Kardos G. György

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Kardos G. György (Budapest, 1925. május 10. – Budapest, 1997. november 22.)

József Attila-díjas író, újságíró, dramaturg. A Digitális Irodalmi Akadémia 2000-ben posztumusz tagjává választotta.

*

1925. május 10-én született Budapesten.

1943-ban tett érettségi vizsgát. 1944-ben a jugoszláviai Borba, munkatáborba hurcolták. A tábor felszabadításakor csatlakozott a kapukat megnyitó jugoszláv partizánokhoz. Kalandos hónapok utána a háborúban álló Palesztinába – a mai Izrael állam területére – utazott, katona volt, az izraeli hadsereg tagja lett. 1951-ben tért vissza Magyarországra.

Fizikai munkásként – kőművesként – dolgozott. 1955–56-ban az utóbb az 1956-os forradalom egyik gócaként számontartott (tehát az ötvenes évek végén az ellenforradalom egyik bázisaként elítélt) győri Kisfaludi Színházban tevékenykedett dramaturgként. 1956 és 1958 között a Magyar Rádió a munkahely, 1958-tól 1965-ig, valamint 1972-től 1974-ig az Állami Bábszínház foglalkoztatta dramaturgként. Ebben a minőségben, továbbá konzultáló, szövegíró, darabszerkesztő munkatársként alkalomszerűen más társulatoknál is megfordult. Az 1990 előtti mintegy másfél évtizedben az Élet és Irodalom munkatársa, a legegyénibb hangú hazai közírók egyike. 1990-től a Kurírnál, 1994 után ismét az Élet és Irodalomnál működött.

1997. november 22-én hunyt el Budapesten.

 

Bár ifjúkorától kezdve élt benne az írói, újságírói pálya iránti vonzódás, a fenti pályaképből kitetsző külső körülmények, valamint aprólékos gondosságot és bohém halogatást elegyítő munkamódszere a kései, ám annál gyorsabb sikerű alkotói indulást jelölte ki számára. 1968-ban látott napvilágot Avraham Bogatir hét napja című regénye, palesztinai, önéletrajzi élményeinek epikai transzportálása. Ezt 1971-ben a Hová tűntek a katonák? folytatta, 1977-ben A történet vége egészítette ki trilógiává.

 

További munkái: Villon és a többiek (1978, rockmusical Mészöly Dezsővel); Jutalomjáték (1993, regény); Ez is én vagyok (1996, publicisztikák); Csak úgy mesélek (2000, publicisztikák).

Számos filmforgatókönyvet írt, amit Nívó-díjjal is jutalmaztak: Mese habbal; Én és a kisöcsém; Kérők; Keménykalap és krumpliorr.

Nyelvtudását – nyolc nyelven beszélt – kamatoztatta a német és az olasz televíziónál, többször dolgozott nekik.

Regényhármasában a klasszikus mintákat követő, olykor dokumentumszerűen hiteles realista ábrázolás a későmodern regénytechnikák tér- és időfelbontó elemeivel, grammatikai eljárásaival dúsul. E regények viszonylag csekély teret nyitottak páratlan humorának. Annál bővebben áradnak az abszurd és a groteszk elemek más műveiben. Iróniája, szarkazmusa, lényeglátó jelenségközelítése, a látszólagos csevegés ellenére szigorúan kimunkált, pallérozott beszédmódja hol filantrópnak, hol mizantrópnak mutatja.

Fontosabb díjak, elismerések:

1978 – József Attila-díj

1984 – Déry Tibor-jutalomdíj

1985 – a Munka Érdemrend arany fokozata

1992 – Aranytoll

1993 – Krúdy Gyula-díj

1995 – Literatúra Életműdíj

1997 – Márai Sándor-díj

 

Az életrajzot Tarján Tamás írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Avraham Bogatir hét napja. Regény. Budapest. 1968. Magvető, 405 p.= Budapest. 1973. Magvető, 405 p. = Budapest. 1993. Magvető, 312 p.= Budapest. 2005. Magvető, 460 p.

Hová tűntek a katonák? Regény. Budapest. 1971. Magvető, 281 p.= Budapest. 2005. Magvető, 256 p.

A történet vége. Budapest. 1977. Magvető, 386 p.= Budapest. 2005. Magvető, 395 p.

Avraham Bogatir hét napja. Hová tűntek a katonák? A történet vége. Regények. Budapest. 1978. Magvető, 761 p.

Villon és a többiek. Budapest. 1978. Magvető, 138 p.

Mese habbal. Filmforgatókönyv. [1979].

Jutalomjáték. Budapest. 1993. Ab Ovo, 204 p.= Budapest. 2005. Magvető, 332 p.

Ez is én vagyok. Budapest. 1996. Ab Ovo, 240 p.

Csak úgy mesélek. Budapest. 2000. Göncöl, 165 p.

 

A bibliográfiát összeállította: Tarján Tamás.

 

Szakirodalom

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások (válogatás)

Bor Ambrus: Salom és Szaalam. Magyar Nemzet, 1969. február 23.

Réz Pál: Kardos G. György: Avraham Bogatir hét napja. Kritika, 1969/8. = R. P.: Kulcsok és kérdőjelek. Bp. 1973.

Veres Péter: Olvasónaplómból. Valóság, 1969/1.

Rónay György: Az olvasó naplója. Vigilia, 1969/5. = R. GY.: Olvasás közben. Bp. 1971.

Bodnár György: Egy regénysiker nyomában. Kortárs, 1970/2. = B. Gy.: Törvénykeresők. Bp. 1976.

Pomogáts Béla: Két regény. Jelenkor, 1970/2. = P. B.: Regénytükör. Bp. 1977.

Abody Béla: Második bemutatkozás. Kardos G. György: Hová tűntek a katonák? Új Írás, 1972/3. = A. B.: Félidő. Bp. 1973.

Faragó Vilmos: Síkföldi Varázshegy. Élet és Irodalom, 1972/10.

Földes Anna: Avraham Bogatir világa. = F. A.: Próza jelen időben. Bp. 1976.

Hajdu Ráfis Gábor: Kardos G. György: A történet vége. Kritika, 1977/9. = H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. Bp. 1984.

Béládi Miklós: A történet vége és eleje. Új Írás, 1977/10.

Gáll István: Bonne chance, Uri! = G. I.: Hullámlovas. Bp. 1981.

Iszlai Zoltán: Egy trilógia kiteljesedése. = I. Z.: A valóság közelében. Bp. 1983.

Erdődy Edit: Kardos G. György. = A magyar irodalom története 1945–1975. III/2. A próza és a dráma. Szerk.: Béládi Miklós, Rónay László. Bp. 1990.

Almási Miklós: Kardos G. György: Jutalomjáték. Kritika, 1993/9.

Földes Anna: Kardos G. György: Ez is én vagyok. Kritika, 1996/10.

Domokos Mátyás: Kardos G. György: Avraham Bogatir hét napja. = 7 x 7 híres magyar regény. Szerk.: Székely Éva. Bp. 1997.

Margócsy István: Ex libris. [Kardos G. György négy regényéről.] Élet és Irodalom, 2005. november 11. 23. p.

Vámos Miklós: Hogy volt. [Semmi nem jár.] = Ab Ovo, 2005. 92–96. p.

György Péter: Közel s távol. Kardos G. György. Élet és Irodalom, 2014. március 28., 12. p.

Heller Ágnes: Kardos G. György: A történet vége. = H. Á.: Olvasónapló 2013–2014. Múlt és Jövő, 2014. 108–114. p.

Interjúk

Bertha Bulcsu: Kardos G. György. = B. B.: Délutáni beszélgetések. Bp. 1978.

Domokos Mátyás: Kardos G. György. Regényírás – szolgálati szabályzat nélkül. = D. M.: A pályatárs szemével. Bp. 1982.

Eszéki Erzsébet: Menjek haza, vagy maradjak itthon? Seneca, 1998. 17–43., 73–95. p.

Paródiák

Bárány Tamás: Kardos G. György: Közel-Kelet. = B. T.: Félszárnyú Pegazus. Bp. 1982.

Timár György: Kardos G. György: A vég története. = T. Gy.: Ezt sem én írtam. Bp. 1983.

Reményi József Tamás – Tarján Tamás: [„Sírvers”] = R. J. T. – T. T.: Sírfirkák. Bp. 1997.

 

A szakirodalmat összeállította Tarján Tamás.

 

Fotók

Borítók

Szakértő