p. – Possonyi László = Új Ember 1976. 1976. április 11. – Rajk András = Népszava 1976. február 20. – Szekrényesy Júlia = Élet és Irodalom 1976. március 6. – Sziládi János = Magyar Nemzet 1976. február 29. – Taxner [Tóth] Ernő = Jelenkor 1976. 5/453–454. p. – Zöldi László = Magyar Ifjúság 1976. március 12. – [Név nélkül] = Pest megyei Hírlap 1978. augusztus 17. – [Név nélkül] = Dolgozók Lapja 1978. augusztus 15. – kd = Fejér megyei Hírlap 1978. március 22. – [Név nélkül] = Fejér megyei Hírlap 1978. augusztus 17.

 

Ókút. (3. kiad.) Budapest, 1976, Magvető–Szépirodalmi. 246 p. (Szabó Magda művei)

 

Születésnap. (3. kiad.) Budapest, 1976, Móra. 351 p.

 

Inselblau. [Sziget-kék.] (Übers.: Mirza von Schüching.) Ravensburg, 1976, Otto Meier Verlag. 190 p.

 

Pilat. [Pilátus.] (Przeloz.: Olga Wybranowska, wyd. 2.) Warszawa, 1976, PIW. 274 p.

 

Pilatus. [Pilátus.] (Übertr.: Vera Thies.) Leipzig, 1976, Insel Verlag. 323 p.

 

Karácsonyi ajándék. = Családi kör. (Szerk.: Makoldi Mihályné.) Budapest, 1976, Táncsics. 172–176. p.

 

Zsuzsa levele. = Úttörődolog. (Öáll.: T. Aszódi Éva.) Budapest, 1976, Móra. 7–16. p.

 

Az a szép fényes nap. = Ifjúsági Magazin 1976. 1/6. p.

 

Az a szép, fényes nap. Debrecen, 1976, Csokonai Színház. [18. p.]

 

Az embereknek – az emberekért. ([A hetvenéves] Palotai Boris köszöntése.) = Nők Lapja 1976. január 10.

 

A holtig haza: Debrecen. [Részlet.] = Kincskereseső 1976. 8/29. p.

 

A színpadról nézve. = Film Színház Muzsika 1976. január 31.

 

Bulla Károly: „Tisztelet a régiségnek, mely az újra fényt derít.” Drámaírók műhelyében. = Film Színház Muzsika 1976. augusztus 7.

 

Koltai Tamás: Évad után – évad előtt. = Budapest 1976. 9/18–19. p.

 

Könyvheti vendégeink. (Írta és öá.: Pallósiné Toldi Márta, Rózsa Béla.) = Vas Népe 1976. május 30.

 

Nádor Tamás: Két megyét hoztam. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Szolnok megyei Néplap 1976. október 31.

 

Nádor Tamás: Párbeszéd Szabó Magdával. = Hajdú–bihari Napló 1976. november 14.

 

Pomogáts Béla: Szabó Magda három alkotó évtizede. = Alföld 1976. 4/52–58. p.

 

Simon Zoltán: Absztrakció és historizálás. = Alföld 1976. 1/89–91. p.

 

szi-: Szabó Magda – Az a szép fényes nap. [Interjú.] = Néző 1976. 1/10. p.

 

Zöldi László: Hát akkor beszélgessünk! [Garai Gábor interjúja Szabó Magdával.] = Hajdú–bihari Napló 1976. szeptember 25.

 

Az a szép fényes nap. (Bemutató a debreceni Csokonai Színházban.)

Bajai István = Egyetemi Élet 1977. október 13. – [Cs. Nagy Ibolya] Cs. N. I. = Hajdú–bihari Napló 1977. október 2. – [Név nélkül] = Hajdú–bihari Napló 1977. szeptember 23. – Szabó Ernő = Pesti Műsor 1977. október 19. – Váncsa István = Film Színház Muzsika 1977. október 1. – Róna Katalin = Színház 1978. 1/35–36. p.

 

Az őz. A Danaida. Budapest, 1977., Magvető–Szépirodalmi. 734 p. (Szabó Magda művei)

Csontos Sándor = Könyvvilág 1977. 9/19. p.

 

Régimódi történet. Budapest, 1977, Szépirodalmi. 412 p.

B. A. = Patex Újság 1977. október 17. – B. A. = Budapesti Húsipari Hírlap 1977. november 7. – benedek = Egészségügyi Dolgozó 1977. október 4. – Csontos Sándor = Hajdú–bihari Napló 1977. augusztus 25. és Könyvvilág 1977. 9/19. p. – [Falus Róbert] F. R. = Népszabadság 1977. szeptember 6. – Faragó Vilmos = Élet és Irodalom 1977. október 1. – Fencsik Flóra = Esti Hírlap 1977. szeptember 3. – Kenyeres Zoltán = Új Tükör 1977. szeptember 25. – Kohler Katalin = Bücher aus Ungarn 1977. 2/36. p. – Korek Valéria = Irodalmi Ujság 1977. 11–12/18. p. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1977. október 16. – Magyari Imre = Alföld 1977. 10/70–72. p. – M. T. = Lobogó 1977. szeptember 29. – Simonffy András = Élet és Irodalom 1977. december 31. – Szilágyi Lajos = Confessio 1977. 2/251. p. – Bárdos Pál = Népszabadság 1978. január 4. – Belohorszky Pál = Kortárs 1978. 4/626–634. p. – Fázsy Anikó = The Hungarian P.E.N. 1978. 19/107–108. p. – Futaky László = Keletmagyarország 1978. január 29. – Fülöp László = Kritika 1978. 2/25–26. p. – Iszlai Zoltán = The New Hungarian Quarterly 1978. 71/168–170. p. – Kocsis Rózsa = Tiszatáj 1978. 3/62–65. p. – Lőrinczy Huba = Életünk 1978. 3/282–287. p. – Siki Géza = Vigilia 1978. 8/567–568. p. – Taxner (Tóth) Ernő = Jelenkor 1978. 5/466–468. p.

 

Régimódi történet. Budapest Bratislava, 1977, Szépirodalmi Madách. 412 p.

 

Régimódi történet. (Bemutató a Madách Színházban.)

Földes Anna = Nők Lapja 1977. december 31. – Kriszt György = Pesti Műsor 1977. december 21. – Kriszt György = Pest megyei Hírlap 1977. december 24. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1977. december 22. – Molnár G. Péter = Népszabadság 1977. december 22. – Morvay István = Esti Hírlap 1977. december 17. – Rajk András = Népszava 1977. december 29. – Barta András = Magyar Nemzet 1978. január 17. – Bécsy Tamás = Jelenkor 1978. 5/423–425. p. – Benkő Tibor = Szabad Föld 1978. március 12. – Földes Anna = The New Hungarian Quarterly 1978. 71/201–202. p. – g. j. = Vegyipari Dolgozó 1978. január. – Hámori Ottó = Film Színház Muzsika 1978. január 24. – Keresztury Dezső = Színház 1978. 3/1–3. p. – Lévey Botond = Hajdú–bihari Napló 1978. január 12. – [Cs. Nagy Ibolya] CS. N. I. = Hajdú–bihari Napló 1978. május 31. – Nagy Péter = Kritika 1978. 2/29. p. – Szántó Judit = Új Tükör 1978. január 1. – Takácsné Kovácsházi Zelma = Evangélikus Élet 1978. február 12. – Ungvári Tamás = Budapester Rundschau 1978. január 30. és Kortárs 1978. 5/800–802. p. – W. = Dolgozók Lapja 1979. január 23. – Pálfy István = Alföld 1979. 6/85–87. p.

 

Régimódi történet. (Bemutató a televízió Nyitott könyv sorozatában.)

[Név nélkül] = Szabad Föld 1977. október 16. – P. J. = Film Színház Muzsika 1977. június 11. – TAMÁS István = Tükör 1977. október 16.

 

A szemlélők. (3. kiad.) Budapest, 1977, Magvető–Szépirodalmi. 253 p. (Szabó Magda művei)

Csontos Sándor = Könyvvilág 1977. 9/19. p.

 

A szemlélők. (3. kiad.) Budapest Bratislava, 1977, Magvető Madách. 253 p.

 

Der Lauf der Schlafenden. (Übers.: Heinrich Weissling.) = Das Unerwartete. (Ausgewählt: Fanny Herklotz.) [Berlin, 1977, Evangelische Verlagsanstalt.] 23–35. p.

 

Masku balle. [Álarcosbál.] (Tulk.: Elga Sakse.) Riga, 1977, Liesma. 213 p.

 

S – c – h. (Übers.: Henriette Schade [Englné].) = Zum Glück gibt es Wunder. Berlin, 1977, Evangelische Verlagsanstalt. 14–20. p.

 

Swiniobicie. [Disznótor.] (Przeloz.: Krystyna Pisarska.) Warszawa, 1977, PIW. 187 p.

 

Tajemnica Abigél. [Abigél.] (Preloz.: Alicija Mazarkiewicz.) Warszawa, 1977, Iskry. 375 p.

 

Január. (Vers.) = Búvár 1977. 1.

 

Egy doboz fű Melindáénak. = Magyar Hírlap 1977. december 25.

 

Emléksorok helyett. = Asszonyok Tüköre. (Szerk.: Földes Anna.) [Budapest], 1977, Magyar Nők Országos Tanácsa-Kossuth. 141–147. p.

 

Aranyfüst és sóhajok nélkül. (Részletek egy felszólalásból.) = Élet és Irodalom 1977. augusztus 27.

 

[Hozzászólás a Debreceni Irodalmi Napokon.] = Alföld 1977. 1/63–73. p.

 

[Az író élete – a felelősségérzet regénye. Nyilatkozat.] = Új Auróra 1977. 2/62–90. p.

 

Köszöntő, lámpalázzal. = Nagyvilág 1977. 6/936–938. p. – és Ország Világ 1977. 936–938. p.

 

Olvasónaplómból. = Népszava 1977. szeptember 10.

 

A Régimódi történet – színpadon. = Film Színház Muzsika 1977. szeptember 10.

 

Termékeny sivatag. (Üzenet az egykori iskolába.) = Forrás 1977. 11/50–55. p.

 

Blake, William: A csecsemő bánata. = William Blake versei. (Vál.: Szenczi Miklós.) Budapest, 1977, Európa. 64. p.

 

Blake, William: Éj. = William Blake versei. (Vál.: Szenczi Miklós.) Budapest, 1977, Európa. 34–36. p.

 

Blake, William: A néger kisfiú. = William Blake versei. (Vál.: Szenczi Miklós.) Budapest, 1977, Európa. 26–27. p.

 

Bata Imre: Szabó Magda nyitott könyve. = Népszabadság 1977. október 8.

 

b. e.: „Die Literatur ist kein Spielzeug.” (Ein Gespr ch mit Magda Szabó.) = Daily News 1977. október 10.

 

Czére Béla: A Kincskereső Szabó Magdánál. = Kincskereső 1977. 5/36–37. p.

 

Debrecen díszpolgárává avatták Szabó Magda írónőt. = Hajdú–bihari Napló 1977. szeptember 16.

 

f. f.: TV-Notesz. = Esti Hírlap 1977. október 6.

 

Földes Anna: A Régimódi történettől a modern tízparancsolatig. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Nők Lapja 1977. július 22.

 

Garai Gábor: Írószobám. Beszélgetés Szabó Magdával. = Kortárs 1977. 1/127–137. p.

 

Garai Gábor: Magda Szabóová. = Literárni Me�ičnik 1977. 4/70–72. p.

 

horpácsi: Régimódi történet. = Déli Hírlap 1977. október 8.

 

Jókai Anna: Levél Szabó Magdának születésnapjára. = Film Színház Muzsika 1977. október 1.

 

Kinek ajánlja Szabó Magda a Régimódi történetet? = Népszabadság 1977. december 11.

 

Kónya Judit: Szabó Magda. Budapest, 1977, Szépirodalmi. 175 p. (Arcok és vallomások)

Csontos Sándor = Alföld 1977. 10/72–73. p. – Taxner (Tóth) Ernő = Jelenkor 1978. 5/465–466. p. – Tóth Endre = Kortárs 1978. 4/661–662. p. – Erdődy Edit = Hungarológiai Értesítő 1979. 64. p. – Erdődy Edit = Irodalomtörténeti Közlemények 1980. 5–6/747–752. p.

 

Korompay János: Látogatóban Szabó Magdánál. = Ország Világ 1977. augusztus 24.

 

Körmendi Judit: Egy leányintézet falai között. = Film Színház Muzsika 1977. március 5.

 

Magyar Fruzsina: Nincs olyan nap, hogy ne olvasnék. (Beszélgetés Szabó Magdával a könyvről.) = Magyar Nemzet 1977. augusztus 3.

 

Merkovszky Pál: A képernyő előtt. = Keletmagyarország 1977. október 11.

 

Monzskóné: Vendégeink voltak – Szabó Magda és Szobotka Tibor. = Patex Újság 1977. július 27.

 

Nádor Tamás: Párbeszéd Szabó Magdával. = Nógrád 1977. február 5.

 

Nagy Ibolya, Cs.: A szülőhely vonzásában. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Hajdú–bihari Napló 1977. szeptember 18.

 

Nemes György: Szabó Magda köszöntése. = Nagyvilág 1977. 9/1416–1417. p.

 

Pomogáts Béla: A letűnt világ morálja. Szabó Magda: Freskó (1958). = – –.: Regénytükör. Budapest, 1977, Kozmosz. 213–221. p.

 

Régimódi történet. = Pest megyei Hírlap. 1977. október 7.

 

Sebes Erzsébet: Színpadra kerül a „Régimódi történet.” (Születésnapi beszélgetés Szabó Magdával.) = Hétfői Hírek 1977. augusztus 8.

 

Sebes Erzsébet: Születésnapi beszélgetés Szabó Magdával. = Magyar Hírlap 1977. szeptember 10.

 

Simon Zoltán: Egy város bűvöletében. (Szabó Magda születésnapjára.) = Alföld 1977. 10/66–69. p.

 

Szabó Magda író Debrecen díszpolgára. = Népszabadság 1977. szeptember 16.

 

Szatmári Lajos: Köszöntjük Szabó Magdát. = Napjaink 1977. 10/7. p.

 

Vajk Vera: Epizódok a Régimódi történetből. = Népszava 1977. október 11.

 

Vladár Ervin: Téves sóhaj. = Élet és Irodalom 1977. szeptember 10.

 

Zöldi László: Az ifjúság aranyideje. = Hajdú–bihari Napló 1977. augusztus 10.

 

Zöldi László: A művészet: történetírás is. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Élet és Irodalom 1977. május 21.

 

Abigél. Budapest, 1978, Magvető Szépirodalmi. 417 p. (Szabó Magda művei)

Bata Imre = Népszabadság 1978. augusztus 8.

 

Abigél. (Televízió-változat.)

Barabás Tamás = Esti Hírlap 1978. április 24. – Benedek Miklós = Észak-Magyarország 1978. április 25. – Bors Edit = Pesti Műsor 1978. április 19. – B. R. = Vas Népe 1978. április 26. – Galsai Pongrác = Filmvilág 1978. május 15. – Gyurkó Géza = Népújság (Heves) 1978. április 25. – Hári Sándor = Zalai Hírlap 1978. április 25. – Honti Katalin = Csongrád megyei Hírlap 1978. április 26. – horpácsi = Déli Hírlap 1978. április 25. – H. N. = Petőfi Népe 1978. április 23. – I. M. = Szabad Föld 1978. április 30. – Kuczka Péter = Film Színház Muzsika 1978. április 29. – Lőcsei Gabriella = Magyar Nemzet 1978. április 26. – [Cs. Nagy Ibolya] Cs. N. I. = Hajdú–bihari Napló 1978. április 24. – [Név nélkül.] = Szolnok megyei Hírlap 1978. április 26. – Tamás István = Tükör 1978. április 30. – Vajk Vera = Népszava 1978. április 25. – Váncsa István = Élet és Irodalom 1978. április 25. – Zappe László = Népszabadság 1978. május 6.

 

Álarcosbál. (4. kiad.) Budapest, 1978, Móra. 235 p.

 

Katalin utca. A szemlélők. (4. kiad.) Budapest, 1978, Magvető Szépirodalmi. 413 p.

Bozóky Éva = Könyvvilág 1978. 5/7. p.

 

Régimódi történet. (2. kiad.) Budapest, 1978, Szépirodalmi. 412 p.

 

Tündér Lala. (3. kiad.) Budapest, 1978, Móra. 234 p.

 

Abigail. [Abigél.] (Übers.: Henriette Schade; Géza, Engl.) Budapest, 1978, Corvina. 400 p.

 

Das Fresko. [Freskó.] (Übers.: Vera Thies.) Berlin, 1978, Buchclub 65. 259 p.

 

Das Fresko. [Freskó.] (Übertr. Vera Thies.) Berlin, 1978, Volk und Welt. 259 p.

 

Freszka. Lan. Ulica Katalin. [Freskó. Az őz. Katalin utca.] (Prediszl. E[lena Ivanovna] Malühina. Perev. T[atjana Joszifovna] Voronkina, Ju[rij Pavlovics] Guszev, Ju[rij Szemenovics] Martenjanov.) Moszkva, 1978, Hudozslit. 525 p.

 

Jagnje Jova. [Bárány Boldizsár.] (Prevel. Judita Salgó Mirkovic.) Novi Sad, 1978, Zavod za udzbenika. 36 p.

 

An old-fashioned story. [Régimódi történet, színműváltozat.] (Transl.: János Boris.) Budapest, 1978, Magyar Színházi Intézet. 180 p.

 

Shika. [Az őz.] (Yaku. Kuwajima Katarin – dai 2 han.) Tokyo, 1978, Kobunsha. 211 p.

 

Csé. = A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma, 1979. (Szerk.: Boldizsár Iván.) Budapest, 1978, Magyarok Világszövetsége. 175–177. p.

 

. = Versek a zsebben. (Szerk.: Alföldy Jenő.) Budapest,1978, Móra. 30–31. p.

 

Január. = Kincskereső 1978. 1/1. p.

 

Az őz. (Részlet.) = Tükör 1978. április 2.

 

Abigél. [Vallomás a regényről.] = Rádió és Televízió Újság 1978. április 16.

 

A bús puttonos. Szentjóbi Szabó László. = Kortárs 1978. 10/1623–1629. p.

 

Gyulai Pál: Hadnagy uram. = Kortárs 1978. 11/1795–1797. p.

 

[Az író csodája. Válasz szerkesztőségi kérdésre] = Szovjet Irodalom 1978. 9/88–89. p.

 

Jablonczay Gizella. = Kortárs 1978. 4/515–526. p. Utánközölve: Látóhatár 1978. 5/9–29. p.

 

Kölcsey Ferenc: Huszt. = Népszabadság 1978. április 3.

 

Maradok a kaptafánál. = Élet és Irodalom 1978. március 11.

 

Régimódi történet. Debrecen, 1978, Csokonai Színház. [10. p.]

 

Színképelemzés. Abigél. = Élet és Irodalom 1978. december 23. és Élet és Irodalom 1978. december 30.

 

Albert Mária: Abigél. (Beszélgetés Szabó Magdával a televízióban készült változatról.) = Tükör 1978. április 9.

 

-ás: Szabó Magda. Kossuth-díjasok 1978. = Magyar Nemzet 1978. április 3.

 

Bakó Endre: A XII. Színházi Napok Debrecenben. = Alföld 1978. 7/100–102. p.

 

(barabás): TV notesz. [Portréfilm Szabó Magdáról.] = Esti Hírlap 1978. szeptember 18.

 

Bartha Tibor: Nyílt levél Szabó Magda Kossuth-díjas írónőhöz. = Confessio 1978. 3/1–3. p.

 

Behrend, Dorothea: Literatur ist kein Spielzeug, sondern ein Schwert. [Interjú.] = Neue Zeit 1978. szeptember 9.

 

Bencze Katalin: Szabó Magda volt a frankfurti „sláger”. = Hétfői Hírek 1978. december 4.

 

b. p.: Szabó Magda látogatása gyárunkban. = Turbó 1978. május 20.

 

Debreceni érmék az Abigélért. = Református Egyház 1978. július 1.

 

Gách Marianne 20 kérdése Szabó Magdához. = Film Színház Muzsika 1978. május 27.

 

Havas Ervin: Történelem és önismeret. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Népszabadság 1978. augusztus 20.

 

Hermann István: Mai „Mit tegyünk?”. [A Régimódi történet színpadi változatáról is.] = Színház 1978. 8/38–39. p.

 

(horpácsi): Szabó Magda. = Déli Hírlap 1978. szeptember 19.

 

Hunyady Judit: Tündér Lala. = Tükör 1978. december 24.

 

L. L. Tv-jegyzet: Az a szép fényes nap. = Somogyi Néplap 1978. augusztus 19.

 

Lőcsei Gabriella: Röviden. = Magyar Nemzet 1978. szeptember 20.

 

Mi készül a tévében? = Dunaújvárosi Hírlap 1978. július 21.

 

morvay: Szabó Magda köszöntése. = Pedagógusok Lapja 1978. április 8.

 

M. T.: Abigél. = Lobogó 1978. április 27.

 

Nemes Nagy Ágnes: Szabó Magda köszöntése. = Film Színház Muzsika 1978. április 1.

 

[Név nélkül] = Budapester Rundschau 1978. augusztus 21.

 

Reflektorfényben a kocsikísérők. = Zalai Hírlap 1978. szeptember 19.

 

Szémann Béla: „Emberigényem mérhetetlen.” (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Hajdú–bihari Napló 1978. március 19.

 

Szémann Béla: Filmre kerül a Kiálts, város. = Keletmagyarország 1978. december 14.

 

Szilágyi Ferenc: Debrecen nyelvi öröksége. [Szabó Magda művei alapján.] = Magyar Nemzet 1978. február 12.

 

Tasi József: Szabó Magda művei külföldön. = Nagyvilág 1978. 10/1539–1541. p.

 

Ungvári Tamás: Írók a színpadon. = Kortárs 1978. 5/797–802. p.

 

Vajk Vera: Szabó Magda önarcképe. = Népszava 1978. szeptember 19.

 

Váncsa István: Azok a szép fényes napok. = Élet és Irodalom 1978. december 9.

 

Freskó. (4. kiad.) Mózes egy, huszonkettő. (2. kiad.) Budapest, 1979, Magvető Szépirodalmi. 397 p. (Szabó Magda művei)

 

Kiálts, város! (Televízióváltozat, Hajdufy Miklós adaptációjában.)

bársony = Esti Hírlap 1979. augusztus 21. – Benedek Miklós = Észak-magyarország 1979. augusztus 22. – Dankó István = Hajdú–bihari Napló 1979. augusztus 23. – Fehér Éva = Pesti Műsor 1979. augusztus 22. – Gyurkó Géza = Népújság (Heves) 1979. augusztus 22. – H. E. = Dunántúli Napló 1979. augusztus 25. – H. N. = Petőfi Népe 1979. augusztus 22. – horpácsi = Déli Hírlap 1979. augusztus 21. – I. M. = Szabad Föld 1979. szeptember 2. – Kuczka Péter = Film Színház Muzsika 1979. szeptember 1. – Lőcsei Gabriella = Magyar Nemzet 1979. augusztus 22. – [Név nélkül] = Népszava 1979. augusztus 22. – ok = Nógrád 1979. augusztus 22. – Seregi István = Kelet-Magyarország 1979. augusztus 23. – Szentmihályi Szabó Péter = Élet és Irodalom 1979. augusztus 25. – [Valkó Mihály] V. M. = Szolnok megyei Néplap 1979. augusztus 22. – Zappe László = Népszabadság 1979. augusztus 25. – Zöldi László = Köznevelés 1979. szeptember 14.

 

Az őz. Budapest, 1979, Szépirodalmi. 289 p.

 

Régimódi történet. (Bemutató a debreceni Csokonai Színházban.)

Ablonczy László = Film Színház Muzsika 1979. május 5. – Cserje Zsuzsa = Színház 1979. 8/15–19. p. – Nagy Emőke = Egyetemi Lapok 1979. április 17. – Cs. Nagy Ibolya = Hajdú–bihari Napló 1979. április 15. – Pálffy István = Alföld 1979. 6/85–87. p. – Szántó Judit = Új Tükör 1979. 17/2. p.

 

Régimódi történet. (A Csokonai Színház műsorfüzete.) Debrecen, 1979, Csokonai Színház. [20 p.]

 

Születésnap. (4. kiad.) Budapest, 1979, Móra. 315 p.

 

Születésnap. (4. kiad.) Budapest Bratislava, 1979, Móra Madách. 315 p.

 

Tündér Lala. Budapest, 1979, Móra. 234 p.

[Bozóky Éva] B. É. = Könyvvilág 1979. 3/22. p.

 

Eszter und Angela. [Az őz.] (Übers.: Vera Thies.) Berlin, [1979], Volk und Welt. 259 p.

 

Rojstni dan. [Születésnap.] (Prev.: Mira Miladinovic.) Ljubljana, 1979, Mladinszka knjiga. 318 p.

 

Csé. = Ember születik. (Vál.: Illés Lajos.) [Budapest], 1979, Kossuth. 222–226. p.

 

Elégia. = Hét évszázad magyar versei. (Szerk.: Klaniczay Tibor et al., 1–4. köt., 5. bőv. kiad.) Budapest, [1979], Szépirodalmi. 4/181182. p.

 

Elysium. = Radnóti koszorúja. (Szerk.: Z. Szabó László.) Győr, 1979, [Győr–Sopron megyei Tanács. ] 60–61. p.

 

Ha édesedik az ecet. = Hét évszázad magyar versei. (Szerk.: Klaniczay Tibor et al., 1–4. köt., 5. bőv. kiad.) Budapest, [1979], Szépirodalmi. 4/180–181. p.

 

Ház, ajtó nélkül. = Százegy elbeszélés . (Vál.: Domokos Mátyás, 1–3. köt.) Budapest, 1979, Magvető–Szépirodalmi. 2/419–439. p.

 

Hitélet. (Részlet az Ókútból.) = Kincsesláda. Budapest, 1979, Református Zsinati Iroda Sajtószolgálat. 331–342. p.

 

Január. = Hét évszázad magyar versei. (Szerk.: Klaniczay Tibor et al., 1–4. köt., 5. bőv. kiad.) Budapest, [1979], Szépirodalmi. 4/182–183. p.

 

Mondják meg Zsófikának. (Részlet.) = Ember születik. (Vál.: Illés Lajos.) [Budapest], 1979, Kossuth. 105–113. p.

 

Régimódi történet. = Rivalda [19]77–[19]78. (Szerk.: Kardos György) Budapest, [1979], Magvető. 415–565. p.

 

„Be boldog, aki fába olt…”. (Tóth Béla köszöntése.) = Kortárs 1979. 3/454–455. p.

 

A harmadik: Kerényi Frigyes. = Kortárs 1979. 7/1131–1138. p.

 

Kiálts, város. = Rádió és Televízió Újság 1979. augusztus 19.

 

A kritikus kritikája. (Gyulai Pál: Írónőink.) = Kortárs 1979. 12/1970–1980. p.

 

Levél a kritikusoknak. = Élet és Irodalom 1979. szeptember 1.

 

Magyar táj, csaták után. = Élet és Irodalom 1979. szeptember 22.

 

Nadányi Zoltán: A testőr. = Kortárs 1979. 2/245–249. p.

 

Olvasónaplómból = Hétköznapok 1979. 255–257. p.

 

Páncél nélkül: Tóth Endre. = Kortárs 1979. 6/930–932. p.

 

Színképelemzés. – A meráni fiú. = Kortárs 1979. 11/1740–1763. p.

 

Verhaeren, Émile: A teremtés órái. = Az idő lovai. (Szerk.: Tornai József.) [Budapest, 1979], Kozmosz. 538–539. p.

 

Verlaine, Paul: Ballada az úgynevezett dekadensek és szimbolisták védelmében. = Paul Verlaine versei. (Vál.: Kálnoky László.) Budapest, 1979, Európa. 244–245. p.

 

Verlaine, Paul: Brüsszel. = Paul Verlaine versei. (Vál.: Kálnoky László.) Budapest, 1979, Európa. 87–88. p.

 

Verlaine, Paul: Díszkíséret. = Paul Verlaine versei. (Vál.: Kálnoky László.) Budapest, 1979, Európa.43–44. p.

 

Verlaine, Paul: A fülemüle. = Paul Verlaine versei. (Vál.: Kálnoky László.) Budapest, 1979, Európa. 23–34. p.

 

Verlaine, Paul: Marie M. asszonyhoz. = Paul Verlaine versei. (Vál.: Kálnoky László.) Budapest, 1979, Európa. 364–365. p.

 

Verlaine, Paul: Óvatosság. = Paul Verlaine versei. (Vál.: Kálnoky László.) Budapest, 1979, Európa. 155. p.

 

Verlaine, Paul: Szívem mindenkinél drágább és jobb barátja. = Paul Verlaine versei. (Vál.: Kálnoky László.) Budapest, 1979, Európa. 259–263. p.

 

Verlaine, Paul: Tájképek. = Paul Verlaine versei. (Vál.: Kálnoky László.) Budapest, 1979, Európa. 196–198. p.

 

Verlaine, Paul: Tavaszi hangulat. = Paul Verlaine versei. (Vál.: Kálnoky László.) Budapest, 1979, Európa. 355–356. p.

 

B. É.: Múlhatatlan tündérvilág. = Könyvvilág 1979. 3/22. p.

 

Bernáth László: Az a szép fényes nap. [Bemutató Tbilisziben.] = Esti Hírlap 1979. március 15.

 

Bernáth László: A magyar dráma II. fesztiválja – Az a szép fényes nap. = Tükör 1979. május 20.

 

Faragó Vilmos: Szabó Magda: Katalin utca. = –: Mi újság? Budapest, 1979, Magvető. 67–70. p.

 

Faragó Vilmos: Szabó Magda: Abigél. = –: Mi újság? Budapest, 1979, Magvető. 73–74. p.

 

Faragó Vilmos: Szabó Magda: Ókút. = –: Mi újság? Budapest, 1979, Magvető. 186–188. p.

 

Faragó Vilmos: Szabó Magda: Szemlélők. = –: Mi újság? Budapest, 1979, Magvető. 71–72. p.

 

Hajdufy Miklós: Protestálás. = Élet és Irodalom 1979. szeptember 15.

 

Horváth Erika: Író–olvasó találkozó a Balkán utcában. = Camion Újság 1979. június 18.

 

Lengyel Balázs: Szabó Magda, a lírikus. = –: Közelképek. Budapest 1979. Szépirodalmi. 322–325. p.

 

Lukácsy András: Barátok közt Tbilisziben. = Magyar Hírlap 1979. május 30.

 

Makay Gusztáv: Magyar írók német lexikonban. = Élet és Irodalom 1979. március 24.

 

Mezei András: Akik a gyermekeknek írnak. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Könyvvilág 1979. 6/9. p.

 

Molnár Angéla: Műveiből emberség árad. (Prágai beszélgetés Szabó Magdával. ) = Új Szó 1979. november 8.

 

Nádor Tamás: „Nemcsak egy városba – egy országba vagyok szerelmes.” (10 kérdés Szabó Magdához.) = Magyar Ifjúság 1979. december 21.

 

Németh S. Katalin: Szabó Magda esszéi. = Kortárs 1979. 12/1998–2001. p.

 

Sebes Erzsébet: Esténként felmondta a történelmet. (Szabó Magda készülő dráma-trilógiájáról.) = Hétfői Hírek 1979. május 28.

 

Tasi, József: A most exportable writer. = Hungarian Review 1979 2/23. p.

 

Torday Aliz: Debrecen sziget volt… = Film Színház Muzsika 1979. február 27.

 

[Turi Gábor] T. G.: Régimódi történet. (Szabó Magda művének premierje a Csokonai Színházban.) = Hajdú–bihari Napló 1979. április 7.

 

Az a szép, fényes nap. (Előadás a Gyulai Várszínházban.)

Deák Attila = Esti Hírlap 1980. június 23.

 

Disznótor. Budapest, 1980, Szépirodalmi. 297 p.

 

Kívül a körön. Budapest, 1980, Szépirodalmi. 584 p.

Bata Imre = Népszabadság 1980. december 17. – Rónay László = Népszava 1980. december 14. – Szerdahelyi István = Magyar Hírlap 1980. december 14. – Drescher J. Attila = Somogy 1981. 1/104–105. p. – Fenyő István = Új Írás 1981. 5/104–107. p. – Hegedüs Géza = Élet és Irodalom 1981. január 3. – Kiss Tamás = Alföld 1981. 5/64–66. p. – Pomogáts Béla = Üzenet 1981. 4/193–194. p. – Simon Zoárd = Fejér megyei Hírlap 1981. június 7. – Szabó Judit, T. = Köznevelés 1981. június 5. –Térfy Tamás = Új Tükör 1981. február 22. – Tóth Éva = Kortárs 1981. 7/1101–1102. p. – Nagy Péter = Kritika 1982. 1/32–33. p. – Németh S. Katalin = Hungarológiai Értesítő 1982. 1–4/188–189. p.

 

Erőnk szerint. Budapest, 1980, Magvető. 377 p.

 

A meráni fiú. (Bemutató a Madách Színházban.)

Apáti Miklós = Film Színház Muzsika 1980. március 8. – Barta András = Magyar Nemzet 1980. március 2. – Fecske András = Dolgozók Lapja 1980. április 15. – Földes Anna = Nők Lapja 1980. március 8. és The New Hungarian Quarterly 1980. 79/205–207. p. – Hary [Márta] = Négy Évszak 1980. 4/24–25. p. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1980. május 5. – Morvay István = Esti Hírlap 1980. február 25. – Nagy Péter = Kritika 1980. 5/34. p. – [Név nélkül] = Hajdú–bihari Napló 1980. február 26. – Rajk András = Népszava 1980. március 9. – Selmeczi Elek = Pesti Műsor 1980. január 30. – Szántó Judit = Új Tükör 1980. március 5. – [Szeghalmi Elemér] szeghalmi = Új Ember 1980. március 9. – Szekrényesy Júlia = Élet és Irodalom 1980. március 8. – Szilvássy József = Új Szó 1980. március 20. – SZ. L. = Új Ember 1980. március 2. – Takács István = Pest megyei Hírlap 1980. március 8. – Tarján Tamás = Színház 1980. 5/9–16. p. – Zappe László = Népszabadság 1980. március 12. – [Eva Haldiman] E. H. = Neue Zürcher Zeitung 1981. augusztus 7. – Térfy Tamás = Új Tükör 1981. február 22. – Seregi István = Kelet-Magyarország 1982. május 4.

 

A meráni fiú. (Műsorfüzet.) Budapest, 1980, Madách Színház.

 

Mondják meg Zsófikának! (6. kiad.) Budapest, 1980, Magvető Szépirodalmi. 366 p. (Szabó Magda művei)

 

Mondják meg Zsófikának! (6. kiad.) Budapest Bratislava, 1980, Magvető Szépirodalmi Madách. 366 p.

 

Eine Weihnachtsgeschichte. (Übers. Gertrud Kobe.) = Budapester Rundschau 1980. december 22.

 

Freszka. [Freskó.] (Prev. Gizela Sorsics) Szofija, 1980, Narodna Kultura. 183 p.

 

Sztaromodnaja isztorija. [Régimódi történet.] (Perev.: Ju[rij Pavlovics] Guszev.) Moszkva, 1980, Progreszsz. 478 p.

 

Az a szép, fényes nap. = Húsz dráma. (1–2. köt.) Budapest, [1980, Magvető Szépirodalmi.] 2/461–522. p.

 

Az a szép, fényes nap. (Hangjáték.) = Visszajátszás. Budapest, [1980], Magvető. 429–481. p.

 

A versek. (Részlet az Ókútból.) = Nyelvédesanyánk. (Vál., szerk.: Hernádi Sándor, Grétsy László.) [Budapest, 1980], Móra. 197–203. p.

 

[Ajánlás A meráni fiú elé.] = Népszabadság 1980. február 24.

 

Egy lándzsadobás Dickensért. = Nagyvilág 1980. 2/255–260. p.

 

Gyermekköszöntők a századfordulón. Méhes András (Rudnyánszky Gyula) könyve. = Kortárs 1980. 3/413–418. p.

 

Az idő doktora: Szent Ágoston. = Nagyvilág 1980. 4/577–590. p.

 

A meráni fiú. = Kortárs 1980. 11/1740–1763. p. és Látóhatár 1980. 1/8–51. p.

 

Színképelemzés. Illés Endre: Hamisjátékosok. = Kortárs 1980. 1/133–142. p.

 

Lermontov, Mihail: Megszülettünk, de mért hogy élünk? = Mihail Lermontov versei. (Ford.: Áprily Lajos et al.) Budapest, 1980, Európa. 105–107. p.

 

Belza, Szvjatoszlav: Szabó Magda arról, hogy a háború ösztönözte a regényírásra, hogy örül a Régimódi történet oroszra fordításának, hogy nem ismer különbséget férfi és női próza között. [Interjú.] = Szovjetunió 1980. 11/8–10. p.

 

Belza, Sztanyiszlav [!]: „A történelem a miénk” (Ford.: Gellért György.) [Interjú.] = Cikkek a szocialista sajtóból. 1980. június 5.

 

Fekete Sándor: Töredék a bátorságról. = Új Tükör 1980. március 9.

 

Kinek ajánlja Szabó Magda A meréni fiút? = Népszabadság 1980. február 24.

 

Földes Anna: Otthon Szabó Magdánál. = Nők Lapja 1980. december 20.

 

Gách Marianne: Beszélgetés Szabó Magdával A meráni fiú bemutatója előtt. = Film Színház Muzsika 1980. február 23.

 

Garai Gábor: Szabó Magda. = – –.: Meghitt beszélgetések. Budapest, 1980, Móra. 231–252. p.

 

Hegedüs Géza: Szabó Magda komor szatírája. = Színház 1980. 7/33–37. p.

 

Hegyi-Füstös István: Szabó Magda igaz törvénye. = Confessio 1980. 1/122–127. p.

 

Kristóf Károly: Szabó Magda a meráni fiúról. = Esti Hírlap 1980. február 13.

 

Magda Szabó – meistübersetzte Ungarin. = Wilhalmshabener Zeitung 1980. augusztus 16.

 

Nádor Tamás: Kívül a körön. [Interjú.] = Könyvvilág 1980. 12/2. p.

 

Sándor László, N.: IV. Béla mai neves jegyzői. Benda Kálmán A meréni fiúról, író és történész együttműködéséről. = Magyar Hírlap 1980. március 2.

 

Sőtér István: Szabó Magda. = –: Gyűrűk. Budapest, 1980, Szépirodalmi. 72–73. p.

 

Tarján Tamás: Hic sunt leones. Szabó Magda drámaírói pályája és A meráni fiú. = Színház 1980. 5/9–16. p.

 

Tóbiás Áron: Szabó Magda. = Hét 1980. 4/10. p.

 

Az a szép, fényes nap. (Televízió-változat.)

Benedek Miklós = Észak-Magyarország 1981. április 7. – Bernáth László = Esti Hírlap 1981. április 3. – gábor = Népújság (Heves) 1981. április 7. – Hári Sándor = Zalai Hírlap 1981. április 7. – Honti Katalin = Csongrád megyei Hírlap 1981. április 8. – I. M. = Szabad Föld 1981. április 12. – Reményi József Tamás = Élet és Irodalom 1981. április 11. – Seregi István = Kelet-Magyarország 1981. április 7. – s. l. = Nógrád 1981. április 7. – Tamás István = Új Tükör 1981. április 19. – [Valkó Mihály] V. M. = Szolnok megyei Néplap 1981. április 8. – Vajk Vera = Népszava 1981. április 8. – Zappe László = Népszabadság 1981. április 11.

 

Katalin utca. Budapest, 1981, Szépirodalmi 271 p.

 

Régimódi történet. (3. kiad.) Budapest, 1981, Magvető Szépirodalmi. 645 p. (Szabó Magda művei)

 

Régimódi történet. (3. kiad.) Budapest Bratislava, 1981, Szépirodalmi Madách. 645 p.

 

A szemlélők. (5. kiad.) Budapest, 1981, Magvető Szépirodalmi. 288 p. (Szabó Magda művei)

 

Tündér Lala. (Televízióváltozat.)

bársony = Esti Hírlap 1981. december 27. – Csáki Judit = Népszava 1981. december 28. – H. E. = Dunántúli Napló 1981. december 29. – Lőcsei Gabriella = Magyar Nemzet 1981. december 29. – [Név nélkül] = Zalai Hírlap 1981. december 29. – SEREGI István = Kelet-Magyarország 1981. december 29. – Sulyok László = Nógrád 1981. december 28.

 

Eszter und Angela. [Az őz.] (Übers.: Vera Thies.) Berlin, 1981, Buchclub 65. 259 p.

 

Eszter und Angela. [Az őz.] (Übers.: Vera Thies, 2. Aufl.) Berlin, [1981], Volk und Welt. 259 p.

 

Staromódni přiběh. [Régimódi történet.] (Přelož.: Anna Rossová.) Praha, 1981, Odeon. 348 p.

 

Staroświecka historia. [Régimódi történet.] (Přelož.: Krystyna Pisarska.) Warszawa, 1981, PIW. 424 p.

 

Szörnata. [Az őz.] (Prev.: Valentin Sztaridolszki.) Plovdiv, 1981, Izd. Danov. 150 p.

 

A meréni fiú. = Rivalda [19]79–[19]80. (Szerk.: Kardos György.) Budapest, [1981], Magvető. 487–613. p.

 

Szabó Magda köszönti a színházi világnapot. = Pesti Műsor 1981. április 1.

 

Az a szép fényes nap. = Rádió és Televízió Újság 1981. március 30–április 5.

 

Lear királyné. Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve. = Kortárs 1981. 12/1952–1961. p. – és Látóhatár 1982. 1/8–27. p.

 

Múltunk családi albuma, Jókai. = Rádió és Televízió Újság 1981. december 21–27.

 

Színházi világnap. = Magyar Hírlap 1981. március 27.

 

A táltosfiú nyomában. = Irodalomtörténet 1981. 3/650–660. p.

 

Zum Welttag des Theaters. = Rundschau 1981. április 6.

 

Albert Mária: Nem történelmi lecke. (Szabó Magda színmű a képernyőn.) [Az a szép, fényes nap.] = Új Tükör 1981. február 8.

 

Antoniewicz Roland: Készül a tévéváltozat. – Az a szép, fényes nap. = Esti Hírlap 1981. március 9.

 

Belza, Szvjatoszlav: A történelem gyermekei vagyunk. [Interjú.] (Ford.: Tripolszky László.) = Szovjet Irodalom 1981. 3/152–155. p.

 

Fioláné Komáromi Gabriella: Ha lelőnek, nem játszhatsz tovább. = A hetvenes évek ifjúsági regényei. Budapest, 1981, Tankönyvkiadó. 46–51. p.

 

Garai Tamás-Sebes Erzsébet: Halló, 1982! = Hétfői Hírek 1981. december 27.

 

Janikovszky Éva: Ismeritek Tündér Lalát? = Magyar Hírek 1981. augusztus 22.

 

Lőcsei Gabriella: Az a szép, fényes nap. (Televízió-változat.) = Magyar Nemzet 1981. április 8.

 

Nemes György: Vagy üldöző, vagy üldözött. = – –.: Hogy is van ez? Budapest, 1981, Móra. 155–158. p.

 

Szémann Béla: A televízióból jelentjük – Az a szép, fényes nap. = Nógrád 1981. február 26.

 

A színházi világnap. (Szabó Magda a hivatásról.) = Népszabadság 1981. március 27.

 

Válaszok körkérdésünkre: „Miért szereti Bartókot?” = Képes Újság 1981. február 7.

 

Székely Júlia Anna: Szabó Magda – Lear királyné. (Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve.) = Kortárs 1981. 12/1998–1999. p.

 

A televízióból jelentjük – Az a szép, fényes nap. = Pest megyei Hírlap 1981. február 23–március 1.

 

Tiltakozások a neutronbomba gyártása ellen. = Szolnok megyei Néplap 1981. október 11.

 

Tóth Éva: Szabó Magda szabadegyeteme. = Kortárs 1981. 7/1101–1102. p.

 

Umnyakova, J.: Szabó Magda művei a Szovjetúnióban. = Asszonyok 1981. 6/34–35. p.

 

World Theatre Day. (Message by authoress Magda Szabó.) = Daily News 1981. március 27.

 

Abigél. (4. kiad.) Budapest, 1982, Szépirodalmi. 361 p.

 

Abigél. (4. kiad.) Budapest Bratislava, 1982, Szépirodalmi Madách. 361 p.

 

Álarcosbál. (5. kiad.) Budapest, 1982, Móra. 233 p.

 

Álarcosbál. (5. kiad.) Budapest Bratislava, 1982, Móra Madách. 233 p.

 

A csata. (Bemutató a Madách Színházban.)

Apáti Miklós = Film Színház Muzsika 1982. április 3. – barkovits = Pesti Műsor 1982. június 9. – Barta András = Magyar Nemzet 1982. május 1. – Bozsán Eta = Pesti Műsor 1982. március 31. – Havas Ervin = Népszabadság 1982. május 7. – Kiss Károly = Új Tükör 1982. április 25. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1982. április 14. – Morvay István = Esti Hírlap 1982. március 30. –. Nagy Péter = Kritika 1982. 6/30–31. p. – [Rajk András] R. A. = Népszava 1982. március 31. – [Szeghalmi Elemér] sz. e. = Új Ember 1982. június 23. – Takács István = Pest megyei Hírlap 1982. április 3. – Varjas Endre = Élet és Irodalom 1982. április 2. – Vinkó József = Színház 1982. 8/1–6. p.

 

Katalin utca. (5. kiad.) Ókút. (4. kiad.) Budapest, 1982, Magvető Szépirodalmi. 450 p. (Szabó Magda művei)

 

Ki hol lakik. Budapest, 1982, Minerva. Leporello.

 

Kívül a körön. (2. kiad.) Budapest, 1982, Magvető Szépirodalmi. 632 p. (Szabó Magda művei)

 

Születésnap. (5. kiad.) Budapest, 1982, Móra. 315 p.

 

Tündér Lala. (Mozifilm-változat.)

Becsei Péter = Csongrád megyei Hírlap = 1982. december 23. – G. I. = Népszava 1982. december 23. – Oravecz Imre = Élet és Irodalom 1982. december 17. – Tarján Vera = Pesti Műsor 1982. december 29. – Zöldi László = Népszabadság 1982. december 23. – Székely Gabriella = Tükör 1983. január 2.

 

Bal maskowy. [Álarcosbál.] (Tłum.: Andrzej Sieroszewski, 2. wyd.) Warszawa, 1982, Nasza Księgaria. 247 p.

 

Det nya hemmet. (Övers.: János Csatlós.) = Äldre i böcke. ( … Agnete Hjarth et al.) Stockholm, 1982, Natur och Kultur. 127–130. p.

 

Dom bez drzwi. (Przel.: Andrzej Sieroszewski.) = Dom bez drzwi. (Wybór i wstęp: Eliżbieta Cygielska-Guttman.) Kraków, 1982, Wydawnictwo Literarchie. 367–385. p.

 

Freska. Stirna. Katalinas iela. [Freskó. Az őz. Katalin utca.] (Tulk. Elga Sakse.) Riga, 1982, Liesma. 484 p.

 

Ad günü. [Katalin utca.] (Kamil Mämmädov.) Baku, 1982, Gjandžlik. 187 p.

 

Katalini tänav. [Katalin utca.] (Tolk.: Ivar Sinimets.) Tallin, 1982, Eesti Raamat. 197 p.

 

Starinska priča. [Régimódi történet.] (Preveo: Eugen Verber.) Beograd, 1982, Narodna knjiga. 456 p.

 

Sztaromodna isztorija. [Régimódi történet.] (Prev.: Gizela Sorsics.) Szofija, 1982, Narodna Kultura. 476 p.

 

Pilat. (Perev.: Ju[rij Pavlovics] Guszev.) = Szovremennaja vengerszkaja proza. Moszkva, 1982, Hudozs. lit. 6–248. p.

 

Illyés megtörtént velem. = Kortárs 1982. 11/1735–1738. p.

 

Mit tehet az író? [Válasz körkérdésre.] = Szovjet Irodalom 1982. 11/160–161. p.

 

Nyílt levél Illés Endréhez. = Új Írás 1982. 6/14–16. p.

 

A történelmi drámák szerepe a nemzeti tudat alakításában. = Népszava 1982. május 1.

 

A harmadik nekrológ. [Szobotka Tiborról.] = Kortárs 1982. 12/1847–1850. p.

 

Régi magyar levelestár. = Irodalomtörténet 1982. 2/370–373. p.

 

Milyen helyzetekben segítette a humor? = Ludas Matyi 1982. január 7.

 

Janus Pannonius: Az áltudósról. = Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. (Vál.: Klaniczay Tibor.) Budapest, [1982], Szépirodalmi. 36. p.

 

Janus Pannonius: Dicsőítő ének a velencei Giacamo Antonio Marcellóhoz.(Részletek.) = Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. (Vál.: Klaniczay Tibor.) Budapest, [1982.], Szépirodalmi. 180–189., 192–196. p.

 

Janus Pannonius: János esztergomi érsekhez. = Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. (Vál.: Klaniczay Tibor.) Budapest, [1982], Szépirodalmi. 61. p.

 

Janus Pannonius: Jusztinához. = Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. (Vál.: Klaniczay Tibor.) Budapest, [1982], Szépirodalmi. 27. p.

 

Bécsy Tamás: Az 1980-as év magyar drámáiról. = Irodalomtörténet 1982. 2/348–369. p.

 

Boda István: Képernyő – Régimódi történet. = Hajdú–bihari Napló 1982. augusztus 25.

 

Bottyán János: A fáklyától – az Abigélig. (Újabbkori egyházunk képe a kortárs magyar szépirodalomban.) = Confessio 1982/3. 71–88. p.

 

Földes Anna: Titokfejtő séta a szépség körül. Beszélgetés Szabó Magdával. = Nők Lapja 1982. 10/8–9. p.

 

Hárítsuk el az egész világot fenyegető veszélyt! [Szabó Magda nyilatkozata.] = Asszonyok 1982. 5/3. p.

 

Hermann István: Nosztalgia – tudatosan. Elmélkedés az évad magyar drámáiról. = Színház 1982. 9/18–23. p.

 

Mit tehet az író? [Szabó Magda és mások nyilatkozata a békéről.] = Szovjet Irodalom 1982. 11/155–163. p.

 

Nádor Tamás: Ex libris Szabó Magda. [Interjú.] = Új Írás 1982. 1/121–128. p.

 

Pomogáts Béla: Szabó Magda. = – –.: Az újabb magyar irodalom, 1945–1981. Budapest, 1982, Gondolat. 449–450. p.

 

Seregi István: A képernyő előtt. = Kelet-Magyarország 1982. augusztus 24.

 

Vinkó József: Halandzsák és álkonfliktusok. = Színház 1982. 8/2–4. p

 

Az a szép, fényes nap. (Televízióváltozat.)

H. GY. = Napló (Veszprém) 1983. május 3. – Papp Gábor = Népszabadság 1983. április 30.

 

Bárány Boldizsár. Sziget-kék. Tündér Lala. Budapest, 1983, Magvető-Szépirodalmi. 525 p. (Szabó Magda művei)

 

Bárány Boldizsár. Sziget-kék. Tündér Lala. Budapest Bratislava, 1983, Magvető-Madách. 525 p. (Szabó Magda művei)

 

Béla király. (Bemutató a Madách Színházban.)

Almási Miklós = Népszabadság 1983. december 30. – Bányai Gábor = Népszava 1983. december 14. – Földes Anna = Nők Lapja 1984 . január 7. – Lukácsy András = Magyar Hírlap 1983. december 21. – Morvay István = Esti Hírlap 1983. december 13. – Róna Katalin = Film Színház Muzsika 1983. december 17. – Tarján Vera = Pesti Műsor 1983. november 23. – Varjas Endre = Élet és Irodalom 1983. december 16. – Barta András = Magyar Nemzet 1984. január 8. – Koltai Tamás = The New Hungarian Quarterly 1984. 94/195–196. p. – Nagy Péter = Kritika 1984. 3/35. p. – [Név nélkül] = Néphadsereg 1984. január 14. – Székely András = Új Tükör 1984. január 15. – Takács István = Pest megyei Hírlap 1984. január 7. – Vinkó József = Színház 1984. 4/1–2. p.

 

Megmaradt Szobotkának. Budapest, 1983, Magvető. 475 p.

Berkes Erzsébet = Élet és Irodalom 1983. június 10. – Császár István = Tükör 1983. június 12. – Csontos Sándor = Magyar Ifjúság 1983. 25/36–37. p. – Ferenczy [Erika] = Négy Évszak 1983. 10/39. p. – Földes Anna = Nők Lapja 1983. június 4. – Fülöp László = Alföld 1983. 10/87–89. p. – Győrffy Miklós = The New Hungarian Quarterly 1983. 92/178–180. p. – Koncz Virág = Műhely 6/67–69. [Név nélkül] = Egészségügyi Dolgozó 1983. július. – s. e. = Hétfői Hírek 1983. február 14. – Tarján Tamás = Népszabadság 1983. július 5. – Tasi József = Magyar Hírlap 1983. június 18. – Tóth Béla = Hajdú–bihari Napló 1983. július 27. – Vozár Jolán = Új Ember 1983. szeptember 4. – Wéber Antal = Kritika 1983. 9/33. p. – Belohorszky Pál = Új Írás 1984. 1/111–112. p. – [Nagy Lenke] N. L. = Reformátusok Lapja 1985. 30/4. p.

 

Az őz. Disznótor. Budapest, 1983, Szépirodalmi. 443 p.

 

Az őz. Disznótor. Budapest Bratislava, 1983, Szépirodalmi Madách. 443 p.

 

Tündér Lala. (4. kiad.) Budapest, 1983, Móra. 234 p.

 

Přihlízitelé. [A szemlélők.] (Přelož.: Anna Valentová.) Praha, 1983, Mladá Fronta. 172 p.

 

Sibylle. (Übers.: Mirza von Schüching.) = Interview. (Hrsg.: Wolf Peter Schnetz, Inge Meidinger-Geise.) [Erlangen, 1983], Verlag Rudolf-Merkel-Universit tsbuchhandlung. 47–59. p.

 

Sztaromodnaja isztorija. [Régimódi történet.] (Perev.: Ju[rij Pavlovics] Guszev.) Moszkva, 1983, Raduga 477 p.

 

A csata. = Rivalda [19]81–[19]82. (Szerk.: Kardos György.) Budapest, [1983], Magvető. 609–703. p.

 

A mosolygó Bacchus. = Mai magyar elbeszélők. (Szerk.: Béládi Miklós, B. Hajtó Zsófia.) [Budapest, 1983], Móra. 139–146. p.

 

Tündér Lala. (Részlet.) = Mondd csak, apu. (Öá.: Vajda Aurél.) [Budapest, 1983], Móra. 26–29. p.

 

Valami. = Asszonyaink arca. (Szerk.: Borbély Sándor.) [Budapest], 1983, Magyar Nők Országos Tanácsa–Kossuth. 344–353. p.

 

Zsuzsa levele. (Részlet az Álarcosbálból.) = VÉGH Júlia VÉGH Oszkár: Ünnepi csokor. [Budapest], 1983, ILV. 75–80. p.

 

Az én színházam. = Film Színház Muzsika 1983. november 5.

 

Hommage, két hangra. = Új Írás 1983. 11/94–101. p.

 

Igen tisztelt Mérnök Úr! [Válasz Ádám Sándornak.] = Kritika 1983. 7/13. p.

 

Kedves háromkirályok. = Élet és Irodalom 1983. december 23.

 

Megmaradt Szobotkának. = Új Tükör 1983. június 12.

 

Megnyitó Tóth Endre szerzői estjén. = Kortárs 1983. 2/277–279. p.

 

Pinczési Judit emlékezete. = Magyar Hírlap 1983. október 23.

 

Galsworthy, John: A Forsyte-Saga. (Ut.: Kászonyi Zoltán István, 1–2. köt.) Bukarest, 1983, Kriterion. 357 + 574 p.

 

Ádám Sándor: Levél Szabó Magda írónőhöz. = Kritika 1983. 7/12. p.

 

Balázs-Piri Krisztina: Tavaszi randevú. = Világ Ifjúsága 1983. 4/11–12. p.

 

bokor: Embernek kéne maradni… (Egy délután Szabó Magdával.) = Taurus Hírlap 1983. október 19.

 

Garai Tamás: Szabó Magda. [Interjú.] = Pesti Műsor 1983. szeptember 14.

 

Iszlai Zoltán: Emlékpótlék. = – –.: A valóság közelében. Budapest, 1983, Kossuth. 30–37. p.

 

Kronstein Gábor: Babits szellemi hagyatéka mai esszékötetekben. = Pedagógiai Szemle 1983. 7–8/768–772. p.

 

Nagy Ágnes, L.: Két bemutató között. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Esti Hírlap 1983. december 16.

 

Szobotka Tibor-Szabó Magda: Megmaradt Szobotkának. = Kortárs 1983. 4/562–572. p.

 

Ungvári Tamás: A harmadik csatorna. = Film Színház Muzsika 1983. június 4.

 

Béla király. Budapest, 1984, Magvető. 396 p.

Berkes Erzsébet = Kritika 1985. 9/31. p. – Csontos Sándor = Új Írás 1985. 9/123–125. p. – Kristó Nagy István = Magyar Nemzet 1985. március 29. – Marton Gábor = Népszabadság 1985. február 20. – Máté = Déli Hírlap 1985. február 1. – Morvay István = Ifjú Kommunista 1984. 3/32–34. p. – Pályi András = Kritika 1985. 9/31–32. p. – Eva Haldimann = Neue Zürcher Zeitung 1986. január 24.

 

Tündér Lala. (Előadás a Bábszínházban.)

Iszlai Zoltán = Élet és Irodalom 1984. január 5. – [Lőcsei Gabriella] Lőcsei = Magyar Nemzet 1984. január 29. – Molnár Gabriella = Esti Hírlap 1984. január 9.

 

Zeusz küszöbén. Budapest 1984. Szépirodalmi. 379 p.

Kovács Sándor Iván = Népszabadság 1985. június 11.

 

Eszter und Angela. [Az őz.] (Übers.: Vera Thies.) [Frankfurt am Main Berlin Wien, 1984], Ullstein. 263 p.

 

Sztaromodna isztorija. [Régimódi történet.] (Perekl.: Kosztjantün [Antonovücs] Bibikov.) Küjiv, 1984, Dnipro. 419 p.

 

Karácsony. = Innen és túl. (Szerk.: Lukács László.) [Budapest, 1984, Vigilia.] 608–609. p.

 

Valóban. = Innen és túl. (Szerk.: Lukács László.) [Budapest, 1984, Vigilia.] 63–64. p.

 

A vidéki lány. (Részlet a Megmaradt Szobotkának című könyvből.) = Rakéta 1984. szeptember 11.

 

Unfall. = Rakéta 1984. január 10.

 

[Az író csodája. Szabó Magda Nyikolaj Gogolról.] = Szovjet Irodalom 1984. 4/122–140. p.

 

A csekei monológ. = Élet és Irodalom 1984. december 21.

 

Illyés megtörtént velem. = Illyés Gyula emlékkönyv. (Szerk.: Illyés Gyuláné.) Budapest, 1984, Szépirodalmi 414–420. p.

 

A macskák szerdája. (Egy Csokonai dráma stációi.) = Jelenkor 1984. 11/1125–1131. p.

 

Munkahelyem: a színház. = Film Színház Muzsika 1984. december 22.

 

Pinczési Juditról. = Új Írás 1984. 4/89–94. p.

 

Szavak. [Visszaemlékezés.] = Népszabadság 1984. december 24.

 

Dobos Marianne: Emberi szókinccsel megközelítve. = Új Tükör 1984. szeptember 2.

 

Kabdebó Lóránt: Szabó Magda Mondják meg Zsófikának című regényéről. = Alföld 1984. 5/44–52. p.

 

Kabdebó Lóránt: Sorsfordító pillanatok. = Kortárs 1984. 2/287–296. p.

 

Krekity Olga: Nekem nagy ég kell. = 7Nap – melléklet 1984. 6/14–15. p.

 

Kulcsár Szabó Ernő: Magda Szabó. = Literatur Ungarns 1945 bis 1980. (Hrsg.: Martin Bischoff, Jörg Buschmann) Berlin, 1984, Volk und Wissenschaft. 207–218/9. p.

 

Nagy Ágnes, L.: A Vasas fotóalbuma – Szabó Magda. = Vasas 1984. 7/8–9. p.

 

Sahova, K[ira] O.: Poviszti romani Magda Szabo. = – –.: Dvadcjaty narisziv pro ugorszku lityeraturu. Kijiv, 1984, Dnyipri. 250–260. p.

 

Szerdahelyi István: A történelem hullámgyűrűi. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Kritika 1984. 2/3–4. p.

 

Zaligin, Szergej: Szabó Magda Régimódi története. (Ford.: Bojtár Anna.) = Szovjet Irodalom 1984. 12/149–154. p.

 

Abigél. (Filmváltozat.)

Bányai Gábor = Mozgó képek 1985. 7/11.p. – Bodnár Mihály = Nógrád 1985. augusztus 2. – rv = Esti Hírlap 1985. július 10. – Tarján Vera = Pesti Műsor 1985. július 17. – Veress József = Népszabadság 1985. július 11. – Sas György = Népszava 1985. július 11. – Zay László = Magyar Nemzet 1985. július 11.

 

Régimódi történet. (4. kiad.) Budapest, 1985, Szépirodalmi. 645 p.

 

Régimódi történet. (4. kiad.) Budapest Bratislava, 1985. Szépirodalmi Madách. 645 p.

 

Eszter und Angela. [Az őz.] (Übers. Vera Thies.) Berlin Weimar, 1985, Aufbau Verlag. 206. p.

 

Der Judenhund. = Budapester Rundscheu 1985. augusztus 26.

 

Der Judenhund. (Übers.: Henriette Schade.) = Der Ort, an dem wir uns befinden. (Hrsg.: Sebestyén, György, Alois Brandstetter.) [Wien], 1985, [Österreichischen Bundesverlag.] 120–124. p.

 

Narodeniny. [Születésnap.] (Přelož.: Nora Jedličková.) Bratislava, 1985, Mladé letá. 309 p.

 

Pilat. [Pilátus.] (Trad.: Ladislau Hegedűs.) Bucureşti, 1985, Editura Univers. 287 p.

 

Aki túlélte ezt a kort. = Májusfák. (Szerk.: Pomogáts Béla, 2., átdolg., bőv. kiad.) [Budapest, 1985], Móra. 330–332. p.

 

Az a szép, fényes nap. = Korok és kulisszák. Budapest, [1985], Magvető. 675–708. p.

 

Béla király. = Rivalda [19]83–[19]84. (Szerk.: Kardos György.) Budapest, [1985], Magvető. 443–562. p.

 

Elysium. = A hajnal színei. (2. kiad.) [Budapest, 1985], Magvető. 193–194. p.

 

Ha édesedik az ecet. = Májusfák. (Szerk.: Pomogáts Béla, 2., átdolg., bőv. kiad.) [Budapest 1985] Móra. 330–332. p.

 

A macskák szerdája. (Részlet.) = Vigilia 1985 2/188–196. p.

 

Regulus rózsái. = Népszabadság 1985. december 24.

 

Segítség. = A hajnal színei. (2. kiad.) [Budapest 1985], Magvető. 173–175. p.

 

Szilfán halat. = A hajnal színei. (2. kiad.) [Budapest 1985], Magvető. 233. p.

 

Szilfán halat. = Májusfák. (Szerk.: Pomogáts Béla, 2. átdolg., bőv. kiad.) [Budapest 1985.] Móra. 45–46. p

 

A tenger. (Részlet az Ókútból.) = Múlhatatlan gyerekkor. (Szerk.: László Gyula.) [Budapest 1985.] Móra. 279–281. p.

 

…dedikálom… = Könyvvilág 1985. 1/6. p.

 

A hetvenötéves Nemes György köszöntése. = Alföld 1985. 12/83–84. p.

 

„Isten oda vezetett vissza, ahonnan elindultam: a szülővárosomba.” (Szabó Magda székfoglaló beszéde) = Reformátusok Lapja 1985. szeptember 22.

 

Jog, jogrend, karcolatlan igazság. = Confessio 1985. 4/5–12. p.

 

„Jog, jogrend, karcolatlan igazság…” (Székfoglaló beszéd a Debreceni Nagytemplomban.) = Reformátusok Lapja 1985. 12/265–268. p.

 

Legendás vonaton. (Pro Urbe 1985.) = Esti Hírlap 1985.február 11.

 

Nagytotál. = Film Színház Muzsika 1985. december 21.

 

Olvasónaplómból. (Sz. I. A magyar ifjúsági irodalom története.) = Élet és Irodalom 1985. december 20.

 

[Pinczési Juditról.] = Vigilia 1985. 9/715. p.

 

Színképelemzés: egy viszonyulás variánsai. A Hajnali részegség és első változata. = Új Írás 1985. 11/68–72. p.

 

Versek oltárába rejtőzve. [Pinczési Juditról.] = Élet és Irodalom 1985. június 20.

 

Hardy, Thomas: A költő örök hallgatásra szánja el magát. = Thomas Hardy és Gererd Manley Hopkins versei. (Vál.: Sz. Kiss Csaba.) Budapest 1985. Európa. 104–105. p.

 

Beiktatják tisztébe Szabó Magdát, a tiszántúli egyházkerület főgondnokát.Reformátusok Lapja. 1985. szeptember 1.

 

Beiktatták tisztébe Szabó Magdát. (Ünnepi közgyűlés a debreceni Nagytemplomban.) = Reformátusok Lapja 1985. szeptember 22.

 

D. G.: Abigél. [A filmváltozatról.] = Gyermekünk 1985. június 7.

 

Hajnal László Gábor: Aranyfüst – sóhajokkal, avagy Szabó Magda miért van egyszerre kívül és belül a körön. = – –.: „A júdásidő árvái…” Toronto, 1985, Vörösváry. 128–133. p.

 

Illés György: Pedagógiai bestsellerek. = – –.: Címzett az ifjúság. Budapest, 1985, Ifjúsági Kiadó. 105–111. p.

 

Illés György: Tanári búcsú. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = – –.: Címzett az ifjúság.Budapest, 1985, Ifjúsági Kiadó. 115–123. p.

 

Kiss Tamás: Kívül a körön. Szabó Magda esszéi. = – –.: A főnix szárnya alatt. Budapest, 1985, Szépirodalmi. 157–162. p.

 

Kiss Tamás: A lírikus Szabó Magda. = – –.: A főnix szárnya alatt. Budapest, 1985, Szépirodalmi. 151–156. p.

 

Komlós Attila: A hitet megtartottam – a hit megtartott engem. (Látogatás Szabó Magdánál.) = Reformátusok Lapja 1985. június 9.

 

Komlós, Attila: Christmas and home. (Writer Magda Szabó looks back, and forward.) = Daily News 1985. december 22.

 

M.: Béla király. = Déli Hírlap 1985. december 17.

 

Marton Gábor: Egy trilógia világképe. (Szabó Magda: Béla király.) = Népszabadság 1985. február 20.

 

Szabó Magda egyházkerületi főgondnok eskütétele. = Népszabadság 1985. november 19.

 

SZ. K.: Tiszteletet ismerő párbeszédet. (Szabó Magda: Jog, jogrend, karcolatlan igazság.) [A debreceni székfoglaló beszédről.] = Népszabadság 1985. december 30.

 

Tiszántúl főgondnoka: Szabó Magda. = Reformátusok Lapja 1985.

 

A tiszántúli egyházkerület főgondnok-jelöltje: Szabó Magda. = Reformátusok Lapja 1985.

 

Ünnepi közgyűlés Debrecenben. (Miklós Imre [és mások] köszöntője) = Reformátusok Lapja 1985. szeptember 22.

 

Zaligin, Szergej: Szabó Magda régimódi története. = Olvasó Nép 1985. 23/55–60. p.

 

Zöldi László: Cilike a vérzivatarban. = Élet és Irodalom 1985. július 19.

 

A macskák szerdája. [Korábbi címe: Szent Bertalan nappala.] (Bemutató a debreceni Csokonai Színházban.)

Arany Lajos = Debrecen 1986. október 4. – Arany Lajos = Hajdú–bihari Napló 1986. december 2. – [Berkes Erzsébet] B. E. = Alföld 1986. 12/112–114. p. – Csizner Ildikó = Új Tükör 1986. október 19. – Nagy Ibolya, Cs = Hajdú–bihari Napló. 1986. október 4. –Tóth Dénes = Debrecen 1986. október 4. – Gábor László = Népújság (Heves) = 1987. március 7. – [Név nélkül] = Népújság (Heves) 1987. január 26.

 

Szent Bertalan nappala. [Későbbi címe: A macskák szerdája.] (Bemutató a Madách Színházban.)

Barabás Tamás = Új Tükör 1986. március 30. – Bécsy Tamás = Színház 1986. 6/1–4. p. – Berkes Erzsébet = Magyar Nemzet 1986. április 6. – [Földes Anna] f. a. = Nők Lapja 1986. március 29. – Fábián Gyula = Képes Újság 1986. március 29. – Gyertyán Ervin = Népszabadság 1986. március 26. – Koltai Tamás = Élet és Irodalom 1986. március 21. és The New Hungarian Quarterly 1986. 103/224–225. p. – Komlós Attila = Reformátusok Lapja 1986. 13/4. p. – Molnár Gabriella = Esti Hírlap 1986. március 20. – Müller Péter, P. = Kritika 1986. 6/43–44. p. – peredi = Izzó 1986. április 24. – Róna Katalin = Film Színház Muzsika 1986. március 29. – sebes = Vasárnapi Hírek 1986 február 23. – Szántó Gábor = Egyetemi Lapok 1986. április 11. – Takács István = Népszava 1986. április 2. – Zsigmond Gyula = Confessio 1987. 1/96–98. p.

 

Régimódi történet. (Színmű.) Bratislava, 1986, LITA. 108 lev.

 

Abigel. [Abigél.] (Übers.: Henriette Engl [Schade]; Engl, Géza.) Berlin, 1986, Neues Leben. 364 p.

 

Az a szép, fényes nap. = Magyar drámaírók XX. század. (Vál.: Nagy Péter, 1–3. köt.) Budapest, [1986], Szépirodalmi. 3/909–983. p.

 

Csé. = Öröktűz. (Szerk.: Lukács László, Pomogáts Béla, Rónay László.) Budapest, 1986, Vigilia. 146–150. p.

 

Debrecen három arca. = Szülőföldem Magyarország. (Vál.: Erki Edit.) [Budapest], 1986, Kossuth. 278–283. p.

 

Az Isten homlokán. = Élet és Irodalom 1986. 51–52/13. p.

 

Kardos György (1918–1985) = Kritika 1986. 2/2. p.

 

Levél, odaátra. = In memoriam Kardos György. (Gondozta: Hegedős Mária, Sebestyén Lajos.) Budapest, 1986, Magvető. 115–120. p.

 

A macskák szerdája. (Műsorfüzet, benne az írónő gondolatai a darabról.) Debrecen, 1986, Csokonai Színház. [16] p.

 

Szent Bertalan nappala. = Film Színház Muzsika 1986. március 15.

 

Szent Bertalan nappala. = Színház 1986. 6/Melléklet.

 

Szent Bertalan nappala. = Pesti Műsor 1986. február 17.

 

Színképelemzés. Tóth Árpád: Tavaszi holdtölte. = Új Írás 1986. 11/99–102. p.

 

Színképelemzés. Tóth Árpád: A vén zsivány. = Kritika 1986. 7/27–28. p.

 

[Válasz az Elkötelezettség 1986 körkérdésre.] = Új Írás 1986. 4/80–81. p.

 

Blake, William: A csecsemő bánata. = Klasszikus angol költők. (Vál.: Szenczi Miklós, Kéry László, Vajda Miklós, 1–2. köt.) [Budapest], 1986, Európa. 1/752. p.

 

Jones, Ernest Charles: A gyár rabszolgájának dala. = Klasszikus angol költők. (Vál.: Szenczi Miklós, Kéry László, Vajda Miklós, 1–2. köt.) [Budapest], 1986, Európa. 2/343–345. p.

 

Shakespeare, William: Szilvia, mi vagy, ki vagy? (Dal A két veronai nemesből.) = Klasszikus angol költők. (Vál.: Szenczi Miklós, Kéry László, Vajda Miklós, 1–2. köt.) [Budapest], 1986, Európa. 1/343. p.

 

Thompson, Francis: A szív. = Klasszikus angol költők. (Vál.: Szenczi Miklós, Kéry László, Vajda Miklós, 1–2. köt.) [Budapest], 1986, Európa. 2/509–510. p.

 

Arany Lajos: „Kettős látással érzékelem Debrecent.” (Szabó Magda útja a holtig hazában.) = Hajdú–bihari Napló 1986. szeptember 30.

 

barabás: Tv-notesz. = Esti Hírlap 1986. április 24.

 

Béládi Miklós: Szabó Magda két regénye. = – –.: Értékváltozások. Budapest, 1986, Magvető. 399–409. p.

 

Dobos Marianne: Emberi szókinccsel megközelítve. = – –.: Világ tenyerén katicabogár. (Riportok művészekkel az állatokról.) Budapest, 1986, Natura. 63–68. p.

 

Ézsiás Erzsébet: Szabó Magda. = – –.: Mai magyar dráma. Budapest, 1986, Kossuth. 69–75. p.

 

Faragó Vilmos: Arckép – kettős keretben. = Élet és Irodalom 1986. május 2.

 

Haldimann, Eva: Dokumente geistiger Eiszeiten. [A Béla király trilógiáról is.] = Neue Zürcher Zeitung 1986. január 25–26.

 

havas: Ein Amt für Magda Szabó. = Die Kirche 1986. február 16.

 

Hermann István: Nosztalgia-tudatosan. = – –.: A hitvitáktól a drámáig. Budapest, 1986, Szépirodalmi. 287–303. p.

 

Kabdebó Loránt: Elveszett otthonok. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Alföld 1986. 12/21–31. p.

 

Melczer Tibor: Szabó Magda őrtüze. = Új Tükör 1986. május 4.

 

Pongrácz Zsuzsa: Szabó Magda műhelyében. = Mozgó Képek 1986. 4/19. p.

 

sebes: Két döntő nap. (Szabó Magda új színműve a Madách Színházban.) = Vasárnapi Hírek 1986. február 23. előtt.

 

Szilágyi Ferenc: Kései tévé. = Élet és Irodalom 1986. május 23.

 

[Weisz György] W. GY.: Találkozás az írónővel. = Hajdú–bihari Napló 1986. szeptember 29.

 

Abigél. (3. kiad.) Budapest, 1987, Móra. 468 p.

 

Az ajtó. Budapest, 1987, Magvető. 303 p.

Apáti Miklós = Élet és Irodalom 1987. november 6. – Fenyő István = Népszabadság 1987. december 16. – Földes Anna = Magyar Nemzet 1987. november 16. – Bakó Endre = Alföld 1988. 10/74–76. p. – Csókás László = Új Írás 1988. 3/116–118. p. – Faragó Vilmos = Élet és Irodalom 1988. január 15. – Györffy Miklós = The New Hungarian Quarterly 1988. 110/179–184. p. – Pomogáts Béla = Kortárs 1988. 5/156–158. p. – Tüskés Tibor = Jelenkor 1988. 379–382. p. – Vatai László = Confessio 1991. 3/68–79. p.

 

Az ajtó. Budapest-Bratislava, 1987, Magvető Madách. 303 p.

 

Freskó. A szemlélők. Budapest, 1987, Szépirodalmi. 459 p.

 

Freskó. A szemlélők. Budapest Bratislava, 1987, Szépirodalmi Madách. 459 p.

 

Az öregség villogó csúcsain. Budapest, 1987, Magvető–Szépirodalmi. 668 p. (Szabó Magda művei)

Tóth Béla = Hajdú–bihari Napló 1987. június 9.

 

Pilátus. [Budapest] Bukarest, 1987, [Európa] Kriterion. 237 p.

Kisgyörgy Réka = Utunk 1987. június 12.

 

Záróvizsga. [Kocsis Elemér előszavával.] Budapest, 1987, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 303 p.

Tóth Lajos = Reformátusok Lapja 1987. 49/9. p.

 

Eine altmodische Geschichte. [Régimódi történet.] (Übers.: Hennig Paetzke.) Berlin, 1987, Volk und Welt. 498 p.

 

Das Fresko. [Freskó.] (Übers.: Vera Thies, 2. Aufl.) Berlin, 1987, Volk und Welt. 254 p.

 

Karnaval. [Álarcosbál.] (Prev.: Uliâ Krumova.) Sofi , 1987, Izd-vo Otečestvo. 190 p.

 

Kukonlaulun aikaan. [Kakasszó.] = Miljoona kilometriä Budapestiin. (Suomentanut: Hannu Launonen.) Porvoo–Helsinki–Juva, [1987], Werner Söderström. 122–150. p.

 

Ziua de naštere. [Születésnap.] (Trad. E. Moraru.) Ki inéu, 1987, Lit. Artistiké. 211 p.

 

Aubade. = Hajdú–bihari Napló 1987. október 3.

 

Angyal. = Lányok fényben és árnyékban. (Szerk.: Funk Miklós.) [Budapest, 1987], Móra. 52–62. p.

 

Ha édesedik az ecet. = Új Tükör 1987. október 4.

 

Karácsony. = Új aranyhárfa. (Szerk.: Tenke Sándor.) Budapest, 1987, Református Zsinati Iroda. 56. p.

 

Mintha tű menne tenyerébe. = Sárga ernyő. (Szerk.: Linka Ágnes.) [Budapest], 1987, Móra. 192–193. p.

 

Ókút. (Részlet.) = Hajdú–bihari Napló 1987. október 3.

 

Polett. = Új Tükör 1987. május 17.

 

Szent Bertalan nappala. = Rivalda [19]85–[19]86. (Szerk.: Jovánovics Miklós.) Budapest, [1987], Magvető. 485–617. p.

 

Egy nem motivált ütés: a Liliom előképe. = Újhold Évkönyv 1987/2. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest, [1987], Magvető. 320–326. p.

 

A félistenek szomorúsága. A Jókai-hagyatékból: Egy történelmi groteszk. = Újhold-Évkönyv 1987/1. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest, [1987], Magvető. 324–343. p.

 

Jövőt mutató elődök. (Aczél György könyvéről.) = Kortárs 1987. 7/114–117. p.

 

A pillanat. (Emléksorok Pándi Pálról.) = Kritika 1987. 7/31–32. p.

 

Színképelemzés. Thury Zoltán: A gyárak. = Népszabadság 1987. január 24.

 

A zarándok-anya: Kaffka Margit. = Kritika 1987. 12/19–20. p.

 

Janus Pannonius: János esztergomi érsekhez. = Janus Pannonius összes munkái. (Szer.: V. Kovács Sándor.) Budapest, 1987, Tankönyvkiadó. 239. p.

 

Janus Pannonius: Justinához. = Janus Pannonius összes munkái. (Szerk.: V. Kovács Sándor.) Budapest, 1987, Tankönyvkiadó. 85., 87. p.

 

Shakespeare, William: A két veronai nemes. (Ut.: Ferencz Győző.) [Budapest], 1987, Európa. 154 p.

 

Bálint Éva, V.: Békés nyugtalanságban. (Szabó Magda köszöntése.) [Interjú.] = Magyar Hírlap 1987. október 5.

 

Bata Imre: Szabó Magda születésnapjára. (Egy készülő tanulmány szinopszisa.) = Élet és Irodalom 1987. október 2.

 

Belohorszky Pál: A magyar romlás virágai. (Szabó Magda: Régimódi történet.) = – –.: Égő rózsamáglya. Budapest 1987. Szépirodalmi. 521–542. p.

 

Földes Anna: Emberben mérem a világot. (Születésnapi beszélgetés Szabó Magdával.) = Nők Lapja 1987. szeptember 12.

 

A Hajdú–Bihar Megyei Tanács Csokonai-díja. = Magyar Nemzet 1987. október 8.

 

[Haldimann, Eva] E. H.: Zwischen Wirklichkeitsn he und Eindildungskraft. (Zum 70. Geburtstag der ungarischen Dichterin Magda Szabó.) = Neue Zürcher Zeitung 1987. október 6.

 

Illés Jenő: Szabó Magda hűsége. = Film Színház Muzsika 1987. október 10.

 

Juhász Béla: Kötés és szárnyalás. (Szabó Magda köszöntése.) = Alföld 1987. 10/31–39. p.

 

Kabdebó Lóránt: Vissza az emberig. (Szabó Magda köszöntése.) = Magyar Nemzet 1987. október 5.

 

Kitüntették Szabó Magdát. = Reformátusok Lapja 1987. 42/1. p.

 

Kocsis Elemér: Szabó Magda köszöntése. = Confessio 1987. 4/77–78. p.

 

Komlós Attila: Két nép, két egyház – Isten kezében. (Beszélgetés Szabó Magdával hollandiai élményeiről.) = Reformátusok Lapja 1987. 27/1. p.

 

Kőháti Zsolt: Villogó csúcsokon. (Szabó Magda születésnapjára.) = Somogyi Néplap 1987. október 3.

 

Kőháti Zsolt: Villogó csúcsokon. (Szabó Magda születésnapjára.) = Vas Népe 1987. október 3.

 

[Köszöntő Szabó Magda születésnapjára.] = Népszabadság 1987. október 5.

 

Magda Szabó. (Zum 70. Geburtstag der Schriftstellerin.) = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1987. október 5.

 

Mihályfi Márta: Szabó Magda művei külföldön. = Nagyvilág 1987. 10/1564–1565. p.

 

Petrőczi Éva: Antiszületésnap. (Ókútnézőben Szabó Magda születésnapján.) = Új Tükör 1987. október 18.

 

Rónay László: Mondjuk meg – Szabó Magdának. = Népszava 1987. október 5.

 

Rónay László: Vázlat Szobotka Tiborról. [A Megmaradt Szobotkának című kötet kapcsán.] = Alföld 1987. 10/49–53. p.

 

Seress Eszter: Szabó Magda. (Min dolgozik a drámaíró?) [Interjú.] = Pesti Műsor 1987. október 7.

 

Szabó Éva: Ókútnézőben. (Szabó Magda születésnapján.) = Rádió és Televízió Újság 1987. október 5.

 

Szabó Magda Debrecenben. (Az írónő kitüntetése születésnapján.) = Hajdú–bihari Napló 1987. október 3.

 

Szabó Magda köszöntése. = Hajdú–bihari Napló 1987. október 8.

 

Székelyhhidi Ágoston: „Debrecent vállalni kell…” (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Hajdú–bihari Napló 1987. október 3.

 

Székelyhidi Ágoston: Győzni a védekezésben. (Szabó Magda Debrecene.) = Alföld 1987. 10/39–49. p. és Látóhatár 1987. 12/108–124. p.

 

Tandori Dezső: Megmaradt poétának. (Ceruzasorok Szabó Magdáról.) = Új Tükör 1987. október 4.

 

Zappe László: A ragaszkodás írója. (Szabó Magda születésnapján.) = Kritika 1987. 10/7–8. p.

 

Álarcosbál. (6. kiad.) Budapest, 1988, Móra. 236 p.

 

Álarcosbál. (6. kiad.) Budapest Bratislava, 1988, Móra Madách. 236 p.

 

Az a szép, fényes nap. (Bemutató a pécsi Nemzeti Színházban.)

Stuber Andrea = Új Tükör 1988. november 27.

 

Sziget-kék. (3. kiad.) Budapest, 1988, Móra. 213 p.

 

Staroświecka historia. [Régimódi történet.] (Prze . Krystyna Pisarka, wyd. 2.) Warszawa, 1988, PIW. 424 p.

 

Lomtalanítás. [Próza.] = Rakéta 1988. január 26.

 

Sziget-kék. [Részlet.] = Kincskereső 1988. 12/39–41. p.

 

Szigliget. = Szigliget. (Szerk.: Koczogh Ákos.) [Budapest, 1988], Képzőművészeti. 25–26. p.

 

Unfall. = Grimasz 1988. 2/6. p.

 

Végrendelet. = Utunk 1988. március 4.

 

Bevezető. [Szobotka Tibor Volt egyszer egy Rádió című kötete elé.] = Új Tükör 1988. március 27.

 

A la recherche – Friderike Rettich nyomában. = Újhold-Évkönyv 1988/1. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest, [1988], Magvető. 175–183. p.

 

Akik nekünk írnak: Szabó Magda. = Az Én Újságom 1988. 1/5. p.

 

b-c: Régimódi történet. (Szabó Magda irodalmi estje az M stúdióban.) = Magyar Szó 1988. október 8.

 

Damals und Heute. [A Régimódi történet német kiadásáról.] = Sonntag 1988. július 3.

 

Hajnal László Gábor: [Megmaradt Szobotkának.] = – –.: Üzenet az élőktől. Youngstown, 1988. Katolikus Magyarok Vasárnapja. 67–70. p.

 

Haldimann, Eva: Ungarisches Mosaik 1987. [Az ajtó című regényről is.] = Neue Zürcher Zeitung 1988. február 13–14.

 

Hunyor Ágnes: Születésnap – új regénnyel. [Az ajtó.] = Éva 1988 2/40. p.

 

Kabdebó Lóránt: Vissza az emberig. (A prózaíró Szabó Magda.) = Újhold-Évkönyv 1988/1. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest, [1988 ], Magvető. 409–425. p.

 

Liebers, Peter: Ohne Pathos, ohne Tr nen. (Interview mit der ungarischen Schriftstellerin Magda Szabó.) = Sonntag 1988. február 28.

 

Sediánszky János: Szabó Magda az Új Tükör Irodalmi Kávéházban. = Új Tükör 1988. 13/46. p.

 

Sediánszky János: „Elcsodálkoztam, amikor író lettem…” (Szabó Magda az Új Tükör Irodalmi Kávéházban.) [Interjú.] = Új Tükör 1988. május 15.

 

Wallinger Endre: Magyar sorsforduló – magyar színpadon. (Szabó Magda történelmi játéka a Kamaraszínházban.) = Dunántúli Napló 1988. november 5.

 

[Wallinger Endre] W. E.: Történelem a jelenkornak. (Bemutató előtt Szabó Magda Az a szép, fényes nap c. drámája.) = Dunántúli Napló 1988.október 21.

 

Katharinenstraße. [Katalin utca.] (Übers.: Vera Thies.) Berlin, [1989], Volk und Welt. 216 [2] p.

 

Kreuszaisz. = Újhold-Évkönyv 1989/1. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest, [1989], Magvető. 142–159. p.

 

Arthur úrnője. [Monológ, lejegyezte: Garai Tamás.] = Képes 7 1989. augusztus 5.

 

Cukor a mézen: Kisforró Zsuzsanna. = Élet és Irodalom 1989. december 22.

 

Egyházunk szemefénye lett a Kollégium. [Köszöntő a Debreceni Református Kollégium 450 éves jubileumán.] = Református Egyház 1989. 4/80–81. p.

 

Minden éjszakád a Gecsemané éje lehetett… = Magyar Nők Lapja 1989. augusztus 19.

 

Vigny, Alföldred de: A pásztorkalyiba. = A francia romantika költői. (Szerk.: Bárdos László, Pór Judit.) Budapest, 1989, Európa. 120–133. p.

 

Dávidházi Péter: Szabó Magda angliai útinaplója. (Az irodalmi zarándoklat lélektanához.) = Alföld 1989. 5/54–62. p.

 

Magda Szabó. (Ed.: Paula Hefti-Küng.) Zürich, 1989, D ndliker Offsetdruck. 94 p.

 

Vass Zsuzsa: Új korszak kezdete. (A pécsi évadról.) = Színház 1989. 8/34. p.

 

A pillanat. (Creusais.) Budapest, 1990, Magvető. 315 p.

[Földes Anna] földes = Magyar Nők Lapja 1990. szeptember 1. – Kabdebó Lóránt = Magyar Nemzet 1990. május 19. – Kováts Éva, F. = Népújság (Tolna) 1990. május 23. – Lengyel Balázs = Kortárs 1990. 9/155–158. p. – Tarján Tamás = Népszabadság 1990. szeptember 21. – Tóth Béla = Hajdú–bihari Napló 1990. június 2. – Simon Zoltán = Alföld 1991. 7/65–68. p. – Szentesi Zsolt = Kritika 1991. 6/37. p.

 

To Elefaki. [Az őz.] (Metaph.: Galateia Szaranté.) Athéna, 1990, Esztiasz. 261 p.

 

Stirna. [Az őz.] (Iš vengru kalbos verte Janina Išganaityte.) Vilnius, 1990, Vyturys. 190 p.

 

Die Tür. [Az ajtó.] (Übers.: Vera Thies.) Berlin, [1990], Volk und Welt. 277 p.

 

Csé. = Szolnok megyei Néplap 1990. május 19.

 

Für Elise. = Rádió és Televízió Újság 1990. április 9.

 

Kreuszaisz. = Körkép [19]90. (Szerk.: Hegedős Mária.) Budapest, [1990], Magvető. 299–324. p.

 

Megtalált versek az ötvenes évek elejéről. = Újhold–Évkönyv 1990/2. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest, [1990], Magvető. 9–14. p.

 

Mitől félünk? Miben reménykedünk? = Vigilia 1990. 12/901–902. p.

 

Október. = Színházi Élet 1990. október 16.

 

Pán patája. (Regényrészlet.) = Magyar Nemzet 1990. március 31.

 

A puccs. = Rakéta, 1990. június 19.

 

Balázs Mihály: Szabó Magda: „Két tündér gyereke voltam…”. = Forrásvidék 3. Budapest, 1990, Tankönyvkiadó. 354–374. p.

 

Balázs Mihály: Szabó Magda – Két tündér gyereke voltam. = Köznevelés 1990. május 18.

 

Nádra Valéria: Rómába számtalan út vezet. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Magyar Nemzet 1990. március 31.

 

stuber: A mese igazsága. (Szabó Magda A pillanatról.) = Esti Hírlap 1990. június 5.

 

Szabó G. László: A Régimódi történet Pozsonyban. = Film Színház Muzsika 1990. április 28.

 

Székely Anna: Olykor a lélek is lehunyja a szemét. = Rakéta 1990. június 26.

 

Tiszai Lajos: Egy délután Abigéllel. = Szolnok megyei Néplap 1990. június 9.

 

Ókút. = Hajdú–bihari Napló 1991. július. 8.–1991. szeptember 27.

 

Kármán József: Fanni hagyományai. (Bev.: Szabó Magda.) Budapest, [1991], Unikornis. 81 [3] p.

 

Kereszténynek lenni itt és most. = Vigilia 1991. 8/617–618. p.

 

Ocsovai Gábor: Az etika nagyasszonya. [Beszélgetés Szabó Magdával Nemes Nagy Ágnesről.] = 168 óra. 1991. szeptember 3.

 

Pozderka Judit: (Ki)küldetésben alattvalói tudattal. (Alföld-találkozók és Szabó Magda-est Erdélyben.) = Hajdú–bihari Napló 1991. szeptember 21.

 

A félistenek szomorúsága. Budapest, 1992, Szépirodalmi. 443 p. (Szabó Magda művei)

Bán Zoltán András = Holmi 1992. 10/1479–1482. p. – Bohár András = Élet és Irodalom 1992. 38/11. p. – Kabdebó Lóránt = Vigilia 1992. 9/714. p. – Iszlai Zoltán = Magyar Napló 1993. 12/39. p. – Komáromi Gabriella = Somogy 1993. 4/22–26. p.

 

Hinter der Tür. [Az ajtó.] (Übers.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main, 1992, Insel Verlag. 302 p.

 

Excerpta. (Részletek a Régimódi történet című tévéjátékból.) = Alföld 1992. 10/21–35. p.

 

És mégis mozog a föld. = Magyar Hírlap 1992. 302/10. p.

 

A hagyaték. Vörösmarty Mihály: Délsziget. = Tekintet 1992. 4/83–87. p.

 

Száz éve született Kosáryné Réz Lola. = Magyar Nemzet 1992. december 8.

 

Baránszky László: Szabó Magdához. = Alföld 1992. 10/15. p.

 

Dobos Marianne: Szabó Magda történetei a képernyőn. [Beszélgetés Zsurzs Évával.] = Alföld 1992. 10/16–20. p.

 

Életműdíj. = Élet és Irodalom 1992. június 19.

 

Ferenczi László: „Szilfán halat.” (Szabó Magda verseiről.) = Alföld 1992. 10/36–37. p.

 

Görgey Gábor: Szabó Magda mondatai. = Alföld 1992. 10/5–6. p.

 

Haldimann, Eva: Egy huszadik századi Creusa. (Ford.: V. Horváth Károly.) = Alföld 1992. 10/60–62. p.

 

Kabdebó Lóránt: Mértékegysége: az emberi méltóság. = Alföld 1992. 10/63–76. p.

 

[Kabdebó Lóránt] K. L.: „Számomra kenyér meg víz az irodalom”. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Magyar Hírlap 1992. június 6.

 

Kerényi Magda: Egy pillanat és több évezred. = Alföld 1992. 10/56–60. p.

 

Kovács Sándor Iván: Szabó Magda, a színképelemzés mestere. = Alföld 1992. 10/44–51. p.

 

Kovács Sándor Iván: Szabó Magda „színképelemzései”. = Magyar Hírlap 1992. július 27.

 

Lakatos István: Valami a képzeletről. = Alföld 1992. 10/13–14. p.

 

Lászlóffy Csaba: Mit kíván az élet? (Szabó Magda budai otthonában.) [Interjú.] = Családi Tükör 1992. 7/13. p.

 

Laudáció. [A Getz Corporation életműdíjának átadásakor.] = Alföld 1992. 10/3–4. p.

 

Lengyel Balázs: Szabó Magda köszöntése. = Magyar Hírlap 1992. 234/15. p.

 

Monoszlóy Dezső: Búcsú. (Magdának, mielőtt odaérnénk.) = Alföld 1992. 10/14. p.

 

Pomogáts Béla: Szigorúság és szeretet. (Szabó Magda két regényéről.) = Alföld 1992. 10/51–55. p.

 

Pozderka Judit: Egyre nagyobb a föntről belátható terület. (Születésnapi találkozás az egykor elvándorolt, de mindig visszatérő írónővel.) = Hajdú–bihari Napló 1992. október 3.

 

Rónay László: A modern esszé lehetőségei. (A félistenek szomorúsága margójára.) = Alföld 1992. 10/38–43. p.

 

Saffer Veronika: Adalék Szabó Magda Mondják meg Zsófikának című regényének feldolgozásához az általános iskolák 8 osztályába. = Misao/Gondolat 1992. szeptember 7.

 

Simon Zoltán: Az életmű centruma. = Alföld 1992. 10/10–13. p.

 

Székely Anna: A szellem megtanul válogatni. (Találkozás Szabó Magdával.) [Interjú.] = Új Magyarország 1992. június 25.

 

Tóbiás Áron: Szabó Magda őszikéi. [Interjú.] = Magyar Nemzet 1992. június 6.

 

Várhelyi Ilona = A kavics csobbanása. (Szabó Magda születésnapjára.) = Alföld 1992. 10/6–10. p.

 

Zappe László: Meg kell írnom a Für Elisét. [Interjú.] = Népszabadság 1992. június 13.

 

Mondják meg Zsófikának. Budapest, 1993. Móra. 218. p.

 

Hinter der Tür. [Az ajtó.] (Übers.: Hans-Henning Paetzke, 2. Aufl.) [Frankfurt am Main, 1993], Insel Verlag. 302. p.

 

Muhmi. (Übers.: Mirza von Schüching.) = Liebe. (Auswahl: István Bart.) [Budapest, 1993], Corvina. 273–287. p.

 

Zemknięte drzwi. [Az ajtó.] (Przeł.: Krystyna Pisarska.) Warsawa, 1993, PIW. 235 p.

 

Az atonalitás harmóniája Vörösmarty művészetében. = Irodalomtörténet 1993. 1–2/66–101. p.

 

Ecce homo Hungarus. Vörösmarty Mihály: A hős sírja. = Kortárs 1993. 12/70–75. p.

 

Színképelemzés. Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka. = Irodalomtörténet 1993. 3/398–419. p.

 

Üzenet Tokajba. = Korforduló. (Az 1992. évi Tokaji Írótábor tanácskozása, szerk.: Zimonyi Zoltán.) Miskolc, 1993, Tokaji Írótábor Egyesület. 108. p.

 

Arany Lajos: Önálló életre kelt a „könnyező szobor”. = Hajdú–bihari Napló 1993. szeptember 21.

 

Gahse, Zsuzsanna: Hohe Schule. = Börsenblatt 1993. augusztus 31.

 

Kabdebó Lóránt: Heroines, of self-salvation. (The novels of Magda Szabó.) = The New Hungarian Quarterly 1993. 130/14–23. p.

 

Kiss László: „Akit ez a város polgárává fogadott…” (Szabó Magda az ő Debrecenjéről.) = Mai Nap 1993. március 6.

 

Változott-e a magyar irodalom és kultúra helyzete 1990 után. = Magyar Hírlap 1993. 189/mell.

 

[Vitéz Ferenc] V. F.: A tiszta érzelmeiben lázadó ember. (Bemutatták a Fanni hagyománayi című színművet a Kölcseyben.) Hajdú–bihari Napló 1993. szeptember 17.

 

Az a szép, fényes nap. Budapest, 1994, Magvető. 637 p. (Szabó Magda művei)

1296.The door. [Az ajtó.] (Trans.: Draughon, Stefan.) Boulder, USA 1994, Columbia University Press. 318 p.

 

Adalék az Ottlikiászhoz: Ludány. = Holmi, 1994. 6/855–860. p.

 

Babits Mihály: Anyám nagybátyja, régi pap. (Színképelemzés.) = Holmi 1994. 4/573–575. p.

 

Biedermeier hördülés. (Színképelemzés. – Vörösmarty Mihály: Késő vágy.) = Magyar Napló 1994. 15/33–34. p.

 

A harmadik gyűrű. = Európai Utas 1994. 4/73–78. p.

 

A legutolsó bordal: A vén cigány. (Színképelemzés.) = Holmi, 1994. 12/1747–1755. p.

 

A pőre élet. (Lakatos István: Paradicsomkert.) = Holmi 1994. 2/287–291. p.

 

Tengerek a cseppben. (Szép Ernő: A szökőkút. Kék üveggömb. Színképelemzés.) = Holmi 1994. 10/1408–1412. p.

 

Galsworthy, John: A Forsyte-Saga. (1–2. köt.) Budapest, 1994, Magyar Könyvklub. 414 + 656 p.

 

Galsworthy, John: Modern komédia. (1–2. köt.) Budapest, 1994, Magyar Könyvklub. 664 + 376 p.

 

Kicsoda Szabó Magda? [Interjú.] = Lyukasóra 1994. 12/melléklet.

 

Ekhnátom arcai. = Élet és Irodalom 1995. június 2.

 

A magyar statika verse. (Szép Ernő: Tiszapart. Színképelemzés.) = Holmi 1995. 3/345–347. p.

 

Szép Ernő és az első világháború. = Holmi 1995. 3/337–345. p.

 

Móra Ferenc: Jelentés a szegedi tanyákról. Színképelemzés. = Magyar Napló 1995. 8/19–20. p.

 

Bányai Gábor–Károly Márta: Ne félj! (Beszélgetés Szabó Magda íróval.) = Respublika 1995. 15/40–43. p.

 

Dobos Marianne: Emberi szókinccsel megközelítve. = – –.: Isten tenyerén. Budapest, 1995, Literátor Kiadó, 81–86. p.

 

Osztovits Ágnes: A naponta megújuló boldogság. = Magyar Nemzet 1995. február 25.

 

(takács): [Szabó Magda: Az a szép, fényes nap c. drámájának rádiójáték-változatáról.] = Új Magyarország 1995. december 30.

 

Tegyi Enikő: Erős tüdő, teherbíró szív kell. (Beszélgetés Szabó Magdával.) = Népszabadság/Könyvszemle 1995. november 11.

 

A lepke logikája. Budapest, 1996, Argumentum. 199 p.

[Osztovits Ágnes] = Magyar Nemzet 1996. június 3. – R. ZS. = Esti Hírlap 1996. augusztus 2.

 

Sziget-kék. (4. kiad.) Budapest, 1996, Móra. 155 p.

 

Szüret. [Budapest, 1996, Trikolor–Intermix Kiadó.] 286 p.

Nádra Valéria = Élet és Irodalom 1996. július 26.

 

Bárány. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1916–1917. p.

 

A felismerés visszaránt. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1918. p.

 

A fiatal költőknek. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1919. p.

 

Fű. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1920–1921. p.

 

Ha édesedik az ecet. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1917. p.

 

Az ikszedik epodosz. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1915. p.

 

Kihülő szemmel, mint a holt. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1918. p.

 

Koponyát, násfát, korcsolyákat. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1915–1916. p.

 

Neszek. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1921. p.

 

Philippi. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1918. p.

 

Sohasem. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1916. p.

 

Stock im Eisen. (Részlet.) = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1922. p.

 

Szörnyeteg. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1919–1920. p.

 

Az utódokhoz. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1914–1915. p.

 

Utolsó levél. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1914. p.

 

Vagy üldöző, vagy üldözött. = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1913–1914. p.

 

Végrendelet. (Részlet az Aubade-ből.) = Hét évszázad magyar költői. (Szerk.: Kovács Sándor Iván, Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan. 1922. p.

 

Adalék az Ottlikiászhoz: Ludány. = Ottlik. (Emlékkönyv, szerk.: Kelecsényi László.) Budapest, 1996, Pesti Szalon. 435–445. p.

 

A Biblia képernyőn. (Tisztelet az üdvtörténetnek.) = Horizont 1996. 10–12/7–9. p.

 

Egy kritikus veszedelmes nézetei. = Magyar Napló 1996. 5–6/50–51. p.

 

Ekhnátom arcai. = Erkölcs és rémület között. (Szerk.: Lengyel Balázs, Domokos Mátyás.) [Budapest, 1996], Nap Kiadó. 338–341. p.

 

Elveszett a báránykája. = Népszabadság 1996. december 24.

 

Gyulai Pál: Szüreten. (Színképelemzés.) = Holmi 1996. 12/1709–1713. p.

 

Krisztus urunknak áldott születésén… = Magyar Hírlap 1996. december 24.

 

Mi az, Öreg, elmentél? [Mándy Ivánról.] = Holmi 1996. 4/483–485. p.

 

Nemzeti énekünk a „Szózat.” = Holmi 1996. 1/20–32. p.

 

Özseni. [Részlet A hattyú koronája című önéletrajzból.] = Kortárs 1996. 12/27–31. p.

 

A Szent Anna harangja. = Debreceni Katolikus Figyelő 1996. 2/10. p.

 

Sztélé. [Vallomás Nemes Nagy Ágnesről.] = Orpheus 1996. 1/40–46. p.

 

Sztélé. [Vallomás Nemes Nagy Ágnesről.] = Erkölcs és rémület között. (Szerk.: Lengyel Balázs, Domokos Mátyás.) [Budapest, 1996], Nap Kiadó. 161–168. p.

 

[Az Az a szép, fényes nap című dráma televízió-változatáról.] = Új Magyarország 1996. augusztus 17.

 

[Bod Péter] B. P.: Ékesszóló elődök szép szavú utóda. [A rendező és az író az Az a szép, fényes nap című drámáról.] = Békés megyei Nap 1996. október 5.

 

Bod Péter: Három nemzedék emberfeletti feladata. (Szabó Magda darabjának bemutatója a Jókai Színházban.) = Békés megyei Nap 1996. október 5.

 

[Bod Péter] B. P.: Szabó Magda Békéscsabán. = Békés megyei Nap 1996. október 2.

 

Boda István: Miként Mikes Zágont. = Hajdú–bihari Napló 1996. január 31.

 

Dobos, Marianne: O čem si čtou v Mad’ arsku. (A szerző könyvét és Szabó Magdát bemutatja, az interjút fordította: Hanna Pražaková.) = Amicus (Prága) 1996. 4/9–11. p.

 

Garay: Szemlélődés. = Kurír 1996. szeptember 1.

 

Győri Margit: Apa, én büszke vagyok rád. = Kiskegyed 1996. június 25.

 

Jolsvai András: Egy ünnep változásai. = 168 óra 1996. március 12.

 

K. A.: Keresztelő előtt. = Új Magyarország 1996. október 26.

 

Kabdebó Lóránt: Az önmegmentés hősnői. (A regényíró Szabó Magda útja a Németh László-i modelltől a posztmodern ihletig.) = – –: Vers és próza a modernség második szakaszában. Budapest, 1996, Argumentum. 287–297. p.

 

Kassovitz László: Hitet cseréltünk. = Film Színház Muzsika 1996. 11/16. p.

 

L. P.: Szabó Magda szókimondása. = Pesti Riport 1996. április 30.

 

L. ZS.: Láttuk, hallottuk. = TVR-hét 1996. szeptember 16–22.

 

Mándli Zsuzsa: „A boldogság a katasztrófák üzemzavara.” = Képes Európa 1996. június 12.

 

Mezey Emőke: A hattyú koronája. = Rádió és Televízió Újság 1996. augusztus 19–25.

 

Nagy Ibolya, Cs.: A holtig haza: Debrecen. (A Nap vendége: Szabó Magda.) = Hajdú–bihari Nap 1996. január 29.

 

Niedzielsky Katalin: Hazahozta az életművét. (Békéscsabai találkozás Szabó Magda írónővel.) = Békés megyei Hírlap 1996. október 12–13.

 

Niedzielsky Katalin: Istentől megáldott, hasznos ünnepet! = Békés megyei Hírlap 1996. december 24–26.

 

Niedzielsky Katalin: Tükröt tart ez a „fényes nap”. = Békés megyei Hírlap 1996. október 8.

 

Niedzielsky Katalin: Végtelenül időszerű ez a dráma. (Nyitány a Jókai Színházban Szabó Magda történelmi játékával.) = Békés megyei Hírlap 1996. október 3.

 

Ölbey Lívia: A hattyú koronája: önarckép Szabó Magdáról. = Vas Népe 1996. augusztus 21.

 

R. B.: Az a szép, fényes nap… [A rádiójáték-változatról.] = 24 óra 1996. január 6.

 

Rigó Béla: Szabó Magda: Abigél. = – –.: Ötven nagyon fontos gyerekkönyv. Budapest, 1996, Lord-Maecenas. 242–246. p.

 

R. ZS.: Szuperkoncert, szuperviták. = Esti Hírlap 1996. július 29.

 

S. E.: Először kelnek életre Szabó Magda szemlélői. = Blikk 1996. június 6.

 

Sass Ervin: Évadnyitás a békéscsabai Jókai Színházban. = Magyar Hírlap 1996. október 28.

 

szádeczky: Nem elég csak szemlélni hazánkat! = Színes Rádió és Televízió Újság 1996. július 1–7.

 

[Szendi Horváth Éva] szendi: Rolandot megérinti a budapesti szellő fuvallata. (Film készült Szabó Magda Szemlélők című regényéből.) = Zalai Hírlap 1996. augusztus 21.

 

Szendi Horváth Éva: Mitől reménytelen egy szerelem? = Esti Hírlap 1996. augusztus 27.

 

Születésnapi tervek. = Hajdú–bihari Napló 1996. november 21.

 

Színház a várban. = Déli Hírlap 1996. augusztus 9.

 

sziszi: Víg-sikk. [Vígszínházi viseletek.] = Mai Nap 1996. szeptember 29.

 

Varga Lajos Márton: Nyugalommal várom, ami még jut. = Népszabadság 1996. szeptember 14.

 

Várkonyi Annamária: Mi újság? Szabó Magda. [Telefonriport.] = Mai Nap 1996. július 9.

 

Vértessy Sándor: „A boldogság a katasztrófák áramszünete.” = Hajdú–bihari Napló 1996. május 3.

 

Álarcosbál. Budapest, 1997, Unikornis Kiadó. 238 p.

 

Apokrif. = Holmi 1997. 2/172–177. p.

 

Ezüstgolyó. = Körkép [19]97. (Szerk.: Körmendy Zsuzsanna.) Budapest, [1997], Magvető. 131–137. p.

 

Formátlanul. = Magyar költőnők antológiája. (Öáll.: S. Sárdi Margit, Tóth László.) Budapest, 1997, Enciklopédia Kiadó. 183–184. p.

 

A madár fiaihoz. (Újhold-beli barátaimnak.) = Az Újhold-kör költészete. (Szerk.: Csűrös Miklós.) Budapest, 1997, Magyar Írószövetség–Belvárosi Kiadó. 75–76. p.

 

Az özvegyek ebédje. = Holmi 1997. 5/608–614. p.

 

Philippi. = Az Újhold-kör költészete. (Szerk.: Csűrös Miklós.) Budapest, 1997, Magyar Írószövetség–Belvárosi Kiadó. 74–75. p.

 

Szilfán halat. = Magyar költőnők antológiája. (Öáll.: S. Sárdi Margit, Tóth László.) Budapest, 1997, Enciklopédia Kiadó. 184. p.

 

Útravaló. = Az Újhold-kör költészete. (Szerk.: Csűrös Miklós.) Budapest, 1997, Magyar Írószövetség–Belvárosi Kiadó. 74. p.

 

Mi az, Öreg, elmentél? = A pálya szélén. (In memoriam Mándy Iván. Vál.: Domokos Mátyás, Lengyel Balázs.) [Budapest, 1997], Nap Kiadó. 328–331. p.

 

[Balogh Judit, P.] P. B. J.: Elkészült az új Szabó Magda-dráma. = Hajdú–bihari Napló 1997. április 11.

 

Barabás Tamás: Mondjátok meg Szabó Magdának… = Pesti Műsor 1997. március 6–12.

 

Dráma Debrecennek. = Hajdú–bihari Napló 1997. február 20.

 

Kabdebó Lóránt: Szabó Magda, az író és irodalomtörténész. = Irodalomtörténet, 1997/3. 335–343 p.

 

Göndör András – Györke Ildikó: Az emberi tisztesség balladája. Szabó Magda: Az ajtó. = Irodalomtörténet, 1997/3. 373–386 p.

 

Buda Attila: Szabó Magda. Válogatott bibliográfia. = Irodalomtörténet, 1997/3. 415–506 p.

 

Esterházy Péter: 1 könyv. (Az Ókútról.) = Élet és Irodalom 1997. május 30.

 

K. T.: Az a szép, fényes nap. = Színes Rádió és Televízió Újság 1997. március 24–30.

 

Kassovitz László: Kereszténység hitből vagy érdekből. = Világlap 1997. 1/19. p.

 

Lakatos István: Öt évtized leveleiből. = Kortárs 1997. 4/77–88. p.

 

Lakatos István: Születésnapra. (Évtizedek leveleiből, dokumentumaiból.) = Magyar Napló 1997. 5–6/56–57. p.

 

Nagy Ágnes: Nemes lelkek, ha találkoznak. = A macska 1997. 3/4–5. p.

 

„Ne hagyjátok a könyvet!” (Díjkiosztó ünnepség Szabó Magdával.) = Hajdú–bihari Napló 1997. június 2.

 

Olvasópróba Szabó Magda jelenlétében. = Hajdú–bihari Napló 1997. május 22.

 

Szabó Magda díjait a Főnix és az Ady-ák kapta. = Hajdú–bihari Napló 1997. március 24.

 

A végleges cím. [A IV. Béláról készült új darabé: „És ha mégis, Uram?”] = Hajdú–bihari Napló 1997. június 9.

 

Eisemann György: Mézescsók Cerberusnak. = Kortárs, 2000. 4/112-114. p.

 

Keresztesné Várhelyi Ilona: Vörösmarty és Szabó Magda Sziluettje. -- beszélgetése Szabó Magda új drámájáról. = Távlatok, 2000. 623-629. p.

 

Mohácsy Károly: „Színképelemézések” Vörösmarty verseiről. [A lepke logikája.] = Árgus, 2000. 1-2/78-80. p.

 

Ritoók Judit: Egy régit számonkérő új. Szabó Magda: A pillanat. = Iskolakultúra, 2001/11. 52–58 p.

 

Salve, scriptor! Tanulmányok, esszék Szabó Magdáról. (Szerk. Aczél Judit.) Debrecen, Griffes Grafikai Stúdió, 2002.

 

Rónay László: Für Magdalene. = Élet és irodalom, 2002. november 9. 13. p.

 

Károlyi Csaba: Régi módi. Szabó Magda: Für Elise. = Élet és Irodalom, 2003. január 3. 22. p.

 

Kiss Noémi: „Cili én vagyok” avagy A régimódi virtuális tér. Szabó Magda: Für Elise. = Alföld, 2003. 10/97-104. p.

 

Szilágyi Zsófia: Ex libris. Szabó Magda: Für Elise. = Élet és Irodalom, 2003. március 21. 23. p.

 

Vallasek Júlia: Bonviván és primadonna. Szabó Magda: Für Elise. = Holmi, 2003. 6/805-808. p.

 

Erdődy Edit: Szabó Magda regényei. = Literatura, 2004. 3-4/324-333. p.

 

Kiss Noémi: „Cili én vagyok” avagy A régimódi textuális tér. Szabó Magda: Für Elise. = Irodalmi Szemle, 2004. 1/59-66. p

 

Kiss Noémi: Görbe tükör - csábító önéletrajz. Kortárs „női” elbeszélők: Szabó Magda, Polcz Alaine, Lángh Júlia és Hillary Clinton. = Irodalomtörténet, 2004. 4/522-539. p.

 

Kolláth Barnabás: Szabó Magda: Für Elise. = Szépirodalmi Figyelő, 2004. 1/86-87. p.

 

Sturm László: Szabó Magda: Für Elise. = Kortárs, 2004. 3/110-112. p.

 

Szele Zsófia: Cili rejtélye. Szabó Magda: Für Elise. = Árgus, 2004. 6/77-78. p.

 

Szabó Magda. (Szerk. Tasi Géza és Vincze Ferenc.) Budapest. 2010. Napkút Kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum. 136 p. (Hang–Kép–Írás 4.) (CD-melléklettel.)

 

A szakirodalmat összeállította Buda Attila.

 

 

 

Fotók

Borítók

Kéziratok