Rakovszky Zsuzsa

Digitalizált művek

A Szerző művei lista tételesen, ábécérendben felsorolja a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotását (valamennyi műfajban, a regénytől a versig). A művek címe mögött eredeti megjelenésük helye és évszáma olvasható.

A Szerző kötetei nézet az eredeti könyvmegjelenés szerint csoportosítja a feldolgozott és új, digitalizált változatban közzétett műveket.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Rakovszky Zsuzsa (1950–)

Sopronban született 1950. december 4-én. Költő, író, műfordító. Apja, Rakovszky Tibor jogot végzett, a háború előtt a közigazgatásban dolgozott mint főispáni, majd miniszteri titkár, később vállalatigazgató volt, a háború után nyugdíjas. 1952-ben halt meg. Anyja, Szűcs Zsuzsanna, gépírónő volt, majd pénzügyi előadó. 1981-ben halt meg. Nevelőapja, Majoros József, jogot végzett, a háború után raktárosként dolgozott.

Rakovszky Zsuzsa a soproni Martos Flóra Gimnáziumban érettségizett 1969-ben. Egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd a második évtől Budapesten folytatta, itt szerzett magyar–angol szakos tanári diplomát az ELTE BTK-n 1975-ben. 1975 és 78 között az Állami Gorkij Könyvtárban, 1978 és 81 között az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros, 1982-től 86-ig szerkesztő a Helikon Kiadónál, azóta szabadfoglalkozású, fordításból él. 1997 szeptemberétől szerződéses munkatársként egy évig részt vett a Beszélő szerkesztésében.

1974-től 81-ig volt házas. 1992-ben született fiúgyermekét egyedül neveli. Sopronban él.

Elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.

Fontosabb díjak, elismerések:

1980 – Graves-díj

1986, 1991 – Déry Tibor-jutalom

1988 – József Attila-díj

1989 – Az Év Könyve-jutalom

1992 – IRAT-nívódíj

1992 – a Soros Alapítvány Életműdíja

1997 – a Soros Alapítvány Alkotói Díja

1997 – a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj

1999 – Salvatore Quasimodo-díj

2002 – Magyar Irodalmi Díj

2003 – Márai Sándor-díj

2007 – AEGON Művészeti Díj

2008 – Prima-díj

2010 – Kossuth-díj

2015 – Babits Mihály Alkotói Emlékdíj

2016 – Libri irodalmi díj

2017 – Hazám-díj

 

Az életrajzot Várady Szabolcs írta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

Jóslatok és határidők. Versek. Bp. 1981. (Kozmosz Könyvek.)

Tovább egy házzal. Versek. Bp. 1987. Magvető, 62 p.

Fehér-fekete. Versek. Pécs. 1991. Jelenkor, 63 p.

Hangok. Válogatott és új versek. Bp. 1994. Cserépfalvi.

Egyirányú utca. Versek. Bp. 1998. Magvető, 56 p.

A kígyó árnyéka. Regény. Bp. 2002. Magvető 467 p. = Bp. 2004. Magvető 467 p. = Hangoskönyv (Felolvasó: Korompai Vali.) Bp. 2006. MVGYOSZ, 1182 min. (1 CD - mp3.) (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének hangoskönyvtára.) = Bp. 2007. Magvető 467 p. = Bp. 2013. Magvető 467 p.

Familienroman. Gedichte. Válogatott versek magyarul és németül. Aus dem Ungarischen von Zsuzsanna Gahse. Wien. 2002. Edition Korrespondenzen.

A hullócsillag éve. Regény. Bp. 2005. Magvető, 404 p.

Visszaút az időben. Összegyűjtött és új versek. Bp. 2006. Magvető, 272 p.

A Hold a hetedik házban. Novellák. Bp. 2009. Magvető, 352 p.

VS. Regény. Bp. 2011. Magvető, 400 p.

Szilánkok. Regény. Bp. 2014. Magvető, 610 p.

Fortepan. Versek. Bp. 2015. Magvető Könyvkiadó, 72 p.

Célia. Regény. Bp. 2017. Magvető Könyvkiadó, 312 p.

Történések. Versek. Bp. 2018.  Magvető Könyvkiadó, 72 p.

Gyerekkönyvek

G. Kristóf Éva, Rakovszky Zsuzsa: Ismered-e? Füvészkönyv gyerekeknek. Sopron. 2007. Artemisz, 70 p.

Fontosabb műfordítások

A megbabonázott pudding. Ír népmesék. Bp. 1982. Helikon.

Wordsworth és Coleridge versei. (Másokkal.) Bp. 1982. Európa.

Kingsley Amis versei. = A szűz és az egyszarvú. Mai angol költők. Bp. 1983. Európa.

Robert Browning, Lewis Carroll és mások versei. = Klasszikus angol költők. Bp. 1986. Európa.

Theodor Storm és C. F. Meyer versei. = Theodor Storm, Gottfried Keller és Conrad Ferdinand Meyer versei. Bp. 1986. Európa.

William Trevor: Balvégzet bolondjai. Regény. Bp. 1987. Magvető.

John Paget: Magyarország és Erdély. Bp. 1987. Helikon.

Robert E. Sherwood: Roosevelt és Hopkins. Bp. 1989. Magvető.

Robert Frost, Marianne Moore, Elizabeth Bishop és Adrianne Rich versei. = Amerikai költők antológiája. Bp. 1990. Európa.

G. K. Chesterton: Az ember, aki Csütörtök volt. Bp. 1990. Helikon.

D. M. Thomas: A fehér hotel. Regény. Bp. 1990. Európa.

Elizabeth Bishop: A képzeletbeli jéghegy. Válogatott versek. Bp. 1990. Európa.

Tony Harrison és David Harsent versei. = Új kabát, utolsó esély. Kortárs brit költők. Bp. 1993. Európa.

Bruno Bettelheim: Az elég jó szülő. Bp. 1994. Kossuth.

Malcolm Bradbury – L. Richard Ruland: Az amerikai irodalom története a puritanizmustól a posztmodernizmusig. (Másokkal.) Bp. 1997. Corvina.

Bertrand Russell: A hatalom és az egyén. Bp. 1997. Kossuth.

Moody–Martin: Írország története. (Másokkal.) Bp. 1999. Corvina.

Charles Frazier: Hideghegy. Bp. 1999. Magvető.

Henrik Ibsen: Drámák. Brand, Peer Gynt. (Kúnos Lászlóval.) Bp. 2003. Magvető.

Euripidész: Médeia. Bp. 2005. Katona József Színház.

Önálló kötet idegen nyelven

angol

New Life. (Válogatott versek angolul.) Ford.: George Szirtes. London. 1994. Oxford University Press. (Oxford Poets sorozat.)

finn

Yhteyksiä. Valikoima runoja. [Kapcsolatok. Válogatott versek.] (Ford.: Hannu Launonen.) Helsinki. 2008. Werner Söderström Osakeyhtiö, 73 p.

holland

De schaduw van de slang. [A kígyó árnyéka.] (Ford.: Anikó Daróczi, Ellen Hennink.) Amsterdam. 2007. Van Gennep, 464 p.

német

Familienroman. Gedichte. Válogatott versek magyarul és németül. Aus dem Ungarischen von Zsuzsanna Gahse. Wien. 2002. Edition Korrespondenzen.

Im Schatten der Schlange. [A kígyó árnyéka.] (Ford.: Ernő Zeltner.) München. 2005. btb, 575 p.

olasz

L'ombra del serpente. [A kígyó árnyéka.] (Ford.: Laura Sgarioto.) Milano. 2007. Baldini Castoldi Dalai, 472 p.

 

A bibliográfiát összeállította Várady Szabolcs.

 

Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Parti Nagy Lajos: Névszón ige. Jelenkor, 1989/1.

Lator László: Világító közbeszéd. = L. L.: Szigettenger. Bp. 1993. Európa.

Lator László: Üres színpad. = L. L.: Kakasfej vagy filozófia. Bp. 2000. Európa.

Margócsy István: Margináliák. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. 2000, 2002/9.

Szakirodalom

Recenziók

Jóslatok és határidők

Petrőczi Éva: Szobatüzek egy tükörteremben. = Új Írás, 1982. 5. sz. 116–118. old.

Nyilasy Balázs: Pályakezdő költők 198182. = Alföld, 1982. 9. sz. 90–94. old.

Ferencz Győző: Végállapot. = Mozgó Világ, 1983. 4. sz. 26–27. old.

Parti Nagy Lajos: „Állandó jelen alatt.” = Jelenkor, 1982. 9. sz. 847–850. old.

Tovább egy házzal

Vasy Géza: Líra a nyolcvanas években. = Népszava, 1987. június 6. 8. old.

Károlyi Csaba = Vigilia, 1988. 7. sz. 551–552. old. Ismertetés.

Iszlai Zoltán: Visszanyert személyesség. = Élet és Irodalom, 1987. 24. sz. 10. old.

Pomogáts Béla: A gondolat hétköznapjai. = Magyar Hírlap, 1987. június 19.

Nyilasy Balázs = Kritika, 1988. 3. sz. 33. old.

Keresztury Tibor: „Ami megérett, végetér.” = Alföld, 1988. 4. sz. 80–81. old.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. = Életünk, 1988. 4. sz. 470–471. old. és L. B.: Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Pécs, Jelenkor, 1990. 83–84. old.

Király Edit = Kortárs, 1987. 10. sz. 159–160. old. Ismertetés.

Dienes Ottó: „Az éjszaka hézagtalan lilája…” = Napjaink, 1988. 1. sz. 31–32. old. és D. O.: A megsemmisítő beteljesedés misztériuma. Székesfehérvár, Vörösmarty Társaság, 1991. 59–64. old.

Domokos Mátyás: Tovább egy házzal. Rakovszky Zsuzsa versei. = D. M.: Varázstükrök között. Bp. Szépirodalmi, 1991. 228–232. old.

Fehér-fekete

Wirth Imre: Ex libris. = Élet és Irodalom, 1991. 19. sz. 11. old.

Horkay-Hörcher Ferenc = Kritika, 1991. 8. sz. 34–35. old.

Vasy Géza: Versekhez közelítve II. = Forrás, 1992. 9. sz. 94–95. old.

Pór Judit = Új Forrás, 1991. 12. sz. 64–47. old. és P. J.: Lóháton Rómában. Bp., Sík Kiadó, 1996. 147–149. old.

Bodor Béla: A Houdini-élmény. = Kortárs, 1991. 10. sz. 105–110. old.

Orbán Ottó–Varga Lajos Márton: „Csak-élni nem lehet.” = Jelenkor, 1991. 11. sz. 952–955. old. és V. L. M.: Kritika két hangra. Bp., Pesti Szalon, 1994. 87–94. old.

Lator László–Parti Nagy Lajos: Két bírálat egy könyvről. = Holmi, 1992. 2. sz. 281–292. old.

Lator László: Világító közbeszéd. = L. L.: Szigettenger. Bp., Európa Könyvkiadó, 1998. 310–318. old.

Tandori Dezső: Semmit, ha ezt nem. Rakovszky Zsuzsa verseiről. = Alföld, 1992. 4. sz. 63–70. old.

Margócsy István: Vagy-vagy. Rakovszky Zsuzsa költészetéről. = Apollón, 1993. 1. sz. 167–171. old. és M. I.: „Nagyon komoly játékok.” Bp., Pesti Szalon, 1996. 167–176. old.

Hangok

Gyulai Noémi: A tárgyak elrendezése. = Új Holnap, 1997. 12. sz. 111–117. old.

Németh G. Béla–Báthori Csaba: Két bírálat egy könyvről. = Holmi, 1995. 4. sz. 548–562. old.

Bazsányi Sándor: A líra idején „innen” és „túl”. = Jelenkor, 1994. 12. sz. 1107–1113. old.

Szilágyi Ákos: Margináliák. = 2000, 1994. 12. sz. 53–60. old.

Egyirányú utca

Alexa Károly: „…mint apátnő vagy agátkő…” = Kortárs, 1998. 8. sz. 86–91. old.

Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor, Radnóti Sándor: Irodalmi kvartett Rakovszky Zsuzsa Egyirányú utca című verseskötetéről. = Beszélő, 1998. 6. sz. 110–115. old.

Lator László: Kakasfej vagy filozófia. = Népszabadság, 1998. április 11.

salá –: Tovább egy utcával. = Magyar Narancs, 1998. április 23. 41. old.

Margócsy István: Halottak napja. = Élet és Irodalom, 1998. május 22.

A kígyó árnyéka

Károlyi Csaba: Az ÉS könyve a Könyvhéten. A vak végzet. = Élet és Irodalom, 23. sz.

Takács Ferenc: Romlás. = Népszabadság, 2002. június 1. 31. old. Hétvége melléklet

Márton László: Boldogtalan ködfelhő. = Magyar Narancs, 2002. június 20.

Bedecs László: Könyvkritika. Hálószobatitkok. = KonTextus.hu. Napi online kultúra és tudomány

Margócsy István: Margináliák. A kígyó árnyéka. = 2000, 2002. 9. sz.

Kálmán C. György: A második. = Beszélő, 2002. 9–10. sz. 184–186. old.

Tarján Tamás: Álmok, rémek, rémálmok. = Kortárs, 2002. 10. sz. 100–105. old.

Radics Viktória–Doboss Gyula: Két bírálat egy könyvről = Holmi, 2002. 12. sz. 1613–1629. old.

Bényei Tamás: Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka = Kritika, 2003. 4. sz. 33–34. old.

Vallasek Júlia: A testetlen fekete kígyó = Új Forrás, 2003. 4. sz.

Varga István: Egy sajátos női regény = Kilátó, 2003. április 26.

Darabos Enikő: A másik szerep(-e) = Alföld, 2003. 8. sz. 75–80. old.

Gács Anna: Orsolya vándorévei = Jelenkor, 2003. 9. sz. 895–902. old.

Győrffy Miklós: A szó szüli a valót = Jelenkor, 2003. 9. sz. 903–908. old.

Elek Tibor: Valótlan, világtól idegen = Magyar Szemle, 2003. 12. sz. 178–186. old.

Szigeti Kovács Viktor: A felfüggesztett idő = Műhely, 2004. 1. sz. 68–69. old.

A hullócsillag éve

Elek Tibor: A szerzői önkény határtalansága = Új Könyvpiac, 2005. 7. sz.

Angyalosi Gergely: Az anya mint titok = Élet és Irodalom, 2005. június 17.

Takács Ferenc: Az emlék műve = Mozgó Világ, 2005. 7. sz. 119–122. old.

Tanulmányok

Pósa Zoltán: Nemzedéki metszet a tavalyi első kötetes költőkről. = Életünk, 1982. 12. sz. 1141–1150. old.

Parti Nagy Lajos: Névszón ige. Rakovszky Zsuzsa verseiről. = Jelenkor, 1989. 1. sz. 9–14. old.

Mező Ferenc: Ez már a „már”. Jegyzetek Rakovszky Zsuzsa költészetéről. = Mozgó Világ, 1988. 3. sz. 123–128. old.

Tőzsér Árpád: Emlékezés a jövőre. Rakovszky Zsuzsa költészetéről. = Holmi, 1997. 9. sz. 1192–1199. old.

Valastyán Tamás: Mérték és metafora. Rakovszky Zsuzsa költészetéről. = Alföld, 1998. 4. sz.

Juhász Attila: Idő múltán. Rakovszky Zsuzsa költészetének újabb alakulása. = Új Forrás, 2002. 7. sz.

Valuska László. Rakovszky Zsuzsa. = Szépirodalmi Figyelő, 2005/3, Íróportré.

Verselemzések

Rába György: Olvastam egy verset. A vesztett illúziók művészete. (Rakovszky Zsuzsa: egy nő a kórteremből.) = Holmi, 1993. 5. sz. 739–742. old.

Lator László: Üres színpad. Rakovszky Zsuzsa: Gyerekkori öreg nők. = Mozgó Világ, 1996. 4. sz. 92–95. old.

Valastyán Tamás: A zúzódás poétikája. Rakovszky Zsuzsa Nők egy kórteremből című verséről. = Holmi, 1999. 4. sz. 459–473. old.

Interjúk

Szőnyei Tamás interjúja: Szerepversek. = A Világ, 1991. július 3. 52–54. p.

Budai Katalin: Felszabadultság és visszafagyás. Rakovszky Zsuzsával beszélget Budai Katalin. = Magyar Napló, 1991. 8. sz. 13–15. old.

Bori Erzsébet: „Akár én is lehetnék.” Rakovszky Zsuzsával beszélget Bori Erzsébet. = Beszélő, 1993. január 23. 38–43. old.

Károly Márta: Négy fal között Rakovszky Zsuzsával. = Respublika, 1994. 27. sz. 56–58. old.

Varga Lajos Márton: Rakovszky Zsuzsa: Pest a bizonytalanságot jelenti nekem. = Népszabadság, 1994. 87. sz. 87. mell. VIII.

Jó, ha az irodalom szól valamiről. Rakovszky Zsuzsa beszél költészetének természetéről. = Népszabadság, 1995. 100. sz. 33. old.

Margócsy István: Beszélgetés Rakovszky Zsuzsával. = 2000, 1997. 1. sz. 8–11. old.

Nádra Valéria: Írófaggató. Nádra Valéria megkérdezte Rakovszky Zsuzsát. = Könyvhét, 2002. május 30. 18. p.

„A prózaírás kicsit olyan, mint a pszichoterápia.” = Magyar Narancs, 2002. június 20.

Varga Lajos Márton: „A szenvedély érdekelt.” Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényéről. = Népszabadság, 2002. augusztus 10. Hétvége melléklet.

Pál Melinda: „A hősnő csak boldog szeretne lenni” = Népszava, 2002. október 26. Szép Szó.

Varga Lajos Márton: Az író az igazságra törekedjék. Rakovszky Zsuzsa kapta a Magyar Irodalmi Díjat. = Népszabadság, 2003. február 10.

Kozár Alexandra: „Regényeket szoktam álmodni.” = Magyar Hírlap, 2003. február 11.

Sztankay Ádám: Padlásdíj. Rakovszky Zsuzsa családról és korokról = 168 óra, 2003. 8. sz.

Ferch Magda: A kígyó árnyékában = Magyar Nemzet, Hétvégi Magazin, 2003. február 22.

Varga Lajos Márton: A gyerekkort akartam megírni = Népszabadság, 2005. május 25.

Körkérdés

Fénykör. Rakovszky Zsuzsa: A költő is „emberből” van. = Napút, 2000. március

 

A szakirodalmat összeállította Várady Szabolcs.

 

Festmény

Fotók

Borítók

Kéziratok

Szakértő