Cseres Tibor

Digitalizált művek

Tematikus keresés

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Cseres Tibor (Budapest, 1915. április 1. – Budapest, 1993. május 23.)

Kossuth-díjas magyar író. A Digitális Irodalmi Akadémia 2020. június 4-én posztumusz tagjává választotta.

*

Születési helye bár Budapest, szülőhelyének Gyergyóremetét tekintette. Székely családból származott, 1926-ban a család Magyarországra menekült.

Portik-Cseres Tibor az elemi iskolát még Remetén kezdte, majd Portik Tiborként tett érettségi vizsgát a budapesti Kölcsey gimnáziumban. Közgazdasági tanulmányait a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen végezte.

Pálos Tiborként jegyezte verseit, költői álnevét a magyar alapítású pálos szerzetesrendtől kölcsönözte.

1938 végén hívták be katonai szolgálatra, szinte folyamatosan szolgált 56 hónapot, vett részt a magyar honvédség második világháborús műveleteiben. 1941. júliusában a szovjet fronton harcolt és megsebesült, a kassai kórházban ápolták.

1944-ben házasságot kötött Ülkei-Stürmer Nórával, kolozsvári évfolyamtársával.

1945 májusától jelent meg Békéscsabán a Cseres Tibor alapító-főszerkesztő által jegyzett Viharsarok című újság, amely bekapcsolódott az újjáépítés helyben is rendkívül bonyolult küzdelmébe.

Cseres Tibort 1950. június 27-én vette fel tagjai sorába a Magyar Írók Szövetsége.

A Belügyminisztérium VI. Osztálya „feldolgozás alatt” tartott egy „ellenforradalmi csoportot, amelynek vezetője – az Osztály 1956. július 17-i jelentése szerint – szoros kapcsolatot tart egy magukat ’Harmincasoknak’ nevező, jobboldali nézeteket valló fiatal írókból álló csoporttal. Ennek tagjai: … Cseres Tibor és még néhány hozzájuk hasonló fiatal író”. Mindannyian hisznek – állítja a Jelentés – a rendszer gyors megváltozásában.

Az évtized termésében még a magyar vidék helyzetének, kilátásainak kérdései mutatnak túlsúlyt már regényformában is, de megjelennek a háború, a szülőföld és a forradalom a 3T szűrőjén átjutott, vagy éppen allegorikusan kódolt írói képei. A „meszesgödörbe” kívánt „derékhad” néhány képviselője, köztük Cseres Tibor is eléggé munkabírónak és elhivatottnak bizonyult és érdemesnek a József Attila-díjjal elismerésre.

Cseres a hatvanas években az Írószövetség prózai szakosztálya vezetőségének tagjaként dolgozott, részt vett a titkárság munkájában, meghívottként bekapcsolódott a választmány vitáiba, például a díjazások előkészítésébe.

Ebben az évtizedben már gazdag írói termést takarított be, a Hideg napokról mégis érdemes külön megemlékezni, hiszen életművének egyik csúcsa, három változatban is testet öltött, s a magyar filmművészet világsikerének részese – Kovács Andrással már korábban is sikeresen dolgozott együtt –, de utat robbantott a nemzeti lelkiismeretvizsgálat, a kendőzetlen önismeret, a magyarság lelki megújulása számára is.

1970-ben a Közgyűlés a prózai szakosztály vezetésével bízta meg. Az évtized termésének két csúcsa, a Játékosok és szeretők és a Parázna szobrok hosszú kényszerpihenő után kerülhetett az olvasók kezébe.

Cseres Tibor 1975-ben, 60 évesen „A magyar irodalomban elért eredményeiért, egész életművéért, különösen a Hideg napok című regényéért” indoklással vehette át a Kossuth-díjat.

1981-ben ő nyitotta meg Budapesten az országos könyvhetet. Az Írószövetség közgyűlése 1981 decemberében Hubay Miklóst választotta új elnökének, az elnökség – benne Cseres Tiborral – és a nagy létszámú választmány egy „megbolydult darázsfészekben” kezdte meg munkáját.

1983. február 1-én Csurka István és Mészöly Miklós társaságában jelent meg Duray Miklós pozsonyi tárgyalásán.

Az Írószövetség 1986. november 29-én tartotta tisztújító közgyűlését, majd december közepén a Választmány a szövetség elnökének Cseres Tibort választotta.

Még 1989 őszén bejelentette, hogy ezentúl a nyugaton élő magyar írók is tagjai lehetnek a MISZ-nek. Ezt a tényt a novemberi közgyűlés iktatta az alapszabályba. Hazahívta Márai Sándort és Faludy Györgyöt.

A MISZ közgyűlése 1989. november 25–26-án tanácskozott, a kormányt Németh Miklós miniszterelnök és Glatz Ferenc történész, művelődési miniszter képviselte. Cseres Tibor (leköszönő) elnöki beszámolója négy vívmányt sorolt fel: 1. az Írószövetség egységének megőrzését, 2. a „magas politizálás” jogának megóvását, egyben a „különböző politikai pártok küzdőterére vágyó írók” kibocsátását, 3. a székház felújítását, 4. a Magyar Napló megalapítását.

Az évtized írói termését áttekintve, a folyóiratokban részletekben már közölt művek jelentek meg önálló kötetek formájában, így az Én, Kossuth Lajos (1981), a Foksányi szoros (1984), Vízaknai csaták 1–2. kötet. 1982-ben indult az életmű-sorozat kiadása.

1990. februárjában Németh Miklós miniszterelnök felkérte: vegyen részt a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság, valamint a Bizottság mellett működő Irodalmi Albizottság munkájában. Segítette a Tokaji Írótábort. A Magyar Pen Club tiszteletbeli tagjává választotta. Elnöke volt a Füst Milán prózaírói jutalom Kuratóriumának. Minden tekintélyét latba vetve szorgalmazta az Irodalmi és Művészeti Akadémia megalakítását, a Kortárs és a Magyar Napló folyóiratok erősítését, a Lyukasóra 1992. október 1-i útra bocsátását.

Örülhetett még az Őseink kertje, Erdély megjelenésének és visszhangjának, állta a sarat a Vérbosszú Bácskában körüli vitákban, hiszen ezzel a Bezdáni ember-nek tett ígéretét váltotta valóra.

Rendezgette kötetben még nem publikált, igen szép számú versét és dolgozott két új könyvén. A Kentaurok és kentaurnők (1993) című kötetének értelmező vitájában már nem vehetett részt. A Felhők fölött száll a sas... című kötetének nyomdai próbapéldányát még láthatta, de a könyvnapon már nem lehetett jelen.

 

Fontosabb díjak, elismerések

1951, 1955, 1965 – József Attila-díj

1975 – Kossuth-díj

1981 – Munka Érdemrend, arany fokozat

1985, 1988, 1991 – Az Év Könyve jutalom

1985 – A Magyar Népköztársaság Zászlórendje

1988 – Fitz József-díj

1988 – SZOT-díj

1990 – Kortárs-díj

1990 – A Magyar Köztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendje

1991 – A Magyar Művészetért Alapítvány Díja

 

Az életrajzot Cseres Judit írta.

 

Bibliográfia

Cseres Tibor munkái. Budapest. 1983–1990. Szépirodalmi Könyvkiadó

 

Hideg napok; Búcsú nélkül; Bizonytalan század. Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 521 p.

Here-báró. Ember fia és farkasa. Fekete rózsa. Regények. Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 543 p.

Játékosok és szeretők. Regény. Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 511 p.

Különféle szerelmek. Elbeszélések. Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 650 p.

Pesti háztetők. Az utolsó bűbájos. Regények. Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 616 p.

Perbeszédek és párbeszédek. Budapest. 1986. Szépirodalmi Könyvkiadó, 669 p.

Parázna szobrok. Ikerregény. Budapest. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 678 p.

Foksányi szoros. Rokonkereső. Ezüstpajca. Regények. Budapest. 1990. Szépirodalmi Könyvkiadó, 493 p.  

Önálló kötetek

Pálos Tibor: Tájkép, elöl guggolva én. Versek. Békéscsaba. 1937. Holländer Nyomda, 32 p.

Zöld levél árnyéka. Versek. Budapest. 1942. Bolyai Akadémia, 48 p.

Földet íratok. Békéscsaba. 1945. MADISZ, 31 p. (DISZ könyvek)

Tűz Hódréten. Regény. Budapest. 1950. Athenaeum, 213 p.

Ének a termelő szövetkezetekről. Versek. Budapest. 1950. Hungária, 63 p. 

Tél és nyár. Elbeszélések. Budapest. 1952. Szépirodalmi Könyvkiadó, 225 p.

Embernek próbája, avagy kocsivásár. (Ill.: Sebők Lajos.) Budapest. 1953. Szépirodalmi Könyvkiadó, 48 p. (Új magyar elbeszélések)

Nádudvari emberek. Riportok. (Ill.: Sebők Lajos.) Budapest. 1953. Szépirodalmi Könyvkiadó, 81 p. (Az ötéves terv kiskönyvtára)

Zsebek és emberek. Komédia. (Ill.: ll. Toncz Tibor.) Budapest. 1954. Népszava Kiadó, 55 p. (Színjátszók könyvtára)

Térdigérő tenger. Regény. (Ill.: Szilvásy Nándor.) Budapest. 1954. Szépirodalmi Kiadó, 367 p.

Fergeteg fia. Elbeszélések. (Ill.: Szőnyi Gyula.) Budapest. 1955. Magvető Könyvkiadó, 357 p.

Fiúnézőben. Színmű. Budapest. 1956. Népszava, 36 p.

Here-báró. Egy nagyvérű ember története. Budapest. 1956. Magvető Könyvkiadó, 257 p. 

Különféle szerelmek. Elbeszélések. Budapest. 1957. Szépirodalmi Könyvkiadó, 298 p.

Az utolsó bűbájos meg a tanítványa. Regény. (Ill.: Kass János.) Budapest. 1959. Móra kiadó, 259 p.

Várakozó özvegyek. Novellák. Budapest. 1960. Magvető Könyvkiadó, 359 p.

Pesti háztetők. Regény. Budapest. 1961. Szépirodalmi Kiadó, 365 p.

Búcsú nélkül. Regény és novellák. Budapest. 1964. Szépirodalmi Könyvkiadó, 288 p.

Hideg napok. Kisregények. Budapest. 1964. Magvető Könyvkiadó, 384 p. = Budapest. 1965. Magvető Könyvkiadó, 200 p. = Regény és színmű. Budapest. 1966. Magvető Könyvkiadó, 327 p. = Budapest. 1969. Magvető Könyvkiadó, 180 p. (A Magvető és a Szépirodalmi Könyvkiadó zsebkönyvtára) = Bukarest. 1970. Albatros, 196 p. = Budapest. 1973. Magvető Könyvkiadó, 191 p. (Magvető zsebkönyvtár) = Budapest. 2005. Magvető Könyvkiadó, 195 p. = Hideg napok; Vérbosszú Bácskában. Szeged. 2014. Lazi, 398 p.

Fekete rózsa. (Ill.: Kass János.) Budapest. 1966. Kossuth Könyvkiadó, 181 p.

Ember fia és farkasa. Budapest. 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 602 p.

Bizonytalan század. Regény. (Ill. Raszler Károly.) Budapest. 1968. Kozmosz Kv., 172 p. (Kozmosz. könyvek) = (Ill.: Károlyi András.) Budapest. 1974. Kozmosz Kv., 170 p.

A kétszázötven éves Békéscsaba. (Fotó: Korniss Péter.) Békéscsaba. 1969. Városi Tanács, 56 p.

Játékosok és szeretők. Regény. Budapest. 1970. Magvető Könyvkiadó, 493 p.

Hol a kódex?. Budapest. 1971. Magvető Könyvkiadó, 550 p.

Itt a földön is. [Benne: Rokonkereső, irodalmi filmforgatókönyv.] Budapest. 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 384 p.

Siratóének. Budapest. 1975. Magvető Könyvkiadó, 534 p. (30 év)

Elveszített és megőrzött képek. Budapest. 1978. Magvető Könyvkiadó, 525 p.

Parázna szobrok. Ikerregény. Budapest. 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó, 664 p. = Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó, 671 p.

Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból. Budapest. 1981. Magvető Könyvkiadó, 576 p. = Budapest. 2017. Magyar Közlöny Lap- és Kvk., 499 p.

Foksányi szoros. Budapest. 1985. Magvető Könyvkiadó, 318 p.

Igazolatlanul jelen. Budapest. 1985. Zrínyi Kiadó, 244 p.

Vízaknai csaták. Regény. Budapest. 1988. Szépirodalmi Könyvkiadó, 861 p.

Őseink kertje, Erdély. Regény. Budapest. 1990. Magvető Könyvkiadó, 300 p. = Kolozsvár. 2015. Kriterion, 345 p. (Történelmi regények)

Vérbosszú Bácskában. Budapest. 1991. Magvető Könyvkiadó, 272 p. = Békéscsaba. 2003. Ex Libris Mezőtúri Református Általános Iskola - Magyar Könyv, 268 p.

Kentaurok és kentaurnők. Tragiko-szatíra. Budapest. 1993. Magvető Könyvkiadó, 254 p.

Felhők fölött száll a sas. Találkozásaink háborúban és békében. Budapest. 1993. Zrínyi Kiadó, 304 p.

Foksányi szoros; Zöld Péter levelei a pápához; Jaj, de magas az ég. (Szerk.: Ferenczes István.) Csíkszereda. 2015. Hargita Kiadó, 221 p. (Székely könyvtár)

 

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Mihóc. Novella. Népszava, 1935 április 21. 22. p.

Zivatar. Vers. Népszava, 1935 augusztus 4. 19. p.

Erdő. Vers. Mai Figyelő, 1935 november 22. p.

Johann Rabener: Mert ember voltam. Ismertető. [Johann Rabener: Mert ember voltam. (Ford.: Tábori Kornél.) Budapest. 1935. Nova Irodalmi Intézet, 381 p.] Mai Figyelő, 1935 május 25. p.

Hirtelen téli olvadás. Vers. Pesti Napló, 1935 december 25. 37. p.

Nézek a nyárba. Vers. Képes Vasárnap, 1937. január 27. 29. p.

Meditáció este és reggel között. Vers. Új mesgyén, 1937/1. 10. p.

Ifjúság-gyalog. Vers. Új mesgyén, 1937/2. 20-21. p.

Béluka. Novella. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 3. 5. p.

Horgászok. Publicisztika. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 8. 3. p.

Neve: Nézze ez nem fontos. Lakik: Csabán is. Foglalkozása: Ami jön. Publicisztika. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 10. 5. p.

Rend a rongyosok között. Publicisztika. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 15. 4. p.

Az állásnélküliekről. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 17. 5. p.

Állásnélküliek. Vers. Válasz, 1937. 409. p.

Folyók, Férfikor. Vers. Válasz, 1937. október 22. 3. p.

Szerelem. Vers. Válasz, 1937. október 24. 4. p.

Öt koponya. Publicisztika. Válasz, 1937. október 24. 5-6. p.

Vásárosok. Publicisztika. Válasz, 1937. október 28. 2. p.

Csónakos. Publicisztika. Válasz, 1937. október 31. 7. p.

Németországi levelek. Publicisztika. Válasz, 1937. november 4. 3. p.

"Honfibú", Titok. Vers. Válasz, 1937. november 5. 3. p.

Horgászok. Vers. Vasárnapi Újság. [Az Új Magyarország vasárnapi képes melléklete.] 1937. október 10. 14. p.

Ildikó őnagysága. Publicisztika. Új Magyarország, 1937. november 7. 6. p.

Doboz költője. Beszélgetés Balogh János húszéves dobozi fiatalemberrel... Publicisztika. Új Magyarország, 1937. november 14. 6. p.

Ha nem látlak, süllyedek. Vers. Új Magyarország, 1937. november 18. 3. p.

Büntetés. Vers. Új Magyarország, 1937. november 21. 7. p.

Ady. Publicisztika. Új Magyarország, 1937. november 23. 2. p.

Esti varázslat. Vers. Új Magyarország, 1937. november 12. 3. p.

Veremből. Vers. Új Magyarország, 1937. november 25. 3. p.

Prófétaságom. Novella. Új Magyarország, 1937. november 28. 8. p.

A "hatujju". Publicisztika. Új Magyarország, 1937. december 5. 5. p.

Vakság. Vers. Új Magyarország, 1937. december 12. 7. p.

Ajándék. Vers. Új Magyarország, 1937. december 25. 10. p.

A költő etimológiája. Erdei József: "Eb ura fakó" nyomán. Mérleg, 1937/1. 19. p.

Egy tüdőbajos lányhoz. Vers. Válasz, 1936 február 94. p.

Tél. Novella. Válasz, 1936 július-augusztus 411-417. p.

Zsákhordó fiú. Vers. Magyar Figyelő, 1936 január 31. p.

Az időhöz. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. január 23. 6. p.

Mi lesz?. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. február 6. 4. p.

Kérdezgetés. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. március 6. 5. p.

Julit elveszítjük. Novella. Békésmegyei Közlöny, 1938. március 20. 5. p.

A javító szándékhoz. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. április 3. 7. p.

Hajnal a Ferenc József-téren. Publicisztika. Békésmegyei Közlöny, 1938. május 15. 5. p.

Julit elveszítjük. Novella. Válasz, 1938. június 323-327. p.

Tavaszi országút. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. június 5. 7. p.

Kánikula. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. június 29. 3. p.

Folyóparton. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. július 10. 7. p.

Születésnapomra. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. április 17. 6. p.

Példa. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. július 31. 6. p.

Hajnal, Vihar. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. augusztus 7. 6. p.

A szegényekről. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. augusztus 20. 5. p.

Akadozva. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. szeptember 4. 6. p.

Október. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. október 2. 6. p.

Éhség. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. október 23. 6. p.

Lidi mondja. Novella. Békésmegyei Közlöny, 1938. november 6. 4-5. p.

Lamentáció. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. november 27. 4. p.

Annához, unokatestvéremhez, aki Bukarestben szolgál. Vers. Magyar Út, 1941. június 12. 4. p.

Két ütközet közt. Vers. Magyar Csillag, 1942. 338. p.

A harckocsi árnyékában, letapos. Vers. Egyedül vagyunk, 1942. november 20. 9. p.

Podolszk alatt. Vers. Egyedül vagyunk, 1942. december 4. 7. p.

Madár. Vers. Sorsunk, 1942. november-december. 606. p.

Az ifjúságról. Vers. Sorsunk, 1943. december 906-907. p. é

Roham, Gyergyó, Bekerítve, Akár a gyermek, Levágott ág, Foglyok, Ébredés. Versek. Termés, 1943. téli kötet, 7-9. p.

Álomfejtés, Tollak, Őzek, Burkom alatt, Biztató. Vers. Termés, 1943. őszi kötet, 19-23. p.

Reggel, Csavargó. Vers. Diárium, 1943. 157. p.

Lomb mögött, Falun barátokról. Vers. Diárium, 1943. 213. p.

Zöldruhás lány reggel. Vers. Erdélyi Helikon, 1943. 628. p.

Vacsora Erdélyben. Novella. Magyar Nemzet, 1943. november 16. 4. p.

Halászat, Elégia két kisérlettel, Igéret, Figyel, lenéz. Vers. Termés, 1944. tavaszi szám.

Idő és rettegés, Lelkiismeret. Vers. Diárium, 1944. 74. 134. p.

Ébredés - lassan, Szégyen nélkül, Platon olvasásakor. Vers. Erdélyi Helikon, 1944 270. 446. 447. p.

Munkások lapja, Parasztújság. Publicisztika. Viharsarok, 1945. május 23. 1. p.

A miniszter pohárköszöntői. Publicisztika. Viharsarok, 1945. május 26. 1. p.

Kossuth és a békési pálinka. Publicisztika. Viharsarok, 1945. május 30. 1. p.

A kartali "feketézők". Publicisztika. Viharsarok, 1945. június 13. 1. p.

Csaba vagy Gyula?. Publicisztika. Viharsarok, 1945. június 16. 1. p.

Gyógyítani!. Publicisztika. Viharsarok, 1945. július 7. 1. p.

Most Békés megye szlovákjain a sor. Publicisztika. Viharsarok, 1945. szeptember 5. 1. p.

Vigyázzatok. Publicisztika. Viharsarok, 1945. november 7. 2. p.

Hadifoglyok a vonaton. (1945 szeptember.). Publicisztika. Viharsarok, 1945. december 22. 3. p.

Valóság és ígéret. Publicisztika. Viharsarok, 1946. március 23. 1. p.

A szlovákok döntése. Publicisztika. Viharsarok, 1946. április 27. 1. p.

Adalék a megbékéléshez. Publicisztika. Viharsarok, 1946. június 15. 1. p.

Az antifasiszták kongresszusa elé. Publicisztika. Viharsarok, 1946. július 27. 1. p.

Egy esztendeje már… Publicisztika. Viharsarok, 1946. augusztus 17. 1. p.

Gátoljuk meg az apró hazaárulásokat. Publicisztika. Viharsarok, 1946. szeptember 11. 1. p.

1945 tavaszán. Vers. Puszták Népe, 1946. december. 9. p.

Darázs-füvek Jelkép és valóság. Vers. Válasz, 1947/2 413. p.

Hadifoglyok a vonaton. Publicisztika. Magyarok, 1947/9. 627-628. p.

Napeső. Vers. Diárium, 1947. 66. p.

A bérlő elvitte 1800 hold minden felszerelését - a földhöz jutott parasztok tehetetlenül állnak. Miért nem tud szervezkedni Mezőpeterd parasztsága?. Publicisztika. Szabad Szó, 1947. március 27. 2. p.

Így dolgozik egy szövetkezet, ha jól megindul. A Hangya se bírta a versenyt, beolvadt. Publicisztika. Szabad Szó, 1947. március 29. 1. p.

A szövetkezeti központot munkaképes intézménnyé kell tenni - mondotta Erdei Ferenc a szövetkezeti értekezleten. Publicisztika. Szabad Szó, 1947. szeptember 12. 3. p.

Tizennyolcezer mázsa termést várnak a rizstermelő földművesszövetkezetek. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. június 4. 4. p.

Balmazújvárosiaknak szívügye a szövetkezés. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. június 27. 5. p.

Négyszázezer családnak építi föl hajlékét az Országos Házépítő Szövetkezet. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. július 11. 6. p.

Az Áfosz a magyar dolgozók legolcsóbb bevásárlási forrása. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. augusztus 22. 3. p.

Ellenségek, akik a falakon belül voltak. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. augusztus 22. 3. p.

Nem a földművesszövetkezetek a hibásak!. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. szeptember 14. 7. p.

Egy ifjú halottra. Vers. Emberség, 1947/4. 176-177. p.

A budai várban. Vers. In.: Sőtér István: Négy nemzedék. Élő magyar költők. Budapest. 1948. Parnasszus Kiadó, 244-246. p.

Gyergyó körül. Vers. Fórum, 1948/5. 371-372. p.

Éj. (Háborús emlék, mintha a moziban.). Vers. Puszták Népe, 1948/2. 101. p.

Gyümölcstermelő szövetkezetek. Panasz és eredmények. Publicisztika. Válasz, 1948/2. 156-160. p.

Halál előtt, Sírban. (M. G. meggyilkolásakor.). Vers. Válasz, 1948/5-6. 412-413. p.

Társasművelés Recsken avagy "mégiscsak gyümölcstermelő szövetkezetek maradunk?". Publicisztika. Szövetkezés, 1948. január 23. 3. p.

Követendő példa? Fegyvernek! 6460 forintot hozott egy-egy tagnak a gyümölcs. Publicisztika. Szövetkezés, 1948. február 13. 3. p.

A bélmegyeri csoda. Virágzó falu lett a bozótos pusztaságból. Publicisztika. Szövetkezés, 1948. február 27. 8. p.

Jaj feleim. Publicisztika. Valóság, 1948/1. 18. p.

Szatmár körül, 1944. Vers. Utunk. (Kolozsvár.), 1948. november 20. 2. p.

Szováta, 1944. Vers. Csillag, 1948/2. 21. p.

A dánszentmiklósi példa. Publicisztika. Csillag, 1948. április 30. 4. p.

A földművesszövetkezetek vezetőnek helyszínen mutatja be a MOSzK a legjobb szövetkezeti eredményeket. Publicisztika. Csillag, 1948. június 11. 1-2. p.

Akiket Dimitrov vezet…! [Bulgáriai jegyzet.] Publicisztika. Csillag, 1948. szeptember 10. 3. p.

Szőlő és pinceszer Várnától-Grozdenig. [Bulgáriai jegyzet.] Publicisztika. Csillag, 1948. szeptember 24. 4. p.

Grozden parasztjai saját igényeik szerint alakították ki a szövetkezet módszerét. [Bulgáriai jegyzet.] Publicisztika. Csillag, 1948. november 5. 5. p.

Grozden parasztjai... [Bulgáriai jegyzet.] Publicisztika. Csillag, 1948. november 12. 4. p.

Felderítő járőr, erdőben. Vers. Válasz, 1949/5-6. 384-385. p.

Ceruzaírás a földbérletrendelet szegélyén. Vers. Csillag, 1949. január 46. p.

Tanyahasú, cigányhajnal, bibickocogó. (Régi-új szavak a kiskirálysági Ifjú Gárda termelőcsoportban.). Publicisztika. Csillag, 1949. szeptember 38. p.

Jól fizetett az első év a kiskirálysági termelőcsoport tagjainak. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. augusztus 28. 6. p.

Tanulj a csoport javára. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. augusztus 20. 15. p.

Érdemes szövetkezni, ez az enyingi termelőszövetkezeti csoport mérlegének tanulsága. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. augusztus 4. 5. p.

A nép gyermekei a tudás asztalánál. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. július 9. 5. p.

A megváltozott Dunántúl I. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. május 29. 15. p.

A megváltozott Dunántúl II. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. június 23. 6. p.

Traktorozás. Novella. Szabad Nép, 1949. május 21. 6. p.

Egy paraszt kiszámítja mennyivel jobb a megélhetés mint, 1938-ban. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. április 16. 8. p.

Az ősz kocsis beszél. Vers. Szabad Nép, 1949. december 18. 10. p.

A 113-ik csoporttag. Miért lépett be Hajszer János 12 holdas paraszt a Petőfi csoportba?. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. szeptember 25. 9. p.

Termelőszövetkezeteink kiküszöbölik azokat a hibákat amelyek a virágzó szövetkezeti nagyüzem megalakulását gátolják. Publicisztika. Magyar Mezőgazdaság, 1949. december 1. 3. p.

Hercsik "csodát művel" a traktorral. Publicisztika. Szövetkezés, 1949. július 16. 4. p.

Tanyahasú, cigányhajnal, bibickocogó. (Régi-új szavak a kiskirálysági Ifjú Gárda termelőcsoportban.). Publicisztika. Szövetkezés, 1949. november, 19. 6. p.

Terebespuszta ünnepel. Publicisztika. Szövetkezés, 1949. december 17. 5. p.

Lakodalom a vértestarcsai "Vörös Október" termelőcsoportban. Publicisztika. Szövetkezés, 1951. február 15. 7. p.

Az apát meggyőzik. Novella. Irodalmi Újság, 1951. április 12. p.

Őszi házasság. Novella. Irodalmi Újság, 1951. november 22. 4. p.

Lecke. Novella. Szabad Nép, 1951. július 8. 4. p.

Fazekasék. Novella. Szabad Nép, 1951. június 9. 6. p.

"Észak-Pest" legjobb kultúrtcsoportjai versenyeznek. Publicisztika. Szabad Nép, 1951. május 31. 6. p.

Az író szemével. (Válasz Veres Péternek.). Publicisztika. Művelt Nép, 1951/8. 14. p.

K. Nagy István: Nehéz esztendő. Ismertető. Csillag, 1951/9. 1193-1197. p.

Fazekasék. Novella. In.: Boldog élet útja. MNDSz 5. sz. olvasókönyve. Budapest. 1951. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, 375 p.

Régi-új szavak. Vers. In.: Szabadság. Magyar írók antológiája. (Szerk.: Barabás Tibor, Földeák János, Gergely Sándor és Máté György.) Budapest. 1951. Szépirodalmi Kiadó, 340. p. p.

Nyár. Novella. Csillag, 1952/2. 165-184. p.

A juhász, meg az ő bojtárja. Novella. Új Hang, 1952/3. 27-35. p.

Vidám vásár Újfalun. Novella. Művelt Nép, 1952/9. 12. p.

Jelenetekről. Publicisztika. Népszava, 1952. december 27. 4. p.

Olvassa az egész ország. Ismertető. Művelt Nép, 1952/11. 25. p.

Így kezdődött. Novella. In.: "Száz vasutat ezeret!" (Szerk.: Zoltán Dezső, Budapest.), 1952. Népszava Kiadó, 33-40. p.

Fazekasék. Novella. In.: Új falvak új asszonyai. MNDSz olvasókörök 7. könyve. Budapest. 1952. . Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, 172. p.

Fazekasék. Novella. In.: Magyar írók Rákosi Mátyásról. (Szerk.: Vass István.) Budapest. 1952. Szépirodalmi Kiadó, 284-309. p.

Enczi Endre: Min dolgoznak a magyar írók? Cseres Tibor. Irodalmi Újság, 1952. július 17. 2. p.

Bulgáriai emlékek. Publicisztika. Csillag, 1953/1. 43-53. p.

A szováti kertek alatt. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1953. június 20. 10. p.

Sikárgyökér. Novella. Új Hang, 1953/10. 41-48. p.

Az aranyszőrű bárányok bánata. Mese. Kisdobos, 1953/5. 11-13. p.

Varga Imre: Ködös Hajnal c. művéről. [Varga Imre: Ködös Hajnal. Budapest. 1953. Szépirodalmi Könyvkiadó, 189 p.] Ismertető. Csillag, 1953. december. 1909-1912. p.

Szabó Pál: Csendélet a gépállomáson c. művéről. [Szabó Pál: Csendélet a gépállomáson c. művéről. Budapest. 1953. Szépirodalmi Könyvkiadó, 63 p.] Ismertető. Irodalmi Újság, 1953. szeptember 12. 5. p.

Cseres Tibor írói terveiről. Ismertető. Irodalmi Újság, 1953. január 1. 4. p.

Az író, 1954-ben várható művéről. Irodalmi Újság, 1954. január 2. 8. p.

Rika visszatér. Novella. Új Hang, 1954/11-12. 25. p.

Ábrándos séta a kiállításon. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1954 szeptember 11. 3. p.

Tükrösi paprika. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1954. december 21. 9-10. p.

Három egy ellen. Novella. Csillag, 1954/9. 1643. p.

Árva bárány. Novella. Csillag, 1954/2. 173-182. p.

Kocsisék forradalma. Novella. Irodalmi Újság, 1954. június 26. 4. p.

Egy este Fazekaséknál. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1954. augusztus 20. 7. p.

Szablyák és citerák. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1954. szeptember 7. 4. p.

Híd a Körösön. Regényrészlet. Népszava, 1954 augusztus 20. 4. p.

Pontyék áttelepülnek. Mese. Kisdobos, 1954/2. 11-13. p.

Vidra kaland. Mese. Kisdobos, 1954/5. 4-6. p.

Pitypalatty. Mese. Kisdobos, 1954/7. 1-2. p.

Úszóverseny pontyéknál. Mese. Kisdobos, 1954/11. 10-12. p.

Szabó Pál: Hajdú Klári c. művéről. [Szabó Pál: Hajdú Klári. Budapest. 1955. Ifjúsági Könyvkiadó, 280 p.] Ismertető. Csillag, 1954. 529-533. p.

Pista és a dinnyék. Novella.  In.: Tarka-barka. Budapest. 1954. Ifjúsági Kiadó, 12-17. p.

Fiúnézőben. Novella. Magyar Nemzet, 1955. január 30. 6. p.

S az ember harcol. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1955. március 24. 3. p.

János nap – januárban. Novella. Alföld, 1955/5. 7-11. p.

Kerektó. Novella. Új Hang, 1955/10. 18. p.

Hatszázhuszonhét hektoliter. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1955. március, 19. 9. p.

A 75 éves Mihail Sadoveanuról. Csillag, 1955/12. 2538-2540. p.

Tatay Sándor: Simeon ház. [Tatay Sándor: A Simeon-ház. Budapest. 1955. Szépirodalmi Könyvkiadó, 441 p.] Ismertető. Csillag, 1955/10. 2135-2138. p.

Árva bárány. Novella. In.: Friss szél. (Vál. és a bevezetőt írta: Kuczka Péter.) Budapest. 1955. Szépirodalmi Kiadó, 266-285. p.

Fergeteg. Novella. 117. p. In.: Tíz év szabadság, 1945-1955. Olvasókönyv. MNDSz. Budapest. 1955. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, 279 p.

A tánc. Novella. Új Hang, 1956/2. 22. p.

Vaddisznók. Novella. Új Hang, 1956/10. 16. p.

A tizedik. Novella. Alföld, 1956/4. 60-70. p.

Legényke a gáton. Novella. Irodalmi Újság, 1956. január 7. 7-8. p.

Katonákkal, rohamcsónakon. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1956. március 24. 3. p.

Főúri házasság. Novella. Irodalmi Újság, 1956. április 21. 7-8. p.

Micsoda madár. Novella. Dunántúl, 1956/1. 5-10. p.

Amire születni kell. Novella. Élet és Irodalom, 1957. november 22. 6. p.

Öregasszony és az almák. Novella. Szabad Hazánk, 1958. február 4. p.

Siratóének. Novella. Tükör, 1958. november 51-61. p.

Kései sugár. Novella. Élet és Irodalom, 1958. szeptember 12. 6-7. p.

Teodore. Novella. Tükör, 1958. január. 76-80. p.

Árva bárány. Novella. In.: Szüreti fürt. Elbeszélések. (Szerk.: Bodnár György.) Budapest. 1958. Olcsó Könyvtár, 266. p.

Egy levél küldője. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1959. július 1. 4. p.

Lukács méltóságos úr fia. Novella. Élet és Irodalom, 1959. március 6. 4. p.

Falusi autó. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1959. május 15. 7-8. p.

Gyár a Teve utcában. Publicisztika. Népszava, 1959. december 20. 7. p.

Dédike. Novella. Élet és Irodalom, 1959. július 17. 12. p.

Válópör. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1959. november 13. 7-8. p.

A doktor urat tőrbecsalják. Novella. Népszava, 1959. július 8. 6. p.

Három nemzedék – agyagban. Publicisztika. Népszava, 1959. július 22. 2. p.

A zord ellenőr. Publicisztika. Népszava, 1959. augusztus 6. 3. p.

Tojásgyár a város peremén Publicisztika. Állami Gazdaság, 1959. október. 21. p.

Öszvér-telep, puli-kennel s talán mókus-farm Publicisztika. Állami Gazdaság, 1959. november 20-21. p.

János-nap novemberben Publicisztika. Állami Gazdaság, november 26-27.

Két karácsony Publicisztika. Állami Gazdaság, 1959. december 20-21. p.

Nagyberek negyedik arca és négy veszedelme Publicisztika. Állami Gazdaság, 1959. december. 14-15. p.

Riza sorsa. Novella. In.: Szüreti fürt. Budapest. 1959. Szépirodalmi Kiadó, 128-143. p.

Telefon Interjú., könyvnapi élményeiről c. Élet és Irodalom, 1959. június 12. 1. p.

Akik uralkodni akarnak a földön. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1960. május 13. 7. p.

Akit megelőztek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1960. augusztus 26. 8. p.

Pásztor- idill. Novella. Népszava, 1960. június 12. 4. p.

Pásztormese. Novella. Népszava, 1960. február 21. 7. p.

Palota a rónán. Novella. Népszava, 1960. március 15. 5. p.

Hódítás. Novella. Népszava, 1960. augusztus 7. 2-3. p.

Csuda dolgok. Novella. Népszava, 1960. augusztus 20. 10. p.

Megcsalt özvegyek. Novella. Népszava, 1960. február 7. 8-9. p.

A mesterség ára. Publicisztika. Állami Gazdaság, 1960. január. 9. p.

Falu születik - ember szelídül. Publicisztika. Állami Gazdaság, 1960. február 13. p.

Siratóének II. In.: Tarka szőttes. (Elbeszélések.) I-II. Budapest. 1960. (Vál., utószót és a jegyzeteket írta: Koczkás Sándor.) Szépirodalmi Kiadó, 162-175. p.

Cseres Tibor könyvheti pestmegyei útjáról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1960. május 27. 1. p.

Cseres Tibor munkájáról. Interjú. Élet és Irodalom, 1960. november 25. 11. p.

Tabi László: Pletyka. Ismertetés. Népszava, 1960. december 4. 16. p.

Ember fia és farkasa. Kisregény. Kortárs, 1961/11. 647-676. p.

Hétvége Csókaréten. Új írás, 1961/2. 42. p.

Az aranygyapjú földjén. (1. rész.) Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961. február 3. 7. p.

Az aranygyapjú földjén. (2. rész.) Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961. február 10. 3-4. p.

Széles út. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961 március 18. 5. p.

A barátom halálára. [Sarkadi Imréről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961 április 14. 3. p.

Ugrás az élet után. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961. október 21. 5. p.

Apagyi panaszkodik. Novella. Népszava, 1961. augusztus 20 p.

Gyermekkocsival, krumpliföldön. Novella. Népszava, 1961. november 22. 3. p.

Marica. Novella. Táj, 1961. /7. 3. p.

Párhuzamos életrajzok Ceglédről. Publicisztika. In.: Hazai kis tükör. Magyar írók országjárása, 1960-ban. (Sajtó alá rendezte: Meggyesi János.) Budapest. 1961. Szépirodalmi Kiadó, 257-294 p.

Legényke a gáton. Novella. In.: Tavaszi napsütés. Derűs történetek. Budapest. 1961. Szépirodalmi Kiadó. Kincses Könyvek, 167-177. p.

Akáclevél. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. június 23. 5. p.

Földi dolgok és - égi madár. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. szeptember 1. 5. p.

Megfélemlítés – metafora. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. szeptember 22. 7. p.

Hinni kell az olvasónak. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. május 5. 1. p.

Küldetés – Bécsben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. június 1. 1-2. p.

Szakembert keresünk. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. január 6. 5. p.

Beszélgetés egy filmről. (Fekete Gyula: Fagyosszentek. Film.). Ismertető. Élet és Irodalom, 1962. december 15. 6. p.

Móricz Zsigmond szülőhelye körül. Publicisztika. Új írás, 1962/8. 875-880. p.

Korunk irodalmi hősei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. 1-3. p.

Gondos Ernő - B. Nagy László - Cseres Tibor: Hozzászólások Márkus István Sarkadi cikkéhez. Publicisztika. Kortárs, 1962/9. 1417-1419. p.

A hajdúk regénye. Elmélkedés Szabó Pál új könyve olvastán. [Szabó Pál: Ahogy lehet. Történelmi regény. Budapest. 1962. Szépirodalmi Könyvkiadó, 370. p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1962. október 13. 6. p.

Derékhad és meszes-gödör. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. február 16. 3. p.

Vietnámból jöttem. Publicisztika. Népszabadság, 1963. január 29. 6-7. p.

Rákos Sándor. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. április 6. 3. p.

"Jim a parti gyilkos". Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. május 11. 8. p.

Ragály és mérgezés. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. július 13. 7. p.

Emlék. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. augusztus 17. 7. p.

Sport tudósítás. [Tersánszky Józsi Jenő köszöntése.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. szeptember 14. 4. p.

Kuruzsok az állam pénzén. Egy vietnámi gyógyszeres könyv nyomában. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. január 12. 5-6. p.

Ho és hó. [Vietnámról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. február 9. 7. p.

A grófi ágy. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. október, 19. 5. p.

Téma: a szerelem. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. augusztus 3. 3. p.

Tőre Annuska. Novella. Élet és Irodalom, 1963. november 30. 1-11. p.

Szüreti filmezés Hegyalján. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. október 26. 3. p.

A vezír elefántja. Ivo Andrič elbeszélései. Ismertető. Élet és Irodalom, 1963. június 8. 6. p.

Sarkantyúvirág. [Tersánszky J. Jenő: Sarkantyúvirág. Budapest. 1963. Magvető Könyvkiadó, 289 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1963. május 25. 7. p.

Látogatóban Tersánszky Józsi Jenőnél. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. április 25. 12. p.

A fém mesterei. A modern magyar fémművesség. [Koczogh Ákos: Modern magyar fémművesség. Budapest. 1964. Képzőművészeti Alap Kiadóváll. 41 p.] Ismertetés. Élet és Irodalom, 1964. szeptember 5. 4. p.

Bort iszik a magyar. (Katona József - Dömötör József: Magyar borok – borvidékek. Budapest. 1963. Mezőgazdasági Kiadó, 205 p.] Ismertetés. Élet és Irodalom, 1964. március 14. 4. p.

A nemzet mindenese. Fáy Andrásról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 1. 3. p.

Megtalált ősköltészetünk. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 8. 7. p.

Meddig éljünk és hogyan?. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. november 12. 7. p.

Kert és ország. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. június 27. 1. p.

Gyöngyöt köpő sárkány. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 15. 1. p.

Főkertész. Történelmi groteszk. Élet és Irodalom, 1964. január 4. 12. p.

Tiz és fél század. [Vietnámról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. május 9. 3. p.

Utazás az agysebészet körül. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. június 6. 6. p.

Eminescu folyóirat-számok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. július 4. 11. p.

Fenn az égen száll egy sas. (1. rész.) Alföld, 1964/6. 491-503. p.

Fenn az égen száll egy sas. (2. rész.) Alföld, 1964/7. 606-620. p.

Emlékeztető férfiaknak. [A II. világháborúról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 29. 1. p.

A felfedezések kora. [Az Új Írás novella pályázatáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. június 13. 7. p.

Utcai patvarkodás. [A Magyar Nemzetben folyó utcanév-változtatásról szóló vitáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. július 11. 11. p.

Szaglás, szerelem, halál. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 15. 7. p.

Lelkünk és a pszichológia. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. szeptember, 19. 7. p.

Kerekded hegyezett versike. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. november 7. 11. p.

Kenyér és lélek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. december, 19. 11. p.

Hideg napok. (1. részlet.) Kortárs, 1964/4. 509-530. p.

Hideg napok. (2. részlet.) Kortárs, 1964/5. 680-701. p.

Hideg napok. (3. részlet.) Kortárs, 1964/6. 845-867. p.

Búcsú nélkül. (1. részlet.) Magyar Nemzet, 1964. szeptember 20. 12. p.

Búcsú nélkül. (2. részlet.) Magyar Nemzet, 1964. október 10. 7. p.

Búcsú nélkül. (3. részlet.) Magyar Nemzet, 1964. október 11. 12. p.

Két szál rózsa. Novella. In.: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma. (Szerk.: Boldizsár Iván.) Budapest. 1964. Magyarok Világszövetsége, 252-256. p.

Pogány istenek szerint. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. január 2. 6. p.

A néző indulatai. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. január 9. 11. p.

Feltételes házasságkötés. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. január 23. 10. p.

Gazdátlan holtak. Regényrészlet. Élet és Irodalom, 1965. február 20. 10-11. p.

A ragadozók védelmében. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. március 27. 12. p.

Szentendrétől – Szigetközig. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. július 3. 1-2. p.

Este a Wartburg mellett. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. július 17. 3. p.

Napkelet felfedezése. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. augusztus 21. 2. p.

Háromszoros ajándék. Jegyzetek a magyar Mahábharata fölött. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. szeptember 4. 7. p.

Századunk szép eszközei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. október 2. 1-2. p.

Művészet szeptemberi számáról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. október 9. 7. p.

Sárika, kis szentem. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. október 23. 10. p.

Egy magyar fiú, aki megmutatta. [Vizinczey Istvánról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. november 13. 11. p.

Viszonyaink és a fáradtság. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. november 27. 11. p.

Népek rémálmai. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. december 4. 7. p.

Távoli magyarok könyvei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. december 11. 1-2. p.

Asztali találkozások. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. június 5. 3. p.

Gyermekrajzok. Publicisztika. Népszabadság, 1965. január 10. 9. p.

Kenyerünk s a világ kenyere. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. július 10. 4. p.

Gondolkodásunk és a negyedik dimenzió. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. július 31. p.

Szerdahelyi Ervin: Látogatás - Cseres Tibornál. Riport. Népszava, 1965. május 30. 7. p.

L. I.: Ki a felelős? Cseres Tibor - a fasizmus bűntetteinek írói számonkéréséről. Interjú. Új Élet, 1965. január 1. 5. p.

Igazolatlanul jelen. Regényrészlet. Kortárs, 1966/8. 1209-1212. p.

Berda József emlékezete (1902-1966.). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. július 9. 3. p.

Száz könyv a magyar történelemről. [Markovits Györgyi - Tóbiás Áron: A cenzúra árnyékában. 1966. Magvető Kiadó, 796 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1966. április 9. 4. p.

Igazmondás. [Ratkó József: Félelem nélkül. Budapest. 1966. Magvető Kiadó, 136 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1966. július 23. 4. p.

Élet és irodalom világa. [Krúdy Gyula: Álmoskönyv. Budapest. 1966. Magvető Kiadó, 601 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1966. december 17. 5. p.

Pályaválasztás. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. július 16. 1-2. p.

"Ragyog egy csillag". [Tamási Áronról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. június 4. 7. p.

Krimi napló. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. április 16. 3. p.

Féja Géza. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. április 2. 3. p.

Nyárvégi emlék. Novella. Pest Megyei Hírlap, 1966. augusztus 28. 9. p.

Alabárdos inkognitóban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. január 15. 11. p.

Megmentett népsors. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. január 22. 4. p.

Elégia a katonákról, akik megfutamodtak. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. január 29. 1. p.

Mulatságos könyv. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. február 4. 4. p.

Műemlékrobbantás. [Győrffy György Anonymus-elemzéséről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. február 5. 10. p.

Pusztai Héroszok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. február 12. 4. p.

Nyílt összecsapás. [Közgazdászok vitájáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. február, 19. 11. p.

Munkamegosztás, avagy a regény hatásköre. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. március 26. 11. p.

Tilalmas szavak. Az anyanyelv alakulásáról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. március 26. 11. p.

Köszöntő. Németh László 65 éves. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. április 23. 6. p.

Hol volt, hol nem volt...Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. május 7. 4. p.

A madárzene nyomában. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. június 4. 12. p

Fekete rózsa. Regényrészlet. Új írás, 1966/5. 65-72. p.

Fekete rózsa. Regényrészlet. Új írás, 1966/7. 35-79. p.

Forrrásaim. A könyvbőség szorongató szociológiája. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. augusztus 6. 5. p.

Lázadó földrész. [Latin-Amerika.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. augusztus 20. 4. p.

Bakuban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. szeptember 17. 1. p.

Dreizer Amerikája. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. szeptember 17. 1. p.

Gyermekeink kora és gyermekkorunk. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. október 15. 3. p.

Hét levél. Novella. Élet és Irodalom, 1966. november, 19. 10-11. p.

Ésszel élni. Tallini beszélgetések. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. november 12. 1-2. p.

Vallomás a könyvtárosoknak. Beszélgetés Bozóky Évával. Könyvtáros, 1966. október. 599-601. p.

Gazdátlan holtak. Regényrészlet. In.: Körkép, 1966. Huszonnégy mai magyar novella. (Szerk.: Rátkai Ferenc és Tóth Gyula.) Budapest. 1966. Magvető Kiadó, 89-108. p.

Fenyő István: Min dolgozik? Cseres Tibor. Népszabadság, 1966. január 1. 7. p.

Huszonöt év a halhatatlanságból. [Móricz Zsigmondról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. szeptember 2. 5. p.

A vadrózsa ága. (Tamási Áronról.). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. május 6. 6. p.

Határkövek és kútfők. [Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története. Budapest. 1966. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 324 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1966. február 4. 9. p.

Bizonytalan század. Regényrészlet. Látóhatár, 1967/9-10. 819-845. p.

Bizonytalan század. Regényrészlet. Látóhatár, 1967/11-12. 1025-1047. p.

Égből hulló cédulák. [A II. világháborúról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. november 18. 1. p.

Csontok. [Bartucz Lajos munkásságáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. január 28. 6. p.

Élet a skanzenben. [A szentendrei skanzenről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. február 25. 5. p.

Cimbalmos a cimbalmával. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. április 22. 11. p.

Hidak a Dunán. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. május 20. 5. p.

Tisza II. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. augusztus 26. 1-2. p.

Bajtársi találkozók. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. szeptember 23. 10. p.

Nemzedékváltás. Publicisztika. Népszava, 1967. augusztus, 19. 8. p.

Egy asszony álmai. Novella. In.: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma. (Szerk.: Boldizsár Iván.) Budapest. 1967. Magyarok Világszövetsége, 280-284. p.

Hét levél. Novella. In.: Körkép, 1967. Budapest. 1967. Magvető Könyvkiadó, 31-44. p.

Búcsú nélkül. Novella. In.: Mai magyar elbeszélők. Antológia. (Szerk.: Véber Károly.) Budapest. 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 212-219. p. (Diákkönyvtár.)

Erki Edit: Az Élet és Irodalom látogatóban Cseres Tibornál. Interjú. Élet és Irodalom, 1967. április 1. 16. p.

Szakadatlan derű. Bartalis János 1893-1967. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. augusztus 10. 2. p.

Táltosok és szerzetesek. [Fehér Mátyás Jenő: Képek a magyar sámáninkvizíciók történetéből. Warren, C. 1976. Fáklya, 67 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1968. december 14. 7. p.

Tersánszky napjai. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. szeptember 14. 7. p.

Honismeret és szerelem. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. július 27. 5. p.

Megtudni a valóságot. Publicisztika. In.: Szemmértékkel. Riportok, szociográfiák. (Szerk.: Szabó József.) Budapest. 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 464 p. = Élet és Irodalom, 1968. január 20. 6. p.

Egy szavalásra emlékezve. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. március 16. 3. p.

Háború után - betiltás előtt. Regényrészlet. Táj, 1968/5. 402-407. p.

Szerzői zsűriben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. június 22. 8. p.

Telkek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. augusztus 31. 3. p.

Pálinkás szép napok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. október, 19. 6. p.

Leánykérők. Novella. Népszava, 1968. július 21. 8-9. p.

Dávid és Dezső. Novella. Népszava, 1968. augusztus 25. 9. p.

Rossz ember. Publicisztika. Népszava, 1968. november 23. 4. p.

Virágnyelven. Publicisztika. Népszava, 1968. november 9. 4. p.

Találkozások a Kremlben. Publicisztika. Népszava, 1968. április 13. 2-3. p.

Medve-ünnep. [A mansikról.] Publicisztika. Népszava, 1968. május 4. 4. p.

Régi dicsőségünk. [László Gyula és mások műveiről.] Publicisztika. Népszava, 1968. február 3. 4. p. 382.

Megbízólevél. Novella. Népszava, február 24. 11. p.

Alig-múzeum. [A Néprajzi Múzeumról.]. Publicisztika. Népszava, 1968. március 2. 5. p.

Könyvheti találkozások. Publicisztika. Népszava, 1968. június 8. 6. p.

Statisztikai alanyok. Publicisztika. Népszava, 1968. május 25. 4. p.

I. L.: Bizonytalan század. Interjú Cseres Tiborral új regényéről. Magyar Hírlap, 1968. június 30. 11. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. augusztus 31. 12-13. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. szeptember 7. 12-13. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. szeptember 14. 12-13. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. szeptember 21. 12-13. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. szeptember 28. 12-13. p.

Szakember etika. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. október 12. 5. p.

Erki Edit: Interjú Cseres Tiborral. In.: Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Antológia. (Szerk.: Erki Edit.) Budapest. 1968. Gondolat Kiadó, 238-245. p.

Évkönyv-emlékezés. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. január 11. 3. p.

Kodolányi Jánosra emlékezve. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. március 15. 4-5. p.

Mágikus realizmus. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. augusztus 16. 2. p.

Búcsú Tersánszky Józsi Jenőtől. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. június 14. 3. p.

Komám-uram, hol a kódex?. (Fehér Mátyás Jenő: Létezik-e az ún. Kassai Kódex?.). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. március 1. 6. p.

Dunakanyar. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. október 18. 3. p.

Gyermek a háborúban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. február 1. 1-2. p.

A régi vajdasági irodalom. [Bari Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története, 1918-tól, 1945-ig. Újvidék, 1968. Forum, 286 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1969. november 1. 4. p.

Szalamender. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. február 22. 6. p.

Családtervezés. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. szeptember 20. 5. p.

Nem félünk a repüléstől. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. augusztus 23. 5. p.

Könyvtemető. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. április 26. 2. p.

Illedelmesen az olvasó népért. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. június 7. 1-2. p.

A kézírás jövője. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. május 17. 4. p.

Találkozás a háborúval. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. augusztus 30. 3. p.

Az elfelejtett zászlóalj. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. december 13. 1-2. p.

Nosztalgia a forrás után. [A kecskeméti Forrás folyóiratról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. december 27. 4. p.

Ankét fiatal íróktól. [Cseres Tibor válasza az Új Írás szerkesztőségének körkérdéseire.] Új írás, 1969/7. 53-54. p.

Idegen ágyban. Novella. 236. p. In.: Égi és földi szerelem. Változatok egy dallamra. Antológia. (Szerk.: Illés Endre.) Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 478 p.

Az Élet és Irodalom látogatóban Molnár Zoltánnál. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. november 28. 16. p.

Az Élet és Irodalom látogatóban Szeberényi Lehelnél. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. augusztus 29. 16. p.

Két kor küszöbén. [Tabéry Géza: Két kor küszöbén. Bukarest, 1970. Kriterion, 410 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1970. november 21. 10. p.

Egy mítosz alapjai. Publicisztika. Új írás, 1970/6. 11-13. p.

A szűntelen tudásvágyról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. április 25. 4. p.

Mikes – otthon. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. július 18. 12. p.

Történelem első személyben. [Sz. M. Styemenko visszaemlékezéseiről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. január 10. 11. p.

Színlelt kalendárium. [Az Utunk, 1969. Évkönyvéről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. január 17. 10. p.

Öregkori sajátosságok. Novella. Élet és Irodalom, 1970. február 14. 15. p.

Fekete - fehér igen – nem. Publicisztika. Élet és Irodalom, március 14. 7. p.

Múltunk és jövőnk képei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. május 9. 11. p.

Mellvédek és búvárok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. június 6. 3. p.

Az idei aratás. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. június 11. 3. p.

Betyárélet. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. június 20. 3. p.

Hol a kódex?. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. augusztus 22. 5. p.

"Szabadíts meg a gonosztól". Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. szeptember 12. 7. p.

Érvényes költészet. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. október 3. 11. p.

Telkecskék, házacskák. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. november 7. 5. p.

A jubileumok értelme. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. december, 19. 16. p.

Mi maradt a keltákból. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. december 26. 10. p.

Útmegszakítás. Népszava, 1970. április 4. 20. p.

Nyári gyakorlatok. Novella. Népszava, 1970. június 28. 6. p.

A háború legnehezebb órája. Publicisztika. Magyar Hírlap, 1970. április 26. 10. p.

Habozás. (Egy falusi borbély feljegyzéseiből.). Novella. Népszava, 1970. április 4. 16. p.

Diszkrét pisszentés. Novella. Veszprémi Napló, 1970. január 18. 6. p.

Diszkrét pisszentés. Novella. Kelet Magyarország, 1970. január 1. 8. p.

Jeges világ. Novella. Ifjú Kommunista, 1970/2. 60-61. p.

Barbár változatok. Dráma. (1. rész.) Jelenkor, 1970/7-8. 665-681. p.

Barbár változatok. Dráma. (2. rész.) Jelenkor, 1970/9. 793-812. p.

Siratóének. In.: Föld, csillag. Mai magyarországi novellák. (Szerk.: Kántor Lajos.) 2. kötet. Bukarest, 1970. Albatrosz, 43-62 p.

Fergeteg. Novella. In.: Fergeteg. Novellák. Budapest. 1970. Megvető Kiadó, 81-90. p.

Az idei aratás. Publicisztika. 90. p. In.: Írószemmel. Irodalmi-szociográfiai riportok. Budapest. 1970. Kossuth Kiadó, 1971 p.

Egy asszony álma. Novella. In.: Érdekes Kalendárium Budapest. 1970. Kossuth Kiadó, 132-136. p.

Mellvédek és búvárok Szegeden. Publicisztika. In.: Mégis az ember az úr. Tisza-völgyi árvíz, 1970. Budapest. 1970. Táncsics Kiadó, 231-233. p.

A "rettenetes" Rettegi. [Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok. Bukarest. 1970. Kriterion, 559 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. december 4. 10. p.

Bertha Bulcsú: Interjú Cseres Tiborral. Jelenkor, 1971/10. 867-874. p.

Lelkes cáfolat. [Varga Domokos: Erdőkerülőben Budapest. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 244 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. január 23. 10. p.

Lehet-e Habsburg lány humanista? [Magyar humanisták levelei. XV-XVI. század. (Szerk.: V. Kovács Sándor.) Budapest. 1971. Gondolat Kiadó, 711 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. szeptember 4. 11. p.

Az Utunk évei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971.október 2.2.p.

Éneklő könyv. [Ortutay Gyula: A nagy hegyi tolvaj. Magyar népballadák. (Szerk.: Kriza Ildikó.) Budapest. 1971. Helikon-Európa, 309 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. június 19. 10. p.

G. G. [Nyolcvan éve született Gaál Gábor.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. március 6. 3. p.

Búcsú Jankovich Ferenctől. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. március 13. 2. p.

Évkönyv Kolozsvárról (Az Utunkról). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. január 23. 6. p.

Ráják és harácsok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. február 20. 11. p.

Léggyökerek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. március 27. 5. p.

Sarkadiról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. április 10. 15. p.

Látogatóban a hegyen. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. április 24. 8. p.

Nagy kiruccanás. Novella. Élet és Irodalom, 1971. május 15. 14. p.

Jeles napok Békésben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. május 29. 10. p.

Mit aratunk. [Munkaerő-probléma a mezőgazdaságban.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. július 3. 4. p.

Szerelem tűzben, vízben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. július 17. 14. p.

A világ közepe. [Tápé története és néprajza. (Szerk.:
Juhász Antal.) Tápé. 1971. Tápé Község Tanácsa, 911 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. augusztus 14. 7. p.

Meggymag. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. október 30. 4. p.

Meggy-dzsem. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. november 20. 2. p.

Karátoltunk. Novella. Népszava, 1971. február 27. 8. p.

Emese álma. Novella. Népszabadság, 1971. február 21. 6. p.

Zöld Péter levele a pápához. Publicisztika. Kortárs 1971/12. 1887-1894. p.

Fergeteg. Tarka idő. Novella. In.: Szép Szó. 1970. Antológia. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1971. Táncsics Kiadó, 164-174. p

A háború dátumai (Előtanulmányok). In.: Sátrak melege. Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1971. Zrínyi Kiadó, 25-45. p.

Öregkori sajátosságok. Novella. In.: Körkép 71. Huszonöt mai elbeszélés. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1971. Magvető Kiadó, 39-48. p.

Csaták után. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. december 30. 6. p.

Erkölcsi multaságok. [Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse. Budapest. 1972. Corvina Kiadó, 188 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1972. szeptember 30. 10. p.

Tamási Áron arcai. [Az író születésének 75. évfordulójára.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. szeptember 16. 15. p.

Kamondy László. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. október 28. 2. p.

Éjfél és napfél. [Képes Géza: Napfél és Éjfél. Finnugor rokonaink népköltészete. Budapest. 1972. Helikon-Európa, 517 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1972. október 28. 11. p.

Kórképek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. január 1. 14. p.

Gyorsan, tehát jobban. [Dezső Zsigmondné: Gyorsolvasás. Budapest. 1972. Kohó- és Gépipari Minisztérium, 200 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1972. január 15. 10. p.

Az első sikeres száz év. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. január 22. 7. p.

A sebesség veszélyei. [A gyorsolvasásról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. február 12. 2. p.

Csodák és mérgek. [A környezetszennyezés ellen.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. március 4. 15. p.

Magyar zsoltárok. [Régi Magyar Költők Tára 6. kötetéről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. április 8. 4. p.

Térképek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. június 3. 11. p.

A hadvezér. [Nemeskürthy István Dózsa Györgyről szóló művéről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. június 24. 5. p.

Életregények száz sorban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. július 1. 4. p.

Különféle erőszakok. Novella. Élet és Irodalom, 1972. augusztus, 19. 14. p.

Kettős parabola. Publicisztika. Élet és Irodalom, szeptember 9. 15. p.

Vásári történet. Novella. Népszava, 1972. december 24. 18. p.

Bűnbocsánatban utazom. Novella. Élet és Irodalom, 1972. február 5. 7. p.

Petőfi a vízaknai csatában. Publicisztika. Utunk, 1972/2. 5. p.

Elveszett holtak temetése. [Nemeskürthy István: Requiem egy hadseregért Budapest. 1972. Magvető Kiadó, 239 p.] Ismertető. Táj, 1972/10. 64-67. p.

Magyar fa. Juglans regia. Novella. Kortárs, 1972/2. 195-202. p.

Álomképek. [Orbán Balázs kötetéhez készült fotográfiák sorsa.] Publicisztika. Népszabadság, 1972. április 20. 17. p.

Közös dolgaink. Háború és béke. [A Novij Mir és a Kortárs ankétja.] Kortárs, 1972/6. 953-955. p.

Karátolunk. Novella. In.: Szép Szó, 1972. Antológia. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1972. Táncsics Kiadó, 19. p.

Képek a kassai Kódexről. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. november 24. 15. p.

Naplót írni. [Franczics Károly: Kis kamorámban gyertyát gyújték Emlékiratok. (Szerk.: Vörös Károly.) Budapest. 1973. Magvető Kiadó, 495 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1973. június 16. 15. p.

Találkozásaink. [Darvas Józsefről.] Élet és Irodalom, 1973. december 8. 3. p.

Kós Károly kilencven éve. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. december 15. 2. p.

Honvágy. [Lénárd Sándor: Völgy a világ végén és más történetek. (Szerk.: Szerb Antalné.) Budapest. 1973. Magvető Kiadó, 639 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1973. június 30. 10. p.

Fák, eszközök, kalapok. A székely népművészetről. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. április 28. 12. p.

Elszakadások, visszatérések. A bukovinaiakról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. szeptember 1. 10. p.

Makámától a gajdig. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. szeptember 29. 10. p.

Az áruló nyomában-port mortem. Műhelytanulmány és emlékezés. Kortárs, 1973/5. 716-720. p.

A katona becsülete és becsvágya. [Illy Gusztávról.] Kortárs, 1973/7. 1197-1198. p.

Bezdáni ember. Novella. Kortárs, 1973/11. 1742-1749. p.

Téli napló. Regényrészlet. Magyar Hírlap, 1973. december 24. 20. p.

Vásári történet. Novella. Látóhatár, 1973/2. 11-16. p.

Ötszáz éves a magyar könyv. Az Új Írás, 1973. évi melléklete. Új Írás, 1973/12. 127-128. p.

Az ügyész vallomása. Publicisztika. In.: Szép Szó, 1973. Antológia. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1973. Táncsics Kiadó, 31. p.

Magyar zsoltárok. Novella. In.: Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma. (Szerk.: Boldizsár Iván.) Budapest. 1973. 299-300. p.

Bartha Bulcsú: Cseres Tibor. Interjú. In: Írók műhelyében. Budapest. 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 5-26. p.

Szociográfusok Kecskeméten. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. november 2. 7. p.

Pintér József irodalomtörténész bibliofil. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. január 26. 2. p.

Régi iparkodások. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. március 2. 10. p.

Kirándulás. [Iskolásokról.] Élet és Irodalom, l974. július 27. 4. p.

A dömösi példa. Köz- és magánérdek a Dunakanyarban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. augusztus 24. 3. p.

Kerti beszélgetések. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. október 26. 9. p.

Fodrásznál. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. november 9. 15. p.

Csillag - jóslat. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. november 24. 15. p.

Para-pszichológia. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. december 28. 13. p.

Jelek és sárkányok. Publicisztika. Új írás, 1974/9. 89-91. p.

Repülők körvédelemben. Regényrészlet. Népszabadság - Vasárnapi melléklet, 1974. január 27. 6. p.

"Csakhogy nem vagyunk ám itt". Novella. Népszabadság, 1974. május 1. 14. p.

Bombászélmény. [Major István: Honvédélményeim 1848-49-ből. (Szerk.: Szőcs Sebestyén.) Budapest. 1973. Magvető kiadó, 147 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1974. február 2. 11. p.

Változó szokásaink. [Dömötör Tekla: A népszokások költészete. Budapest. 1974. Akadémiai Kiadó, 260 p.). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. október 5. 10. p.

Csoportkép, Ásás. Novella. In.: Szép Szó, 1974. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1974. Táncsics Kiadó, 203. p.

Bányai Gábor: A történelemtől máig. Interjú. Népszabadság, 1974. november 7. 11. p.

Simon István: Írószobám. Beszélgetés Cseres Tiborral. Kortárs, 1975/10. 1639-1651. p.

Nem évülő párbeszéd. [Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok. 1929-1972. (Szerk.: Sándor László Budapest.) 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 612 p.]  Ismertető. Élet és Irodalom, 1975. január 4. 11. p.

Kézirat gyanánt. Anonymus gestája. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. október 23. 3. p.

Ellipszis. [Szabó Gyula: Gólya száll a csűrre. Novellák, emlékezések, vallomások. Bukarest, 1974. Kriterion, 277 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1975. december 20. 5. p.

Kacsó Sándor 75 éves. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. február 21. 4. p.

Az utóvéd utóvédje. [Bárczy János emlékiratáról.] Élet és Irodalom, 1975. január 18. 3. p.

Medence a téren. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. február 15. 8. p.

Solohovval Solohov nélkül. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. június 14. 1. 4. p.

A fejlődés "vonalán". [Jánossy Ferenc művéről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. augusztus 23. 10. p.

A világbéke első napja. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. augusztus 30. 3. p.

Nádor Tamás: 10 kérdés Cseres Tiborhoz. Magyar Ifjúság, 1975. augusztus 29. 25-26. p.

Déli beszélgetés. Publicisztika. Népszabadság, 1975. április 4. 24. p.

A költő jogán. Publicisztika. Népszabadság, 1975. május 1. 14. p.

Elveszett és megőrzött képek. Új írás, 1975/2. 119-128. p.

Szülőföldem? A jelen. Publicisztika. Új Tükör, 1975. november 4. 8-9. p.

Ötven kiló húsfölösleg. Publicisztika. Népszava, 1975. április, 19. 6. p.

Írj naplót - holtodig élsz. Publicisztika. In.: Jelenlét. Versek, elbeszélések. Antológia. (Szerk. bi.: Benjamin László, Dobozy Imre, Fekete Gyula, Vészi Endre.) Budapest. 1975. Szépirodalmi Kiadó, 36. p.

Megcsalt özvegyek. Novella. In.: Honfoglalók között. Szabad hazában. Antológia harminc év magyar irodalmából. (Szerk.: Rádics József.) Budapest. 1975. Táncsics Kiadó, 621. p.

Világító pont. Novella. In.: Békési novella. Antológia. (Szerk.: Filadelfi Mihály.) Békéscsaba, 1975. Városi tanács, 63. p.

Egy asszony álmai. Novella. In.: A Nők Lapja Évkönyve, 1975. (Szerk.: Németi Irén.) Budapest. 1975. Nők Lapja, 66-70. p.

Példa. Vers. (Kelet Népe, 1939.) In.: "Amíg szivünk dobog…" Válogatás a szocialista irodalomból. 1932-1944. Antológia. (Szerk.: Benjamín László, Illés László, Markovits Györgyi.) Budapest. 1975. Magvető Kiadó, 227 p.

Át a jégen. Novella. In.: Szép Szó, 1975. (Szerk.: Gerő János, Csanády János, Kiss Dénes, Tamás Menyhért.) Budapest. 1975. Táncsics Kiadó, 15. p.

E. Fehér Pál: Harmincegy évvel a béke első napjai után. Beszélgetés Cseres Tiborral. Népszabadság, 1976. november 7. 15. p.

Mi, uraliak. [A IV. Nemzetközi Finnugor Kongresszus nyomán.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. március 20. 3. p.

Négy út. Regényrészlet. Élet és Irodalom, 1976. április 3. 14. p.

Asszony-élet a Mezőségen. [Győri Klára emlékirata nyomán.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. május 8. 11. p.

Csángók a brassói lapokban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. június 5. 4. p.

Bánhalmi János: Írók a Dunakanyarban [Cseres Tibor, Móricz Györgyi, Fábián Zoltán, Szakonyi Károly és Szeberényi Lehel.] Fotóriport. Új Tükör, 1976. augusztus 24. 36-37. p.

Tudásszomj anyanyelven. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. október 16. 1. p.

Őstörténeti vita- levél- forráskiadvány. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. december 4. 7. p.

Parancs szerint. Regényrészlet. Élet és Irodalom, 1976. december 25. 11. p.

Parázna szobrok. (1. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1976/7. 1010-1035. p.

Parázna szobrok. (2. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1976/8. 1239-1276. p.

Parázna szobrok. (3. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1976/9. 1341-1372. p.

Parázna szobrok. (4. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1976/10. 1510-1540. p.

A bátorság fonákja. [Részlet a Parázna szobrok c. regényből.] Népszabadság, 1976. január 25. 8. p.

Hadbiztos a Pripjet mocsarakban. Regényrészlet. Népszabadság, 1976. június 26. 6-7. p.

Hadifogoly köznapok. Regényrészlet. Népszabadság, 1976. december 25. 18-19. p.

A költő joga. [Thormayról, a Parázna szobrok c. mű egyik főszereplőjéről.] Népszabadság, 1976. május 1. 14. p.

Páncélosok. Regényrészlet. Népszava, 1976. december 24. 4. p.

Katonák beszélnek. Regényrészlet. Jelenkor, 1976/7-8. 599-613. p.

Az áruló nyomában. Publicisztika. Rakéta, 1976. február 24. 11-13. p.

Regény Szibériáról. [Georgíj Markovról.] Publicisztika. Szovjet Irodalom, 1976/2. 12-14. p.

A Kárpátok előtt, 44-ben. Regényrészlet. Látóhatár, 1976/9. 71-81. p.

Kárpátok előtt, 44-ben. Regényrészlet. Magyar Nemzet, 1976. július 17. 4. p

Bogomolov, Vlagyimír: Negyvennégy augusztusában. Publicisztika. Szovjet Irodalom, 1976/9. 182-183. p.

Nyári gyakorlatok. Novella. In.: Ifjúság, ifjúság!... Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1976. Kossuth Kiadó, l50-160. p.

Gergő bácsira várva. Novella. In.: Visegrádtól Szentendréig. Lírai utikalauz. Antológia. (Szerk. biz. vez.: Fábián Zoltán.). 1976. 21-24 p.

A nyelv aranybányája. [Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. A-C. Bukarest, 1975. Kriterion, 1225 p.] Irodalomtörténet, 1977/1. 191-200. p.

Hűség és magatartás. [Kós Károlyról.] Publicisztika. Utunk, 1977. 35. sz. 2. p.

Élő kapcsolatok. Válasz körkérdésre. Szovjet Irodalom, 1977/11. 140. p.

Zárszó. In.: "Futóhomok". Szociográfiai tanácskozás Erdei Ferencről. Forrás, 1977/2. 85. p.

Mire való a történelmi publicisztika? Jelenkor, 1977/6. 526-528. p. = Látóhatár, 1977/7. 148-153. p.

Teljesség és kísérlet. Irodalmunk a 70-es években. Cseres Tiborral beszélget Berkes Erzsébet. Új Tükör, 1977/24. 10. p.

Népélet a bukaresti Művelődésben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1977. február, 19. 6. p.

Borisz Polevoj és Cseres Tibor párbeszéde. Számot vetni a történelmi idő törvényeivel. Lejegyezte: Földeák János. Szovjet Irodalom, 1977/4. 165-169. p.

Tenni a lehetetlent. Publicisztika. Kritika, 1977/11. 1820-1821. p.

Szavaink nagyfejedelemsége. [Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Bukarest, 1977. 174 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1977. december 17. 3. p.

Franz Kafkáról. Publicisztika. Új Tükör, 1977/9. 14-16. p.

Kincses középkor. [Zolnay László: Kincses Magyarország. Budapest. 1977. Magvető Könyvkiadó, 551 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1977. május 28. 6. p.

Szép régi tudománytörténet. [Zsigmond Gábor: Az ősi társadalom magyar kutatói. Budapest. 1977. Gondolat Kiadó, 420 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1977. július 2. 11. p.

Válasz egy bukaresti körkérdésre. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1977. március, 19. 5. p.

Asszonyok üzennek. (1. rész.) Regényrészlet. Jelenkor, 1977/1. 31-40. p.

Asszonyok üzennek. (2. rész.) Regényrészlet. Jelenkor, 1977/2. 127-138. p.

Darázs füvek. Vers. In.: Verses országjárás. (Szerk.: Kormos István, Fodor András.) Budapest. 1977. Kozmosz Könyvek, 103. p.

A Kárpátok előtt, 1944-ben. Regényrészlet. In.: Sarkcsillag. Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1977. Zrínyi Kiadó, 51. p.

Elveszített és megőrzött képek. Publicisztika. Könyvvilág, 1978/9. 7. p.

Kései emlékirat. [Garzó Imre 1848-49-es írásáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1978. december 23. 2. p.

Az emlékirat hőse. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1978. május 13. 1. p.

Mi és mások. [Messzi népek magyar kutatói. Az egyetemes néprajz előfutárai és művelői. 1-2. (Szerk.: Bodrogi Tibor.) Budapest. 1978. Gondolat Kiadó, 411 p. (A magyar néprajz klasszikusai.).] Ismertető. Élet és Irodalom, 1978. július 15. 11. p.

Rózsafa-adósság. Nagy Lászlóról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1978. február 4. 5. p.

Az író csodája. [Mai magyar írók válaszai a szerkesztőség körkérdésére Lev Tolsztojról. Cseres Tibor válasza a 76-77. oldalakon.] Szovjet Irodalom, 1978/9. 75-92. p.

Emlékszavak, Jankay Tiborhoz. Publicisztika. Új Auróra, 1978/3. 80-81. p.

Ebéd az Ullmann házban. (1. rész.) Regényrészlet. Új Tükör, 1978. április 23. 14-15. p.

Ebéd az Ullmann házban. (2. rész.) Regényrészlet. Új Tükör, 1978. április 30. 14-15. p.

Csoportkép. Regényrészlet. In.: Körkép 78. Antológia. (Szerk.: Sík Csaba.) Budapest. 1978. Magvető Kiadó, 183-255. p.

(Korompay) : Látogatóban Cseres Tibornál. Ország-Világ, 1978. szeptember 6. 24. p.

Írók születő alkotásai. [Cseres Tibor, Illés Endre, Raffai Sarolta és Sánta Ferenc nyilatkozata.] Magyar Hírlap, 1979. január 31. 6. p.

A támogatás kérdéseiről. Beszélgetés. A résztvevők között: Cseres Tibor. Kritika, 1979/2. 3-6. p.

Miért választottam?. Publicisztika. Új Tükör, 1979/30. 14-15. p.

A lehetőség. [Emlékezés Kossuth Lajosra.] Publicisztika. Népszabadság, 1979. november 11. 12. p.

Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: Cseres Tibor. Háborús téma és írói felelősség. Kortárs, 1979/5. 803-813. p

Levelek Turinból. (1. rész.) Jóslatok. Regényrészlet. Kortárs, 1979/5. 728-737. p.

Levelek Turinból. (2. rész.) Érlelő esztendők. Regényrészlet. Kortárs, 1979/6. 904-920. p.

Levelek Turinból. (3. rész.) Tudósítások. Regényrészlet. Kortárs, 1979/7. 1115-1130. p.

Levelek Turinból. (4. rész.) Három év a "barát klastromban". Regényrészlet. Kortárs, 1979/8. 1283-1296. p.

Levelek Turinból. (5. rész.) Frigyek. Regényrészlet. Kortárs, 1979/9. 1383-1394. p.

Levelek Turinból. (6. rész.) Pesti Hírlap. Regényrészlet. Kortárs, 1979/10. 1610-1619. p.

Levelek Turinból. (7. rész.) Pesti Hírlap. Regényrészlet. Kortárs, 1979/11. 1693-1703. p.

Schwechat. Novella. In.: Fáklyák a magasban. Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1979. Zrinyi Kiadó, 23. p.

Álom zargatás. Novella. In.: Hétköznapok. Antológia. (Szerk.: Gerő János.) Budapest. 1979. Táncsics Kiadó, 12. p.

Megbízólevél. Novella. In.: Százegy elbeszélés l-III. (Szerk.: Domokos Mátyás Budapest.), 1979. Magvető-Szépirodalmi Kiadó, 312. p.

Reményi József Tamás: Móricz emberképe. Összeállítás, benne Cseres Tibor nyilatkozata. Kritika, 1979/6. 3-5. p.

Akáclevél. Novella. In.: Ember születik. Novellák. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1979. Kossuth Kiadó, 414. p.

E. Fehér Pál: A valóság és az illúziók. Interjú. Népszabadság, 1979. április 30. 13. p.

Levelek Turinból. (8. rész.) Egyletek, társaságok és választások. Regényrészlet. Kortárs, 1980/1. 63-73. p.

Levelek Turinból. (9. rész.) Ősztől-tavaszig. Regényrészlet. Kortárs, 1980/2. 176-184. p.

Levelek Turinból. (10. rész.) Ősztől tavaszig. Regényrészlet. Kortárs, 1980/3. 351-359. p.

Levelek Turinból. (11. rész.) Az a március. Regényrészlet. Kortárs, 1980/4. 521-532. p.

Levelek Turinból. (12. rész.) Tavasztól-őszig. Regényrészlet. Kortárs, 1980/5. 676-689. p.

Levelek Turinból. (13. rész.) Schwechat. Regényrészlet. Kortárs, 1980/6. 909-920. p.

Vinkó József: A nemzeten átgördülő história. Interjú. Magyar Hírlap, 1980. december 25. 15. p.

Magunkról-magunknak. A XIII. Budapesti Játékfilmszemléről. Publicisztika. Filmkultúra 1981/2. 5-8. p.

A háború dátumai. Novella. In.: Inter arma. Válogatás másfél évtized legjobb katonaelbeszéléseiből és verseiből. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1981. Zrínyi Kiadó, 115. p.

Ünnepi beszéd a könyvhét budapesti megnyitóján. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1981. május 30. 5. p.

Át a jégen. Novella. In.: Százhetvenöt huszár. Válogatás a magyar irodalom legjobb katonaelbeszéléseiből. (1848-1945). (Szerk.: Tabák András.) Budapest. 1981. Zrínyi Kiadó, 462. p.

Jaj, de magas ég. Novella. In.: Antológia a felszabadulás utáni magyar irodalomból az általános iskola 5-8. osztályai számára. (Szerk.: Tóth Emőke.) Budapest. 1981. Tankönyvkiadó, 256. p.

Budai Rózsa: Cseres Tibor regényei, szándékai. Interjú. Vas Népe, 1981. június 10. 5. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Interjú. Magyar Nemzet, 1981. május 31. 11. p.

Cseterás Andrea: Felelősség a mű és az olvasó iránt. Beszélgetés Cseres Tiborral. Esti Hírlap, 1981. július 12. p.

Dérczy Péter: Regényelméleti megfontolások nélkül kezdtem munkához. Interjú. Új Tükör, 1982/17. 10. p.

Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. [A Magyar Rádió Társalgó c. műsorában elhangzott beszélgetések, többek között Cseres Tiborral a mai magyar irodalomról.] Interjúk. Budapest. 1982. Magvető Kiadó, 550 p.

Hiszünk az értelmes jövőben. [Olesz Hancsar beszélgetése Cseres Tiborral.] Lejegyezte: Földeák Iván. Szovjet Irodalom, 1982/5. 159-164. p.

Nyári gyakorlatok. Novella. In.: Nomád katona. (Szerk.: Győri László.) Budapest. 1982. Móra Kiadó, 172-181. p. (Kozmosz Könyvek.)

Kafka novelláját bemutatja: Cseres Tibor. [Franz Kafka: Jelentés egy Akadémiának.] In.: A kísértethajó utolsó útja. Budapest. 1982. (Szerk.: Tóbiás Áron.) Móra Kiadó. Kozmosz Könyvek, 158-159. p.

Zelei Miklós: Írók folyóiratokról. [Interjú., Fodor Andrással, Garai Gáborral, Hubay Miklóssal, Imre Lászlóval, Kenyeres Zoltánnal és Nagy Gáspárral.] Magyar Hírlap, 1982. december 31. 6. p.

Kompország katonái. [Simonffy András: Kompország katonái. Budapest. 1981 Magvető, 532 p. A regényről beszélget: Béládi Miklós, Cseres Tibor, Juhász Gyula, Erényi Tibor és Simonffy András.] Életünk, 1982/1. 31-41. p.

Justh Zsigmond szerelme. Novella. Magyar Nemzet, 1983. március 12. 12. p.

Justh Zsigmond szerelme. Novella. Látóhatár, 1983/5. 31-47. p.

Magyar fa. Juglans Regia. Novella. In.: Mai magyar elbeszélők. (Szerk.: Béládi Miklós, B. Hajtó Zsófia.) Budapest. 1983. Móra Kiadó, 106-119. p. (Diákkönyvtár)

Gulay István: Hogy jobban megértsük egymást. Beszélgetés Cseres Tiborral. Heves Megyei Népújság, 1983. május 21. 9. p.

Cseres Tibor könyvajándék ajánlata. [Orbán Balázs: Székelyföld leírása.] Új Tükör, 1983. december 25. 2. p.

Cseres Tibor adta át a Művészeti Alap Nagydíját Illés Endrének, dr. Legány Dezsőnek és Raszlet Károlynak. Új Tükör, 1983. január 2. 43. p.

Két szál rózsa. Novella. In.: Asszonyaink arca. Antológia. (Szerk.: Borbély Sándor.) Budapest. 1983. Kossuth Kiadó, 64. p.

Elveszített és megőrzött képek. [A gyergyóremetei évekről, a Viharsarok c. lap alapításáról.] Kistenyésztők Lapja, 1984/2. 31. p.

Foksányi szoros. (1. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/6. 836-859. p.

Foksányi szoros. (2. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/7. 1012-1021. p.

Foksányi szoros (3. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/8. 1246-1276. p.

Foksányi szoros. (4. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/9. 1354-1372. p.

Foksányi szoros. (5. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/10. 1572-1598. p.

Cseres Tibor a MISz képviseletében leleplezi az IGE emléktábláját. Új Tükör, 1984. szeptember 16. 43. p.

Írás, fénykép, In.: G. Fábri Zsuzsa: 40 arc - 40 írás. Fotóalbum. Budapest. 1984. Szépirodalmi Kiadó, 27. p.

Történelem és önismeret. Az íróval beszélget: G. Németh György és Molnár Károly. Honvédségi Szemle, 1984/8. 92. 102. p.

Író és közélet. [Szerdahelyi István beszélget Nemes Nagy Ágnessel, Weöres Sándorral, Török Sándorral, Bereményi Gézával, Fekete Gyulával, Cseres Tiborral, Balázs Józseffel és Garai Gáborral.] Kritika, 1984/9. 3-5. p.

Justh Zsigmond szerelme. Novella. In.: Körkép '84. Huszonnyolc mai magyar elbeszélés. (Szerk.: Kardos György.) Budapest. 1984. Magvető Kiadó, 187. p.

Vízaknai csaták. Egy készülő regény alaprajza. Kortárs, 1985/4. 20-33. p.

Foksányi szoros. Regényrészlet. Látóhatár, 1985/1. 9-35. p.

Pomogáts Béla: Vallomások a történelemről. Beszélgetés a 70 éves Cseres Tiborral. Magyar Hírlap, 1985. április 1. 6. p.

Ahmed kihaja Kőrösön. Novella. Népszabadság, 1985. augusztus 15. 14. p.

Megcsalt özvegyek. Novella. In.: Falusi Magyarország. Antológia. (Szerk.: Rádics József.) Budapest. 1985. Mezőgazdasági Kiadó, 276. p.

Fergeteg - Tarka idő. Novella. In.: Őrzők vigyázzatok. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1985. Zrínyi Kiadó, 155-156. p.

Két Kossuth-irat mellé. Publicisztika. Magyar Hírlap, 1985. 25-26. 32-33. p.

A televízió előtt Cseres Tibor. Szép Szó. Népszava, 1985. április 9. p.

Szentesen nyitottuk meg a 25. Őszi Megyei Könyvheteket. Szövetkezet, 1985. október 30. 3. p.

Lőcsei Gabriella: A Foksányi szoros nyilai. Készült a Magyar Nemzetnek, 1984. okóber, 19-én. Megjelent a Magyar Hírek-ben, 1985. február 2. 21. p.

Bodnár György: A történelem kettős mérlegén. Cseres Tibor hetven éve. Kortárs, 1985/4. 139-145. p.

Eszéki Erzsébet: Story vagy history? Beszélgetés Cseres Tiborral. Magyar Nemzet, 1985. február 23. 11. p.

Nemesi László: Cseres Tiborral Békésen. Békésmegyei Népújság, 1985. június 4. 6. p.

Bertha Bulcsú: "Népe sorsáról írjon... " Beszélgetés Cseres Tiborral. Jelenkor, 1985/7-8. 619-625. p.

Négyszemközt Cseres Tiborral. Békésmegyei Népújság, 1985. június 29. 8. p

Zelei Miklós: Nem hivatásosok - elhivatottak. [A könyvkiadás gondjairól.] Beszélgeté. Magyar Hírlap, 1985. szeptember 26. 6. p.

Hunyady Judit: "A márványt venni kell valahol..." Interjú. Olvasó Nép, 1986/3. 10-16. p.

Károly-Karcsi-Carol. Regényrészlet. Jelenkor, 1986/7-8. 577-602. p.

Látogatás Konstancában. Regényrészlet. Népszabadság, 1986. december 24. 18. p.

Vízaknai csaták. Regényrészlet. Kortárs, 1986/8. 57-87. p.

Tavasztól-őszig. Regényrészlet. Magyar Hírlap, 1986. december 12. 20-21. p.

Szülőföldem? A jelen. Publicisztika. In.: Szülőföldem Magyarország. Emlékezések, karcolatok. (Szerk.: Erki Edit.) Budapest. 1986. Kossuth Kiadó, 62. p.

Ember fia és farkasa. Novella. In.: Számadás. Magyar írók elbeszélései, 1956-ról. Antológia. (Szerk.: Tabák Endre.) Budapest. 1986. Zrínyi Kiadó, 241 p.

Domokos Pál Péter koszorújához. Publicisztika. Életünk, 1986/12. 1121-1123. p.

Levél a hatvanéves Sütő Andrásnak. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1987. június 12. 1. p.

Búcsú Koczogh Ákostól. Publicisztika. Confessio, 1987/1. 73-76. p.

Ferdinánd-kapu. Publicisztika. Budapest, 1987/9. 39. p.

Jegyzetek a moszkvai fórumról. Publicisztika. Szovjet Irodalom, 1987/6. 123-125. p.

Cseres Tibor felszólalása a XI. országos békekonferencián. Publicisztika. Új Tükör, 1987. február 15. 23. p.

Változások az írókörökben. Publicisztika. Képes Újság, 1987/15. 14-15. p.

Mikes a Kárpátokban és Etelközben. Regényrészlet. In.: Újhold Évkönyv, 1987/2. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest. 1987. Magvető Kiadó, 102. p.

Vízaknai csaták. Regényrészlet. In.: Körkép '87. Huszonhét mai magyar elbeszélés. (Szerk.: Hegedős Mária.) Budapest. 1987. Magvető Kiadó, 94. p.

Tenni a lehetetlent. [Nyolcvanöt éve született Illyés Gyula. A körkérdéssel megkeresett írók válasza és művei.] Publicisztika. In.: Dombóvári Kalendárium, 1987-1988. Dombóvár, 1987. 44. p.

Örvös Lajos: "Nem fosztom meg az olvasót az olvasás örömétől". Beszélgetés. Budapest, 1987/9. 38-39. p.

Turi Tibor: Az író azt teheti, hogy ír. Beszélgetés Cseres Tiborral, a MISz elnökével. Magyar Szó, 1987. április 28. 12. p.

Hegyi Gyula: Film és irodalom napjainkban. Debreceni beszélgetések. Magyar Hírlap, 1987. december 17. 10. p.

Vinkó József: Nemzetféltő teendőkben gondolkozzunk. Beszélgetés Cseres Tiborral a MISz elnökével. Nyugati Magyarság, 1987/2. 1. p.

Győrffy Miklós: A népi-urbánus ellentétről. [Beszélgetés többek között Cseres Tiborral is.] In: Győrffy Miklós: Bagoly nappal. Budapest. 1987. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 69-83. p.

Győrffy Miklós: A mai magyar irodalmi életről. [Beszélgetés többek között Cseres Tiborral is.] In: Győrffy Miklós: Bagoly nappal. Budapest. 1987. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 85-102. p.

Sír az út mögöttünk. Publicisztika. Magyar Élet (Ausztrália.), 1988. december 15. 8-9. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Interjú. In: Nádor Tamás: Első olvasásra. Budapest. 1988. Múzsák, 43-45. p.

Irodalom és a "mass-médiák". Publicisztika. Népszabadság, 1988. november, 19. 13. p.

Előszó. In.: A Magyar Irodalom évkönyve. 1988. (Szerk.: Pálinkás György.) Budapest. 1988. Írók Szakszervezete-Széphalom Könyvműhely, 5. p.

Örkény emléktáblájánál. Publicisztika. Új Tükör, 1988/26. 11. p. = Könyvvilág, 1988. június 26. 11. p.

Száraz Györgyre emlékezve. Publicisztika. Kortárs, 1988/3. 74. p.

Áron emlékezete. Publicisztika. In.: Rakéta irodalmi kávéház, 1988. Visszaemlékezések. (Szerk.: Zsámboki Zoltán.) Budapest. 1988. Magvető Kiadó, 223-227. p.

A "hűséges" Józsi Jenő. Publicisztika. Népszabadság, 1988. szeptember 10. 15. p.

Válasz és kommentár. A Kritikai Szakosztály 8 vezetőségi tagjának javaslatához. Publicisztika. Kortárs, 1988/3. 132-136. p.

A Székely Hadosztály dicsősége, kálváriája és anabázisa. Regényrészlet. Életünk, 1988/3. 120-145. p.

Vadevezős. A száz éves Tersánszky Józsi Jenőre emlékezve. Publicisztika. Népszava, 1988. december 24. 17. p.

Sír az út mögöttünk. [Sára Sándor: Sír az út előttem c. alkotásáról.] Publicisztika. Hitel, 1988/1. 18-19. p.

Tünde hazaviszi a koponyát. Regényrészlet. Magyar Nemzet, 1988. február 27. 11. p.

Békecsinálás Párizsban. Regényrészlet. Jelenkor, 1988/5. 389-400. p.

Békecsinálás Párizsban. Regényrészlet. Jelenkor, 1988/7. 79-97. p.

Thuróczi királyfit nemz?. Regényrészlet. Grimasz, 1988/2. 2. p.

Kulcsár Katalin: Gyorsinterjú Cseres Tiborral a Vízaknai csaták c. műve megjelenése alkalmából. Ünnepi Könyvhét, 1988. június 3-8. 4. p.

Eszéki Erzsébet: Az író legyen istenkisértő. Beszélgetés Cseres Tiborral. Rakéta, 1988. november 3. p.

Kölcsönhatások a film és az irodalom kapcsolatában. [Az 1987. december 10-11-én, a Debreceni Irodalmi Napokon elhangzott előadások szerkesztett, rövidített szövegei, többek között Cseres Tiboré is. Összeállította: Simon Zoltán.] Alföld, 1988/3. 44-61. p.

Bálint Ibolya: Titok. Interjú Cseres Tiborral. Népszabadság, 1988. november 26. 6. p.

Szenkovics Péter: Egy megtért bárány vagy száz igaz? Találkozás Cseres Tiborral. Vas Népe, 1988. június 11. 5. p.

Brády Zoltán: "Mindenki megjelent művéért felelős". Interjú. Képes 7, 1988. február 6. 34-37. p.

Porta Orientális-Keleti kapu. Regényrészlet. Népszabadság, 1988. december 24. 18. p.

Érkezés béke-helyőrségbe. Novella. In.: Vallomás a katonáról. Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1988. Zrínyi Kiadó, 90. p.

A 60 éves Domokos Géza köszöntése. Publicisztika. Népszabadság, 1988. május 18. 7. p.

E. Fehér Pál: "Minden jogtiprás bántja érzékenységünket". Beszélgetés. Népszabadság, 1988. október 8. 13. p.

Nevelt lány. Novella. Magyar Napló, 1989. december 15. 8. p.

Történelem és önismeret. In.: Oly sok viszály után a forradalom 33. évfordulóján. (Szerk.: Benke László.) Amsterdam. 1989. Uitgeverij Forum, 412-425. p.

Elek és Krivoj Rog között. Regényrészlet. In.: Újhold Évkönyv, 1989/2. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest. 1989. Magvető Kiadó, 156-172. p.

Zöld Péter levelei a pápához. Novella. In.: Meddig tart még? Magyar írók történelmi elbeszélései. Budapest. 1989. Népszava Kiadó, 107-123. p.

Mezei András: Cseres Tibor nyilatkozata. Interjú. New-Yorki Figyelő, 1989. február 3. 3. p.

Resicabánya színeváltozásai. Regényrészlet. Magyar Nemzet, 1989. április 1. 11. p.

Cseres Tibor elnöki minőségében írta alá. Új Tükör, 1989. április 23. 44. p.

Cseres Tibornak, a MISz elökének beszámolója az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszakról a Kertészeti Egyetemen. 1989. november 25-26. Új Tükör, 1989. december 3. 43. p.

Az erdélyi fiú. Regényrészlet. Hitel, 1989. december 20. 11-16. p.

Válasz és kommentár. A kritikai szakosztály nyolc vezetőségi tagjának javaslatához. Publicisztika. Kortárs, 1989/3. 132-136. p.

Galgóczy Erzsébet ravatalánál. Publicisztika. Hitel, 1989. június 21. 5. p.

Lábadi Károly beszélget Cseres Tiborral, a Magyar Írószövetség elnökével. Magyar Képes Újság, 1989. október 12. 14. p.

Vak század. Novella. In.: Látkép a hegyről. A nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája. Budapest. 1989. Magvető Kiadó, 288-301. p.

Történelmi párbeszéd a Ráday Kollégiumban. 1988: Kettős gyökerek. [Mezei András beszélget többek között Cseres Tiborral.] Confessio, 1989/1. 58-81. p. (Cseres Tibor válasza: 65-66. p.)

Papp Márió: "Két pártot is alapítottunk". Beszélgetés. Világ, 1989. szeptember 21. 38-39. p.

Nevelt lány. Publicisztika. Látóhatár, 1990/3. 10-16. p.

1943. feburár 15. Ami a Parázna szobrokból kimaradt. Publicisztika. Kortárs, 1990/12. 69-82. p.

Okkult beszélgetés. Publicisztika. Népszava, 1990. december 23. 15. p.

Kié március 15? Hitel, 1990/5. 2. p.

Kuvaszok. Novella. Népszava, 1990. november 17. 9. p.

Takács István: A méghidegebb napok. Cseres Tibor új könyvéről. [Vérbosszú Bácskában.] Interjú. Népszava, 1990. december 8. 8-9. p

A bánáti nagy per. Publicisztika. Kortárs, 1990/1. 3-40. p.

"Minden magyar író a szövetség tagja lehet". Publicisztika. Alföld, 1990/2. 96. p.

Tanú a híd alatt. Publicisztika. Családi regényújság, 1990. április 10. 24. p.

Fazekasék. Novella. Világ, 1990. május 17. 41-42. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély. Interjú. Könyvvilág, 1990. május 5. p.

Szerdahelyi Szabolcs: Beszélgetés Cseres Tiborral a MISz elnökével. In: Szerdahelyi Szabolcs: Megjelenések könyve. Budapest. 1990. Idea Tours Kiadó. 101-104. p.

Kolozsvári Papp László: Sós vízben konzerválva. Beszélgetés a 75 éves Cseres Tiborral. Korunk, 1990/5. 560. p.

V. Gy.: Talán a Tündérkert foszlányai maradhatnak. Interjú Cseres Tiborral az Őseink kertje, Erdély c. regényéről. Népszabadság, 1990. június 2. 14. p.

- : Mit hozott a száz nap? [Cseres Tibor is nyilatkozik.] Magyar Nemzet, 1990. augusztus 25. 7. p.

Tanú a híd alatt. Publicisztika. Korunk, 1990/5. 564-572. p.

Vak század. Publicisztika. Látó, 1990/8. 874-881. p.

Szőnyei: Mondták, ne vonakodjak. Interjú. Világ, 1990. május 17. 41-42. p.

Szakolczay Lajos: Aggodalom és gyónás. Interjú. Kortárs, 1990/6. 127-136. p.

Hovanyec László: Magyarok és nem magyarok. Interjú. Népszabadság, 1990. január 27. 9. p.

Cseres Tibor: Aggodalom a romboló kisebbség miatt. [Kornis Mihály beszélget, többek között, Cseres Tiborral.] 168 óra, 1990. május 8. 21. p.

A költő iszonyatairól. [József Attiláról.] Publicisztika. Tekintet, 1991/4. 95-98. p.

Gyilkossági szokások. (1. rész.) Regényrészlet. [A készülő Vérbosszú Bácskában c. mű első fejezete.] Napló (Szabadka), 1991. január 4. 17. p.

Gyilkossági szokások. (2. rész.) Regényrészlet. [A készülő Vérbosszú Bácskában c. mű első fejezete.] Napló (Szabadka), 1991. január 9. 13. p.

Gyilkossági szokások. (3. rész.) Regényrészlet. [A készülő Vérbosszú Bácskában c. mű első fejezete.] Napló (Szabadka), 1991. január 16. 17. p.

Bezdáni emberek. Publicisztika. Kortárs, 1991/2. 50-68. p.

"Szenttamás-Földvár: oda és vissza". Publicisztika. Reform, 1991. február 1. 35. p.

Szivác máig nem mer gyászolni. Publicisztika. Reform, 1991. február 8. 35. p.

Vérbosszú Bácskában. Publicisztika. Magyar Élet, 1991. március 14. 10. p.

Kölcsönös megbékélés. Cseres Tibor gondolatait lejegyezte: N. V. Nemzet és Világ, 1991. március 15. 15. p.

"... dedikálom... ". [Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában.] Könyvvilág, 1991/5. 280. p.

Adorján-Nadrijan - A póruljárt. Publicisztika. Múzsa (A Népújság melléklete.), 1991. november 1. 9-10. 8. p.

Találkozás Cseres Tiborral. [Író-olvasó találkozó a Vérbosszú Bácskában c. mű megjelenése alkalmából.] Hatvani Híradó, 1991. május 31. -június 6. 1. p.

Mátyás István: Vérbosszú Bácskában. Beszélgetés. Magyar Fórum, 1991. április 29. 9. p.

Lukácsy András: Beszélgetés Cseres Tiborral és Sándor Ivánnal. Magyar Hírlap, 1991. június 1. 2. p.

D. Szabó Ede: Negyvenezer halott magyar. Beszélgetés Cseres Tiborral. Új Magyarország, 1991. június 22. 9. p.

Illés Sándor: Kiáltás negyvenezer magyarért. Interjú. Reform, 1991. január 25. 1. 16-17. 25. 48-49. p.

Justh Zsigmond ébresztése. Publicisztika. Tekintet, 1992/4. 113-120. p.

Válságtudatunk eredete. Magyarság az ezredfordulón. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1992. augusztus 10. 5. p.

Utak Veres "kegyelmes" úrral. Publicisztika. Vasárnap (A Szélrózsa melléklete.), 1992/7. = Korunk, 1992/12. 44-48. p.

Hallottuk Brezsnyev kürtölését. Publicisztika. Kortárs, 1992/10. 51-55. p.

Józsi Jenő és a nők. Publicisztika. Vasárnap, 1992. augusztus 9. 8. p.

Orbán Balázs ünnepére. Publicisztika. Hitel, 1992. május 13. 1. p.

Három trauma egy nyáron. Publicisztika. Vasárnap, 1992. május 3. 6. p.

Semmiért egészen? Szabó Lőrincről. Publicisztika. Extra Vasárnap, 1992. március 22. 6. p.

"Az üres héj összeroppan". [A magyarság megmaradásáról.] Reform, 1992. január 23. 3. p.

Tájékozódásom előzményei. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1992. január 22. 10. p.

Történelem a szépprózában. [Gondolatok a nemzettudatról.] Publicisztika. Korunk, 1992. április. 74-76. p.

A "Lex Apponyi" körüljárása. Publicisztika. Európai Utas, 1992/6. 4-6. p.

Móricz Zsigmond emlékezete. Nem halála napját ünnepeljük, hanem a gondolatait. Magyar Nemzet, 1992. szeptember 5. 10-11. p.

Magyar írók a NKVD szorításában. Asztalos csillaga - Szabó Pál, a "kém" és "diverzáns". Publicisztika. Heti Magyarország, 1992/32. 14-15. p.

Haza a magasban. [Elhangzott a Hunyadi Szövetségnek a Nemzeti Színházban április 26-án rendezett jótékonysági gálaműsora előtt.] Holnap, 1992/7-8. 65. p.

Legényke a gáton. Novella. In.: Százszorszép novellák II. (Vál. és szerk.: Berkes Erzsébet.) Budapest. 1992. Móra Kiadó, 131-141. p.

Kamondy László (1928-1972). In.: Kamondy László Emlékkötet. Zalaegerszeg, 1992. 98-100. p.

1943. február 15. Regényrészlet. In.: Körkép '92. Huszonhat mai magyar író kisprózája. Budapest. 1992. Magvető Kiadó, 48-64. p.

Ki-ki bátorsága szerint. [Tokaji Írótábor, 1992.] Publicisztika. Magyar Hírlap, 1992. augusztus 22. 4. p.

Megnyitó, zárszó 13. In.: Korforduló. Kísérlet és változások az autonómiára. 1968-1992. Az 1992. évi Tokaji Írótábor Tanácskozása. Miskolc. 1993. Tokaji Írótábor Egyes., 269. p

Köszöntő, felszólalás: 45. In.: Zimonyi Zoltán: Történelmi lecke. Az, 1991. évi Tokaji Írótábor tanácskozása. A Tokaji Írótábor a sajtóban. 1972-1992. Bibliográfia. Miskolc. 1992. Megyei Önkormányzat, 80-82. p. (A Tokaj Írótábor Évkönyve)

Egy szem-éremgyűjtő túlzásai. Regényrészlet. Hitel, 1993/4. 24. p.

Móricz nyomdokán. Publicisztika. Világszövetség, 1993. szeptember 29. 22. p.

Albert Zsuzsa: Legenda Tersánszky Józsi Jenőről. [Közli Cseres Tibor emlékeit is.] Forrás, 1993/2. 34-47. p.

Parainézis-féle újonc-jelölteknek. In.: Katonaetika. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: Molnár Károly.) Budapest. 1993. Zrínyi Kiadó, 7-18. p.

Móricz Zsigmondról. Publicisztika. Lyukasóra, 1993/12. 3. p.

Élettöredékek Kovács Imrével. Európai Utas, 1993/10. 31-38. p.

Másfél évem Viharsarokban. Publicisztika. Népszabadság, 1993. június 2. 18-19. p.

Óriás bejövetele a Tücsökzenébe. Lyukasóra, 1993/4. 12-13. p.

Borenich Péter: Zsarolás vagy alku? Az írók 1956-al kapcsolatos testületi aláírásai. [Cseres Tibor is nyilatkozott.] Népszabadság, 1993. január 23. 23. p.

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

Titoist atrocities in Vojvodina, 1944-1945. Serbian vendetta in Bácska. [Vérbosszú Bácskában.] Buffalo, NY. 1993. Hunyadi Publishing, 166 p.

bolgár

Студени дни. [Hideg napok.] (Ford.: Katja Kamerova.) Szófia. 1970. Narodna mladezs, 154 p.

cseh

Chladné dny. [Hideg napok.] (Ford.: Anna Rossová.) Prága. 1978. Odeon, 177 p.

francia

Jours glacés. [Hideg napok.] (Ford.: Anne-Marie de Backer, Philippe Haudiquet, Georges Kassai.) Párizs. 1971. Gallimard, 175 p.

horvát

Krvna osveta u Bačkoj. [Vérbosszú Bácskában.]  (Ford.: Ildiko Drasković.) Zágráb. 1993. AGM, 257 p. 

lengyel

Zimne dni. [Hideg napok.] (Ford.: Tadeusz Olszańsk.) Varsó. 1980. Państwowy Instytut Wydawniczy, 136 p. = (Ford.: Tadeusz Olszańsk.) Varsó. 1986. Państwowy Instytut Wydawniczy, 174 p.

német

Der Melonenschütz und andere Erzählungen. Válogatott elbeszélések. (Ford.: Heinrich Weissling.) Lipcse. 1954. Reclam, 113 p.

Kalte Tage. ([Hideg napok.] (Ford.: Ita Szent-Iványi.) Berlin. 1967. Verlag Volk Und Welt, 215 p.

Rebell wider Habsburg. Lebensroman des Lajos Kossuth. [Én, ​Kossuth Lajos.] (Ford.: Csongár Álmos.) Berlin. 1987. Verlag der Nation, 456 p.

román

Zile geroase. [Hideg napok.] (Ford.: Sever Noran, előszó: Ion Aszody.) Bukarest. 1967. Pentru Literatura Universala, 203 p.

szerb

Hladni dani. [Hideg napok.] (Ford.: Sava Babić.) Szabadka – Belgrád. 1966. Minerva, 205 p.

szlovák

Požiar v Hódréte. [Tűz Hódréten.] (Ford.: Ladislav Jánsky.) 1952. Pozsony. Tatran, 207 p.

orosz

Холодние дни. [Hideg napok.] (Ford.: Vjacseszlav I. Szereda, O. Taraszenko.) Moszkva. 1985. Raduga, 414 p.

 

 

 

Szakirodalom

Zappe László: Cseres Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975.

Pomogáts Béla: Cseres Tibor. Jelenkor, 1968/1. 272–278. old.

Bertha Bulcsu: Hetven éves a közszékely. Jelenkor, 1985/1. 359–364. old.

Bodnár György: A történelem kettős mérlegén. Cseres Tibor hetven éve. Kortárs, 1985/1. 649–655.

Furkó Zoltán: Író a század derekán. Cseres Tibor. Kortárs, 1988/2. 822–829.

Furkó Zoltán: Az írói pálya beteljesedése. Kapu, 2005. 37–41. old.

Sajti Enikő: „A nemzeti lelkiismeret őrállója”. Forrás, 2015/4. 97–106.

 

Borítók