Darvasi László

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Darvasi László (Törökszentmiklós, 1962. október 17.–)

József Attila-díjas író, költő, drámaíró, kolumnista. 2011-től a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

*

1962. október 17-én született Törökszentmiklóson. 1986-ban diplomázik a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar–történelem szakán. 1986–1989 között Hódmezővásárhelyen és Szegeden általános iskolai tanárként dolgozik. 1989-től a Délmagyarország munkatársa, 1992 és 1993 között a lap kulturális rovatvezetője. 1990-től 1998-ig a szegedi Pompeji című folyóirat szerkesztője. 1993-tól az Élet és Irodalom főmunkatársa.

*

Darvasi László írásművészete emberi tévelygésekkel, kudarcokkal és örömökkel teli, egyszerre hétköznapi és különös alakok sorát vonultatja fel. Novelláiban, tárcáiban, regényeiben egyaránt érvényre jut mondatainak szépsége és fájdalma, mindenek feletti igazsága. Elemi erejű, artisztikus, egzisztenciális színezetű elbeszélői vágya az életet történetté, a történetet életté változtatja. Írói világa finom szövésű, áttetsző mese.

 

Már korai verseinek epikus regisztereiben (Horger Antal Párisban, 1991) szavakká formálódik az elbeszélői igény egy koherens, zárt, történetszekvenciáiban újrateremthető világra. Verseinek burjánzó, érzékenységtől túlfeszített, egyszerre evidenciaként és banalitásként ható mondatai elveszett orákulumok és teremtéstörténetek homályából szakadnak fel. E versbeli Én azonban hamar megszabadul veszélyes és indulatos személyességétől, s A portugálok (1992) című vegyes műfajú kötetben át is adja helyét egy mesebeli, kortalan és ártatlan férficsecsemőnek.

A világ tényleges újramesélése azonban A veinhageni rózsabokrok (1993) novelláiban kezdődik el. Nyomolvasások és sorsgenezisek mentén véres, brutális, ugyanakkor enyészet-szépségű világot teremtenek e novellák, bennük a mitologikus-európai és civilizálatlan-balkáni beágyazottságban az emberi létezés a végsőkig feszül. A Borgognoni-féle szomorúság (1994) A portugálok epizált lírájának vagy lirizált epikájának játékos folytatását kínálja a csókok, a könnyek és a futball variálható, grammatikai terében, de a kötetben szereplő Magyar novellák-ciklussal már autonóm műfajmegjelölés születik, mely a későbbi elbeszéléskötetek szürreális magyar valóságát is előrevetíti. A Szív Ernő álnév alatt publikált A vonal alatt (1994) című kötettel az irodalmi tárca műfaja kerül vissza a köztudatba: Darvasi kedélyes, bensőséges hangnemben, naiv ötletességgel egy vidéki hírlapíró nézőpontjából teremti meg vidék és főváros dialógusát. A Délmagyarország és az Élet és Irodalom számára írt rendszeres tárcákból a későbbiekben is jelentős gyűjtemények születnek (Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?, 1997; Összegyűjtött szerelmeim, 2003). A Kleofás-képregény (1995) a rózsabokor-történetekkel megkezdett apokrif bűn és bűnhődés-történet variációkban gazdag folytatása, mely a keresztes háborúk és zsidóüldöztetések, a harmincéves háborút lezáró békeévek, valamint a 19. század végi Szeged szüzséjét idézik fel. A történelem nélküli sorstörténetek mögé díszletként odakerül e kötetben a történelem, megelőlegezve a Szerelmem, Dumumba elvtársnő (1998) 20. századi poétikus időterét. A magyar valóság egykori és mai szomorúságait és e léthelyzetek tragikus okait azonban nem realista módon boncolgatják az újabb „magyar novellák”: a történelmen inneni hétköznapokban megbúvó egzisztenciális veszélyeztetettség és létdráma ironikus, komikus hangnemben jelenik meg. „Magyar” státuszukat meghaladó „spanyol” és „amerikai” novellák is olvashatók e kötetben: az idegen e sajáton belülivé alakítása a hangimitáció tárházának bővülését jelenti, s a nyelvi világteremtés univerzális jellege ezzel egyre hangsúlyosabb szerepet kap – lásd a későbbi „délvidéki” (Szerezni egy nőt, 2000) és „kínai” (A lojangi kutyavadászok, 2002) novellákat.

Darvasi elbeszéléseinek gazdag válogatását tartalmazza A világ legboldogabb zenekara (2005) című reprezentatív kötet, míg A titokzatos világválogatott (2006) rövidtörténetei, tárcanovellái a szerző focihoz való, rendkívül személyes, affirmatív viszonyát tükrözik.

A számos novella- és tárcakötet, valamint meseregényei (Trapiti avagy a nagy tökfőzelékháború, 2002; Trapiti és a borzasztó nyúl, 2004) mellett Darvasi a regény műfajában is jelentőset alkotott. Első regénye, A könnymutatványosok legendája (1999) 16–17. századi panorámaképet fest Kelet-Európáról és a Balkánról, Magyarországról, Erdélyről, Budáról és Szegedről. A mágikus realista regény holdudvarában élő és holt, valós és fiktív alakok váltogatják egymást, s járják a történelem poros és végtelen országútját, miközben könnyeket pergetnek és varázsolnak. A könnymutatványosok legendája végtelenített novellafolyam, egyszerre archaikus mese és mediatizált vízió, nagy narratíva és történettöredék, mely varázstalanított hősöket és hősietlen varázslatokat egyaránt szertelen és túlfűtött játékba hoz. A Virágzabálók (2009) a 19. századba kalauzolja el olvasóját, újra panorámaképként tárva fel a már ismert és bejárható világot Szegedtől Budán át Bécsig. De épp olyan ismerőssé és közössé teszi a tiszai legendát is: annak növényeivel, halaival, kies tájaival, pusztító és építő árvizeivel együtt. Finom, ironikus keretrendezésű a regény, mely képi, orgiasztikus pillanatban kulminál: a regény főszereplői elbarikádozva magukat halálra szeretik egymást, miközben odakint tombol az árvíz. A szegedi nagyárvíz rendkívüli leírásába torkollik a Virágzabálók cselekménye, számos nagy és kicsi élet szerteágazó, összekapaszkodó története. S az említett kereten belül, többszörösen nagy fejezetbeosztás szerint és a történetszekvenciák ciklikus ismétlődésében bontakozik ki a virágzabálók legendája.

 

Fontosabb díjak, elismerések:

1989 – Móricz-ösztöndíj

1993 – Szinnyei Júlia-emlékdíj

1993 – Déry Tibor-jutalom

1994 – Az Év Könyve-jutalom

1994 – Szép Ernő-jutalom

1996 – Krúdy Gyula-díj (Soros Alapítvány)

1996 – Alföld-díj

1998 – József Attila-díj

1998 – Pro Literatura-díj

2000 – DAAD-ösztöndíj

2002 – Az Év Gyermekkönyve-díj

2003 – Szegedért Emlékérem

2004 – Brücke Berlin irodalmi díj (fordítójával, Heinrich Eistererrel közösen)

2004 – az IBBY Honour List díja

2005 – a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

2005 – Füst Milán-díj

2006 – Mészöly Miklós-díj

2006 – A Szegedért Alapítvány díja

2007 – Tiszatáj-díj

2007 – Budapestért díj

2008 – Márai Sándor-díj

2009 – a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj

2009 – Rotary Irodalmi Díj

2010 – Gundel Művészeti Díj

2010 – Pro Urbe Törökszentmiklós

2012 – A Landys & Gyr Stiftung ösztöndíjasa (Zug, Svájc)

2014 – Az Év Gyermekkönyve-díj

2019 – Aleksandar Tisma Nemzetközi Irodalmi Díj

2019 – Bárka-díj (a békéscsabai Bárka folyóirat nívódíja)

2021 – Az évad legjobb magyar drámája (Tragédia 2.0)

2023 – Artisjus Irodalmi Nagydíj (Az év légiutas-kísérője)

 

Az életrajzot Bombitz Attila írta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

Horger Antal Párisban. Versek. Budapest. 1991. Holnap.

A portugálok. Versek és elbeszélések. Budapest. 1992. József Attila Kör – Pesti Szalon.

A veinhageni rózsabokrok. Elbeszélések. Pécs. 1993. Jelenkor.

A Borgognoni-féle szomorúság. Rövid történetek. Pécs. 1994. Jelenkor.

[Szív Ernő:] A vonal alatt. Tárcák. Szeged. 1994. Délmagyarország.

A Kleofás-képregény. Históriák, legendák és képregények. Pécs. 1995. Jelenkor.

[Szív Ernő:] Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? Tárcák. Pécs. 1997. Jelenkor.

Szerelmem, Dumumba elvtársnő. Magyar novellák. Pécs. 1998. Jelenkor.

A könnymutatványosok legendája. Regény. Pécs. 1999. Jelenkor.

Szerezni egy nőt. Háborús novellák. Pécs. 2000. Jelenkor.

A lojangi kutyavadászok. Kínai novellák. Budapest. 2002. Magvető.

Trapiti avagy a nagy tökfőzelékháború. Meseregény. Budapest. 2002. Magvető.

[Szív Ernő:] Összegyűjtött szerelmeim. Dzsessznovellák, elbeszélések, tárcák. Budapest. 2003. Magvető.

Trapiti és a borzasztó nyúl. Szerelmes és bűnügyi gyermekregény. Budapest. 2004. Magvető.

A világ legboldogabb zenekara. Válogatott novellák. Budapest. 2005. Magvető.

A titokzatos világválogatott. A labdarúgás története. Budapest. 2006. Magvető.

Virágzabálók. Regény. Budapest. 2009. Magvető.

Pálcika, ha elindul. Gyerektörténetek. Budapest. 2012. Magvető.

Vándorló sírok. Novellák. Budapest. 2012. Magvető.

A Zord Apa, avagy a Werner-lány hiteles története. Megjelent Darvasi László ötvenedik születésnapjára. Budapest. 2012. Magvető.

A háromemeletes mesekönyv. Budapest. 2013. Magvető, 248 p.

Ez egy ilyen csúcs. A nagy Szív Ernő-füzet. Budapest. 2014. Magvető.

Isten. Haza. Csal. Budapest. 2015. Magvető, 263 p.

Taligás. Regény. Budapest. 2016. Magvető, 332 p.

[Szív Ernő:] Az irodalom ellenségei. Budapest. 2017. Magvető, 352 p.

[Szív Ernő:] Meghívás a Rienzi Mariska Szabadidő Klubba​. Budapest. 2018. Magvető, 259 p.

Magyar sellő. Regény. Budapest. 2019. Magvető, 198 p.

Pálcika, a detektív. A nagy Gerbera-nyomozás. Budapest. 2020. Magvető.

Bolond Helga és más színdarabok. Budapest. 2021. Selinunte, 388 p. (Kortárs drámaírók.)

Az év légiutas-kísérője. Novellák. Budapest. 2022. Magvető, 248 p.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

bolgár

Бог. Родина. Семейство. (Isten, haza, csal. Elbeszélések.) Fordította Radosveta Delčeva. Szófia. 2019. Paradox. 270 p.

cseh

Nejsmutnější kapela na světě. (A világ legszomorúbb zenekara. Elbeszélések.) Fordította Milan Navrátil. Prága. 2007. Agite / Fra, 182 p.

Legenda o kejklířích se slzami. (A könnymutatványosok legendája.) Fordította Pavel Novotný. Podlesi. 2008. Dauphin.

Nejsmutnější kapela na světě. Audioknihy. Čte Filip Čapka. (A világ legszomorúbb zenekara. Hangoskönyv.) Fordította Milan Navrátil. Mesélő Filip Čapka. Prága. 2008. Tympanum.

francia

L’ orchestre le plus triste du monde. (A világ legszomorúbb zenekara.) Elbeszélések. Fordította Joëlle Dufeuilly, Charles Zaremba és Natalia Zaremba. Párizs. 2000. Actes Sud.

holland

Het treurigste orkest van de wereld. (A világ legszomorúbb zenekara.) Elbeszélések. Fordította Frans van Nes. Amszterdam. 1996. Van Gennep.

De hondenjagers van Luoyang. (A lojangi kutyavadászok. Novellák.) Fordította Frans van Nes. Amszterdam. 2005. Wereldbibliotheek.

De tranengoochelaars. (A könnymutatványosok legendája.) Fordította Frans van Nes. Amszterdam. 2008. Wereldbibliotheek.

horvát

Nabaviti ženu. Ratne novele. (Szerezni egy nőt. Háborús novellák.) Fordította Kristina Peternai. Zaprešić. 2005. Fraktura.

Tajna svjetska reprezentacija. (A titokzatos világválogatott.) Fordította Xenia Detoni. Zaprešić. 2006. Fraktura.

német

Das traurigste Orchester der Welt. [A világ legszomorúbb zenekara.] Elbeszélések. Fordította Agnes Relle. Berlin. 1995. Rowohlt.

Die Legende von den Tränengauklern. [A könnymutatványosok legendája.] Fordította Heinrich Eisterer. Frankfurt am Main. 2001. Suhrkamp.

Eine Frau besorgen. Kriegsgeschichten. [Szerezni egy nőt. Háborús novellák.] Fordította Heinrich Eisterer, Terézia Mora és Agnes Relle. Frankfurt am Main. 2003. Suhrkamp.

Die Hundejäger von Lojang. Chinesische Geschichten. [A lojangi kutyavadászok. Kínai novellák.] Fordította Heinrich Eisterer. Frankfurt am Main. 2003. Suhrkamp.

Wenn ein Mittelstürmer träumt. Meine Weltgeschichte des Fußballs. [A titokzatos világválogatott. A labdarúgás története.] Fordította Laszlo Kornitzer. Frankfurt am Main. 2006. Suhrkamp Taschenbuchverlag.

Herr Stern. Novellen. [Stern úr. Novellák.] Fordította Heinrich Eisterer. Frankfurt am Main. 2006. Suhrkamp.

Blumenfresser. [Virágzabálók.] (Ford.: Heinrich Eisterer.) Frankfurt am Main. 2013. Suhrkamp, 860 p.

Wintermorgen. (Gott. Heimat. Familie). Novellen. (Ford.: Heinrich Eisterer.) Frankfurt am Main. 2016. Suhrkamp, 350 p.

olasz

La leggenda dei giocolieri di lacrime. (A könnymutatványosok legendája.) Fordította Dóra Várnai. Milánó. 2020. Il Saggiatore.

román

Vânătorii de câini din Loyang. Povestiri chinezeşti. (A lojangi kutyavadászok. Kínai novellák.) Fordította Georgeta Delia Hajdu. Bukarest. 2005. Nemira.

spanyol

Devoradores de flores. (Virágzabálók.) Fordította Eszter Orbán, közreműködött José Miguel Gonzáles Trevejo. Madrid. 2017. Sexto Piso.

szerb

Nabaviti ženu (Szerezni egy nőt.) Fordította Vickó Árpád. Belgrád. 2010. Arhipelag.

szlovén

Dobiti žensko. Vojne novele. (Szerezni egy nőt. Háborús novellák.) Fordította Marjanca Mihelič. Ljubljana. 2005. Študentska založba.

török

Santrforun Rüyasi. Kendi Futbol Tarihim. (A titokzatos világválogatott. A labdarúgás története.) Fordította Fikret Doğan. Isztambul. 2008. Iletişim.

Idegen nyelvű antológiákban és folyóiratokban megjelent művek

angol

Mr Stammer in São Paulo. (Stammer úr São Paulóban. A Szerelmem, Dumumba elvtársnő című kötetből.) Fordította Eszter Molnár. = The Hungarian Quarterly. Winter 1995. 28–35. p.

The Roses of Weinhagen. (A veinhageni rózsabokrok. Az azonos című elbeszéléskötetből.) Fordította Bernard Adams. = Give or Take a Day. Contemporary Hungarian Short Stories. Válogatta Szakolczay Lajos. Budapest. 1997. Corvina, 138–154. p.

Stories of Kisses, Stories of Tears. (Csókok története, könnyek története. A Borgognoni-féle szomorúság című kötetből.) Fordította Ivan Sanders. = Grand Street 60. Spring 1997. 221–229. p. = Seven Voices. A Sampler of New Hungarian Writing. Budapest. 1999. Hungarian Book Foundation, 21–33. p.

Wulfenia Carinthiaca. Excerpt from the novel Petal Gobblers. (Részlet a Virágzabálók című regényből.) Fordította Eszter Molnár. = The Hungarian Quarterly. Summer 2010, 17–24. p.

finn

Júlia Szunce. (Az azonos című novella. A Szerezni egy nőt című kötetből.) Fordította Anna Tarvainen. = Mitä olet nähnyt ja kuullut. Valikoima uutta unkarilaista proosaa ja runoutta. Helsinki. 2010. Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, 106–114. p.

francia

Cornelia Vlad. (Az azonos című elbeszélés. A Szerelmem, Dumumba elvtársnő című kötetből.) Fordította Georges Kassaï és Gilles Bellamy. = Europe. Revue littéraire mensuelle. 2001. nov–dec, 205–222. p.

Enquête sur l’affaire des roses. (Vizsgálat a rózsák ügyében.) Fordította Gera Balázs és Georges Gagneré. 2001. Kéziratban.

Helga la folle. (Bolond Helga.) Fordította Gera Balázs és Delphine Jayot. = Théàtre hongrois contemporain. Párizs. 2001. Éditions Theatrales, 53–152. p.

La Sélection mondiale secrète. (Történetek A titokzatos világválogatott című kötetből.) Fordította Sophie Kepes. = Les Annales de la Villa Marguerite Yourcenar. Centre départemental de résidence d’ écrivains européens, 2004/2005. 61–69. p.

L’ homme qui sauva la jeune fille chargée de la cuisson des frites. Préface. (Előszó Krúdy Gyula Aranykéz utcai szép napok francia kiadásához.) Fordította Joëlle Dufeuilly. = Gyula Krúdy: Les beaux jours de la rue de la Main-D’or. Párizs. 2008. Cambourakis, 9–15. p.

holland

Veisz, de invalide. (Veisz, a béna. A Borgognoni-féle szomorúság című kötetből.) Fordította Lenke Havas és Barbara van Zwieten. = De tweede ronde, 1998/1. 69–73. p.

horvát

Baba Franciška. (Az azonos című novella. A Szerezni egy nőt című kötetből.) Fordította Lea Kovács. = Zastrašivanje strašila. Antologija mađarske kratke priče. Szerk.: Stjepan Lukač, Jolán Mann, Neven Ušumović. Zágráb. 2001. Naklada MD, 195–204. p.

Juda ben Samuel Halevi. (Az azonos című novella. A Kleofás-képregény című kötetből.) Fordította Biljana Horvat. = Zastrašivanje strašila. Antologija mađarske kratke priče. Szerk.: Stjepan Lukač, Jolán Mann, Neven Ušumović. Zágráb. 2001. Naklada MD, 205–213. p.

Najtužniji orkestar na svijetu. (A világ legszomorúbb zenekara. Az azonos című kötetből.) Fordította Kristina Peternai. = Valoviti Balaton. Antologija suvremene mađarske novele. Válogatta Ágoston Zoltán. Osijek. 2005. Matica hrvatska, 105–118. p.

japán

Sen-Jün, a kertrejtőző. (A lojangi kutyavadászok című kötetből.) Fordította Udo Szatosi. = 時間はだれも待ってくれない. 21世紀東欧SF・ファンタスチカ傑作集. Tokió. 2011. Tsogen, 209–222. p.

lengyel

Zorganizować kobietę. (A Pamela Krv és a Júlia Szunce című történetek a Szerezni egy nőt című kötetből.) Fordította Anna Górecka. = Literatura na świecie, 2000/9. 151–167. p.

német

Antal Horger in Paris. (Horger Antal Párisban. Az azonos című verseskötetből.) Fordította Andrea Seidler. = Freiheitsgespräche entlang einer Straße / Szabadságbeszélgetések egy út mentén. Szerkesztette Andrea Seidler és Szajbély Mihály. Graz–Budapest. 1991. Droschl–Göncöl, 117–129. p.

Geschichten der Tränen. (Könnyek története. A Borgognoni-féle szomorúság című kötetből.) Fordította Agnes Relle. = Kursbuch 118. 1994. 8–11. p.

Ungarische Novellen. (Magyar novellák. A Szerelmem, Dumumba elvtársnő című kötetből.) Fordította Peter Máté. = Literarische Grenzgänge. Hamburg–Budapest. Hamburg–Pécs. 1996. Rospo–Jelenkor, 27–35. p.

Geschichte der Küsse. (Csókok története. A Borgognoni-féle szomorúság című kötetből.) Fordította Peter Máté. = Kursbuch 123. 1996. 5–9. p.

Brief nach Wiepersdorf. (Szív Ernő wiepersdorfi levele.) Fordította Irene Rübberdt. = Schloß Wiepersdorf. Künstlerhaus in der Mark Brandenburg. Szerkesztette Verena Nolte és Doris Sosseinheimer. Göttingen. 1997. Wallstein, 135–138. p.

Sturz. (Zuhanás. A Szerelmem, Dumumba elvtársnő című kötetből.) Fordította Christina Viragh. = die horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik. 1999/3. 110–118. p.

Das Gebäude. (Az első építkezés. A lojangi kutyavadászok című novelláskötetből.) Fordította Christina Viragh. = die horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik. 1999/3. 202–203. p.

Herr Stern. (Stern úr. A Szerelmem, Dumumba elvtársnő című kötetből.) Fordította Irene Rübberdt. = Erinnern und Vergesssen. Ein ungarisch-deutsches Dichtertreffen. Herrenhaus Edenkoben 2001. Hannover. 2001. Revonnah, 31–40. p.

Geschichte der Küsse, Das Gebäude. (A csókok története, Az első építkezés hangoskönyvön.) = Literatur total. Autoren lesen in der daadgalerie. Hörbuch. Berlin. 2002. DAAD Berliner Künstlerprogramm.

Ernő Szív: Das schwarze Berlinheft. (Szív Ernő Berlini fekete füzetéből.) Fordította Christina Viragh. = „Berlin, meine Liebe. Schließen Sie bitte die Augen.” Ungarische Autoren schreiben über Berlin. Szerkesztette Dózsai Mónika, Gönczy Gabriella és Nina Hartl. Berlin. 2006. Matthes & Seitz, 171–182. p.

szerb

Елена Сни. (Elena Snee. A Szerezni egy nőt című kötetből.) Fordította Vickó Árpád. = Београдски книжевни часопис. 2006/2. 80–85. p.

szlovák

Veinhagenské ružové kry. (A veinhageni rózsabokrok. Az azonos című elbeszéléskötetből.) Fordította Karol Wlachovský. = Fragment, 1997/1–2. 18–27. p.

Dedina bláznov. (Rövidtörténetek. A Borgognoni-féle szomorúság című kötetből.) Fordította Renáta Deáková. = Svetovej literatúry, 2000/1. 105–107. p.

török

Fabrika. (Milyen gyár, mondd csak, miféle kombinát? Az Összegyűjtött szerelmeim című kötetből.) Fordította Tasnádi Edit és Can Özoğuz. = Sicak nal, 2010/5. 41. p.

Bemutatott színdarabok

Vizsgálat a rózsák ügyében. Debreceni Csokonai Színház, rendező Pinczés István, 1995.

Szív Ernő estéje. Debreceni Csokonai Színház, rendező Pinczés István, 1996.

Bolond Helga. Debreceni Csokonai Színház, rendező Czeizel Gábor, 1998.

Argentína – Hogyan legyünk szentek, avagy búcsú a huszadik századtól. Debreceni Csokonai Színház, rendező Czeizel Gábor, 2000.

Enquête sur l’affaire des roses. (Vizsgálat a rózsák ügyében, franciául.) Grand Point, Párizs, rendező Gera Balázs, 2001.

Helga la folle. (Bolond Helga, franciául.) Az Avignoni Fesztivál felolvasószínháza, rendező Gera Balázs, 2002.

Störr kapitány. Kaposvári Csiky Gergely Színház, rendező Bezerédi Zoltán, 2002; Radnóti Színház, Budapest, rendező Deák Krisztina, 2002.

Szabadság-hegy. (Gáli József története alapján.) József Attila Színház, Budapest, rendező Léner Péter, 2006.

Popeye, avagy az elrabolt spenótszállítmány. (Társszerzők: Gangxsta Zolee és Pierrot.) A budapesti Thália Színház és a kecskeméti Katona József Színház közös produkciója, rendező Réczei Tamás, 2010.

A gyújtogatók. A budapesti Nemzeti Színház felolvasószínháza, rendező Novák Eszter, 2011.

Az utolsó tíz év, Bajor Gizi. A budapesti Katona József Színház felolvasószínháza, rendező Máté Gábor, 2011.

 

A bibliográfiát összeállította Bombitz Attila.

Szakirodalom

Válogatott beszélgetések, interjúk

Naivan kezdjük el. Darvasi Lászlóval beszélget Bombitz Attila. Új Forrás, 1995/6. 19–25. p.

„Az írás a teremtés illúziója.” Hollósi Zsolt beszélgetése Darvasi Lászlóval. Tiszatáj, 1999/1. 90–96. p.

Azért a rém veled van. Keresztury Tibor interjúja Darvasi Lászlóval. = http://www.litera.hu/hirek/azert-a-rem-veled-van (2003. szeptember 17.)

„Az életünk visszafelé beleír.” Darvasi Lászlóval Csáki Judit beszélget. Magyar Narancs, 2009. szept. 10.

Az akvárium, amit olykor történelemnek hívunk. Darvasi László Balázs Imre József kérdezte. Korunk, 2010/1. 41–47. p.

Mondatokkal szöszölni. Jenei Gyula beszélgetése Darvasi Lászlóval. Eső, 2010/4. 56–72. p.

Laudációk, beszédek

Helfer, Joachim: A szomorúság oldott allegrettója. Darvasi László bemutatása a Hamburgi Irodalmi Házban 1995. május 23-án. Fordította Nádori Lídia. = Literarische Grenzgänge: Hamburg–Budapest. Hamburg – Pécs. 1996. Rospo – Jelenkor, 17–25. p.

Grass, Günter: Szerző és fordító. Laudáció. Berlin-Brücke-díj 2004: Darvasi László, Heinrich Eisterer. Ford. Sárossi Bogáta. = Élet és Irodalom, 2004. jún. 25.

Rakusa, Ilma: Laudáció. Berlin-Brücke-díj 2004: Darvasi László, Heinrich Eisterer. Ford. Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2004. jún. 25.

Szilasi László: „N”. Laudáció Darvasi László Mészöly Miklós-díja kapcsán. Élet és Irodalom, 2006. jan. 27.

Bombitz Attila: Laudáció. A 2007. évi Tiszatáj-díj átadásának ünnepségén. Tiszatáj, 2008/2. 10–12. p.

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Horger Antal Párisban

Balog József: Darvasi László: Horger Antal Párisban. = Alföld, 1991/1. 85–86. p.

Tatár Sándor: „Az egek testünkbe kövült lehallgatókészüléke”. Darvasi László: Horger Antal Párisban. Tiszatáj, 1991/12. 97–100. p.

Károlyi Csaba: Darvasi László: Horger Antal Párisban. Kortárs, 1992/1. 94–96. p.

Utasi Csilla: Lány egyszarvúval. Darvasi László: Horger Antal Párisban. Jelenkor, 1992/1. 10–12. p.

A portugálok

Valastyán Tamás: „Netán velem”. Darvasi László: A portugálok. Alföld, 1993/5. 89–91. p.

Horkay Hörcher Ferenc: Portugálok. Darvasi László: A portugálok. Kritika, 1993/7. 41–42. p.

Márton László: A személyiség kicsiny szigetei. Fiktív beszéd két könyvről: Darvasi László: A portugálok, Rugási Gyula: Szent Orpheus arcképe. Holmi, 1993/8. 1144–1147. p.

Ágoston Zoltán: Erósz és mondat. Darvasi László: A portugálok. Jelenkor, 1994/2. 187–189. p.

A veinhageni rózsabokrok

Mikola Gyöngyi: A történet rehabilitálása. Darvasi Lászlóról. = M. Gy.: Csipesszel a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. Szerk.: Károlyi Csaba. Budapest. 1994. Nappali Ház, 209–217. p.

Bónus Tibor: Mítoszok árnyékában. Darvasi László prózájáról. Alföld, 1994/6. 44–51. p.

Bán Zoltán András: A szépség kopasz koldusa. Darvasi László: A veinhageni rózsabokrok. Holmi, 1994/6. 932–933. p.

Károlyi Csaba: A mindent elrendező szenvedély. Darvasi László: A veinhageni rózsabokrok. Holmi, 1994/6. 934–938. p.

Ambrus Judit: Van minden, és… Darvasi László: A veinhageni rózsabokrok. Holmi, 1994/6. 938–939. p.

Szilágyi Márton: A pusztulás nyomai. Darvasi László könyvéről. Tiszatáj, 1994/7. 84–88. p.

Bombitz Attila: A történet fejezetei. Darvasi László: A veinhageni rózsabokrok. Tiszatáj, 1994/7. 88–90. p.

Gulyás Gábor: Darvasi László: A veinhageni rózsabokrok. Kortárs, 1995/1. 102–105. p.

Márton László: A rózsa és a róka. A veinhageni rózsabokrokról, visszatekintve. Beszélő, 2000/4. 86–87. p.

A Borgognoni-féle szomorúság

Balassa Péter: Darvasi és Borgognoni. Bemutatás. Jelenkor, 1995/1. 85–87. p.

Mészáros Sándor: Darvasi (műfaj)váltásai. Nappali Ház, 1995/2. 77–83. p.

Szilasi László: Jánoskám, egyetlenem – mégis oly sokféle. Darvasi-trilógia, ráadással. Nappali Ház, 1995/2. 85–93. p.

Wernitzer Julianna: A Darvasi-féle csókok. Darvasi László: A Borgognoni-féle szomorúság. Magyar Narancs, 1995. febr. 2.

Károlyi Csaba: Aki beleszeretett a képzeletébe. Darvasi László: A Borgognoni-féle szomorúság. Népszabadság, 1995. febr. 10.

Györffy Miklós: Posztmodern minimalizmus. Darvasi László: A Borgognoni-féle szomorúság. Magyar Napló, 1995/4. 37–38. p.

Milbacher Róbert: Történet, mondat, szomorúság (más néven bánat).A Darvasi-féle kön(n)y(v)generátor. Határ, 1995/4. 173–182. p.

Ambrus Judit: CV. Darvasi László: A Borgognoni-féle szomorúság. Jelenkor, 1995/12. 1125–1127. p.

H. Nagy Péter: Redundanciák retorikája. Darvasi László: A Borgognoni-féle szomorúság. Tiszatáj, 1996/4. 81–84. p.

[Szív Ernő:] A vonal alatt

Bán Zoltán András: Fejgép. Darvasi Szív Ernő. Beszélő, 1994. nov. 10.

Török Petra: Szív Ernő breviáriuma.Szív Ernő: A vonal alatt. Élet és Irodalom, 1995. jan. 6.

Dérczy Péter: „Jaj, minden oly szép, még a csúnya is”. Darvasi László prózájáról. Határ, 1995/3. 159–168. p.

Ivánszky Ágota: Elbeszélői tükrök és trükkök.Szív Ernő: A vonal alatt; Darvasi László: A Borgognoni-féle szomorúság. Alföld, 1995/5. 78–84. p.

Turi Tímea: Vonal híján. A tárca megszólalásának lehetőségei Szív Ernő A vonal alatt című kötetének tükrében. Tiszatáj, 2007/9. 101–108. p.

A Kleofás-képregény

Angyalosi Gergely: Barangolás a mélyhűtött időben.Darvasi László: A Kleofás-képregény. Nappali Ház, 1996/1. 108–109. p.

Gács Anna: Megcsúfolt mozi-idill.Darvasi László: A Kleofás-képregény. Élet és Irodalom, 1996. márc. 29.

Palkó Gábor: A „Darvasi-történet”.Darvasi László: A Kleofás-képregény. Alföld, 1996/11. 83–87. p.

Bombitz Attila: A történet folytatása. Darvasi László históriáiról, legendáiról, képregényeiről, és ami még hozzá tartozik. = Tiszatáj, 1997/1. 86–93. p.

Nagy Gabriella: A test emlékezete.Darvasi László: A Kleofás-képregény. Jelenkor, 1997/5. 521–527. p.

Wernitzer Julianna: Corpus delicti.Darvasi László: A Kleofás-képregény. Jelenkor, 1997/5. 527–530. p.

Németh Marcell: Der Fall Wa(a)s(s)er. Történetek Darvasi László prózájáról. Jelenkor, 1997/5. 530–544. p.

[Szív Ernő:] Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?

Selyem Zsuzsa: Hogyan adjuk vissza a könyvtáros kisasszony ártatlanságát?Szív Ernő: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? Élet és Irodalom, 1997. júl. 11.

Kemény István: Szív Ernő: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? Kritika, 1997/12. 43. p.

Kovács Eszter: Szív Ernő prózájáról. Jelenkor, 1998/1. 96–102. p.

Berta László: Szív Ernő: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? Új Forrás, 1998/3. 56–59. p.

Márton László: Színesek.Szív Ernő: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? Alföld, 1998/5. 93–98. p.

Mikola Gyöngyi: Az esendőség műfaja. Szív Ernő tárcáiról. Üzenet, 1999/1. (szept–dec.) 21–25. p.

Bazsányi Sándor: A síráskényszer írásképe.Szív Ernő: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? = B. S.: A szájalás szomorúsága. Budapest. 2000. József Attila Kör – Kijárat, 183–189. p.

Szerelmem, Dumumba elvtársnő

Márton László: Történetraszter.Darvasi László: Szerelmem, Dumumba elvtársnő. Élet és Irodalom, 1998. okt. 2.

Nagy Gabriella: Ahol bármi megtörténhet.Darvasi László: Szerelmem, Dumumba elvtársnő. Élet és Irodalom, 1998. okt. 2.

Bednanics Gábor: Ami ugyanaz, és ami más…Darvasi László: Szerelmem, Dumumba elvtársnő. Tiszatáj, 1999/1. 81–86. p.

Bombitz Attila: Szerelmünk, Darvasi. Darvasi László novelláskötetéről. Új Forrás, 1999/3. 27–34. p.

Pólik József: Bukfenc és koporsó.Darvasi László: Szerelmem, Dumumba elvtársnő. Alföld, 1999/7. 88–94. p.

A könnymutatványosok legendája

Margócsy István: Mutatvány és könny.Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Népszabadság, 1999. aug. 14.

Márton László: Tündéri bolyongás.Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Élet és Irodalom, 1999. szept. 17.

Bengi László: A szomorúság (regényének) áradása.Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Alföld, 1999/11. 86–99. p.

Szilasi László: „minden, amit külön dobtam”.Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Holmi, 1999/12. 1579–1589. p.

Bazsányi Sándor: Álhistóriai legendárium, mint regényszimulákrum.Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Holmi, 1999/12. 1589–1593. p.

Bombitz Attila: Egy könyvmutatványos legendája tíz flugblattban. Jelenkor, 2000/2. 176–187. p.

Thomka Beáta: Históriából poézis, imaginációból történelem.Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Jelenkor, 2000/3. 328–333. p.

Angyalosi Gergely: Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Kritika, 2000/3. 28–30. p.

Olasz Sándor: „A mesélés nem fáj”.Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Tiszatáj, 2000/3. 93–99. p.

Bednanics Gábor: Egy könyvmutatványos legendáriuma.Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Tiszatáj, 2000/3. 99–107. p.

Valastyán Tamás: A ritmus retorikája – mint a narratív kibontakozás rendje Günter Grass A bádogdob és Darvasi László A könnymutatványosok legendája című regényeiben. Forrás, 2002/6. 142–145. p.

Gál Szilvia: A Könnymutatványosok Németországban. = G. Sz.: Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szerk.: Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Szeged. 2004. Grimm, 253–263. p.

Kelemen Zoltán: Szélkönyvek. A hiány poétikája Darvasi László A könnymutatványosok legendája és Milorad Pavić Kazár szótár című regényében. Tiszatáj, 2007/1. 68–94. p.

Gaborják Ádám: Egy húsmutatványos legendája. Új Forrás, 2008/8.

Szerezni egy nőt

Utasi Csilla: Az elragadtatottság sötétebb oldala.Darvasi László: Szerezni egy nőt. Bárka, 2000/5. 115–119. p.

Láng Zsolt: Egy nőt szeretni?Darvasi László: Szerezni egy nőt. Élet és Irodalom, 2000. jún. 30.

Keresztury Tibor: Vér, iszap és dinnyelé.Darvasi László: Szerezni egy nőt. Alföld, 2000/8. 107–109. p.

Györffy Miklós: A legenda paródiája?Darvasi László: Szerezni egy nőt. Jelenkor, 2001/7–8. 876–879. p.

Benyovszky Krisztián: Text(t)úrák. Egy nő, egy férfi, Isten – és a háború.Darvasi László: Szerezni egy nőt. Kalligram, 2003/2. 93–96. p.

A lojangi kutyavadászok

Mikola Gyöngyi: Az irodalom szíve és faragott sárkányai.Darvasi László: A lojangi kutyavadászok. Élet és Irodalom, 2002. jún. 28.

Szigeti Kovács Viktor: Az elbeszélt hasonlóság.Darvasi László: A lojangi kutyavadászok. Forrás, 2003/2. 99–102. p.

Mazán Vilmos: A valóság dimenziói.Darvasi László: A lojangi kutyavadászok. Új Forrás, 2003/2. 46–51. p.

Scheibner Tamás: (Csin) Akadémikus művészet.Darvasi László: A lojangi kutyavadászok. Alföld, 2003/6. 92–94. p.

Szilágyi-Nagy Ildikó: „Rövidebb utat talált, amely ugyan nincs, de mégis járható”.Darvasi László: A lojangi kutyavadászok. Kortárs, 2003/7. 105–108. p.

Utasi Csilla: Az elbeszélés fénye.Darvasi László: A lojangi kutyavadászok. Jelenkor, 2003/10. 1028–1032. p.

Trapiti avagy a nagy tökfőzelékháború

Szilasi László: Nem Második Bökkelöki Alfrédka.Darvasi László: Trapiti avagy a nagy tökfőzelékháború. Élet és Irodalom, 2003. jan. 10.

Boldizsár Ildikó: Dömdödöm, akarom mondani: trapiti.Darvasi László: Trapiti. Holmi, 2003/5. 686–689. p.

Lovász Andrea: Hogyan csábítsuk el a gyerekolvasót?Darvasi László: Trapiti. Forrás, 2003/6. 88–94. p.

Papp Ágnes Klára: A Főgonosz Kavicsváron.Darvasi László: Trapiti. Jelenkor, 2003/10. 1033–1036. p.

Fenyő D. György: A mese határai. Szijj Ferenc: Szuromberek királyfi és Darvasi László: Trapiti. Új Forrás, 2004/2. 86–107. p.

[Szív Ernő:] Összegyűjtött szerelmeim

Márton László: Szív-ügyek.Szív Ernő: Összegyűjtött szerelmeim. Élet és Irodalom, 2003. aug. 1.

Mikola Gyöngyi: Szív Ernő, a nőkritikus.Szív Ernő: Összegyűjtött szerelmeim. Élet és Irodalom, 2003. aug. 1.

Tarján Tamás: Hogy hívnak?Szív Ernő: Összegyűjtött szerelmeim. Tiszatáj, 2004/8. 114–120. p.

Trapiti és a borzasztó nyúl

Károlyi Csaba: Mi az a „motoros babakocsi”?Darvasi László: Trapiti és a borzasztó nyúl. Élet és Irodalom, 2004. dec. 3.

Papp Ágnes Klára: Már a trapitizés sem segít.Darvasi László: Trapiti és a borzasztó nyúl. Élet és Irodalom, 2004. dec. 3.

A világ legboldogabb zenekara

Elek Tibor: Darvasitól, de miért, honnan, mit, hová?Darvasi László: A világ legboldogabb zenekara. Új Könyvpiac, 2005/1–2. 20–21. p.

Krusovszky Dénes: A világ legboldogabb zenekara. Szépirodalmi Figyelő, 2006/1. 116–117. p.

Szilasi László: „Kinek mondom?”Darvasi László: A világ legboldogabb zenekara. = Élet és Irodalom, 2006. márc. 17.

Görföl Balázs: Boldog-szomorú dal.Darvasi László: A világ legboldogabb zenekara. Jelenkor, 2006/9. 902–907. p.

Nagy Hajnalka: Aki jól ír, az végül mindent megír.Darvasi László: A világ legboldogabb zenekara. Új Forrás, 2007/3. 84–92. p.

A titokzatos világválogatott

Papp Sándor Zsigmond: A világ és ami még benne van.Darvasi László: A titokzatos világválogatott. Élet és Irodalom, 2006. jún. 9.

Sinka Annamária: Gombostű a szívbe.Darvasi László: A titokzatos világválogatott. Eső, 2006/3. 104–107. p.

Bombitz Attila: A világ legboldogabb válogatottja.Darvasi László: A titokzatos világválogatott. Új Könyvpiac, 2006/9. 51. p.

Fodor Péter: A labdarúgáson innen és túl.Darvasi László: A titokzatos világválogatott. Alföld, 2007/8. 99–103. p.

Virágzabálók

Rudaš Jutka: A város poétikája.Darvasi László: Virágzabálók. Eső, 2009/4. 77–80. p.

Kolozsi Orsolya: A képzelet végtelen kertjének virágai.Darvasi László: Virágzabálók. Bárka, 2009/6. 69–72. p.

Bombitz Attila: A virágzabálók legendája.Darvasi László: Virágzabálók. Új Könyvpiac, 2009/6. 11–12. p.

Györffy Miklós: Szavak és növények.Darvasi László: Virágzabálók. Műút, 2009/16. 68–72. p.

Darabos Enikő: Óvatos kérdések a Virágzabálók kapcsán. Műút, 2009/16. 72–76. p.

Angyalosi Gergely: Virágnak világa.Darvasi László: Virágzabálók. Műút, 2009/16. 76–78. p.

Bazsányi Sándor: Szóvirágos regénygömböc avagy a szép szegedi Karamazovok.Darvasi László: Virágzabálók. Holmi, 2009/9. 1423–1428. p.

Szilasi László: Regenerálódó titkok áradó körkörössége.Darvasi László: Virágzabálók. Élet és Irodalom, 2009. szept. 18.

Radnóti Sándor: Virágnyelven.Darvasi László: Virágzabálók. Holmi, 2009/10. 1410–1423. p.

Radics Viktória: Súlytalanság.Darvasi László: Virágzabálók. Magyar Narancs, 2009. dec. 17.

Turi Tímea: A nem létező bírálat.Darvasi László: Virágzabálók. Tiszatáj, 2010/1. 93–99. p.

Darvasi Ferenc: A történelmen kívül.Darvasi László: Virágzabálók. Alföld, 2010/2. 111–116. p.

Bakcsi Botond: A hiány antológiája.Darvasi László: Virágzabálók. Helikon, 2010/7. 4–6. p.

Bombitz Attila: Best of Darvasi. Horger Antaltól a Virágzabálókig. Eső, 2010/4. 73–80. p.

Thomka Beáta: Tobzódó látomásos képzelet.Darvasi László: Virágzabálók. Jelenkor, 2010/5. 535–538. p.

Mikola Gyöngyi: A szakadék szédülete. A tragikus identitás a Virágzabálókban. Jelenkor, 2010/5. 539–546. p.

Takáts József: A világ visszavarázsosítása.Darvasi László: Virágzabálók. Jelenkor, 2010/5. 547–554. p.

Wernitzer Julianna: A titok nyitja.Darvasi László: Virágzabálók. Jelenkor, 2010/5. 555–562. p.

Szajbély Mihály: A Virágzabálók és a Jókai-típusú 19. századi nagyregény. Jelenkor, 2010/5. 563–567. p.

Mohai V. Lajos: Elhull a virág. Cédulák a Virágzabálók „fantáziavásznaihoz”. Népszabadság, 2010. máj. 30.

Ménesi Gábor: Mindig másként mondjuk el.Darvasi László: Virágzabálók. = Új Forrás, 2010/6. 69–79. p.

Miklósvölgyi Zsolt: Fabula rasa - avagy a botanika diszkrét bája.Darvasi László: Virágzabálók. Új Forrás, 2010/6. 80–84. p.

Orcsik Roland: Befejezni és elkezdeni a regényt. Balázs Attila és Darvasi László Ivo Andrić-ot olvas. Alföld, 2011/5. 63–72. p.

Pálcika, ha elindul

Károlyi Csaba: „Az élet pálcikás”. Darvasi László: Pálcika, ha elindul. Élet és Irodalom, 2012. április 27. 18. p.

Lovász Andrea: Ex libris. (Darvasi László: Pálcika, ha elindul, Máté Angi: Kapitány és Narancshal, Tasnádi István: A kőmajmok háza, Szabó T. Anna: Tatoktatok.) Élet és Irodalom, 2012. június 22. 19. p.

Kovács Lajos: A gyermekkönyvnapok könyvlapjai. (Darvasi László: Pálcika; Stian Hole: Garmann nyara; Finy Petra: Seprűsrác meséi; Szabó Borbála: Átváltozott gyerekek.) Új Könyvpiac, 2012. július-augusztus, 22–23. p.

Jeges-Varga Ferenc: Pálcikaönarcképek. Darvasi László: Pálcika, ha elindul. 2012. május 8. http://olvassbele.com/2012/05/08/palcikaonarckepek-darvasi-laszlo-palcika/

Galamb Zoltán: Darvasi László: Pálcika, ha elindul. 2012. június 1. http://ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2012-06-01+09%3A00%3A00/darvasi-laszlo-palcika-ha-elindul

Radnóti Sándor: Darvasi és Wittgenstein. Darvasi László: Pálcika, ha elindul. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4041/darvasi-laszlo-palcika-ha-elindul-akkor-aztan-zsupsz/ (2013.01.26.)

Széni Katalin: Darvasi László: Pálcika, ha elindul. http://meseutca.hu/2012/05/09/darvasi-laszlo-palcika-ha-elindul-akkor-aztan-zsupsz/ (2013.01.26)

Vándorló sírok

László Emese: Istentelen szépségek. Darvasi László: Vándorló sírok. Élet és Irodalom, 2012. augusztus 17. 21. p.

Svébis Bence: Érzelmek roadshow-ja. Darvasi László: Vándorló sírok. Magyar Narancs, 2012. augusztus 16.

Vaszari Judit: Hovatovább halál. Darvasi László: Vándorló sírok. 2012. szeptember 3. http://www.kikotoonline.hu/konyvjelzo/kritikus-szem/konyvajanlo/hovatovabb-halal

Dege Sándor: Darvasi László: Vándorló sírok. 2012. szeptember 19. http://www.olvaslak.hu/2012/09/19/darvasi-laszlo-vandorlo-sirok/

Lengyel Imre Zsolt: Változatok szenvedésre. (Kerékgyártó István: Rükverc, Inkei Bence: Mirelit, Darvasi László: Vándorló sírok.) Műút, 2012/35. 91–92. p.

Balajthy Ágnes: Vándorló betűk, vándorló történetek. Darvasi László: Vándorló sírok. 2012. október 14. http://kulter.hu/2012/10/vandorlo-betuk-vandorlo-tortenetek/

Csík Mónika: Kalandok élet és halál mezsgyéjén járva. 2012. december 15. http://tiszatajonline.hu/?p=21597

Antal Balázs: Aranykori töredék. Darvasi László: Vándorló sírok. Bárka, 2013/1.

Bod Péter: „(…) a szavak, melyek csak szavak maradnak”. Darvasi László: Vándorló sírok.Tiszatáj, 2013/1.

Takács Tímea: De hol van Jézus? Darvasi László: Vándorló sírok. http://www.litera.hu/hirek/de-hol-van-jezus (2013.01.26.)

Pogrányi Péter: Mesés vándorlások a halálon innen és túl. Darvasi László új könyve. http://kotvefuzve.postr.hu/darvasi-laszlo-vandorlo-sirok-kritika (2013.01.26.)

Harmos Noémi: A szenvedés alternatívái. Darvasi László: Vándorló sírok. http://tiszatajonline.hu/?p=16018 (2013.01.26.)

Jeges-Varga Ferenc: Zarándoklatok. Darvasi László: Vándorló sírok. http://olvassbele.com/2012/08/26/zarandoklatok-darvasi-laszlo-vandorlo-sirok/ (2013.01.26.)

Miklya Anna: Haute couture – Jézus a kifutón. Darvasi László: Vándorló sírok. http://www.kortarsonline.hu/2012/10/haute-couture-%E2%80%93-jezus-a-kifuton/11711 (2013.01.26.)

Sántha József: Kapirgáló agyvelők. Darvasi László: Vándorló sírok. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4229/darvasi-laszlo-vandorlo-sirok/ (2013.01.26)

Mechiat Zina: Kelj fel, szomszéd! Darvasi László: Vándorló sírok. http://szorosko.eu/2012/09/mechiat-zina-kritikaja/ (2013.01.26.)

Nyerges Gábor Ádám: Változatok félhomályra. Darvasi László: Vándorló sírok. Népszabadság, 2012. szept. 15. 14. p.

Mosonyi Kata: Élőhalott világ. Darvasi László: Vándorló sírok. Vár Ucca Műhely, 2012/3.

Antal Balázs: Aranykori töredék. Darvasi László: Vándorló sírok. Bárka, 2013/1. 114–116. p.

Horváth Zoltán Dávid: A feltámadás mítoszai. Darvasi László: Vándorló sírok. Apokrif, 2013/4. 74–77. p.

Czinki Ferenc: A kakassal kezdődött. Darvasi László: Vándorló sírok. Kalligram, 2013/4.

Bényei Péter: A feltámadás nehézségei. Darvasi László: Vándorló sírok. Alföld, 2013/4. 105–112. p.

Stummer Krisztián: Kiválasztásra váró próbababák. Darvasi László: Vándorló sírok. 2013. április 24. http://felonline.hu/2013/04/24/kivalasztasra-varo-probababak/

Paloytai Kinga: A halál elviselhetetlen könnyűsége. Darvasi László: Vándorló sírok. Jelenkor, 2013/7–8. 826–830. p.

Visy Beatrix: Halálra hantolva. Darvasi László: Vándorló sírok. Holmi, 2013/8. 1059–1065. p.

Krupp József: Csalóka bőség. Darvasi László: Vándorló sírok. Holmi, 2013/8. 1065–1069. p.

Nyerges Gábor Ádám: Változatok félhomályra. Darvasi László: Vándorló sírok. Népszabadság, 2012. szeptember 15. 14. p.

A zord apa, avagy a Werner-lány hiteles története

Hegyi Zoltán: Darvasi László: A Zord Apa, avagy a Werner-lány hiteles története 2012. december 28. http://ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2012-12-28+15%3A00%3A00/darvasi-laszlo-a-zord-apa-avagy-a-werner-lany-hiteles-tortenete

Svébis Bence: Ex libris. (Cserna-Szabó András–Darida Benedek: Nagy macskajajkönyv – avagy süssünk-főzzünk másnaposan, Darvasi László: A Zord Apa, avagy a Werner-lány hiteles története, Keresztury Tibor: A készlet erejéig, Umberto Eco: A rózsa neve). Élet és Irodalom, 2013. május 17. 19. p.

A 3 emeletes mesekönyv

Lovász Andrea: A mesét rákenjük a valóságra, és finom lesz? Darvasi László: A 3 emeletes mesekönyv. Élet és Irodalom, 2014/7. (február 14.)

Svébis Bence: A meseszerelő. Darvasi László: A 3 emeletes mesekönyv. Élet és Irodalom, 2014/7. (február 14.)

Ez egy ilyen csúcs. A nagy Szív Ernő-füzet

Hegyi Zoltán Imre: Darvasi László: Ez egy ilyen csúcs. 2014. december 8. http://ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2014-12-08+09%3A00%3A00/darvasi-laszlo-ez-egy-ilyen-csucs

Radnóti Sándor: Mézbeszéd. Darvasi László: Ez egy ilyen csúcs. A nagy Szív Ernő-füzet. Élet és Irodalom, 2015/5. (január 30.)

Márjánovics Diána: Szív Ernő Művek. Darvasi László: Ez egy ilyen csúcs. 2015. február 6. http://www.jelenkor.net/visszhang/384/sziv-erno-muvek

Sántha József: Küzdelem az elviselhetőért. Darvasi László: Ez egy ilyen csúcs. A nagy Szív Ernő-füzet. 2015. február 8. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/5253/darvasi-laszlo-ez-egy-ilyen-csucs-a-nagy-sziv-erno-fuzet /

Meghívás a Rienzi Mariska Szabadidő Klubba​

Kustos Júlia: Játék és penzum. Új Forrás, 2019/10. 79-83. p.

 

 

A szakirodalmat összeállította Bombitz Attila.

Fotók

Borítók

Szakértő