Lengyel Balázs

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Lengyel Balázs (Budapest, 1918. augusztus 21. – Budapest, 2007. február 22.)

Széchenyi- és József Attila-díjas díjas kritikus, író. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

*

Budapesten született, 1918. augusztus 21-én. Középiskolai éveit előbb a Werbőczy, majd a fasori Evangélikus Gimnáziumban kezdte, s a Református Gimnáziumban érettségivel fejezte be 1936-ban. Még ebben az évben megkezdte egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán.

 

1937-ben joghallgatóként belépett az Egyetemi Körbe. Az ebből alakult Márciusi Front munkájában is részt vett, kiáltványának felelős szerkesztője volt. Ebben az időben kötött ismeretséget és barátságot korosztályának demokratikus és antifasiszta elkötelezettségű, idősebb tagjaival: Szabó Zoltánnal, Bibó Istvánnal és másokkal. 1938-ban az ő ötlete alapján jött létre a Szellemi Honvédelem Naptára (a Magyar Nemzet egyik rovata volt). Ennek 1940. évi kötetében Babits Mihály, Cs. Szabó László, Móricz Zsigmond, Szekfű Gyula, Tamási Áron és mások mellett Lengyel Balázs is szerepelt.

Ettől az évtől gyakornok volt a budapesti Pénzügyigazgatóságon. 1940-ben megszerezte a jogi doktorátust. 1942 tavaszán ismerkedett meg Nemes Nagy Ágnessel. 1942 őszétől katonai szolgálatot teljesített, hadműveleti területen volt. 1943-ban először Becsén, azután pedig a Muraközben mint karpaszományos szakaszvezető, hadapród őrmester teljesített szolgálatot. 1943-ban és 1944 elején írása jelent meg a Magyar Csillagban. 1944. április 20-án házasságot kötött Nemes Nagy Ágnessel.

Októberben alakulatát elhagyta, katonaszökevényként Budapestre utazott, ahol sikeres és sikertelen mentőakciókban vett részt.

1945 januárjában, a főváros bevétele után orosz katonák a nyílt utcán elfogták és Gödöllőre vitték. Miután innen Debrecenbe vitték demokratikus katonának, ott leszerelt, és állást kért Erdei Ferenctől, a belügyminisztertől. Ez év áprilisától a Belügyminisztérium elnöki osztályának helyettes vezetője lett. A nemzetgyűlési választások után a VKM Szabadművelődési Osztályán dolgozott. 1946 és 1948 között az Újhold szerkesztője volt. 1947 őszén Nemes Nagy Ágnessel egy ösztöndíj segítségével Rómába és Párizsba utazhatott. 1948 elején megjelent első kötete: A mai magyar líra. Ebben az évben őt is és az Újholdat is sok támadás érte a hivatalossá és egyetlenné váló irodalompolitika részéről; amikor pedig nyár végén hazaérkeztek, már a határon elvették mindkettőjük útlevelét.

1949-ben rendelkezési állományba helyezték, egy ideig hitegették szegedi egyetemi állással (Pedagógiai Főiskola), ám 1950-ben visszamenőleges hatállyal nyugdíjazták.

1950-től alkalmi fordításokból, szerkesztésekből, ifjúsági irodalom írásából (pl.: A szebeni fiúk) tartotta fenn magát; önálló művei, tanulmányai, esszéi, kötetei megjelenéséről szó sem lehetett. 1957 elején letartóztatták, de semmi politikai tevékenységet nem tudtak rábizonyítani. 1958-ban elvált Nemes Nagy Ágnestől, akivel azonban szellemi kapcsolata és barátsága annak haláláig megmaradt.

A hatvanas évek közepétől, ahogyan a politikai nyomás csökkent, újból állást kaphatott, először a Corvina, később pedig a Móra Kiadóban. Megjelenhettek kritikái is, bár második tanulmánykötetére egészen 1972-ig kellett még várni. 1971 áprilisában újból megnősült, második felesége Kerek Veronika, fia ifjabb Lengyel Balázs. Két unokája van.

A hetvenes évek közepétől többször fölvetődött az Újhold valamilyen feltámasztása. 1984-ben a Jelenkor lehetőséget nyújtott Lengyel Balázsnak egy vendégszám megszerkesztésére. S ha a periodikusan megjelenő lap feltámasztására nem is volt meg a lehetőség, a 80-as évek végétől évente kétszer, félévkönyvként Újhold-Évkönyv néven 12 kötete (1991-ig) megjelenhetett.

Lengyel Balázs nyolcadik évtizedében is aktívan részt vett az irodalmi életben, s a különféle lapok szívesen közölték kritikáit, esszéit, emlékezéseit.

2007. február 22-én hunyt el Budapesten.

Fontosabb díjak, elismerések:

1978 – Munka Érdemrend ezüst fokozata

1981 – József Attila-díj

1982 – Állami Ifjúsági Díj

1988 – Déry Tibor-jutalom

1988 – a Magyar Népköztársaság Csillagrendje

1990 – Kosztolányi Dezső-díj (Soros)

1991 – Bölöni-díj

1992 – a Művészeti Alap Irodalmi Díja

1993 – Komlós Aladár-díj

1995 – Széchenyi-díj

1998 – Getz-díj

1998 – Yad Vashem-díj – Jeruzsálem

1998 – Bátorság Érdemérem

2003 – A Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje, polgári tagozat

 

Az életrajzot Buda Attila írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

A mai magyar líra. [Bp.] 1948. Officina, 116 p.

A szebeni fiúk. Ifjúsági regény. Bp. 1952. Ifjúsági, 151 p. (Hazáért és szabadságért.) = 2. (átdolg., bőv.) kiad.: Bp. 1956. Ifjúsági. (Ifjúsági Kiskönyvtár.) = 3. kiad.: Bp. 1967. Móra, 181 p. (Delfin Könyvek.) = 4. kiad.: Bp. 1974. Móra, 198 p. = 5. kiad.: Bp. 1980. Móra, 180 p. (Delfin Könyvek.) = 6. kiad.: Bp. [1988.] Móra, 180 p. = Bp. 1994. Századvég, 148. [2] p. = 7. kiad.: Bp. 1998. Móra, 163. [2] p.

Ezüstgaras. Bp. 1955. Ifjúsági Kiadó, 307 p. = 2. kiad.: Bp. 1964. Móra, 279 p. = 3. kiad.: Bp. 1985. Móra, 324 [2] p. = Bp. 2001. Széphalom, 296 p.

Kicsi Elik vadász lesz. [Bp.] 1957. Móra, 36 p. = 2. kiad.: Bp. 1976. Móra, 38 p. = Bp. 2002. Móra.

Sünkönyv. Bp. 1959. Móra, 17 p. (Liliputi Könyvtár.)

A sárkány-vitorlás dzsunka. Meseregény. (Ut.: L. Rádi Judit.) Bp. 1962. Móra, 82 p.

Volt egy gólyám. Ifjúsági regény. Bp. 1966. Móra, 92 p. = 2. kiad.: Bp. 1979. Móra, 92 p. = Bp. 2003. Móra, 126 p.

A török Magyarországon. (Magyarország a XVI–XVII. században.) Bp. 1971. Móra, 159 p. (Képes Történelem.) = 2. kiad.: Bp. 1975. Móra, 159 p. (Képes Történelem.) = 3. kiad.: Bp. 1978. Móra, 159 p. (Képes Történelem.) = 4. kiad.: Bp. 1983. Móra, 166 p. (Képes Történelem.)

Hagyomány és kísérlet. Válogatott tanulmányok. Bp. 1972. Magvető, 406 p.

Verseskönyvről verseskönyvre. Tanulmányok. Bp. [1977.] Magvető, 285 p. = 2., bőv. kiad.: Bp. [1982.] Magvető, 554 p. = (Vál., szerk.: Mész Lászlóné.) Bp. 2001. Krónika Nova.

Közelképek. Válogatott tanulmányok. Bp. [1979.] Szépirodalmi, 496 p.

Óperencián innen – Óperencián túl. Mesék, történetek, mesefeldolgozások. Bp. 1985. Móra, 285 p.

Egy magatartás története. Esszék. Bp. [1986.] Magvető, 386 p.

Zöld és arany. Tanulmányok. Bp. [1988.] Magvető, 617 p.

Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Pécs. [1990.] Jelenkor, 241 p.

Két Róma. Esszék. Bp. 1995. Balassi, 184 p.

Két sorsforduló. Válogatott esszék. Bp. 1998. Balassi, 333 p.

Újholdak és régi mesterek. Lengyel Balázs leveleskönyve. (Szerk.: Buda Attila.) [Bp. 1999.] Enciklopédia, 335 p.

Csíkos hátú kismalac. Mesék, történetek. [Bp.] 2000. Puedlo.

Sárkányölő Iolann. Távoli népek meséi. [Bp.] 2000. Puedlo.

Ki találkozik önmagával? Tanulmányok, elemzések, dokumentumok. (Szerk., szöveggond.: Lehóczky Ágnes.) Bp. [2001.] Széphalom.

Origó. Korai írások, 1938–1948. (Összegyűjtötte és szerk.: Buda Attila.) Bp. 2002. Belvárosi.

Két Róma. Válogatott esszék, tanulmányok. Bp. 2018. Jelenkor, 272 p.

„láthatatlan selyemsál a számon” – Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs leveleiből. (Szerk. Buda Attila, Pataky Adrienn, Tüskés Anna.) Bp. 2019. Gondolat, 272 p.

Szorongatott idill – Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Polcz Alaine, Mészöly Miklós levelezése 1955-1997. Budapest. 2021. Jelenkor, 272 p.

Társszerzővel írt kötet

Nemes Nagy Ágnes – Lengyel Balázs: A tünékeny alma. Verselemzések. Pécs. 1995. Jelenkor, 320. [3] p. = Pécs. 2000. Jelenkor, 245 p.

Közreműködésével megjelent kötetek

Vitéz János. Aranyhaju Széplegény. Magyar és román mesék. (Vál., szerk.: Lengyel Balázs, Petre Judit.) Bp.–Bukarest 1974. Móra Kiadó–Creangă Kiadó, 246 p.

Körhinta. Mai magyar költők gyermekversei. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Bp. 1977. Móra, 218 p.

Jékely Zoltán: Elefánt-szerelem. (Vál., szerk. és az utószót írta: Lengyel Balázs.) Bp. 1988. Kozmosz, 285 p. (A magyar irodalom gyöngyszemei.)

Nemes Nagy Ágnes: Amerikai napló: Iowa, 1979. (S. a. rend.: Lengyel Balázs.) Bp. 1993. Századvég, 161 p.

Nemes Nagy Ágnes Levelesládája. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Bp. 1995. Magyar Írószövetség – Belvárosi Könyvkiadó, 123 p.

Erkölcs és rémület között. In memoriam Nemes Nagy Ágnes. (Vál., szerk., összeáll.: Lengyel Balázs és Domokos Mátyás.) Bp. 1996. Nap, 399 p.

A pálya szélén. In memoriam Mándy Iván. (Vál., szerk., összeáll.: Domokos Mátyás és Lengyel Balázs.) Bp. 1997. Nap, 346 p.

Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei. (Szöveggondozás, utószó: Lengyel Balázs.) Bp. 1997. Osiris, 332 p. (Osiris Klasszikusok.)

Nemes Nagy Ágnes válogatott versei. (Szerk. és utószó: Lengyel Balázs.) Bp. 1997. Unikornis, 250 p. (A Magyar Költészet Kincsestára.)

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

Elik. (Übers.: József Sternberg.) Berlin – Bp. 1963. Altberliner Verlag – Corvina, 38 p. = Elik, der kleine Eskimo. (Übers.: József Sternberg.) Bp. 1965. [Corvina], 38 p.

Der nächste Patient – ein Storch. (Übers.: Henriette Engl-Schade.) Bp. 1965. Corvina, 79 p.

Mein Storch Struppi. (Übers.: Friedl Hofbauer.) Wien. 1983. Gabriel, 71 p.

Önálló műfordítás-kötetek

Lin Yutang: Fehérek és szinesek. (Ford.: Lengyel Balázs.) Bp. 1947. Révai, 251 p.

Mörike, Eduard: Mozart prágai utazása. (Ford., ut.: Lengyel Balázs.) Bp. 1956. Új Magyar Könyvkiadó, 199 p. = Bp. 1957. Európa, 203 p. = Bp. 1979. Európa, 185 p. (Janus-könyvek.)

Bechstein, Ludwig: Az icike-picike emberke. (Ford.: Lengyel Balázs.) Bp. 1958. Móra, 37 p. (Kispajtások Mesekönyve.) = 2. kiad.: [Bp.] 1959. Móra, 39 p.

Wilde, Oscar: A boldog herceg. (Ford., ut.: Lengyel Balázs.) Bp. [1958], Európa, 236 p.

Clavel, Bernard: Az éneklő fa. (Ford.: Lengyel Balázs.) Bp. 1970. Móra, 23 p.

Wilde, Oscar: A boldog herceg és más mesék. (Ford.: Lengyel Balázs.) [Bp.] 1990. Polygon, 130 p. = Bp. [1998.] Magvető, 213 p.

Wilde, Oscar: The happy prince. (Ford.: Lengyel Balázs, vál. és szerk.: Lázár Júlia.) Bp. 1998. Noran, 171. [2] p. (Kentaur Könyvek.)

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

A pálya szélén. Lengyel Balázs és Mándy Iván beszélgetése. Orpheus, 1991/1. 39–54. p.

Dokumentumok Lengyel Balázs leveleskönyvéhez. (Közread. és bev.: Buda Attila.) Irodalomismeret, 1999/1–2. 89–95. p.

Sirató. Rákos Sándor halálára. Parnasszus, 2000/2. 3–5. p.

Ki találkozik önmagával? Parnasszus, 2000/3. 58–61. p.

Egy szerkesztő remeklései. (T. Aszódi Éva halálára.) Élet és Irodalom, 2000/49. 8. p.

 

A bibliográfiát összeállította Buda Attila.

 

Szakirodalom

Szabolcsi Miklós: Levél egy vidéki tanárhoz. [A mai magyar líra.] = Csillag, 1948. 9. sz. 61. p.

Almási Miklós: [Ezüstgaras.] = Új Hang, 1955. 6. sz. 118–119. p.

Irinyi Károly: [Ezüstgaras.] = Alföld, 1955. 3. sz. 100. p.

Gera Mihály: [A sárkányvitorlás dzsunka.] = Élet és Irodalom, 1963. 3. sz. 6. p.

Gera György: [Ezüstgaras.] = A Könyv, 1964. 7. sz. 256. p.

Györe Imre: [Ezüstgaras.] = Magyar Nemzet, 1964. május 17. 13. p.

Antal Gábor: Képes törökvilág. [A török Magyarországon.] = Élet és Irodalom, 1971. 44. sz. 10. p.

Zay László: [A török Magyarországon.] = Magyar Nemzet, 1971. december 17. 7. p.

Antal Gábor: [Hagyomány és kísérlet.] = Magyar Nemzet, 1972. július 30. 13. p.

Marx József: Több kockázatot! [Hagyomány és kísérlet.] = Élet és Irodalom, 1972. 46. sz. 11. p.

Vargha Kálmán: Művek születése. [Hagyomány és kísérlet.] = Nagyvilág, 1975. 7. sz. 1107–1109.

Alföldy Jenő: A költészet szolgálatában. [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Élet és Irodalom, 1977. 37. sz. 11. p.

Körmendy Zsuzsanna: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Magyar Nemzet, 1977. szeptember 25. 13. p.

Antal Gábor: A kritikus joga. Min dolgozik Lengyel Balázs? = Magyar Nemzet, 1978. február 12.

Mándy Iván: Levél Lengyel Balázshoz. = Élet és Irodalom, 1978. augusztus 26. 10. p.

Lakatos István: Költészetünk kritikus történetírója. Lengyel Balázs hatvanéves. = Magyar Nemzet, 1978. augusztus 22. 4. p.

Takáts Gyula: Verseskönyvről verseskönyvre. = Jelenkor, 1978. 3. sz. 280–283. p.

Takáts Gyula: Verseskönyvről verseskönyvre. = T. Gy.: A harmónia kérdése. Bp., 1979, Szépirodalmi. 209–226. p.

Alföldy Jenő: A kritikus egyénisége. [Közelképek.] = Élet és Irodalom, 1980. 37. sz. 10. p.

Kabdebó Lóránt: [Közelképek.] = Magyar Nemzet, 1980. május 25. 13. p.

Kőháty Zsolt: Nemzedékek kritikai képviseletében. [Közelképek.] = Új Írás, 1980. 11. sz. 115–119. p.

Tüskés Tibor: Közelképek. = Jelenkor, 1980. 7–8. sz. 760–762. p.

Rónay László: [Közelképek.] = Kortárs, 1980. 10. sz. 1657–1659. p.

Sík Csaba: Lengyel Balázs esszéi. [Közelképek.] = Magyar Hírlap, 1980. május 11. 10. p.

Laczkó András: [Közelképek.] = Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 1. sz. 130–131. p.

Hanák Tibor: A költők szakembere. [Közelképek.] = Új Látóhatár (München), 1982. december 30. 3–4. sz. 435–439. p.

Tarján Tamás: Könyvszemle. [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Népszabadság, 1982. november 2. 7. p.

Berkes Erzsébet: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Magyar Nemzet, 1983. május 15. 6. p.

Erdődy Edit: Líránk a hetvenes években. [Verseskönyvről versekönyvre] = Magyar Hírlap, 1983. március 15. 9. p.

Fülöp László: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Kritika, 1983. 9. sz. 32–33. p.

Rónay László; Az órásmester álma. [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Élet és Irodalom, 1983. 2. sz. 11. p.

Ferencz Győző: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Irodalomtörténet, 1984. 1. sz. 196–200. p.

Szilágyi Ákos: Kritika és tolarencia. [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Sz. Á.: Nem vagyok kritikus! Bp., 1984, Magvető. 124–133. p.

Kiss Ferenc: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Kortárs, 1985. 2. sz. 155–158. p.

Dobos Mariann: Meghallok minden igazságos panaszt. [Ezüstgaras.] = Magyar Hírlap, 1986. január 20. 4. p.

Pomogáts Béla: Babits jegyében. [Egy magatartás története.] = Élet és Irodalom, 1986. 36. sz. 10. p.

Pomogáts Béla: Ketten az esszéíró nemzedékből. [Egy magatartás története.] = Magyar Hírlap, 1986. szeptember 5. 9. p.

Almási Miklós: Szövegen túli utazások. [Egy magatartás története.] = Jelenkor, 1987. 1. sz. 77–79. p.

Domokos Mátyás: Egy született kritikus önarcképe. [Egy magatartás története.] = Kortárs, 1987. 4. sz. 152–158. p.

Erdődy Edit: [Egy magatartás története.] = Vigilia, 1987. 4. sz. 311–312. p.

Grezsa Ferenc: A kritika eleganciája. [Egy magatartás története.] = Új Írás, 1987. 4. sz. 119–121. p.

Schreiber György: Portrék tükre. [Egy magatartás története.] = Mozgó Világ, 1987. 4. sz. 108–111. p.

Simon Zoltán: [Egy magatartás története.] = Alföld, 1987. 5. sz. 87–88. p.

Tarján Tamás: Könyvszemle. [Egy magatartás története.] = Népszabadság, 1987. január 20. 7. p.

Wéber Antal: [Egy magatartás története.] = Kritika, 1987. 6. sz. 44–45. p.

Alföldy Jenő: A vitatárs köszöntése. = Élet és Irodalom, 1988. 34. sz. 6. p.

Antal Gábor: [Zöld és arany.] = Magyar Nemzet, 1988. november 17. 8. p.

Balassa Péter: Szellem és autonómia. [Zöld és arany.] = Könyvvilág, 1988. október 11.

Csordás Gábor: Botanikus a sarjerdőben. Lengyel Balázs köszöntése. = Jelenkor, 1988. 9. sz. 815–817. p.

Csuhai István: Zöld és arany. = Kortárs, 1988. 8. sz. 159–162. p.

Kabdebó Lóránt: Egy következetes ember. = Magyar Nemzet, 1988. augusztus 22. 4. p.

Kovács Sándor Iván: Könyvszemle. [Zöld és arany.] = Népszabadság, 1988. szeptember 6. 7. p.

Lakatos István: Újholdtól Újholdig. Lengyel Balázs hetvenéves. = Nagyvilág, 1988. 8. sz. 1237–1239. p.

Máté J. György: Az esszé magasiskolája. [Zöld és arany.] = Élet és Irodalom, 1988. 38. sz. 11. p.

Oltyán Béla: A kritika hitele és hatékonysága. [Egy magatartás története.] = Tiszatáj, 1988. 9. sz. 98–101. p.

Rónay László: Ez ízlésforma önarcképe. [Zöld és arany.] = Magyar Hírlap, 1988. augusztus 19. 7. p.

Bodnár György: Pályatörténet esszékben elbeszélve. [Zöld és arany.] = Új Írás, 1989. 4. sz. 101–104. p.

Emőkey István: [Zöld és arany] = Kritika, 1989. 3. sz. 40–41. p.

Ferencz Győző: [Egy magatartás története] = Irodalomtörténet, 1989. 1. sz. 148–151. p.

Horkay Hörcher Ferenc: Az irodalom demokráciája. [Zöld és arany.] = Életünk, 1989. 6. sz. 564–567. p.

Lukácsy András: Értékvesztés? Értékteremtés? Lengyel Balázzsal irodalmunk esélyeiről. = Magyar Hírlap, 1989. július 1. 5. p.

Bodnár György: Egy visszatérés távlatai. [Visszatérés.] = Új Írás, 1991. 11. sz. 111–112. p.

Csűrös Miklós: [Visszatérés.] = Élet és Irodalom, 1991. 3. sz. 282–284. p.

Domokos Mátyás: Egy született kritikus önarcképe. [Egy magatartás története.] = Kritika, 1991. 4. sz. 37. p.

Kenyeres Zoltán: Rendezetlen könyvespolc. [Visszatérés.] = Vigilia, 1991. 2. sz. 155. p.

Kiss Tamás: [Visszatérés.] = Alföld, 1991. 3. sz. 86–87. p.

Mohai V. Lajos: [Visszatérés.] = Kortárs, 1991. 3. sz. 165–168. p.

Wirth Imre: Ex libris. [Visszatérés.] = Élet és Irodalom, 1991. 10. sz. 11. p.

Osztovits Ágnes: „A fiam sem hiszi el, hogy jogásznak tanultam.” Születésnapi beszélgetés Lengyel Balázzsal. = Magyar Nemzet, 1993. augusztus 23.

Mohai V. Lajos: Az esszéíró visszatekint. [Két Róma.] = Népszabadság, 1995. szeptember 12.

Lukácsy András: A Nyugat–korszak utolsó gárdaparancsnoka. Lengyel Balázs Széchenyi–díjas. = Magyar Hírlap, 1995. március 16. 23. p.

Lukácsy András: A titok megmarad. [Két Róma.] = Magyar Hírlap, 1996. szeptember 2.

Radnóti Sándor: Öregkori mesteresszé. [Két Róma.] = Holmi, 1996. 11. sz. 1663–1666. p.

Nyerges András: Balázsoljunk leveleskönyvvel. = Könyvhét, 1999. 16. sz. 11. p.

Lulácsy András: Egy leveleskönyv értékei. = Magyar Hírlap, 1999. szeptember 25. 12. p.

Poszler György: A Történelem Hajszálerei. = Élet és irodalom, 1999. 39. sz. 14. p.

Lackfi János: Időtlen idők krónikája. = Új Könyv Piac, 1999. december. 11. p.

Bengi László: Újholdak és régi mesterek: Lengyel Balázs leveleskönyve. = Vigilia, 2000. 5/396–397. p.

Schelken Pálma: Találkozás Lengyel Balázs íróval. = Hegyvidék, 2000. szeptember 6. 5. p.

Rónay László: Lengyel Balázs igazgatóhelyettes úr. = Magyar napló, 2002. 7/27–29. p.

Báthori Csaba: Félmúlt jelen. Lengyel Balázs: Ki találkozik önmagával? Origo. = Holmi, 2003. 1/124–129.p.

Kelemen Lajos: Lengyel Balázs: Origo. = Kortárs, 2003. 10/88–89. p.

Poszler György: Ex libris. Lengyel Balázs: Origó. = Élet és Irodalom, 2003. január 3. 23. p.

Sándor Iván: Élete eleme. (Lengyel Balázsról.) A Szépírók Társasága által Mándy Iván és Lengyel Balázs születésének 100 éves évfordulóján rendezett fesztiválon 2018 végén elmondott előadás. Forrás, 2019/1. 3-5. p.

 

A szakirodalmat összeállította Buda Attila.

 

Festmény

Fotók

Borítók

Kéziratok

Szakértő