Csorba Győző

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Csorba Győző (Pécs, 1916. november 21. – Pécs, 1995. szeptember 13.)

Kossuth-díjas magyar költő, műfordító. A Digitális Irodalmi Akadémia 2000-ben posztumusz tagjává választotta.

*

Pécsett született 1916. november 21-én, s 1995. szeptember 13-án, súlyos betegség után, ugyanott hunyt el. Szülővárosát egyhuzamban fél évnél hosszabb időre soha nem hagyta el. Pécsről ezt írja Séta és meditáció című versében: „Nekem: A VÁROS mindörökre.”

Édesapja Csorba György MÁV-betűíró, édesanyja Borsódi Mária. Nagy családban élt: kilenc testvér közül ő volt a nyolcadik. A szegénység az 1950-es évek végéig meghatározó élmény volt életében.

Iskoláit Pécsett végezte: 1935-ben a jezsuita Pius Gimnáziumban érettségizett, 1939-ben államtudományi diplomát és doktorátust szerzett a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Jogi Karán. Középiskolai és egyetemi évei alatt gyenge tanulókat instruált, pénzért diplomadolgozatokat írt, ezzel tartotta el magát, sokszor még népes családja anyagi gondjain is segített.

1944 novemberében megnősült, felesége – haláláig társa és támasza – Velényi Margit. Három lánygyermeke – Eszter, Noémi, Zsófia – és hét unokája van.

1939–1941-ig állástalan diplomás, 1941–1943-ig városi tisztviselő a főispáni hivatalban. 1943–1952-ig a Pécsi Városi Könyvtár vezetője, közben hosszabb-rövidebb időre többször visszahívják közigazgatási feladatok végzésére volt munkahelyére. 1952–1956-ig a Baranya Megyei Könyvtár csoportvezetője, 1956–1976-ig igazgatóhelyettese. 1993-ig – szerződéses munkatársként – nyugdíjazása után is dolgozott a könyvtárban. Soha nem volt „szabadúszó”, az állandó munkahely biztonságot nyújtott neki családja ellátásában.

Költészete a Nyugat harmadik nemzedékének tagjaival egyidőben indult. 1933–1934-ben jelentek meg első versei A Mi Utunk és a Regnum című diáklapokban. 1935-ben közölték versét először kötetben, a Százhúrú hegedű című antológiában. 1938-ban saját kiadásában jelent meg első verseskötete, a Mozdulatlanság, 1940-ben pedig első fordításkötete, Helinant de Froidmont ófranciából fordított műve, A halál versei.

16 verseskötete, 8 válogatott kötete, 1978-ban pedig Összegyűjtött versek című kötete jelent meg. A Hátrahagyott verseket, melynek szerkesztője Bertók László volt, 2000-ben adták ki örökösei.

Lírájának jellemző területei a lélek, az élet és a halál, a család és a kert. Írt „közéleti” verseket is, de lírájában a politikai kérdésekkel nem foglalkozott. Sajátos hangú, egyéni utat járó költő. Monográfusa, Tüskés Tibor írta róla: „Idegenkedik mindentől, ami lazaság, érzelgősség, hígság, de éppígy elfordul a puszta intellektus hűvös, éles vonalú, hideg fényű ragyogásától. Mély és hiteles érzelmi alap és az értelem fel-feltörő kontrollja: ez a kettősség adja költészetének sajátos ízét, egyéni karakterét, nyugtalanító feszültségét.”

Egyik legjobb barátja, pályatársa, Weöres Sándor így összegez 1978-ban: „Csorba Győzőben láttam a feltétlenül valódi költőt, a hazugság-mentes abszolút lírikust… Pécsi családi körében, társas magányában az örökkévalóságnak dolgozik.”

Munkásságának jelentős része fordítói tevékenysége: nagyszámú latin, német, olasz, francia és orosz mellett ismertek görög, lengyel, norvég és finn versfordításai is. Többször járt külföldi tanulmányúton, először Olaszországban, 1947–1948-ban, ahol 5 hónapig a Római Magyar Akadémia lakója volt. Goethe Faustja 2. részének magyarra ültetése (1959) után Janus Pannonius egyik legelismertebb fordítója lett. Janus-fordításait önálló kötetben is megjelentette – Pajzán epigrammák (1986) –, s maga is szerkesztett Janus-kötetet (Janus Pannonius válogatott munkái, 1982). Kettőshangzat (1976) című, válogatott versfordításait tartalmazó kötetében 61 költő műveiből olvashatunk magyarul: Goethe és Janus Pannonius mellett legtöbbet Dante, Petrarca és Rilke verseiből. Három drámafordítását önálló kötetben is kiadta a pécsi Pro Pannonia Kiadó (Drámafordítások, 1998).

Irodalomszervezői munkája rendkívül szerteágazó. A pécsi irodalmi élet egyik fő alakítója volt, minden pécsi irodalmi folyóirat szerkesztésében jelentős szerepet vállalt, fiatal írókat, költőket segített tanácsaival, szigorú kritikáival. Szervező-szerkesztő tevékenysége 1940-ben indult, amikor felvették a pécsi Janus Pannonius Társaságba. 1941-ben a Sorsunk című folyóirat szerkesztőségi tagja lett. 1945-ben szerkesztésében megjelent Pécsett az Ív című folyóirat egyetlen száma. 1946–1948-ig, a folyóirat megszűnéséig, a Sorsunk társszerkesztője.

1948-tól a Magyar Írók Szövetségének tagja. 1949-ben részt vett az „első” Dunántúl című lap szerkesztésében. 1949-től a Magyar PEN Club tagja. 1952–1956-ig a „második” Dunántúl szerkesztésében is feladatot vállalt. 1959-től a Jelenkor szerkesztőségében dolgozott, ahonnan 1965-ben saját elhatározásából távozott. 1976-tól a Magyar Írók Szövetsége választmányának tagja. 1977-től visszatért a Jelenkor szerkesztőbizottságába, s amíg munkaképes volt, már nem hagyta el azt.

1985-ben – vidéki költőként először – Kossuth-díjat kapott. 1995-ben felvették a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai közé.

Bibliográfusa, Bertók László szerint: „Csorba Győző művészetével, írói műhelyével, emberi tartásával fél évszázada fémjelzi a pécsi irodalmat és kultúrát…”

Fontosabb díjak, elismerések:

1947 – Baumgarten-díj

1957 – József Attila-díj

1972 – József Attila-díj (első fokozat)

1975 – Janus Pannonius Művészeti Érem

1976 – a Munka Érdemrend arany fokozata

1981 – a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja Irodalmi Szakosztálya emlékplakettje

1983 – Kodály-emlékérem

1985 – Kossuth-díj

1986 – „Baranyáért”-emlékplakett

1986 – „Pro Urbe Pécs” kitüntetés

1986 – Pécs város díszpolgára

1986 – Áprily-díj

1991 – Grastyán Endre-díj

1991 – a Magyar Köztársaság Érdemkeresztje Középkeresztje

1991 – „Pro Civitate” emlékérem

1996 – Szinnyei Júlia-díj (posztumusz)

 

Az életrajzot Pintér László írta.

 

Bibliográfia

Verseskötetei

Mozdulatlanság. Versek. Pécs. 1938. Kultúra, 48 p.

A híd panasza. Versek. Pécs. 1943. Janus Pannonius Társaság, 77 p.

Négy kis cica. Képes mese gyermekek részére. (A szerző nevének feltüntetése nélkül.) Versek. Pécs. 1946. „Barátság” Könyvkiadó, 60 p.

Szabadulás. Versek. Pécs. 1947. Batsányi Társaság, 46 p. (A Batsányi Társaság könyvtára. Szépirodalmi sor. 1.)

Ocsúdó évek. Önéletrajzi költemény. Pécs. 1955. Dunántúl Kiadó, 64 p.

A szó ünnepe. Versek. Bp. 1959. Magvető, 123. p.

Séta és meditáció. Versek. Bp. 1965. Magvető, 92 p.

Lélek és ősz. Versek. Bp. 1968. Magvető, 94 + 2 p.

A lélek évszakai. Válogatott versek. Ill. Würtz Ádám. Bp. 1970. Magvető, 351 + 4 p.

Időjáték. Versek. Bp. 1972. Magvető, 119 + 1 p.

Anabázis. Versek. Bp. 1974. Magvető, 133 + 3 p.

Március. Tizenhárom vers. Ill. Martyn Ferenc. Békéscsaba. 1975. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 4 lev.

Észrevételek. Versek. Bp. 1976. Magvető, 141 + 3 p.

Összegyűjtött versek. Bp. 1978. Magvető, 733 + 4 p.

Válogatott versek 1945–1975. Bp. 1979. Magvető–Szépirodalmi, 355 + 5 p. (30 év.)

A világ küszöbei. Versek. Bp. 1981. Magvető, 204 + 3 p.

Ritmus, rend, zene. Versek. Ill. Martyn Ferenc. Pécs. 1981. Pécsi Szikra ny., 57 p.

Simeon tűnődése. Versek. Bp. 1983. Magvető, 148 p.

Görbül az idő. Versek. Bp. 1985. Magvető, 149 p.

Vissza Ithakába. Válogatott versek. Bp. 1986. Magvető, 430 p.

A szavak bolyhai. Versek. Bp. 1988. Magvető, 173 p.

Szemközt vele. Versek. Bp. 1991. Magvető, 92 + 3 p.

Egy eltűnt pécsi utcára. Versek. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Rajzok: Martyn Ferenc. Pécs. 1991. Pannónia Könyvek, 51 + 3 p.

Kétféle idő. Versek. A szerző válogatása életművéből. Bp. 1995. Trikolor–Intermix, 186 p. (Örökségünk.)

Csikorgó. Versek. Szerk. Bertók László. Pécs. 1995. Jelenkor, 184 p. (Élő irodalom.)

Cs. Gy. válogatott versei. Szerk. és az utószót írta Tüskés Tibor. Bp. 1997. Unikornis, 192 p. (A magyar költészet kincsestára.)

Hátrahagyott versek. Vál., szerk., az utószót írta Bertók László. Közrem. és a jegyz. kész. Pintér László. Pécs. 2000. Pro Pannonia, 463 p. (Pannónia könyvek.) (Irodalmunk forrásai. e.)

Fordításkötetei, drámafordításai, a szerkesztésében megjelent műfordításkötetek

Helinant [de Froidmont]: A halál versei (Les vers de la mort.) Ófrancia eredetiből ford. Cs. Gy. Bev. Birkás Géza. Ill. Holler András. Pécs. 1940. Janus Pannonius Társaság, 115 p. (A Janus Pannonius Társaság könyvtára.)

Goethe, Johann Wolfgang: Faust. 1-2. rész + Ős-Faust. (Ur-Faust.) Tragédia. Ford. Jékely Zoltán, Cs. Gy. Utószó: Turóczi-Trostler József. Jegyz.: Walkó György. Bp. 1959. Magyar Helikon, 559 p. (Helikon Klasszikusok.)

Brecht, Bertolt: Válogatott versei. Vál., szerk., utószó: Hajnal Gábor. Ford. Cs. Gy. Bp. 1959. Európa, 70 p. (A modern német líra kincsesháza 3. – Közös tokban az 1-8. kötet.)

Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Tragédia. Az 1. részt fordította Jékely Zoltán, a 2. részt Cs. Gy. Jegyzetek: Walkó György. Bp. 1961. Magyar Helikon, 291 + 454 p. (A híres-neves Faustus doktorról szóló históriák 3-4.)

Mezsirov, Alekszandr Petrovics: Búcsú a hótól. Válogatott versek. Ford. Cs. Gy. Bp. 1974. Európa, 131 p.

Eschner, Eugen: Gergő király. [König Jörg.] Színmű három felvonásban. Ford. Cs. Gy. Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza 1975. nov. 1-én. = Cs. Gy.: Drámafordítások. Pécs. 1998. Pro Pannónia, 5–69. p.

Kettőshangzat. Válogatott versfordítások. Bp. 1976. Európa, 378 + 6 p.

Régnier, Robert: Arisztotelész rablólétrája. [Dieux, belles et bętes.] Történelmi groteszk 6 képben. Ford. Cs. Gy. 1978. = Cs. Gy.: Drámafordítások. Pécs. 1998. Pro Pannónia, 70–170. p.

Hauptmann, Gerhart: Patkányok. [Die Ratten.] Berlini tragikomédia. Ford. Cs. Gy. Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház 1981. ápr. 12-én. = Cs. Gy.: Drámafordítások. Pécs. 1998. Pro Pannónia, 171–247. p.

Janus Pannonius válogatott munkái. Versek, beszédek, levelek. Vál., szerk. és előszó: Cs. Gy. Ford. Berczeli A. Károly, Cs. Gy. stb. Jegyzet és jegyzetszótár: Ugrin Aranka. Bp. 1982. Móra, 287 p. (Kozmosz Könyvek.)

Janus Pannonius: Pajzán epigrammák. (Jani Pannonii epigram-mata lasciva.) Szerk., ford., utószó és jegyz. Cs. Gy. Bp. 1986. Helikon, 74 p. (Japán technikával, kapcsos tokban.)

[Helinant] Hélinand de Froidmont: A halál versei. ([Les] Vers de la mort.) Ford., utószó és jegyz.: Cs. Gy. Bp. 1989. Helikon, 63 p. (Helikon Stúdió. Bibliofil kiadás.)

Drámafordítások. Utószó: Szirtes Gábor. Pécs. 1998. Pro Pannónia, 250 p. (Pannónia könyvek. Irodalmunk forrásai.)

Bábjátékai

A kopasz farkas. = Dunántúl, 1952. 2. 84–88. p.; = Hárs László: A menyecske meg a nyúl. Tersánszky Józsi Jenő: Olgi, Gyurka, Lonci. Erdődy János: Bábkormány. Cs. Gy.: A kopasz farkas. (Bábjátékok.) Bp. 1952. Művelt Nép, 58 p. (Bábszínpad 6.)

Pityi Palkó = Szentkuthy Miklós: Udvari gyász. Muharay Elemér: Ki az erősebb? Cs. Gy.: Pityi Palkó. Szilágyi Dezső: Mackó Mukik hadakoznak. (Bábjátékok.) + Mészöly Miklós: A bábszínpadi ábrázolás. (Tanulmány.) Bp. 1954. Művelt Nép, 64 p. (Bábszínpad 13.)

Sovány Sanyi kalandjai. (Bábjáték. Kézirat.) Bemutatták a Pécs Városi Művelődési Ház bábszínházában, 1958-ban. – A kézirat Cs. Gy. hagyatékában található.

Meséi

Haspók. = A bűvös csengettyű és más mesék. Szerk. Hárs László, Schindler Frigyesné. Ill. Heinzellmann Emma, Szász Endre. Bp. 1957. Móra, 304–314. p. – 2. kiad. ua. 1958.. = Kökény kisasszony. Magyar írók meséi. Vál. Ratzky Rita. Bp. 1988. Kossuth, 258–265. p.

Az elveszett gomb. = Gyémántszekerce. Mesék és történetek. Írták: Áprily Lajos, Cs. Gy. stb. Ill. Reich Károly. Bp. 1963. Móra, 61–63. p.

Mióta ugrálnak a verebek? = Második meséskönyvem. Vál. és szerk. T. Aszódi Éva. 2. kiad. Bp. 1974. Móra, 88–90. p. – Megjelent japánul: Tokió. 1978.

Átdolgozása színpadra

Feltámadás Makucskán. Politikai szatíra 5 színben. Szabó Dezső művét színpadra alkalmazta Cs. Gy. = Sorsunk, 1945. 3–5. 115–128. p.; Klny. Pécs. 1945. 16. p. – Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház 1945. június 30-án.

Versei hanglemezen

Ritmus, rend, zene. (Hanglemez.) Cs. Gy. verseit mondja. Bp. 1991. Hungaroton, SLPX 14196. Tartalom: Előszó, Esti ablak mögött, Alkonyodó, Isten pólyása, Dávid tánca, Előttem vannak még, Mi volt e test, Lélek és ősz, Följegyzés, Ritmus, rend, zene, Mai La Fontaine, Bogácsné és a púp, Kajszifa, Epigrammák, Ars poetica, A város oldalában, Babits-apokrif a „Jónás-könyve” utánról, Az öreg Milton, Hetvenöt, Inger-szegénység, Egynyári virág, Március, Nagylányaim, Fényképek a falon, Én gyönge lélek, Fordított kígyó, Verseim sorsa, Néhánysorosok. – A felvétel 1990-ben a Magyar Rádió pécsi stúdiójában készült.

Megzenésített versei

Csörög a fagyos föld. Zene: Lakner Tamás. Vers: Cs. Gy. = Keserédes. (A Szélkiáltó Együttes Nagylemeze.) Bp. 1986. Hungaroton, SLPX 14017. B. 6.

Önéletrajzi interjúkötete

A város oldalában. Beszélgetések. Kérdező: Csuhai István. Pécs. 1991. Jelenkor, 224 p.

Naplórészletei, levelei

Cs. Gy.: Római följegyzések, 1947–1948. (Naplórészletek.) Bev., jegyz. Csuhai István. = Jelenkor, 1996. 11. 929–965. p.

Cs. Gy. levele Weöres Sándorhoz. = Jelenkor, 1963. 9. 845–847. p. = Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. Szerk. Domokos Mátyás. Bp. 1990. Szépirodalmi, 337–341. p.

Cs. Gy. levelei Takáts Gyulához. = Takáts Gyula: Helyét kereső nemzedék. Költők levelei 1934–1949. Bp. 1984. Magvető, 290–311. p.

Cs. Gy. tizenhat levele Csányi Lászlóhoz, 1968–1989. = Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz. Szerk. Vadas Ferenc. Sajtó alá rend. és jegyz. Csányi László és Vadas Ferenc. Bev. Vadas Ferenc. Szekszárd. 1992. Wosinszky Mór Megyei Múzeum, 63–74. p.

Cs. Gy. levelei Takács Jenőhöz és Évához. (Húsz levél.) Közzéteszi Csuhai István. = Jelenkor, 1996. 11. 1005–1023. p.

Római följegyzések. Pécs. 2002. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 141 p.

Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése (1961–1995). Pécs. 2004. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 232 p. (Irodalmunk forrásai.)

"...hűséges baráti ölelésemet küldöm..." Csorba Győző és Fodor András levelezése (1947-1994). Pécs. 2005. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 440 p.

Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése (1941–1991). Pécs. 2008. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 224 p.

Interjúi, nyilatkozatai, vallomásai

Hunyady József: „Felejthetetlen élményem marad Róma, amíg élek”. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Független Néplap, Pécs. 1948. márc. 28. 4. p.

– – : …szeretem az életet és az embereket… Nyilatkozat A szó ünnepe megjelenése alkalmából. = Tájékoztató a Megjelenő Könyvekről, 1959. 1. 2.

Tüskés Tibor: A szó ünnepe. Beszélgetés Cs. Gy.-vel új verseskötetéről. = Dunántúli Napló, 1959. ápr. 12. 5. p.

[Mészáros Bálint] M. B.: Magyar írók a filmről. Cs. Gy. = Mozi Újság, Pécs. 1959. júl. 14–15. 4. p.

Bertha Bulcsu: Min dolgoznak, mire készülnek a pécsi írók? Cs. Gy., Pál József és Tüskés Tibor nyilatkozik terveiről és a Jelenkorról. = Esti Pécsi Napló, 1960. jan. 30. 2. p.

– – : Írók alkotóműhelyéből. Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1960. okt. 26. 2. p.

– – .: Pécsi írók – pécsi művek. Cs. Gy., Bárdosi Németh János, Pákolitz István, Szinnyei Júlia, Pál József, Kende Sándor nyilatkozata terveiről. = Dunántúli Napló, 1960. nov. 6. 8. p.

– – : Carmina Burana. = Dunántúli Napló, 1960. dec. 25. 10. p.

– – : Pécsi költők – tavaszi versek. Cs. Gy., Pákolitz István, Pál József, Galambosi László verse és nyilatkozata munkájáról, terveiről. = Dunántúli Napló, 1961. ápr. 16. 4. p.

[Hamar Imre] (Hamar): A kiváló népművelő. Portré Cs. Gy.-ről. = Dunántúli Napló, 1961. aug. 13. 2. p.

[Bencze Klára] Bencze: Fordítások után. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Esti Pécsi Napló, 1961. okt. 23. 2. p.

– – : A Faust második részének pécsi bemutatója előtt. = Dunántúli Napló, 1962. febr. 18. 7. p.

[Hallama Erzsébet] (h. e.): A pécsi irodalmi élet fejlődéséről. Cs. Gy. nyilatkozata. = Dunántúli Napló, 1963. febr. 20. 3. p.

Vajda Ágnes: „Új verseskötetem jelenik meg…” Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1963. aug. 11. 5. p.

– – : Művészeti díjasok terveikről. = Dunántúli Napló, 1963. nov. 17. Kilátó 3.

Bertha Bulcsu: Cs. Gy. alkotóműhelyében. = Dunántúli Napló, 1964. jan. 19. 5. p.

Lassan másfél évtizede… = Tiszatáj, 1964. 4. 12. p.

A szülőföldről. = Jelenkor, 1964. 8. 739–740. p.

„Azt írtam egyszer…” Vallomás a költészetről. = Szép versek 1964. Bp. 1965. Magvető, 89. p.

[Bertha Bulcsu] B. B.: Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1965. febr. 28. Vasárnapi melléklet 4.

Kampis [Péter]: Beszélgetés, tervekről. Cs. Gy., Pákolitz István, Arató Károly, Bertha Bulcsu, Thiery Árpád nyilatkozata. = Dunántúli Napló, 1965. júl. 11. Vasárnapi Napló 1. p.

Fodor András: Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = A Könyvtáros, 1965. 7. 413–415. p.

Magamról, verseimről = Jelenkor, 1966. 10. 939–940. p. = [O sebi, o mojim pjesmama.] Ford. Enver Čolaković. Život, Szarajevó, 1967. 11–12. 95–97. p.

Bertha Bulcsu: Hová néz a költő ablaka? = Dunántúli Napló, 1966. nov. 20. Vasárnapi Melléklet 3. p.

Műfordítók műhelyében. Látogatás Cs. Gy.-nél. Bevezeti Berza László. = Magyar Rádió, Petőfi, 1966. nov. 24.

A harmincas évek pécsi jogi karán. = Jelenkor, 1967. 10. 868–874. p.

[Kéri Tamás] (Kéri): Ahogy az irodalmár látja. Cs. Gy. a film és az irodalom kapcsolatáról. = Fesztivál Híradó. (A III. Magyar Játékfilmszemle Rendezői Bizottságának lapja.) Pécs. 1967. okt. 23. 3. p.

[Földessy Dénes] F. D.: Egy kérdés három költőhöz. Cs. Gy., Pákolitz István és Arató Károly tervei 1968-ban. = Dunántúli Napló, 1968. jan. 14. 5. p.

Hetedik verseskötetem [a Lélek és ősz] elé. = Könyvtájékoztató, 1968. 2. 2. p.

[Thiery Árpád] (T.): Animateur culturel. Franciaországi tapasztalatairól számol be Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1968. okt. 13. 5. p.

Szapudi András: Lélek és ősz. Látogatóban Cs. Gy.-nél. = Kisalföld, 1968. nov. 24. 12. p.

Thiery Árpád: Jó-e pécsinek lenni? = Dunántúli Napló, 1968. dec. 24. 10. p.

Trifunović, Dusko: Život u Jelenkoru. [Élet a Jelenkorban.] Beszélgetés Bárdosi Németh Jánossal, Szederkényi Ervinnel, Pákolitz Istvánnal, Cs. Gy.-vel, Bertha Bulcsuval, Tüskés Tiborral. = Život, Szarajevó, 1968. 11–12. 78–87. p.

Marafkó László: Nemzetközi költőtalálkozó Sarajevóban. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1969. máj. 4. 5. p.

Lázár Ervin: Az Élet és Irodalom látogatóban Cs. Gy.-nél. = Élet és Irodalom, 1969. 48. 12. = Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Új gyűjtemény. Szerk. Lengyel Péter. Bp. 1971. Gondolat, 250–259. p. (Műveinek jegyzéke és fényképe 540–541. p.)

Marafkó László: Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1969. dec. 7. 7. p.

Huszonöt év történelem. Válasz a szerkesztőség kérdéseire. = Új Írás, 1970. 1. 64–67. p.

Bertha Bulcsu: Interjú Cs. Gy.-vel. = Jelenkor, 1970. 10. 867–874. p. = B. B.: Meztelen a király. Tizenöt portré. Bp. 1972. Szépirodalmi, 230–253. p.

Marafkó László: Beszélgetés Cs. Gy.-vel, Károlyi Amyval és Weöres Sándorral. = Dunántúli Napló, 1970. nov. 15. 7. p. = M. L.: Az utókor inspektora. Riportok, tárcák, interjúk. Bp. 1991. Szerző, 51–53. p.

Költők albuma. Cs. Gy. versei. Bevezeti a szerző. = Magyar Rádió, Kossuth, 1971. jan. 10.

– – : Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. Magyar Rádió, Kossuth. 1971. ápr. 14.

Horányi Barna: Megyénk vendégei voltak. Buda Ferenc és Cs. Gy. a költészetről. = Somogyi Néplap, 1971. ápr. 17. 5. p.

Hallama Erzsébet: Janus Pannonius 2600 verssora. Beszélgetés Cs. Gy.-vel, készülő műfordításairól. = Dunántúli Napló, 1971. aug. 20. 5. p.

Thiery Árpád: Janus Pannonius összes versei magyarul. Interjú Cs. Gy.-vel. = Népszava, 1971. szept. 18. 8. p.

Vallomás a Magyar Csillagról. = Vallomások a Nyugatról. Sajtó alá rend. Rónay László. Bp. 1971. Petőfi Irod. Múzeum–N. P. I., 15–16. p. (Irodalmi Múzeum 9.)

Hallama Erzsébet: Művészeti díjak, 1972. Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1972. ápr. 2. 9. p.

Marafkó László: A magyar költészet nemzetközi fórumokon. Négyszáz költő Knokkeban. Magyarországot Cs. Gy. képviselte. = Dunántúli Napló, 1972. szept. 24. 7. p.

Rangosan, nélkülözhetetlenül. A tizenöt éves Jelenkorról. = Dunántúli Napló, 1973. dec. 16. 7. p.

Ötszáz éves a magyar könyv. Válasz az Új Írás körkérdésére. Az Új Írás 1973. évi melléklete. = Új Írás, 1973. 12. 128–129. p.

Simon István: Írószobám. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. (Elhangzott a Kossuth Rádióban 1974. márc. 28-án.) = Kortárs, 1974. 6. 954–961. p. = S. I.: Írószobák. Bp. 1976. Gondolat, 283–300. p.

Szederkényi Ervin: Műhelyek, alkotók. Cs. Gy.-nél. = Dunántúli Napló, 1974. okt. 6. 7. p.

Tárgyaim. = Kortárs, 1974. 1809–1815. p.

Vallomás olvasmányélményekről. = Írók, könyvek közt. Kortárs magyar írók vallomásai. Összeáll., bev. Batári Gyula. Bp. 1974. N. P. I., 32–34. p.

Ha köztük lehetek. Magamról. = Képes Újság, 1975. jan. 4. 12. p.

Ézsiás Erzsébet: Keddi beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Magyar Hírlap, 1975. jan. 7. 6. p.

„Nekem: a VÁROS mindörökre.” = Tükör, 1975. ápr. 22. 16–17. p.

Földessy Dénes: A versek és az ember-értékelés. A költő távlatai. = Dunántúli Napló, 1975. jún. 4. 2. p.

Laczkó András: Pécs költője. = Pedagógusok Lapja, 1975. nov. 27. 9. p.

Rendelt rendeletek. (Szilveszteri körkérdésre adott válasz.) = Élet és Irodalom, 1975. dec. 27. 13. p.

Tízparancsolat. Vallomás a pedagógushivatásról. = Köznevelés, 1976. jan. 2. 4. p.

[Hallama Erzsébet] H. E.: Az Írószövetség közgyűléséről. (Cs. Gy., Pákolitz István, Szederkényi Ervin nyilatkozatai.) = Dunántúli Napló, 1976. máj. 23.

Borsos József: Cs. Gy. hatvanéves. = Baranyai Művelődés, 1976. 4. 4–8. p.

Hallama Erzsébet: Születésnapi beszélgetés. Interjú Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1976. nov. 21. 4. p.

Pályám emlékezete. „Hatvan! – Vanhat?” = Új Írás, 1976. 11. 115–128. p.

Bertók László: A pálya tekintélyét a könyvtárosok értékei adják. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Könyvtáros, 1977. 3. 140–146. p.

Duró Győző: Min dolgozik Cs. Gy.? = Új Tükör, 1977. 29. 29. p.

Élő kapcsolatok. (Válaszok körkérdésre.) = Szovjet Irodalom, 1977. 11. 138–153. p.

Magamról, verseimről. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978. Magvető, 675–685. p.

Wallinger Endre: Kávéházi krónika (3.) (A pécsi Nádor „irodalmi” kávéházról nyilatkozik – többek között – Cs. Gy.) = Dunántúli Napló, 1980. jan. 20. 7. p.

Albert Zsuzsa: Találkozásaim. (Elhangzott a Magyar Rádióban.) = Jelenkor, 1980. 1. 4–12. p.

Hary Márta: Feketeség és ragyogás. Levélinterjú Cs. Gy.-vel. = Négy Évszak, 1980. 6. 8–12. p.

Lator László: Beszélgetés Cs. Gy.-vel Följegyzés című verséről. (Elhangzott a Magyar Rádióban.) = Jelenkor, 1981. 7–8. 671–676. p. = Domokos Mátyás–Lator László: Versekről, költőkkel. Beszélgetések. Bp. 1982. Szépirodalmi, 194–206. p.

Szakolczay Lajos: Látogatóban Cs. Gy.-nél. = Bp. 1982. 8. 20–23. p.

Mezei András: Megkérdeztük Cs. Gy.-t, van-e élet Budapesten kívül? = M. A.: Megkérdeztük… Interjúk. Bp. 1982. Gondolat, 63–66. p.

Tüskés Tibor: A költő és az idő. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1983. márc. 12. 9. p. = Az utolsó. 69–75. p. = E. S.: Somogyi Néplap, 1983. márc. 26. 8. p. = K. S.: Csongrád Megyei Hírlap. Megyei kiadás. 1983. március 26. Alföldi Műhely melléklet 6. p. = s: Tolna Megyei Népújság, 1983. március 26. 10. p. (A négy azonos című írás közül a Somogyi Néplapban, a Tolna Megyei Népújságban és a Csongrád Megyei Hírlapban közöltek szó szerint megegyeznek, s mindegyik beszélgetés a Dunántúli Napló cikkének kivonata.)

Makacs bizalom. Vallomás a költészetről. (Válasz a Sodobnost című szlovén folyóirat „Az európai költészet ma” című körkérdésére.) = Trmasto zaupanje címmel: Sodobnost, Ljubljana, 1984. 1. 8. = Dunántúli Napló, 1984. ápr. 4. 9. p.

Filippinyi Éva: Tanít a táj. Emlékek, otthonok Cs. Gy. életében, munkásságában. (Elhangzott a Magyar Rádióban 1982. febr. 12-én.) = Somogy, 1984. 5. 7–20. p.

Nádor Tamás: A vers számomra életfunkció. Tíz kérdés Cs. Gy.-höz. = Magyar Ifjúság, 1984. szept. 28. 34–35. p.

Gárdonyi Tamás: Min dolgozik Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1984. okt. 13. 8. p. = Baranyai Művelődés, 1984. 2–3. 56–58. p.

Hallama Erzsébet: A történelmi forduló Pécsett. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Jelenkor, 1984. 11. 963–970. p. = (Részlet): Dunántúli Napló, 1984. nov. 10. 9. p.

Havas Ervin: Hűséggel a szülőhelyhez. Beszélgetés Cs. Gy.-vel pályájáról, tehetségről és lemondásról, a költészet szükségéről. = Népszabadság, 1984. dec. 15. 16. p.

– – : Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Magyar Televízió 1. Stúdió ’ 85. 1985. ápr. 2. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban, Pécsett. 4 lev.

Szederkényi Ervin: Kossuth-díj. Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1985. ápr. 4. 8. p. = [Beszélgetés Cs. Gy.-vel címmel]: Tiszteletadás. 156–159. p.

Tüskés Tibor: „Szeretnék másokat élni segíteni.” Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Kritika, 1985. 11. 21–22. p. = Bertók László: Cs. Gy. Bibliográfia. Pécs. 1993. Pécsi Városi Könyvtár–Jelenkor, 230–[238]. p. = Az utolsó 99–111. p.

Rádai Eszter–Németh Tibor: Városok a Mecsek alján. Interjú Cs. Gy.-vel. = Magyar Rádió, Petőfi. 1985. nov. 30. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban, Pécsett. 3 lev.

Kabdebó Lóránt: Elveszett otthonok. Interjú Cs. Gy.-vel. (A Magyar Rádióban 1986. nov. 14-én elhangzott beszélgetés átdolgozott változata.) = Jelenkor, 1986. 11. 988–996. p.

Tüskés Tibor: A könyvtáros emlékei. Születésnapi beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Könyvtáros, 1986. 11. 679–687. p. = Az utolsó 76–98. p.

Gállos Orsolya: „Most fontosabb a vers, mint bármikor… Születésnapi beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1986. nov. 22. 9. p.

Vörös T. Károly: A hazatérés vágya. Beszélgetés Cs. Gy. Kossuth-díjas költővel. = Népszabadság, 1987. máj. 1. 13. p.

Kabdebó Lóránt: A Halál verseitől a Faustig. Interjú Cs. Gy.-vel. = Jelenkor, 1988. 3. 219–225. p.

Kulcsár Katalin: Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Magyar Rádió, Kossuth. Vasárnapi Újság 1988. júl. 24. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban. 2 lev.

Eszéki Erzsébet: Kifáradt-e a költészet rugója? Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Magyar Nemzet, 1988. júl. 30. 9. p. = [A jó vers mindig közéleti címmel]: E. E.: Kibeszéljük magunkat. Íróportrék. Interjúk. Bp. 1990. Múzsák, 112–116. p.

Gállos Orsolya: „Egy szabad terület, amelyen nincsenek korlátok.” Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1989. júl. 8. 8. p.

Csefkó Judit: Valaki mindig elment, s én maradtam. Vendégségben Cs. Gy.-nél. = Tolnatáj, 1990. jan. 27. p. 6. p.

Nagy Imre: „Szemközt vele.” Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Új Dunántúli Napló, 1990. máj. 19. 8. p.

Csuhai István: A város oldalában. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. Részlet. = Jelenkor, 1991. 1. 2–6. p.

Önarckép – most. = Hitel, 1991. 16. 8. p.

Csiszár Mirella: Interjú Cs. Gy.-vel az 1948-ban, a római Magyar Akadémián töltött hónapokról. = Dunatáj, 1991. 2–3. 25–32. p.

Méhes Károly: Cs. Gy. (Interjú a „Pro civitate” emlékéremmel történt kitüntetése alkalmából.) = Új Dunántúli Napló, 1991. szept. 2. 7. p.

Szente Ferenc: Beszélgetés régvolt időkről. (Pécs, 1991. nov. 27.) Köszöntjük Cs. Gy.-t 75. születésnapja alkalmából. = Könyvtári Levelező/lap, 1991. 12. 8–9. p.

Ungár Tamás: Csata az elmúlással. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Népszabadság, 1991. dec. 24. 25. p.

Rózsa Klára: Dorcó-cipőben kihúztam karácsonyig. Beszélgetés a 75 éves Cs. Gy.-vel. = Ring, 1992. január 7. 34–35. p.

 

A bibliográfiát összeállította Pintér László.

(A bibliográfia Bertók László Csorba Győző (Pécs, 1993. Pécsi Városi Könyvtár–Jelenkor) című bibliográfiájának felhasználásával készült, átalakítva és erősen rövidítve azt. A tételeket kiegészítettük az anyaggyűjtés lezárása – 1992. június 30. – után megjelent irodalommal. P. L.)

Szakirodalom

A műveket – és utánuk a róluk írt tanulmányokat – megjelenésük időrendjében soroljuk fel. A következő fejezetek tételeinek felsorolása is az időrendet követi. Az azonos évben megjelent írások további rendezése a szerzők nevének betűrendjében történt.

A cikkek, tanulmányok leírásában a szerző és cím, vagy szerző hiányában a cím után = (egyenlőségjel) következik, majd annak az időszaki kiadványnak a címe, megjelenési éve, hónapja, napja, amelyben az írás olvasható, végül az oldalszám.

A Tiszteletadás Csorba Győzőnek és Tüskés Tibor: Az utolsó évszak című köteteteket analitikusan is felvettük. Ezekben az esetekben az = (egyenlőségjel) után a Tiszteletadás, ill. Az utolsó szavak utalnak a forrásra, majd a tanulmány, cikk köteten belüli oldalszámát adjuk meg.

Az összeállítás során a pécsi ill. baranyai időszaki kiadványok és az országos megjelenésű folyóiratok és napilapok feltárása tekintetében teljességre törekedtünk, a helyi – megyei, városi – sajtótermékek esetében főként a költő hagyatékában fellelhető tiszteletpéldányokat dolgoztuk fel.

Verseskötetei és kritikáik

Mozdulatlanság

[Zsikó Gyula] (Zs.) = Dunántúl, 1938. dec. 29. 8. p.

Jankovich Ferenc = Nyugat, 1939. I. 262–263. p.

A híd panasza

Kovács Endre = Sorsunk, 1943. 6. 512–513. p.

Rónay György = Magyar Csillag, 1943. II. 117. p.

Szabadulás

Bóka László = Új Magyarország, 1947. 17. 7. p.

Rónay György = Magyarok, 1947. 531–532. p.

Seres József = Tiszatáj, 1947. 5. 53. p.

Takáts Gyula = Diárium, 1947. 180–181. p.

Tóth Sándor = Újhold, 1947. 3. 143–144. p.

Weöres Sándor = Válasz, 1947. II. 363–365. p.

Ocsúdó évek

Albert Gábor = Dunántúl, 1955. 12. 92–94. p.

Csányi László = Dunántúl, 1955. 13. 90–91. p.

Dér Endre = Tiszatáj, 1955. 3. 213–214. p.

Fodor András = Csillag, 1955. 9. 1926–1928. p.

Görgey Gábor = Új Hang, 1955. 10. 62. p.

Kolta Ferenc = Dunántúli Napló, 1955. máj. 29. 6. p.

[Reményi Béla] R. B. = Irodalmi Újság. 1955. 28. 4. p.

V. B. = Irodalmi Tájékoztató. (A Könyv melléklete) 1955. 115. p.

A szó ünnepe

Csányi László = Tolna Megyei Népújság, 1959. ápr. 12. 4. p.

[Dalos László] D. L. = Film, Színház, Muzsika, 1959. 25. 9. p.

Nagy Péter = Magyar Nemzet, 1959. aug. 15. 4. p.

Németh Tibor György = Kortárs, 1959. 9. 457–459. p.

Szalay Károly = Élet és Irodalom, 1959. okt. 9. 8. p.

Tóth Endre = Alföld, 1959. 5–6. 153–154. p.

Tüskés Tibor = Jelenkor, 1959. 3. 95–99. p.

Tüskés Tibor = Dunántúli Napló, 1959. ápr. 12. 5. p.

[Tüskés Tibor] T. T. = Népművelés, 1959. 11. 29. p.

– – = Közép-dunántúli Napló, 1959. ápr. 12. 4. p.

Séta és meditáció

Bertha Bulcsu = Dunántúli Napló, 1965. máj. 9. Vasárnapi mell. 1. p.

Csányi László = Tolna megyei Népújság, 1965. aug. 1. 4. p.

Ilia Mihály = Jelenkor, 1965. 7. 669–670. p.

Pálmai Kálmán = A Könyv, 1965. 6. 220–221. p.

Rónay György = Vigilia, 1965. 8. 494–495. p.; R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető. 314–316. p.; Tiszteletadás. 27–29. p.

Szederkényi Ervin = Jelenkor, 1965. 6. Borító hátsó fülén

Tüskés Tibor = Élet és Irodalom, 1965. 49. 4. p.

Tüskés Tibor = Látóhatár, 1965. 5. 945–948. p.

Várkonyi Nagy Béla = Kortárs, 1965. 8. 1330–1331. p.

– – = Új Könyvek, 1965. 10. 30. p.

Tasnádi Attila = Napjaink, 1966. 4. 6. p.

Vass József = Alföld, 1966. 5. 84–85. p.

Tűz Tamás = Irodalmi Újság, (Párizs) 1968. júl. 15.; T. T.: Angyal, mondd ki csak félig. Oakville. 1974. Amerikai Magyar Írók. 105–108. p.

Lélek és ősz

[Demény Ottó] D. O. = Népszava, 1968. jún. 22. 2. p.

[Falus Róbert] F. R .= Népszabadság, 1968. máj. 3. 7. p.

Faragó Vilmos = Élet és Irodalom, 1968. 29. 7. p.; F. V.: Perben, harag nélkül. Bp. 1969. Szépirod. Kvk. 307–309. p.

Pályi András = Alföld, 1968. 8. 81–82. p.>

Pomogáts Béla = Jelenkor, 1968. 7–8. 582–586. p.

Rónay György = Vigilia, 1968. 7. 487–488. p.; R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető. 317–319. p.; Tiszteletadás. 36–37. p.

Stenczer Ferenc = Tiszatáj, 1968. 8. 763–764. p.

Szabó Ede = Napjaink, 1968. 9. 11. p.

Tüskés Tibor = Kritika, 1968. 11. 61–62. p.

Váróczi Zsuzsa = Dunántúli Napló, 1968. máj. 19. 7. p.

– – = Napló, (Veszprém) 1968. júl. 14. 6. p.

– – = Új Könyvek, 1968. 10. 49–50. p.

A lélek évszakai

Csányi László = Életünk, 1970. 5. 469–470. p.

Hajnal Gábor = Könyvtájékoztató, 1970. 6. 14. p.

Héra Zoltán = Népszabadság, 1970. jún. 13. 7. p.; H. Z.: A költemény felé. Bp. 1974. Szépirod. Kvk. 481–483. p.

Kardos Tibor = Új Írás, 1970. 12. 121–123. p.

Kis Pintér Imre = Élet és Irodalom, 1970. 22. 11. p.; K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp. 1979. Szépirod. Kvk. 192–194. p.

Pomogáts Béla = Jelenkor, 1970. 9. 823–830. p.; P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. Magvető. 407–423. p.

Rába György = Kritika, 1970. 8. 41–45. p.

Rába György = International PEN, 1970. 3. 174–175. p.

Rónay László = Fejér Megyei Hírlap, 1970. jún. 21. 9. p.

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1970. máj. 31. 7. p.

– – = Új Könyvek, 1970. 11. 36–37. p.<

Stenczer Ferenc = Tiszatáj, 1971. 6. 557–560. p.

Szakolczay Lajos = Forrás, 1971. 2. 87. p.

Tüskés Tibor = Kortárs, 1971. 9. 1463–1469. p.; T. T.: Pannóniai változatok. Bp. 1977. Szépirod. Kvk. 70–88. p.

Időjáték

Alföldy Jenő = Új Írás, 1972. 7. 113–115. p.; A. J.: Élménybeszámoló. Költők a hetvenes években. Bp. 1983. Szépirod. Kvk. 195–198. p.

Bányai János = Magyar Szó, (Újvidék) 1972. jún. 17. 12. p.; B. J.: Könyv és kritika. Újvidék. 1973. Fórum. 126–129. p.

Bata Imre = Kritika, 1972. 4. 23. p.

Csűrös Miklós = Kortárs, 1972. 8. 1324–1327. p.

Grezsa Ferenc = Tiszatáj, 1972. 6. 81–82. p.

Honffy Pál = Forrás, 1972. 6. 93. p.

Iszlai Zoltán = Élet és Irodalom, 1972. 19. 11. p.

[Kartal Zsuzsa](Kartal) = Magyar Nemzet, 1972. ápr. 9. 13. p.

[Rónay László] Siki Géza = Vigilia, 1972. 9. 633. p.

Tüskés Tibor = Életünk, 1972. 4. 373–375. p.

– – = Új Könyvek, 1972. 11. 46. p.

Bessenyei György = Népszava, 1973. jan. 13. 8. p.<

Fülöp László = Irodalomtörténet, 1973. 3. 552–553. p.

Zirkuli Péter = Utunk, (Kolozsvár) 1973. ápr. 20. 4. p.

Bárdosi Németh János: Csorba Győzőről. Az Időjáték ürügyén; B. N. J.: Utak és útitársak. Szombathely. 1975. Városi Tanács. 300–311. p.

Anabázis

– – = Új Könyvek, 1974. 30. 38. p.

Bata Imre = Új Írás, 1975. 7. 109–112. p.

Berkes Erzsébet = Magyar Nemzet, 1975. okt. 19. 7. 3.

Borbély Sándor = Népszava, 1975. jan. 4. 8. p.

Iszlai Zoltán = Kossuth Rádió, 1975. febr. 18.

Laczkó András = Életünk, 1975. 3. 283–284. p.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom, 1975. 2. 11. p.; L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977. Magvető. 102–105. p.

Simon Zoltán = Kortárs, 1975. 8. 1334–1335. p.

Szabó Ede = Jelenkor, 1975. 3. 275–276. p.; Tiszteletadás. 43–46. p.

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1975. jan. 4. 8. p.

Tóth Endre = Alföld, 1975. 7. 75–78. p.

Tüskés Tibor = Tiszatáj, 1975. 7. 87–89. p.; T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 195–201. p.

Zirkuli Péter = Magyar Hírlap, 1975. jan. 18. Mell.: 4. p.

Berek Zsuzsa = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1977. 1–2. 23. p.

Március

 

Észrevételek

Tüskés Tibor = Jelenkor, 1976. 11. 1001–1005. p.; T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 201–213. p.

Borbély Sándor = Magyar Nemzet, 1977. nov. 13. 13. p.; B. S.: Tájékozódás. Bp. 1986. Magvető. 173–183. p.

K. L. S. = Magyar Hírlap, 1977. ápr. 10. 10. p.

Kalányos Katalin = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1977. 1–2. 24. p.

Koczkás Sándor = Jelenkor, 1977. 3. 275–279. p.

Laczkó András = Alföld, 1977. 8. 83–85. p.

Pomogáts Béla = Népszava, 1977. febr. 12. 6. p.

Pomogáts Béla = Új Írás, 1977. 6. 110–112. p.

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1977. ápr. 10. 4–5. p.

Széles Klára = Kritika, 1977. 7. 25. p.

Vasadi Péter = Új Ember, 1977. márc. 6. 2. p.

– – = Új Könyvek, 1977. 5. 39. p.

Alföldy Jenő = Tiszatáj, 1978. 4. 87–90. p.; A. J.: Élménybeszámoló. Bp. 1983. Szépirod. Kvk. 189–194. p.

Menner Magdolna = Napjaink, 1978. 1. 34. p.

Zirkuli Péter = Kortárs, 1978. 1. 149–150. p.

Összegyűjtött versek

Csűrös Miklós = Jelenkor, 1978. 10. 970–976. p.; Cs. M.: Színkép-elemzés. Bp. 1984. Szépirod. Kvk. 113–129. p.

Ferenczi László = The New Hungarian Quarterly, 1978. Vol. 72. 158–162. p.

Kiss Tamás = Alföld, 1978. 10. 72–75. p.; K. T.: A főnix szárnya alatt. Bp. 1985. Szépirod. Kvk. 163–171. p.

Koczkás Sándor = Kritika, 1978. 12. 26–27. p.

Könczöl Csaba = Könyvvilág, 1978. 6. 9. p.

Könczöl Csaba = Magyar Nemzet, 1978. jún. 16. 4. p.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom, 1978. 41. 11. p.; L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 2., bőv. kiad. Bp. 1982. Magvető. 173–179. p.; Tiszteletadás. 113–119. p.

Rónay László = Népszava, 1978. jún. 24. 8. p.

Sík Csaba = Új Tükör, 1978. 30. 2. 54. p.

Tüskés Tibor = Dunántúli Napló, 1978. júl. 30.; = Tiszatáj, 1978. 9. 61–64. p.

Wintermantel István = Népszabadság, 1978. júl. 30. 14. p.

– – = Új Könyvek, 1978. 15. 51. p.

Baránszky Jób László = Új Írás, 1979. 12. 108–110. p.; B. J. L.: Teremtő értékelés. Bp. 1984. Magvető. 476–481. p.

Kelemen Lajos = Könyvvilág, 1979. 5. 12. p.

Könczöl Csaba = The Hungarian P. E. N., No. 20. 1979. 103–104. p.

Tandori Dezső = Kortárs, 1979. 1. 149–152. p.

Válogatott versek 1945–1975

Fülöp László = Népszabadság, 1979. márc. 26. 7. p.

Kelemen Lajos = Könyvvilág, 1979. 5. 12. p.

Pomogáts Béla = Üzenet, (Szabadka) 1979. 7–8. 461–462. p.

– – = Dunántúli Napló, 1979. ápr. 8. 8. p.

– – = Új Könyvek, 1979. 9. 38. p.

Bárdos László = Kortárs, 1980. 5. 822–824. p.

A világ küszöbei

Albert Zsuzsa = Magyar Nemzet, 1981. jún. 16. 4. p.

Csányi László = Kortárs, 1981. 1493–1497. p.

Grezsa Ferenc = Tiszatáj, 1981. 10. 98–99. p.

Iszlai Zoltán = Új Tükör, 1981. 37. 2. p.

Koczkás Sándor = Jelenkor, 1981. 11. 1039–1045. p.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom, 1981. 25. 11. p.; L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 2., bőv. kiad. Bp. 1982. Magvető. 205–206. p.

Tandori Dezső = Könyvvilág, 1981. 5. 3. p.

Tüskés Tibor = Dunántúli Napló, 1981. júl. 26. 9. p.; Az utolsó. 9–13. p. („Nem pusztulás: teljesség gyönyörű” címmel)

Varga Lajos Márton = Népszava, 1981. aug. 9. 11. p.

– – = Új Könyvek, 1981. 810732. tétel

Bay Endre = Dunatáj, 1982. 2. 62–66. p.

Cselényi László = Hét, (Pozsony) 1982. 7. 8. p.

Kalász Márton = Új Írás, 1982. 4. 101–102. p.

Ritmus, rend, zene

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1981. dec. 6. 8. p.

Simeon tűnődése

Olasz Sándor = Népszava, 1983. nov. 19. 11. p.

Sík Csaba = Élet és Irodalom, 1983. 47. 11. p.

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1983. nov. 19. 9. p.

Tandori Dezső = Könyvvilág, 1983. 11. 8. p.

Tarján Tamás = Népszabadság, 1983. dec. 13. 7. p.

– – = Új Könyvek, 1983. 832352. tétel

Albert Zsuzsa = The Hungarian P. E. N., 1984. 25. 111–112. p.

Alföldy Jenő = Magyar Nemzet, 1984. febr. 12. 6. p.; A. J.: Rend a homályban. Bp. 1989. Magvető. 110–114. p.

Kemsei István = Kritika, 1984. 2. 28. p.

Koczkás Sándor = Új Írás, 1984. 4. 122–124. p.

Laczkó András = Tiszatáj, 1984. 8. 76–79. p.

Nagy István, Cs. = Életünk, 1984. 11. 1210–1212. p.

Pomogáts Béla = Magyar Hírlap, 1984. jan. 14. 8. p.

Tüskés Tibor = Jelenkor, 1984. 1. 36–40. p.; Az utolsó. 14–24. p. („Előre s hátra nézek” címmel)

Erdei T. Sándor = Alföld, 1985. 6. 79–80. p.

Kloss Andor = Somogy, 1985. p. 97–98. p.

Határ Győző = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó. 38–40. p.

Görbül az idő

Alföldy Jenő = Élet és irodalom, 1985. 46. 10. p.; Tiszteletadás. 149–152. p.; A. J.: Rend a homályban. Bp. 1989. Magvető. 115–119. p.

Berkes Erzsébet = Magyar Nemzet, 1985. dec. 29. 7. p.

Csányi László = Kortárs, 1985. 12. 158–160. p.

Horkay Hörcher Ferenc = Életünk, 1985. 9. 856–858. p.

Kiss Dénes = Népszava, 1985. jún. 1. 10. p.

Lengyel Balázs = The New Hungarian Quarterly, 1985. Vol. 100. 197–199. p.

Marno János = Könyvvilág, 1985. 5. 40. p.

Pomogáts Béla = Új Tükör, 1985. 27. 2. p.

Rába György = Jelenkor, 1985. 10. 921–924. p.; R. Gy.: Csönd herceg és a nikkel szamovár. Bp. 1986. Szépirod. Kvk. 259–264. p.

[Szederkényi Ervin] Sz. E. = Dunántúli Napló, 1985. szept. 14. 9. p.

– – = Új Könyvek, 1985. 851207. tétel

Belohorszky Pál = Új Írás, 1986. 1. 109–111. p.

Parti Nagy Lajos = Kritika, 1986. 2. 30–31. p.

Tüskés Tibor = Tisztatáj, 1986. 1. 89–92. p.; Az utolsó. 25–30. p. (Költő a határsávban címmel)

Vissza Ithakába

Rónay László = Magyar Hírlap, 1986. dec. 11. 4. p.

Tüskés Tibor = Könyvvilág, 1986. nov. 8.; Az utolsó. 31–34. p. (Odüsszeusz visszatér címmel)

Vasy Géza = Népszava, 1986. nov. 22. 8. p.

– – = Új Könyvek, 1986. 862916. tétel

Albert Zsuzsa = Magyar Nemzet, 1987. márc. 23. 6. p.

Cselényi László = Hét,(Pozsony) 1987. 30. 9. p.<

Csuhai István = Dunántúli Napló, 1987. jan. 31. 8. p.

Csűrös Miklós = Somogy, 1987. 5. 97–98. p.

Mikó Krisztina = Új Írás, 1987. 7. 103–106. p.

Pomogáts Béla = Élet és Irodalom, 1987. 15. 10. p.

Sőtér István = Jelenkor, 1987. 4. 291–294. p.

A szavak bolyhai

Albert Zsuzsa = Magyar Nemzet, 1988. szept. 15. 8. p.

Bódi Tóth Elemér = Élet és Irodalom, 1988. 42. 10. p.

Csányi László = Új Írás, 1988. 10. 123–125. p.

Németh G. Béla = Népszabadság, 1988. dec. 24. 21. p.

Pomogáts Béla = Kortárs, 1988. 7. 158–160. p.

Pomogáts Béla = Magyar Hírlap, 1988. máj. 27. 9. p.

Tüskés Tibor = Dunántúli Napló, 1988. jún. 18. 9. p.

Tüskés Tibor = Somogy, 1988. 5. 94–96. p.; Az utolsó. 35–39. p. (Búcsúévad címmel)

Vasy Géza = Népszava, 1988. jún. 25. 9. p.

– – = Új Könyvek, 1988. 16. 16–17. p.

Bárdos László = Jelenkor, 1989. 2. 185–188. p.

Emőkey István = Kritika, 1989. 4. 37–38. p.

Kalász Márton = Vigilia, 1989. 4. 315–316. p.

Máthé József = Alföld, 1989. 3. 85–87. p.

Határ Győző = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó. 40–42. p.

Szemközt vele

Alföldy Jenő = Népszava, 1991. okt. 5. 8. p.

Budai Katalin = Élet és Irodalom, 1991. nov. 8. 11. p.

[Bükkösdi László] bl = Pécsi Extra, 1991. jún. 20. 5. p.

Csuhai István = Kritika, 1991. 11. 39–40. p.

G. Kiss Valéria = Kortárs, 1991. 11. 108–109. p.

Parti Nagy Lajos = Magyar Napló, 1991. 8. 23. p.

Tüskés Tibor = Jelenkor, 1991. 11. 922–924. p.; Az utolsó. 40–45. p. („Befelé hull a vérem” címmel)

– – = Új Könyvek, 1991. 14. 71. p.

Egy eltűnt pécsi utcára. Versek. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Rajzok: Martyn Ferenc. Pécs. 1991. Pannónia Könyvek. 51, 3 p.

Tüskés Tibor = Könyvvilág, 1991. dec. 29.; Az utolsó. 46–47. p. (A város motívumai címmel)

– – = Új Könyvek, 1992. 3. 70. p.

Kétféle idő

 

Csikorgó

Tüskés Tibor = Kortárs, 1996. 4. 102–105. p.; Az utolsó. 48–57. p. (Az utolsó verseskötet címmel)

Csorba Győző válogatott versei (1995)

 

Hátrahagyott versek

– – : Még a parton innenről = Új Dunántúli Napló, 2000. dec. 9. p.

Csuhai István = Élet és Irodalom, 2001. jan. 19. 25. p.

Fordításkötetei, drámafordításai, a szerkesztésében megjelent műfordításkötetek és kritikáik

Helinant [de Froidmont]: A halál versei

Várkonyi Nándor = Dunántúl, 1940. dec. 15. 12. p.

Bárdosi Németh János = Dunántúli Szemle, 1941. 4. 244. p.

Goethe, Johann Wolfgang: Faust 1-2. (1959)

Fábián István = Jelenkor, 1960. 1. 117–120. p.

Brecht, Bertolt: Válogatott versei (1959)

 

Goethe, Johann Wolfgang: Faust (1961)

 

Mezsirov, Alekszandr Petrovics: Búcsú a hótól

B. Gy. = Könyvvilág, 1974. szept. 2. p.

Bakcsi György = Magyar Hírlap, 1974. aug. 9. 6. p.

Kovács Sándor = Dunántúli Napló, 1974. aug. 14. 4.

Marafkó László = Jelenkor, 1974. 11. 1053–1054. p.

Tóth Bálint = Élet és Irodalom, 1974. 42. 11. p.

– – = Új Könyvek, 1974. 19. 35. p.

Fodor András = Szovjet Irodalom, 1975. 4. 185–187. p.; F. A.: Futárposta. Bp. 1980. Szépirod. Kvk.. 249–253. p.

Eschner, Eugen: Gergő király (1975, megj. 1998)

[Földessy Dénes] F. D. = Dunántúli Napló, 1975. nov. 5. 3. p.

Kettőshangzat

Fábri Péter = Új Tükör, 1976. 43. 40. p.

Fodor András = Dunántúli Napló, 1976. nov. 14. 4. p.; F. A.: Futárposta. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 246–248. p.; F. A.: Szó, zene, kép. Bp. 1983. Magvető. 306–308. p.

[Kulcsár János] Kulcsár = Vas Népe, 1976. nov. 6. 5. p.

Németh Ferenc = Pest Megyei Hírlap, 1976. szept. 25. 4. p.

Rába György = Jelenkor, 1976. 11. 1006–1009. p.; Tiszteletadás. 101–107.p.

Zóka László = Universitas, (Pécs) 1976. 22. 4. p.

– – = Új Könyvek, 1976. 22. 35. p.

Ébnerné Bánfai Mária = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1977. 1–2. 24. p.

Fábián László = Élet és Irodalom, 1977. jan. 15. 10. p.

Körmendy Zsuzsanna = Magyar Nemzet, 1977. febr. 27. 13. p.

Rónay György = Nagyvilág, 1978. 1. 130–131. p.

Tüskés Tibor = Új Írás, 1978. 1. 108–110. p.

Régnier, Robert: Arisztotelész rablólétrája (1978, megj. 1998)

 

Hauptmann, Gerhart: Patkányok (1981, megj. 1998)

 

Janus Pannonius válogatott munkái (1982)

Kalász Márton = Új Tükör, 1982. 34. 2. p.

Vörös Mária = Könyvvilág, 1982. 9. 27. p.

– – = Új Könyvek, 1982. 821040. tétel

Janus Pannonius: Pajzán epigrammák

– – = Új Könyvek, 1986. 862729. tétel

[Helinant] Hélinand De Froidmont: A halál versei (1989)

Lator László = Jelenkor, 1988. 3. 225–228. p.

Szigeti Csaba = Jelenkor, 1989. 12. 1199–1204. p.

– – = Új Könyvek, 1989. 14. 76–77. p.

Drámafordítások (1998)

 

Versei hanglemezen és kritikái

Ritmus, rend, zene (1991)

Bükkösdi László = Pécsi Extra, 1991. ápr. 11. 5. p.

Dalos László = Kurír, 1991. ápr. 26. 5. p.

Kabdebó Lóránt = Magyar Nemzet, 1991. ápr. 24. 9. p.

Lévai Júlia = Magyar Hírlap, 1991. okt. 8. 11. p.

Megzenésített versei

Csörög a fagyos föld

 

Köszöntő Kodályhoz.

Zene: Halmos László. Vers: Kodály. Csorba Győző verse = Pécsi Leöwey Klára Gimnázium Leány- és Vegyeskara énekel. Hangfelvétel. Pécs. 1997. do-lá Stúdió

Önéletrajzi interjúkötete, vallomásai, nyilatkozatai, naplója és kritikái

A város oldalában

[Ágoston Zoltán] áz = Pécsi Tér, 1991. okt. 11. 15. p.

Bárdos László = Magyar Napló, 1991. nov. 15. 10–11. p.

Bata Imre = Élet és Irodalom, 1991. okt. 11. 11. p.

Kiss Tamás = Alföld, 1991. 12. 91–93. p.

Méhes Károly = Új Dunántúli Napló, 1991. okt. 26. 8. p.

– – = Új Könyvek, 1991. 44. 34–35. p.

Vallomások, interjúk, nyilatkozatok

Alföldy Jenő: Példa és mérték. Csorba Győző: Vallomások, interjúk, nyilatkozatok = www.jamk.hu/ujforras = Új Forrás, 2001, 1.

Római följegyzések, 1947–1948

 

Levelezéskötetei és kritikái

„…élni kell, ameddig élünk”. Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése 1961–1995.

G[árdonyi] T[amás]: Bensőséges, ragyogó barátság = Pécsi Hírek, 2004. márc. 25. p. 7.

Méhes Károly: Levelező írók, költők = Új Dunántúli Napló, 2004. máj. 14. 7. p.

Gerner András: Bertha Bulcsu és Csorba Győző örök barátsága és levelezése = www.pecsinapilap.hu 2003. nov. 23.

„…hűséges baráti ölelésemet küldöm…” Csorba Győző és Fodor András levelezése 1947–1994.

 

Irodalom Csorba Győzőről. Önálló művek

Tüskés Tibor: Csorba Győző. Bibliográfia

Bp. – Pécs. 1979. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Baranya Megyei Könyvtár. 75 p. (Mai magyar költők.)

Kalányos Katalin = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1979. 1–2. 26–27. p.

Szakolczay Lajos = Hungarológiai Értesítő, 1981. 3–4. 30. p.

Tüskés Tibor: Csorba Győző

Monográfia. Bp. 1981. Akad. Kiadó. 241 p. (Kortársaink.)

Csányi László = Dunántúli Napló, 1981. okt. 18. 8. p.

Sík Csaba = Új Tükör, 1981. 44. 2. p.

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom, 1982. 11. 11. p.

Bay Endre = Dunatáj, 1982. 2. 62–66. p.

Csűrös Miklós = Tiszatáj, 1982. 5. 85–87. p.

Sőtér István = Jelenkor, 1982. 5. 467–472. p.

Lichtmann Tamás = Hungarológiai Értesítő, 1983. 3–4. 215. p.

Rónay László = Kritika, 1983. 6. 32. p.

Tusnády László = Napjaink, 1983. 5. 35. p.

Füzi László = Napjaink, 1984. 9. 30–33. p.

Szijártó István = Somogy, 1984. 1. 110–111. p.

Határ Győző = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó. 42–45. p.

Tiszteletadás Csorba Győzőnek

Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Pécs. 1986. Pannónia Könyvek. 170 p., illusztr.

Deme Márta = Könyvvilág, 1986. 10. 45. p.

[Hallama Erzsébet] H. E. = Dunántúli Napló, 1986. dec. 13. 8. p.

Nagy Imre = Dunántúli Napló, 1987. márc. 14. 11. p.

Papp István = Forrás, 1987. 6. 82–83. p.

[Rónay László] r. l. = Új Ember, 1987. júl. 26. 6. p.

Csorba Győző 75.

Versek és grafikák. (Készült egy példányban a költő születésnapjára.) Összegyűjt. és szerk. Szakolczay Lajos. Bp. 1991. Kézirat. 65 p. – Csorba Győző örököseinek tulajdonában.

Bertók László: Csorba Győző. Bibliográfia

Pécs. 1993. Pécsi Városi Könyvtár – Jelenkor. 251 p. – Adatgyűjtés lezárva: 1992. június 30.

Tüskés Tibor: Az utolsó évszak

Csorba Győző költészetének kiteljesedése, 1981-1995. Pécs. 1997. Pro Pannónia K. 147 p.

Csorba Győző, a fordító

Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Közrem. Pintér László. Pécs. 1998. Pro Pannónia. 200 p. (Pannónia könyvek; Irodalmunk forrásai. E.)

Csorba Győző emléke

Szerk. Tüskés Tibor. Pécs. 2003. Pro Pannonia. 279 p. (Irodalmunk forrásai.)

M[éhes] K[ároly]: Csorba Győző emléke = Új Dunántúli Napló, 2003. nov. 20. 7. p.

Irodalom Csorba Győzőről. Tanulmányok, cikkek

Makay Gusztáv: Csorba Győző = Sorsunk, 1947. 4. 215–224. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 19–20. p.

Sőtér István: Költő-arcképek = Válasz, 1948. 8. 763–764. p.; Négy nemzedék. Élő magyar költők. A tanulmányokat írta és a költőket bemutatja: Sőtér István. Bp. 1948. Parnasszus, Légrády ny. 247–248. p.; S. I.: Tisztuló tükrök. Bp. 1976. Gondolat. 295–296. p.; Tiszteletadás. 24–25. p.

– – :Pécsi album. Csorba Győző = Független Néplap, (Pécs) 1948. dec. 5. 2. p.

Galsai Pongrác: Csorba Győző = A Könyvtáros, 1959. 7. 525–527. p.

– – : Csorba Győző = Magyar Nemzet, 1959. nov. 14. 6. p.

Galsai Pongrác: Két költőnk. Csorba Győző és Fodor József = Élet és Irodalom, 1960. 19. 8. p.

Pomogáts Béla: Termékeny meditáció. Jegyzetek Csorba Győzőről = Jelenkor, 1966. 10. 934–938. p.

Várkonyi Nándor: Csorba Győző verseiről = Jelenkor, 1966. 10. 947–955. p.

Weöres Sándor: Csorba Győző = Irodalmi és Nyelvi Közlemények, 1967. 1. 86–89. p.; Tiszteletadás. 5–7. p.

Kolta Ferenc: Ív. Egy pécsi folyóirat 1945-ben = Jelenkor, 1970. 4. 395–398. p.

Rába György: Csorba Győző versei elé. (Bevezetés a Rádió „Kortársaink” sorozatában) = Magyar Rádió, Petőfi. 1970. jún. 17.

Sarkady Sándor: Csorba Győző: Nosztalgia. [Verselemzés] = Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla, Kárpáti Kamil. Győr 1970. Megyei Népművelési Tanácsadó – KIOSZ Megyei Szövetsége 163–166. p.

Tüskés Tibor: Kortárs irodalom a középiskolában. Csorba Győző egy pécsi irodalomórán. Bp. 1970. Tankönyvkiadó, 124–129. p.; Ua.: 2. kiad.: 1977.

Raittila, Anna-Maija: Csorba, Pécsin puutarhojen runoilija. [Csorba, a pécsi kertek költője.] = Etelä-Suomen Sauomat, (Helsinki) 1971. jan. 24. 8. p.

Fodor András: Csorba Győzőről = Jelenkor, 1972. 6. 500–505. p.; F. A.: A nemzedék hangján. Bp. 1973. Szépirod. Kiadó. 28–41. p.; F. A.: Szó, zene, kép. Bp. 1983. Magvető. 144–155. p.

Tüskés Tibor: „De több az élet, mint a szó…” Csorba Győző Március című költeményének elemzése = Jelenkor, 1973. 10. 871–875. p.; T. T.: Versről versre. Az újabb magyar líra megközelítése. Bp. 1976. Tankönyvkiadó. 127–137. p.; Ua.: 2. kiad.: 1978.; Miért szép? Verselemzések napjaink magyar költészetéből. Összeáll. Detre Zsuzsa és Bárány György. Bp. 1981. Gondolat. 246–254. p.

Galsai Pongrác: A falrahányt borsó. Avagy: példázat az őszinte kritika hasznáról. (Emlékek a pécsi Batsányi Társaság történetéből.) = Élet és Irodalom, 1974. jan. 5. 9. p. [Hogyan tanulhatunk meg verset írni? címmel]; G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976. Szépirod. Kvk. 288–297. p.

Szabó Ede: A lélek fekete ragyogása. Csorba Győző lírája = Sz. E.: Otthonunk a művekben. Bp. 1974. Szépirod. Kvk. 194–206.p.

Csűrös Miklós: Közös nyelv – cselekvő közösség. Csorba Győző Jobb című költeményének elemzése = Jelenkor, 1976. 1. 5–10. p. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp. 1984. Szépirod. Kvk. 311–322. p.

Futaky Hajna: „A piros, a legnagyobb dolgok színe…” Csorba Győző költészetéről = Jelenkor, 1976. 11. 958–992. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 48–54. p.

Gáll István: A költő. (Emlékezés a Dunántúl című folyóirat – 1952–1956 – szerkesztőségére, Csorba Győzőre) = Élet és Irodalom, 1976. dec. 4. 4. p.; [Vaskorban éltünk címmel] G. I.: Karcolgatunk. Bp. 1982. Magvető. 256–264. p.; Dunántúli Napló, 1989. márc. 25. 8–9. p.

Galsai Pongrác: Éji látogatás. (Emlékezés a Dunántúl című folyóirat – 1952–1956 – szerkesztésének idejére) = G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976. Szépirod. Kvk. 297–303. p.; G. P.: Záróra a Darlingban. Bp. 1986. Magvető. 130–137. p.

Galsai Pongrác: Szabálytalan arcképek. Csorba Győző = Élet és irodalom, 1976. 1. 4. p.; G. P.: 12 + 1 fő. Szabálytalan arcképek. Bp. 1978. Szépirod. Kvk. 24–37. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 12–13. p.

Péczely László: Csorba Győző Kodály című versének zenei világa = Jelenkor, 1976. 11. 993–997. p.

Takács Imre: Üdvözletemet küldöm Pécsre = Élet és Irodalom, 1976. nov. 20. 4. p.; Tiszteletadás. 85–88. p.

Thiery Árpád: Mester és tanítvány = Jelenkor, 1976. 11. 967–968. p.; Tiszteletadás. 77–79. p.

Várkonyi Nándor: A társ = V. N.: Pergő évek. Bp. 1976. Magvető. 459–460. p.; Tiszteletadás. 11. p.

Weöres Sándor: Csorba Győző hatvanéves = Kortárs, 1976. 11. 1840. p.; Tiszteletadás. 55–56. p.; [Rövidítve]: Csorba Győző: Összegyűjtött versek. Bp. 1978. Magvető. Fülszöveg.

Laczkó András: „Éveket néhány percért!” Arcképvázlat Csorba Győzőről = Életünk, 1979. 6. 489–497. p.; L. A.: Elhagyott évek és tájak üzenetei. Kaposvár 1992. Kaposvári Magyar-Lengyel Társaság. 60–72. p.

Pomogáts Béla: Költészet és önismeret. Csorba Győző = P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. Magvető. 407–423. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 164–167. p.

Tüskés Tibor: „Csata az elmúlással.” Csorba Győző önéletrajzi költeményéről, az Ocsúdó évekről = Dunatáj, 1979. 3. 40–49. p.

Tüskés Tibor: Az életmű-koordináták négy pontjáról. Négy Csorba Győző-vers megközelítése. (Ars poetica; Hazafelé; Újjárendezés; Paysage) = Napjaink, 1980. 6. 25–26. p.

Tüskés Tibor: Az első évtized. Csorba Győző pályakezdése = Literatura, 1980. 3–4. 489–505. p.

Tüskés Tibor: Lázadás az „idő-infláció” ellen. Csorba Győző lírája a hetvenes évek első felében = Életünk, 1980. 10. 874–886. p.

Tüskés Tibor: A növekedés évtizede. Csorba Győző lírája a hatvanas években = Új Írás, 1980. 2. 59–69. p.

Tüskés Tibor: „… Váratlan tájak nyíltak…” Csorba Győző lírája a hetvenes évek második felében = Jelenkor, 1980. 1. 13–25. p.

Tüskés Tibor: A pálya íve. Csorba Győző és a Nyugat „harmadik nemzedéke” kritikai elvei = Somogy, 1981. 2. 38–45. p.

Tüskés Tibor: A költő és városa = Képes Újság, 1982. szept. 11. 12–13. p.; Az utolsó. 115–118. p.

Tandori Dezső: A még titkosabb közmegegyezés = Mozgó Világ, 1984. 7. 115–123. p.; Tiszteletadás. 138–146. p.

Kalász Márton: Versek: hogy élni segítsenek = Új Tükör, 1985. 14. 19. p.

[Marafkó László](Marafkó): Csorba Győző. „Kossuth-díjasok.” = Magyar Nemzet, 1985. ápr. 4. 10. p.

Pomogáts Béla: Az önismeret költője = Magyar Hírlap, 1985. ápr. 5. 6. p.

Szederkényi Ervin: A maradandóság ereje. Csorba Győzőről Kossuth-díja kapcsán = Vasárnapi Hírek, 1985. ápr. 7. 6. p.

Bakonyi István: Csorba Győző „főhajtásai” = Somogy, 1986. 5. 9-12. p.; Bakonyi István: A folytatás reménye. Tanulmányok. [s. l.]. 1991. Comenius Társaság. 121–126. p.

[Csányi László]: Csorba Győző köszöntése = Tolna Megyei Népújság, 1986. nov. 25. 8. p.

Csányi László: A végtelen jelei. Csorba Győző versei = Új Írás, 1986. 8. 92–104. p.; Cs. L.: Égtájak, utassal. Szekszárd. 1987. Megyei Múzeum. 151–163. p.

Csűrös Miklós: Ritmus, rend, zene. Csorba Győző verseskötet-szerkezeteiről = Jelenkor, 1986. 11. 973–975. p.

Galsai Pongrác: Barátom, Győző = G. P.: Záróra a Darlingban. Bp. 1986. Magvető. 105–129. p.

Kabdebó Lóránt: „Szabálytalanul szabályos.” A 70 éves Csorba Győző köszöntése = Magyar Nemzet, 1986. nov. 21. 4. p.

Laczkó András: Találkozások Csorba Győzővel = Somogy, 1986. 5. 4–8. p.

Lukácsy András: Csorba Győző derűje = Magyar Hírlap, 1986. nov. 21. 9. p.

Németh G. Béla: A tárgyszerűség birtokbavétele. Csorba Győző hetvenedik évére = Jelenkor, 1986. 11. 967–970. p.

Parti Nagy Lajos: Föld, ég, ember. Csorba Győzőről = Kritika, 1986. 11. 7. p.

Rónay László: Csorba Győző vezérszavai = Vigilia, 1986. 3. 197–198. p.

Tüskés Tibor: Azonosságok és elmozdulások. Részlet a szerző Csorba Győző c. monográfiájából = Tiszteletadás. 96–100. p.

Tüskés Tibor: A gazdag-életű. Csorba Győző köszöntése = Népszava, 1986. nov. 22. 8. p.; Az utolsó. 122–123. p.

Tüskés Tibor: „Hazugság nélkül szépet mondani.” A hét költője: Csorba Győző = Rádió- és Televízió Újság, 1986. nov. 10–16. 3. p.; Az utolsó. 126–128. p.

Vajda Endre: Csorba Győző = Vigilia, 1986. 12. 919–923. p.

Varga Lajos Márton – Berkes Erzsébet: Beszélgetés Csorba Győzőről = Magyar Rádió, Kossuth. 1986. dec. 6.: „Mindennapi irodalmunk”. 3 lev. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban.

Tüskés Tibor: Csorba Győzőről = Magyar Televízió, 1. 1988. jún. 4. „Ünnepi Könyvhét”. [1] lev. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban.

Tüskés Tibor: Csorba Győző indulása. (A Kossuth Rádióban 1988. nov. 11-én elhangzott, hasonló című műsorról) = Rádió- és Televízió Újság, 1988. nov. 11. 7. p.; Az utolsó. 119–121. p.

Tüskés Tibor: „Vetkezvén magam fölvértezem”. A hét költője: Csorba Győző = Rádió- és Televízió Újság. 1989. 44. 3. p.; Az utolsó. 129–131. p.

Ágoston Zoltán: Lehet itt élni, csak nehéz. (Beszélgetés Esterházy Péterrel, többek között Csorba Győzőről) = Pécsi Tér, 1991. nov. 29. 7–9. p.

Csűrös Miklós: „– Ó, minden szürke perc bogos dzsungel, bozót”. Csorba Győző költészetéről = Jelenkor, 1991. 11. 915–921. p.

Kabdebó Lóránt: Három Csorba Győző-vers = Jelenkor, 1991. 11. 895–900. p.

Marafkó László: A költő hűsége. Csorba Győző hetvenöt éves = Magyar Nemzet, 1991. nov. 21. 10. p.

Márton László: Expedíció, befelé. Csorba Győző újabb költészetéről = Jelenkor, 1991. 11. 877–884. p.

Papp István: Fekete ragyogás. Csorba Győző halálképéről = Jelenkor, 1991. 11. 910–912. p.

Szigeti Csaba: Vers és egyensúly. Az emlékezet alakzatai Csorba Győző költészetében = Jelenkor, 1991. 11. 903–909. p.

Takáts Gyula: Egy köszöntő-vers folytatása Csorba Győzőnek = Jelenkor, 1991. 11. 886–889. p.

Tüskés Tibor: Főhajtás Csorba Győzőnek. (Elhangzott a költő 75. születésnapján rendezett ünnepségen Pécsett, a Művészetek Házában 1991. nov. 21-én.) = Új Magyarország, 1991. dec. 3. 11. p.; Az utolsó. 132–135. p.

Tüskés Tibor: Visszanézés. Csorba Győző köszöntése = Új Ember, 1991. dec. 1. 6. p.; Az utolsó. 136–138. p.

Vadas Ferenc: Csányi László barátai. Csorba Győző = Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz. Szerk. Vadas Ferenc. Szekszárd. 1992. Megyei Múzeum. 14–21. p.

Ki vagy te Csorba Győző? = Lyukasóra, 1994. 11. Kicsoda az az én? c. melléklet. I-VIII. p. [Tartalom: Tüskés Tibor Csorba Győző című írása, a költő válasza hat kérdésre, életrajz és önéletrajz, Baranyi Ferenc ”… És Hamarosan a sötétség” című, Csorba Győzőnek ajánlott verse, Csorba Győző versei. Tüskés Tibor írása Csorba Győző kertje címmel megjelent: Az utolsó. 139–141.] p.

A Jelenkor 1996-os Csorba Győző emlékszámában (11. sz.) a költőről szóló írások:

Bertók László: Olyannyira élő számomra még… = Jelenkor, 1996. 11. 966–972. p.

Takáts Gyula: Szavak, levelek Csorba Győző emlékére = Jelenkor, 1996. 11. 973–976.

Makay Ida: Találkozásaim Csorba Győzővel = Jelenkor, 1996. 11. 977–978. p.

Pálinkás György: Csorba Győző, a város, meg itten én, alább… = Jelenkor, 1996. 11. 979–980. p.

Parti Nagy Lajos: Egy Csorba-file = Jelenkor, 1996. 11. 981–983. p.

Tóth Krisztina: Rókaveremben a rák = Jelenkor, 1996. 11. 984–986. p.

Tüskés Tibor: A költő önarcképe = Jelenkor, 1996. 11. 988–991. p.; Az utolsó. 58–65. p.

Csordás Gábor: A vidéki költő – töredék = Jelenkor, 1996. 11. 992–995. p.

Márton László: A múltbeli ember. Töprengés Csorba Győző egy verse fölött = Jelenkor, 1996. 11. 996–998. p.[Az Apám-öcsém című vers értelmezése.]

Bárdos László: A megkérdőjelezés bátorsága. Pályakép töredékekben = Jelenkor, 1996. 11. 999–1004. p.

 

1996 utáni fontosabb írások Csorba Győzőről

Legenda Csorba Győzőről. Rádióbeszélgetés. Elhangzott 1997. dec. 19-én és 1998. jan. 18-án. Szerkesztő riporter Albert Zsuzsa = Somogy, 2000. 5–6. p., 221–[236] p. – Beszélgetőtársak a megszólalás sorrendjében: Kopányi György, Lázár Ervin, Kalász Márton, Tüskés Tibor, Bertók László, Kohlmanné Sinkó Judit, Rába György

Szepesi Attila: „Űr utánam”. Arcképvázlat Csorba Győzőről = Új Forrás, 1997. 3. = www.jamk.hu/ujforras

Schein Gábor: A saját és az idegen. A fordítás humanista elméletei. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Csorba Győző = Jelenkor, 2000. 7–8. 768–776. p.

Holló Máté: Művek kibontakozóban. Kovács Zoltán: Amor sanctus (Csorba Győző Amor sanctus c. versének oratórium-feldolgozásáról) = Muzsika, 2003. 2. = www.muzsika.net

Szepesi Attila: Remetekert. Csorba Győző, a misztikus költő = Magyar Nemzet, 2003. dec. 20. p. 36.

Dunai I[mre]: Szoborportré Csorba Győzőről = Új Dunántúli Napló, 2004. aug. 17. p. 7.

Pintér László: A provincialista bosszú = Árgus, 2004. 7-8. = www.argus.hu

Dunai I[mre]: Szobor Csorba Győzőről. Gesztus. Avatás mindenki épülésére = Új Dunántúli Napló, 2004. nov. 24. 7. p.

Bertók László: Választott ember volt. Csorba Győző (első) pécsi szobrának avatásakor = Élet és Irodalom, 2004. dec. 3. 11. p.

Lexikonok, irodalmi összefoglalók Csorba Győzőről

Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp. 1942, A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1124–1125. hasáb

Hungária irodalmi lexikon. Szerk. Révay József és Kőhalmi Béla Bp. 1947. Hungária, 120. p.

Új magyar lexikon. 1. köt. A–C. Bp. 1959, Akad. Kiadó, 522. p.

Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell. 1. köt. A–K. Bp. 1963. Akad. Kiadó, 225. p.

A magyar irodalom története. 3. r. 1905-től napjainkig. Szerk. Béládi Miklós, Bodnár György. Bp. 1967. Gondolat, 588–589. p.

Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Szerk. Fonó Györgyné, Kis Tamás. Közrem. Somos Róbertné, Hoffer Andrea. Bp. 1969. Kossuth Kiadó, 116. p.

Lessico Universale Italiano. 5. köt. CIR-DAG. Szerk. Giovanni Treccani. Róma 1970. Instituto dell´ Enciclopedia Italiana, 683. p.

Új magyar lexikon. 7. A-Z. Kiegészítő kötet. Bp. 1972. Akad. Kiadó, 94. p.

Ki kicsoda? Életrajzi lexikon a magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Szerk. Betlen Katalin. 3. átd. kiad. Bp. 1975. Kossuth Kiadó, 123. p.

Dictionary of international biography. 1. köt. A-K. Szerk. Ernest Kay. Cambridge 1976. Melrose Press, 216. p.

Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről. Szerk. Hermann Péter. Közrem. Pásztor Antal. 4. átd. és bőv. kiad. Bp. 1981. Kossuth Kiadó, 142. p.

Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom. 1945-1981 Bp. 1982. Gondolat, 298–299. p.

Díjasok és kitüntetettek adattára 1948-1980. Összeáll., szerk. Magyar Józsefné Kaposvár 1984. Megyei Könyvtár, 33., 228., 230. p.

A magyar irodalom története 1945-1975. 2/1. köt. Szerk. Béládi Miklós. A szerk. munkatársa Rónay László. Bp. 1986. Akad. Kiadó, 432–437. p.

Kossuth-díjasok és Állami-díjasok almanachja 1948-1985. Szerk. Darvas Pálné, Klement Tamás, Terjék József. Bp. 1988. Akad. Kiadó., 630. p.

Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-1986. Főszerk. Fazakas István. Bp. 1989. Magvető, 76–77.

Magyar ki kicsoda 1990. Több mint 6000 élő magyar személy életrajza. Főszerk. Hermann Péter. Szerk. Markóczy Mária. Bp. 1990. Láng-Texoft Kiadó, 112. p.

Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992. Több mint 12000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter. Szerk. Pásztor Antal, Szalay Katalin, Szarvas Krisztina. Bp. 1991. Biográf-Texoft Kiadó, 190. p.

The Hungarian Who’s Who. Prominent hungarians home and abroad. Ed. Márton Fekete. Bp. 1991. HVG. Publ. House, 83. p.

Kereső.hu Az online lexikon. Csorba Győző

Gyászhírek és nekrológok

Elhunyt Csorba Győző [Gyorshír] = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 14. 1. p.

Csorba Győző. 1916-1995 [Gyászjelentés] = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 15. 1. p.; Jelenkor, 1995. 11. 916. p.

Nagy Imre: Immár a mű a mérték = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 15. 3. p.

[Osztovits Levente] osztovits: Meghalt Csorba Győző = Magyar Nemzet, 1995. szept. 15. 11. p.

Veress Miklós: Csonkulások évadja = Új Magyarország, 1995. szept. 15. 8. p.

Tüskés Tibor: A költő meghal – a költészet él = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 23. 7. p.; Az utolsó. 142–143. p.

Varga Lajos Márton: Csorba Győző halálára = Népszabadság, 1995. szept. 15. 23. p.; Magyar Képes Újság, 1995. szept. 28. 9. p.

cs – ts : A véglegesen kikapcsolt fény. Hetvenkilenc éves korában meghalt Csorba Győző, a költő = Magyar Képes Újság, 1995. szept. 28. 9. p.

(U. G.): Eltemették Csorba Győzőt = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 28. 1. p.

Búcsúzik a huszadik század– Barátok, ismerősök Csorba Győzőről = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 28. 3. p.

Bertók László: Csorba Győző ravatalánál = Jelenkor, 1995. 11. 917–919. p.

Emlékszobájának katalógusa

Csorba Győző emlékszoba. Katalógus. A kiállítást és a katalógust összeállították a Baranya Megyei Könyvtár munkatársai. Pécs. 1996. Baranya Megyei Könyvtár. 40 p. illusztr.

 

A szakirodalmat összeállította: Pintér László.

Fotók

Borítók

Kéziratok

Szakértő

Ajánlott honlapok

Csorba Győző Emléklap: www.csorbagyozo.hu

Csorba Győző-szócikk a Wikipédián

A Csorba Győző Baranya Megyei Könyvtár honlapja: http://www.csgyk.hu/