Jókai Anna

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Jókai Anna (Budapest, Józsefváros, 1932. november 24. – Budapest, 2017. június 5.)

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas író és költő. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

*

1932. november 24-én született Budapesten, egy polgári család késői, második gyermekeként. Édesanyja kisebbik gyermekét háztartásbeliként minden nehézségtől óvni akarta. A család Vas megyéből származott, de ez már élő fölmenői kapcsolatokat nem jelentett. Jókai Annára szűkebb környezete: Józsefváros volt hatással, pontosabban szólva: e városrészből is csak annyi, amennyit az anyai aggodalom mértéke megszabott.

Jókai Annának hamar könyv került a kezébe, a képzelet és az olvasás töltötte ki a kortársaitól elzárt gyermek életét. Nem csak gyermekirodalom, hanem olyan könyvek is – későbbi önvallomása szerint –, amelyek felnőtt kezébe valók.

1939 és 1942 között a Mária Terézia téri elemi mintaiskola tanulója lett, ahol negyedikben a tanítónő állította mintaként fogalmazásait osztálytársai elé, kézimunkaórán pedig meséket mondatott vele. 1943 és 1951 között a Zrínyi Ilona Leánygimnázium tanulója volt, ekkoriban már – ugyan magának, de – elkezdett írni is, ahogy később fogalmaz: „verseket”, „novellákat” – amelyek miatt az egyébként is elkülönülésre nevelt lányt az iskolában kinevették.

A lassan felnőtté ért Jókai Anna aztán édesanyjától is elhidegült: az előtte addig elzárt világ kezdett kinyílni, amit pedig az anya nem tudott tolerálni. Az írás mint korábban fölmerült életlehetőség vagy életcél ekkoriban elhalványult. Színiakadémiára, egyetemre jelentkezett Jókai Anna, de egyik helyre sem vették föl, miközben édesanyjával való kapcsolata egyre nehezebbé vált. A későbbi írónak munkát kellett keresnie, hogy eltartsa magát: 1951-től a Budafoki Borpalackozó Vállalatnál dolgozott könyvelőként 1953-ig. Ebben az évben ment feleségül Bánky Róberthez, egy „gyerekkori, tiltott” „pajtás”-ához. Az egyházi esküvőn a családból senki sem volt jelen (ebből a házasságából születtek gyermekei: 1955-ben Gábor, 1957-ben pedig Nóra).

1953-tól a XI. kerületi Tanács Népművelési Osztályán művészeti előadó, miután egy „tanácsapparátcsik” kiemelte, de 1957-ben elbocsájtották, „véleménynyilvánítás miatt”. 1957-től a XI. kerületi Szociális Foglalkoztatónál lett vezető könyvelő. Ahogy később erről az időszakról írta: „Sok megaláztatás – de sok értékes tapasztalat. Érzékenység, most már a mások sorsa iránt is. Itt kezd fájni, hogy nem lettem író.” Azonban még 1956 őszén fölvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–történelem szakára, amelyet a munkája mellett elvégzett, s ahol 1961-ben szerzett diplomát. Akkortól a Jázmin utcai Általános Iskola tanára volt 1970-ig.

Időközben elvált első férjétől, s 1964-ben hozzáment dr. Török Endréhez. 1963-ban kezdett visszatérni az íráshoz, a gyermekkori vágyhoz és gondolathoz. 1966-ban jelent meg első novellája, a Családi kör című a Kortársban, 1968-ban pedig első regénye, a 4447. Az irodalmi életbe szinte berobbant, noha semmilyen irodalmi csoportosuláshoz (még generációjához) sem tartozott. A kortárs kritika realizmusként, illetve naturalizmusként értékelte az írásaiban kíméletlen nyíltsággal megjelenített világot. Írásművészete fokozatosan fejlődött abba az irányba, amelyet maga – aztán később a szakirodalom is – „spirituális realizmusnak” nevezett el.

1970-ben József Attila-díjat kapott, ugyanettől az évtől a Vörösmarty Gimnázium tanáraként működött 1976-ig. Ekkor lett szabadúszó író.

1970-től szinte évente jelentek meg regényei, közben nehéz magánéleti válságokon ment át. 1972-ben újra elvált, éveken keresztül élt egyedül. 1983-ban ment ismét férjhez (dr. Kapocsi Sándorhoz). 1980-ban (a Szolidaritás évében) a Napok című, ott addig cenzúra alatt állt regényéért megkapta Lengyelországban a PAX kiadó Pietržak-díját. Műveit elég hamar lefordították idegen nyelvekre (lengyelre, csehre, szlovákra, szlovénre, németre, bolgárra, ukránra, oroszra, angolra). Hivatásbeli „egyedülvalósága” ellenére 1970-től a Magyar Írószövetség tagja, 1986-tól 1989-ig alelnöke. A rendszerváltozás éveiben, a magyar irodalmi életet egyre megosztottabbá tevő időszakában, 1990-től 1992-ig a szervezet elnöke, később választmányi tagja.

1989-től az Írók Szakszervezetének tagja, 1997-től elnöke. 1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja, 2000-tól a Magyar Művészeti Akadémia tagja is. 1998-ben jelent meg az azóta huszonkét kiadást megért Ne féljetek című regénye (amelyet pszichológusok, terapeuták is felhasználnak munkájukhoz). 2000-től 2006-ig a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnöke. Bár a Ne féljetek megjelenése után nem egyszer úgy nyilatkozott, hogy több regényt már nem ír, 2007-ben a Samuel Beckett és Madách Imre emberiségdrámáira rájátszó, a misztériumdráma műfaját is megidéző Godot megjött című művével jelentkezett, 2012-ben pedig egy új regénnyel, az Éhes élet cíművel.

2012. augusztus 20-án a Magyar Érdemrend polgári tagozatának nagykeresztjével, 2014. mácius 15-én Kossuth-nagydíjjal tüntették ki.

Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el Budapesten, 2017. június 5-én.

Fontosabb díjak, elismerések:

1970 – József Attila-díj

1974 – SZOT-díj

1980 – a lengyel PAX Kiadó Pietržak-díja

1985 – a Munka Érdemrend arany fokozata

1992 – Kossuth-díj

1992 – a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje

1998 – Magyar Örökség-díj

1999 – CET (Central European Time)-díj

1999 – az Év Könyve-díj

1999 – Tiszatáj-díj (Szeged)

1999 – a VII. kerület díszpolgára

2000 – Magyar Művészetért-díj

2001 – „Hűség a hazához” Érdemkereszt, Politikai Elítéltek Közössége (PEK)

2002 – A Köztársasági Elnök Érdemérme

2003 – Arany János Nagydíj

2004 – Kölcsey emlékdíj (Szatmárcseke)

2004 – Prima Primissima közönségdíj

2005 – A Magyar Kultúra Lovagja

2006 – Stephanus-díj

2006 – Kispest díszpolgára

2007 – Árpád fejedelem-díj

2009 – a Győri Könyvszalon alkotói díja (Győr-Moson-Sopron megye)

2011 – A „Hazáért ’56”, Politikai Foglyok Országos Szövetsége

2012 – Árpád-pajzs

2012 – Józsefváros díszpolgára

2012 – Budapest díszpolgára

2012 – a Magyar Érdemrend nagykeresztje – polgári tagozat

2013 – Az Emberi Méltóságért-kitüntetés (az Emberi Méltóság Tanácsa díja)

2014 – Kossuth-nagydíj

2014 – a Nemzet Művésze-díj

 

Az életrajzot Csábi Domonkos írta.

 

Bibliográfia

Életműkiadások

Az ifjú halász és a tó. Összegyűjtött novellák. (Szerk.: Ugrin Aranka.) Budapest. 1992. Szépirodalmi Könyvkiadó, 706 p.

Jákob lajtorjája. Regény. Budapest. 1993. Szépirodalmi Könyvkiadó, 268 p. = Budapest. 2008. Széphalom Könyvműhely, 288 p.

A töve és a gallya. Esszék. Budapest. 1991. Szépirodalmi Könyvkiadó, 167 p. = Budapest. 2002. Széphalom Könyvműhely, 141 p.

Vörös és vörös. Kisregények. Budapest. 1994. Széphalom Könyvműhely, 219 p.

Három. Elbeszélések. Budapest. 1995. Széphalom Könyvműhely, 141 p. = Budapest. 2001. Széphalom Könyvműhely, 141 p.

A feladat; Mindhalálig. Regények. Budapest. 1996. Széphalom Könyvműhely, 328 p. = Budapest. 2010. Széphalom Könyvműhely, 349 p.

Ne féljetek. Regény. Budapest. 1998. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2001. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2003. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2004. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2006. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2007. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2009. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2010. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2014. Széphalom Könyvműhely, 342 p. = Budapest. 2016. Széphalom Könyvműhely, 342 p.

Az együttlét; A töve és a gallya. Regények. Budapest. 1997. Széphalom Könyvműhely, 382 p.

Szegény Sudár Anna. Budapest. 1999. Széphalom Könyvműhely, 335 p. = Budapest. 2006. Széphalom Könyvműhely, 335 p. = Budapest. 2010. Széphalom Könyvműhely, 335 p. = Budapest. 2018. Széphalom Könyvműhely, 335 p.

Virágvasárnap alkonyán; Krónikásének 1956-2006. Versek. Budapest. 2007. Széphalom Könyvműhely, 114 p.

Elbeszéltem I–II. Összegyűjtött novellák és kisregények. (Szerk.: Mezey Katalin.) Budapest. 2007. Széphalom Könyvműhely, 1082 p.

4447; Tartozik és követel. Regények. Budapest. 1999. Széphalom Könyvműhely, 344 p. = Budapest. 2009. Széphalom Könyvműhely, 384 p.

Napok. Regény. Budapest. 2001. Széphalom Könyvműhely, 615 p. = Budapest. 2012. Széphalom Könyvműhely, 615 p.

A mérleg nyelve I. Esszék, tanulmányok. Budapest. 2002. Széphalom Könyvműhely, 311 p.

A mérleg nyelve II. Esszék, tanulmányok. Budapest. 2003. Széphalom Könyvműhely, 320 p.

Majd. Elbeszélések. Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 97 p.

Breviárium. (Vál. és szerk.: Tenke Sándor.) Budapest. 2005. Széphalom Könyvműhely, 227 p. = Breviárium gondolatok az eddigi, teljes életműből. (bővített kiadás.) (Vál. és szerk.: Tenke Sándor.) Budapest. 2016. Széphalom Könyvműhely, 231 p.

A mérleg nyelve III. Esszék, tanulmányok. Budapest. 2006. Széphalom Könyvműhely, 109 p.

Godot megjött. Regény. Budapest. 2007. Széphalom Könyvműhely, 189 p.

Mindhalálig; A feladat. Regények. Budapest. 2011. Széphalom Könyvműhely, 349 p.

Éhes élet. Regény. Budapest. 2012. Széphalom Könyvműhely, 341 p. = Budapest. 2015. Széphalom Könyvműhely, 341 p.

A mérleg nyelve III. Esszék, tanulmányok, interjúk. Budapest. 2014. Széphalom Könyvműhely, 734 p.

Válaszoltam. Válogatott interjúk. Budapest. 2015. Széphalom Könyvműhely, 317 p.

Átvilágítás. Regény. Budapest. 2017. Széphalom Könyvműhely, 302 p.

Önálló kötetek

Regények

4447. Budapest. 1968. Magvető Könyvkiadó, 319 p. = Budapest. 1970. Magvető Könyvkiadó, 348 p. = Budapest. 1982. Szépirodalmi Könyvkiadó, 469 p.

Tartozik és követel. Budapest. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 338 p. =Budapest. 1971. Szépirodalmi Könyvkiadó, 376 p. =Budapest. 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 354 p. =Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 273 p.

A labda. (Ill.: Kass János.) Budapest. 1971. Szépirodalmi Könyvkiadó, 357 p. = Budapest. 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 331 p.

Napok. Budapest. 1972. Szépirodalmi Könyvkiadó, 614 p. = Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 593 p.

Mindhalálig. Budapest. 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 224 p. = Budapest. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó, 232 p.

A feladat. Budapest. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó, 269 p. = Budapest. 1979. Európa Könyvkiadó, 265 p.

Jákob lajtorjája. Budapest. 1982. Szépirodalmi Könyvkiadó, 418 p. = Az együttlét; Jákob lajtorjája. Szekszárd. 2002. Babits, 441 p.

Az együttlét. Budapest. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 280 p. = Az együttlét; Jákob lajtorjája. Szekszárd. 2002. Babits, 441 p.

Szegény Sudár Anna. Budapest. 1989. Szépirodalmi Könyvkiadó, 437 p.

Elbeszélések

Kötél nélkül. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 362 p.

Szeretteink, szerelmeink. (Ill.: Borsos Miklós.) Budapest. 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 242 p.

A reimsi angyal. Budapest. 1975. Szépirodalmi Könyvkiadó, 436 p. = Budapest. 1981. Szépirodalmi Könyvkiadó, 425 p.

A panasz leírása. Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó, 261 p.

Jöjjön Lilliputba!. Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 308 p.

Magyaróra. (Szerk.: Lakatos István.) Budapest, Békéscsaba. 1992. Magyar Írószövetség; Békéscsaba Békés Megyei Könyvtár, 90 p.

Versek, versimák, apokrif imák

Ima Magyarországért. Budapest. 2003. Bakó Annamária magánkiadás/ Litea Könyvesház, 10 p.

Virágvasárnap alkonyán. Budapest. 2004. Széphalom Könyvműhely, 95 p.

Krónikásének 1956-2006. (Ill.: Oláh Mátyás László.) Budapest. 2006. Széphalom Könyvműhely, 20 p.

Virágvasárnap alkonyán – Krónikásének 1956-2006. Budapest. 2007. Széphalom Könyvműhely, 114 p.

Esszék, kötetben megjelent interjúk, kerekasztal-beszélgetések

Mi ez az álom?. Budapest. 1990. Szépirodalmi Könyvkiadó, 297 p.

Perc-emberkék dáridója. Budapest. 1996. Belvárosi Könyvkiadó, 201 p.

Mennyből az ember. Budapest. 2000. Belvárosi Könyvkiadó, 270 p.

Ember a harmadik évezredben: a művész felelőssége. Budapest. 2003. Szent István Társulat, 31 p.

Jókai Anna, Halász Zsuzsa: Imitatio Christi. Jókai Annával beszélget Halász Zsuzsa. Budapest. 2004. Kairosz, 108 p.

Bölcsek és pásztorok. Válogatott írások. Budapest. 2006. Szent István Társulat, 116 p.

A mérleg nyelve. A szerző válogatása életművéből. Budapest. 2006. Trikolor, 333 p.

Jókai Anna, Sajgó Szabolcs, Ternyák Csaba: Szeretet szigetek. (Fotó: Szécsi Ilona.) Budapest. 2008. Éghajlat Könyvkiadó, 209 p.

Jókai Anna, Kozma Imre: A remény ablaka. Budapest. 2013. Éghajlat Könyvkiadó, 209 p.

Jókai Anna - Korzenszky Richárd: A hit kapuja. Budapest. 2015. Éghajlat Könyvkiadó, 150 p.

Színpadi művek
4447. Fejünk felől a tetőt. 1982. Szépirodalmi Könyvkiadó, 469 p. (A 4447 című drámaváltozatát a Szolnoki Szigligeti Színház 1969-ben mutatta be Berényi Gábor rendezésében.

Tartozik és követel (az azonos című regény drámává átdolgozott változata), megjelent: Szeretteink, szerelmeink, Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1973, 173-243. p. A drámát a Thália Színház mutatta be 1971-ben Kőváry Katalin rendezésében.

A feladat. Kisfaludy Színház Kamaraszínháza mutatta be Győrben 1985-ben Horváth Mária rendezésében

Én, szegény Sudár Anna. Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat Marosvásárhelyen mutatta be 2007-ben Kincses Elemér rendezésében

Határon túl, magyar nyelven megjelent kötetek

Kötél nélkül. Pozsony-Budapest. 1969. Madách Kiadó-Szépirodalmi Kiadó, 362 p.

Tartozik és követel. Pozsony-Budapest. 1970. Madách Kiadó–Szépirodalmi Kiadó, 338 p.

Napok. Pozsony-Budapest. 1972. Madách Kiadó – Szépirodalmi Kiadó, 614 p. = Pozsony-Budapest. 1983. Madách Kiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, 593 p.

Szeretteink, szerelmeink. [benne a Tartozik és követel drámaváltozatával]. Pozsony-Budapest. 1973. Madách Kiadó-Szépirodalmi Kiadó, 242 p.

Mindhalálig. Pozsony-Budapest. 1974. Madách Kiadó – Szépirodalmi Kiadó, 224 p.

Tartozik és követel. Pozsony-Budapest. 1984. Madách Kiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, 273 p.

Jöjjön Lilliputba!. Pozsony-Budapest. 1985. Madách Kiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, 308 p.

Az együttlét. Pozsony-Budapest. 1987. Madách Kiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, 278 p.

Szegény Sudár Anna. Pozsony-Budapest. 1989. Madách Kiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, 437 p.

Mi ez az álom?. Pozsony-Budapest. 1990. Madách Kiadó-Szépirodalmi Kiadó, 296 p.

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Antológiákban, gyűjteményes kötetekben megjelent művek

Nekem a legtöbb gondot az okozza. hogy az irodalmat tantárgyként tanítjuk [Az interjút Vati Papp Ferenc készítette, és a Köznevelésben jelent meg eredetileg 1974-ben.. – Cs. D.] = Ember és műveltség. Harmincnégy interjú tudósokkal. írókkal. művészekkel. (Szerk.: Győri György.) [Budapest.] 1976. Gondolat, 157-170. p.

Mimóza [Novella] = Ifjúság. ifjúság!.(Vál. és az előszót írta Illés Lajos.) Budapest .1976. Kossuth Könyvkiadó, 190-199. p.

Valami jó [Novella]= Papok. katonák. polgárok után. Három magyar évtized szépprózában. (Vál. és szerk.: és az utószót írta Faragó Vilmos.) 1977. Budapest. Kozmosz Könyvek, 353-359. p.

Mi a baj. KissnéMagyaróra [Novellák] = Asszonyok tüköre. Antológia. (Vál. és szerk.: Földes Anna.) 1977. Magyar Nők országos Tanácsa – Kossuth Könyvkiadó, 280-284. 284-286. p.

Miről beszéltünk? [Novella] = Kincsesláda. Szemelvények a mai magyar irodalomból. Budapest. 1979. A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 133-141. p.

A forma [Novella] = Tanárok és diákok. Válogatás a Pedagógus Szakszervezet szépirodalmi pályázatának anyagából. (Szerk.: Dr. Horváth Péter, Dr. Kockás Sándor.)  Budapest. 1980.Táncsics Kiadó, 201-241. p.

Tavaszi hó Tavaszi hó. Válogatás SZOT-díjas prózaírók elbeszéléseiből. (Vál., szerk, utószót írta Fábián Zoltán.) Budapest.1983. Népszava, 101-108. p.

Bevezető [Az írás alatt: „Jókai Anna A Magyar Nők Országos Tanácsa alelnöke”] és a Ne mondd meg! című novella = Asszonyaink arca. Irodalmi antológia. (Vál. és szerk.: Borbély Sándor.) Budapest. 1983. Magyar Nők Országos Tanácsa – Kossuth Könyvkiadó, 5-7.p,; 311-318. p.

Frizurák Asszony a világ fölött. Novellák. (Vál. és szerk.: Németi Irén.) 1986. Budapest. A Magyar Nők Országos Tanácsa – Kossuth Könyvkiadó, 7-22. p. (A Magyar Írók Szövetsége, a Magyar Nők Országos Tanácsa és a Nők Lapja által a „felszabadulás” 40. évfordulójára meghirdetett meghívásos pályázatának elbeszélései. – Cs. D.)

Jelen időnk és a Berzsenyi-sors [1987] = Lélek ...tesz csuda dolgokat. Antológia. Százéves a Berzsenyi Társaság. (Szerk.: Pomogáts Béla és Varga István, [h. n.] Berzsenyi Könyvkiadó, 106-109. p.

Kislány kutyával [Novella] = Lányok fényben és árnyékban. Elbeszélések. (Vál. és szerk.: Funk Miklós.) Budapest. 1987. Móra Ferenc Könyvkiadó, 63-78. p.

Apokrif imák = Újhold-évkönyv 1988. 187-190. p.

A halállal kacérkodott = Tünemény suhant át Erdély felett. A Nagy Karola-rejtély. (Szerk.: Erdélyi Lili.)  1988. Epocha, 69-71. p.

Családi kör [Novella] A hírügynök. Írók a tömegtájékoztatásról. (Szerk.: Pelle János.) Budapest. 1988. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 58-67. p.

A nagynéni levelei (Távolban lévő unokaöccséhez) = Sérülékeny jóság. Novellák. (Vál., szerk., utószót írta Mátyás István.) Budapest. 1988. Népszava, 159-182. p.

Turmix Rakéta irodalmi kávéház. (Vál. és a bevezetőt írta Galsai Pongrác, szerk.: Zsámboki Zoltán.) Budapest. 1988. Magvető Könyvkiadó, 475-481. p.

Apokrif imák. Ima kétezer küszöbén = Szép magyar novella. (Vál. és szerk.: Mátyás István.) Budapest. 1990. Új Idő Kft., 338-342. p.

Apokrif imák – alkalmakra. Nagypénteken. Nagyszombaton. Húsvétvasárnap. Húsvéthétfőn [Három vers.] = Isten kezében. Kortárs magyar írók hitről. hazáról. Antológia. (Vál. és szerk.: Büki Attila.) Nyíregyháza, 1990. Linea Kiadó, 69-70. p.

„Miklós. köszöntünk Téged!” [Jókai Anna kézírásos köszöntő sorainak facsimiléje] = „Tagjai vagyunk egymásnak”. A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai. (Szerk.: Alexa Károly és Szörényi László.) Budapest. 1991. Szépirodalmi Könyvkiadó- Európa Alapítvány, 10. p.

A gödölyét ne főzd meg anyja tejében [Kivonulás könyve 23. Megjelent az író A töve és a gallya című kötetében.]= Szűkülő vagy táguló horizontok? Magyarok a változó világban. Tanulmányok = Saáry Éva és B. Szabó Péter együttműködésével szerk. Lisztóczky László. Zürich-Eger. 1992. Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör, 16-19. p.

Németh Lászlóról [Emlékbeszéd.] = Az író rejtettebb birtokán. Írások Németh Lászlóról. (Szerk.: Bakonyi István.) 1992. Németh László Társaság és Vörösmarty Társaság,145-147. p.

„Ne üljetek füstparipára...” (Hamvas Béla az ezredvégen) [Esszé]=Gyémántnál keményebb. 100 éve született Hamvas Béla. (Szerk.: Szathmári Botond.) Budapest. 1997. Mont Humán Menedzser Iroda Kft. 42-48. p.

Üzenet egykori kollégáimnak [Vallomás], Szép. kerek egész [Novella]= Liget és vadon. Kortárs írók és képzőművészek tájról. természetről. szülőföldről. (Szerk.: Olasz Sándor.) Hódmezővásárhely. 1998. Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontja, 48-49.p.; 49-56. p.

Ami éltet [Esszé] = Másfél évtized. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. (Szerk.: Kanizsa József, Tárkányi Imre.) Budapest. 1998. Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 55-57. p.

Ajánlás = Ignácz Rózsa, A vádlott 1950-1952. (Szerk.: Makkai-Arany Ágnes és Kardos Katalin.) Budapest. 1999. Tertia, 5-8. p.

A mítosz. mint realitás. (Kodolányi világképe) = A mítosz. mint realitás. (Tanulmányok Kodolányi Jánosról) [Az 1999. március 11-i emlékülés előadásai – Cs. D.]. (Szerk.: Bakonyi István.) Székesfehérvár, 1999. Kodolányi János Főiskola, 43-48. p.

‒ ahonnan – ahol – ahova „Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?” Ezredvégi kérdések a Tiszatájban. [A Tiszatájban 1998 áprilisától 2000 júniusáig megjelent írások válogatott anyaga. – Cs. D.]. (Szerk.: Olasz Sándor.) 2000. Tiszatáj Alapítvány, 31-33. p.

Megalázott fogalmak A magyarság lehetőségei a világban az ezredfordulón. Magyarország 2000. Külhoni és hazai magyarok negyedik tanácskozása. 2000. május 19-20. (Szerk.: Keszthelyi Gyula.) Budapest. 2000. Custos Kiadó, 91-92. p.

Sodródó emberiség. Babić Sava. Bod Péter Ákos. Bolberitz Pál. Jókai Anna. Kun Miklós. Mezei Balázs. Miklóssy Endre. Tőkéczki László. Varga Csaba. Várkonyi Péter tanulmányai Várkonyi Nándor: Az ötödik ember című művéről. (Szerk. és a szöveget gond.: Mezey Katalin és Nagy Gábor.) Budapest. [2000.] Széphalom Könyvműhely – Írók Szakszervezete 

Hunni Hanna. Hunni Henri és a rimanócok meg a Lucillák. Török Sándor: „Kököjszi és Bobojsza” emlékére [Mese] = A víziló. Sziporka és Bamba Géza. (Szerk.: Szoboszlai Margit.) Budapest [2001.] Ab Ovo, 63-73. p.

Összehúzni az ég és föld között nyílt rést avagy a művész felelőssége [Előadás] = Hitünk: ablak a világra. Zánka – 2002. (Szerk.: Wirter Balázs.) [h. n. ] [2002. ] Háló Egyesület, 83-102. p.

Jókai Anna-est = Akadémiai beszélgetések 5. 2002. 66-75. p.

Nyelvművészet. nyelvbűvészet = Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Íírások Grétsy László 70. születésnapjára. (Szerk.: Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám.) Budapest. [2002], Tinta Kk. 252-255. p.

Nyelvművészet – nyelvbűvészet Anyanyelvi Konferencia. 2003. december 1. (Öá. Bognár Nándor.) Budapest. 2003. Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztály, 85-91. p. [A 92. oldalon a szerző egészalakos fényképével.]

Kapaszkodjunk össze a szeretet és a felelősség erejével! Gondolatok a harmadik évezred feladatairól Magyarországon [A szöveg megegyezik az Összezúzni az ég és föld közötti rést avagy a művész felelőssége c. esszével.] = „... a köröket ne hagyd” Polgári körök. 2003. (Szerk.: Kiss Antal, előszó Jókai Anna, interjú Csontos János, felelős szerk. Hende Csaba.) [Budapest. ] 2003. Chair & Man Kiadó, 7-16. p.

Ima Magyarországért Lant és kard. Az I. világháborútól napjainkig. (Öá.: Pénzes István.) Dunaszerdahely, 2005. Lilium Aurum, 294-297. p.

Ima Magyarországért = Széttöretett. A magyar fájdalom és reménykedés versei. (Öá.: Pénzes István.) Budapest. 2006. Aposztróf Kiadó, 355-358. p.

„Nézem a sötétséget. de látom a csillagokat” Fekete István hazatért = Őszinte szóval. Kaleidoszkóp Fekete Istvánról. (Szerk.: Horváth Tibor.) Ajka, 2008. Fekete István Irodalmi Társaság, 127-130. p.

Vasy Gézáról – születésnapja ürügyén = "de sosem mondta: most már elég" Ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára. (Szerk.: Hanti Krisztina és Pécsi Györgyi.) Budapest. Ráció, 2008. 78-79. p.

Ajánlás = Ignácz Rózsa 1909-1979. Emlékkönyv az író és színművész születésének 100. halálának 30. évfordulójára. (Szerk.: Neményi László.) Csíkszereda, 2009. Pro-Print,418-421. p.

A sátán örülA karácsony [Két vers] = Viszontlátás. Versek és novellák az Együtt folyóirat hét évfolyamának (2002-2008) lapszámaiból. (Öá.: Nagy Zoltán Mihály.) Ungvár-Budapest. 2009. Intermix, 80-81. p.

„Egyszer. egyetlenegyszer. és soha többé.” A Hamvas Béla-jelenségről = Krízis és karnevál. Hamvas Béla emlékezete. (Vál. és szerk.:, összeáll. Ambrus Lajos.) Budapest. Nap K. 2009. 198-201. p.

Vinczellér Imre világa Vinczellér Imre, Jókai Anna et al.) Budapest. 2009. Luther,. 9-11. p.

Mit jelentek neki? [Vallomás]= Karácsony fényei. Vallomások. elbeszélések. versek. (Vál. és szerk.: a Vigilia munkatársai.) Budapest. 2011. Vigilia Kiadó, 81-82. p.

SzerelembenIma teliholdkor [Két vers] = „Lecsukott szemeden át látom”. Kortárs magyar női szerelmes líra. (Szerk.: Pálmai Nóra.) [h. n. é. n. ] 15-16. p.

Szülőföldem Magyarország, [vál. Erki Edit] [írta Ladányi Mihály et al.] Kossuth Kk. Bp. 1986

Periodikumokban megjelent művek

Családi kör [elb.] = Kortárs 1966. 4. sz. 539-545. p.

Kétely [elb.] = Alföld 1966. 11. sz. 6-16. p.

Elfekvő [elb.] = Kortárs 1967. 1. sz. 5-27. p.

Magyaróra [elb.] = Alföld 1967. 2. sz. 25-26. p.

Közös út [elb.] = Alföld 1967. 6. sz. 3-19. p.

Általános foglalkoztató [elb.] = Kortárs 1967. 9. sz. 1354-1380. p.

Szilveszter. Részlet a 4447. c. regényből = Alföld 1968. 4. sz. 19-29. p.

Az utolsó fokozat [elb.] = Alföld 1968. 10. sz. 7-29. p.

Szüret után [elb.] = Alföld 1968. 12. sz. 8-25. p.

Miklós és Ildikó (regényrészlet). Részlet az író Tartozik és követel c. regényéből = Alföld 1969. 9. sz. 3-22. p.

Piramis [elb.] = Kortárs 1969. 10. sz. 1536-1550. p.

Rablóulti [elb.] = Alföld 1970. 5. sz. 5-12. p.

Téli esték [elb.] = Kortárs 1970. 8. sz. 1183-1203. p.

A határ [nov.] = Kortárs 1971. 3. sz. 413-418. p.

Emlékirat [elb.] = Alföld 1971. 4. sz. 26-32. p.

Van-e értelme? (Találkozók után) = Népszava 1971. 173. sz. 7. p.

Napok (regényrészlet) = Kortárs 1972. 2. sz. 204-219. p.

Tartozik és követel (színjáték, első rész) = Alföld 1972. 5. sz. 10-24. p.

Mű és modell [Válasz a Kortárs szerkesztőségének Író és modell című körkérdésére] = Kortárs 1972. 5. sz. 768-770. p.

Tartozik és követel (színjáték, II. rész) = Alföld 1972. 6. sz. 25-40. p.

Napok (regényrészlet) = Alföld 1972. 11. sz. 14-22. p.

Szeretteink, szerelmeink = Kortárs 1973. 2. sz. 234-244. p.

Kísérlet [elb.] = Alföld 1973. 3. sz. 42-50. p.

Tárgyaim = Kortárs 1975. 6. sz. 995-998. p.

Alakító tájak [Vallomás a szülőföldről] = Babics László, Jegyzet Jókai Annáról = Kortárs 1975. 12. sz., 1903-1907., 1908-1909. p.

Az építkezők [nov.] = Kortárs 1976. 1. sz. 34-38. p.

Hol a bárány, hol a farkas? [novella] = Alföld 1976. 6. sz. 3-12. p.

Egy késpengényi rés [elb.] = Kortárs 1977. 2. sz. 242-251. p.

A vita [regényrészlet] = Alföld 1977. 4. sz. 5-10. p.

Lélektől – lélekig. (Vallomás a könyvtárról) = Könyvtáros, 1977. 4. sz. 224-226. p.

A választás képessége. Válaszok Szűcs Imrének, az újvidéki Magyar Szó munkatársának = Kortárs 1977. 6. sz. 863-864. p.

Kinek ajánlja? Jókai Anna a feladatról [A feladat c. regényről] = Népszabadság 1977. okt. 2. 13. p.

Élő kapcsolatok [Válasz a Szovjet Irodalom c. folyóiratnak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából föltett körkérdésére] = Szovjet Irodalom 1977. 11. sz. 138-153. p.

Az író csodája. Mai magyar írók válaszai szerkesztőség körkérdésére. [Lev Tolsztoj a magyar irodalom világában] = Szovjet Irodalom 1978. 9. sz. 83-84. p.

Optimista históriák – Az ember végül célhoz ér; Nincsen rózsa tövis nélkülAddig jár a korsó a kútra…! – Variációk: Idő előttHelyzetjelentés, előzménnyelTürelem [kettős novellafüzér] = Kortárs 1979. 1. sz. 30-46. p.

Soror Dolorosa [elb.] = Alföld 1979. 4. sz. 6-16. p.

A szűrő. Jókai Anna rádió-daljátéka = Napjaink 1979. 6. sz. 16-17. p.

Utóéletre ítélve = Alföld 1979. 7. sz. 24-26. p.

A forma [elb.] = Kortárs 1979. 10. sz. 1535-1560. p.

Egyetértés [novella] = Kortárs 1980. 4. sz. 544-551. p.

A hangyaboly = Napjaink 1982. 3. sz. 4-5. p.

Szakadások (regényrészlet). Az író Jákob lajtorjája című regényéből = Alföld 1982. 4. sz. 5-10. p.

Jákób lajtorjája [elb.] = Kortárs 1982. 5. sz. 697-711. p.

Mit tehet az író? [Válasz a Szovjet Irodalom körkérdésére] = Szovjet Irodalom 1982. 11. sz. 158-159. p.

Az ifjú halász és a tó [elb.] = Kortárs 1982. 12. sz. 1871-1878. p.

A népi hímzőművészetről = Matyóföld 1983. 1. sz. 135. p.

Az irodalom szerepe ma (A debreceni irodalmi napok tanácskozásának szerkesztett szövege: Bata Imre, Tornai József, Petrőczi Éva, Czigány György, Jókai Annam Hankiss Elemér, Földényi Lászlóné, Nádudvari Nagy János, Szilágyi Ákos, Csengey Dénes, Varga Csaba, Kamarás István, Székelyhidi Ágoston, Bertha Zoltán, Páskándi Géza, Kunszabó Ferenc, Tóth Dezső, Simon Zoltán, Jovánovics Miklós, Molnár Zoltán, Csurka István, Görömbei András és Fekete Gyula hozzászólásai)(Szerkesztette és összeállította: Simon Zoltán) = Alföld 1983. 2. sz. 28-69. p.

Tiszta vizet a pohárba [novella] = Kortárs 1984. 8. sz. 1232-1244. p.

A nagynéni levelei (Távolban lévő unokaöccséhez) (Elbeszélés) = Alföld 1985. 7. sz. 21-29. p.

A nagynéni levelei (regényrészlet) = Kortárs 1985. 10. sz. 24-28. p.

„Mi ez az álom?” = Új Írás 1985. 11. 121-123. p.

Bor Ambrus – Fekete Gyula – Gáspár Margit – Jókai Anna – Páskándi Géza – Varga Csaba – Szerdahelyi István – Ungvári Tamás, Javaslatok a könyvkiadás megreformálására = Évszak 1986. 3. sz. 3-29. p.

Az unokaöccs utazása (A hatvannyolcas villamossal a köztemetőbe) = Napjaink 1986. 4. sz. 10-13. p.

El a kötelekkel [Válasz az Új Írás (Elkötelezettség (?) című) körkérdésére] = Új Írás 1986. 4. sz. 88. p.

Apa és leánya = Új Írás 1986. 11. sz. 55-58. p.

Szegény Sudár Anna [regényrészlet] = Kortárs 1988. 10. sz. 30-42. p.

Szegény Sudár Anna. (Naplórészlet) = Alföld 1988. 11. sz. 8-17. p.

Valami valódit = Kortárs 1989. 7. sz. 142-146. p.

A töve és a gallya = Jelenkor 1989. 7-8. sz. 701-709. p.

Szegény Sudár Anna = Hitel 1989. 11. sz. 5. p.

Apokrif imák – Ima az átkozottakért = Hitel 1989. Különszám 21. p.

Az írás és az írás = Liget 1990. 4. sz. 76-83. p.

Meg van-e engedve a megengedhetetlen? = Kortárs 1990. 6. sz. 148-152. p.

Marakodni nem – küzdeni igen = Magyar Napló 1990. 39. sz. 39/B1.

Súly és kiterjedés = Magyar Napló 1990. 44. sz. 4. p.

Újra itthon – Erdély után = Magyar Napló 1990. 44. sz. 11. p.

Mi történt – mi történik? = Alföld 1990. 10. sz. 52-55. p.

Zárszó [Tanácskozás a romániai magyar irodalom 1970. és 1990. közötti időszakáról] = Alföld 1991. 2. sz. 76-79. p.

Romániai magyar irodalom (1970-1990) – Ágoston Vilmos, Domokos Géza, Czine Mihály, Thomka Beáta, Gálfalvi Zsolt, Koczkás Sándor és Jókai Anna hozzászólása (II. rész) = Látó 1991. 3. sz. 347-375. p.

Jókai Anna köszöntője = Kortárs 1991. 7. sz. B/3.

Az IRODALOM helyzete a XX. század végén [1-2.] Jókai Anna, William Cooper, Hegedűs Géza, Pavel Kohout, Nagy Péter, Valerij Sevcsuk, Páskándi Géza, Ferdinando Camon, Fekete Gyula, Ivan Klima és Veress Miklós válaszai = Nagyvilág 1991. 9, 10. 1374-1390., 1526-1544. p.

Balassa Péter – Ferencz Győző – Jókai Anna, Búcsú Nemes Nagy Ágnestől = Magyar Napló 1991. 11. sz. 4-7. p.

Madách szava = Palócföld 1992. 1. sz. 40-42. p.

Felszabadult-e a magyar irodalom? (A debreceni irodalmi napok tanácskozásának szerkesztett szövege. Jókai Anna zárszava) = Alföld 1992. 2. sz. 75-80. p.

Adventi halál. Búcsú Vas Istvántól = Magyar Napló 1992. 2. sz. 5-6. p.

Köszöntés külföldi magyarokhoz és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem konferenciáján = Diakonia 1992. 4. sz. 13-16. p.

Dedikálom! [Az ifjú halász és a tó c., összegyűjtött novellákat tartalmazó kötetről] = Könyvvilág 1992. 5. sz. 6. p.

Ami tőlünk függ = Magyar Nemzet 55. 1992.

„A létet szellemileg is fenn kell tartani!” = Confessio 1992. 4. sz. 90-93. p.

Az élő Arany János = Hitel 1992. 7. sz. 2-4. p.

Köszöntés = Látó 1992. 7. sz. 5-8. p.

„Nem jutalmat várunk, csak méltányosságot.” A Magyar Írószövetség mai közgyűlésén elhangzó elnöki beszámoló részletei = Magyar Nemzet 1992. 253. sz. 1., 11. p.

Áprily Lajos és Jékely Zoltán = Népszabadság 1992. 69. sz. 9. p.

Kodolányi János – dicsőségben, siker nélkül = Magyar Nemzet 1992. 257. sz. 10. p.

Áprily Lajos és Jékely Zoltán = A Hét 1992. 12. sz. 7. p.

Kodolányi János sírkőavatása alkalmával – valami, amit el kell mondani. Róla, rólunk. Neki és számunkra = Confessio 1993. 1. sz. 34-36. p.

Közeledőben – távolodóban = Kortárs 1993. 1. sz. 60-64. p.

Zárszó = Alföld 1993. 2. sz. 75-76. p.

Három = Magyar Napló 1993. 14. sz. 6. p.

Napló, most – Három advent – naplórészlet = Magyar Napló 1993. 26. sz. 3., 55. p.

Történet a megbocsátásról = Hitel 1993. 9. sz. 21-29. p.

Egy tévedés története [elb.] = Kortárs 1993. 9. sz. 18-34. p.

Mihály-nap után = Kortárs 1993. 12. sz. 80-82. p.

„Egyszer, egyetlenegyszer és soha többé.” A Hamvas Béla-jelenségről = Európai utas 1994. 1. sz. 62-63. p.

„Ne üljetek füstparipára…” Hamvas Béla az ezredvégen = Holnap 1994. 2. sz. 15-19. p.

Történet arról, hogy mit tehetünk = Kortárs 1994. 5. sz. 37-47. p.

A megvalósulás rokonságai [esszé] = Palócföld 1994. 5. sz. 428-429. p.

A választék = Tiszatáj 1994. 7. sz. 7-11. p.

Történet arról, hogy mit tehetünk [elb.] = Kortárs 1994. 8. sz. 12-19. p.

Erőszak – szeretet – fásultság = Magyar Napló 1994. 18. sz. 31-33. p.

Ismétlések kora = Magyar Szemle 1995. 1. sz. 8-11. p.

Kórtörténet [elb.] = Kortárs 1995. 4. sz. 1-21. p.

A bárány és a farkasbőr = Magyar Napló 1995. 4. sz. 37-38. p.

A három [vers] = Magyar Napló 1995. 5. sz. 12. p.

Vörös és vörös = Népszabadság 1995. júl. 1. 7. p.

Az anyag megváltása – Majzik Mária kerámiái = Magyar Napló 1995. 8. sz. 20-21. p.

Van a tárgyaknak könnyük – Mándy Iván elment = Magyar Napló 1995. 11. sz. 40. p.

Gyerek a kövön = Hitel 1995. 12. sz. 76-78. p.

„Minden csoda vagy semmi sem az.” Török Sándor emléktáblájánál = Liget 1995. 12. sz. 90-95. p.

Ágnes ravatalánál = Orpheus 1995/1996. 17. sz. 5-8. p.

Az értelmiség nyomorúsága = Nagyvilág 1996. 1-2. sz. 41-43. p.

Az „elöljáró” ember. Gondolatok Várkonyi Nándor 100. születésnapján = Árgus 1996. 6. sz. 34-39. p.

A minőségi ember (Gondolatok Németh László 95. születésnapján) = Hitel 1996. 6. sz. 86-89. p.

Az ember-alatti ember = Magyar Napló 1996. 12. sz. 5-7. p.

„Utasok vagyunk” Németh László, a tanító-ember = Tiszatáj 1997. 3. sz. 58-63. p.

Mensáros László, a színész-ember = Pannon tükör 1997. 4. sz. 38-39. p.

Az író és a nyelv = Nyelvünk és kultúránk 1997. 100. sz. 42-43. p.

A hűség embere = Kortárs 1997. 8. sz. 34-36. p.

Szabó Magda, a varázsló = Alföld 1997. 10. sz. 3-6. p.

Alakító tájak = Forrás 1997/10-11. [„Szerelmes földrajz”-szám] p.

Nyelvművészet, nyelvbűvészet = Látó 1998. 1. sz. 8-12. p.

Nyelvművészet, nyelvbűvészet = Magyar Nyelv 1998. 1. sz. 37-43. p.

Jókai Anna – Kókay Krisztina, Anyagba szőtt költészet. Polgár Rózsa kárpitjai. Népfőiskola – Kölcsey-ház, Lakitelek, 1998. február 21-március 10. Ráday Múzeum, Kecskemét, 1998. március 20-április 27. = Magyar iparművészet 1998. 2. sz. 48-50. p.

A gyógyító és a gyógyított = Ökotáj 1998.  

Baranyi Ferenc – Jókai Anna – Habsburg Ottó – Michelberger Pál, A magyar nyelv az ezredfordulón = Édes anyanyelvünk 1998. 3. sz. 9-11. p.

A fotóművészet hatalma. Gondolatok Gink Károly kiállítása alkalmából = Fotóművészet 1998. 3-4. sz. 17-26. p.

Az ember regénye az ezredfordulón = Tiszatáj, 1998. 5. sz. 65. p.

Remények és aggályok = Magyar Napló 1998. 7. sz. 28-29. p.

A gyógyító és a gyógyított = Magyar Nemzet 1998. júl. 18.  

Ember és forradalom. Gondolatok az 1848-49-es szabadságharc 150. évfordulójára = Hitel 1998. 10. sz. 6-13. p.

Belépés a nappalba – Hamvas Béla halálára emlékezünk = Magyar Napló 1999. 1. sz. 42-43. p.

– ahonnan, – ahol, – ahova = Tiszatáj 1999. 3. sz. 78-80. p.

A mítosz mint realitás. Kodolányi világképe = Kortárs 1999. 4. sz. 83-87. p.

Egy szabad ember. Vekerdi László portréjához = Új Forrás 1999. 6. sz.

A gyógyító és a gyógyított = Ökotáj 1999. 20-21. sz.

A szeretet határai = Magyar Napló 1999. 12. sz. 4. p.

Galilei igazsága = Tiszatáj 1999. 12. sz. 76-78. p.

Albert Gábor köszöntése = Confessio 2000. 1. sz. 17-19. p.

Arany-arany-arany = Korunk 2000. 2. sz. 35-38. p.

Vasárnapi levelek = Magyar Napló 2000. 4. sz. 90-92. p.

A sodródó ember Tiszatáj 2000. 11. sz. 54-64. p.

A kezdet vége felől = Tiszatáj 2000. 12. sz. 53-59. p.

Mezei András, a bárkaépítő CET 2000. különszám 53-56. p.

Egy Németh László regény értelmezése – A „női” elem = Magyar Napló 2001. 4-5-6. sz. 84-85. p.

Hunni Hanna, Hunni Feri és a rimanócok meg a lucillák = Magyar Napló 2001. 7-8-9. sz. 5-8. p.

Tóth Eszter elment = Tiszatáj 2001. 12. sz. 41-42. p.

A kereső, a tagadó és a közvetítő [esszé] = Együtt 2002. 3. sz. 74. p.

Ima az emberiséghez [oratórium] = Tiszatáj 2002. 9. sz.

HálaénekA sátán örül = Magyar Napló 2002. 11. sz. 3. p.

Háromszemű = Tiszatáj 2002. 11. sz.

Mit tehet a költő. Emlékeim Illyés Gyuláról = Hévíz 2003. 1. sz. 21-33. p.

A karácsony üzenetei. Jókai Anna adventi köszöntője a Petőfi Irodalmi Múzeum 2002-es évbúcsúztató estjén = Irodalmi múzeum 2003. 1. sz. 15-16. p.

egy – az Egyben = Vigilia 2003. 1. sz. 51. p.

Az életmű = Kortárs 2003. 2. sz. 76. p.

Optimista pesszimizmus = Kortárs 2003. 2. sz. 76-77. p.

Európai utasok. Albert Gábor, Ágh István, Deák László, Gyurkovics Tibor, Jókai Anna, Kukorelly Endre, Nagy Gáspár, Oláh János, Sándor Iván, Szakolczay Lajos, Szakonyi Károly, Szigethy Gábor, Tornai József, Tóth Krisztián,: magyar írók jegyzetei (együttműködve a Kossuth Rádióval) = Európai utas 2003. 2. sz. 7-21. p.

PontosításA lovas imája [versek] = Magyar Napló 2003. 4. sz. 3. p.

Ki-kicsoda = Kortárs 2003. 6. sz. 45-47. p.

Minden rendben = Hitel 2003. 8. sz.

A magzat imája; A fáraó utolsó imája = Tiszatáj 2003. 8. sz. 56-57. p.

Bűntanya, Mielőtt megáll az ész = Kortárs 2003. 9. sz. 40-42. p.

Nagycsütörtök. Mezey Katalin születésnapjára [vers] = Magyar Napló 2003. 9. sz. 5. p.

Ima – virágvasárnap alkonyán = Magyar Napló 2003. 11. sz. 13. p.

Felismerés = Tiszatáj 2003. 12. sz. 11. p.

Az önismeret irodalma = Hitel 2004. 1. sz. 15-17. p.

Az AdventA Karácsony = Együtt 2004. 3. sz. 42. p.

Levélvariációk. (2010. szeptember) Szerkesztőség a szerzőhöz = Kortárs 2004. 3. sz. 56-59. p.

A készülődő imájaIma az olajfák alatt; A Halál Angyala szól [versek] = Tiszatáj 2004. 5. sz. 40-41. p.

Az Advent; A Karácsony [versek] = Magyar Napló 2004. 6. sz. 5. p.

megvalósulás rokonságai. Balassi Bálint – Ady Endre = Palócföld 2004. Ünnepi Könyvheti különszám, 437-438. p.

Sas – a jövendő sasok előtt (A személyiség és a közösség létproblémái Balassi Bálint költészetében) [esszé] = Magyar Napló 2004. 9. sz. 37-38. p.

Genius loci: Európa = Vigilia 2004. 9. sz. 664-669. p.

Vinczellér Imre világa = Magyar Napló 2004. 10. sz. 37-38. p.

„Nézem a sötétséget, de látom a csillagokat” (Fekete István hazatért) = Tiszatáj 2004. 11. sz. 33-34. p.

A magzat imájaA gyermek imájaIma Magyarországért [Versek] = Miskolci Keresztény Szemle 2005. 2. sz. 16-26. p.

Szó = Miskolci keresztény szemle 2005. 2. sz. 75. p.

„Virrasszatok...”. A virrasztás: az írástudónak kötelessége = Vigilia 2005. 2. sz., 139-140. p.

Ima – virágvasárnap alkonyán = Együtt 2005. 3. sz. 44. p.

Por és Istenpor (Az istenalakú hiány József Attila költészetében) = Tiszatáj 2005. 4. sz. 40-51. p.

Rabságban is szabad. Húsvéti gondolatok Mindszenty József életpéldájáról és időszerűségéről = Vasi Szemle 2005. 4. sz. 399-404. p.

Jókai Anna karácsonyi gondolatai = Confessio 2005. 4. sz. 34-38. p.

Az utolsó gyermek = Tiszatáj 2005. 5. sz. 32-40. p.

Genius loci: Európa = Nagyvilág 2005. 6. sz. 489-493. p.

Rabságból rabságba – mégis: szabadon (Mindszenty Józsefre emlékezve) = Magyar Napló 2005. 8. sz. 23-24. p.

Behomálylott ünnepeink = Tiszatáj 2005. 12. sz. 6-9. p.

A szív tiszta egyszerűsége. A primitív és az egyszerű = Vigilia 2005. 12. sz. 969-971. p.

A Sátán örül [vers] = Együtt 2006. 2. sz. 31. p.

Makkai Ádám köszöntése 70. születésnapja alkalmából = Confessio 2006. 2. sz. 43-49. p.

A lét elviselhetetlen szürkesége. A száz éve született Gelléri Andor Endréről = Kortárs 2006. 4. sz. 55-57. p.

Minta vagy mérték (Németh László világirodalmat olvas) = Tiszatáj 2006. 5. sz. 20-23. p.

Krónikásének (1956-2006) = Várad 2006. 5. sz.

Az anyag lelke. Gondolatok Borsos Miklós századik születésnapja alkalmából = Kortárs 2006. 10. sz. 125-128. p.

Krónikásének 1956-2006 (Részlet) = Tiszatáj 2006. 12. sz. 59-61. p.

Egy pásztorlelkű bölcs. Vizi E. Szilveszter születésnapjára = Természet világa 2006. Különszám 2. 3. p.

Teremtő boldogtalanság = Miskolci Keresztény Szemle 2006. 3. sz. 73. p.

Reménység, nemzet, hit = Miskolci Keresztény Szemle 2007. 1. sz. 24-31. p.

Jubileum (Az arra méltó Tiszatáj ünneplése) = Tiszatáj 2007. 3. sz. 61-62. p.

Nem búcsúzom, Székely Magda! = Magyar Napló 2007. 8. sz. 15. p.

Irányban maradni = Tiszatáj 2007. 12. sz. 52-54. p.

Rosszkedvünk tele = Hitel 2008. 2. sz. 3-4. p.

Hősök és árulók = Miskolci Keresztény Szemle 2008. 4. sz. 15-22. p.

Hetvenöt; Kiszámoló [versek] = Tiszatáj 2008. 5. sz. 28-30. p.

Gondolatok Fazekas István Megnyerhető veszteségeink című könyvéhez = Polisz. 116. 2008., 87. p.

Jövőre is – jövőre sem = Magyar Napló 2009. 1. sz. 1. p.

Szívbéli köszöntés. Magyar örökségdíjas az Apáczai Kiadó és alapítója, igazgatója, Esztergályos Jenő! = Tanító 2009. 1. sz. [17.] p.

Reménységünk tavasza = Hitel 2010. 2. sz. 182-183. p.

A mozdony füttye = Műhely 2010. 1-2. sz. 130. p.

Ki-kicsoda = Közös út 2010. 2. sz. 20-21. p.

A plakátember = Közös út 2010. 4. sz. 53-54. p.

Egy ifjú asszony. Józsa Judit kerámiaszobrász új kiállítása elé. Magyar Nagyasszonyok III. = Napút 2010. 9. sz. 68–69. p.

A magzat imája = Közös út 2011. 1. sz. 51. p.

Reménységünk tavasza = Hitel 2011. 2. sz. 182-183. p.

Nagypénteken = Közös út 2011. 2. sz. 14. p.

Szerelemben = Közös út 2011. 2. sz. 14. p.

Ami éltet = Közös út 2011. 3. sz. 44-45. p.

Az Advent = Közös út 2011. 4. sz. 5. p.

A Karácsony = Közös út 2011. 4. sz. 5. p.

A hiány, mint a növekedés helye = Magyar Napló 2011. 5. sz. 26-27. p.

A keresztény ember józan honszerelme = Vigilia 2011. 8. sz. 566-568. p.

„Mi dolgunk a világon?". A kérdés általános; a válasz személyes = Vigilia 2011. 12. sz., 914-916. p.

Interjúk, nyilatkozatok

Bozóky Éva: Beszélgetés Jókai Annával. = Könyvtáros 1972. 12. sz. 745-747. p.

Vati Papp Ferenc: Nekem a legtöbb gondot az okozza, hogy az irodalmat tantárgyként tanítjuk. = Köznevelés 1974.

Mátyás István: Mit ír, mire készül? Beszélgetés Jókai Annával. = Népszava, 1974. április 19. 4. p.

Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés Jókai Annával. = Népszabadság 1974. október 6. Vasárnapi mell. 8. p.

Nádor Tamás: Első olvasásra. [Jákob lajtorjája, interjú]. = Magyar Nemzet 1982. június 5. 10. p.

Mátyás István: … a legbelsőt, a rejtett szobát is. = Olvasó Nép 1985. 3. sz. 79-83. p.

Jókai Anna – Fekete Gyula – Illés Lajos – Tamás István: Mit kezdjünk egymással? Vita a televízióról. = Új Tükör 1985. 51. sz. 30-31. p.

„A gondolati utat magam küzdöttem ki.”. = Somogy 1987. 1. sz. 15-24. p.

Pető Sándor: „Gyökérrel nem lehet leszaladni, csak nőni lehet magasabbra.”. = Budapest 1987. 12. sz. 34. p.

Rónay László: A Vigilia beszélgetése Jókai Annával. = Vigilia 1988. 9. sz. 698-704. p.

Rodek Ilona: Magasugrás [Jókai Anna és Ágh István]. = Új Idő 1990. 10. sz. 48-51. p.

Székely Anna: Látszik a fény az alagút végén?. = Magyar Hírlap 1989. november 25. 6. p.

[Nádra Valéria] (nádra): Az irodalom nem narkotikum. = Magyar Nemzet 1990. 59. sz. 8. p.

Lukácsy András: Az írószövetség a rendszerváltás sodrában. = Magyar Hírlap 1991. 52. sz. [mell.] 1. p.

Budai Katalin: „Az időtöltésre már nincs időm.”. = Magyar Napló 1992. 26. sz. 5-8. p.

Ortutay Mária: Az ember válságban: ég és föld között. Találkozás Jókai Anna Kossuth-díjas írónővel. = Új Magyarország 1994. 77. sz. 15. p.

Tóth Zsolt: „Még nincs kész a világ”. = Magyar Napló 1994. 18. sz. 28-31. p.

Varga Lajos Márton: Csak az emberi boldogtalanság a régi. = Népszabadság 52. 1994. 90. mell. VIII. p.

Osztovits Ágnes: Nem hagyta cserben az olvasót. = Magyar Nemzet 1995. 152. sz. 19. p.

Bakonyi István: Ember az ezredfordulón. Beszélgetés Jókai Annával. = Árgus 1997. 6. sz. 55-57. p.

Lőcsei Gabriella: Mennyből az ember. Jókai Anna és a jövő század regénye. = Magyar Nemzet 1998. jún. 20. p.

Sallay Barna: Új tudat felé. = Kortárs, 2002. 11. sz. 84-94. p.

Tarján Tamás: Életmű – mű-élet helyett. Beszélgetés Jókai Annával. = Magyar Napló 2003. 11. sz. 10-13. p.

Pósa Zoltán: A mércét a krisztusi igazság adja. Jókai Anna: Ember és ember közötti viszony csak transzcendens alapon jöhet létre. = Magyar Nemzet, 2003. dec. 2. 15. p.

Jókai Anna – Trautwein Éva: Féltem a családot… Interjú Jókai Annával. = Miskolci Keresztény Szemle 2011. 2. sz. 20-23. p.

Bennünk a létra. = Magyar Nemzet 2012. júl. 21. 23. p.

R. Kiss Kornélia: Kellett a kegyelem is. = Magyar Nemzet 2012. aug. 27. 5. p.

Halász Csilla: A messzelátó igazsága. = Heti Válasz 2012. aug. 30. 58-60. p.

Hangoskönyvek, megzenésített művek

Az Öregisten, Nagyisten című vers női karra megzenésített változata: Kocsár Miklós, Öregisten, Nagyisten [nyomtatott kotta]: Jókai Anna verssoraira, Kontrapunkt Zeneműkiadó Kft., Bp., 2009.

Apokrif imák, elmondja a szerző, [Budapest,] Hungaroton, 2002 [A kilenc szövegből öt A töve és a gallya című kötetben jelent meg 1991-ben.]

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

bolgár

 Не бойте се. [Ne féljetek.] (Ford.: Szvetla Kjoszeva.) [Szófia]. 2002. Stigmati, 423 p.

 Приход-разход. [Tartozik és követel.] (Ford.: Szvetla Kjoszeva.) Plovdiv. 1989. Hristo G. Danov, 228 p.

 Задачата. [A feladat.] (Ford.: Nikolina Atanasova.) Szófia. 1981. Narodna kultúra, 248 p.

cseh

Má dáti – dal. [Tartozik és követel.] (Ford.: Anna Valentová.) Prága. 1977. Československỳ Spisovatel, 197 p.

Domov č. 4447. [4447.] (Ford.: Anna Valentová.) Prága. 1979. Mlada Fronta, 208 p.

Dny. [Napok.] (Ford.: Anna Valentová.) Prága. 1984. Odeon, 716 p.

Nebojte se. [Ne féljetek.] (Ford.: Anna Valentová.) Prága. 2002. Aurora, 420 p.

lengyel

4447. [4447.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1972. Państwowy Instytut Wydawniczy, 239 p.

Winien I Ma. [Tartozik és követel.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1972. Pax, 227 p.

Słońca. [Napok.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1983. Pax, 680 p.

 Anioł z Reims. [A reimsi angyal.] (Ford.: Maria Salapska; Magdalena Schweinitz-Kulisiewicz.) Krakkó-Wroclaw. 1985. Wydawnictvo Literackie, 481 p.

Drabina Jakubowa. [Jákob lajtorjája.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1988. Krajowa Agencja Wydawnicza, 207 p.

Nie lękajcie się. [Ne féljetek.] ( Ford.: Elżbieta Sobolewska.) Varsó. 2000. Studio EMKA, 340 p.

német

Soll und haben. [Tartozik és követel.] (Ford.: Szent-Iványi Ita.) Berlin. 1973. Henschelverlag Kunst u. Gesellschaft,

Gleichnung mit zwei Unbekannten. [Tartozik és követel.] (Ford.: Szent-Iványi Ita.) Berlin. 1977. Neues Leben, 279 p.

Das Licht für die Welt: fürchtet euch nicht. [Ne féljetek.] (Ford.: Martha Szépfalusi-Wanner.) Budapest. 1999. Széphalom Könyvműhely, 434 p.

román

Nu vă temeţi. [Ne féljetek.] (Ford.: Ana Scarlat.) Bukarest. 2002. Editura Paralela 45, 362 p.

szlovák

 4447. [4447.] (Ford.: Gabriela Hanáková.) Pozsony. 1979. Slovenskỳ Spisovateľ, 240 p.

Jakubov rebrík. [Jákob lajtorjája.] (Ford.: Gabriela Hanáková.) Pozsony. 1989. Smena, 304 p.

Má dať a dal. [Tartozik és követel.] (Ford.: Takács Magda.) Pozsony. 1990. Slovenskỳ Spisovateľ, 232 p.

szlovén

Jakobova lestev. [Jákob lajtorjája.] (Ford.: Jože Olaj.) Muraszombat. 1984. Pomurska založba, 418 p.

orosz

Что с вами, дорогая Киш?. [Mi a baj Kissné?.] (novellaválogatás) (Ford.: Larisa Nikolaevna Vasiljeva.) Moszkva. 1989. Raduga, 334 p.

ukrán

Дебет - кредит. [Tartozik és követel.] (Ford.: Ìvan Petrovič Megela; Mikola Vasilʹovič Lembak.) Kijev. 1983. Mology, 216 p.

Idegen nyelvű periodikumokban, antológiákban megjelent művek

angol 

The Angel at Reims [A reimsi angyal] = Ocean at the Window. Hungarian Prose and Poetry since 1945, ed. Albert Tezla, University of Minnesota Press, 1980., 339-344. p. [A novella előtt, a kötet 337-338. oldalán a szerző angol nyelvű életrajza. A novellát ford. Georgia Lenart Greist]

francia 

L’ange de Reims [A reimsi angyal] = Auteurs hongrois d'aujourd'hui. Anthologie dir. et prés. par Thomas Szende, textes trad. par Nicole Bagarry et al., IN FINE, Paris, [1996?,] 139-145. p. [A novellát ford. Laurence Leuilly, a kötet 137-138. oldalán a szerző fényképes, francia nyelvű önéletrajza olvasható. – Cs. D.]

lengyel

Piramida [Piramis] = Dom bez Drzwi, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 387-417. p. 

macedón

Шᴛо ви е вам, драга Киш?[Mi a baj, Kissné?] Анᴛoлогија на унгарскиоᴛ расказ [Antologija na ungarskiot raskaz],избор и превод Паскал Гилевски [ izbor i prev. Paskal Gilevski], Огледало, Szkopje, 1994., 120-124. p. 

német

Die Pyramide [Piramis] = Erkundungen, Verlag Volk und Welt, Berlin, 1975., 257-290. p. 

Ungarischstunde [Magyaróra] = Moderne Erzähler der Welt. Ungarn, Auswahl und Redaktion Mátyás Domokos und Hildegard Grosche, Horst Erdmann Verlag, 1975., 349-351. p. 

Der Engel von Reims [A reimsi angyal] = Schwarze Sterne. Eine ungarische Anthologie, St. Benno Verlag, Leipzig, 1983., 391-401. p. 

orosz

Genius loci, Европа = Венгры и Европа. Сборник эссе [Vengry i Evropa. Sbornik èsse], составители Вячеслав Середа, Йожеф Горетич, Новое Литературное Обозрение, Москва, 2002., 467-475. p. , перевод Л. Василъевой [Az írás címe alatti évszám: 1997.]

 

Hatás

Majzik Mária Magyar Örökség-díjas szobrászművész nagyméretű domborművet készített az Ima Magyarországért, majd később a Krónikásének 1956-2006 inspriációjára a budapesti Magyar Szentek Templomába.

 

A bibliográfiát összeállította Csábi Domonkos.

 

Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Bárdos László: Önismeret és beavatás. Közelítések Jókai Anna életművéhez. Bp. 2002. Széphalom.

Önálló kötetek

Imre László: Jókai Anna. Bp. 2016. MMA Alapítvány, 307 p.

Jókai Anna élete képekben. (Szerk.: Molnárné Bánky Nóra és Mezey Katalin.) Budapest. 2021. Széphalom Könyvműhely, 208 p.

Kötetben

Abody Béla, Hat pályakezdő = Uő., Félidő (Portrék, tanulmányok), Szépirodalmi K., Budapest, [1973.,] 228-238.

Földes Anna, Lázító látleletek. – Jókai Anna portréjához = Uő., Próza jelen időben, Gondolat, Budapest, 1976., 171-176.

Kis Pintér Imre, Irgalmatlan látszatok = Uő., Helyzetjelentés [Tanulmányok, kritikák], Szépirodalmi K., Budapest, [1979.,] 51-62.

Tüskés Tibor, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Uő., Mérték és mű, Szépirodalmi K., [Budapest., 1980.,] 382-385.

Gáll István, Illúziók nélkül. Jókai Anna = Uő., Hullámlovas, [Bp.,] Kozmosz, [1981.,] 234-237.

Berkes Erzsébet, „Vagy úszom, vagy elmélyedek.” = Uő., Pillanatképek, Szépirodalmi K., Budapest, [1984.,] 138-143.

Hajdu Ráfis Gábor = Uő., Kritikák, esszék, tanulmányok. (1970-1980), Gondolat, Budapest, 1984., 208-212.

Szávai János, Jókai Anna = Uő., Zsendül-e a fügefa ága?, Szépirodalmi K., Budapest, 1984., 199-203.

Szávai János, Novellatípusok a magyar irodalomban = Uo.

Lőrinczy Huba, Fénytörés. Válogatott bírálatok, Magvető, Bp., [1985.] 361-367.

Tüskés Tibor, A siker természetrajza. Jókai Anna: A panasz leírása = Uő., Triptichon, Bp., 1986., 132-137.

Lengyel Balázs, Dráma – naplóformában [Szegény Sudár Anna] = Uő., Visszatérés. Esszék, tanulmányok, Jelenkor, Pécs, 1990., 52-56.

Alexa Károly, Én és a többiek [Az együttlét] = Uő., A szerecsen komornyik, Bp., 1999.

Grezsa Ferenc, Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Uő., Vonzások és vallomások, Szeged, 1999., 237-242.

Csűrös Miklós, Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó = Uő., Intarzia. Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből, Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2000. 185-187.

Bárdos László, Önismeret és beavatás. Közelítések Jókai Anna életművéhez, Széphalom Könyvműhely, Bp., 2002.

Tarján Tamás, A nyelv mint élet és ítélet. A szöveg kezelésének és önmozgásának néhány sajátossága Jókai Anna Napok című regényében = Uő., Szabadiskola. Tanulmányok és bírálatok, Budapest, Pont, 2002., 136-155.

Nagyregény – nagy regény.Ács Margit, Bakonyi István, Bárdos László, Csontos János, Csűrös Miklós, Makkai Ádám, Monostori Imre, Olasz Sándor, Pósa Zoltán, Rónay László, Szabó Magda, Tarján Tamás és Vasy Géza esszéi Jókai Anna Napok című regényéről. [A Károlyi Palota Kulturális Központban 2001. november 27-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai.] Széphalom Könyvműhely, Bp., 2003.

Olasz Sándor, Regény és metafizika. Jókai Anna: Napok, Ne féljetek = Uő., Mai magyar regények. Poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003., 96-102.

Olasz Sándor, Kortársunk Jókai Anna. Barangolás Jákob lajtorjáján, Kairosz, Bp., 2004.

Ács Margit, Írói alkímia. Kényes politikai kérdések Jókai Anna Napok című regényében = Uő., Jeleneink és múltjaink, Miskolc, Felsőmagyarország K., 2006., 116-131.

Olasz Sándor, Elbeszéltem. Jókai Anna összes novellája és kisregénye = Uő., Magány és társaság között. Tanulmányok, kritikák, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2009., 135-140.

Periodikumokban

Bessenyei György, Jókai Anna: 4447 = Kortárs 1969. 3. sz. 492-493.

Vargha Kálmán, Kárhozottak és nyugtalanok. Jókai Anna: 4447, Kötél nélkül = Új Írás 1969. 4. sz. 125-126.

Faragó Vilmos, Hogyan ne éljünk? = Élet és Irodalom 1969. 5. sz. 7.

Pályi András, Jókai Anna két könyve = Tiszatáj, 1969. 5. sz.

(g)[ábor] (i)[stván], Kötél nélkül = 1969. jún. 22. 13.

Fülöp László, Jókai Anna két könyvéről = Alföld 1969. 7. sz. 75-77.

Szmodits Anikó, Jókai Anna: 4447 = Kortárs 1969. 7-8. sz. 156.

Pomogáts Béla, Jókai Anna 4447 = Kritika 1969. 9. sz.

Pákolitz István, Jókai Anna: Kötél nélkül = Jelenkor 1969. 949-951.

Lukácsy András, Fejünk felől a tetőt. Bemutató a szolnoki Szigligeti Színházban = Magyar Hírlap 1969. okt. 6. 6.

Koltai Tamás, Két új magyar dráma bemutatója = Népszabadság 1969. okt. 10. 7.

Geszti Pál, Fejünk felől a tetőt = Film, Színház, Muzsika 1969. okt. 11. 5-6.

Ablonczy László, Fejünk felől a tetőt (Jókai Anna drámájának bemutatója Szolnokon) = Alföld 1969. 11. sz. 95-96.

Galsai Pongrác, A lebontott tető = Élet és Irodalom 1969. 41. sz. 8.

Mihályi Gábor, Fejünk felől a tetőt = Kortárs 1970. 1. sz. 154-155.

Gábor István, Nusi néni monodrámája. Hegedűs Ágnes egy új magyar drámában = Színház 1970. 1. sz. 29-30.

Földes Anna, Jókai Anna [József Attila-díj 1970.] = Élet és Irodalom 1970. 14. sz. 4.

Bor Ambrus, Írói tartozás, írói követelés. Jókai Anna új regényéről = Magyar Nemzet 1970. márc. 22. 13.

Faragó Vilmos, Lépcsőházi kritika = Élet és Irodalom 1970. 13. sz. 11.

Ocsovszky László, Jókai Anna: Tartozik és követel = Forrás [Kecskemét] 1970. 3. sz. 92-93.

Gáll István, Regény a fiatalokról = Magyar Hírlap 1970. ápr. 26. 6.

Solymos Ida, Jókai Anna: Tartozik és követel = Tiszatáj 1970. 5. sz. 477-478.

Juhász Béla, Jókai Anna: Tartozik és követel = Alföld 1970. 6. sz. 68-70.

Majoros József, Jókai Anna: Tartozik és követel = Kritika 1970. 7. sz. 50-51.

Solymos Ida, Kisiklott sorsok = Napjaink 1970. 8. sz. 10-11.

Fülöp László, Jókai Anna: Tartozik és követel = Kortárs 1970. 9. sz. 1503-1505.

Kardos László, Arcképvázlat Jókai Annáról = Tiszatáj 1971. 1. 70-73.

Danyi Gábor, Az írónő tartozik = Napjaink 1971. 3. sz. 10.

Abody Béla, Cédulák fiatal írókról = Új Írás 1971. 4. sz. 122-127.

Hajdu Ráfis Gábor, Jókai Anna novelláiról = Népszabadság 1971. júl. 6. 7.

B[essenyei] Gy[örgy], Jókai Anna: A labda = Népszava 1971. júl. 17. 8.

G[ábor] I[stván], Illúziók nélkül = Magyar Hírlap 1971. júl. 31. IV.

Görömbei András, Jókai Anna: A labda = Alföld 1971. 9. sz. 86-88.

Bata Imre, Jókai Anna: A labda = Kortárs 1971. 9. sz. 1502-1503.

Nagy Ilona, Párbeszédekben elemzett sorsok = Napjaink 1971. 9. sz. 10.

Erdődy Edit, Jókai Anna: A labda = Kritika 1971. 10. sz. 47-49.

Pályi András, Tartozik és követel. Jókai Anna színműve a Thália Stúdióban = Magyar Hírlap 1971. okt. 2. 6.

Barta András, Tartozik és követel. Jókai Anna színműve a Thália Stúdióban = Magyar Nemzet 1971. okt. 9. 4.

Koltai Tamás, Tartozik és követel. Jókai Anna színműve a Thália Stúdióban = Népszabadság 1971. okt. 9. 7.

Kőröspataki Kiss Sándor, Dráma hat négyzetméteren = Élet és Irodalom 1971. okt. 23. 12.

Dobos Gyula, Útkeresők = Élet és Irodalom 1971. 33. sz. 10.

Ablonczy László, Tartozik és követel (Jókai Anna drámájáról) = Alföld 1971. 11. sz. 91-92.

Thiery Árpád, Jókai Anna: A labda = Jelenkor 1971. 11. sz. 1051-1052.

Alföldy Jenő, Illúziók nélkül. Jókai Anna: A labda = Új Írás 1971. 11. sz. 127-128.

Sziládi János, Visszaszámlálás = Kortárs 1972. 1. sz. 167.

Földes Anna, Lázító látleletek – Jókai Anna portréjához = Kortárs 1972. 2. sz. 300-307. [Fényképe a 301. oldalon.]

Bátki Mihály, Jókai Anna: Napok = Magyar Hírlap 1973. jan. 20. IV.

Földes Anna, Viktor – én vagyok! = Élet és Irodalom 1973. 5. sz. 11.

g[ábor]. i[stván]., Napok. Jókai Anna regénye = Magyar Nemzet 1973. márc. 11. 13.

Imre László, Jókai Anna: Napok = Alföld 1973. 4. sz. 77-79.

Czére Béla, Epikus teljesség és naplóforma = Napjaink 1973. 4. sz. 9.

? Berkes Erzsébet , „Vagy úszom, vagy elmélyedek.” – Hajdu Ráfis Gábor, A napok valósága = Kritika 1973. 4. sz. 27-28.

Kardos József, Jókai Anna: Napok = Kortárs 1973. 5. sz. 846-847.

Csukly László, Jókai Anna: Napok = Palócföld 1973. 5. sz. 25.

Gondos Ernő, Napok. Jókai Anna új regénye = Népszava 1973. jún. 17. 9.

Bessenyei György, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Népszava 1973. aug. 26. 9.

Faragó Vilmos, Nézz a tükörbe = Élet és Irodalom 1973. 34. sz. 10.

Tarján Tamás, Esetek = Napjaink 1973. 11. sz. 9.

Tüskés Tibor, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Kortárs 1974. 1. sz. 152-153.

Imre László, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Tiszatáj 1974. 1. sz. 95-96.

Wéber Antal, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Kritika 1974. 4. sz. 23-2.

SZOT-díjasok [1974] = Élet és Irodalom, 1974. 18. sz. 2.

Átadták az 1974. évi SZOT-díjakat = Népszava, 1974. május. 1., 1.

Bányai Gábor, Ami a valódi, és ami az igaz. Jókai Anna: Napok, Szeretteink, szerelmeink = Új Írás 1974. 5. sz. 124-127.

Balogh Ernő, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Alföld 1974. 7. sz. 17-18.

Majoros József, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Forrás 1974. 9. sz. 88-89.

Tarján Tamás, Jókai Anna: Mindhalálig = Magyar Hírlap 1974. dec. 14. IV.

Sziládi János, Jókai Anna: Mindhalálig = Magyar Nemzet 1975. jan. 19. 13.

Bessenyei György, Jókai Anna: Mindhalálig = Népszava 1975. jan. 25. 8.

Kloss Andor, Jókai Anna: Mindhalálig = Életünk 1975. 2. sz. 179-180.

Bata Imre, Jókai Anna: Mindhalálig = Kritika 1975. 2. sz. 26.

Kis Pintér Imre, Irgalmatlan látszatok = Élet és Irodalom 1975. márc. 22. 12. sz. 11.

Imre László, Jókai Anna: Mindhalálig = Alföld 1975. 5. sz. 81-82.

Olasz Sándor, Jókai Anna: Mindhalálig = Tiszatáj 1975. 5. sz. 79-80.

Szávai János, Jókai Anna: Mindhalálig = Jelenkor 1975. 8. sz. 765-766.

Nagy Ilona, Az eltűnt írók nyomában = Napjaink 1975. 8. sz. 9.

Szász Imre, Könyvespolcom. Jókai Anna: A reimsi angyal = Magyar Hírlap 1975. nov. 30. 10.

Kabdebó Lóránt, A reimsi angyal. Jókai Anna válogatott novellái = Magyar Nemzet 1975. dec. 25. 21.

Hajdu Ráfis Gábor, Fölény nélkül = Népszabadság 1976. jan. 17. 6.

Földes Anna, Jókai Anna, a novellista = Élet és Irodalom 1976. jan. 24. 11.

Varga Lajos Márton, Jókai Anna: A reimsi angyal = Népszava 1976. jan. 24. 6.

Fülöp László, Jókai Anna válogatott novellái = Alföld 1976. 3. sz. 66-69.

Mátyás István, Jókai Anna: A reimsi angyal = Jelenkor 1976. 3. sz. 280-281.

Kardos József, Jókai Anna: Mindhalálig = Kortárs 1976. 3. sz. 485-486.

Simon Zoltán, A reimsi angyal = Kritika 1976. 3. sz. 21.

Lakos György, Jókai Anna: A reimsi angyal = Palócföld 1976. 3. sz. 29-30.

Cs. Varga István, Jókai Anna: A reimsi angyal = Tiszatáj 1976. 4. sz. 86-87.

Vértessy Péter, Jókai Anna: Újházasok [Színmű Jókai Anna: Tartozik és követel c. regényéből, a Déryné Színház előadása.] = Magyar Nemzet 1976. jún. 29. 4.

Kulin Ferenc, A szobor mögött. Jókai Anna: A reimsi angyal = Új Írás 1977. 1. sz. 115-117.

Czére Béla, A hagyományos realizmus lehetőségei. Jókai Anna: A reimsi angyal = Napjaink 1977. 2. sz. 9.

Sziládi János, Jókai Anna: A feladat = Magyar Nemzet 1977. okt. 9. 13.

Zappe László, Az emberi életforma regénye = Népszabadság 1977. nov. 4. 7.

Földes Anna, Zsákutcában, Suhajda Flórával = Élet és Irodalom 1977. 42. sz. 11.

Czére Béla, Jókai Anna: A feladat = Népszava 1977. dec. 3. 6.

Lőrinczy Huba, Jókai Anna: A feladat = Életünk 1978. 1. sz. 93-96.

Balogh Ernő, Jókai Anna: A feladat = Alföld 1978. 2. sz. 60-62.

Imre László, Jókai Anna: A feladat = Tiszatáj 1978. 3. sz. 75-78.

Fülöp László, Jókai Anna: A feladat = Kortárs 1978. 4. sz. 657-659.

Mátyás István, Jókai Anna: A feladat = Jelenkor 1978. 7-8. sz. 762-763.

Brigád névadója Jókai Anna írónő = Magyar vízgazdálkodás 1979. 1. sz. 25.

Rónay László, Jókai Anna: A panasz leírása = Népszava 1980. máj. 31. 7.

Gyárfás Péter, Közbajok és magángondok = Élet és Irodalom 1981. 2. sz. 11.

Imre László, Jókai Anna: A panasz leírása = Alföld 1981. 2. sz. 79-80.

Olasz Sándor, Jókai Anna: A panasz leírása = Kortárs 1981. 2. sz. 316-317.

Czére Béla, Jókai Anna: A panasz leírása = Magyar Nemzet 1981. márc. 31. 4.

Bata Imre, Jókai Anna: A panasz leírása = Kritika 1981. 5. sz. 28.

Tüskés Tibor, A siker természetrajza = Tiszatáj 1981. 5. sz. 80-83.

Bata Imre, Könyvszemle = Népszabadság 1982. jún. 15. 7.

Fenyő István, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Népszabadság 1982. jún. 25. 7.

Bessenyei György, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Népszava 1982. júl. 24. 11.

Gyárfás Péter, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Magyar Hírlap 1982. szept. 4. 8.

Pákovics Miklós, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Kritika 1982. 10. sz. 30-31.

Olasz Sándor, A magas és a mély között. Jókai Anna arcképéhez = Tiszatáj 1982. 10. sz. 76-79.

Pósa Zoltán, Önmegvalósítás és együttlét. Jókai Anna regényeinek értelmiségképe = Napjaink 1982. 10. sz. 30-32.

Kovács Júlia, Korunk emberei. Jókai Anna író = Népszava, 1982. november 16., 6.

Petrőczi Éva, Mózes 1:28. = Élet és Irodalom 1982. 50. sz. 11.

Bata Imre, Jókai Anna születésnapjára = Kortárs, 1982. 12. sz. 2003-2005.

Laczkó András, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Kortárs 1983. 3. sz. 471-472.

Rónay László, Az első fáklyajel. Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Jelenkor 1983. 4. sz. 336-338.

Czére Béla, Híd a „tökéletlen bölcsesség” és a „tökéletes szeretet” világa között. Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Új Írás 1983. 5. sz. 120-122.

Imre László, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Alföld 1984. 7. sz. 66-68.

Wéber Antal, Egy népszerű regényről [A Tartozik és követel 5. kiadásáról.] = Népszabadság 1985. jan. 3. 7.

Szekrényessy Júlia, Női képletek = Élet és Irodalom 1985. 11. sz. 13.

Zappe László, A feladat = Népszabadság 1985. márc. 20. 7.

Takács István, Látleletek a magánszférából = Népszava 1985. márc. 26. 12.

Szabolcsi Gábor, Jókai Anna: Jöjjön Lilliputba! = Népszava 1985. szept. 21. 10.

Szűcs Katalin, Párhuzamok és különbözőségek = Népszabadság 1985. nov. 27.

Rónay László, Jókai Anna: Jöjjön Lilliputba! = Kortárs 1985. 11. sz. 163-164.

Erdődy Judit, Jókai Anna: Jöjjön Lilliputba! = Jelenkor 1986. 3. sz. 282-284.

Hauber Károly, Jókai Anna: Jöjjön Lilliputba! = Életünk 1986. 8. sz. 765-766.

Rónay László, Utazás és megérkezés = Magyar Hírlap 1987. máj. 29. 9.

Mile Lajos, „Jelenlétünk pontos hegy- és vízrajzi térképe.” Közelítés Jókai Anna írói pályaképéhez = Napjaink 1987. 9. sz. 30-32.

Alexa Károly, Jókai Anna: Az együttlét = Kortárs 1987. 11. sz. 153-156.

Rónay László, Mértéktartó modernség. Jókai Anna: Az együttlét = Új Írás 1987. 12. sz. 123-126.

Hauber Károly, A verbalizmus veszélyei = Tiszatáj 1988. 1. sz. 105-108.

Pósa Zoltán, Jókai Anna: Az együttlét = Népszava 1988. febr. 6. 10.

Imre László, Jókai Anna: Az együttlét = Alföld 1988. 3. sz. 74-76.

Nagy Imre, A megtalált szerep. Jókai Anna: Az együttlét = Jelenkor 1988. 11. sz. 1078-1080.

Rónay László, Könyvheti tűnődések = Népszava 1989. jún. 3. 8.

Lengyel Balázs, Dráma – naplóformában = Élet és Irodalom 1989. júl. 21.

Angst und Elend = Neue Zürcher Zeitung 1989. aug. 19-20.

Pomogáts Béla, „Hol zsarnokság van…” Olvasónapló = Magyar Hírlap 1989. aug. 25. 9.

Tüskés Tibor, Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Kortárs 1989. 11. sz. 166-168.

Grezsa Ferenc, Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Alföld 1989. 12. sz. 74-76.

Rónay László, Vallomás a reményről. Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Új Írás 1990. 2. sz.

Bakonyi István, Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Tiszatáj 1990. 4. sz. 108-111.

Bozóky Éva, Jókai Anna katedrája = Könyvvilág 1990. 5. sz. 8.

Jókai Anna a Magyar Írók Szövetségének elnöke = Magyar Nemzet, 1990. IX. 12.

Sallai Éva, Jókai Anna: A töve és a gallya = Árgus 1991. 6. sz. 110.

Nádor Tamás, Jókai Anna: A töve és a gallya = Könyvvilág 1991. 6. sz. 5.

Budai Katalin, Ex libris = Élet és Irodalom 1991. 37. sz. 11.

Pomogáts Béla, Irodalmi krónika = Új Forrás, 1991. aug.-szept. 81.

Rónay László, Egy hónap = Vigilia 1991. 9. sz. 715.

Kenyeres Zoltán, Rendezetlen könyvespolc = Vigilia 1991. 9. sz. 717-718.

Hima Gabriella, Jókai Anna: A töve és a gallya = Alföld 1991. 11. sz.

Imre László, Jókai Anna: A töve és a gallya = Életünk 1991. 11. sz. 1049-1050.

Tüskés Tibor, Profán meditációk és apokrif imák = Tiszatáj 1991. 11. sz. 96-98.

Földes Anna, Jókai Anna: A töve és a gallya = Kritika 1991. 12. sz. 41-42.

Hima Gabriella, Jókai Anna: A töve és a gallya = Alföld 1992. 2. sz. 75-80.

Mezey Katalin, A megzavart élet tükre = Stádium 1992. 4. sz. 120-121.

Kántor Lajos, Jókai Anna: A töve és a gallya = Jelenkor 1992. 5. sz. 476-477.

Guszev, Jurij, Hinni… miben?... = Tekintet 1992. 6. sz. 47-50.

Rónay László, Az ifjú halász és a tó = Vigilia 1992. aug. 27. 11.

Apáti Miklós, Szeretetünnep [Jókai Anna köszöntése] = Új Magyarország 1992. nov. 26.

Mányoki Endre, Élni segített [Jókai Anna köszöntése] = Heti Magyarország 1992. dec.

Balassa Péter, Kedves Anna, kedves barátaim! [Laudáció]= Magyar Napló 1992. dec. 25., 7.

Csűrös Miklós, Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó = Confessio 1993. 1. sz. 108-110.

Csűrös Miklós, Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó = Vigilia 1993. 1. sz.

Vasy Géza, Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó = Vigilia 1993. 1. sz. 72.

Pomogáts Béla, A lélek krónikása = Vigilia 1993. 2. sz. 104-105.

Mohás Lívia, Születésnapra: Jókai Annának = Tiszatáj 1993. 3. sz., 16-17.

Szentesi Zsolt, Az írói pálya egy jelentős állomása. (Jókai Anna: Jákob lajtorjája) = Holnap 1994. 5. sz. 93-96.

Címlapunkon: Jókai Anna (Koncz Zsuzsa felvétele) = Magyar Napló 1994. 18. sz. 18/B1.

Toót H. Zsolt, A küszöbön állva. Jókai Anna: Három = Életünk 1995. 11. sz.

Rónay László, Jókai Anna: Három = Hitel 1995. 12. sz. 100-102.

Cseresnyés Dóra, „A billenő serpenyők egyensúlya” – Jókai Anna: Három = Magyar Napló 1995. 12. sz. 42.

Vasy Géza, „Közeledőben - távolodóban” (Jókai Anna: Három) = Kortárs 1996. 4. sz. 109-111.

Füzi László, Perc-emberkék dáridója (Jókai Anna könyvéről) = Új Forrás 1996. 9. sz.

Olasz Sándor, Perc-emberkék dáridója. Jókai Anna új könyvéről = Szabad Föld 1997. 1. sz. 14.

Bakonyi István, „Még nincs kész a világ” (Jókai Anna: Perc-emberkék dáridója) = Hitel 1997. 1. sz. 107-109.

Vasy Géza, Még nincs kész a világ – Jókai Anna: Perc-emberkék dáridója = Magyar Napló 1997. 4. sz. 49.

Rónay László, Jegyzetek a tudatos életmódról (Jókai Anna: Perc-emberkék dáridója) = Kortárs 1997. 5. sz. 113-115.

Alexa Károly, „Erdély öröksége” – Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Kortárs 1998. 7. sz.

Tüskés Tibor, Nolite timere (Jókai Anna: Ne féljetek) = Tiszatáj 1998. 10. sz. 68-71.

Makkai Ádám, Bevezetés a „thanatológiába” avagy Jókai Anna „három fronton vívott” hadjárata az emberi test, lélek és szellem megidvezüléséért = Magyar Napló 1998. 11. sz. 45-47.

Bárdos László, Regény, innen és túl (Jókai Anna: Ne féljetek) = Kortárs 1998. 12. sz. 100-108.

Vasy Géza, Ezredvégi regény. Jókai Anna: Ne féljetek = Műhely 1999. 4. sz. 80-83.

Olasz Sándor, Párhuzamos életek (Jókai Anna könyvéről) = Új Forrás 1999. 4. sz. 70-74.

Monostori Imre, A kritikus olvasónaplójából (Jókai Anna: Ne féljetek) = Hitel 1999. 7. sz. 101-106.

Bárdos László, Jókai Anna laudációja = Tiszatáj 1999. 11. sz. 42-43.

Bárdosy Éva, Ne féljetek! Regény az elmúlásról = Távlatok 2000. 4. sz.

Bárdos László, A szóra bírt egyetemesség [Jókai Anna: Mennyből az ember] = Tiszatáj 2001. 2. sz.

Szabó Magda, „Apácaszappan” – A köznapok történelmi tablója Jókai Anna Napok című regényében = Magyar Napló 2001. 10-11-12. sz. 22-30.

Bakonyi István, A történelem szorításában. Jókai Anna: Napok = Palócföld 2002. 2. sz. 248-262.

Monostori Imre, Jókai Anna Napok című regényének kritikai fogadtatása = Árgus 2002. 4. sz. 49-60.

Pósa Zoltán, Önmegvalósítás és együttlét. Jókai Anna műveinek metafizikája és társadalomképe = Magyar Napló 2002. 4. sz. 29-35.

Vasy Géza, Tíz metszet egy regényről. Jókai Anna: Napok = Tiszatáj 2002. 5. sz. mell. 1-2.

Ács Margit, Írói alkímia. Kényes politikai kérdések Jókai Anna Napok című regényében = Magyar Szemle 2002. 7-8. sz. 127-146.

Olasz Sándor, Regény és metafizika. Jókai Anna: Napok; Ne féljetek = Hitel 2002. 10. sz. 103-108.

Tarján Tamás, A nyelv mint élet és ítélet. A szöveg kezelésének és önmozgásának néhány sajátossága Jókai Anna Napok című regényében = Tiszatáj 2002 11. sz. 93-103.

Tenke Sándor, Jókai Anna köszöntése. Gondolatok a keresztény/keresztyén életmű kapcsán = Confessio 2003. 1. sz. 62-64.

Jókai Anna breviáriuma = Confessio 2003. 1. sz. 64-77.

Jókai Anna kiadott kötetei és életműsorozata. Összeállította Bárdos László = Confessio 2003. 1. sz. 77-78.

Rónay László, Közelítések Jókai Annához = Kortárs 2003. 6. sz.

A címlapon Jókai Anna és a Mérleg nyelve II. tanulmánykötet borítója látható = Magyar Napló 2003. 11. sz. 11/B1.

Olasz Sándor, Az olló két szára között (Jókai Anna: Jákob lajtorjája) = Magyar Napló 2003. 11. sz. 14-16.

Ekler Andrea, „Az igazi olvasó” (Bárdos László: Önismeret és beavatás. Közelítések Jókai Anna életművéhez) = Magyar Napló 2003. 11. sz. 17-18.

Bárdos László, A közös nevezett (Jókai Anna: Apokrif imák. Elmondja a szerző) =Tiszatáj 2003. 11. sz. 97-98.

Morvai Józsefné, Találkozó Jókai Annával = Téka téma 2004. 4-5. sz. 5.

Olasz Sándor, Meditációk utazás közben. Többrétegű jelentésszerkezet Jókai Anna Az együttlét című regényében = Kortárs 2004. 5. sz. 103-107.

Molnár Zsófia, Jókai Anna = Szépirodalmi Figyelő 2004. 5. sz. 117-123.

Olasz Sándor, Meditációk utazás közben. Többrétegű jelentésszerkezet Jókai Anna Az együttlét című regényében = Irodalmi szemle 2004. 7. sz. 70-76.

Somi Éva, Irodalmunk nagyasszonyai – Nemes Nagy Ágnes, Szabó Magda, Jókai Anna = Irodalomismeret 2005. 4. sz. 40-45.

G. Tóth Károly, Könyvbemutatók. Németh Gábor: Zsidó vagy? Balla D. Károly: Szembesülés. Törzsasztal. Vendég: Jókai Anna = Echo 2005. 6. sz. 37-38.

Dukay Nagy Ádám, Jókai Anna: Majd = Szépirodalmi Figyelő 2005. 6. sz. 106-107.

Ézsiás Erzsébet, Nincs kegyelem? (Jókai Anna: Virágvasárnap alkonyán) = Magyar Napló 2005. 12. sz. 40-41.

Imre László, Pályakép műfajtörténeti tanulságokkal (Olasz Sándor: Kortársunk Jókai Anna) = Alföld 2006. 5. sz. 106-110.

Bárdos László, Az igazságismeret oltalmában (Jókai Anna két új könyvéről) = Tiszatáj 2006. 5. sz. 83-90.

Ekler Andrea, A kétágú villa két ágára szúrva (Jókai Anna: Majd) = Magyar Napló 2006. 9. sz. 35-37.

Pósa Zoltán, Apokalipszis és mindig újrakezdés (Jókai Anna: Godot megjött) = Magyar Napló 2007. 12. sz. 50-52.

Hernádi Mária, A becketti magyar ugar (Jókai Anna: Godot megjött) = Tiszatáj 2007. 12. sz. 43-51.

Olasz Sándor, Godot megjött (Jókai Anna regénye) = Hitel 2008. 1. sz. 118-120.

Darvasi Ferenc, Jókai Anna: Godot megjött = Kortárs 2008. 6. sz.

Rónay László, A hétköznapok drámái – Jókai Anna elbeszélései és kisregényei = Kortárs 2009. 1. sz. 90-96.

Hanti Krisztina, Elbeszéltetett (Jókai Anna: Elbeszéltem I-II.) = Tiszatáj 2009. 2. sz. 95-98.

Olasz Sándor, Elbeszéltem (Jókai Anna: Elbeszéltem I-II.) = Magyar Napló 2009. 5. sz. 47-49.

Csukás, Vámos és Jókai Anna a diákok kedvence = Új katedra 2009. 5. sz. 11.

Hanti Krisztina, Fejünk felől a tetőt is (Jókai Anna hősei – regényben és drámában) = Hitel 2010. 9. sz.

Ritter György, A feladatok (Jókai Anna: Mindhalálig; A feladat) = Hitel 2012. 4. sz. 118.-122.

 

A szakirodalmat összeállította Csábi Domonkos.

 

Festmény

Fotók

Borítók

Kéziratok