Hajnóczy Péter

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Hajnóczy Péter (Budapest, 1942. augusztus 10. – Budapest, 1981. augusztus 8.)

Füst Milán-díjas író. A Digitális Irodalmi Akadémia 2018. szeptember 17-én posztumusz tagjává választotta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

A fűtő. Elbeszélések. Budapest. 1975.  Szépirodalmi Könyvkiadó, 189 p.

M. Elbeszélések. Budapest. 1977. Európa Könyvkiadó, 121 p.

A halál kilovagolt Perzsiából. Kisregény. Budapest. 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó, 130 p.

Jézus menyasszonya. Kisregény. Budapest. 1981. Szépirodalmi Könyvkiadó,  151 p.

Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái I. Elbeszélések. (Összeáll., szövegét gond.: Mátis Lívia, Reményi József Tamás.) Budapest. 1992. Századvég Kiadó, 333  p. 

Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái II. Kisregények és más írások.  (Összeáll., szövegét gond.: Mátis Lívia, Reményi József Tamás.) Budapest. 1993. Századvég Kiadó, 355  p. 

A véradó. Válogatott elbeszélések. Budapest. 1999. Osiris, 174 p.

A halál kilovagolt Perzsiából. Kisregények és szociográfia. Budapest. 2000. Osiris, 158 p.

Hajnóczy Péter összegyűjtött írásai. Budapest. 2007. Osiris, 622 p.

Jelentések a süllyesztőből. Az elkülönítő és más írások. (Szerk., előszó: Nagy Tamás.) Budapest. 2013. Magvető, 377 p.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

francia

Dialogues de ventriloque. Nouvelles. (ford. Cécile Mennecier, előszó Esterházy Péter.) Nantes. 1998. e Passeur-Cecofop, 153 p.

La mort a chevauché hors de Perse. [A halál kilovagolt Perzsiából.] (ford. Charlotte Karady.) Sénouillac. 2016. Vagabonde, 127 p.

szerb

Opusteli persijski grad. [A halál kilovagolt Perzsiából.] (ford. Marko Čudić.) Belgrád, 2002. Narodna knjiga-Alfa, 106 p.

Смрт је изјахала из Персије. [A halál kilovagolt Perzsiából.] (ford. Predrag Čudić) Belgrád. 2015. L.O.M. 100 p.

spanyol

La muerte salió cabalgando de Persia. [A halál kilovagolt Perzsiából.] (ford. Mária Szijj - José Miguel González Trevejo.) Barcelona. 2008. Acantilado, 148 p.

Idegen nyelvű periodikumokban, antológiákban megjelent művek

Jēzus līgava. [Jézus menyasszonya.] In: Piedošana. Modernā ungāru proza. (szerk., ford. Laima Žihare.) Riga. 1991. Liesma, 332 p.

Színházi bemutatók

Hajnóczy Péter: A herceg. Monodráma. Előadja: Harsányi Attila. Szegedi MASZK Egyesület. Régi Zsinagóga. Rend. Balog József. Bemutató: 2012. szept. 18.

Hajnóczy Péter: Dinamit. Monodráma. Előadja: Gergye Rezső. XI. Vasvári Színjátszó Fesztivál, 2012. október 18-21.

Szenteczki Zita - Juhász András - DoN’t Eat Group: A halál kilovagolt Perzsiából. (Színházi előadás Hajnóczy Péter azonos című műve alapján.) Trafó Kortárs Művészetek Háza, Budapest. Rend.: Szenteczki Zita, Juhász András. Bemutató: 2017. december 13.

Művéből készült film

A halál kilovagolt Perzsiából. (Színes magyar filmdráma Hajnóczy Péter azonos című műve alapján.) Rend. Dr. Horváth Putyi. Szereplők: Antal István, Melis László, Schneider Zoltán, Takács Katalin, Verebes Linda. 90 perc, 2004.

Szakirodalom

Önálló kötetek

Szerdahelyi Zoltán: Beszélgetések Hajnóczy Péterről. Budapest. 1995. Nemzeti Tankönyvkiadó, 175 p. (Emberhalász Könyvek.)

Németh Marcell: Hajnóczy Péter. Pozsony, 1999, Kalligram, 218 p.

Hajnóczy Péter válogatott bibliográfia. készítette: Székely András, Budapest, 1999. Szerzői kiadás, 39 p.

A véradó: Hajnóczy Péter emlékezete. (szerk. Reményi József Tamás, Domokos Mátyás, Sebestyén Lajos.) Budapest. 2003. Nap Kiadó, 246 p.

Hoválettem : a párbeszéd helyzetébe kerülni... Hajnóczy-tanulmányok I. (szerk. Cserjés Katalin, Gyuris Gergely.) Szeged. 2006. Lectum, 199 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Da capo al fine : folytatódó párbeszédben... Hajnóczy-tanulmányok II. (szerk. Cserjés Katalin, Gyuris Gergely.) Szeged. 2008. Lectum, 177 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Tudom, de: tudom-e?: a párbeszéd kiterjesztése - az újraolvasás lehetőségei. Hajnóczy-tanulmányok III. (szerk. Cserjés Katalin, társszerk. Urbanik Tímea, Turi Tímea, Kovács Kriszta.) Szeged. 2009. Lectum, 190 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Cserjés Katalin: "a lebegő orgonagyökér". Egy Hajnóczy-prózakalauz első fejezetei. Budapest. 2009. Szerzői kiadás, 257 p.

Énekelt, és táncolt, mint egy szatír: nem szűnő párbeszédben. Hajnóczy-tanulmányok IV. (szerk. Cserjés Katalin, Nagy Tamás.) Szeged. 2012. Lectum, 230 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Hajnóczy a könyvtárban...a kékből kell kiindulni...vége/láthatatlan párbeszédben. Hajnóczy-tanulmányok V. (szerk. Cserjés Katalin, Hoványi Márton, Nagy Tamás.)  2016. Hódmezővásárhely-Szegedi Kép‑Szöveg Testvérület, 174 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Hoványi Márton: Hajnóczy Péter poétikája. Doktori disszertáció. 2017. ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 211 p. 

Nagy Tamás: Egy arkangyal viszontagságai : jog, irodalom, intertextualitás Hajnóczy Péter műveiben. Budapest, 2018. Gondolat, 248 p.

Bajnok - Szövegek a Hajnóczy Péter-hagyatékból, kommentárokkal. (Szerk.: Cserjés Katalin és Kancsó János.)  2021. Magánkiadás, 423 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Szegedy-Maszák Mihály: A továbblépés nehézségei. 100-103 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.
Szörényi László: Előképek és víziók. 103-105 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.

Erdődy Edit: Kipreparálva. 105-107 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.

Hekerle László: Átokföld. 107-109 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.

Alexa Károly: (Re)konstruált (olvasó)napló. 110-112 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.

Szigeti Csaba: Hajnóczy Péter találós kérdése: Hol léteznek a kopt nők? In: Studia Poetica 7. Az egyszerű formák szemiotikája. (szerk.Bernáth Árpád és Csúri Károly.) Szeged, 1985. 119-127 p.

Bán Zoltán András: Babérból töviskoszorú. Hajnóczy Péter: Összegyűjtött munkái. Holmi, 1993/3. 434-437 p.

Kabai Csaba: "Egy kőműves, aki a saját házát építette." - szerző és hős viszonya Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művében. Palócföld, 2006/1. 50-64 p.

Bán Zoltán András: Hajnóczy Péter: Összegyűjtött munkái. Elbeszélések. 293-299 p. In: B.Z.A.: Az elme szabad állat. Budapest. 2000. Magvető, 476 p.

Kristóf Ibolya: A pad vagy Egy pad. Szövegkiegészítéses vizsgálatok Hajnóczy Péter A pad című írása kapcsán. 133-138 p.In: A magyar szemiotika negyedfél évtized után. (szerk. Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes.) Budapest - Eger. 2005. Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó, 295 p. (Magyar szemiotikai tanulmányok 7-8.)

Cserjés, Katalin: Motívumok áttűnése: „rá-olvasás” : Hajnóczy Péter: Pókfonál : szövegelemzés. A Tiszatáj Diákmelléklete, 2004/12. 1-16. p.

Cserjés Katalin: Alkotók és műhelyek - Hajnóczy Péter és a Mozgó Világ. 270-287 p. In. Új tendenciák a komparatisztikában IV. (szerk. Alain Schaffner, Madácsy Piroska, Bene Kálmán.) Szeged-Amiens. 2004. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 381 p.

Cserjés Katalin: Dimorphoteca, a Lebegő Orgonagyökér és a Kék Ólomkatona. Hajnóczy-írások. 134-309 p. In. Cs. K.: Álló csillagok. Egy gondolkodás (koncentrikus) körei. Szeged, 2017. Lectum, 450 p.

Hajnóczy Péter.  (Összeállítás Hajnóczy Péter születésének 80. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2022/3. 104 p.

Borítók