Mészöly Miklós

Digitalizált művek

Tematikus keresés

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Mészöly Miklós (Szekszárd, 1921. január 19. – Budapest, 2001. július 22.)

Kossuth-díjas író. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

*

Eredeti családi neve Molnár Miklós (1948-ban veszi fel írói névként az egyik felmenő ág Mészöly vezetéknevét).

Szekszárdon született 1921. január 19-én. 1938 és 1942 között a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi és Államtudományi Karának hallgatója, ahol jogászdoktori oklevelet szerez. 1943–44-ben frontkatona, szerbiai fogságban van. 1944-től munkásként, terménybegyűjtőként, malomellenőrként dolgozik. 1947–48-ban Szekszárdon laptulajdonos. 1951–52-ben a Bábszínház dramaturgja. 1956-tól szabadfoglalkozású író.

Az életmű gerincét elbeszélések, novellák, kisregények alkotják. Mészöly több esszé-, publicisztika-, dráma- és mesekötet szerzője. A korai rövidprózát a határozott szituációrajz, fegyelmezett szerkesztés, erőteljes atmoszféra jellemzi. A tömörítés, a távolságtartó narráció, a bölcseleti beállítottság és a formafegyelem szinte minden pályaszakasz meghatározója.

A Magasiskola (1956) a solymásztelep megjelenítésével a dokumentum tényszerűségét és a parabola utalásosságát egyesíti. Az atléta halála (1966) francia nyelven jelent meg először, majd a magyar kiadással egy időben német nyelven is. A Jelentés öt egérről (1967) realisztikus pontosságú, szilárd szerkesztésű s egyben példázatos történetek. „A szenvedélyes érdekeltség drámáját” követi az ószövetségi templomi nyomozó története, a Saulus (1968). E regényben a koncentrált elbeszélés, a parabolisztikus jelentéssűrítés a létélményt, személyiségállapotot nem mint pszichológiai anyagot, hanem formaalakító műalkotáselemet működteti. Az Alakulások (1975) két és fél évtized rövidprózáját átfogó, reprezentatív elbeszélés-gyűjtemény, a megújuló magyar próza sajátos dokumentuma. A Film (1976) regényformája „a kamera és rendezés reális fikcióvá” tételéből származik. A tágasság iskolája (1977), valamint az Érintések (1980) esszék, filozofikus fragmentumok, művészeti, elméleti reflexiók gyűjteményei.

A ’70-es évek második felének prózakoncepciójában változatlanul megtartja jelentőségét az utalásos beszéd, ám mindinkább a helyzetek, idősorok rétegessége, a folyamatos narrációt, az epikus kontinuitást felváltó töredékesség lesz jellemző. A különböző időkben-terekben folyó eseménysorok párhuzamos, egyidejűsítő elbeszélése válik meghatározóvá a Megbocsátás (1984) című kisregényben, a kilencvenes évek rövidprózájában és a Családáradás (1995) című regényben is.

1990 szeptemberétől a Magyar Írószövetség elnökségi tagja. 1991-ben a Budapesti Magisztrátus tagja. 1992 és 1994 között a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító elnöke.

Elhunyt 2001. július 22-én, hamvait 2001. augusztus 23-án helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.

Fontosabb díjak, elismerések:

1982 – Aszú-díj (Mozgó Világ)

1986 – Déry Tibor-díj

1988 – Magyar Művészetért Díj

1988 – Örley-díj

1988, 1989, 1991 – Az Év Könyve-díj

1990 – Kossuth-díj

1990 – Kortárs-díj

1990 – Fitz József-díj

1992 – a Nyitott Társadalom Alapítvány Díja

1992 – a Soros Alapítvány Életműdíja

1994 – Üveggolyó-díj (Írók Boltja)

1995 – a Soros Alapítvány Díja

1996 – a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje csillaggal

 

Az életrajzot Thomka Beáta írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Vadvizek. Novellák. Pécs. 1948. Batsányi Társaság, 61 p. = Budapest. 2018. Jelenkor. (Mészöly Miklós Művei.)

A bánatos medve. Mese. Ill.: Demjén Zsuzsa. Budapest. 1954. Ifjúsági, 12 p. (Leporelló.) = Ill.: Falcione Sarolta. Szeged. 2002. Universum, 8 p.

Hétalvó puttonyocska. Mesék. Budapest. 1955. Ifjúsági, 107 p.

Sötét jelek. Elbeszélések, mesék. Budapest. 1957. Magvető, 379 p. =
Budapest. 2019. Jelenkor, 464 p. (Mészöly Miklós Művei.) 

Fekete gólya. Ifjúsági regény. Ill.: Würtz Ádám. Budapest. 1960. Móra, 234 p. = Pécs–Pozsony. 2005. Jelenkor–Kalligram, 241 p. (Mészöly Miklós Művei.)

A hiú Cserép-királykisasszony. Mesék. Ill.: Karátson Gábor. Budapest. 1964. Móra, 32 p. (Kispajtások Mesekönyve.)

Az elvarázsolt tűzoltózenekar. Mesék kicsiknek és nagyoknak. Ill.: Csermák Tibor. Budapest. 1965. Móra, 133 p.

Az atléta halála. Regény. Budapest. 1966. Magvető, 254 p. = Budapest. 2017. Jelenkor, 216 p. (Mészöly Miklós Művei).

Jelentés öt egérről. Novellák. Budapest. 1967. Magvető, 294 p. = Budapest. 2020. Jelenkor, 296. p

Saulus. Regény. Budapest. 1968. Magvető, 156 p. = Budapest. 1975. Magvető, 167 p. (Magvető Zsebkönyvtár.) = Budapest. 1988. Szépirodalmi, 165 p. = Pécs–Pozsony. 1999. Jelenkor–Kalligram, 168 p. (Mészöly Miklós Művei.) = Budapest. 1999. Pont, 198 p. (Conflux.) = Pécs. [2000.] Alexandra. 136 p. (Klasszikusok diákoknak műelemzéssel.) = Budapest. 2015. Jelenkor, 155 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Pontos történetek, útközben. Regény. Budapest. 1970. Magvető, 321 p. = Pécs–Pozsony. 2001. Jelenkor–Kalligram, 372 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Szomorú, vidám. Mese. Ill.: Reich Károly. Budapest. 1974. Móra, 8 p. (Leporelló.)

Alakulások. Kisregények, mesék, novellák. Budapest. 1975. Szépirodalmi, 826 p.

A pipiske és a fűszál. Mesék. Ill.: Reich Károly. Budapest. 1976. Móra, 50 p.

Film. Regény. Bp. 1976. Magvető, 220 p. = Budapest. 2015. Jelenkor, 153 p. (Mészöly Miklós Művei.)

A tágasság iskolája. Esszék. Budapest. 1977. Szépirodalmi, 374 p. = Bp. 1993. Szépirodalmi, 352 p.

Kerti hangverseny. Mese. Ill.: Würtz Ádám. Budapest. 1977. Móra, 22 p.

Reggel a tanyán. Mese. Ill.: Balogh Péter. Budapest. 1978. Móra, 12 p. (Leporelló.)

Bunker. Az ablakmosó. Drámák. Budapest. 1979. Magvető, 179 p.

Szárnyas lovak. Novellák, riportok. Budapest. 1979. Szépirodalmi, 281 p.

Érintések. Esszék. Budapest. 1980. Szépirodalmi, 266 p. = Pécs–Pozsony. 2000. Jelenkor–Kalligram, 174 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Az elvarázsolt tűzoltó-zenekar és más mesék. Ill.: Egyed László. Budapest. 1980. Móra, 312 p.

Esti térképKiemelések. Versek. Budapest. 1981. Szépirodalmi, 104 p.

Megbocsátás. Kisregény. Budapest. 1984. Szépirodalmi, 81 p.

Magasiskola. Regények és elbeszélések. Bukarest. 1985. Kriterion, 344 p.

Merre a csillag jár? Novellák. Budapest. 1985. Szépirodalmi, 281 p.

Sutting ezredes tündöklése. Novellák. Budapest. 1987. Szépirodalmi, 198 p. = Pécs–Pozsony. 2003. Jelenkor–Kalligram, 192 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Volt egyszer egy Közép-Európa. Kisregények, novellák. Budapest. 1989. Szépirodalmi, 631 p.

A pille magánya. Esszék. Pécs. 1989. Jelenkor, 228 p. = Jav., bőv. kiad. Pécs. 2006. Jelenkor, 616 p. (Mészöly Miklós Művei.)

A negyedik út. Esszék, publicisztika. Szombathely. 1990. Életünk, 309 p. = Pécs. 2010. Jelenkor, 388 p.

Wimbledoni jácint. Novellák. Budapest. 1990. Szépirodalmi, 117 p. = Pécs–Pozsony. 2004. Jelenkor–Kalligram, 162 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról. Végleges változatok a hagyatékból. Novellák. Budapest. 1991. Szépirodalmi, 174 p.

Az én Pannóniám. Elbeszélések, regényrészlet, versek. Szekszárd. 1991. Babits, 207 p. = Szekszárd. 2004. Babits, 339 p.

Elégia. Vers. Bp. 1991. Helikon, 34 p. = Pécs–Pozsony. 1997. Jelenkor–Kalligram, 159 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Bolond utazás. Történetek. Bp. 1992. Századvég, 321 p. = Pécs–Pozsony. 2004. Jelenkor–Kalligram, 164 p.

Lassan minden. Drámák, játékok. Bp. 1994. Századvég, 361 p. (Mészöly Miklós Összegyűjtött Művei 2.)

Otthon és világ. Esszék. Pozsony. 1994. Kalligram, 498 p.

Családáradás. Regény. Pozsony. 1995. Kalligram, 152 p. = Családáradás (beszély). Szerk.: Wilheim András. Pécs. 2008. Jelenkor, 149 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Idegen partokon. Elbeszélések. Pécs. 1995. Jelenkor, 200 p. (Mészöly Miklós Művei.) = Pécs. 2005. Jelenkor, 204 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Hamisregény. Változatok a szép reménytelenségre. Pécs. 1995. Jelenkor, 295 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Oh, che bella notte, Elbeszélések. Budapest. 1997. Pont, 203 p. (Conflux.)

Judenbuche/Zsidóbükk.  Szárnyas lovak/Geflügelte Pferde. Kétnyelvű sorozat Mészöly Miklós és Anette von Droste-Hülshoff elbeszéléseiből. 1995. Medaillon, 173 p.

Megbocsátás. – Merre a csillag jár? Pécs–Pozsony. 1997. Jelenkor–Kalligram, 136 p. (Mészöly Miklós Művei.) = Pécs. 2005. Jelenkor, 140 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Az ember, akit megölt. Esszé. Budapest. 1998. Pont, 172 p. (Conflux.)

Mesék. Ill.: Szenes Zsuzsa. Pécs–Pozsony. 1998. Jelenkor–Kalligram, 356 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Párbeszédkísérlet. Mészöly Miklós és Szigeti László beszélgetése. Pozsony. 1999. Kalligram, 242 p.

Pannon töredék. Budapest. 2002. Trikolor, 273 p. (Örökségünk.)

Séta, évgyűrűkkel. Mészöly Miklós és Szederkényi Ervin levelezése. Szerk.: Nagy Boglárka. Pécs. 2004. Jelenkor, 160 p.

Volt idő. Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése. Szerk.: Tüskés Tibor. Pécs. 2005. Pro Pannonia, 198 p.

Műhelynaplók. Szerk.: Nagy Boglárka és Thomka Beáta. Pozsony. 2007. Kalligram, 929 p.

Pannon töredék. Novellák. Pécs. 2007. Jelenkor, 200 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Az istálló. Szépprózák. Pécs. 2008. Jelenkor, 168 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Színházon kívül. Drámák. Pécs. 2010. Jelenkor, 496 p. (Mészöly Miklós Művei.)

Sólymok csillagvilága. Regény, esszék. Budapest. 2016. Jelenkor, 165 p. (Mészöly Miklós Művei.)

A bilincs a szabadság legyen. Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezése. Szerk.: Nagy Boglárka. Budapest. 2017. Jelenkor, 891 p.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

Once there was a Central Europe. [Rövidprózák.] (Ford.: Albert Tezla.) Budapest. 1997. Corvina Kiadó, 244 p.

Death of an athlete. [Az atléta halála.] (Ford.: Tim Wilkinson.) Liverpool. 2012. Bluecoat Press, 190 p.

bolgár

Савел.  [Saulus.] (Ford.: Martin Hristov.) Szófia. 2017. Ergo, 168 p. 

Прози. [Rövidprózák.] (Ford.: Nikolaj P. Bojkov.) Szófia. 2003. Sonm, 264 p. 

cseh

Smrt atleta. [Az atléta halála.] (Ford.: Magda Reinerová.) Prága. 1970. Odeon. 188 p. 

Samota motýla. Výběr esejů z let 1960-1995 . [Esszék, tanulmányok.] (Ford.: Anna Valentová; vál.: Szigeti László.) Pozsony. 1995. Kalligram, 326 p.

dán

En sportsmands dod. [Az atléta halála.] (Ford.: Elsebeth Juncker Ratel.) Koppenhága. 1967. Samleren, 183 p.

észt

Sportlase surm; Saulus. [Az atléta halála; Saulus.]  (Ford.: Leidi Veskis.)Tallinn. 1988. Eesti Raamat, 253 p.

finn

Saulus. [Saulus.] (Ford.: Anna-Maija Raittila). Helsinki. 1974. Kirjayhtymä, 59 p. (Arena.)

Urheilijan kuolema. [Az atléta halála.] (Ford.: Anna Tarvainen.) Helsinki. 1999. Taifuuni, 240 p.

Repeämiä kartassa. [Rövidprózák.] (Ford.: Heli Mäkeläinen; szerk.: Tuomo Lahdelma.) Jyväskylä. 2007. Kampus Kustannus, 121 p.

francia

Mort d’ un athlète. [Az atléta halála.] (Ford.: Marcel Courault; Georges Kassai.) Párizs. 1965. èd du Seuil, 186 p.

Saul ou la porte des brebis. [Saulus.] (Ford.: Anne-Marie de Backer; Georges Kassai.) Párizs. 1971. èd du Seuil, 170 p.

Par où l'étoile passe? [Merre a csillag jár?.] [Rövidprózák.] (Ford.: Jacques Desse; Szende Tamás.) Párizs. 1989. èd. Hystrix, 93 p.

Variations désenchantées. Pseudo-roman. (Ford.: Georges Kassai.) Párizs. 1994. Phébus, 268 p. 

lengyel

Saul z Tarsu. [Saulus.] (Ford.: Camilla Mondral.) Varsó. 1970. Pax, 388 p.

Śmierć rekordzisty. [Az atléta halála.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1971. Pax, 219 p.

Czarny bocian. [Fekete gólya.] (Ford.: Camilla Mondral.) Varsó. 1974. Nasza Księgarnia, 253 p.

német

Der Tod des Athleten. [Az atléta halála.] (Ford.: Sebestyén György.) München–Bécs. 1966. Hanser, 262 p.

Saul. [Saulus.] (Ford.: Barbara Frischmuth.) München–Bécs. 1970. Carl Hanser, 185 p. = Saulus. [Saulus.] (Ford.: H.-H. Paetzke. Lipcse. 1970. Benno Verlag, 185 p.

Gestaltungen. [Rövidprózák.] (Ford.: Barbara Frischmuth.) Berlin. 1975. Literarisches Colloquium, 64 p.

Landkarte mit Rissen. Erzählungen. [Rövidprózák.] (Ford.: Hildegard Grosche.) München–Bécs. 1976. Hanser, 165 p.

Hohe Schule. [Rövidprózák.] (Ford.: Hans Skirecki.) Berlin. 1981. Volk und Welt, 325 p. 

Geflügelte Pferde. Geschichten aus Mitteleuropa. [Rövidprózák.] (Ford.: Hildegard Grosche, Eva Haldima, Hans Skirecki.) München. 1991. Carl Hanser, 291 p. = Anette von Droste-Hülshoff: Judenbuche. [Zsidóbükk.] - Mészöly Miklós: Geflügelte Pferde. [Szárnyas lovak.] (Ford.: Hans Skirecki.)  Budapest.1995. Medaillon, 173 p. (Medaillon Litera)

Familienflut. Roman. [Családáradás.] (Ford.: Hans Skirecki. Utószó: Nádas Péter.) München. 1997. Babel Verlag, 159 p.

Das verzauberte Feuerwehrorchester. Märchen und Geschichten. [Az elvarázsolt tűzoltózenekar és más mesék] (Ford.: Zsuzsanna Gahse.) Zürich. 1999. Sanssouci, 128 p. 

Rückblenden. [Film.] (Ford.: Hildegard Grosche; előszó: Nádas Péter.) Frankfurt am Main. 1999. Suhrkamp, 172 p. = Frankfurt am Main. 2001. Suhrkamp, 172 p.

olasz

Saulo. [Saulus.] (Ford.: Marinella D'Alessandro; utószó: Radnóti Sándor.) Róma. 1987 . Edizioni Ed. e/o, 163 p. 

orosz

Венгерский новелла. [Magyar novella.] (Ford.: Gusev Jurij Pavlovics.) Budapest. 2000. Pont, 157 p. 

Фильм: роман; Прощение: повесть. (Ford.: Oksana Yakimenko, Alina Shcheglova.) Kalinyingrád. 2020. Phoca Books, 208 p.

román

Zonă interzisă. [Jelentés öt egérről.] (Ford.: Constanța Berivoiescu.) Bukarest. 1974. Univers, 56 p.

Oh, che bella notte. Trei nuvele pentru un portret. [Rövidprózák.] (Ford.: Constantin Olariu; Utószó: Bogdan Lefter.) Budapest. 1996. Pont, 127 p. (Conflux.)

Saul. [Saulus.] (Ford.: Cristina Bâzu.) Budapest. 1998. Pont, 208 p. (Conflux.)

Omul pe care l-a ucis. [Az ember, akit megölt.] (Ford.: Paul Drumaru–Alexandru Skultéty.) Budapest. 1998. Pont, 191 p. (Conflux.)

spanyol

Saul o la puerta de las Ovejas. [Saulus.] (Ford.: Juana Bignozzi. Előszó: Sipos Gyula.) Barcelona. 1977. Grijalbo, 219 p.

szlovák

Cestovné výjavy. [Pontos történetek, útközben.] (Ford.: Karol Wlachovski.) Pozsony. 1973. Tatran, 368 p.

Domov a svet. [Esszék, tanulmányok.] (Ford.: Katarina Králová, szerk.: Szigeti László.) Pozsony. 1995. Kalligram, 301 p. (Edícia Domino.)

 

Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Thomka Beáta: Mészöly Miklós. Monográfia. Pozsony. 1995. Kalligram.

Szakirodalom

Önálló kötetek

Jenei László (szerk.): Mészöly Miklós irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia 1943–1988. Miskolc. 1989. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 106 p.

Alexa Károly–Szörényi László (szerk.): „Tagjai vagyunk egymásnak.” A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai. Budapest. 1991. Szépirodalmi–Európa Alapítvány, 422 p.

Thomka Beáta: Mészöly Miklós. Pozsony. 1995. Kalligram, 222 p. (Tegnap és Ma.)

Müllner András–Odorics Ferenc (szerk.): Megbocsátás. Szeged–Bp. 2001. Pompeji–Osiris, 141 p.

Grendel Lajos: A tények mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája. Pozsony. 2002. Kalligram, 96 p.

Fogarassy Miklós (szerk.): Magasiskola. In memoriam Mészöly Miklós. Budapest. 2004. Nap, 400 p. (In memoriam és Emlékezet 40.)

N. Tóth Anikó: Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához. Budapest. 2006. Pesti Kalligram, 310 p.

Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatás-alakzatok Mészöly Miklós írásművészetében. Pozsony. 2006. Kalligram, 112 p.

Mészöly Miklós. (Szerk. Ambrus Lajos és Prágai Tamás.) Budapest. 2006. Napkút Kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum. 136 p. (Hang–Kép–Írás 1.) (CD-melléklettel.)

Thomka Beáta: Prózai archívum. Szövegközi műveletek. Budapest. 2007. Kijárat, 168 p.

Fogarassy Miklós: „Még nem kelt fel a nap”. Mészöly Miklós Elégiája. Pozsony–Bp. 2009. Kalligram–Pesti Kalligram, 96 p.

Sághy Miklós: A fény retorikája. A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban. Szeged. 2009. Tiszatáj, 212 p.

Tüskés Tibor: Az ablakmosó és a többiek. Tanulmányok, esszék, dokumentumok Mészöly Miklósról. Pécs. 2010. Pro Pannonia, 212 p.

Bagi Zsolt (szerk.): Pontos észrevételek Mészöly Miklóstól Nádas Péterig és vissza. Budapest. 2015. Jelenkor, 266 p.

Vásári Melinda: Hangzó tér. Az érzékiség dimenziói Mészöly, Nádas és Ottlik műveiben. Budapest. 2019. Kijárat, 285 p.

Szolláth Dávid: Mészöly Miklós. Budapest. 2020. Jelenkor, 740 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Béládi Miklós: Az atléta halála. Kritika, 1966/5. 49–52 p.

Pályi András: Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről. Alföld, 1968/6. 78–79 p.

Béládi Miklós: Jelentés egy íróról. Elbeszélés vagy „szöveg”? = B. M.: Érintkezési pontok. Budapest. 1974. Szépirodalmi, 533–556 p.; 556–563 p.

Danyi Magdolna: Beszéd és idézet. Az én-elbeszélés és az idegen tudatok interakciói a Pontos történetek, útközben kompozíciójában. Híd, 1981/11–12. 1374–1382 p.

Balassa Péter: Passió és állathecc. Mészöly Miklós Filmjéről és művészetéről. = In: B. P.: A színeváltozás. Budapest. 1982. Szépirodalmi, 302–343 p.

Béládi Miklós: A tények parabolája. Az elbeszélő illetékessége. Az epika megtisztítása és felvezetése. = In: B. M.: Válaszutak. Budapest. 1983. Szépirodalmi, 288–324 p.

Bori Imre: Mészöly Miklós = B. I.: Bori Imre huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. Újvidék. 1984. Forum, 567-574 p.

Csűrös Miklós: A tágasság pátosza. Az esszéíró Mészöly Miklós. = In: Cs. M.: Színképelemzés. Budapest. 1984. Szépirodalmi, 447-460 p.

Balassa Péter: A cselekmény rejtélye mint anekdotikus forma. (A Megbocsátás című kötetről.) = B. P.: Észjárások és formák. Elemzések és kritikák újabb prózánkról. 1978–1984. Budapest. 1985. Tankönyvkiadó, 105–127 p.

Thomka Beáta (szerk.): Mészöly Miklós művészete. Tanulmányok. 18–19. füzet. [Balassa P., Szörényi L., Thomka B., Fogarassy M., Boros G., Máté J. Gy., Utasi Cs., Ladányi I., Piszár Á., Pozsvai Gy. tanulmányai.] Újvidék. 1986. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Könczöl Csaba: Kórtani makettünk: Mészöly Miklós. A pontosság romantikusa. = In: K. Cs.: Tükörszoba. Budapest. 1986. Szépirodalmi, 202–237 p.

Pályi András: Sutting ezredes tündöklése. Kritika, 1988/9.

Fogarassy Miklós: A lappangó történetek közös természete. (A Volt egyszer egy Közép-Európa című kötetről.) Jelenkor, 1990/1. 86–91 p.

Mészöly Miklós hetvenéves. Jelenkor, 1991/1. 1–96 p.

Takáts József: Megbocsátás: mítoszelemzés. Jelenkor, 1991/7–8. 639–643 p.

Radnóti Sándor: Az elmaradt apoteózis. (A Saulus című kötetről.) = In: R. S.: Recrudescunt vulnera. Budapest. 1991. Cserépfalvi, 129-134 p.

Tolcsvai Nagy Gábor: Állat, ember, szolidaritás. Mészöly Miklós állatmotívumairól. Pannonhalmi Szemle, 1994/4. 90–97 p.

Károlyi Csaba: Rekonstrukciók. Mészöly Miklós művészetéről. = In: K. Cs.: Ellakni, nézelődni. Budapest. 1994. Pesti Szalon, 46-64 p.

Mészöly Miklós 75 éves. [Bacsó B., Pályi A., Radics V., Márton L., Szirák P., Mészáros S. és mások tanulmányaival.] Kalligram, 1996/1. [Különszám.] 148 p.

Márton László: Börcsök úr agancsnyelvű késeinek művészi elrendezése. (A Családáradás című kötetről.) Kalligram, 1996/1. 48–52 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán: „A múltnál úgyse tudunk jobban hullámozni.” A Családáradás javaslata a Mészöly-olvasásra. Kalligram, 1996/1. 52–57 p.

Bacsó Béla: „Egy lappangó történet természete.” Mészöly Miklós: Családáradás. Kalligram, 1996/1. 57–63 p.

Szirák Péter: Hamiskritika: áradás. (A Hamisregény című kötetről.) Kalligram, 1996/1. 63–65 p.

Bazsányi Sándor: A szöveg és az olvasó együtt-mozgása: Kísérlet Mészöly Miklós regényművészetének szintézisére = In: Az újraértett hagyomány. (Szerk. Keresztury Tibor, Mészáros Sándor és Szirák Péter.) Debrecen. 1996. Alföld Stúdió, 127–143 p.

Albert Pál: A bűntudat évszaka. (A Saulus című kötetről.) – Egy (mifelénk) korszakos regényről. (A Film című kötetről.) = In: A. P.: Alkalmak. Budapest. 1997. Kortárs, 158-166 p.

Bíró Ágota: A nő mint narrátor: a szerzőség problémája Mészöly Miklós Az atléta halála című regényében. Iskolakultúra, 2001/1. 23–29 p.

Mészöly Miklós (1921–2001), Jelenkor, 2002/1. 1–127 p. [tematikus összeállítás]

Szolláth Dávid: A példázatosság, az allegorizáló olvasás és a kultusz kérdései a Mészöly- és az Ottlik-kritikában. Jelenkor, 2002/10. 1104–1117 p.

Nagy Boglárka: „Egy séta törmelékei” – Az atléta halála körül. Jelenkor, 2002/1. 114–118 p.

Thomka Beáta: Elődök, kortársak, Mészöly. – Fragmentumszerűség, nyitottság. – Kijegyzések, beragasztások, törmelékek. = In: T. B.: Glosszárium. Debrecen. 2003. Csokonai, 19–30 p., 130–140 p. (Alföld Könyvek.)

Fogarassy Miklós: Pontos történetek – eredeti változatok. Holmi. 2004/1. 97–100 p.

Szentesi Zsolt: Az autentikus létezés lehetőségei a választás jegyében. Mészöly Miklós: Magasiskola. Irodalomtörténeti közlemények, 2006/3–4. 392–415 p.

Kelemen Zoltán: "Az istenek technikája": az elbeszélés rituáléja Mészöly Miklós Közép-Európa-prózájában, Irodalomtörténeti Közlemények. 2006/5. 539–557 p.

Kasznár Veronika Katalin: Az irodalom mint a társadalmi nyilvánosság egy lehetséges médiuma: A nyilvánosság alakzatai Mészöly Miklós Az ablakmosó című drámájában. Literatura, 2006/1. 80–96 p.

Urbanik Tímea: Hídhelyzet és közöttiség Mészöly Miklós írásaiban. Híd, 2007/2. 37–45 p.

Mészöly Miklós. Kalligram, 2007/10. 1–104 p. [tematikus összeállítás]

Győri Orsolya: Mészöly Miklós Sutting ezredes tündöklése című beszélyének szövegköziségéről. Irodalomtörténet, 2008/4. 593–609 p.

Gelencsér Gábor: Módosítások. Mészöly Miklós realizmuselmélete és a hetvenes évek avantgárd dokumentarizmusa. Apertúra, 2009/3.

Szolláth Dávid: „Kelet-Közép-Európát kellene megfogalmaznunk prózában”. Mészöly Miklós nyolcvanas évekbeli esszéiről =In: Thomka-symposion. (Szerk. Kisantal Tamás–Mekis D. János–P. Müller Péter–Szolláth Dávid.) Pozsony. 2009. Kalligram, 288–299 p.

Szörényi László: A Kapitány = In: Sz. L.: "Újzélandot választottam ki új hazámul". Budapest. 2010. Kortárs, 201–222 p.

Bazsányi Sándor–Wesselényi-Garay Andor: "...vakolattal borított – s így nem Látható – festmény..." (Mészöly Miklós Filmjéről). Új Forrás, 2011/6. 70–95 p.

Szentesi Zsolt: A mellérendeltség mint világképet és poétikai alakításmódot szintetizáló regénykonstitutív mozzanat. (Mészöly Miklós: Pontos történetek, útközben). Irodalomtörténeti Közlemények, 2012/3. 324–341 p.

Gerőcs Péter és Dér Asia: privát mészöly. Forrás, 2012/2. 3–27 p.

Dánél Mónika: A másik megértésének (feminin) kudarca. (Mészöly Miklós: Az atléta halála) = In: D. M.: Áttetsző keretek. Az olvasás intimitása. Kolozsvár. 2013. Komp-Press. 255–279 p.

Görözdi Judit: Állóképbe sűrített történet: Mészöly Miklós: Anno (Albumkép régi időkből). Literatura, 2013/1. 59–70 p.

Tanos Márton: Törvény - szöveg - olvasás: a Tóra és a Biblia értelmezése Mészöly Miklós Saulusában. Palócföld, 2014/6. 44-52 p.

Tanos Márton: Saul titkai: vázlat egy regény narrációjának megfejtéséhez - Mészöly Miklós: Saulus. Kortárs, 2014/9. 70-77 p.

Szolláth Dávid: Traumatikus múlt, önreflexív próza és történelmi fikció (Mészöly Miklós: Film, Márton László: Árnyas főutca) = In: Bevésett nevek. (Szerk. Szűcs Teri.) Budapest. 2015. ELTE, 324–337 p.

Angyalosi Gergely: Tovább a damaszkuszi úton. Mészöly Miklós: Saulus. Alföld, 2015/7. 90–97 p.

Szolláth Dávid: A történet visszatérése és a „latin-amerikai szál” a kései Mészöly-prózában, Literatura, 2016/4. 319–334 p.

S. Horváth Géza: Az identitásvesztéstől a személyiségig. Mészöly Miklós: Saulus; Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Literatura, 2017/4. 310–328 p.

Tanos Márton: "Tévedés-e vagy igazság, hogy alattvalók vagyunk?" – Mészöly Miklós Anti-Machiavelli című művének értelmezési lehetőségeiről. Kortárs, 2017/7. 136–147 p.

P. Simon Attila: "az izmaik ölelkeztek egymással" – Az eleven testek megjelenésének szerepe Mészöly Miklós Az atléta halála című regényében = Buda Attila–Palkó Gábor–Pataky Adrienn: "folyékony szobor vagy szilárd szökőkút". Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról. Budapest. 2017. Petőfi Irodalmi Múzeum, 382-404 p.

Szolláth Dávid: Mészöly és társa. A Pontos történetek, útközben és a Mészöly-Polcz munkakapcsolat. Jelenkor, 2018/1. 66–76 p

Keresztesi József: Vízjelek és szellemképek. Mészöly Miklós: Pontos történetek, útközben = In: K. J.: Meteorkövek. Miskolc. 2018. Műút Könyvek, 78–95 p.

Márjánovics Diána: „A kétértelműség bölcsessége” – Saulus-pretextusok a Mészöly-hagyatékban. Irodalomtörténet 2019/4. 448-461 p.

Márjánovics Diána: „a reális élet által szuggerált anyag” – Mészöly Miklós hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Anafora. Časopis za znanost o književnosti. 2019/1. 223–240 p.

Márjánovics Diána: A szuper-realizmus hitelessége. A Pontos történetek, útközben olvasatainak kanonizációs stratégiái = In: Kánon és komparatisztika. A kánonok többszólamúsága. (Szerk. Földes Györgyi–Szávai Dorottya.) Budapest. 2019. Gondolat Kiadó, 239-250 p.

Móser Zoltán: Mészöly Miklósról Tacitus és Cicero segítségével. Tiszatáj, 2020/6. 53-57 p.

Radnóti Zsuzsa: Az elszalasztott lehetőségek (Mészöly Miklós, a drámaíró). Jelenkor, 2020/6. 629–631 p.

P. Müller Péter: Színpadi fogság – tájbéli szabadság (Színházi paradoxonok Mészöly Miklós drámáiban). Jelenkor, 2020/6. 632–644 p.

Szolláth Dávid: Abszurd vagy tragédia? (Mészöly Miklós Beckett-értelmezése és a Bunker). Jelenkor, 2020/6. 645–653 p.

Darida Veronika: Báb vagy színpad? (Mészöly Miklós bábszínháza). Jelenkor, 2020/6. 654–661 p.

Ágoston Zoltán: Az „irodalmi krecliben” (Az ablakmosó körülményei). Jelenkor, 2020/6. 662–667 p.

Mészöly Miklós – az első száz év. [Jenei László, Kelemen Pál, Moklovsky Réka, Vásári Melinda szerkesztésében, Bazsányi Sándor, Márjánovics Diána, Szolláth Dávid, Sándor Iván írásaival és Kelemen Pál–Szkárosi Endre, Márton László–Szigeti László interjúival.] Műút, 2020/075. 4–65 p. [különszám]

Szöllősi Barnabás: A filmíró Mészöly Miklós – A három burgonyabogár, Úton útfélen, Három burgonyabogár, Ami jön –. Literatura, 2020/4. 463–474 p.

Bazsányi Sándor: A Mészöly-értés változásai – in nuce. Élet és irodalom, 2021. jan. 15.

Mészöly Miklós 100. [Ágoston Zoltán, Bazsányi Sándor, Becsik Orsolya, Darvasi László, Demény Péter, Gelencsér Gábor, Krasznahorkai László, Kukorelly Endre, P. Simon Attila írásaival, Komoróczy Géza–Szolláth Dávid interjújával, Móser Zoltán képeivel.] Jelenkor, 2021/1. 1–60 p. [tematikus összeállítás]

Kormos Lili: Áll az idő. Mészöly Miklós: Az atléta halála. Jelen. 2021. febr. 4. 6-7 p.

Mészöly 100. (Összeállítás Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Szemle, 2021/2. 96 p.

 

A szakirodalmat összeállította Thomka Beáta, kiegészítette Nagy Boglárka és Horváth-Márjánovics Diána.

 

 

 

 

 

 

Festmény

Fotók

Borítók

Kéziratok

Szakértő

Ajánlott honlapok

Mészöly Miklós-szócikk a Wikipédián

Mészöly Miklós Egyesület

A szekszárdi Irodalom Háza – Mészöly Miklós Múzeum oldala a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete (www.mire.hu) honlapján