Faludy György

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Faludy György (Budapest, Erzsébetváros, 1910. szeptember 22. – Budapest, 2006. szeptember 1.)

Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, író. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

*

1910. szeptember 22-én született Budapesten. Édesapja vegyész, a felsőfokú ipariskola tanára volt. 1928-ban az Evangélikus Főgimnáziumban tett érettségi vizsgát, ezután 1928–1930-ban a bécsi, 1930–1931-ben a berlini, 1931–1932-ben a párizsi, végül 1932–1933-ban a grazi egyetemen tanult. 1933–1934-ben katonai szolgálatot teljesített, zászlósi rangot kapott, ezt később megvonták tőle.

Első versei a harmincas évek elején jelentek meg a Dénes Béla által szerkesztett Független Szemlében és a Magyar Hírlap című napilapban. 1937-ben adta közre Villon-fordításait, pontosabban átköltéseit, ezek zajos vitát okoztak, több kritikusa kétségbe vonta azt a jogát, hogy a francia költő szabad átköltése által a saját mondanivalóját és közérzetét szólaltassa meg.

1938-ban Párizsba utazott, ahonnan a német megszállás elől Marokkóba, majd 1941-ben az Egyesült Államokba költözött. A Szabad Magyar Mozgalom titkáraként és a mozgalom Harc című lapjának szerkesztőjeként tevékenykedett. 1943 és 1945 között három éven át szolgált az amerikai hadseregben, ennek következtében a csendes-óceáni hadszíntérre is eljutott. 1945 végén leszerelt, 1946-ban hazatért Magyarországra, a Népszava szerkesztőségében helyezkedett el. 1946-ban, tíz nappal feloszlatása előtt, tagjává választotta a Kisfaludy Társaság. 1950. június 14-én koholt vádak alapján letartóztatták, három évet töltött a recski kényszermunkatáborban. 1953-ban a tábor felszámolását követően szabadult, ezután műfordításaiból élt. 1953-ban feleségül vette Szegő Zsuzsa újságírót, akivel már letartóztatása előtt kapcsolatban állt. Az 1956-os forradalom idején az Írószövetségben és a megújult Népszavánál tevékenykedett, a szovjet invázió után nyugatra menekült. Párizsban, majd Londonban és angliai kisvárosokban élt.

1957 és 1961 között az emigráns Irodalmi Újság szerkesztője volt. 1963-ban felesége meghalt. 1964-ben Firenzében, 1965-ben Málta szigetén élt, végül 1967-ben a kanadai Torontóban telepedett le. 1968-ban a New York-i Columbia, 1971-ben a New Jerseyben lévő Montclair Egyetem, majd a philadelphiai egyetem tanáraként dolgozott. Még ebben az esztendőben visszatért Torontóba, ennek egyetemén a közép-európai irodalomról tartott előadásokat. 1972-ben a torontói egyetem díszdoktorává avatták. 1975-ben a quèbeci Bishop University-n tartott előadásokat.

Tagja volt az Ötágú Síp című rövid életű amerikai magyar irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának, 1986–1989-ben a chicagói Szivárvány című folyóirat szerkesztőségének. Ezek mellett munkatársa volt az Irodalmi Újság, a Látóhatár–Új Látóhatár, a Menora című folyóiratoknak, a bécsi Magyar Híradónak, az amerikai emigráns Népszavának, a Haifai Szemlének, a Montevideóban kiadott Tárogatónak és más nyugaton megjelenő magyar lapoknak. Rendszeresen írt könyvismertetéseket a Toronto Star című angol nyelvű újság számára. 1988-ban hazalátogatott, 1989 márciusában hazatért, Budapesten telepedett le.

1990-ben a Magyar Köztársaság Zászlórendjével, 1994-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

2006. szeptember elsején hunyt el.

Fontosabb díjak, elismerések:

1991 – A Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje

1993 – a Soros Alapítvány Életműdíja

1993 – Nagy Imre-emlékplakett

1994 – Kossuth-díj

1996 – Budapest díszpolgára

1997 – a MÚOSZ örökös tagja

1998 – Pulitzer-emlékdíj

2000 – Aranytoll

2001 – Don Quijote-díj

2002 – Obersovszky-emlékplakett

2002 – Gundel Művészeti-díj

2002 – A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal

2006 – A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje

Bibliográfia

Önálló kötetek

Heinrich Heine: Németország. Faludy György átköltésében. Kolozsvár. 1937. Korunk, 102 p. = 2. kiad. Bp. 1945.

François Villon balladái. Bp. 1937. Officina, 96 p. = 34. kiad. Bp. 1988. Magyar Világ, 94 p. = Francois Villon balladái Faludy György átköltésében. (ill.: Keresztes Dóra.) Budapest. 2010. Cartaphilus Könyvkiadó, 130 p. = Francois Villon balladái Faludy György átköltésében. (ill.: Keresztes Dóra.) Budapest. 2020. Helikon, 137 p. = Francois Villon balladái Faludy György átköltésében - Megáldva és leköpve mindenütt. Budapest. 2020. Európa, 136 p. = Francois Villon balladái Faludy György átköltésében. Budapest. 2021. Helikon, 95 p. (Helikon Zsebkönyvek)

A pompeji strázsán. Versek. Bp. 1938. Officina. = 2. kiad.: A pompeji strázsán. Bp. 1945. Officina, 91 p.

Dicsértessék. A katolikus líra remekei. Műfordítások. Bp. 1938. Singer és Wolfner, 96 p. = 2. kiad.: Dicsértessék. Faludy György fordításában és átköltésében. Bp. 2004. Villon, 80 p.

Európai költők antológiája. Műfordítások. Bp. 1938. Cserépfalvi, 317 p. = 2., bőv. kiad.: Bp. 1946. Cserépfalvi. = Bp. 2003. Villon, 272 p. = Bp. 2006. Villon.

A felszabadultak az elnyomottakért. Emlékalbum a spanyol földalatti mozgalom támogatására. Bp. 1946. Szociáldemokrata Párt, 32 p.

Őszi harmat után. Versek. Bp. 1947. Officina, 146 p.

Rabelais Pantagruelje. Műfordítás. Bp. 1948. Cserépfalvi, 304 p. = 2. kiad. Szeged. 1989. JATE Könyvkiadó, 458 p.; II. rész: 1993. 326 p.

Emlékkönyv a rőt Bizáncról. Válogatott versek. London. 1961. Magyar Könyves Céh, 207 p.

Levelek az utókorhoz. Versek. Toronto. 1975. Institut Marsile Ficin, 206 p.

Ballada a senki fiáról. Villon-átköltés. Andruskó Károly 48 fametszetével. Újvidék. 1975. Udruzjene Kolekcionare Jugoslavije, 61 p.

Faludy György összegyűjtött versei. New York. 1980. Püski Sándor, 635 p.

Börtönversek. 1949–1952. Az ávó pincéjében és Recsken. München. 1983. Recski Szövetség. (Lapszámozás nélkül.) = Börtönversek. 1950–1953. Bp. 1989. Magyar Világ, 93 p.

Pokolbéli víg napjaim. Bp. 1987. AB Független (szamizdat), 544 p. = 2. kiad. Bp. 1989. Magyar Világ, 463 p. = 3. kiad.: Pokolbeli víg napjaim. Bp. 1998. Magyar Világ, 407 p. = Pécs. 2006. Alexandra, 518 p.

Hullák, kamaszok, tücsökzene. Corpses, Brats and Cricket Music. Ford.: Robin Skelton. Vancouver. 1987. Tanks, 67 [2] p.

Test és lélek. A világlíra 1400 gyöngyszeme. Műfordítások. Ill.: Kass János. Bp. 1988. Magyar Világ, 760 p. = A világlíra 1400 költeménye Faludy György műfordításában. Pécs. 2006. Alexandra, 784 p. = Test és lélek - A világlíra 1400 költeménye - Faludy György műfordításai. Pécs. 2015. Alexandra, 520 p.

200 szonett. Versek. Bp. 1990. Magyar Világ, 208 p.

Erotikus versek. A világlíra 50 gyöngyszeme. Ill.: Karakas András. Bp. 1990. Magyar Világ, 72 p.

Faludy György – Eric Johnson: Jegyzetek az esőerdőből. Bp. 1991. Magyar Világ, 208 p. = Bp. 2003. Villon, 187 p.

Dobos az éjszakában. Válogatott versek. Bp. 1992. Magyar Világ, 320 p.

Jegyzetek a kor margójára. Publicisztikák. Bp. 1994. Magyar Világ, 206 p. = Bp. 2003. Villon. 189 p.

100 könnyű szonett. Bp. 1995. Magyar Világ. (Lapszám nélkül.)

Versek. Összegyűjtött versek. Bp. 1995. Magyar Világ, 848 p. = 2., bőv. kiad.: Bp. 2001. Magyar Világ, 943 p.

Vitorlán Kekovába. Versek. Bp. 1998. Magyar Világ, 80 p.

M. Chagall – Faludy György – La Fontaine: Állatmesék. Műfordítás. Bp. 1998. Glória, 110 p. = Faludy tárlata. Állatmesék. Műfordítás. Bp. 2006. Glória.

Pokolbeli napjaim után. Bp. 2000. Magyar Világ, 318 p. = Pécs. 2006. Alexandra, 318 p.

Faludy tárlata. Kínai költészet. Műfordítások. Bp. 2000. Glória, 96 p.

Faludy tárlata. Japán költészet. Műfordítások. Bp. Glória.

Faludy tárlata. Görög költészet. Műfordítások. Bp. 2001. Glória, 96 p.

Faludy tárlata. Latin költészet. Műfordítások. Bp. 2001. Glória, 96 p.

Faludy tárlata. Limerickek. Műfordítások. Bp. 2001. Glória, 72 p.

Faludy tárlata. Rabelais – Dali: Pantagruel. Részletek a középkori francia vidámságok könyvéből. Műfordítás. Bp. 2001. Glória, 120 p.

Faludy György – Longosz – M. Chagall: Daphnisz és Chloé. Faludy György versével. Bp. 2001. Glória, 112 p.

Faludy tárlata. Középkori költészet. Műfordítások. Bp. 2002. Glória, 112 p.

Faludy tárlata. Perzsa költészet. Műfordítások. Bp. 2002. Glória, 95 p.

Európai gyöngyszemek. Faludy György műfordításai az 1930-as évekből. Bp. 2002. Magyar Világ, 80 p. = Bp. 2006. Magyar Világ.

Faludy György – Kovács Fanny: A szerelem jogán. Versek. Pilisszentiván. 2002. Forever, 73 p.

Viharos évszázad. Versek. Pilisszentiván. 2002. Forever, 80 p.

Faludy tárlata. Petronius: Satyricon. Műfordítás. Bp. 2002. Glória, 144 p.

A század vallomásai. Válogatott versek 1933–2003. Bp. 2003. Villon, 272 p.

Faludy tárlata. Reneszánsz költészet. Műfordítások. Bp. 2003. Glória, 104 p.

Faludy tárlata. Barokk költészet. Műfordítások. Bp. 2004. Glória, 96 p.

Testek vonzásában. A világirodalom legszebb erotikus versei. Műfordítások. Bp. 2004. Glória, 104 p.

95 éves Faludy György. Faludy Tárlata. 5 kötet és ajándék vers. Műfordítások. Bp. 2005. Glória.

A Pokol tornácán. Regény. Pécs 2006. Alexandra, 269 p.

Karoton. Regény. Pécs. 2006. Alexandra, 256 p.

Rotterdami Erasmus. Regény. Pécs. 2006. Alexandra, 287 p.

Heinrich Heine: Válogatott versek. Németország. Műfordítások. Pécs. 2006. Alexandra, 112. p.

Faludy György – Faludy Zsuzsa: A forradalom emlékezete. Pécs. 2006. Alexandra, 418 p.

Szepes Mária - Faludy György: Gondolatok és portrék, Máraira hangolva. (Szerk.: Vincze Attila.) Bp. 2006.Urbis, 93 p.

Pokolbéli víg óráink. Újabb beszélgetések Faludy Györggyel. Pécs. 2007. Alexandra, 173 p.

Faludy György – Faludy Zsuzsa – Pálóczi-Horváth György: Egy nép tragédiája. Pécs. 2007. Alexandra, 208 p.

Jegyzetek az idő sodrában. Publicisztikák. Pécs. 2007. Alexandra, 238. p.

Versek 1926-1956. Pécs. 2016. Alexandra, 510 p.

Versek 1956-2006. Pécs. 2016. Alexandra, 552 p.

Ne uszítsatok levelezésre! Faludy György hagyatékából. Válogatta és szerk.: Csiszár Gábor. Bp. 2021. Európa, 608 p.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

My Happy Days in Hell. [Pokolbéli víg napjaim.] Önéletrajz. Ford.: Kathleen Szász. London. 1962. Andre Deutsch, 470 p. = London. 1963. = New York. 1963. = New York. 1964. = Toronto. 1985. = London. 1987.

Karoton. [Karoton.] A Novel. Ford.: Flora Papastavrou. London. 1966. Eyre and Spottiswoode, 304 p. = City of Splintered Gods. New York. 1966. William Morrow, 304 p.

Erasmus of Rotterdam. [Rotterdami Erasmus.] Életrajz. Ford.: Eric Johnson. London. 1970. Eyre and Spottiswoode, 298 p. = New York. 1971. = New York. 1974.

East and West. Selected Poems. Ford.: John Robert Colombo. Toronto. 1978. Hounslow Press, 148 p.

Learn This Poem of Mine by Hearth. Sixty Poems and One Speech by George Faludy. Ford.: John Robert Colombo. Toronto. 1983. Hounslow Press, 128 p.

Twelve Sonets. Ford.: Robin Skelton. Victoria, British Columbia. 1983. Pharos Press, 24 p.

Selected Poems of George Faludy. Ford.: Robin Skelton. Toronto. 1985. McClelland and Stewart, 232 p. = Athens, Georgia, USA. 1985. University of Georgia Press, 232 p.

Ballad for Isabelle. Ford.: Robin Skelton. White Rock, British Columbia. 1985. White Rino Press.

Hullák, kamaszok, tücsökzene Corpses, Brats and Cricket Music. Ford.: Robin Skelton. Vancouver. 1987. Tanks, 67 [2] p.

George Faludy – Eric Johnson: Notes from the Rainforest. [Jegyzetek az esőerdőből.] Esszék. Toronto. 1988. Hounslow Press, 128 p.

dán

Myne lykkelige Dage i Helvede. [Pokolbéli víg napjaim.] Ford.: Lotte Eskelung. Koppenhága. 1964. Forlaget Fremad, 392 p.

francia

Les beaux jours de l’enfer. [Pokolbéli víg napjaim.] Ford.: Gara László. Paris. 1965. John Didier, 376 p.

német

Faludy György – Tatár Mária (Faludy Zsuzsa) – Pálóczi-Horváth György: Tragödie eines Volkes. [Egy nép tragédiája.] Ungarns Freiheitskampf durch die Jahrhundert. Bécs. 1957. Europa Verlag, 116 p. + 37 t.

Heitere Tage in der Hölle. [Pokolbéli víg napjaim.] Ford.: Hans Wagenseil. München. 1964. Rütten und Loening.

Erasmus von Rotterdam. [Rotterdami Erasmus.] Ford.: Walter Seib és Waltraut Engel. Frankfurt am Main. 1973. Societäts Verlag, 290 p. = Frankfurt am Main. 1981.

 

A bibliográfiát összeállította a DIA.

Szakirodalom

Önálló kötetek

Magyar Odysseus : Faludy élete képekben. (Szerk.: Bodnár János, bev.: Pomogáts Béla.)  Budapest. 2000. Glória Kiadó, 128 p.

Pomogáts Béla: Faludy György. Budapest. 2000. Glória Kiadó, 252 p.

György Faludy Fanny. Fényképalbum. (Fotó: Urbán Ádám.) Budapest. 2002. Interbooks Könyvkiadó Kft., 92 p. (Kortársak.)

Faludy György – életút és válogatás – a 8. évfolyam számára. (Írta és összeáll.: Orbán János Dénes.) Budapest. 2006. Nemzeti Tankönyvkiadó, 15 p.

Faludy György – életút és válogatás – a 12. évfolyam számára. (Írta és összeáll.: Orbán János Dénes.) Budapest. 2006. Nemzeti Tankönyvkiadó, 31 p.

Vincze Attila: Faludy György világa. [Faludy György és Vincze Attila beszélgetései alapján.] Budapest. 2006. Duna Könyvkiadó Kft., 127 p.

FaludyKovács Fanny: Faludy fehéren-feketén – beszélgetések Faludy Györggyel. Pécs. 2007. Alexandra Kiadó, 189 p.

Milánovics Danica: Faludy György utolsó éve - egy jó barát visszaemlékezései a nagy költő életének utolsó évére és halálára, személyes emlékek, feljegyzések, találkozások, fényképek és videófelvételek alapján. Budapest. 2007. Világóceán Kiadó, 107 p. = 2. átdolg. kiad.: 2007. 111 p.

Réfi János: Faludy mozaik. Csongrád. 2010. Raszter Kiadó, 94 p.

Blénesi Éva: Olvass, bolyongj, szeress - A humanista Faludy önteremtése és világteremtése. Momográfia. AradBudapest. 2011. Concordia MediaIrodalmi Jelen Kft. 433 p. (Irodalmi Jelen Könyvek.)

Csiszár Gábor: Faludy György. Monográfia. Kolozsvár. 2020. KorunkKomp-Press Kiadó, 266 p. 

Szakolczay Lajos: Egy barátság története levelekben. „Szólíts nyugodtan Gyurkának!" – Találkozások Faludy Györggyel. (Szerk.: Csécsi László.) Budapest. 2021. MMA Kiadó, 302 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Devecseri Gábor: Villon átköltései. Nyugat, 1937. II. kötet. 368–369. p.

Méliusz József: Faludy György. Szabad Szó (Párizs), 1938/21 (máj. 21.) 6. p.

(Becsky Andor) Pap Gábor: A pompeji strázsán. Korunk, 1938/7–8. 695–696. p.

Thurzó Gábor: Változatok Heine-versekre és egyéb kiforgató fordítások. Napkelet, 1938. 34–38. p.

Tamás Aladár: A pompeji strázsán. Új Hang (Moszkva), 1938/10. 112–114. p.

Rónay György: Dícsértessék. Vigilia, 1938. 414–416. p.

Szabó István: A pompeji strázsán. Pásztortűz, 1938. 442–443. p.

Révay József: Dícsértessék. Katolikus Szemle, 1939. 551–556. p.

Laczkó Géza: Szegény Villon. A költői alibi. Magyarország, 1940/72. (márc. 31.) 7. p. = L. G.: Öröklés és hódítás. Tanulmányok. Szerk.: Véber Károly. Bp. 1981. Szépirodalmi, 582–586. p.

Bálint György: Ballada a jobb sorsra érdemes Villonról. Nyugat, 1940. 272. p. = B. Gy.: A toronyőr visszapillant. Bp. 1966. Magvető. II. kötet 506–507. p.

Eckhardt Sándor: Szegény Villon. Magyar Szemle, 1940/38. 318–320. p.

Komlós Aladár: A teremtő hamisítás. Új Idők, 1946. 597–598. p. = K. A.: Tegnap és ma. Tanulmányok. Bp. 1956. Szépirodalmi, 317–320. p.

k–i–e (Keszi Imre): Őszi harmat után. Szabad Nép, 1947/130. (jún. 12.) 4. p.

e. j. (Erdődy János): Őszi harmat után. Népszava, 1947/131. (jún. 13.) 4. p.

Gyárfás Miklós: Őszi harmat után. Haladás, 1947/24. 8. p.

Márton László: A költő és rögeszméi. (Az Emlékkönyv a rőt Bizáncról című kötetről.) Magyar Műhely, 1962/1. 55–56. p.

Dénes Tibor: Epikurosz a pokolban. (A Pokolbéli víg napjaimról.) Irodalmi Újság, 1963/1. (jan. 1.) 6. p. = D. T.: Arcok és harcok. München. 1979. Ujváry Griff–Nemzetőr, 158–162. p.

Egri György: Nonumque prematur in annum. (A Levelek az utókorhoz című kötetről.) Irodalmi Újság, 1976/1–2. 5. p.

Zalán Magda: Ének a betonból. Új Látóhatár, 1977/1–2. 67–71. p. = Z. M.: Barátok a magasban. Bp. 1995. Argumentum, 121–126. p.

Ferdinandy György: Levelek és tükrök. (A Levelek az utókorhoz című kötetről.) Új Látóhatár, 1977. 524–528. p. = F. Gy.: Távlattan. Tanulmányok. Miskolc. 1994. Felsőmagyarország, 191–193. p.

Nagy Csaba: Hozzászólás egy négy évtizedes vitához. Faludy Villon-átköltéseiről. Irodalmi Újság, 1978/5–6. 16–17. p. = N. Cs.: Hazám Európa. Tanulmányok. Sopron. 1997. Bethlen Gábor, 15–29. p.

Nagy Csaba: „Énem nem illett semmi sorba.” Irodalmi Újság, 1980/11–12. 13. p. = N. Cs.: Hazám Európa. Tanulmányok. Sopron. 1997. Bethlen Gábor, 205–211. p.

Czigány Lóránt: Igricek utóda. Faludy György költészetéről. Új Látóhatár, 1981. 534–537. p. = Cz. L.: Gyökértelen, mint a zászló nyele. Bp. 1994. Szabad Tér, 143–147. p.

Szakolczay Lajos: Faludy György látomásai. Mozgó Világ, 1982/9. 75–79. p. = Sz. L.: A csavargó esztétikája. Bp. 1996. Balassi, 69–74. p.

Zalán Magda: Szent, hamis útlevéllel. Új Látóhatár, 1985. 315–321. p. = Z. M.: Barátok a magasban. Bp. 1995. Argumentum, 127–134. p.

Böszörményi Géza – Gyarmathy Lívia: Beszélgetés Faludy Györggyel. Medvetánc, 1988/1. 255–279. p.

Szász István: Rendetlen találkozások, szaggatott beszélgetés. Interjú. Kapu, 1988/3. 12–16. p.

Hegyi Béla: Faludy György. Új Tükör, 1988/23. 18–19. p.; 1988/24. 19. p.; 1988/25. 18–19. p.

Mihályi Gábor: Az írástudók becsülete. Nyílt levél Faludy Györgyhöz. Élet és Irodalom, 1988/43. 5–6. p.

Faludy György: Válasz Mihályi Gábornak. Élet és Irodalom, 1988/47. 3. p.

Mihályi Gábor: Magántörténelmünk csapdái. Élet és Irodalom, 1988/48. 4. p.

Pomogáts Béla: Ezernégyszáz vers. Élet és Irodalom, 1989/15. 10. p.

Balassa Péter: A beomlott tárnában. Köszöntő. Szivárvány, 1989/27. 20–22. p.

Kukorelly Endre: Akkor már tudtam. Köszöntő. Szivárvány, 1989/27. 21–23. p.

Rácz Péter: Én nem voltam úttörő. Szivárvány, 1989/27. 23–24. p.

Zimányi Tibor: Faludy köszöntése. (Jurta Színház, 1988. szept. 23.) Szivárvány, 1989/28. 45–48. p.

Endrődy László: Pokolbéli víg napjaim. Szivárvány, 1989/28. 119–122. p.

Szörényi László: Poklunk. Életünk, 1989. 663–666. p.

Alexa Károly: Mese a huszadik századról. Kortárs, 1990/5. 147–153. p.

Horkay Hörcher Ferenc: A humanizmus reneszánsza. Magyar Napló, 1990/35. 14. p.

Komoróczy Emőke: Recsk és az ötvenes évek Faludy György és Kárpáti Kamil költészetében. Árgus (Székesfehérvár), 1990. = K. E.: Arccal a földön a huszadik század. Bp. 1996. Hét Krajcár, 77–84. p.

Colombo, John Robert: Találkozásom Faludy Györggyel. Ford.: Tarnóc János. Szivárvány, 1991/34. 39. p.

Györgyey Klára: A száműzött írók végre otthon – végleg! (A Dobos az éjszakában című kötetről.) Szivárvány, 1992/37. 148–149. p. = Gy. K.: Szerelmetes szurkapiszka. Bp. 1997. Széphalom, 12–15. p.

Szathmáry Sándor: Dobos az éjszakában. Szivárvány, 1992/38. 146–147. p.

Marton Péter: Egy adalék egy vers létének kérdéséhez. Jelenkor, 1993/1. 82–84. p.

Szekér Endre: A költő kalandjai. (A Dobos az éjszakában című kötetről.) Forrás, 1993/2. 87–91. p.

Nagy N. Péter: A kétségbeesés gesztusa. Élet és Irodalom, 1993/48. 5. p.

Hegyi Béla: Esték Faludy Györgynél. Interjú. Respublika, 1994/20. 64–65. p.; 1994/21. 60–61. p.; 1994/22. 62–63. p.

Lukácsy András: Faludy és a rácsok. Magyar Hírlap, 1994/224. Melléklet II. p.

aprobuba [Apró Annamária]: Újra kiadják a Villon-bőrbe bújt Faludyt. konyvesmagazin.hu, 2020. május 19.

 

A szakirodalmat összeállította Pomogáts Béla.

 

Festmény

Fotók

Borítók

Kéziratok

Szakértő