Mészöly Miklós

Digitalizált művek

Tematikus keresés

A Szerző művei lista tételesen, ábécérendben felsorolja a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotását (valamennyi műfajban, a regénytől a versig). A művek címe mögött eredeti megjelenésük helye és évszáma olvasható.

A Szerző kötetei nézet az eredeti könyvmegjelenés szerint csoportosítja a feldolgozott és új, digitalizált változatban közzétett műveket.

A Szerző versei a hozzáférhető versek teljességének katalógusa, cím szerinti ábécérendben.

A Szerző gyermek- és ifjúsági művei lekérdezés szintén műcím szerinti ábécérendben adja a találatok listáját.

Keresés a művekben

/ oldal
Keresés szűrése

Életrajz

Mészöly Miklós (1921–2001)

Eredeti családi neve Molnár Miklós (1948-ban veszi fel írói névként az egyik felmenő ág Mészöly vezetéknevét).

Szekszárdon született 1921. január 19-én. 1938 és 1942 között a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi és Államtudományi Karának hallgatója, ahol jogászdoktori oklevelet szerez. 1943–44-ben frontkatona, szerbiai fogságban van. 1944-től munkásként, terménybegyűjtőként, malomellenőrként dolgozik. 1947–48-ban Szekszárdon laptulajdonos. 1951–52-ben a Bábszínház dramaturgja. 1956-tól szabadfoglalkozású író.

Az életmű gerincét elbeszélések, novellák, kisregények alkotják. Mészöly több esszé-, publicisztika-, dráma- és mesekötet szerzője. A korai rövidprózát a határozott szituációrajz, fegyelmezett szerkesztés, erőteljes atmoszféra jellemzi. A tömörítés, a távolságtartó narráció, a bölcseleti beállítottság és a formafegyelem szinte minden pályaszakasz meghatározója.

A Magasiskola (1956) a solymásztelep megjelenítésével a dokumentum tényszerűségét és a parabola utalásosságát egyesíti. Az atléta halála (1966) francia nyelven jelent meg először, majd a magyar kiadással egy időben német nyelven is. A Jelentés öt egérről (1967) realisztikus pontosságú, szilárd szerkesztésű s egyben példázatos történetek. „A szenvedélyes érdekeltség drámáját” követi az ószövetségi templomi nyomozó története, a Saulus (1968). E regényben a koncentrált elbeszélés, a parabolisztikus jelentéssűrítés a létélményt, személyiségállapotot nem mint pszichológiai anyagot, hanem formaalakító műalkotáselemet működteti. Az Alakulások (1975) két és fél évtized rövidprózáját átfogó, reprezentatív elbeszélés-gyűjtemény, a megújuló magyar próza sajátos dokumentuma. A Film (1976) regényformája „a kamera és rendezés reális fikcióvá” tételéből származik. A tágasság iskolája (1977), valamint az Érintések (1980) esszék, filozofikus fragmentumok, művészeti, elméleti reflexiók gyűjteményei.

A ’70-es évek második felének prózakoncepciójában változatlanul megtartja jelentőségét az utalásos beszéd, ám mindinkább a helyzetek, idősorok rétegessége, a folyamatos narrációt, az epikus kontinuitást felváltó töredékesség lesz jellemző. A különböző időkben-terekben folyó eseménysorok párhuzamos, egyidejűsítő elbeszélése válik meghatározóvá a Megbocsátás (1984) című kisregényben, a kilencvenes évek rövidprózájában és a Családáradás (1995) című regényben is.

1990 szeptemberétől a Magyar Írószövetség elnökségi tagja. 1991-ben a Budapesti Magisztrátus tagja. 1992 és 1994 között a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító elnöke.

Elhunyt 2001. július 22-én, hamvait 2001. augusztus 23-án helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.

Fontosabb díjak, elismerések:

1986 – Déry Tibor-díj

1988 – Magyar Művészetért Díj

1988 – Örley-díj

1988, 1989, 1991 – Az Év Könyve-díj

1990 – Kossuth-díj

1990 – Kortárs-díj

1990 – Fitz József-díj

1992 – a Nyitott Társadalom Alapítvány Díja

1992 – a Soros Alapítvány Életműdíja

1995 – a Soros Alapítvány Díja

1996 – a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje csillaggal

 

Az életrajzot Thomka Beáta írta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

Vadvizek. Novellák. Pécs. 1948. Batsányi Társaság.

A bánatos medve. Bp. 1954. Ifjúsági, 12 p. (Leporelló.)

Hétalvó puttonyocska. Mesék. Bp. 1955. Ifjúsági.

Sötét jelek. Elbeszélések, mesék. Bp. 1957. Magvető.

Fekete gólya. Ifjúsági regény. Bp. 1960. Móra. = 3. kiad.: Bp. 1984. Móra, 256 p.

A hiú Cserép-királykisasszony. Ill.: Karátson Gábor. Bp. 1964. Móra, 32 p. (Kispajtások Mesekönyve.)

Az elvarázsolt tűzoltózenekar. Mesék kicsiknek és nagyoknak. Bp. 1965. Móra.

Az atléta halála. Regény. Bp. 1966. Magvető. = Pécs–Pozsony. 1998. Jelenkor–Kalligram, 233. p. (Mészöly Miklós Művei.)

Jelentés öt egérről. Novellák. Bp. 1967. Magvető.

Saulus. Regény. Bp. 1968. Magvető. = Pécs–Pozsony. 1999. Jelenkor–Kalligram, 167 p. (Mészöly Miklós Művei.) = Utószó és jegyzetek: Thomka Beáta. Pécs. é. n. Alexandra, 136. p. (Klasszikusok Diákoknak.)

Pontos történetek, útközben. Regény. Bp. 1970. Magvető. = Pécs–Pozsony. 2001. Jelenkor–Kalligram, 275 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Alakulások. Kisregények, mesék, novellák. Bp. 1975. Szépirodalmi.

A pipiske és a fűszál. Mesék. Bp. 1976. Móra.

Film. Regény. Bp. 1976. Magvető. = Pécs–Pozsony. 2002. Jelenkor–Kalligram, 168 p. (Mészöly Miklós Művei.)

A tágasság iskolája. Esszék. Bp. 1977. Szépirodalmi.

Kerti hangverseny. Mese. Bp. 1977. Móra.

Reggel a tanyán. Rajzok: Balogh Péter. Bp. 1978. Móra, 12 p. (Leporelló.)

Bunker. Az ablakmosó. Drámák. Bp. 1979. Magvető.

Szárnyas lovak. Novellák, riportok. Bp. 1979. Szépirodalmi.

Érintések. Esszék. Bp. 1980. Szépirodalmi, 266 p. = Pécs–Pozsony. 2000. Jelenkor–Kalligram, 174 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Az elvarázsolt tűzoltó-zenekar és más mesék. Bp. 1980. Móra, 312 p.

Jelentés egy sosevolt cirkuszról és más mesék. Bp. 1980.

Esti térkép. Kiemelések. Versek. Bp. 1981. Szépirodalmi, 104 p.

Megbocsátás. Kisregény. Bp. 1984. Szépirodalmi.

Magasiskola. Regények és elbeszélések. Bukarest. 1985. Kriterion, 344 p.

Merre a csillag jár? Novellák. Bp. 1985. Szépirodalmi.

Sutting ezredes tündöklése. Novellák. Bp. 1987. Szépirodalmi. = Pécs–Pozsony. 2003. Jelenkor–Kalligram, 192 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Volt egyszer egy Közép-Európa. Kisregények, novellák. Bp. 1989. Szépirodalmi.

A pille magánya. Esszék. Pécs. 1989. Jelenkor. = Jav., bőv. kiad. Pécs. 2006. Jelenkor, 616 p. (Mészöly Miklós Művei.)

A negyedik út. Esszék, publicisztika. Szombathely. 1990. Életünk, 309 p. = Szombathely. 2003. Életünk–Faludi Ferenc Alapítvány, 306 p.

Wimbledoni jácint. Novellák. Bp. 1990. Szépirodalmi, 117 p. = Pécs. 2004. Jelenkor. (Mészöly Miklós Művei 12.)

Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról. Végleges változatok a hagyatékból. Novellák. Bp. 1991. Szépirodalmi.

Az én Pannóniám. Szekszárd. 1991. Babits, 207 p.

Elégia. Bp. 1991. Helikon. = Pécs–Pozsony. 1997. Jelenkor–Kalligram, 159 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Bolond utazás. Történetek. Bp. 1992. Századvég, 321 p. = Pécs–Pozsony. 2004. Jelenkor–Kalligram, 164 p.

Lassan minden. Drámák, játékok. Bp. 1994. Századvég. (Mészöly Miklós Összegyűjtött Művei 2.)

Otthon és világ. Esszék. Pozsony. 1994. Kalligram.

Családáradás. Regény. Pozsony. 1995. Kalligram. = Családáradás (beszély). Szerk.: Wilheim András. Pécs. 2008. Jelenkor, 152 p. (Mészöly Miklós Művei 17.)

Idegen partokon. Elbeszélések. Pécs. 1995. Jelenkor. (Mészöly Miklós Művei.) = Pécs. 2005. Jelenkor, 204 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Hamisregény. Változatok a szép reménytelenségre. Pécs. 1995. Jelenkor. (Mészöly Miklós Művei.)

Judenbuche/Zsidóbükk. Szárnyas lovak/Geflügelte Pferde. Kétnyelvű sorozat Mészöly Miklós és Anette von Droste-Hülshoff elbeszéléseiből. 1995. Medaillon.

Megbocsátás. – Merre a csillag jár? Pécs–Pozsony. 1997. Jelenkor–Kalligram, 136 p. (Mészöly Miklós Művei 5.) = Pécs. 2005. Jelenkor, 140 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Az ember, akit megölt. Esszé. Bp. 1998. Pont, 172. p.

Mesék. Pécs–Pozsony. 1998. Jelenkor–Kalligram, 356 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Párbeszédkísérlet. Pozsony. 1999. Kalligram, 242 p.

Pannon töredék. Bp. 2002. Trikolor, 273. p. (Örökségünk.)

Séta, évgyűrűkkel. Mészöly Miklós és Szederkényi Ervin levelezése. Szerk.: Nagy Boglárka. Pécs. 2004. Jelenkor, 160 p.

Volt idő. Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése. Pécs. 2005. Pro Pannonia.

Műhelynaplók. Pozsony. 2007. Kalligram, 929 p.

Pannon töredék. Novellák. Pécs. 2007. Jelenkor, 200 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Az istálló. Szépprózák. Pécs. 2008. Jelenkor, 168 p. (Mészöly Miklós Művei 18.)

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

Once there was a Central Europe. [Rövidprózák.] Ford.: Tezla Albert. Bp. 1997. Corvina.

cseh

Smrt atleta. [Az atléta halála.] Ford.: M. Reinerová. Prága. 1970. Odeon.

dán

En sportsmands dod. [Az atléta halála.] Ford.: E. Juncker Ratel. Koppenhága. 1967. Sanleren.

észt

Sportlase surm. – Saulus. [Az atléta halála. – Saulus.] Ford.: E. Ramat. Tallinn. 1988. Veskisi Leidei.

finn

Saulus. [Saulus.] Ford.: A.-M. Raittila. Helsinki. 1974. Kivjayhtymä.

francia

Mort d’ un athlète. [Az atléta halála.] Ford.: M. Courault–Georges Kassai. Párizs. 1965. èd du Seuil.

Saül ou le porte des brebis. [Saulus.] Ford.: A. M. de Backer–Georges Kassai. Párizs. 1971. èd du Seuil.

Par oùl ’ étoile passe? [Rövidprózák.] Ford.: J. Desse–T. Szende. Párizs. 1989. èd. Hystrix.

Variations désenchantées. Pseudo-roman. Ford.: Kassai György. Párizs. 1994.

lengyel

Saul z Trsu. [Saulus.] Ford.: C. Mondral. Varsó. 1970. Pax.

Smierć rekordity. [Az atléta halála.] Ford.: K. Pisarska. Varsó. 1971. Pax.

Czarny boczan. [Fekete gólya.] Ford.: C. Mondral. Varsó. 1974. Nasza Ksiegarnia.

német

Der Tod des Athleten. [Az atléta halála.] Ford.: Sebestyén Gy. München–Bécs. 1966. Carl Hanser.

Saul. [Saulus.] Ford.: B. Frischmuth. München–Bécs. 1970. Carl Hanser.

Saulus. [Saulus.] Ford.: H.-H. Paetzke. Lipcse. 1970. Benno Verlag.

Gestaltungen. [Rövidprózák.] Ford.: B. Frischmuth. Berlin. 1975. Literarisches Colloquium.

Landkarte mit Rissen. Erzählungen. [Rövidprózák.] Ford.: H. Grosche. München–Bécs. 1976. Carl Hanser.

Rückblenden. [Film.] Ford.: H. Grosche. München. 1980. Carl Hanser.

Hohe Schule. [Rövidprózák.] Ford.: H. Skierecki. Berlin. 1981. Volk und Welt.

Gepflügelte Pferde. Geschichten aus Mitteleuropa. [Rövidprózák.] Ford.: H. Grosche–E. Haldiman–H. Skierecki. München. 1991. Carl Hanser.

Judenbuche/Zsidóbükk. Szárnyas lovak/Geflügelte Pferde. Kétnyelvű sorozat Mészöly Miklós és Anette von Droste-Hülshoff elbeszéléseiből. 1995. Medaillon.

Familienflut. Roman. [Családáradás.] Ford.: Hans Skirecki. Utószó: Nádas Péter. München. 1997. Babel Verlag.

olasz

Saulo. [Saulus.] Ford.: M. D’Alessandro. Utószó: Radnóti Sándor. Róma. 1987. Ed. e/o.

román

Zona interziša. [Pontos történetek, útközben.] Ford.: C. Berivouescu. Bukarest. 1974. Univers.

Oh, che bella notte. Trei nuvele pentru u portret. [Rövidprózák.] Ford.: Constantin Olariu. Utószó: Bogdan Lefter. Bp. 1996. Pont Publishers.

spanyol

Saul o la puerte de las Ovejas. [Saulus.] Ford.: J. Bignozzi. Előszó: Sipos Gyula. Barcelona. 1977. Grijalba.

szlovák

Cestovné vyjavy. [Pontos történetek, útközben.] Ford.: K. Wlachovski. Pozsony. 1973. Tatran.

Domov a š vet. Eseje a studie. [Esszék, tanulmányok.] Ford.: Katarina Králová. Szerk.: Szigeti László. Pozsony. 1995. Kalligram. (Edícia Domino.)

Samota motýla. Výběr eseju z let 1960–1995. [Esszék, tanulmányok.] Ford.: Anna Valentová. Pozsony. 1995.

 

A bibliográfiát összeállította Thomka Beáta.

 

Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Thomka Beáta: Mészöly Miklós. Monográfia. Pozsony. 1995. Kalligram.

Szakirodalom

Önálló kötetek

Jenei László (szerk.): Mészöly Miklós irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia 1943–1988. Miskolc. 1989. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

Alexa Károly–Szörényi László (szerk.): „Tagjai vagyunk egymásnak.” A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai. Bp. 1991. Szépirodalmi–Európa Alapítvány.

Thomka Beáta: Mészöly Miklós. Pozsony. 1995. Kalligram. (Tegnap és Ma.)

Grendel Lajos: A tények mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája. Pozsony. 2002. Kalligram, 96 p.

Fogarassy Miklós (szerk.): Magasiskola. In memoriam Mészöly Miklós. Bp. 2004. Nap, 400 p. (In memoriam és Emlékezet 40.)

N. Tóth Anikó: Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához. Bp. 2006. Pesti Kalligram, 310 p.

Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatás-alakzatok Mészöly Miklós írásművészetében. Pozsony. 2006. Kalligram, 112 p.

Ambrus Lajos, Prágai Tamás (szerk.): Mészöly Miklós. Bp. 2006. Napkút Kiadó, 146 p. + CD (Hang-kép-írás)

Thomka Beáta: Prózai archívum. Szövegközi műveletek. Bp. 2007. Kijárat, 168 p.

Fogarassy Miklós: „Még nem kelt fel a nap”. Mészöly Miklós Elégiája. Pozsony–Bp. 2009. Kalligram–Pesti Kalligram, 96 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Pályi András: Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről. Alföld, 1968/6.

Béládi Miklós: Jelentés egy íróról. Elbeszélés vagy „szöveg”? = B. M.: Érintkezési pontok. Bp. 1974. Szépirodalmi, 533–556. p.; 556–563. p.

Balassa Péter: Passió és állathecc. Mészöly Miklós Filmjéről és művészetéről. = B. P.: A színeváltozás. Bp. 1982. Szépirodalmi, 302–343. p.

Béládi Miklós: A tények parabolája. Az elbeszélő illetékessége. Az epika megtisztítása és felvezetése. = B. M.: Válaszutak. Bp. 1983. Szépirodalmi, 288–324. p.

Csűrös Miklós: A tágasság pátosza. Az esszéíró Mészöly Miklós. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp. 1984. Szépirodalmi.

Balassa Péter: A cselekmény rejtélye mint anekdotikus forma. (A Megbocsátás című kötetről.) = B. P.: Észjárások és formák. Elemzések és kritikák újabb prózánkról. 1978–1984. Bp. 1985. Tankönyvkiadó, 105–127. p.

Thomka Beáta (szerk.): Mészöly Miklós művészete. Tanulmányok. 18–19. füzet. [Balassa P., Szörényi L., Thomka B., Fogarassy M., Boros G., Máté J. Gy., Utasi Cs., Ladányi I., Piszár Á., Pozsvai Gy. tanulmányai.] Újvidék. 1986. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Könczöl Csaba: Kórtani makettünk: Mészöly Miklós. A pontosság romantikusa. = K. Cs.: Tükörszoba. Bp. 1986. Szépirodalmi, 202–237. p.

Pályi András: Sutting ezredes tündöklése. Kritika, 1988/9.

Fogarassy Miklós: A lappangó történetek közös természete. (A Volt egyszer egy Közép-Európa című kötetről.) Jelenkor, 1990/1.

Mészöly Miklós hetvenéves. Jelenkor, 1991/1.

Radnóti Sándor: Az elmaradt apoteózis. (A Saulus című kötetről.) = R. S.: Recrudescunt vulnera. Bp. 1991. Cserépfalvi.

Tolcsvai Nagy Gábor: Állat, ember, szolidaritás. Mészöly Miklós állatmotívumairól. Pannonhalmi Szemle, 1994/4.

Károlyi Csaba: Rekonstrukciók. Mészöly Miklós művészetéről. = K. Cs.: Ellakni, nézelődni. Bp. 1994. Pesti Szalon.

Mészöly Miklós 75 éves. [Bacsó B., Pályi A., Radics V., Márton L., Szirák P., Mészáros S. és mások tanulmányaival.] Kalligram, 1996/1. [Különszám.] 148 p.

Márton László: Börcsök úr agancsnyelvű késeinek művészi elrendezése. (A Családáradás című kötetről.) Kalligram, 1996/1. 48–52. p.

Kulcsár-Szabó Zoltán: „A múltnál úgyse tudunk jobban hullámozni.” A Családáradás javaslata a Mészöly-olvasásra. Kalligram, 1996/1. 52–57. p.

Bacsó Béla: „Egy lappangó történet természete.” Mészöly Miklós: Családáradás. Kalligram, 1996/1. 57–63. p.

Szirák Péter: Hamiskritika: áradás. (A Hamisregény című kötetről.) Kalligram, 1996/1. 63–65. p.

Albert Pál: A bűntudat évszaka. (A Saulus című kötetről.) – Egy (mifelénk) korszakos regényről. (A Film című kötetről.) = A. P.: Alkalmak. Bp. 1997. Kortárs.

Thomka Beáta: Elődök, kortársak, Mészöly. – Fragmentumszerűség, nyitottság. – Kijegyzések, beragasztások, törmelékek. = T. B.: Glosszárium. Debrecen. 2003. Csokonai, 19–30. p., 130–140. p. (Alföld Könyvek.)

 

A szakirodalmat összeállította Thomka Beáta, kiegészítette Nagy Boglárka.

 

Festmény

Fotók

Borítók

Kéziratok

Szakértő

Ajánlott honlapok