Cs. Gyímesi Éva

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Cs. Gyímesi Éva
(Kolozsvár, 1945. szeptember 11. – Kolozsvár, 2011. május 23.)

Irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár. A Digitális Irodalmi Akadémia 2020. június 4-én posztumusz tagjává választotta

 

 

Fontosabb díjak, elismerések:

1990 – Ius Humana

1995 – A József Attila Tudományegyetem díszdoktora

1995 – Pro Cultura Hungarica díj

1996 – A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

2005 – Joseph Pulitzer-emlékdíj

Bibliográfia

Önálló kötetek

Mindennapi nyelvünk. Bukarest. 1975. Kriterion, 124 p.

Találkozás az egyszerivel. Kísérlet mai líránk értelmezésére. Bukarest. 1978. Kriterion, 208 p.

Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Bukarest. 1983. Kriterion, 185 p. = 2. kiad.: Budapest. 1992. Pátria Ny., 172 p.

Álom és értelem. Szilágyi Domokos lírai létértelmezése. Bukarest. 1990. Kriterion, 171 p.

Gyöngy és homok. Ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban. Bukarest. 1992. Kriterion, 102 p.

Honvágy a hazában. Cikkek, tanulmányok, esszék. Budapest. 1993. Pesti Szalon, 364 p.

Két kultúra peremvidékén. Tudomány és egyetem a kisebbségi létben. Szeged. 1995. JATE BTK, 27 p.

Colloquium Transsylvanicum. Értelmiségi önreflexiók. Marosvásárhely. 1998. Mentor, 250 p.

Kritikai mozaik. Kritikai esszék, tanulmányok (1972-1998). Kolozsvár. 1999. Polis, 293 p.

Szem a láncban. Bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába. Kolozsvár. 2009. Komp-Press, 284 p.

 

 

Borítók