Féja Géza

Digitalizált művek

Tematikus keresés

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Féja Géza (Léva-Szentjánospuszta, 1900. december 19. – Budapest, 1978. augusztus 14.)
József Attila-díjas író, újságíró, szerkesztő. A Digitális Irodalmi Akadémia 2020. június 4-én posztumusz tagjává választotta.
 

Bibliográfia

Önálló kötetek

Mesélő falu. Eredeti magyar népmesék és mondák. Összegyűjt. Féja Géza. Magyar Könyvbarátok, Bp., 1934. (Könyvbarátok kis könyve)

Élet és álom. Eredeti magyar népmesék. Vál. Féja Géza. Kazinczy, Tornalja-Tornala, 1934.

Viharsarok. Az Alsó Tiszavidék földje és népe. Athenaeum, Bp., 1937. (Magyarország felfedezése)

Márciusi front. Márciusi Front, Kecskemét, 1937.

A régi magyarság. A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig. Tátra, Bratislava-Pozsony, 1937. (Tátra-könyvek szlovenszkói írók munkái) = 2. jav., bőv. kiad.; Magyar Élet, Bp., 1941. = 4. jav., bőv. kiad. Sajtó alá rend. Féja Endre. Püski, Bp., 2001.

Kurucok. MEFHOSZ, Bp., 1939. (Magyarok könyvtára)

Dózsa György. Történelmi tanulmány. MEFHOSZ, Bp., 1939.

Móricz Zsigmond. Athenaeum, Bp., 1939.

Fiatal magyar líra. Szerk. Féja Géza. Kazinczy Kiadó, Tornalja, 194?

A felvilágosodástól a sötétedésig. A magyar irodalom története 1772-től 1867-ig. Magyar Élet, Bp., 1942.

Magyar irodalomszemlélet. Magyar Élet, Bp., 1942. (Magyar társadalomtudományi könyvtár)

Örök magyar március. Stádium, Bp., 1942. (Nemzeti könyvtár)

Nagy vállalkozások kora magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Magyar Élet, Bp., 1943.

Bresztováczy és az ördög. Magvető, Bp., 1957.

Bölcsődal. Életregény. Magvető, Bp., 1958.

Kuruc idő. Történelmi regény a XVII. századból. Szépirodalmi, Bp., 1962.

Sarjadás. Sárközi élmények és utazások. Szépirodalmi, Bp., 1963.

Szabadcsapat. Életregény. Szépirodalmi, Bp., 1965.

Embert becsülő Őrség. Vas Megyei Tanács, Szombathely, 1966. (Vasi kiskönyvtár)

Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében. Szépirodalmi, Bp., 1967. (Arcok és vallomások)

Csillagok vigyáznak. Szépirodalmi, Bp., 1968.

Lázadó alkonyat. Szépirodalmi, Bp., 1970.

Visegrádi esték. Regény. Szépirodalmi, Bp., 1974.

Kráterarc. Szépirodalmi, Bp., 1975.

Sűrű, kerek erdő. Szépirodalmi, Bp., 1976.

Törzsek, hajtások. Szépirodalmi, Bp., 1978.

Lapszélre. Szerk., szöveggond. Féja Endre. Szépirodalmi, Bp., 1982.

Magyar haláltánc. Összeáll., sajtó alá rend. Féja Endre. Szépirodalmi, Bp., 1984.

Arcképek régi irodalmunkból. Sajtó alá rend. Féja Endre, előszó Nemeskürty István; Szépirodalmi, Bp., 1986.

Kossuth Lajos. Szépirodalmi, Bp., 1987.

Hazatérés. Novellák. Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1990.

A léleklátó kutya. Kiadatlan novellák. Tevan, Békéscsaba, 1994.

Egy barátság története. Féja Géza levelei. Közzéteszi Nagy Olga. Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat, 1998.

Csabai nappalok és éjszakák. Napló- és levélrészletek. Vál., összeáll. Féja Endre. Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 2001.

Lelkek párbeszéde. Írók, művek, viták. Szerk. Féja Endre. Mundus, Bp., 2002. (Mundus – új irodalom)

Bölcsődal. Életregény. Utószó Grendel Lajos. Felsőmagyarország, Miskolc, 2002. (Felsőmagyarországi Minerva)

A léleklátó kutya. Kiadatlan novellák. 2. jav., bőv. kiad. Tevan, Békéscsaba, 2003.

Féja Géza levelezése. Vál., összeáll. Féja Endre. Nap, Bp., 2003.

Márciusi Front. Írások, dokumentumok és emlékezések. Sajtó alá rend. Féja Endre. Mundus, Bp., 2003. (Mundus – új irodalom)

Móricz Zsigmond. Bev. Füzi László. Polis, Kolozsvár, 2005. (Kettős tükörben)

Szülőföldem, Felvidék. Szépírás–Felsőmagyarország, Szolnok–Miskolc, 2007.

Erdély emlékezete. Éghajlat, Bp., 2011.

Lélekben társak. Supka Magdolna és Féja Géza levelezése, 1937-1976. Vál., összeáll., jegyz. Féja Endre. Nap, Bp., 2013.

A régi Budapest. Noran Libro, Bp., 2018.

Atyámfiai. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2018. (Délvidéki soroló)

A magyar irodalom története I–III. Éghajlat, Bp. 2020.