Sánta Ferenc

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Sánta Ferenc (Brassó, 1927. szeptember 4. – Budapest, 2008. június 6.)

Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas magyar író. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

*

1927. szeptember 4-én született Brassóban (Románia, Erdély). Első életéveit Sepsibikkszádon, majd Marosvásárhelyen töltötte. Innen Kolozsvárra költöztek. Itt a Farkas utcai Katolikus Elemi Iskolában kezdte meg tanulmányait, majd az Unitárius Kollégium Gimnáziumában folytatta 1940 és 1945 között. 1945–1946-ban a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában tanult.

 

1946. július 30-án házasságot kötött Debrecenben. Négy fiúgyermeke született.

1947 és 1950 között bányász a Dorogi Szénbányászati Tröszt Pilisszentiváni Bányaüzeménél. 1953–1956-ban betanított munkás, marós, fúrós a Kispesti Vörös Csillag Traktorgyárban. 1957-ben a Ganz Daru- és Hajógyár betanított munkása, esztergályos. 1958. szeptember 1-jétől az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa. 1968 óta írói munkásságából élt.

Tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának.

1954 elején egy pestlőrinci író–olvasó találkozón ismerkedett meg Szabó Pállal, aki az Irodalmi Újságban mutatta be a Sokan voltunk című elbeszélés közlésekor 1954 márciusában. A mű nagy feltűnést keltett. Első novelláskötete a Téli virágzás (1956). A Petőfi Kör alapító vezetőségi tagja. Nyílt levelet intézett a miniszterelnökhöz a parasztság jogfosztottságáról 1956 szeptemberében.

További művei: Farkasok a küszöbön (novellák, 1961); Az ötödik pecsét (regény, 1963); Húsz óra (krónika, 1963); Az áruló (regény, 1966); ennek drámaváltozata, az Éjszaka (1968, bemutatta a budapesti Katona József Színház 1968. március 8-án Egri István rendezésében, Őze Lajos, Avar István, Básti Lajos, Sztankay István, Maklári János szereplésével); Isten a szekéren (válogatott novellák, 1970); A szabadság küszöbén (esszék, cikkek, interjúk, 1993).

Több művéből készült film és tévéfilm. A Húsz óra (1965) és Az ötödik pecsét (1975) Fábry Zoltán rendezésében nemzetközi sikert is aratott. A Halálnak halála című tévéfilm forgatókönyvéért az író Arany Nimfa-díjat kapott Monte-Carlóban (1970). Filmre vitték az Éjszaka, A Müller család halála és a Kicsik és nagyok című munkáit is.

A Húsz óra és Az ötödik pecsét című regényei 23 nyelven jelentek meg (angol, cseh, hindi, holland, francia, japán, kínai, lengyel, német, olasz, orosz, román, szerb stb.).

Elhunyt 2008. június 5-én.

Fontosabb díjak, elismerések:

1956, 1963 – József Attila-díj

1970 – Arany Nimfa-díj (Monte Carlo)

1973 – Kossuth-díj

1991 – A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

2004 – Magyar Művészetért Díj

2004 – Hazám-díj

2007 – A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat)

 

Az életrajzot Vasy Géza írta.

Bibliográfia

Életműkiadás (Sánta Ferenc művei)

(Magvető Kiadó, Budapest, 1986–)

Húsz óra. Regény. 1986. 267 p.

Az áruló – Éjszaka. Regény, dráma. 1987. 317 p.

Az ötödik pecsét. Regény. 1988. 372 p.

Isten a szekéren. Válogatott novellák. 1989. 427 p.

Önálló kötetek

Téli virágzás. Elbeszélések. Bp. 1956. Magvető, 155 p.

Farkasok a küszöbön. Elbeszélések. Bp. 1961. Szépirodalmi, 239 p.

Az ötödik pecsét. Regény. Felelős szerk.: Juhász Ferenc. Bp. 1963. Szépirodalmi, 300 p.

Húsz óra. Regény. Bp. 1964. Magvető, 252 p. = 2. kiad.: Bp. 1964. Magvető, 252 p.

Az áruló. Regény. Bp. 1966. Magvető, 164 p.

Éjszaka. [Az áruló.] Dráma három felvonásban. Felelős szerk.: Kardos György. Bp. 1968. Magvető, 124 p.

Isten a szekéren. Válogatott novellák. Bp. 1970. Szépirodalmi, 362 p. = 2. kiad. Bp. 1972. Szépirodalmi, 391 p. = 3. kiad. Bp. 1972. Szépirodalmi, 391 p. = 4. kiad. Bp. 1972. Szépirodalmi, 377 p.

Az ötödik pecsét – Húsz óra – Az áruló. Bp. 1979. Magvető, 531 p.

Föld. Válogatott elbeszélések. Vál., utószó Vajda Zsuzsanna. Újvidék. 1981. Tankönyvkiadó Intézet, 87 p. (Házi olvasmány 2. oszt.)

Kicsik és nagyok. Válogatott novellák. Bp. 1982. Népszava, 127 p. (Népszava Könyvtár.)

A szabadság küszöbén. Esszék, cikkek, interjúk. Bp. 1993. FSP Literátor DTP Nyomda, 133 p.

Halálnak halála. A szerző válogatása életművéből. Bp.–Ungvár. 1993. Trikolor–Intermix, 328 p. (Örökségünk.)

Sánta Ferenc művei I–II. (I.: Az ötödik pecsét. – Húsz óra. – Az áruló. – Éjszaka. II.: Isten a szekéren. – A szabadság küszöbén.) Szerk. és az utószót írta: Vasy Géza. Bp. 2002. Masszi, 392 + 292 p.

Sánta Ferenc. Válogatott művek. Vál. és a bevezető tanulmány: Vasy Géza. Pécs. 2004. Alexandra, 367 p. (Kossuth-díjas Írók.)

Farkasok a küszöbön. Válogatott elbeszélések. Vál., szerk. Veress István. Bp. 2008. Arión.

Nemzet, hatalom, erkölcs. Cikkek, beszédek. Kolozsvár. 2009. Stúdium, 224 p.

Válogatott novellák. Szerk. György Attila. Csíkszereda. 2016. Hargita Kiadó, 160 p. (Székely könyvtár.)

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza és a DIA.

 

Szakirodalom

Önálló kötetek

Sánta Ferenc. (Vál.: Mózsi Ferenc és Vasy Géza; szerk. Vasy Géza.) Budapest. 2014. Napkút Kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum. 160 p. (Hang–Kép–Írás.) (CD-melléklettel.)

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Szabó Pál: Bírálat. = Új Hang, 1954. 5. 46–47.

Koczogh Ákos: Sánta Ferenc: Téli virágzás. = Csillag, 1956. 8. 407–410.

Juhász Béla: Sánta Ferenc: Téli virágzás. = Széphalom, 1956. 5–6. 145–148.

Abody Béla: Sánta Ferenc: Téli virágzás. = A. B.: Indulatos utazás. Bp., 1957, Magvető Kiadó, 209–214.

Beney Zsuzsa: Sánta Ferenc: Farkasok a küszöbön. = Jelenkor, 1961. 4. 476–478.

Kerékgyártó István: Sánta Ferenc: Farkasok a küszöbön. = Alföld, 1961. 5. 83–86.

B. Nagy László: Sánta Ferenc: Farkasok a küszöbön. = Kortárs, 1961. 6. 934–937. és B. N. L.: A teremtés kezdetén. Bp., 1966, Szépirodalmi Könyvkiadó, 405–413.

Fenyő István: Új arcok új utak. Bp., 1961, Szépirodalmi Könyvkiadó, 89–99.

Béládi Miklós: Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét. = Kritika, 1963. 4. 57–60.

Török Endre: Egy megdöbbentő könyvről. Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét. = Kortárs, 1964. 1. 141–143.

Almási Miklós: Tíz perc a Húszórás riport-tal. (Sánta Ferenc regényéről.) = Új Írás, 1964. 4. 507–511.

Gondos Ernő: Sánta Ferenc írói világképe. = Jelenkor, 1964. 7. 1065–1070. és G. E.: Mű és valóság. Bp., 1965, Szépirodalmi Könyvkiadó, 122–136.

Diószegi András: A Húsz óra filmen. = Kritika, 1965. 4. 3–6. és D. A.: Megmozdult világban. Bp., 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó, 549–557.

Illés Lajos: Sánta Ferenc. = Új Írás, 1965. 1. 57–59. és I. L.: Tizenkét portré. Bp., 1966, Magvető Kiadó, 267–271. és I. L.: Kezdet és kibontakozás. Bp., 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó, 319–323.

Béládi Miklós: Sánta Ferenc új regénye: Az áruló. = Kritika, 1966. 4. 41–45.

Bori Imre: Irodalmi szociográfia szépirodalom; Tettek és irodalom. = B. I.: Eszmék és látomások. Novi Sad, 1965, Forum Könyvkiadó, 153–161., 167–179.

Fehér Ferenc: Sánta Ferenc: Az áruló. = Alföld, 1966. 9. 75–77.

B. Nagy László: Az azonosság keresése. Sánta Ferenc Árulójához. = Kortárs, 1966. 9. 1494–1496.

Tamás Attila: Sánta Ferenc = Tiszatáj, 1967. 2. 162–167. és T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp., 1973, Szépirodalmi Könyvkiadó, 258–274.

Almási Miklós: A jelen történelemóráján. (Sánta Ferenc: Húsz óra.) = A. M.: Ellipszis. Bp., 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 265–276.

Béládi Miklós: Vázlat Sánta Ferencről. = Kortárs, 1968. 11. 1826–1831. és B. M.: Érintkezési pontok. Bp., 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó, 572–593. és A magyar irodalom története 1945–1975. III/2. A próza és a dráma. Bp., 1990. Akadémiai Kiadó, 971–982. és B. M.: A közvetítő kritika. Bp., 1996. Széphalom Könyvműhely, 183–199.

Fenyő István: Sánta Ferenc két regénye. 1. Az ötödik pecsét. 2. Húsz óra. = F. I.: Két évtized, Bp., 1968. Magvető Kiadó, 511–524.

Földes Anna: A Sokan voltunktól a Húsz óráig. = F. A.: Húsz év – húsz regény. Bp., 1968, Szépirodalmi Könyvkiadó, 377–400.

Nácsa Klára: Kísérlet és műalkotás. [Az ötödik pecsétről és más gondolati regényekről.] = Kritika, 1969. 12. 7–15.

Bata Imre: Sánta Ferencről. = Kortárs, 1971. 11. 1809–1816. és B. I.: Képek és vonulatok. Bp., 1973. Magvető Kiadó, 381–404.

Kis Pintér Imre: Változatok egy témára: erkölcs és önismeret. (Sánta Ferenc: Isten a szekéren. Válogatott elbeszélések.) = K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp., 1979, Szépirodalmi Könyvkiadó, 130–134.

Kulcsár Ernő: Történelem és morális konfliktus. = Együtt. Szerk.: Fülöp László–Juhász Béla–Tóth Endre, Debrecen, 1971, Hajdú-Bihar Megyei Tanács, 143–163.

Szakolczay Lajos: Sánta Ferenc: Isten a szekéren. = Forrás, 1971. 2. 85–87. és Sz. L.: Ötágú síp. Bp., 1989, Magvető, 488–495.

Pándi Pál: Sánta Ferenc: Éjszaka. = P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972, Szépirodalmi Könyvkiadó, 659–663.

Vasy Géza: Sánta Ferenc. [Monográfia.] Felelős szerk.: Pataki Vera. Bp., 1975, Akadémiai Kiadó, 186 l. (Kortársaink.)

Gáll István: Kicsik és nagyok. = G. I.: Hullámlovas. Bp., 1981, Kozmosz Könyvek, 106–110. [Az Isten a szekéren c. kötetről.]

Pomogáts Béla: Halálnak halála. (Szerkezet és bölcselet.) = Alföld, 1979. 11. 52–55.

Vasy Géza: Sánta Ferenc. = V. G.: Pályák és művek. Bp., 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó, 106–117.

Pomogáts Béla: Vitaregény a történelemről. Sánta Ferenc: Az áruló. = Literatura, 1984. 3. 365–370.

Juhász Mária: Az etikus író. Sánta Ferenc prózájáról. = J. M.: A realizmus változatai. Bp., 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 54–97.

Bálint B. András: Ki az áruló? Történelem és erkölcs Sánta Ferenc műveiben. = Jelenkor, 1987. 7–8. 731–736.

Juhász Béla: A hallgató író jelenléte. Sánta Ferenc 60 éves. = Alföld, 1987. 9. 92–96. és Látóhatár, 1987. 10. 59–66.

Szabó A. Ferenc: A szabadság küszöbén. Sánta Ferenc a politikáról és történelemről. = Hitel, 1995. 3. 105–109.

Vasy Géza: A korszerű későmodernség. Sánta Ferencről. = Hitel, 2002. 9. 56–68. p.

Sánta 75. Domokos Mátyás, Jókai Anna, Kulcsár Katalin, Ljuben Petkov, Bertha Zoltán, Nádudvari Anna, Görömbei András, Nagy Gáspár, Pozsgai Zsolt, Zelei Miklós, Márkus Béla, Széles Klára, Pomogáts Béla, Bokányi Péter, Vasy Géza, N. Pál József írásai. = Napút, 2002. 8. (okt.) 3–37. p.

Sári László: Az irónia és az etika lehetőségei Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. = Értelmezések az elmúlt századból, Pécs, 2002. Jelenkor Kiadó, 109-131.

Olasz Sándor: A megkeresett és az eltüntetett történet. = O. S.: Mai magyar regények. Bp., 2003. Nemzeti Tankönyvkiadó, 63-70.

N. Pál József: Sánta Ferenc jelenléte. = N. P. J.: „A megtartók jöjjenek…” Miskolc, 2004. Felsőmagyarország Kiadó, 163-170.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.

 

Festmény

Fotók

Borítók

Szakértő