Buda Ferenc

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Buda Ferenc (Debrecen, 1936. november 3. –)

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító. 2013-tól a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

*

1936. november 3-án született Debrecenben. Édesapja nyírségi parasztcsaládból került Debrecenbe, hivatali altisztként dolgozott, édesanyja a városszéli szegények között nőtt fel, fizikai munkát végzett. Szülei fontosnak tartották, hogy tanuljon, s ő már az iskoláskor előtt olvasóvá vált. 1947-ben a debreceni református kollégiumban kezdte meg középiskolai tanulmányait, de az iskolarendszer átalakítása miatt a következő tanévben általános iskolás lett. Majd a Fazekas Mihály Gimnáziumba járt. Itt ismerte meg a történelmet tanító költőt, Kiss Tamást, aki elindította az irodalmi pályán. A költészet mellett a képzőművészet, a néprajz is erősen érdekelte, végül a debreceni egyetem magyar-orosz szakán kezdte meg tanulmányait.

1956-ban írott három forradalmi verse miatt egy év börtönre ítélték. Szabadulása után öt éven át az ország különböző részein segéd-, illetve betanított munkás volt. Közben megnősült. Juhász Ferenc, Nagy László, Kiss Ferenc és más jóakarói segítségével újra elkezdett publikálni. Részt vehetett a fővárosi irodalmi életben, majd 1963-ban, egyéni eljárással, mentesítették a büntetett előélet hátrányai alól. Folytathatta egyetemi tanulmányait, azokat 1968-ban fejezte be. 1963-ban Pusztavacson lett tanár, majd Kecskeméten, Kerekegyházán. Később Kecskeméten dolgozott a megyei levéltárban (1970-1986). Az 1969-ben induló Forrás folyóirat belső munkatársa, 1986 óta főmunkatársa. Jelenleg Tiszakécskén él. Hosszú időn át a Magyar Írószövetség Duna-Tisza-közi csoportjának titkára. A Magyar Művészeti Akadémia tagja (2002). A Magyar Versmondók Egyesületének tiszteletbeli elnöke (2013).

Házasságában hat gyermeke született: Júlia (1959), Ádám (1965), Bálint (1967), Péter (1970), Eszter (1971), Borbála (1978).

Első verseskönyve 1963-ban jelent meg, gyűjteményes kötete 1992-ben, 2006-ban. Gyermekverseket, műfordítás- és prózaköteteket is publikált. A szépirodalom mellett faragással, bőr- és fémmegmunkálással is foglalkozik.

Fontosabb díjak, elismerések:

1973 – József Attila-díj

1973 – Radnóti-díj

1979 – a Művészeti Alap díja

1979 – a Móra Ferenc Könyvkiadó Nívódíja

1988 – az Európa Kiadó Nívódíja

1988 – SZOT-díj

1989 – IBBY-díj

1992 – az Év Könyve-jutalom

1993 – Nagy Imre-emlékplakett

1993 – Magyar Művészetért Díj

1996 – Pro Literatura-díj

1999 – Déry Tibor-díj

2000 – Kölcsey-díj

2000 – Balassi Bálint-emlékkard

2005 – Kossuth-díj

2007 – Bács-Kiskun Megyei Prima-díj

2007 – Artisjus-díj

2011 – Kecskemét Város Díszpolgára

2011 – a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje

2014 – a Nemzet Művésze-díj

2014 – Prima-díj

2018 – Győri Könyvszalon alkotói díja

2018 – Ratkó József-díj

2022 – A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat)

 

Az életrajzot Vasy Géza írta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

Füvek példája. Versek. Bp. 1963. Szépirodalmi, 112 p.

Ébresszen aranysíp. Versek. Bp. 1970. Szépirodalmi, 46 p.

Kócmadzag. Gyermekversek. Bp. 1979. Móra, 24 p.

Holt számból búzaszál. Versek. Bp. 1982. Magvető, 56 p.

Csönd, ének, csönd… Buda Ferenc ötven esztendős. Versek, kritikák, interjú. Kecskemét. 1986. Magyar–Finn Kulturális Egyesület, 26 p.

Évgyűrűk bilincsei. Próza. Kecskemét. 1988. 106 p.

Csöndország. Versek. Bp. 1991. Arany Lapok, 64 p.

Hatalmam: nyugalom. Összegyűjtött versek és műfordítások közeli és távoli rokonoktól. Bp. 1992. Magvető, 268 p.

Árvaföld. Versek. Bp. 2000. Kairosz, 62 p.

Árapály. Versek. Bp. 2005. Nap, 76 p.

Túl a falon. Az én ötvenhatom. Versek. Bp. 2006. Holnap, 66 p.

Mi híja még. Versek 1955–2005. Bp. 2006. Holnap, 264 p.

Isten szalmaszálán. Buda Ferenc legszebb versei. Kecskemét. 2006. Forrás, 184 p.

Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból. Próza. Bp. 2009. Holnap, 340 p.

Színre szín. Két mesejáték. Bp. 2010. Holnap, 72 p.

Világ, világom. Egy kéziratos könyv fejezeteiből. Próza. Bp. 2011. Holnap, 428 p.

Doromboló. Versek apróbb-nagyobb emberek használatára. Gyermekversek. Bp. 2013. Holnap, 84 p.

Míg élsz. Versek. Bp. 2014. Holnap Kiadó, 88 p. 

Fehérlófia. (Ill.: Lévay Tamara.) Bp. 2014. Holnap Kiadó, 68 p.

Diótörő. (Ill.: Pásztohy Panka.) Bp. 2015. Holnap Kiadó,  44 p.   + CD

Csontváry. Bp. 2015. Holnap Kiadó,  48 p.

Jön a jövő. Válogatott versek. Kecskemét. 2019. Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek.

Ha csak estig. Bp. 2019. Holnap Kiadó,  80 p.

Műfordítások

Varázsének. Műfordítás. Kecskemét. 1973. Bács-Kiskun Megyei Tanács V.B., 158 p.

A szürke héja. Kirgiz népmesék. Bp., 1988. Európa, 350 p.

A láthatatlan tolvaj. Kazah népmesék. Bp. 1988. Móra, 266 p.

Kimondott szó – kilőtt nyíl. Török népek szólásai és közmondásai. Bp. 1997. Terebess, 66 p.

550 kazak szólás és közmondás. Műfordítások Mándoky Kongur István hagyatékban maradt fényképeivel. Lakitelek. 2022. Antológia Kiadó.

Interjúk

Nádor Tamás: 10 kérdés Buda Ferenchez. Magyar Ifjúság, 1976. augusztus 27. 27-28.

Füzi László: Életünk s vállalt sorsunk az irodalom. Napjaink, 1982/11. 18-20. = Csönd, ének, csönd… Kecskemét, 1986. 39-45.

Borzák Tibor: Fölfelé gördülő kő vagyok. Magyar Ifjúság, 1986/39. 36-37.

Vasy Géza: „Mindennapos olvasó vagyok.” Olvasó Nép, 36. sz. 1988/2. 113-126.

Frigyesy Ágnes: Nem a börtönnek, nem magamnak, hanem a Jóistennek tartozom hálával. Honismeret, 1990/5-6. 29-32.

Bakonyi István: Egy költői életmű forrásvidéke. Pannon Tükör, 1997/6. = B. I.: Ember az ezredfordulón. Miskolc, 1999. 61-66.

Füzi László: A változásokról álló napig lehet tűnődni. Forrás, 1999/3. 19-24.

Szakolczay Lajos: „Vérzik az ősz vörös levelekkel”. Magyar Napló, 2004/7. 22-28. = Sz. L.: Párbeszédek és perbeszédek. 2010. 108-126.

Szöllősi Mátyás: „Versbe egy fölösleges szót se”. (Interjú a 75 éves Buda Ferenccel). Parnasszus, 2011/4. 6-10.

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza.

 

Szakirodalom

Önálló kötetek

Csönd, ének, csönd… Buda Ferenc ötven esztendős. Kecskemét. 1986. Magyar–Finn Kulturális Egyesület, 135 p.

Ismertetés:

Fogarasi Zsuzsa = Confessio, 1987/4. 104–105. p.

Vasy Géza = Forrás, 1987/8. 94–95. p.

Botlik József = Magyar Nemzet, 1988. aug. 18. 8. p.

Szekér Endre: Buda Ferenc. Kecskemét. 1996. Forrás, 153 p.

Ismertetés:

Juhász Béla: Szekér Endre: Buda Ferenc. Hitel, 1998/3. 102–104. p.

Nem önálló kötetben megjelent ismertetések, kritikák, recenziók

A pálya egészéről szóló írások

Szekér Endre: Arcképvázlat Buda Ferencről. Forrás, 1969/1. 73–78. p. = Sz. E.: Érték és írás. Kecskemét. 1981. 120–135. p.

Hatvani Dániel: Jegyzetek Buda Ferenc költői világáról. Forrás, 1971/4. 78–81. p.

K. Szoboszlay Ágnes: A vas szó Buda Ferenc verseiben. = Jelentéstan és stilisztika. 1974. 601–604. p.

Szakolczay Lajos: „Sértetlen vizek szép páncéllá hegesednek”. Új Írás, 1977/2. 83–88. p.

Pomogáts Béla: Élmény és forma Ágh István, Bella István, Buda Ferenc és Ratkó József költészetében. Új Írás, 1977/4. 112–114. p.

Görömbei András: Költő a fekete aszály évadján. Vázlat Buda Ferencről. Alföld, 1983/7. 66–70. p. = G. A.: „Ki viszi át…?” 1986. 218–228. p.

Ágh István: Buda Ferenc hármaskönyve. Forrás, 1986/11. 3–9. p. = Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. 2000. 307–317. p.

Hatvani Dániel: Vázlat Buda Ferenc költői arcképéhez. Forrás, 1986/11. 10–12. p.

Olasz Sándor: Liliom és korbács. Az ötvenéves Buda Ferencről. Napjaink, 1986/11. 28–29. p.

Bakonyi István: Évgyűrűk bilincsei. Stádium, 1989/2. 98–99. p.

Gyurácz Ferenc: A pálya tiszta íve. Hitel, 1992/4. 101–103. p.

Vasy Géza: Buda Ferenc költészete. Holnap, 1992/10. 18–23. p. = V. G.: Sors és irodalom. 1995. 174–194. p.

Szekér Endre: Buda Ferenc csöndországa. Forrás, 1995/8. 52–62. p.

Buda Ferenc hatvanadik születésnapjára. Forrás, 1996/11. 1–52. p.

Buda Ferenc verskéziratai, két mesefordítása. Köszöntő versek: Fodor András, Ágh István, Kalász László, Utassy József, Kiss Benedek, Szikra János, Dobozi Eszter, Pintér Lajos. Három tanulmány:

Vekerdi László: Az Aranymosó öröme és remény(telen)sége. Forrás, 1996/11. 25–36. p.

Vasy Géza: Csöndország költője. Forrás, 1996/11. 40–44. p. = V. G.: Tárgyiasság és látomás. 2000. 95–102. p. = V. G.: Versvilág. 2012. 144–151. p.

Szekér Endre: Buda Ferenc költői nyelvéről. Forrás, 1996/11. 46–51. p.

Bakonyi István: Árvaföld. Hitel, 2000/11. 104–106. p. = B. I.: Az ige őrzői. Miskolc. 2001. 172–177. p.

Görömbei András: Csöndország és Árvaföld. Forrás, 2001/3. 79–83. p. = G. A.: Irodalom és nemzeti önismeret. 2003. 368–378. p.

Alföldy Jenő: Buda Ferenc világa. Forrás, 2001/11. 70–72. p.

Nagy Gábor: A különállás és összetartozás magatartásmodellje Buda Ferenc költészetében. Hitel, 2004/8. 92–109. p.

Fekete Vince: Késem van, kutyám s kenyerem… Buda Ferenc laudációja. Székelyföld, 2005/12. 153–154. p.

Szekér Endre: Árapály. Hitel, 2006/6. 117–119. p.

Sturm László: Művalóság ellen: mű és valóság. (Árapály). Magyar Napló, 2006/6. 41–43. p.

Bokányi Péter: Könyvek a hátsó sorból – egy történet 1956-ból. Életünk, 2006/10. 80–83. p.

Dobozi Eszter: Tanúságtétel és prófécia. Magyar Napló, 2006/10. 36–38. p.

Füzi László: A hiteles költő. A hetvenesztendős Buda Ferencről és költészetéről. Élet és Irodalom, 2006. nov. 10. 9. p.

Maros Miklós: „Vitézek, mi lehet…?” Gondolatok a hetvenéves Buda Ferenc költészetéről. Hitel, 2006/11. 25–29. p.

Papp Endre: Árapály. Kortárs, 2006/7–8. 121–124. p. = P. E.: Szemléletünk próbája. Miskolc. 2007. 159–163. p.

Görömbei András: Túl a falon – az én övenhatom. Hitel, 2006/10. 177–179. p. = G. A.: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. 2008. 321–325. p.

Ekler Andrea: Kőbe vésett szavak. Buda Ferenc: Árapály. Irodalmi Jelen, 2006/7. 21. p.

Ekler Andrea: Infinitivusz. Buda Ferenc: Túl a falon. Bárka, 2006/5. 133–140. p.

Fekete J. József: Egyetlen felesleges szó se. Buda Ferenc verseit olvasva. Forrás, 2006/11. 19–27. p.

Nagy Gábor: Buda Ferenc-torzó könyvekkel. Forrás, 2006/11. 29–35. p.

Vekerdi László: Isten szalmaszálán. Buda Ferenc legszebb versei. Forrás, 2006/11. 36–48. p.

Bakonyi István: Színre szín. Kortárs, 2011/3. 118–119. p.

 

Centrum – Buda Ferenc. Parnasszus, 2011/4. 5–32. p.

Juhász Ferenc: Buda Ferencről, egyszerűen. 5. p.

Szöllősi Mátyás interjúja: 6–10. p.

Füzi László: A belső türelemről. 11–13. p.

Szentmártoni János: Garabonciás. Vers. 14. p.

Alföldy Jenő: Egy magyar Eurázsiából. 15–18. p.

Kabdebó Lóránt: Áraszály. Avagy lehet-e a nyűtt vonóbul bot? 19–23. p. = K. L.: Centrum és redivivus. 2013. 135–140. p.

Vasy Géza: „Régi az újat óvja”. Buda Ferenc: Világ, világom. 24–27. p. – V. G.: Töredék és Egész. Miskolc. 2012. 96–100. p.

Kelemen Lajos: Ez ilyen század. 28–30. p.

 

Buda Ferenc 75. Forrás, 2011/11. 3–52. p. Melléklet: Buda Ferenc: Ez – az. Kézírásos versfüzet.

A folyóiratban: Buda Ferenc versei, népmese-fordítása, Lövétei Lázár László köszöntő verse, Tóth Erzsébet prózája, továbbá:

Pintér Lajos: Férfikönnyek. 22–23. p.

Fekete J. József: A rend keresője. 24–33. p.

Alföldy Jenő: Egy kard mint művészi remeklés. 34–40. p.

Molnár Vilmos: Történet egy vaddisznóról. 41–43. p.

Dobozi Eszter: Emlékezés és vallomás. Buda Ferenc: Világ, világom című könyvéről. 48–52. p.


Mórocz Gábor: Narratívák metszéspontjában 1. (Buda Ferenc Isten szalmaszálán című versének elemzése.) Forrás, 2019/6. 97-103. p.

 

Az egyes kötetekről szóló írások

Füvek példája

Nádor Tamás = Új Írás, 1963/9. 1151–1152. p.

Borbély Sándor = Jelenkor, 1963/11. 1100–1101. p.

Juhász Béla = Alföld, 1963/12. 94–96. p.

Ladányi Mihály = Élet és Irodalom, 1964/2. 7. p.

Bényei József = Napjaink, 1964/1. 10. p.

Horgas Béla = Kortárs, 1964/1. 157–158. p.

Kiss Ferenc = Kritika, 1964/4. 58–60. p.

Kaposi Márton = Tiszatáj, 1964/11. 10. p.

Ágh István: Ahogy a vers mibennünk. Bp. 2000. 307–311. p.

Ébresszen aranysíp

Ágh István = Kritika, 1971/5. 54–55. p. = Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. 2000. 312–314. p.

Bata Imre = Alföld, 1971/5. 71–73. p.

Bodnár György = B. Gy.: Törvénykeresők. 1976. 539–541. p.

Borbély Sándor = Jelenkor, 1971/10. 954–955. p.

Ilia Mihály = Új Írás, 1971/9. 123–124. p.

Kabdebó Lóránt = K. L.: Versek között. 1980. 348–359. p.

Kiss Ferenc = Napjaink, 1973/8. 6–7. p. – K. F.: „Fölrepülni rajban…”.1984. 200–207. p.

Varjas Endre = Élet és Irodalom, 1971/15. 10. p.

Vasy Géza = Kortárs, 1971/8. 1323–1324. p.

Vörös László = Tiszatáj, 1971/5. 461–464. p.

Zalabai Zsigmond = Irodalmi Szemle, 1971/9. 853–857. p. = Z. Zs.: A vers túloldalán. Pozsony. 1974. 58–65. p.

Holt számból búzaszál

Márkus Béla = Tiszatáj, 1983/2. 87–89. p. – M. B.: Démonokkal csatázva. Miskolc. 1996. 97–100. p.

Kiss Ferenc = Forrás, 1983/3. 82–87. p. – K. F.: „Fölrepülni rajban…”. 1984. 208–217. p.

Takács József = Somogy, 1983/3. 98–100. p.

Utassy József = Jelenkor, 1983/3. 283–284. p.

Ágh István = Új Írás, 1983/4. 123–124. p. – Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. 2000. 314–317. p.

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom, 1983/18. 11. p. – A. J.: Visszhang. 1986. 333–336. p.

Treuer Mária = Új Forrás, 1983/5. 76–77. p.

Füzi László = Napjaink, 1983/6. 29–30. p.

Cs. Nagy István = Életünk, 1984/5. 470–472. p.

 

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.

Fotók

Borítók

Szakértő