Kovács András Ferenc

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Kovács András Ferenc (Szatmárnémeti, 1959. július 17. –)

Kossuth-díjas költő, esszéíró, műfordító. 2008-tól a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

*

Szatmárnémetiben született 1959. július 17-én; 1978-ban érettségizett a Kölcsey Ferenc Líceumban, 1984-ben végzett a kolozsvári egyetem magyar–francia szakán.

1984 és 1991 között Szentábrahámon és Siménfalván, illetve a székelykereszti Orbán Balázs Gimnáziumban tanár.

1990-től a Látó című szépirodalmi folyóirat versrovatának szerkesztője.

1991–2002 között a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem dramaturgia-tanára. 1997-től egy éven át a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának igazgatója.

2008-tól a Látó megbízott főszerkesztője.

Verseket 1977-től, gyermekverseket 1981-től kezdett közölni. Elsősorban románból és franciából fordít, emellett esszéket és irodalmi tanulmányokat ír. Verseiből angol, bolgár, cseh, észt, francia, horvát, lengyel, német, olasz, orosz, román, svéd és szlovén fordítások készültek.

 

A kilencvenes évektől kezdve az egyik legtöbbet elemzett, legnagyobb hatású kortárs magyar költő. A KAF értelmezői hagyomány kulcsfogalmai – identitásvesztés, kulturális emlékezet, intertextualitás, „szerepköltészet” – a tradicionális szerzői pozíció elbizonytalanítására, majd felszámolására, végső soron pedig az irodalmi szöveg eredendő nyelvi, intertextuális létmódjára, irodalmiságára kérdeznek rá. Költészetének a mai magyar irodalomban szinte példa nélküli formagazdagságát a következetes részletességgel felépített költői maszkok, alakmások (Jack Cole, Lázáry René Sándor stb.) is segítik. A forma iránti elkötelezettségben Csokonaival és Kosztolányival, sokszínűségében Weöressel rokonítható.

 

Fontosabb díjak, elismerések:

1983 – a Román Írószövetség debüt-díja

1992 – Déry Tibor-díj

1993 – a Román Írószövetség díja

1994 – Artisjus Irodalmi Díj

1994 – Füst Milán-díj

1995 – Alföld-díj

1996 – József Attila-díj

1996 – Kortárs-díj

1996 – a Soros Alapítvány Ady Endre-díja

1998 – Tiszatáj-díj

2000 – a Jelenkor Kiadó Könyvdíja

2003 – Palládium-díj

2005 – Üveggolyó-díj (Írók Boltja)

2006 – A Magyar Köztársaság Babérkoszorús Költője Díj

2010 – Kossuth-díj

2020 – Artisjus Irodalmi Nagydíj

2022 – Babits Mihály Alkotói Emlékdíj

 

Az életrajzot Mészáros Márton írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Tengerész Henrik intelmei. Versek. Bukarest. 1983. Kriterion.

Tűzföld hava. Versek. Bukarest. 1988. Kriterion.

Kótya-lapótya. Gyermekversek. Bukarest. 1990. Ion Creanga.

Költözködés. Versek. Pécs–Bukarest. 1993. Jelenkor–Kriterion.

Lelkem kockán pörgetem. Versek 1982–1992. Pécs–Bukarest. 1994. Jelenkor–Kriterion, 113 p.

Üdvözlet a vesztesnek. Válogatott versek 1983–1993. Bp. 1994. Héttorony, 84 p.

Manótánc. Gyermekversek. Ill.: Unipan Helga. Kolozsvár–Bp. 1994. Polis–Talentum.

És Christophorus énekelt. Versek. Pécs–Bukarest. 1995. Jelenkor–Kriterion.

Scintilla animae. Esszék, tanulmányok. Kolozsvár. 1995. Komp-Press.

Jack Cole daloskönyve. Versek. Pécs–Kolozsvár. 1996. Jelenkor–Polis, 127 p. = Bp. 2010. Magvető, 134 p.

Adventi fagyban angyalok. Versek. Pécs. 1998. Jelenkor.

Kovács András Ferenc – Tompa Gábor: Depressio Transsylvaniae. Kétbalkezes szonettek 1993–1998. Csíkszereda. 1998. Pallas-Akadémia. = Bőv. kiad.: Transsylván pótdepressziók. Csíkszereda. 2011. Bookart, 124 p.

Saltus Hungaricus. Összmagyar versek szórványban 1995–1998. Versek. Pécs. 1999. Jelenkor.

Fragmentum. Versek magyar, ill. német, angol, francia nyelven. Pécs–Bp. 1999. Jelenkor–Magyar Lettre.

Csipkébűl tekert gúzs. Jegyzetek a magyar manierizmus kérdésköréhez. Esszék. Marosvásárhely. 2000. Mentor.

Kompletórium. Válogatott és új versek 1977–1999. Pécs. 2000. Jelenkor, 419 p.

Miénk a világ. Gyermekversek. Ill.: Unipan Helga. Kolozsvár. 2000. Polis.

Egerek könyve. Gyermekversek. Ill.: Csillag István. Csíkszereda. 2001. Pallas-Akadémia. = Egerek könyve. Nagycsaládi egerészeti verseskönyv. Bp. 2015. Magvető, 80 p.

Téli prézli. Versek 1995–2000. Pécs. 2001. Jelenkor.

Aranyos vitézi órák. Versek 1998–2001. Marosvásárhely. 2002. Mentor.

Dzsinbüge. Gyermekversek. Il.: Csillag István. Csíkszereda. 2002. Pallas-Akadémia.

Fattyúdalok. Versek. Bp. 2003. Magvető, 91 p.

Tengerész Henrik búcsúzik. Tizenhét vers. Ill.: Haller József. Csíkszereda. 2003. Pallas-Akadémia.

Porcus Hermeticum. Száztizenegy limerik. Marosvásárhely. 2004. Mentor.

Vásárhelyi vásár. Gyermekversek. Ill.: Deák Ferenc. Kolozsvár. 2004. Koinónia, 60 p.

A kártyázó kakadu. Gyermekversek. Ill.: Csillag István. Csíkszereda. 2004. Pallas-Akadémia.

Szabadvendég. Szonettkoszorú egy vendégszonettre. Csíkszereda. 2005. Pallas-Akadémia.

Víg toportyán. Versek. Ill.: Deák Ferenc. Kolozsvár. 2005. Koinónia, 52 p.

Überallesbadeni dalnokverseny. Börleszkek és szatírák. Kolozsvár. 2005. Koinónia.

Hazatérés Hellászból. Kavafisz-átiratok. Versek. Bp. 2006. Magvető, 276 p.

Álmatlan ég. Versek 2002–2004. Kolozsvár. 2006. Koinónia.

Időmadárkönyv. 69 haiku. Ill.: Kohsei. Kolozsvár. 2007. Koinónia, 104 p.

Hajnali csillag peremén. Gyermekversek. Ill.: Takács Mari. Bp. 2007. Magvető, 154 p.

Sötét tus, néma tinta. Versek. Bp. 2009. Magvető, 176 p.

Alekszej Pavlovics Asztrov hagyatéka. Versek. Bp. 2010. Bookart, 131 p.

Bohócöröklét. Versek. Bp. 2011. Magvető, 80 p.

Napsugár-csízió. Képes mesekönyv. Ill.: Faltisz Alexandra. Csíkszereda. 2011. Gutenberg, 16 p.

York napsütése zengő tombolás. Versek. Bp. 2014. Magvető, 178 p.

Lözsurnál dö Lüniver. Füstpanoráma 2010-2017. Csíkszereda. 2017. Bookart, 86 p.

Kovács András Ferenc – Sebő Ferenc: Árdeli szép tánc. Bp. 2018. Gutenberg Books SRL, 57 p. (A Sebő-együttes lemezével.)

Requiem Tzimbalomra. Válogatott versek. Bp. 2019. Magvető, 80 p.

Névtelen cserépdarab. Versek, válogatottak, régiek, újak –
valamint műfordítások. Csíkszereda. 2023. Bookart, 128 p.

Önálló kötetek idegen nyelven

Fragmentum. Versek, magyar-német-angol-francia nyelven. Ford.:  Wilhelm Droste, Elke Erb, Stefan Moster, Relle Ágnes, Reinhard Roscher, Kinga Dornacher és Stephen Humphreys. Pécs-Budapest, 1999. Jelenkor-Lettre, 85 p.

olasz

Torre e spina. Versek. Ford.: Nagy Margit és Shirley Spitzer. Firenze. 2005.  L’Autore Libri Firenze

román

Cântec șui. Gyermekversek. Ford.: Gelu Păteanu. Ill.: Unipan Helga. Kolozsvár–Bp. 1994. Polis–Talentum.

Vară colinială. Versek. Ford.: Paul Drumaru. Bukarest. 2002. Kriterion. 86 p.

Folyóiratokban megjelent művek

(Helikon, Igaz Szó, Korunk, Látó, Napsugár, Utunk)

Amikor Alessandro megfutott a városból. Korunk, 1982. máj. 364. p.

Kantiléna a keserű Árkádiából. Korunk, 1982. máj. 364. p.

Guido kisemmizése. Korunk, 1982. máj. 364. p.

Holderdő. Napsugár, 1982/5. 8. p.

Canticum. Korunk, 1982. okt. 755. p.

Valószerűtlen város. Korunk, 1982. okt. 755. p.

In memoriam Albertii Camus. Korunk, 1983. aug. 622. p.

Előhegy, augusztus. Korunk, 1983. dec. 945. p.

Mare tranquillitas. Igaz Szó, 1985/3. 231. p.

Dsida Jenő: Aranyország, szerelem. (Kovács András Ferenc versajándéka.) Utunk, 1985/36. (szept. 6.) 6. p.

Excelsior. Utunk, 1985/41. (okt. 11.) 3. p.

Széphalmi rögtönzés. Utunk, 1985/41. (okt. 11.) 3. p.

Az ún. poézis (ön)kritikája. Utunk, 1985/41. (okt. 11.) 3. p.

Köröcskéző. Napsugár, 1986/1. 13. p.

Reszket a rozmár. Napsugár, 1986/2. 13. p.

Sóhaj. Napsugár, 1986/4. 10. p.

Kankalin. Napsugár, 1986/5. 16. p.

Örök virágének. Igaz Szó, 1986/6. 512. p.

Madrigálszezon. Igaz Szó, 1986/6. 513. p.

Békazene. Napsugár, 1986/7. 5. p.

Ars memoriae. Utunk, 1986/28. (júl. 11.) 5. p.

Perzsa poétika. Utunk, 1986/28. (júl. 11.) 5. p.

Amerikai anziksz. Utunk, 1986/28. (júl. 11.) 5. p.

Szeptember. Napsugár, 1986/9. 13. p.

Őszi nap. Napsugár, 1986/10. 11. p.

Anthologica labyrinthica. Igaz Szó, 1987/2. 107. p.

Ódatöredék (talán Próteuszhoz). Igaz Szó, 1987/2. 107. p.

Hajnali vers a tavon. Igaz Szó, 1987/2. 107. p.

Panegírisz Konsztandinosz P. Kavafiszhoz. Igaz Szó, 1987/2. 108. p.

Zadzsal az alkonyatról. Igaz Szó, 1987/2. 108. p.

Cicubarka. Napsugár, 1987/3. 5. p.

Kutykurutty. Napsugár, 1987/3. 5. p.

Andrej Voznyeszenszkij: A Kercs-félszigeti kőbánya balladája. (Kovács András Ferenc versajándéka.) Utunk, 1987/14. (ápr. 3.) 6. p.

Szép a szoknyám. Napsugár, 1987/6. 4. p.

Andalúz költő románca. Utunk, 1987/38. (szept. 18.) 4. p.

Dal. Napsugár, 1987/10. 9. p.

Önarckép gyufásdobozra à la japonaise. Utunk, 1987/44. (okt. 30.) 2. p.

Bolondos ének. Napsugár, 1987/11. 12. p.

December. Napsugár, 1987/12. 7. p.

Guillaume d’Aquitaine: Verset formálok semmiről. (Kovács András Ferenc versajándéka.) Utunk, 1987/49. (dec. 4.) 6. p.

Fokföld, Tűzföld. Napsugár, 1988/1. 11. p.

Ezra Pound: ΔΩΡΙΑ. (Kovács András Ferenc versajándéka.) Utunk, 1988/3. (jan. 15.) 6. p.

Semper eadem. Igaz Szó, 1988/2. 113. p.

Macskaszerenád. Igaz Szó, 1988/2. 113. p.

Fohászkodás Professzor Tzimbalomhoz. Utunk, 1988/14. (ápr. 1.) 5. p.

Oberon búcsúja. Igaz Szó, 1988/7. 42. p.

Elégia. Igaz Szó, 1988/7. 43. p.

Kölyökportré. Igaz Szó, 1988/10. 294. p.

Don Juan agóniája. Igaz Szó, 1988/10. 294. p.

Gyermekünnep. Igaz Szó, 1988/10. 295. p.

Tárlatvezetés. Mediterrán óda. Igaz Szó, 1988/10. 295. p.

Jack Cole dalaiból. (Gyerünk Denverbe Daisy. – Delta Queen. – Concord felől havat. – New Yorkból kelt e song, Pete.) Igaz Szó, 1989/3. 224–227. p.

Molyocska. Napsugár, 1989/4. 7. p.

Nyári este. Napsugár, 1989/7–8. 15. p.

Miniatúrák. (Tabernákulum. – Fioretti. – Legenda. – Cantico. – Iníciálé.) Igaz Szó, 1989/9. 231–232. p.

Kicsi teknőc. Napsugár, 1989/10. 13. p.

Szállj el, madárka. Napsugár, 1989/11. 5. p.

Szmirnai elégia. Korunk, 1989. nov–dec. 809. p.

Olvasni fekete havazásban. Korunk, 1989. nov–dec. 809. p.

Flamand kutyavadászat. Korunk, 1989. nov–dec. 809. p.

Annuntiatio. Igaz Szó, 1989/12. 521. p.

És testük aranya. Igaz Szó, 1989/12. 522. p.

Írónád-szúra. Utunk, 1989/51–52. (dec.) 2. p.

Szózat egy szoborhoz. Utunk, 1989/51–52. (dec.) 2. p.

Tyrannosaurus rex. Látó, 1990/1. 22. p.

Csucsai fénykép: Ady-zsoltár. Látó, 1990/1. 22. p.

Bizánci epigramma. Látó, 1990/1. 23. p.

Fiatal tanerők indulója. Látó, 1990/1. 24. p.

Két labanc beszélget. Látó, 1990/1. 25. p.

Breugheli tél. Helikon, 1990. jan. 19. 7. p.

Anabázis. Helikon, 1990. jan. 19. 7. p.

Gondolatok a készenlétről. Látó, 1990/2. 206. p.

Telemér Elemér. Napsugár, 1990/3. 9. p.

Jack Cole dalaiból: Biciklirodeo. – Rézbőrű nap La Jolle. – Cape Canaveral Blues. Helikon, 1990. márc. 16. 4. p.

Az überallesbadeni bolhapiac. Látó, 1990/4. 420. p.

Orlando szerelmes éneke. Látó, 1990/4. 421. p.

Chanson d’Arriére-garde. Látó, 1990/4. 422. p.

Hét hamisítvány Perzsiából. Látó, 1990/4. 423. p.

Psalmus Transsylvanicus. Helikon, 1990. ápr. 27. 1. p.

Céltábla-dal. Helikon, 1990. máj. 25. 3. p.

Byzantiumból egy kikiáltó. Helikon, 1990. máj. 25. 3. p.

Harminc felé, Hölderlin-témára. Helikon, 1990. máj. 25. 3. p.

Mint a mór egy portugál. Helikon, 1990. máj. 25. 3. p.

Szonettben. Helikon, 1990. máj. 25. 3. p.

Húsvéti kuruc rigmusa. Helikon, 1990. máj. 25. 3. p.

Jack Cole: Uram, pocsék hely Texas. Helikon, 1990. máj. 25. 3. p.

Capella Sistina. Látó, 1990/7. 763. p.

Ismeretlen önarckép júliusban. Látó, 1990/7. 764. p.

Kantikum egykori enmagamról. Látó, 1990/7. 765. p.

Minnesang. Látó, 1990/7. 766. p.

Költözködés – Horácz után szabadon. Helikon, 1990. júl. 20. 5. p.

Az lovának szól. Helikon, 1990. júl. 20. 5. p.

Virrasztás. Rilke visszhangján. Helikon, 1990. júl. 20. 5. p.

Vígságos vitézlő versezet. Helikon, 1990. júl. 20. 5. p.

Halászmese. Napsugár, 1990/7–8. 10. p.

Franz Kafka Portorikóban. Helikon, 1990. aug. 17. 4. p.

Anonymus Smyrnaeushoz! Korunk, 1990. szept. 1113. p.

Hétvége. Látó, 1990/10. 1176. p.

Erdei lagzi. Napsugár, 1990/10. 13. p.

Erdélyi iskolák falára. Látó, 1990/12. 1418. p.

A Vásárhelyi daloskönyvből. Látó, 1991/1. 40. p.

Gyarmati nyár. Helikon, 1991. jan. 4. 1. p.

Enteriőr. Helikon, 1991. jan. 18. 4. p.

Novecento – Csendélet pocsolyákkal. Helikon, 1991. jan. 18. 4. p.

Üdvözlet a vesztesnek. Helikon, 1991. jan. 18. 4. p.

Erdélyi töredék. Helikon, 1991. márc. 1. 1. p.

Erdélyi töredék. Restaurálás. Helikon, 1991. márc. 1. 1. p.

Fragmentum. Helikon, 1991. márc. 8. 8. p.

Csandra-Szútra. Helikon, 1991. márc. 29. 8. p.

Latin szerelem. Korunk, 1991. máj. 550. p.

Egy kisázsiai költőre. Korunk, 1991. máj. 550. p.

Animula, vagula, blandula. Látó, 1991/6. 715. p.

Félsorok. Helikon, 1991. jún. 7. 8. p.

A gyermekség dicsérete. Látó, 1991/8. 1010. p.

Töredékek a Novecentóból. Látó, 1991/8. 899. p.

Széchenyi-sakk. Látó, 1991/9. 1032. p.

Utamaro. Helikon, 1991. szept. 20. 8. p.

Air Breton. Helikon, 1991. szept. 20. 8. p.

Peroráció. Helikon, 1991. nov. 15. 1. p.

Sonatina. Senza misura. Látó, 1991/12. 1419. p.

K. A. F. – Tompa Gábor: Kétszer két balkezes. Korunk, 1992. jan. 51. p.

K. A. F. – Tompa Gábor: Megbékélés. Korunk, 1992. jan. 51. p.

K. A. F. – Tompa Gábor: A Gara de est-en. Korunk, 1992. jan. 52. p.

K. A. F. – Tompa Gábor: Megy a gőzös. Korunk, 1992. jan. 52. p.

Planctus Goliae. Helikon, 1992. jan. 3. 1. p.

Félkezes. Látó, 1992/2. 3. p.

Száll a tavasz. Helikon, 1992. ápr. 10. 1. p.

Hadikikötő. Látó, 1992/5. Belső borító.

Amadé Farkas hagyatéka. Látó, 1992/6. 37. p.

Két dal Krisztinkának. Látó, 1992/6. 39. p.

Wiener Blut. Helikon, 1992. júl. 17. 3. p.

Hajnalének. Helikon, 1992. júl. 17. 3. p.

Jugendstil. Ezredvég! Helikon, 1992. júl. 17. 3. p.

Gyermekhangra. Helikon, 1992. júl. 17. 3. p.

Karének néhai prophesszoroknak. Korunk, 1992. szept. 5. p.

Cronographia Magna. Korunk, 1992. szept. 5. p.

Jack Cole dalaiból: Ó, Trenszi, Trenszi, Trenszi! Korunk, 1992. okt. 33. p.

Saint-Merry muzsikusa. Apollinaire tündöklése és bukása. Látó, 1992/12. 4. p.

Csokonai-rögtönzés, némileg átigazítva. Helikon, 1993/2. 4. p.

Kiszámoló őrült íreknek. Helikon, 1993/2. 4. p.

Cantiga de amor. Airas de Sintra így dalolt. Helikon, 1993/2. 4. p.

Torzó – 1992. Helikon, 1993/2. 4. p.

Az sokféle mutatványosokrúl. Helikon, 1993/2. 4. p.

Lázáry René Sándor: Serenata notturna. Helikon, 1993/2. 4. p.

Lázáry René Sándor: Rokokó töredék Vénuszhoz. Helikon, 1993/2. 4. p.

Lázáry René Sándor: Vendégek. Helikon, 1993/2. 4. p.

Lázáry René Sándor: Kóborlásokban, egymagam. Helikon, 1993/2. 4. p.

Lázáry René Sándor: Oh, őszi utazások. Helikon, 1993/2. 4. p.

Lázáry René Sándor: Terczinák: Újabb Tentamen. Helikon, 1993/2. 4. p.

Lázáry René Sándor: Gyászbeszéd önmaga fölött. Helikon, 1993/2. 4. p.

Lázáry René Sándor: Én meg a század. Helikon, 1993/2. 4. p.

Lázáry René Sándor: Ártatlanságom édes éneke. Látó, 1993/3. 50. p.

Lázáry René Sándor: Erdélyi harangok. Látó, 1993/3. 51. p.

Pictura et sententia. Látó, 1993/4. 3. p.

Férfihangra. Látó, 1993/4. 3. p.

Friedrich von Aachen éneke. Látó, 1993/4. 4. p.

A semmi sodra. Látó, 1993/4. 82. p.

Cantio pulchra de Amor. Helikon, 1993/7. 20. p.

K. A. F. – Tompa Gábor: Két balkezes. (Űrfelmutatás. – Kertbe vert urszuléc.) Korunk, 1993. jún. 45. p.

Nyolcvan sor alatt a föld körül. Látó, 1993/6. 12. p.

Lázáry René Sándor: Le dernier chant d’Armand Régnier. Helikon, 1993/14. 11. p.

Lázáry René Sándor: Latrikánus táncz-szó. Helikon, 1993/14. 11. p.

Lázáry René Sándor: Tzimbalom-variátzió. Helikon, 1993/14. 11. p.

Lázáry René Sándor: Palnódia. Helikon, 1993/14. 11. p.

Lázáry René Sándor: Felvidéki vagabundus rigmusa. Helikon, 1993/14. 11. p.

Lázáry René Sándor: Professor Csokonai búcsúszavai. Helikon, 1993/14. 11. p.

Kásavirág, bodzavirág. Nyári Napsugár, 1993. 2. p.

Dzsinbüge. Napsugár, 1993/9. 8. p.

Kölcsey Ferenc lehajtja fejét. Korunk, 1993. okt. 31. p.

Lázáry René Sándor: Egy falevélre. Helikon, 1993/10. 21. p.

Lázáry René Sándor: Makabreus táncza. Helikon, 1993/21. 5. p.

Erős várunk nekünk a Kufstein. Látó, 1993/11. 3. p.

Weöresiáda. Váteszi szózat utókoromhoz! Korunk, 1993. nov. 3. p.

Kicsiny keresztény triptichon. (Adam de Chartres sírverse. – Durhami Vilmos igen bölcs epitáfiuma. – Ambragio Fiorentino följegyzése.) Korunk, 1993. dec. 25. p.

Füst-fantázia. Helikon, 1993/26. 11. p.

Kámavéda-Upanisad. Helikon, 1993/26. 11. p.

Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! Helikon, 1993/26. 11. p.

Jack Cole dalaiból. (Bedekker-ballada. – Chattanooga. – Valdosta. – Pótdal: picinyke testamentum.) Látó, 1994/1. 3–4. p.

Lázáry René Sándor: Patra szállottam. Helikon, 1994/1. 7. p.

Lázáry René Sándor: Tizenhét párvers – farsangra. Helikon, 1994/1. 7. p.

Lázáry René Sándor: Rögtönzés A. R. két sorára. Helikon, 1994/1. 7. p.

Lázáry René Sándor: Ubi sunt? Helikon, 1994/1. 7. p.

Shakespeare: Athéni Timon. Látó, 1994/3. 144. p.

William Shakespeare eladja könyvtárát. Látó, 1994/3. 150. p.

Hadikikötő. Látó, 1994/3. Belső borító.

Lázbeszéd. (Ezra Pound Velencében). Helikon, 1994/5. 3. p.

Csigó, 1993. július 17-én. Helikon, 1994/6. 10. p.

Iszonyú minden angyal. Emlékbeszéd Székely Jánosról. Látó, 1994/4. 84. p.

K. A. F. – Tompa Gábor: Négy kétbalkezes. (Yankee rie eley son. – Quod erato cantabile. – Szatír-ikon. – Harún Al-Rasid Porlik, mint a szikla.) Helikon, 1994/18. 3. p.

Magna Hungaria. Látó, 1994/9. 3. p.

Lázáry René Sándor: Udvarhelyszéki stácziók. (Irkalapra, Töröknél. – Impresszió. – Rovásírás. – Gagy menti legényes. – Szentábrahámi nótaszó. – Csikefalva. – Ünnepi oráczió. – Bovarysme. – Bordalocska. – Üzenet. – Nyikó menti. – Protestáns verselmény. – Ugratós. – Székely-Udvarhely.) Látó, 1994/10. 3–8. p.

Barna bogár. Napsugár, 1994/10. 7. p.

Lázáry René Sándor: Hadikikötő. Látó, 1994/11. Belső borító.

Quintus Aemilius Fabullus firkálmányai. (Egy tengerparti házikó falára. – Egy másik házra, Puteoliban. – Egy harmadikra, Surrentum határán. – Egy patikus nevére. – Csontváry-elégia.) Helikon, 1994/25. 5. p.

Lázáry René Sándor: Lazarillo de Segovia rövidebb románca. Helikon, 1995/2. 3. p.

Lázáry René Sándor: Lazarillo de Segovia nagyobbik románca. Helikon, 1995/2. 3. p.

Lázáry René Sándor: Cyrano de Bergerac szenvedései.Közzéteszi Kovács András Ferenc. Korunk, 1995. márc. 3. p.

Lázáry René Sándor: Hatvankilencz csujogatók. Látó, 1995/4. 3. p.

Lázáry René Sándor: Egynémely apróbb metszetek. (Ákosi himnusz. – Gelence. – Psalmus. – Marosfelfalu. – Beszterce felé. – Őszi önarckép. – Vir dolorum.) Látó, 1995/4. 3–5. p.

Bevezetés a kábulatba. Korunk, 1995. jún. 30. p.

Hadikikötő. Látó, 1995/7. Belső borító.

Szabédi szimfónia. Korunk, 1995. aug. 94. p.

Lázáry René Sándor: Konyhai ballada Julimról. Látó, 1995/12. 39. p.

Lázáry René Sándor: Főzőcskéző köröcskézők Julimhoz. Látó, 1995/12. 40. p.

Álmodik a gyomor. Látó, 1995/12. 95. p.

Szatmári csend: élet. Látó, 1996/2. 78. p.

Lázáry René Sándor: Joe Coleman balladája. Látó, 1996/3. 3. p.

Texasi csendélet. Látó, 1996/3. 6. p.

Annie Rhodes Stanton. Látó, 1996/3. 7. p.

Lázáry René Sándor: Marullo Pazzi tiltott, herétikus szonettje. Helikon, 1996/6. 5. p.

Lázáry René Sándor: Londonban szerzett szonett. Helikon, 1996/6. 5. p.

Lázáry René Sándor: Angolhonból – Marullo Tulliához! Helikon, 1996/6. 5. p.

Lázáry René Sándor: Zuccone, Coglioni. Helikon, 1996/6. 5. p.

Lázáry René Sándor: Szerelmetes levélke Tulliához. Helikon, 1996/6. 5. p.

Lázáry René Sándor: Merda. Helikon, 1996/6. 5. p.

Lázáry René Sándor: Francia módra a dundi Piához. Helikon, 1996/6. 5. p.

Lázáry René Sándor: Egy nyelvtanászra. Helikon, 1996/6. 5. p.

Lázáry René Sándor: Paráznaság avagy poétika. Helikon, 1996/6. 5. p.

A zsiráf meséje. Napsugár, 1996/4. 11. p.

Lázáry René Sándor: Novum forum Siculorum. Látó, 1996/6. 4. p.

Gyermekrajzok. (Két altatódalocska. – Zenélgető szerkentyű Fanninak. – Ha egyszer nyugdíjas leszek. – Ezerkilencven kisfiam. – Kopt apa verse. – Házikó kerttel, kutyával. – Nekeresdország királya vagyok.) Helikon, 1996/10. 3. p.

Szapphói fragmentum. (Ezerkilencszázkilencvenöt áprilisából. – Fanny fölébred. – Visio: visitatio.) Helikon, 1996/10. 3. p.

Lázáry René Sándor: Nevető temetők öröméből. Látó, 1996/10. 59. p.

Lázáry René Sándor: Quintus Horatius Flaccus műveire. Látó, 1996/12. 47. p.

Lázáry René Sándor: Lázáry Ferenczhez. Látó, 1996/12. 48. p.

Lázáry René Sándor: Tentation. Látó, 1996/12. 49. p.

Állati dolgok! Napsugár, 1997/1. 7. p.

Egy buzgó. Napsugár, 1997/3. 15. p.

Egy balek. Napsugár, 1997/3. 15. p.

K. A. F. – Tompa Gábor: Kétszer két balkezes. (Sorskezesség. – Hommage á Cléopate VII. – Orientalische Gürtel. – Ultimo sospiro del moro.) Helikon, 1997/24. 13. p.

K. A. F. – Tompa Gábor: Kétszer kettőször két balkezes. Látó, 1998/1. 3. p.

Postaréti symphonia. (Postaréti episztola. – Postaréti epitáfium. – Postaréti elégia. – Postaréti epiczédium. – Postaréti eufória.). Korunk, 1998. febr. 12. p. Elérhető itt: www.korunk.org/korunk/?q=node/6231

Kis postaréti körmagyar. Látó, 1998/3. 6. p.

Lázáry René Sándor: Mátyás király Kolozsvárott. Korunk, 1998. máj. 3. p.

Lázáry René Sándor: Provintziális klapantziák. Látó, 1998/5. 3. p.

Lázáry René Sándor: Tibeti szerelmes dalok. Helikon, 1998/10. 15. p.

Lázáry René Sándor: Czettli Dezsőnek. Helikon, 1998/10. 15. p.

Lázáry René Sándor: Normandiában egykoron. Helikon, 1998/10. 15. p.

Lázáry René Sándor: Ad Valentinum Balassam. Helikon, 1998/10. 15. p.

Lázáry René Sándor: András napjának éjjelén. Helikon, 1998/10. 15. p.

Lázáry René Sándor: Quartier latin. Helikon, 1998/10. 15. p.

Lázáry René Sándor: Szerelemről szerzette. Helikon, 1998/10. 15. p.

Lázáry René Sándor: P. grófné epistolája egy szemtelenhez. Helikon, 1998/16. 6. p.

Lázáry René Sándor: Csangani szépség. Korunk, 1998. aug. 13. p.

Lázáry René Sándor: Tutajosdal a Jangcén. Korunk, 1998. aug. 13. p.

Marosvásárhelyi sorok. Látó, 1998/8–9. 66. p.

Szirvantesz erdélyi költőkről. Látó, 1998/10. 13. p.

A költészet határa. Látó, 1999/7. 18. p.

A lélek metrikája. Látó, 1999/10. 98. p.

Lázáry René Sándor: Tuniszi elégia. Látó, 1999/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: Marokkó nyolczvanhat nyarán. Látó, 1999/11. 4. p.

Lázáry René Sándor: A Királyok völgyében. Látó, 1999/11. 5. p.

Lázáry René Sándor: Aegyptius. Látó, 1999/11. 5. p.

Lázáry René Sándor: Régi egyiptomi törmelékek. Látó, 1999/11. 6. p.

El gran desierto del mundo. Látó, 1999/11. 82. p.

Bibliotheca Borgesiana. Látó, 1999/11. 108. p.

Lázáry René Sándor: P. grófné levélkéje egy ösmeretlenhez. Helikon, 1999/23. 6. p.

Calvus a förtelemről. Korunk, 1999. dec. 96. p.

Fáradt, esteli himnusz. Látó, 1999/12. 154. p.

Autonóm hólabda. Válasz körkérdésre. Korunk, 2000. jan. 33. p.

Aranyos vitézi órák. Korunk, 2000. febr. 19. p.

Óarany óda. Korunk, 2000. febr. 19. p.

Caius Licinius Calvus versei. Látó, 2000/3. 1. p.

Negyvenkedés. Helikon, 2000/7. 8. p.

Ad animam suam. Helikon, 2000/7. 8. p.

Ser ungheretto a theátrumról. Helikon, 2000/7. 8. p.

Ophelio Barbaro búcsúzik. Helikon, 2000/7. 8. p.

Anakreón öregszik. Helikon, 2000/7. 8. p.

Asztrális elégia. Helikon, 2000/7. 9. p.

Posztumusz Horácz 1999-ből. Helikon, 2000/7. 9. p.

Dramatis Personae. Helikon, 2000/7. 9. p.

Caius Licinius Calvus: Versek. Látó, 2000/5. 4. p.

Caius Licinius Calvus: Iacchushoz. Látó, 12. 85. p.

Restaur’. Korunk, 2000. jún. 18. p.

Vörösmarty visszhangján. Látó, 2000/12. 5. p.

Az egerek könyvéből. Látó, 2001/1. 11. p.

Don Quijote sokadik szerenádja. Helikon, 2001/4. 3. p.

Voajázs Utópiumba. Helikon, 2001/4. 3. p.

Kései Ady. Fragmentum. Látó, 2001/4. 76. p.

Lázáry René Sándor: Némely velenczei komédiásokról. Helikon, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: Rondeau tanári egymagamról. Helikon, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: Rondeau hideg szerelmeséhez. Helikon, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: (Görbül a tér…) Helikon, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: Coda. Helikon, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: (1935. november 30-án…) Helikon, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: (Idők suhannak…) Helikon, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: Baudelaire levele anyjához. Helikon, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: (Próbálok írni…) Helikon, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: Harminczhatodik születésnapomra Velenczében. Helikon, 2001/11. 3. p.

Kiélt artista füstölög magában. Látó, 2001/11. 3. p.

Lázáry René Sándor: Ars amatoria. Látó, 2002/3. 61. p.

Lázáry René Sándor: Fürdőkád. Látó, 2002/3. 62. p.

Lázáry René Sándor: Antik téma. Hetéradal. Látó, 2002/3. 62. p.

Lázáry René Sándor: Tűnt saturnusi szép idők. Látó, 2002/3. 63. p.

(Férfit idézz föl, Múzsa…) Látó, 2002/6. 3. p.

Saluti da Venezia. Látó, 2002/6. 3. p.

(Marokkóból Algériába…) Látó, 2002/6. 4. p.

Sorella-fragmentumok. Látó, 2002/6. 5. p.

Transzeuróp leporelló. Látó, 2002/6. 62. p.

Víg toportyán. Korunk, 2002. okt. 3. p. Elérhető itt: www.korunk.org/korunk/?q=node/7015

A kártyázó kakadu. Korunk, 2002. okt. 3. p. Elérhető itt: www.korunk.org/korunk/?q=node/7015

Hat nandu. Korunk, 2002. okt. 4. p. Elérhető itt: www.korunk.org/korunk/?q=node/7015

Tevenézők. Korunk, 2002. okt. 4. p. Elérhető itt: www.korunk.org/korunk/?q=node/7015

Egy csóró hópatkány gondjai. Korunk, 2002. okt. 5. p. Elérhető itt: www.korunk.org/korunk/?q=node/7015

Celebeszi esemény. Korunk, 2002. okt. 5. p. Elérhető itt: www.korunk.org/korunk/?q=node/7015

Szatmári ballagó. Korunk, 2002. okt. 6. p. Elérhető itt: www.korunk.org/korunk/?q=node/7015

Az egerek könyvéből. Látó, 2002/12. 50. p.

A kaffogás művészete. Látó, 2003/1. 77. p.

A pók poétikája. Látó, 2003/1. 78. p.

Bohóctréfa. Látó, 2003/1. 79. p.

Complainte pour une siréne. Látó, 2003/3. 29. p.

Szép az Andrássy úton. Látó, 2003/3. 30. p.

Önarckép tükörcserépre. Látó, 2003/3. 31. p.

Jékely-szimfónia. Látó, 2003/4. 68. p.

Itt orgonál, benn, messzien. Helikon, 2003/8. 13. p.

Porcus Hermeticum. Limerickek. Látó, 2003/7. 20. p.

Hét limerick. (Szegény Ibrahim. – A rettentő Szehmet. – Erdélyi. – Caprichos. – Irodalmi divatok. – Új nyugat. – Posztromantika.) Helikon, 2003/11. 8. p.

Szentpétervári szép napok. Helikon, 2003/18. 8. p.

Hét haiku. Látó, 2004/1. 3. p.

Búcsú Bashótól. Látó, 2004/1. 4. p.

Szerkesztőségi invokáció. Látó, 2004/3. 3. p.

Kavafisz-átiratok. (Pelaszg táblakép. – Heróndasz mimiamboszai. – Jeruzsálem előtt. – Priamosz útja az éjszakában. – Egy másik Odüsszeia. – Iulianus a misztériumokon. – La jeunesse blanche. – Pecsétek. – Nyugtalanság. – Színházban. – 1906. június 27-én, délután két órakor. – Parthen.) Látó, 2004/4. 22. p.

Vándordallam. Látó, 2004/5. 6. p.

Valaki, aki szárny is, fény is. Vázlat Tóth Árpád lírájáról. Látó, 2004/5. 81. p.

Porcus Hermetikum. Limerickek. Látó, 2004/7. 46. p.

Prológus a Porcus Hermeticumhoz. Látó, 2004/10. 70. p.

Nyugatos fantáziák. Látó, 2004/11. 72. p.

Rudika elégiája. Látó, 2004/12. 3. p.

Wiener Blut. Látó, 2005/2. 77. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Wiener-Blut/784/

Hadikikötő. Látó, 2005/4. Belső borító.

Változatok a változatlanra. Látó, 2005/4. 3. p.

A Kulányi kutyája. Látó, 2005/5. 92. p.

Arkhilokhosz pároszi síremléke. Látó, 2005/5. 93. p.

Álom a lét. Látó, 2005/5. 93. p.

Búcsú az irodalomtól. Korunk, 2005. júl. 29. p. Elérhető itt: www.korunk.org/korunk/?q=node/7900

Kavafisz-átirat: Antik tragédia. Látó, 2005/8–9. 3. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tirat-Antik-trag%C3%A9dia-Vers/293/

Öt nő a szomszédból. Limerikek. Látó, 2005/10. 106. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/%C3%96t-n%C5%91-a-szomsz%C3%A9db%C3%B3l-Limerikek/234/

Lázáry René Sándor: Fáradt, öreg kereplő. Látó, 2005/11. 73. p.

Lázáry René Sándor: (Sem Mexikó, sem Madagaszkár). Látó, 2005/11. 73. p.

Lázáry René Sándor: Madridi poétika. Látó, 2005/11. 74. p.

Lázáry René Sándor: 1885 nyarán. Látó, 2005/11. 74. p.

Lázáry René Sándor: (Volt egy hölgy…). Látó, 2005/11. 75. p.

Kavafisz-átiratok: Kleitarkhosz: Alexandrosz fiatalsága. Látó, 2005/12. 83. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Kleitarkhosz-Alexandrosz-fiatals%C3%A1ga/169/

Kavafisz-átiratok: Gnósziasz. Látó, 2005/12. 84. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Gn%C3%B3sziasz/170/

Kavafisz-átiratok: Akhilleusz a máglyán. Látó, 2005/12. 85. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Akhilleusz-a-m%C3%A1gly%C3%A1n/171/

Kavafisz-átiratok: Láz és betegség. Látó, 2005/12. 86. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-L%C3%A1z-%C3%A9s-betegs%C3%A9g-versek/172/

Kavafisz-átiratok: Oxürhünkhoszi papiruszdarab. Látó, 2006/1. 3. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Ox%C3%BCrh%C3%BCnkhoszi-papiruszdarab/256/

Kavafisz-átiratok: Héphaisztón halotti áldozata. Látó, 2006/1. 3. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-H%C3%A9phaiszti%C3%B3n-halotti-%C3%A1ldozata/255/

Kavafisz-átiratok: Trapezunt. Látó, 2006/1. 3. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Trapezunt/254/

Kavafisz-átiratok: Menuthiszi Melitón végakarata. Látó, 2006/4. 3. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Menuthiszi-Melit%C3%B3n-v%C3%A9gakarata/303/

Kavafisz-átiratok: Antiokhosz epiphanész agóniája. Látó, 2006/4. 3. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Antiokhosz-Epiphan%C3%A9sz-ag%C3%B3ni%C3%A1ja-Versek/304/

Confessio Goliae. (Omittamus studia! – Vágáns makáma. – De munsi miseria.) Helikon, 2006/11. 9. p. Elérhető itt: www.helikon.ro/index.php?m_r=226

Kavafisz-átiratok: Alexandriai kalmár. Látó, 2006/6. 95. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Alexandriai-kalm%C3%A1r/395/

Kavafisz-átiratok: A Lélek Házában. Látó, 2006/6. 95. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-A-L%C3%A9lek-H%C3%A1z%C3%A1ban/396/

Kavafisz-átiratok: Mulatnak a terntumiak. Látó, 2006/6. 95. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Mulatnak-a-tarentumiak/

Kavafisz-átiratok: Atanasziosz Hrisztopulosz. Látó, 2006/6. 95. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Athanasziosz-Hrisztopulosz/398/

Kavafisz-átiratok: Finom amphorák, kratérek. Látó, 2006/6. 95. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kavafisz-%C3%A1tiratok-Finom-amphor%C3%A1k-krat%C3%A9rek/399/

Caius Licinius Calvus versei. Látó, 2006/12. 72. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Kov%C3%A1cs-Andr%C3%A1s-Ferenc-m%C5%B1ford%C3%ADt%C3%A1sai/533/

Babirussza. Látó, 2007/4. 66. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/Babirussza/664/

Hadikikötő. Látó, 2007/5. Belső borító.

Búcsú az angyalitól. Látó, 2007/5. 3. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/B%C3%BAcs%C3%BA-az-angyalit%C3%B3l-%C3%96t-vers-Dsida-Jen%C5%91h%C3%B6z/679/

Töredék Ignotusnak. Látó, 2007/12. 3. p. Elérhető itt: www.lato.ro/article.php/T%C3%B6red%C3%A9k-Ignotusnak/862/

Folyóiratokban megjelent műfordítások

(Igaz Szó, Látó)

Nichita Stănescu: Két katona csata után. Igaz Szó, 1984/2. 158. p.

Nichita Stănescu: Haiku. Igaz Szó, 1984/2. 158. p.

Petru Romoşan: A nagy görög. Látó, 1990/5. 567. p.

Ana Blandiana: Visszaszámlálás. Látó, 1990/9. 1048. p.

Ana Blandiana: Szétszaggatott űr. Látó, 1990/9. 1048. p.

Ana Blandiana: Tanúk. Látó, 1990/9. 1049. p.

Mircea Cărtărescu: Levante. Látó, 1992/5. 3. p.

A. E. Baconsky: Apokrif Hamlet. Látó, 1992/5. 74. p.

Guillaume Apollinaire: A Vámosnak mondott Henri Rousseau sírfelirata. Látó, 1992/12. 3. p.

Interjúk

Rácz I. Péter: A Föld mozog - és gömbölyű! Kovács András Ferenc örömteli gyászmiséje. Népszava Irodalmi melléklet (Nyitott mondat), 2020. márc. 6. Elérhető itt: https://nepszava.hu/3069533_a-fold-mozog-es-gombolyu-interju-kovacs-andras-ferenccel-az-oromteli-gyaszmiserol

 

A bibliográfiát összeállította Mészáros Márton és a DIA.

 

A határon túl megjelenő folyóiratok bibliográfiája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.

Szakirodalom

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Petőcz András: Négy újabb Forrás. Alföld, 1985/6.

Mózes Attila: A forma öröme. Utunk, 1989. március 31.

Szőcs István: Könyv átutazóban. A Hét, 1989. június 1.

Keresztury Tibor: Benne és fölötte. Alföld, 1990/4.

Szigeti Csaba: A Hímfarkas bőre. Jelenkor, 1990/5.

Schein Gábor: Költözködés. Vigilia, 1993/6.

Martos Gábor: Versek közelmúltidőben. Életünk, 1993/10.

Szigeti Csaba: Lábjegyzetek egy lábjegyzetelt palimpszesztushoz. Jelenkor, 1993/11.

Markó Béla: Kannibál idő. Bp. Könyves Kálmán Kiadó–Széphalom Könyvműhely, 1993.

P. Horváth Tamás: Kovács András Ferencről is. Szép literatúrai ajándék, 1994/1.

Kulcsár Szabó Ernő: Poesis memoiae. Kortárs, 1994/6.

Tamás Ferenc: Satura lanx – avagy vegyestál erdőntúli módra. Magyar Napló, 1994/6.

Payer Imre: Áldassanak a restaurátorok. Magyar Napló, 1994/18.

Kelemen Zoltán: Indiánok vastüdőben. Forrás, 1994/11.

H. Nagy Péter: Az „újraírt” hagyomány kontinuitása. Alföld, 1994/12.

Pokstaller Lívia: Ami volt, mindörökre van. Irodalmi Szemle, 1994/12.

Keresztury Tibor: Versreneszánsz közeleg. = Csipesszel lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. Bp. Nappali Ház, 1994.

Lászlóffy Aladár: Két „nélküliség” között egy költő. Árgus, 1995/1.

Somlyó György: Kovács András Ferencről. Magyar Napló, 1995/1.

Szekér Endre: „Eljön a vers is még…” Szabálytalan jegyzetek Kovács András Ferenc verseit olvasva. Látó, 1995/1.

Martos Gábor: Versek párhuzamos jelenidőben. Életünk, 1995/2.

Gács Anna: A herétikus lipinka, avagy a vágy jóleső teljesületlensége. Határ, 1995/3.

Kulcsár-Szabó Zoltán: „Hangok, jelek”. Nappali Ház, 1995/3.

Nyíri Miklós: A sokféle mutaványokrúl. Nappali Ház, 1995/3.

Fried István: Idézetek és a mai versalkotás. Tiszatáj, 1995/4.

Báthori Csaba: Erdélyi Próteusz. Holmi, 1995/9.

Wirth Imre: Lelkem kockán pörgetem – Üdvözlet a vesztesnek. Kritika, 1995/9.

Kelemen Zoltán: Versvereség – Vereségvers. Tiszatáj, 1995/10.

Magyar Zoltán: Chronica Magna. Kortárs, 1995/11.

Gerliczki András: Létező világok. Hitel, 1996/7.

Füzi László: A nyelvben létezés boldogsága: Jegyzetek Kovács András Ferenc költészetéről. = Uő: Balvégzetű évtized: esszék, tanulmányok. Pozsony. Kalligram, 1996.

Csiki László: Rímálom. Élet és Irodalom, 1997. márc. 7.

A Forrás tematikus száma Kovács András Ferencről. Forrás, 1997/4.

Bogdán László: Az erdélyi sorsverkli avagy „A mindenség kalapja alatt”. Forrás, 1997/4.

Kántor Lajos: Ó Trenszilvéniában. Forrás, 1997/4.

Silló Jenő: Toldott-foldott ballada: Jack Cole dalaiból című vers pre- és architextusairól. Forrás, 1997/4.

Szekér Endre: Kovács András Ferenc Kufstein-verséről: Erős várunk a Kufstein. Forrás, 1997/4.

Szigeti Csaba: Névsorolvasás. Forrás, 1997/4.

Szekér Endre: Üdvözlet a vesztesnek. Kritika, 1997/5.

Gerliczki András: A költészet szükségessége. Hitel, 1998/2.

H. Nagy Péter: Krisztinka-tinta. Tiszatáj, 1998/10.

Keresztesi József: Sicc, mocsokba közbeszéd! Jelenkor, 1999/1.

Láng Zsolt: Ex libris. Élet és Irodalom, 1999. febr. 26.

Lőrincz Csongor: Kérügma és literalitás. Literatura, 1999/4.

Bodor Béla: Lassú legényes, avagy „ugrani már: soha”. Élet és Irodalom, 1999. jún. 11.

Vörös István: Adventi fagyban angyalok. Kritika, 1999/6.

Szekér Endre: Depressio Transsylvaniae. Kritika, 1999/10.

Cs. Gyímesi Éva: A rejtőzködő lírikus. = Uő: Kritikai mozaik: Kritikai esszék, tanulmányok. Kolozsvár. Polis, 1999.

Cs. Gyímesi Éva: Öt vers: Palocsay: Képzelgő kandalló; Lászlóffy: Egyetlen élet; Szabédi: Válassz; Markó: Feljegyzés egy boldog körtefáról; Kovács András Ferenc: Önarckép gyufásdobozra à la japonaise. = Uő: Kritikai mozaik: Kritikai esszék, tanulmányok. Kolozsvár. Polis, 1999.

H. Nagy Péter: Olvasási stratégiák (újra)olvasása (Kovács András Ferenc: Friss tinta, tinta, tinta!). = Az olvasó – az olvasás. Irodalmi tanulmányok. Szerk. L. Simon László, Thimár Attila. Bp. FISZ Könyvek, 1999.

Lövétei Lázár László: A hús-test felhasználási módozatairól. Tiszatáj, 2000/1.

Kelemen Zoltán: Keserűsó. Tiszatáj, 2000/4.

Prágai Tamás: Prédikátor szégyenidőben. Napút, 2000/5.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Kívül-belül a lírán. Élet és Irodalom, 2000. jún. 23.

Margócsy István: Magyar táncszó. Holmi, 2000/8.

Gerliczki András: Kovács András Ferenc könyvei.= Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Szerk. Görömbei András. Debrecen. Kossuth Egyetemi, 2000.

H. Nagy Péter: A szöveghatárok feloldódása. = Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Szerk. Bednanics Gábor, Bengi László, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. Bp. Osiris, 2000.

Lukácsy András: Függelék: versből – kopjafa. = Uő: A líra mutatványosai. Bp. Pont, 2000.

Balázs Imre József: És-és-és. Forrás, 2001/1.

Kovács Béla Lóránt: Irónia, alanyiság, történelem. Alföld, 2001/1.

Márton László: Ex libris. Élet és Irodalom, 2001. április 20.

Gács Anna: Váratlan férfikor. Élet és Irodalom, 2001. jún. 22.

Kovács András Ferenc: MM. Magyarázatok Micimackóhoz. Forrás, 2001/7–8.

Kovács András Ferenc: Provintziális klapantziák. Forrás, 2001/7–8.

Szigeti Lajos: „ha kedvünk fanyar, szánk pedig üres”: Erdélyi költők József Attila igézetében. Korunk, 2001/7.

Kulcsár Szabó Ernő: A felejtés lírai „mnemotchnikái”. Élet és Irodalom, 2001/39.

Balázs Imre József: „Csitulj…, ez csak séta”. Forrás, 2001/11.

Vörös István: Én vagyunk. = Uő: Lakatlan szigetek már nincsenek. Dicsérő kritikák. Bp. Ister, 2001.

Demény Péter: Búcsú az identitástól. Forrás, 2002/1.

Mészáros Márton: Nem is vagy igazi amerikai! Prae, 2002/1–2.

Szabó Annamária: „Az állandóban – változékonyan”. Bárka, 2002. 1–2.

Szekér Endre: Költői utazás Kovács András Ferenccel. Tiszatáj, 2002/4.

Szilágyi Ákos: Egy szóhazafi köszöntése. Élet és Irodalom, 2002. jún. 14.

Selyem Zsuzsa: Aranyos vitézi… Élet és Irodalom, 2002. jún. 21.

Gács Anna: Egy eretnek védjegye. = Uő:Miért nem elég nekünk a könyv. A szerző az értelmezésben, szerzőség-koncepciók a kortárs magyar irodalomban. Bp. Kijárat, 2002.

Balázs Imre József: Kosár, köcsög, lábpor. Élet és Irodalom, 2003. jún. 13.

Oláh Szabolcs: A lírai hang műfajfüggő anyagisága: Kovács András Ferenc „emlékmű-versei”. Alföld, 2003/10.

Oláh Szabolcs: A líraihang műfajfüggő anyagisága és megmutatkozása Kovács András Ferenc történelmen átívelő verseiben. = Identitás és kulturális idegenség. Szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő. Bp. Osiris, 2003.

Máthé Éva: Az író, a művész a lehetetlennel dolgozik: csendes diskurálás Kovács András Ferenccel. Nyelvünk és kultúránk, 2004/2.

Végh Balázs Béla: Kis magyar delfinológia. Látó, 2004/6.

Fürth Eszter: Szövegek szerzői: Fernando Pessoa jelenléte Kovács András Ferenc Mint a mór egy portugál szonettben című versében. Tiszatáj, 2004/12.

Kolozsi Orsolya: Kinek a hangja? Kovács András Ferenc: Weöresiáda. Váteszi szózat utókoromhoz!Tiszatáj, 2004/12.

Zanin Éva: Recycling, avagy KAF három palimpszesztjéről. Kovács András Ferenc Bruegel-verseiről. Tiszatáj, 2004/12.

Payer Imre: Az emlékezet-felejtés nyelvisége Kovács András Ferenc költészetében. Eső, 2005/3.

Lőrincz Csongor: Név, aláírás és inskripció a lírában: Kovács András Ferenc: J. A. szonettje. Kalligram, 2006/3–4.

Gyulai Levente: Az interjú mint az (ön)kanonizáció lehetősége: a Lázáry René Sándor-művek szövegkontextusairól. Forrás, 2006/5.

Korpa Tamás: „»Szereped van itt…«”. Kovács András Ferenc: York napsütése. Bárka 2015/3.

Horváth Kornélia: Versnyelvi virtuozitás. Kovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány poétikai sajátosságáról. www.kortarsfolyoirat.hu, 2016/4.

Kerti Anna Emese: „Verseimbe te fújj, lehelj ma lelket!”.
Kovács András Ferenc Calvus-verseinek intertextuális
hálózatáról (Catullus, Horatius, Ovidius).
Ókor, 2019/4. 59-70 p.

Selyem Zsuzsa: Szavad sincs szépség tériszonyára. [Requiem tzimbalomra.] Élet és irodalom, 2019. október 18.

 

A szakirodalmat összeállította Mészáros Márton és a DIA.

 

Borítók

Kéziratok

Szakértő