Marsall László

Digitalizált művek

Tematikus keresés

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Marsall László (Szeged, 1933. november 3. – Budapest, 2013. június 25.)
Kossuth- és József Attila-díjas költő. 2005-től haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

*

1933. november 3-án született Szegeden. A család Orosházán, majd 1936-tól Békésen élt. Az apja itt lett főszolgabíró, s bár demokratikus magatartású személy volt, 1945 után népbíróság elé állították, meghurcolták. Édesanyja tanítóképzőt végzett.

A szülők egyetlen gyermeke (tíz évvel korábban született bátyja kiskorában elhunyt) elemi iskoláit Békésen, a gimnáziumot fél évi orosházi tanulás után 1947-től Budapesten, a Werbőczy (később Petőfi) Gimnáziumban végezte. 1952-ben érettségizett jelesen. Leginkább a filozófia érdekelte, de származása és az akkori filozófiaoktatás jellege miatt az ELTE természettudományi karának matematika–fizika szakpárjára iratkozott be. A pedagógus pályára magát alkalmatlannak tartva, három év után formálisan félbehagyta tanulmányait, csak az őt érdeklő szakmai órákra járt be.

Atletizált, majd 10 éven keresztül röplabdázott, sokáig első osztályú csapatban. A magyar válogatottban is helyet kapott. 

Eleinte alkalmi fizikai munkákat végzett, majd 1957-től a Magyar Rádió irodalmi osztályának külső, 1967–1970 között belső munkatársa volt mint műsor-lehallgató és dramaturg. 1970-től szabadfoglalkozású íróként dolgozott.

1956 nyarán menyasszonya, Barth Márta zongora- és énektanár főiskolai tanárának, Spitz Verának közvetítésével ismerkedett meg Weöres Sándorral, akit egész életében mesterének tartott. A forradalomban tevékenyen nem vett részt, de szellemiségéhez mindvégig tartotta magát.

Barth Mártával 1956 decemberében kötöttek házasságot, amely 1960-ban felbomlott. (Hivatalosan 1963-ban váltak el.) 1963-tól volt felesége Borlói Katalin (1939–1988) középiskolai ének-zene karvezető tanár, akitől gyermekei születtek: Balázs (1965–1983) és László (1967–). 1974-ben elváltak. 1976 és 1986 között felesége Vasas Ágnes, aki akkor a Rádió munkatársa volt. Ezt követően élettársa, majd 1995-től haláláig felesége Domokos Kinga volt, a Bartók Béla Konzervatórium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora-művésztanára.

A későn jelentkező alkotók közé tartozott, bár első versei 1940-ből maradtak fenn, és húszéves kora óta (érdemi megjelenési lehetőség nélkül is) folyamatosan írt. Igazi mestere, a költészetben „egyetemi tanárja” Weöres Sándor volt, aki rendszeresen foglalkozott vele. 1958-ban Tellér Gyulával közösen írt tanulmányukat publikálta a Jelenkor (Vizsgálódások a modern költészet területén), s csak ezt követően kezdték vidéki lapok szórványosan közölni verseit. Első kötete, a Vízjelek, csak 1970-ben látott napvilágot.

A hatvanas években tagja volt a Belvárosi Kávéház már legendás hírű értelmiségi társaságának. Válogatott kötetét 1989-ben, a gyűjteményest 2002-ben adták ki. Van egy drámakötete is. Festészettel, grafikával is foglalkozott.

A Magyar Írószövetség örökös tagja, 2000-től haláláig a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt.

Budapesten hunyt el, 2013. június 25-én.

Fontosabb díjak, elismerések:

1984 – József Attila-díj

1987 – Az Év Könyve-jutalom

1991 – Déry Tibor-jutalom

1994 – a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje

2000 – a Magyar Alkotók Országos Egyesülete nagydíja

2000 – Az Év Könyve-jutalom

2002 – Kossuth-díj

2003 – Kortárs-díj

2008 – Arany János-díj

 

Az életrajzot Vasy Géza írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Vízjelek. Versek. Budapest. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 151 p.

Szerelem alfapont. Versek. Budapest. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó, 94 p.

Portáncfigurák. Versek. Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó, 171 p.

Egy világ mintája. Versek. Budapest. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 136 p.

Negyvenegy öregek. Versek. (Ill.: Orosz János.) Budapest. 1988. Magvető Könyvkiadó, 67 p.

Holdraforgó. Válogatott versek. Budapest. 1989. Orpheusz Könyvkiadó, 384 p.

Város papírmadárból. Versek. Budapest. 1993. Cédrus Kiadó, 90 p.

Tatus és szörnyei. Színművek. Budapest. 1999. Orpheusz Kiadó, 195 p.

Pókhálófüggvények. Versek. Budapest. 1998. Nap Kiadó, 168 p.

A megpördített orsó. Versek. Budapest. 2001. Kortárs Kiadó, 71 p.

Szélketrec. Megjelent és meg nem jelent versek. Összegyűjtött versek. Budapest. 2002. Orpheusz Kiadó, 562 p.

Holnapután? Versek. Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 142 p.

Szikrák és tövisek. Versek. Budapest. 2008. Széphalom Könyvműhely, 112 p.

A világba ágazó ember. Kiadatlan versek és dokumentumok. (Előszó: Marsall László Dávid. Szerkesztette, az utószót írta: Domokos Kinga.) Budapest. 2015. Széphalom Könyvműhely, 200 p.

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza.

 

Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Szepes Erika: Az átváltozás kora – avagy Marsall László Utópiába készül. = Sz. E.: Szerep és személyesség. Olvassunk együtt III. Bp. 2003. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Hanti Krisztina: „A szárnyas ember monológja.” Bárka, 2008/3.

Önálló kötetek

Sturm László: Marsall László. Budapest. 2014. MMA Alapítvány, 284 p.

Interjúk, vallomások

Marsall László: Fiatal írók vallomásai – M. L. válasza a szerkesztőség kérdésére. = Új írás, 1969. 8. 76. p.

Szekrényesi Júlia: Beszélgetés fiatal írókkal. = Élet és Irodalom, 1971. 30. 7. p.

Marsall László: Nemzedékem legkülönbjeinek csoportképe a közelmúltból. = Magyar Napló, 1989. december 29. 8. p.

Bárdos Pál: Marsall László angyala. Beszélgetés a költővel. = Hitel, 1994. 4. 34–44. p.

Weöres Sándor levelei Marsall Lászlóhoz. = Hitel, 1994. 12. 16. 18–29. 33. 70. 81. 91. 112.

Marsall László: Fúró utca, útvesztők, csavarintmányok – Curriculum vitae. = Kortárs, 1995. 5. 34–46. p. és Curriculum vitae. Bp., 1995. 255–82. p.

Győrffy László: Marsall László. = Szembenézve. Bp., 1996. 21–33. p.

Marsall László: Folyó és beszéd – a költő saját versét elemzi. = Forrás, 2001. 7/8. 83–86. p.

Szénási Zsófia: Könyv egy lehetséges új tűz- és vízözönről. Beszélgetés Marsall Lászlóval ezredfordulós kiábrándultságáról. = Könyvhét, 2002. április 4. 5. p.

Pósa Zoltán: Borotvaélen lehetséges és lehetetlen határán. = Magyar Nemzet, 2003. okt. 31. 14. p.

Prágai Tamás: Rosszalkodás vers? Beszélgetés Marsall Lászlóval, az idei Kossuth-díj kitüntetettjével. = Szépirodalmi Figyelő, 2002. 2. 72–81. p.

Pósa Zoltán: Az angyalok ihletétől megérintve. Beszélgetés a hetvenéves Marsall Lászlóval. = Magyar Napló, 2003. 12. 27–32. p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Pomogáts Béla: Marsall László versei. = Magyar Műhely, 1969. 35. 40–42. p.

Hernádi Miklós: Egy besorolhatatlan költő. = Élet és Irodalom, 1970. május 2. 11. p.

Pomogáts Béla: Marsall László: Vízjelek. = Kritika, 1970. 6. 60–62. p.

Kiss Dénes: Marsall László: Vízjelek. = Jelenkor, 1970. 11. 1044–1045. p.

Bányai János: Válságos vízjelek. = Híd, 1970. 12. 1240–1245. p. = B. J.: A szó fegyelme, Újvidék, 1972. 166–172. p.

Kenyeres Zoltán: Jegyzetek Tandori Dezsőről és Marsall Lászlóról. = Mozgó világ, 1971. 1. 7–9. p.

Bányai János: A „verskeresés” válságai II. = Híd, 1971. 7–8. 823–832. p. = B. J.: A szó fegyelme, Újvidék, 1972. 173–185. p.

Alföldy Jenő: A vakfolt körül. – Marsall László verseiről. = Tiszatáj, 1973. 4. 88–93. p.

Alföldy Jenő: Korszerű trubadúr. = Élet és Irodalom, 1977. augusztus 20. 11. p. = A. J.: Élménybeszámoló. Bp., 1983. 245–251. p.

Iszlai Zoltán: Költők besorolhatatlanul. = Új Forrás, 1978. 10. 105–110. p.

Gróh Gáspár: Marsall László: Szerelem alfapont. = Alföld, 1978. 8. 90–91. p.

Nagy László: Marsall László [1968]. = Adok néktek aranyvesszőt, Bp., 1979. 175. p.

Dérczy Péter: Árva Sziszifusz. – Vázlat Marsall Lászlóról. = Mozgó világ, 1981. 7. 119–121. p.

Csordás Gábor: Mítoszok ezüstben. = Életünk, 1981. 11. 923–928. p.

Csordás Gábor: Marsall László: Egy világ mintája. = Kortárs, 1987. 7. 153–156. p.

Tandori Dezső: Időkben és mezekben mindenki helyett élni. = Új Írás, 1988. 7. 122–125. p.

Pomogáts Béla: Az ismeretlen valóság vízjelei. = Életünk, 1988. 9. 838–842. p.

Gál Ferenc: Egy világ mintája. = Életünk, 1988. 9. 843–851. p.

Vasadi Péter: „Egy bús lovag” öregjei. = Életünk, 1988. 9. 852–853. p.

Király Katalin: Kegyetlen haza. = Új Írás, 1989. 2. 117–119. p.

Sáry László: Majdnem aleatorikusan. = 2000, 1990. 6. 57–61. p.

Alföldy Jenő: Két sarokpont között. = Tiszatáj, 1991. 12. 92–95. p.

Lator László–Varga Lajos Márton: Életen túli érvényesség. Kritika két hangra. Marsall László: Holdraforgó. = Jelenkor, 1991. 12. 1054–1056. p.

Vasadi Péter: Marsall László holdra forog. = Hitel, 1991. 26. 54–55. p.

Határ Győző: Marsall László: Portáncfigurák. = H. Gy.: Irodalomtörténet, Bp., 1991. 232–234. p.

Keresztury Tibor: Minták és vízjelek. = Alföld, 1992. 4. 58–63. p. = K. T.: Kételyek kora. Bp., 2002. 44–52. p.

Rába György: Valóság és költészet összhangja felé. = Holmi, 1992. 5. 739–742.

Láng Gusztáv: Versek tükrében láthatatlan arc. = Kortárs, 1992. 7. 87–96. p.

Ágh István: Város papírmadárból. = Hitel, 1993. 12. 23–27. p. = Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. Bp., 2000. 259–265. p.

Kovács Júlia: Örökös jelenlétben. = Heti Újság, 1993. december 23. 31. p.

Gittai István: Kötéltáncos kötél nélkül. = Heti Magyarország, 1994. 1. 41. p.

Pomogáts Béla: A szenvedés matematikája. = Vigília, 1994. 2. 132–134. p.

Szincsok György: Egy lehetőség dimenziói. = Jelenkor, 1994. 3. 285–87. p.

Alföldy Jenő: A késleltetett rím. = Forrás, 1994. 4. 45–47. p.

Borcsa János: Az önelemzés szigora. = Alföld, 1994. 7. 75–77. p.

Alföldy Jenő: Város papírmadárból. = Tiszatáj, 1994. 10. 80–84. p.

Vasy Géza: A változó és változatlan. = Tiszatáj, 1994. 10. 84–86. p. = V. G.: Költői világok. Bp. 2003. 346–350. p.

Csoóri Sándor: Egyszál maga nélkül. = Tenger és diólevél I. Bp., 1994. 504–507. p.

Borcsa János: Sokarcú, egységes versvilág. = Szövegszigettenger. Kolozsvár, 1997. 110–115. p.

Pécsi Györgyi: Pókhálófüggvények. = Hitel, 1998. 12. 83–86. p. = P. Gy.: Olvasópróbák 2. Bp., 2003. 113–119. p.

Vasadi Péter: „Öröktől fogva – cseng a bal fülem”. = Üdvösség ideje. Bp., 1998. 121–130. p.

Kovács Béla Lóránt: A lírikus matematikája. = Alföld, 1999. 7. 96–100. p.

Balogh Piroska: f(poesis). (Marsall László: Pókhálófüggvények). = Tiszatáj, 1999. 11. 89–92. p.

Kanizsai Dávid: Léglökéses szitakötő a Forma I. betonján. = Pannon tükör, 2000. 1/2. 85–86. p.

Kemsei István: „Szavak fickós fortyogása”. = Hitel, 2000. 8. 96–104. p. = K. I.: Valamennyi időnk. Bp., 2002. 150–167. p.

Cselényi László: Neoavantgard és posztmodern törekvések az újabb magyar költészetben. = Irodalmi szemle, 2000. 11­/12. 70–85. p.

Ágh István: Egy világ mintája. = Ahogy a vers mibennünk. Bp. 2000. 248–258. p.

Szepes Erika: Az átváltozás kora, avagy Marsall László Utópiába készül. 1. = Parnasszus, 2001. 3. 83–100. p. = Sz. E.: Szerep és személyesség: Olvassunk együtt III. Bp., 2003. 258–294. p.

Szepes Erika: Az átváltozás kora, avagy Marsall László Utópiába készül. 2. = Parnasszus, 2001. 4. 65–87. p. = Sz. E.: Szerep és személyesség: Olvassunk együtt III. Bp., 2003. 258–294. p.

Szepes Erika: Csupasz karácsonyfa – kivert kutya. = Ezredvég, 2001. 6­/7. 47–49. p.

Büki Orsolya–Büki Péter: „A hirtelen elárvulás óráján” – A gyászreakció nyomon követése Marsall László verseiben. = Fordulópont, 13. 2001. 94–104. p.

Cselényi László: Marsall Lászlóról. = Sokágú síp – barangolás az újabb magyar irodalomban. Dunaszerdahely, 2001. 203–205. p.

Csoóri Sándor: Történelem és ember. Marsall László versei 1957–60. Bevezető. = Hitel, 2001. 10. 33–34. p.

Reményi József Tamás: Keserves játékok. = Népszabadság, 2002. ápr. 13. 31. p.

Pomogáts Béla: Az ismeretlen birtokbavétele. = Lyukasóra, 2002. 6. 21. p.

Bedecs László: Hatvan év versei. = Élet és Irodalom, 2002. aug. 9. 24. p.

Alföldy Jenő: Ördögharapást szőrivel, de kell a tömjén is. = Kortárs, 2003. 7. 89–95. p.

Ágh István: Füstben és Rózsakertben. Marsall László 70 éves. = Hitel, 2003. 11. 46–47. p.

Takács Ferenc: Kalandozó. Marsall László: Holnapután? = Népszabadság, Hétvége, 2005. június 11. 11. p.

Hanti Krisztina: Versírás megoldóképlettel. Marsall László: Holnapután? = Új Könyvpiac, 2005. 10. 11. p.

Baán Tibor: Marsall László: Holnapután. = Kortárs, 2005. 11. 119–122. p.

Deák László: Holnapelőtt, holnapután. = Magyar Napló, 2005. 11. 38–39. p.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.

 

Fotók

Borítók

Kéziratok

Szakértő

Ajánlott honlapok