Kodolányi János

Digitalizált művek

Tematikus keresés

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Kodolányi János (Telki, 1899. március 13. – Budapest, 1969. augusztus 10.)

Posztumusz Kossuth-díjas író, újságíró. A Digitális Irodalmi Akadémia 2020. június 4-én posztumusz tagjává választotta.

Bibliográfia

Gyűjteményes kiadások

 

Kodolányi János művei. Budapest. 1941. Athaeneum

Boldog Margit. Regény. Budapest. 1941. Athaeneum, 362 p.

Börtön – Kántor József megdicsőülése. Regények. Budapest. 1941. Athaeneum, 277 p.

Feketevíz. Regény. Budapest. 1941. Athaeneum, 306 p.

Jajgatunk és kacagunk. Színművek. Budapest. 1941. Athaeneum, 242 p.

József, az ács. Elbeszélések. Budapest. 1941. Athaeneum, 317 p.

Julianus barát. Regény. Budapest. 1941. Athaeneum, 712 p.

Tavaszi fagy. Regény. Budapest. 1941. Athaeneum, 282 p.

A vas fiai. Regény. Budapest. 1941. Athaeneum, 714 p.

 

Kodolányi János művei. Budapest. Magvető Kiadó, 1957–1977

Az égő csipkebokor I-II. Budapest. 1957. Magvető, 631+615 p. = Budapest. 1965. Magvető, 998 p. = Budapest. 1973. Magvető, 998 p. = Budapest. 1978. Magvető, 648 + 623 p.

Keserű ifjúkor. Budapest. 1958. Magvető, 817 p.

Új ég, új föld. Budapest. 1958. Magvető, 677 p. = Budapest. 1968. Magvető, 633 p.

Vízválasztó. Budapest. 1960. Magvető, 699 p.

Fellázadt gépek I-II. Budapest. 1961. Magvető, 487 + 554 p.

Boldog Margit. Budapest. 1964. Magvető, 450 p. = Budapest. 1975. Magvető, 440 p.

Süllyedő világ. Budapest. 1965. Magvető, 663 p. = Budapest. 1979. Magvető, 663 p.

Vízözön. Budapest. 1967. Magvető, 600 p. = Budapest. 1977. Magvető, 615 p.

Pogány tüzek I-II. Regény. Budapest. 1968. Magvető, 430 + 426 p.

Visszapillantó tükör. Budapest. 1968. Magvető, 547 p.

Jehuda bar Simon. Budapest. 1969. Magvető, 190 p.

Julianus barát. Budapest. 1971. Magvető, 804 p. = Budapest. 1974. Magvető, 804 p.

Én vagyok. Budapest. 1972. Magvető, 688 p.

A vas fiai I-II. Budapest. 1973. Magvető, 589+582 p.

Pünkösdi dáridó. Budapest. 1973. Magvető, 724 p.

Szép Zsuzska. Kisregények. Budapest. 1975. Magvető, 474 p.

Szív és pohár. Bírálatok, tanulmányok, cikkek. 1924–1940. Budapest. 1977. Magvető, 368 p.

 

Kodolányi János művei. Budapest. Magvető Kiadó, 1980–1990

Julianus barát. Budapest. 1980. Magvető, 854 p.

A vas fiai I-II. Budapest. 1981. Magvető, 589+582 p.

Boldog Margit. Budapest. 1982. Magvető, 525 p.

Az égő csipkebokor I-II. Budapest. 1983. Magvető, 1371 p.

Én vagyok. Budapest. 1984. Magvető, 715 p.

Vízözön. Budapest. 1985. Magvető, 695 p.

Szép Zsuzska. Kisregények. Budapest. 1985. Magvető, 509 p.

Új ég, új föld. Budapest. 1987. Magvető, 763 p.

Földindulás. Budapest. 1989. Magvető, 465 p.

Suomi. Budapest. 1990. Magvető, 282 p.

 

Kodolányi életműsorozat. (Szerk. biz.: Ács Margit, Biernaczky Szilárd, Domokos Mátyás, Jókai Anna, ifj. Kodolányi János, Nemeskürty István, Szalay Károly.) Budapest. 2000 Mundus Magyar Egyetemi Kiadó

Pogány tüzek. Istenek, Holdvilág völgye. Regény. (Utószó: ifj. Kodolányi János.) Budapest. 2000. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 600 p.

Levélről levélre. Kodolányi János és Várkonyi Nándor levelezése. (Vál., szerk., előszó: ifj. Kodolányi János.) Budapest. 2000. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 586 p.

 

Kodolányi János művei. (Szerk.: Csűrös Miklós, ifj. Kodolányi János.) Budapest. 2001–2014. Szent István Társulat

Julianus barát I-II. Budapest. 2001. Szent István Társulat, 800 p.

A vas fiai I-II. Budapest. 2002. Szent István Társulat, 880 p.

Én vagyok I-II. Budapest. 2002. Szent István Társulat, 790 p.

Az égő csipkebokor I-II. Budapest. 2003. Szent István Társulat, 1108 p.

Zárt tárgyalás. Tanulmányok, vitairatok, emlékezések. Budapest. 2003. Szent István Társulat, 376 p.

Börtön. Kisregények. Budapest. 2004. Szent István Társulat, 384 p.

A néma város. Elbeszélések. Budapest. 2004. Szent István Társulat, 376 p.

Szakadékok; Feketevíz. Kisregények. Budapest. 2005. Szent István Társulat, 316 p.

Üzenet enyéimnek. Összegyűjtött versek. Budapest. 2006. Szent István Társulat, 182 p.

Boldog békeidők. Budapest. 2014. Szt. István Társulat, 488 p.

 

Önálló kötetek

Hajnal. Versek. Pécs. 1915. Wessely-Horváth, 41 p.

Kitárt lélekkel. Versek. Székesfehérvár. 1919. Szerzői kiadás, 45 p.

Üzenet enyéimnek. Versek. Budapest. 1921. Magyar Írás, 45 p.

Szép Zsuzska. Regény. Budapest. 1925. Athenaeum, 112 p.

Kántor József megdicsőülése. Regény. Budapest. 1926. Athenaeum, 309 p.

Tavaszi fagy. Egy foglalkozásnélküli ifjú Pesten. Budapest. 1926. Grill Károly Könyvkiadó, 254 p. (A toll mesterei)

Börtön. Regény. Budapest. 1926. Athenaeum, 128 p.

A hazugság öl. Memorandum Huszár Károlyhoz, a parlament alelnökéhez. Budapest. 1927. Egyetemi Ny., 15 p. = A hazugság öl. (Előszó, jegyz.: Szigethy Gábor.) Budapest. 1987. Magvető, 53 p.

 

Akik nem tudnak szeretni. Regény. Budapest. 1929. Magyarság, 204 p. (A Magyarság Könyve)

Szakadékok. Regény. Budapest. 1929. Athenaeum, 199 p.

Futótűz. Budapest. 1929. Bernáth Tibor, 275 p.

Két lányarc. Budapest. 1929. Athenaeum, 131 p.

Vilma három szerelme. Regény. Budapest. 1930. Pesti Napló, 192 p. (Kék regények)

Küszöb. Kisregények. Budapest. 1933. Vajda János Társaság, 152 p.

Sötétség. Regény. Debrecen. 1934. Nagy Károly Grafikai Műintézete, 63 p.

Feketevíz. Budapest. 1935. Athenaeum, 306 p.

A vas fiai I-II. Budapest. 1936. Athenaeum, 359+355 p.

Suomi. A csend országa. Utirajz. Budapest. 1937. Cserépfalvi, 139 p.

Pogány tűz. Történelmi tragédia. Budapest. 1937. Nemzeti Szinház, 44 p.

Boldog Margit. Budapest. 1937. Athenaeum, 362 p.

Mit viszel a másvilágra? Délbaranyai történet. Budapest. 1938. Országos Református Szeretetszövetség, 31 p. (Népbarát)

Julianus barát. Budapest. 1938. Athenaeum, 806 p.

Ormánság. (Szép Zsuzska; Börtön; Kántor József megdicsőülése.) Budapest. 1939. Athenaeum, 362 p.

József, az ács. Budapest. 1939. Athenaeum, 317 p.

Suomi titka. Budapest. 1939. Magyar Élet, 146 p.

Jajgatunk és kacagunk. Budapest. 1940. Athenaeum, 242 p.

Süllyedő világ I-II. Budapest. 1940. Athenaeum, 615 p.

Emese álma. 1. Istenek. Budapest. 1941. Athenaeum, 374 p.

Kelet és nyugat határán. Pécs. 1941. Dunántúl Ny., 38 p. (A Janus Pannonius Társaság könyvtára) = Pécs. 1996. Pro Pannonia, 40 p. (Pannónia könyvek)

Esti beszélgetés. Budapest. 1941. Magyar Élet, 253 p.

Baranyai utazás. Budapest. 1941. Bolyai Akadémia, 110 p. (Bolyai könyvek) = Budapest. 1942. Magyar Élet, 110 p.

Holdvilág völgye. Budapest. 1942. Athenaeum, 376 p.

A csend országa. Finnországi élmények. (Ill.: Fáy Dezső.) Budapest. 1942. Stádium, 126 p. (Nemzeti Könyvtár)

Rókatánc. Budapest. 1942. Turul, 266 p. (Turul könyvek)

Csendes órák. Budapest. 1942. Turul, 256 p. (Turul könyvek)

Zárt tárgyalás. Budapest. 1943. Turul, 170 p. (Turul könyvek)

Kodolányi János–Képes Géza: Északi csillagok. Finn rokonaink költészete. (Ill.: Fáy Dezső.) Budapest. 1944. Stádium, 120 p. (Nemzeti Könyvtár)

Suomi. Budapest. 1944. Turul, 234 p.

Fekete sátor. Kisregény. Budapest. 1944. Turul, 112 p.

Vízöntő I-II. Budapest. 1948. Szőllősy, 272+281 p.

Éltek, ahogy tudtak. Válogatott elbeszélések. Budapest. 1955. Szépirodalmi, 641 p.

Boldog békeidők. Regény. Pécs. 1956. Dunántúli Magvető, 454 p.

Az égő csipkebokor I-II. Budapest. 1957. Magvető, 1246 p.

Jehuda bar Simon emlékiratai. Budapest. 1957. Magvető, 224 p.

Végrendelet. Színjáték. Budapest. 1957. Népszava, 79 p.

Keserű ifjúkor. Budapest. 1958. Magvető, 817 p.

Új ég, új föld. Budapest. 1958. Magvető, 677 p.

Vízválasztó. Budapest. 1960. Magvető, 699 p.

Fellázadt gépek I-II. (Utószó: Bodnár György.) Budapest. 1961. Magvető, 487 + 554 p.

Süllyedő világ. Budapest. 1965. Magvető, 663 p.

Vízözön. Meseregény. Budapest. 1967. Magvető, 600 p.

Pogány tüzek I-II. Regény. Budapest. 1968. Magvető, 430 + 426 p.

Visszapillantó tükör. Budapest. 1968. Magvető, 547 p.

Én vagyok. (Utószó: Csűrös Miklós.) Budapest. 1972. Magvető, 688 p.

Pünkösdi dáridó. Budapest. 1973. Magvető, 724 p.

Szép Zsuzska. Kisregények. Budapest. 1975. Magvető, 474 p.

Szív és pohár. Bírálatok, tanulmányok, cikkek. 1924–1940. Budapest. 1977. Magvető, 368 p.

Földindulás. (Vál., sajtó alá rend., utószó: Csűrös Miklós.) Budapest. 1989. Magvető, 465 p.

A megölt mese. (Szerk., utószó: Urbán László.) Budapest. 1993. Hunga-print, 117 p.

Ojbarsz futása. (Sajtó alá rend. , előszó Tüskés Tibor.) Pécs. 1997. Pro Pannonia, 98 p.

József, az ács. Válogatott novellák. (Vál. , szerk.: Domokos Mátyás.) Budapest. 1997. Osiris, 324 p.

Kodolányi János és Szabó István levelezése. (Szerk. , utószó: Csűrös Miklós.) Budapest. 1999. Holnap, 195 p.

Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával. 1948–1957. (Sajtó alá rend., előszó, jegyz. Horányi Károly.) Budapest. 2002. Argumentum, 406 p.

Csend kívül, de nem belül. Kodolányi János levelezése Nyerges Pállal és feleségével, 1948–1956. (Összeáll., szöveggond., előszó, jegyz. Horányi Károly; szerk.: Soltész Márton.) Budapest. 2017. MTA Könyvtár és Információs Központ, 400 p.

Naplójegyzetek Kodolányi Jánosról. 1952. szeptember–1969. december. Kodolányi János és Zimándi Pius István levelezése. (Összeáll.: Zimándi P. István.) Budapest. 2017. Szt. István Társulat, 320 p.

Vidéki bál. Kodolányi János ismeretlen elbeszélései. (Gyűjtötte, válogatta, szerkesztette: Urbán László.) Budapest. 2019. Aegis Alapítvány, 270 p.

 

 

 

Borítók