Bodor Ádám

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Bodor Ádám (Kolozsvár, 1936. február 22. –)

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas író. 1998-tól a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

*

1936. február 22-én, Kolozsvárott született református, felső-középosztálybeli családban. Édesanyja, a székely Tóháti Ida felmenői között számos tisztviselőt találunk. Ez az életpálya az örmény-magyar földbirtokos apai ágtól sem állt távol. Bankigazgató édesapját, a mérsékelten konzervatív, hívő, nagy tekintélyű Bodor Bertalant 1944-ben a budapesti székhelyű Országos Pénzintézeti Központ és a Pesti Takarékpénztár és Hitelbank élére helyezték. A háború után meghívták a debreceni kormányba, de a család inkább visszatelepült Kolozsvárra. Erdély vallási és kulturális sokszínűsége, a magyar, a szász és a román kultúra szétválaszthatatlan keveredése, s egyszersmind a közeg kelet-európai letargikussága, szegénysége, kiszolgáltatottsága jelentett meghatározó élményt a későbbi író számára, műveiben részint ezt a kettősséget igyekszik megragadni.

Kolozsvárott a kommunista hatalomátvétel után más jómódú családokhoz hasonlóan Bodorékra is a nélkülözés évtizedei vártak. Először a családi villát kellett elhagyniuk, majd a koros apát koholt vádak alapján elítélték a Márton Áron-féle politikai perben, és csak 1955-ben engedték szabadon. 1952-ben magát Bodor Ádámot, a Református Kollégium diákját is letartóztatták államellenes szervezkedésért. Társaival együtt egyikük állami kitüntetésben részesülő apjának közbenjárására szabadult két év után. Egy évig gyári munkásként dolgozott, majd inkább óvatosságból és kényszerűségből, mintsem mély vallásosságtól indíttatva világi szak helyett a református teológiára iratkozott be. 1960-ban végzett, és a kolozsvári egyházkerületi levéltárban alkalmazták, jóformán éhbérért. 1964 és 1968 között egy másoló-fordító irodában dolgozott szülővárosában.

Karcolatokat és novellákat 1965-től kezdett publikálni az Utunkban, e korai művek Hemingway hatását mutatják. A Forrás-könyvsorozatban, 1969-ben megjelent első novelláskötete is A tanú címmel, ettől kezdve az első Forrás-nemzedék tagjaként tartják számon. Noha műgonddal kimunkált rövidprózáinak esztétikai értékét írásban nem sokan kérdőjelezték meg, és általában elismerő kritikákat kapott, az irodalmi és a közélet némely potentátja olykor olvasói levelek mögé bújva, máskor televíziós műsor keretében diákokkal elmondatva jelezte fenntartásait aziránt, hogy Bodor Ádám nem tartja szem előtt a szocialista realizmus követelményeit. Mivel politikai okokból a sajtóban nem foglalkoztathatták, szabadfoglalkozású íróként tevékenykedett. A hetvenes évek elején Bacsó Péter és Fábri Zoltán egyaránt filmet készített egy-egy novellája alapján. 1974-ben a Kriterion kiadta második kötetét (Plusz-mínusz egy nap), majd 1978-ban megjelent a Megérkezés északra is. Első magyarországi könyvét, a Milyen is egy hágó? című válogatást a Magvető adta közre 1980-ban, amit nem sokkal később máig utolsó Romániában megjelent magyar nyelvű kötete, A Zangezur hegység (1981) követett. Ebbe újabb keletű novelláit gyűjtötte össze.

Mivel a hetvenes évek végétől Erdélyben lehetőségei íróként egyre inkább beszűkülni látszottak, és életfeltételei nehezedtek, 1982-ben áttelepült Magyarországra. 1984-től a Magvető szerkesztője lett, újabb novelláskötete mégis – vagy épp ezért – a konkurens Szépirodalmi Könyvkiadónál jelent meg. Az Eufrátesz Babilonnál (1985) már megmozgatta a jobb szemű anyaországi kritikusokat: Balassa Péter ekkor nevezi Bodor Ádámot kitüntetően a magyar novellistának. Az igazi áttörést azonban mégis csak a Holmi novellapályázatán nyert első díj, valamint a Sinistra körzet (Magvető, 1992) című alkotás megjelenése jelentette, amit Bodor eddigi fő műveként tart számon az irodalomtörténet. Ebben a totalitárius rendszer működésmódját mutatja be egy erősen behatárolt, kevés szereplős, groteszk világban, mély iróniával és fekete humorral. A regény és a novellafüzér keresztezéséből született írás műfaji besorolásának kérdése máig tartó vitákat gerjesztett kritikusi körökben.

Az érsek látogatása (Magvető, 1999) hasonlóan átmeneti műfajú, de nemcsak ebben folytatója a Sinistrának: a helyszín a körzetre emlékeztet, egyik-másik alak onnan ismerős, és az írásmód sem különbözik lényegesen. A kritikusok ezúttal azonban nem voltak egyöntetűen lelkesek: bár vannak, akik az első regény méltó párjaként tekintenek a műre, mások könnyedebb hangvétele és kevésbé komplex struktúrája miatt bírálták.

A közmondásosan kevés szavú, zárkózott írót Balla Zsófia vette rá egy rádióinterjúra, és ennek átdolgozott, kibővített változatából született A börtön szaga (Magvető, 2001), amelyben Bodor Ádám életéről, műveiről vall.

A Verhovina madarai. Változatok végnapokra (2011) a korábbi két regény világát teremti újra, hasonló prózapoétikai módszerekkel. A katasztrófa sújtotta, pontosan meghatározhatatlan vidék jellegzetes figuráit, magatartásmódjait és nyomasztó élethelyzeteit azonban a korábbiakhoz képest első olvasásra is nyilvánvalóbb fekete humorral eleveníti meg, még inkább exponálva remény és reménytelenség feloldhatatlan feszültségét. Bodor Ádám e művével bizonyította, hogy az életmű nagyfokú állandósága mellett is lehetséges remekművet alkotni.

Fontosabb díjak, elismerések:

1969 – Első Kötetesek Díja

1970, 1975 – Román Írószövetség Prózai Díja

1975 – Kritikusok Díja

1986 – József Attila-díj

1989, 1992 – Déry Tibor-jutalom

1990 – Artisjus Irodalmi Díj

1991 – Krúdy Gyula-díj

1991 – Magyar Napló Díj

1991 – Kortárs-nívódíj

1992, 1997 – a Soros Alapítvány Életmű Díja

1996 – Művészeti Alap Literatúra Díja

1996 – Márai Sándor-díj

1998 – Magyar Köztársaság Babérkoszorúja

2002 – Irodalmi Alkotói Díj

2003 – Kossuth-díj

2011 – Artisjus Irodalmi Nagydíj

2011 – Babits Mihály Alkotói Emlékdíj

2014 – Prima-díj

2019 – a Nemzet Művésze-díj

2021 – Baumgarten-emlékdíj

 

Az életrajzot Scheibner Tamás írta.

 

Bibliográfia

Önálló kötetek

A tanú. Novellák. Előszó: K. Jakab Antal. Bukarest. 1969. Irodalmi, 175 p.

Plusz-mínusz egy nap. Novellák, karcolatok. Bukarest. 1974. Kriterion, 158 p.

Megérkezés északra. Karcolatok, novellák. Bukarest. 1978. Kriterion, 162 p.

Milyen is egy hágó? Válogatott novellák, karcolatok. Budapest. 1980. Magvető, 226 p.

A Zangezur hegység. Karcolatok, novellák. Bukarest. 1981. Kriterion, 117 p.

Az Eufrátesz Babilonnál. Elbeszélések. Budapest. 1985. Szépirodalmi, 248 p.

Sinistra körzet. Egy regény fejezetei. Budapest. 1992. Magvető, 158 p. = Budapest. 2007. Magvető, 160 p. = Budapest. 2017. Magvető, 176 p.

Vissza a fülesbagolyhoz. Válogatott elbeszélések. Pécs. 1992. Jelenkor, 316 p. = 2. kiad.: Pécs. 1997. Jelenkor, 358 p. = 3. kiad.: Budapest. 2003. Magvető, 394 p. = 4. kiad.: Budapest. 2015. Magvető, 410 p.

Az érsek látogatása. Regény. Budapest. 1999. Magvető, 120 p. = Budapest. 2007. Magvető, 128 p. = Budapest.. 2014. Magvető, 128 p.= Budapest. 2016. Magvető, 128 p.

A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire. Egy korábbi rádióinterjú változata. Budapest. 2001. Magvető, 223 p. = 2. kiad.: Budapest. 2007. Magvető, 256 p.

A részleg. Novella. Budapest. 2006. Magvető, 38 p.

Az utolsó szénégetők. Válogatott tárcák. Bp. 2010. Magvető, 168 p. = Budapest. 2014. Magvető (mobi, epub.)

Verhovina madarai. Változatok végnapokra. Regény. Budapest. 2011. Magvető, 256 p. = Utánny: Budapest. 2015. Magvető, 256 p.

A barátkozás lehetőségei. Novellák és film. Budapest. 2016. Magvető, 40 p. + DVD

Sehol. Elbeszélések. Budapest. 2019. Magvető, 156 p.

Az értelmezés útvesztői. Tizenöt beszélgetés. Budapest. 2021. Magvető, 280 p.

Folyóiratokban megjelent művek

(Helikon, Látó, Utunk)

Téli napok emléke. Utunk, 1965/45. (nov. 5.) 2. p.

A réten. Utunk, 1966/26. (júl. 1.) 7. p.

Törpével van dolgom. Utunk, 1966/52. (dec. 30.) 9. p.

A kutyaalakú hófolt. Utunk, 1967/11. (márc. 17.) 3. p.

Ahol a föld kigömbölyödik. Utunk, 1967/49. (dec. 8.) 7. p. (Az Utunk Szülőföld-pályázatán összevont II. és III. díjat nyert alkotás.)

A tanú. Utunk, 1967/51. (dec. 22.) 5–6. p.

Kihalt, csendes utca. Utunk, 1968/6. (febr. 9.) 5. p.

Egy idegen városban. Utunk, 1968/21. (máj. 31.) 3–4. p.

A vonat. Utunk, 1968/26. (jún. 28.) 3. p.

A borbély. Utunk, 1968/31. (aug. 2.) 5. p.

Eső. Utunk, 1968/35. (aug. 30.) 5. p.

Zebrán. Utunk, 1968/35. (aug. 30.) 5. p.

Az erdész és vendége. Utunk, 1968/40. (okt. 4.) 3–4. p.

Újabb találkozás Béccsel. Riport. Utunk, 1968/41. (okt. 11.) 12. p.

Utasemberek. Utunk, 1968/44. (nov. 1.) 6–7. p.

Bányásznap. Utunk, 1969/6. (febr. 7.) 3. p.

Triptichon. (Az ember. – A vagon. – A gyermek.) Utunk, 1969/8. (febr. 21.) 5. p.

Fölfelé. Utunk, 1969/23. (jún. 6.) 6–7. p.

Szinkronizmus. Rövid eszmefuttatás. Utunk, 1969/27. (júl. 4.) 1. p.

Mi van az íróasztalon? Helyzetjelentés az írói frontokról. Válasz a Szerkesztő kérdésére. Utunk, 1969/35. (aug. 29.) 9. p.

Milyen is egy hágó? Utunk, 1969/39. (szept. 26.) 3. p.

Fél tizenegy. Utunk, 1969/39. (szept. 26.) 3. p.

A gázgyár. Utunk, 1969/50. (dec. 12.) 3. p.

Éjszaka a Tarnicán. Utunk, 1970/7. (febr. 13.) 5. p.

Harmadika és szerda. Utunk, 1970/7. (febr. 13.) 5. p.

Felvilágosító iroda. Elképzelés hangokra. Utunk, 1970/11. (márc. 13.) 6–7. p.

Egy rossz kinézésű ember. Utunk, 1970/13. (márc. 27.) 3. p.

Moldovánné. Utunk, 1970/13. (márc. 27.) 3. p.

Két karcolat. (Sírfelirat helyett. Kivágott filmkocka.) Utunk, 1970/18. (máj. 1.) 5. p.

A gyötrelem többé ki nem költözik. Utunk, 1970/19. (máj. 8.) 6–7. p.

Hó, eső, iszap. Utunk, 1970/22. (máj. 29.) 7. p.

Egy róka. Utunk, 1970/24. (jún. 12.) 5. p.

Autóstop. Utunk, 1970/28. (júl. 10.) 3. p.

Fülledt reggel. Utunk, 1970/32. (aug. 7.) 3. p.

Állatkert. Utunk, 1970/43. (okt. 23.) 3. p.

Tanyai lány. Utunk, 1970/49. (dec. 4.) 3. p.

Csomag nélkül. Utunk, 1971/6. (febr. 5.) 3. p.

Négy karcolat. Utunk, 1971/9. (febr. 26.) 3. p.

Plusz-mínusz egy nap. Utunk, 1971/12. (márc. 19.) 3. p.

Egy hely, ahol kosarakat fonnak. Utunk, 1971/15. (ápr. 9.) 3. p.

Wolf. Utunk, 1971/25. (jún. 18.) 3. p.

A Nyitott könyv elve. (Salamon László: Nyitott könyv című művéről.) Utunk, 1971/3. (jan. 21.) 3. p.

Szemétégető. Utunk, 1972/50. (dec. 15.) 5. p.

Egy olasz. Utunk, 1972/49. (dec. 8.) 5. p. (Az Utunk 25 év, sorsok, emberek c. karcolat-, novella-, riport- és egyfelvonásos-pályázatára készült, nem díjazott alkotás.)

Vacsora előtt. Utunk, 1973/6. (febr. 9.) 5. p.

A fűtő fivére. Utunk, 1975/38. (szept. 19.) 3. p.

Sofőrünk egy rosszabb napja. Utunk, 1976/14. (ápr. 2.) 3. p.

Mi köze a Göbhöz? (A Csomag nélkül c. novella egy magyar nyelvű bűnügyi magazin keretében vetített televíziós feldolgozásáról.) Utunk, 1976/47. (nov. 19.) 5. p.

Állomás, éjszaka. Utunk, 1977/5. (febr. 4.) 4. p.

Barna fénykép. Utunk, 1977/6. (febr. 11.) 3. p.

Egy zergegidó. Utunk, 1977/7. (febr. 18.) 3. p.

Fenyőfák, szénaboglyák. Utunk, 1977/8. (febr. 25.) 5. p.

Másodosztályú terem. Utunk, 1977/9. (márc. 4.) 6. p.

Felhők. Utunk, 1977/10. (márc. 11.) 5. p.

Dankanits Ádám. Nekrológ. Utunk, 1977/12. (márc. 25.) 5. p.

Behavazott lábnyomok. Utunk, 1977/13. (ápr. 1.) 3. p.

Nagyon régi képeslap. Utunk, 1977/14. (ápr. 8.) 3. p.

Másfél lóhossz. Utunk, 1977/16. (ápr. 22.) 3. p.

Három borbély. Utunk, 1977/17. (ápr. 29.) 5. p.

Zalion háza. Utunk, 1977/18. (máj. 6.) 4. p.

Amikor U. G. az ágyat nyomja. Utunk, 1977/20. (máj. 20.) 5. p.

Tárkonyfű-illat. Utunk, 1977/22. (jún. 3.) 5. p.

Trópusi éjszaka. Utunk, 1977/23. (jún. 10.) 3. p.

Várakozás ikrekre. Utunk, 1977/24. (jún. 17.) 4. p.

Levéltitok. Utunk, 1977/26. (júl. 1.) 3. p.

Szellőtlen lomberdő. Utunk, 1977/27. (júl. 8.) 3. p.

Barlangvendéglő. Utunk, 1977/28. (júl. 15.) 5. p.

Kéményseprő-feleség. Utunk, 1977/29. (júl. 22.) 4. p.

Gazdátlan holmi. Utunk, 1977/31. (aug. 5.) 5. p.

Falusi boltos. Utunk, 1977/32. (aug. 12.) 3. p.

Egy nagyon kicsi cirkusz. Utunk, 1977/36. (szept. 9.) 3. p.

Vendégmadár. Utunk, 1977/40. (okt. 7.) 3. p.

Régi naplótöredékek. Utunk, 1977/42. (okt. 21.) 4. p.

Az autóbusz utasai. Utunk, 1977/43. (okt. 28.) 3. p.

Egy tolmácsnő. Utunk, 1977/44. (nov. 4.) 4. p.

A borbély hazatérése. Utunk, 1977/46. (nov. 18.) 5. p.

Bretter György. Nekrológ. Utunk, 1977/47. (nov. 25.) 2. p.

Az anyatárs. Utunk, 1977/48. (dec. 2.) 3. p.

Majd meglátjuk. Utunk, 1977/49. (dec. 9.) 5. p.

Téli eső. Utunk, 1977/50. (dec. 16.) 5.

Kutyák év vége felé. Utunk, 1978/1. (jan. 6.) 3. p.

Barátok, fényképésznél. Utunk, 1978/3. (jan. 20.) 4. p.

Új bútor. Utunk, 1978/6. (febr. 10.) 4. p.

A fapapucs nem kelendő. Utunk, 1978/7. (febr. 17.) 3. p.

Mord ember. Utunk, 1978/8. (febr. 24.) 5. p.

Szürke nap. Utunk, 1978/10. (márc. 10.) 5. p.

Üvegbegyűjtő. Utunk, 1978/11. (márc. 17.) 4. p.

Feladványkészítő. Utunk, 1978/13. (márc. 31.) 3. p.

A padlástér vendégei. Utunk, 1978/14. (ápr. 7.) 4. p.

Sétarepülés. Utunk, 1978/15. (ápr. 14.) 3. p.

Megérkezés Északra. Utunk, 1978/16. (ápr. 21.) 5. p.

Ügyvédnő. Utunk, 1978/18. (máj. 5.) 5. p.

Erdei kisvasút. Utunk, 1978/22. (jún. 2.) 4. p.

Bujdosók. Utunk, 1978/23. (jún. 9.) 3. p.

Végtisztesség. Utunk, 1978/24. (jún. 16.) 4. p.

Wroclaw Glówny. Utunk, 1978/25. (jún. 23.) 5. p.

A szeszgyár tűzfala. Utunk, 1978/28. (júl. 14.) 4. p.

Tapasztalatcsere. Utunk, 1978/29. (júl. 21.) 3. p.

Rozzant bürü. Utunk, 1978/30. (júl. 28.) 4. p.

Rövid áttekintés. Utunk, 1978/32. (aug. 11.) 5. p.

Nincs szoba. Utunk, 1978/36. (szept. 8.) 5. p.

A déli rakpart. Utunk, 1978/37. (szept. 15.) 5. p.

Egy kertész. Utunk, 1978/38. (szept. 22.) 5. p.

Hajótöröttek. Utunk, 1978/39. (szept. 29.) 4. p.

A barátkozás lehetőségei. Utunk, 1978/40. (okt. 6.) 3. p.

Figyelmes hajóskapitány. Utunk, 1978/41. (okt. 13.) 6. p.

Örökség. Utunk, 1978/43. (okt. 27.) 3. p.

Déli várakozás. Utunk, 1978/44. (nov. 3.) 5. p.

Kharón. Utunk, 1978/45. (nov. 10.) 4. p.

Születésnap. Utunk, 1978/47. (nov. 24.) 3. p.

Látogatás. Utunk, 1978/49. (dec. 8.) 5. p.

Megbocsátás. Utunk, 1978/50. (dec. 15.) 3. p.

A tűznek égnie kell. Utunk, 1978/51. (dec. 22.) 3. p.

Másnap. Utunk, 1979/3. (jan. 19.) 5. p.

Esti séták. Utunk, 1979/5. (febr. 2.) 3. p.

Libasorban. Utunk, 1979/6. (febr. 9.) 4. p.

Érkezés. Utunk, 1979/7. (febr. 16.) 6. p.

Ingázók. Utunk, 1979/8. (febr. 23.) 5. p.

Meghívó. Utunk, 1979/9. (márc. 2.) 3. p.

Egy konyha. Utunk, 1979/11. (márc. 16.) 3. p.

Reggeltől délig. Utunk, 1979/13. (márc. 30.) 5. p.

Próbatömés. Utunk, 1979/16. (ápr. 20.) 4. p.

Régi vendég. Utunk, 1979/17. (ápr. 27.) 3. p.

Minden szerdán. Utunk, 1979/18. (máj. 4.) 6. p.

Üzenet. Utunk, 1979/20. (máj. 18.) 3. p.

Házon kívül. Utunk, 1979/21. (máj. 25.) 3. p.

A törlesztés lehetőségei. Utunk, 1979/22. (jún. 1.) 4. p.

Várakozás. Utunk, 1979/23. (jún. 8.) 3. p.

A magány látszata. Utunk, 1979/24. (jún. 15.) 5. p.

A szeretet hatalma. Utunk, 1979/25. (jún. 22.) 3. p.

Oroszlánok búcsúztatása. Utunk, 1979/27. (júl. 6.) 4. p.

Csendes lebukás. Utunk, 1979/28. (júl. 13.) 4. p.

Szünidő. Utunk, 1979/29. (júl. 20.) 4. p.

Kutyakiállítás. Utunk, 1979/30. (júl. 27.) 3. p.

Utolsó kívánság. Utunk, 1979/32. (aug. 10.) 5. p.

Imola asszony megkísértése. Utunk, 1979/35. (aug. 31.) 4. p.

Múló rosszullét. Utunk, 1979/37. (szept. 14.) 3. p.

Mindent elölről. Utunk, 1979/39. (szept. 28.) 3. p.

Kikötő, este. Utunk, 1979/50. (dec. 14.) 3. p.

Bócz almáskertje. Utunk, 1979/51. (dec. 21.) 4. p.

Egy kis figyelmesség. Utunk, 1980/2. (jan. 11.) 3. p.

A magány rejtett küszöbe. Utunk, 1980/3. (jan. 18.) 3. p.

Mozgólépcső. Utunk, 1980/4. (jan. 25.) 4. p.

Álom, hideg szobában. Utunk, 1980/5. (febr. 1.) 4. p.

Az aluljáró. Utunk, 1980/7. (febr. 15.) 4. p.

A konyha ablaka. Utunk, 1980/8. (febr. 22.) 5. p.

Sorok a liftben rekedt asszonyhoz. Utunk, 1980/9. (febr. 29.) 5. p.

Múlékony emlék. Utunk, 1980/10. (márc. 7.) 5. p.

A Zangezur hegység. Utunk, 1980/12. (márc. 21.) 3. p.

Frontátvonulás. Utunk, 1980/13. (márc. 28.) 5. p.

Szeméttároló. Utunk, 1980/15. (ápr. 11.) 5. p.

Névtelen telefonáló. Utunk, 1980/16. (ápr. 18.) 4. p.

Halk bemutatkozás. Utunk, 1980/17. (ápr. 25.) 4. p.

Egy szemtanú. Utunk, 1980/19. (máj. 9.) 3. p.

Játék-festöde. Utunk, 1980/20. (máj. 16.) 3. p.

Fagyosszentek. Utunk, 1980/22. (máj. 30.) 3–4. p.

Nézőpontok. (Megjegyzés egy tévébemondó megnyilatkozása kapcsán.) Utunk, 1980/28. (júl. 11.) 7. p.

Hurma. Utunk, 1980/29. (júl. 18.) 3. p.

Halak. Utunk, 1980/31. (aug. 1.) 3. p.

Délelőtt Berlinben. Utunk, 1980/39. (szept. 26.) 4. p.

Érdeklődés bezoár-kecskék iránt. Utunk, 1980/41. (okt. 10.) 5. p.

A Szevan-tó közelében. Utunk, 1980/42. (okt. 17.) 3. p.

Tbiliszi este, macskákkal. Utunk, 1980/43. (okt. 24.) 3. p.

Dagály. Utunk, 1980/44. (okt. 31.) 4. p.

Moszkva ORWO-filmen. Utunk, 1980/45. (nov. 7.) 5. p.

Egy asszony átment a téren. Utunk, 1980/46. (nov. 14.) 3. p.

A Monbijou utca. Utunk, 1980/47. (nov. 21.) 3. p.

Nyílt-levél-váltás. Válasz K. Jakab Antalnak. Utunk, 1980/47. (nov. 21.) 6. p.

Brazília éghajlata. Utunk, 1980/48. (nov. 28.) 5. p.

A becserkészés örömei. Utunk, 1980/49. (dec. 5.) 3. p.

Egy üdítőital forrásvidéke. Utunk, 1980/50. (dec. 12.) 5. p.

Tisztelgés kialudt tűzhányók előtt. Utunk, 1980/51. (dec. 19.) 5. p.

Give peace a chance. Nekrológ John Lennonról. Utunk, 1980/51. (dec. 19.) 6. p.

A Télapó felesége. Utunk, 1980/52. (dec. 26.) 4. p.

Beszélgetés rovarokról. Utunk, 1981/2. (jan. 9.) 3. p.

Szülővárosok. Utunk, 1981/3. (jan. 16.) 5. p.

Idegenben. Utunk, 1981/4. (jan. 23.) 5. p.

A vadászok mikor feküsznek? Utunk, 1981/5. (jan. 30.) 4. p.

A bojtkészítő. Utunk, 1981/6. (febr. 6.) 5. p.

Egy jólápolt testrész. Utunk, 1981/7. (febr. 13.) 5. p.

Légifelvétel. Utunk, 1981/8. (febr. 20.) 5. p.

Tetőterasz. Utunk, 1981/9. (febr. 27.) 5. p.

Az elvtársak üdvözletüket küldik. Utunk, 1981/10. (márc. 6.) 6. p. = Székelyföld, 2006/3. (márc.) 163–164. p.

A gyalogos határátlépés örömei. Utunk, 1981/16. (ápr. 17.) 3. p.

Képzelgések. Utunk, 1981/20. (máj. 15.) 6. p.

A jereváni állatkertben. Utunk, 1981/22. (máj. 29.) 5. p.

Rövid bepillantás. Utunk, 1981/23. (jún. 5.) 4. p.

Az ön volt férje. Utunk, 1981/24. (jún. 12.) 3. p.

Mater dolorosa. Utunk, 1981/25. (jún. 19.) 3. p.

Az utolsó szénégetők. Utunk, 1981/26. (jún. 26.) 5. p.

A rozsomákok. Utunk, 1981/27. (júl. 3.) 5. p.

Egy villanyégő. Utunk, 1981/28. (júl. 10.) 5. p.

Nyári szombat este. Utunk, 1981/29. (júl. 17.) 4. p.

A szántóvető szerencséje. Utunk, 1981/36. (szept. 4.) 3. p.

A lipcsei főpályaudvar. Utunk, 1981/37. (szept. 11.) 4. p.

Tudnivalók a szénégetőkről. Utunk, 1981/38. (szept. 18.) 3. p.

A pénteki nap meglepetése. Utunk, 1981/ 39. (szept. 25.) 4. p.

Éjszakai szállás. Utunk, 1981/40. (okt. 2.) 3. p.

A mesterség arca. Utunk, 1981/42. (okt. 16.) 3. p.

Az utazás örömei. Utunk, 1981/43. (okt. 23.) 5. p.

Az utas nyugalma. Utunk, 1981/48. (nov. 27.) 5. p.

Emlékek forrásai. Utunk, 1981/49. (dec. 4.) 6. p.

Emlékül, a pályaőrnek. Utunk, 1981/50. (dec. 11.) 3. p.

Berlin-Lichtenberg – Wroclaw Glówny. Utunk, 1981/51. (dec. 18.) 3. p.

Erdei áldás. Utunk, 1981/52. (dec. 25.) 5. p.

Visszaszámolás. Latin-amerikai folyamregény. Utunk, 1982/1. (jan. 1.) 6–8. p.

Találkozás. Utunk, 1982/3. (jan. 15.) 6. p.

Bemutatkozó látogatás. Utunk, 1982/4. (jan. 22.) 4. p.

Harminc vagy negyven kés. Utunk, 1982/6. (febr. 5.) 3., 6. p.

A Gorkij utca Moszkvában. Utunk, 1982/7. (febr. 12.) 5. p.

Vissza a fülesbagolyhoz. Utunk, 1982/8. (febr. 19.) 3. p.

Tudni kell viselkedni. Utunk, 1982/9. (febr. 26.) 5. p.

Az őstermelő és fia. Utunk, 1982/11. (márc. 12.) 4. p.

Újra együtt. Utunk, 1982/13. (márc. 26.) 3. p.

Az elveszett gyermek. Utunk, 1982/14. (ápr. 2.) 5. p.

Részvétnyilvánítás. Utunk, 1982/15. (ápr. 9.) 4. p.

Akkor majd látjuk egymást. Utunk, 1982/16. (ápr. 16.) 5. p.

A részleg. Utunk, 1982/19. (máj. 7.) 5–6. p.

Az óhitűek húsvétja. Helikon, 1991. máj. 17. 2. p.

Az erdőbiztos bizalmi embere. Helikon, 1991. júl. 5. 3. p.

A halottkém helyettese Dobrin erdőkerületben. Helikon, 1991. aug. 30. 9. p.

Az erdei fertőtlenítő osztag. Helikon, 1991. dec. 6. 2. p.

A vörös kakas. Helikon, 1992. jan. 3. 3. p.

Rokonaink szaga. Látó, 1996/8–9. 8. p.

Miért ír Ön? Válasz a körkérdésre. Látó, 1997/6. 67. p.

Az érsek látogatása. Regényrészlet. Látó, 2000/7. 23. p. Elérhető itt: http://lato.adatbank.transindex.ro/?cid=114

Az urna üzenete. Helikon, 2004/16. 3. p.

Folyóiratban megjelent műfordítás

Pavel Bajon: Letartóztatás a Rozelor utcában. Utunk, 1971/7. (febr. 12.) 5. p.

Művei idegen nyelven

Önálló kötetek

angol

The Euphrates at Babylon. [Az Eufrátesz Babilonnál.] (Válogatás Az Eufrátesz Babilonnál kötetből.) (Ford.: Richard Aczel.) Edinburgh. 1991. Polygon, 134 p.

The Sinistra Zone. [Sinistra körzet.] (Ford.: Paul Olchváry.) New York. 2013. New Directions, 177 p.

The ​Birds of Verhovina. [Verhovina madarai.] (Ford.: Peter Sherwood.) London. 2021. Jantar Publishing, 280 p.

bolgár

Районът Синистра. Глави от роман. [Sinistra körzet.] (Ford.: Szvetla Kjoszeva.) Szófia. 2000. Izdatelszko Atelie AB., 151 p.

http://liternet.bg/publish1/bodor/sinistra/content.htm

dán

Sinistra-region. Kapitler af en roman. [Sinistra körzet.] (Ford.: Péter Eszterhás.) Koppenhága. 1998. Heureka, 134 p.

cseh

Návrat k sově. [Vissza a fülesbagolyhoz.] (Ford.: Tomáš Vašut.) Prága. 2009. Dauphin, 192 p.

Návštěva arcibiskupa. [Az érsek látogatása.] (Ford.: Anna Valentová.) Prága. 2007. Havran, 108 p.

Okrsek Sinistra. [Sinistra körzet.] (Ford.: Anna Valentová.) Prága. 2008. Havran, 172 p.

francia

La vallée de la Sinistra. Les chapitres d'un roman. [Sinistra körzet.] (Ford.: Émilie Molnos Malaguti.) Párizs. 1995. Éditions Robert Laffont, 213 p. = Párizs. 2014. Cambourakis, 240 p.

La visite de l'Archevêque. [Az érsek látogatása.] (Előszó: Fejtő Ferenc.) (Ford.: Jean-Michel Kalmbach.) Párizs. 2001. Éditions Robert Laffont, 135 p. ( Pavillons. Domaine de l'Est.)

Les oiseaux de Verhovina. [Verhovina madarai.] (Ford.: Sophie Aude.)  Párizs. 2016. Cambourakis, 253 p.

horvát

Okrug Sinistra. [Sinistra körzet.] (Ford.: Neven Ušumović.) Zágráb. 2005. Meandar, 177 p.

Nadbiskupov posjet. [Az érsek látogatása.] (Ford.: Kristina Peternai Andrić.) Zágráb. 2011. Meandarmedia, 118 p.

észt

Sinistra ringkond. Ühe romaani peatükid. [Sinistra körzet.] (Ford.: Reet Klettenberg.) Tartu. 2012. Voluri Tagasitulek, 160 p.

lengyel

Okręg Sinistra. [Sinistra körzet.] (Ford.: Malgorzata Komorowska.) Wołowiec. 2001. Wydawnictwo Czarne, 186 p.

Wizyta Arcybiskupa. [Az érsek látogatása.] (Ford.: Malgorzata Komorowska.) Wołowiec. 2002. Wydawnictwo Czarne, 99 p.

Zapach wiezienia. Odpowiedzi na pytania Zsófii Balla. [A börtön szaga.] (Ford.: Malgorzata Komorowska.) Wołowiec. 2004. Wydawnictwo Czarne, 205 p.

Z powrotem do uszatej sowy. [Vissza a fülesbagolyhoz.] (Ford.: Sobolewska Elżbieta.) Wołowiec. 2007. Wydawnictwo Czarne, 370 p.

Ptaki Wierchowiny. [Verhovina madarai.] (Ford.: Elżbieta Cygielska.) Wołowiec. 2014. Wydawnictwo Czarne, 240 p.

német

Schutzgebiet Sinistra. Ein Roman in Novellen. [Sinistra körzet.] (Ford.: Hans Skirecki.) Zürich. 1994. Ammann, 240 p.

Der Besuch des Erzbischofs. [Az érsek látogatása.] (Ford.: Hans Skirecki.) Zürich. 1999. Ammann, 137 p.

norvég

Sinistra distrikt. [Sinistra körzet.] (Ford.: Lund Ove.) Oslo. 1995. Gyldendal Norsk Forlag,

olasz

Il distretto di Sinistra. Capitoli di un romanzo. [Sinistra körzet.] (Ford.: Marinella D' Alessandro.) Róma. 1999. Edizioni e/o., 192 p.

Boscomatto. [Verhovina madarai.] (Ford.: Mariarosaria Sciglitano.) Milánó. 2018. il Saggiatore, 307 p.

orosz

Округ Синистра. [Sinistra körzet.] (Ford.: Jurij Guszev Pavlovics.) Moszkva. 2004. Jaziki Szlavjanszkoj Kulturi, 149 p.

román

Plus-minus o zi. (Válogatás A tanú, a Plusz-mínusz egy nap és a Megérkezés északra kötetekből.) (Ford.: Francisc Grünberg.) Bukarest. 1979. Kriterion. 182 p.

Zona Sinistra. [Sinistra körzet.] (Ford.: Marius Tabacu.) Kolozsvár. 2005. Koinónia, 164 p. = Bukarest. 2010. Editura Humanitas, 204 p.

Mirosul puşcăriei. [A börtön szaga.] (Ford.: Marius Tabacu.) Bukarest. 2010. Curtea Veche, 168 p.

Vizita arhiepiscopului. [Az érsek látogatása.] (Ford.: Iulia Popovici.) Iași. 2010. Polirom, 180 p.

spanyol

El distrito de Sinistra. [Sinistra körzet.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Barcelona. 2003. Acantilado, 205 p.

La visita del arzobispo. [Az érsek látogatása.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Barcelona. 2005. Acantilado, 129 p.

La sección. [A részleg.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Barcelona. 2007. Acantilado, 64 p.

Los pájaros de Verhovina.  Variaciones para los últimos días. [Verhovina madarai.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Barcelona. 2019. Acantilado, 272 p.

szerb

Sinistra. Poglavlja jednog romana. [Sinistra körzet.] (Ford Ford.: Sava Babić.) Belgrád. 2000. Dereta, 182 p.

szlovák

Zona Sinistra. [Sinistra körzet.] (Ford.: Mária Fazekasova.) Pozsony. 2003. Slovart, 184 p.

szlovén

Okraj Sinistra. [Sinistra körzet.] (Ford.: Gabriella Gaál.) Ljubljana. 2008. Modrijan, 170 p.

Idegen nyelvű folyóiratokban megjelent novellák, elbeszélések

angol

The Sinistra Natural History Collection. [Természetrajzi gyűjtemény Sinistra körzetben.] A Sinistra körzet korai fejezetváltozata. (Ford.: Emma Roper-Evans.) Storm Magazin (London), 1992/4.

Epidemic in Dobrin. [Járvány Dobrinban.] A Sinistra körzet korai fejezetváltozata. (Ford.: Molnár Eszter.) New Hungarian Quarterly, 1992. No. 125.

The Outpost. [A részleg.] (Ford.: Szöllösy Judit.) = The Kiss. 20th Century Hungarian Short Stories. (Szerk.: Bart István.) Bp. 1993. Corvina.

Give or Take a Day. [Plusz-mínusz egy nap.] (Ford.: Szász Erzsébet.) = Give or Take a Day. Contemporarian Short Stories. (Szerk.: Szakolczay Lajos.) Bp. 1997. Corvina.

The Smell of Prison.Responses to Balla Zsófia. [A börtön szaga.] (Ford.: Ivan Sanders.) The Hungarian Quarterly, Vol. XLIII. No. 165. 2002. Spring 3–26. p.; No. 166. 2002. Summer 19–37. p.; No. 167. 2002. Autumn 77–99. p.

Dogfights in Dolina, Rotunda and Dobrin. [Kutyaviadalok Dolinán, Rotundán és Dobrinban.] (Ford.: Tom Wilkinson.) The Hungarian Quarterly, Vol. XLIII. No. 166. 2002. Summer 38–50. p.

arab

طيور فيرهوفينا  [Verhovina madarai.] (Ford.: Nafi Mualla.) Latakia.2019. Fawasel,

bolgár

Niakolko dumi kam zasednala v aszansziora zsena. [Sorok egy liftben rekedt asszonyhoz.] (Ford.: Szvetla Kjoszeva.) Literaturen Forum, 1992/31.

Dalgoocsakvana szreszta. [A régen várt találkozás.] A Sinistra körzet korai fejezetváltozata. (Ford.: Szvetla Kjoszeva.) Szavremennik, 1993/2. = Ezicseszki apokalipszisz. 18 szavremenni ungarszki razkazvacsi. IK Ogledalo, Ungarszki Kulturen Insztitut. 1999.

Zamestnikat po smartnite szlucsai v Dobrinskia gorszki rajon. [Dobrin körzet halottkémje.] A Sinistra körzet korai fejezetváltozata. (Ford.: Szvetla Kjoszeva.) Szavremennik, 1993/2. = Ezicseszki apokalipszisz. 18 szavremenni ungarszki razkazvacsi. IK Ogledalo, Ungarszki Kulturen Insztitut. 1999.

cseh

Detasované pracoviste. (A részleg.) Svetova Literatura (Praha), 1992/9.

horvát

Muz Elvire Spiridon. [Elvira Spiridon férje.] A Sinistra körzet korai fejezetváltozata. (Ford.: Neven Usumovic.) Quorum (Zagreb), XVI. 2000/5–6.

német

Die Hinrichtung. [Kivégzés.] Karpeten Rundschau, 1969/13.

Ein fades Öldepot. [Unalmas olajlerakat.] (Ford.: Deréky Géza.) Wiener Journal, 1989.
Die Aussenstelle. [A részleg.] (Ford.: Hans Skirecki.) = Liebe. Ungarische Kurzprosa aus dem 20. Jahrhundert. (Szerk.:Bart István.) Bp. 1993. Corvina. = Jelenkor antológia. (Szerk.: Csuhai István.) Pécs. 1993. Jelenkor.
Plus-minus ein Tag. [Plusz-mínusz egy nap.] (Ford.: Hans Skirecki.) = Brillant. Jüngste ungarische Kurzprosa. (Szerk.: Szakolczay Lajos.) Bp. 1998. Corvina.

Műveiből, közreműködésével készült filmek

 

Plusz-mínusz egy nap. Filmdráma. 1973. Rendező: Fábri Zoltán. 92 perc

A részleg. Magyar-román filmdráma. 1995. Rendező: Gothár Péter. 82 perc

Honnan jöttél, Ádám?. Riportfilm. 2004. Rendező: Fischer István. 56 perc

Kivégzés. Kísérleti film. 2005. Rendező: Buvári Tamás. 9 perc

A barátkozás lehetőségei. Tévéfilm.  2006. Rendező.: Ferenczi Gábor. 50 perc

Dolina. (Az érsek látogatása). Játékfilm.  2006. Rendező: Kamondi Zoltán. 122 perc

 

A bibliográfiát összeállította Pozsvai Györgyi, Scheibner Tamás és a DIA.

A határon túl megjelenő folyóiratok bibliográfiája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.

Szakirodalom

Önálló kötetek

Pozsvai Györgyi: Bodor Ádám. Pozsony. 1998. Kalligram. (Tegnap és Ma.)

Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról. Szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor. Bp. 2005. L’Harmattan. (Dayka Könyvek 3.)

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Marosi Péter: Hol a tartalom mostanában? Válasz olvasói levelekre A tanú c. novella kapcsán. Utunk, 23.3 (1968. január 19.): 1.

Szőcs István: A személyiség háttere, Igaz Szó, 16.2 (1968. február): 267–270.

K. Jakab Antal: Gyilkosok, kísértetek, istenek [Bodor Ádám: Utasemberek], Utunk, 23.48 (1968. november 29.): 9.

Bretter György: A tisztaság útvesztőin. Bodor Ádám novelláiról [Bodor Ádám: A tanú. Novellák], Utunk, 24.35 (1969. augusztus 29.): 2–4. Kötetben: Bretter György: Vágyak, emberek, istenek, Bukarest: Kriterion, 1970, 250–263.

Szőcs István: A kritikus széljegyzetei. A magáníró [Bodor Ádám: A tanú], Igaz Szó, 17.9 (1969. szeptember): 524–525.

Kántor Lajos: Periféria és centrum [Vitairat Szőcs István jegyzete kapcsán], Korunk, 29.3 (1970. március): 447–450.

Szőcs István: Színéről-fonákjáról… [Válasz Kántor Lajos Periféria és centrum c. cikkére], Utunk, 25.18 (1970. május 1.): 9.

Kántor Lajos: Rendhagyó indulás. Bodor Ádám: A tanú, Napjaink, 9.6 (1970. június): 11.

Kántor Lajos: A Forrás prózája – a próza kiforrása [Többek közt Bodor Ádám A tanú című kötetéről], Napjaink, 9.8 (1970. augusztus): 5.

Kovács János: Fiatal epikusok világképe. A Forrás-sorozat újabb prózaköteteiről, Igaz Szó,19.1 (1971. január): 61–69.

Czakó Gábor: Bodor Ádám: A tanú, Kortárs, 16.6 (1972. június): 996–998.

K. Jakab Antal: A névmás éjszakája [Előszó Bodor Ádám A tanú című kötetéhez], in: uő:A névmás éjszakája. Irodalomkritikai kísérletek, Bukarest: Kriterion, 1972, 86–93.

K. Jakab Antal: Plusz-mínusz egy nap. Utunk, 1974/13. (márc. 29.) 4. p.

Bretter György: Csodálkoznak? Miért? Miért? [Bodor Ádám: Plusz-mínusz egy nap], Utunk,29.17 (1974. április 26.): 2–3. Kötetben: Bretter György: Itt és mást. Válogatott írások, Bukarest: Kriterion, 1979, 379–384. Lásd még: Bretter György: Párbeszéd a vágyakkal. Esszék, Budapest: Magvető, 1979, 337–343.

Hernádi Miklós: Szűkszavú beszéd. Bodor Ádám: Plusz-mínusz egy nap, Élet és Irodalom,18.44 (1974. november 2.): 11.

Kloss Andor: Bodor Ádám: Plusz-mínusz egy nap, Napjaink, 13.11 (1974. november): 9.

Mózes Attila: Novelláskötetek – eredmények [Többek között Bodor Ádám Milyen is egy hágó? c. kötetéről], Korunk, 34.3 (1975. március): 224–227.

Hernádi Miklós: Csattanó nélkül. Bodor Ádám: Megérkezés északra, Élet és Irodalom,23.35 (1979. szeptember 1.): 11.

Markó Béla: A megtisztított látvány [Bodor Ádám: Megérkezés északra], Igaz Szó, 27.8 (1979. augusztus): 156–159.

Zirkuli Péter: Romániai magyar prózaírók [Bodor Ádám című alfejezettel], in: Fiatal magyar prózaírók 1965–1978 (szerk. Kulin Ferenc), Budapest: Akadémiai, 1980, 199–211.

Marosi Péter: Kimaradt szó [Bodor Ádám: Megérkezés északra], Utunk, 36.9 (1981. február 27.): 2.

Csulák Mihály: Bodor Ádám: Milyen is egy hágó?, Somogy, 9.5 (1981. szeptember–október): 101–102.

Botlik József: Milyen is egy hágó? Bodor Ádám válogatott novellái, Dolgozók Lapja, 34.168 (1981. július 19.): 6.

Tábor Ádám: Kérdező novellák. Bodor Ádám: Milyen is egy hágó?, Élet és Irodalom, 25.11 (1981. március 14.): 10.

Mózes Attila: Téblábnyomok a lét homokján [Bodor Ádám: A Zangezur hegység], Utunk,36.45 (1981. november 6.): 4–5.

Nicolae Balotă: Bodor Ádám (n. 1936), in: Scriitori maghiari din România 1920–1980, Bucureşti: Kriterion (Biblioteca Kriterion), 1981, 402–405.

Botlik József: Milyen is egy hágó? Bodor Ádám válogatott elbeszélései, Napjaink, 21.1 (1982. január): 33–34.

Pomogáts Béla: Az intellektuális kalandregénytől a történelmi komédiáig [Többek közt Bodor Ádám Milyen is egy hágó? című könyvéről], Könyvvilág, 27.2 (1982. február): 8.

Tódor János: Különös egyszerűség – hétköznapi lázadók. Bodor Ádám: Milyen is egy hágó, Új Írás, 22.2 (1982. február): 103–105.

S. Benedek András: Bodor Ádám: Milyen is egy hágó?, Kortárs, 26.4 (1982. április): 658–659.

Csontos Sándor: Háromperces novellák. Bodor Ádám: A Zangezur hegység, Élet és Irodalom, 27.10 (1983. március 11.): 11.

Bertha Zoltán – Görömbei András: A hetvenes évek romániai magyar irodalma [Bodor Ádám c. alfejezettel], Budapest: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, é. n. [1983], 106–108.

Budai Katalin: Mit látott a kulcsos asszony? Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál, Élet és Irodalom, 29.33 (1985. augusztus 16.): 10.

Fogarassy Miklós: Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál, Kortárs, 29.9 (1985. szeptember): 150–152.

Rozsnyai Jenő: Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál, Kritika, [13].9 (1985. szeptember): 33.

Mező Ferenc: A tisztesség esélye (Bodor Ádám pályaképe), Mozgó Világ, 11.9 (1985. szeptember): 63–70.

Pomogáts Béla: The Grotesque World of Ádám Bodor (trans. László T. András), The Hungarian P.E.N. – Le P.E.N. Hongrois, 26 (1985): 76–78.

Miklós Györffy: Lands of the Bizarre. Tibor Cseres: Foksányi szoros – Ádám Bodor: Az Eufrátesz Babilonnál – László Krasznahorkai: Sátántangó, The New Hungarian Quarterly,26.100 (Winter 1985): 191–197.

Szendi Zoltán: A groteszk válasza. Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál, Jelenkor, 29.4 (1986. április): 373–376.

Ferdinandy György: Tudnivalók a félelemről. Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál, Szivárvány, 6.19 (1986. május): 114–116.

Balassa Péter: Bodor Ádám novelláiról, Életünk, 23.8 (1986. augusztus): 756–759. Kötetben: Balassa Péter: A látvány és a szavak. Esszék, tanulmányok 1981–1986, Budapest: Magvető, 1987, 175–181. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 12–15.

Kompolthy Zsigmond [Bán Zoltán András]: Történetek – szűkmenetben. Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál, Életünk, 23.8 (1986. augusztus): 759–761. Kötetben: Bán Zoltán András: Az elme szabad állat, Budapest: Magvető, 2000, 404–408.

Beck András: Szavak történnek. Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál, Napjaink, 26.7 (1987. július): 34–35.

Bertha Zoltán: Bodor Ádám novellaművészete, in: A szellem jelzőfényei, Budapest: Magvető, 1988, 143–160.

Szabó Gyula: Pesti kifestőde (első ábra), Helikon, 2.45 (1991. november 8.): 1–2.

Szabó Gyula: Pesti kifestőde (második ábra), Helikon, 2.46 (1991. november 15.): 2–3.

Szabó Gyula: Pesti kifestőde (harmadik ábra), Helikon, 2.47 (1991. november 22.): 2–4.

Esterházy Péter: Dicsének. A meg nem írt cikkek ciklusból, Holmi, 4.2 (1992. február): 274–275.

Orbán Ottó: Adam Bodor leinti Mustafa Maupassant kamionját, Holmi, 4.2 (1992. február): 275–280.

Bányai János: Hol van Sinistra? [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Híd, 56.6 (1992. június): 510–512. Kötetben: Bányai János: Talán így, Újvidék: Forum, 1995.

Reményi József Tamás: Törzskönyvezett sorok. Bodor Ádám: Sinistra körzet, Kortárs,36.6 (1992. június): 93–96. Kötetben: uő: Sinistrától Ibusárig Irodalmi kalauz, Budapest: Orpheusz, 1998, 29–37. Lásd még: Reményi József Tamás – Tarján Tamás: Magyar irodalom, 1945–1995. Műelemzések, Budapest: Corvina, 1996, 152–156.

Bán Zoltán András: A főmű. Bodor Ádám: Sinistra körzet, Kritika, [20].7 (1992. július): 16–17. Kötetben: Bán Zoltán András: Az elme szabad állat, Budapest: Magvető, 2000, 155–163. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 57–63.

Békés Pál: A baljós környezet [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Mozgó Világ, 7 (1992. július): 114–115.

Mucsányi Marianna: Bodor Ádám: Sinistra körzet, Vigilia, 57.8 (1992. augusztus): 633–634.

Simon Attila – Kardos András: Bodor Ádám: Sinistra körzet, Alföld, 43.9 (1992. szeptember): 70–80. Simon Attila írása új címmel, kötetben: A nem-tudás méltósága(Sinistra körzet), in: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 92–97.

Jakabffy Tamás: A próza belsejében [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Látó, 3.10 (1992. október): 83–84.

Duba Gyula: Mire valók a medvék (Bodor Ádám: Sinistra körzet című regényéről), Irodalmi Szemle, 35.11 (1992. november): 1200–1204.

Alexa Károly: A hely, ahol lak(t)unk. Sinistra körzet, Hitel, 5.4 (1992. december): 82–89. Kötetben: uő: Eleitől fogva. Tanulmányok, esszék, Budapest: Kortárs, 1996, 188–196.

Horpácsi Sándor: Kelet-európai nyomorúság [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Kapu, 5.11 (1992): 33.

Alexa Károly: A hely, ahol lak(t)unk. Sinistra körzet, Hitel, 5.4 (1992. december): 82–89.

Márton László: Az elátkozott peremvidék [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Holmi, 4.12 (1992. december): 1873–1880. Kötetben:Márton László: Az áhítatos embergép, Pécs: Jelenkor, 1999, 267–277. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 81–91.

Ács Margit: Az erdő démonikus vonzása [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Holmi, 4.12 (1992. december): 1880–1883.

Bodor Béla: Andrej a rengetegben [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Holmi, 4.12 (1992. december): 1883–1885.

Alexa Károly: A hely, ahol lak(t)unk. Sinistra körzet, Hitel, 5.4 (1992. december): 82–89. Kötetben: uő: Eleitől fogva. Tanulmányok, esszék, Budapest: Kortárs, 1996, 188–196.

Győrffy Miklós: Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál, in: uő: Új magyar prózaszemle, Pécs: Jelenkor, 1992, 201–203.

Csontos Erika: Bodor Ádám novellisztikája – A Sinistra körzet in statu nascendi. (Kéziratos szakdolgozat, 1992.)

Szilágyi Márton: A tárnicsgyökér fanyar illata. Bodor Ádám: Sinistra körzet, Tiszatáj, 47.2 (1993. február): 82–86. Kötetben: Szilágyi Márton: Kritikai berek, Budapest: Balassi – József Attila Kör (JAK Füzetek 81.), 1995, 112–122. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 98–105.

Pomogáts Béla: Bodor Ádám elbeszélései [Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz], Vigilia,58.2 (1993. február): 152–153.

Tóth Zsolt: Észvesztő szemleút. Bodor Ádám: Sinistra körzet, Életünk, 31.3–4 (1993. március-április): 355–357.

Csuhai István: Az anyag győzelme. A Sinistra körzetről, Magyar Napló, 5.16 (1993. augusztus 6.): 32–34.

Kisgyörgy Réka: „Ott vannak, csak nem látszanak.” Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz, Magyar Napló, 5.16 (1993. augusztus 6.): 35–36.

Pomogáts Béla: Vissza a fülesbagolyhoz. Bodor Ádám elbeszélései, Életünk, 31.7 (1993. július): 667–669.

Mekis D. János: Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz, Kritika, [21].7 (1993. július): 40.

Szentesi Zsolt: Bodor Ádám: Sinistra körzet, Holnap, 4.6, új folyam 2. szám, (1993. augusztus): 88–90.

Tarján Tamás: A sötétségről való tudás. Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz, Forrás,25.10 (1993. október): 78–89. Kötetben: Tarján Tamás: Nagy László tekintete, Budapest: General Press, 1994, 109–128. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 27–41.

Hima Gabriella: Vissza a mítoszhoz. Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz, Kortárs, 37.12 (1993. december): 96–100.

Gergely Zsuzsa: A rútság körzete [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Helikon, 4.14 (1993): 14.

Ambrus Judit: Vissza a fülesbagolyhoz, Magyar Narancs, 6.4 (1994. január 27.): 29.

Reményi József Tamás – Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. „Utoljára még átjárt egy kis jóleső meleg”, Kritika, [22].2 (1994. február): 21–22.

Margócsy István: A veszélyeztetett világ (Vissza a fülesbagolyhoz). Margináliák. Bodor Ádám / Vissza a fülesbagolyhoz, 2000, 6.2 (MCMXCIV [1994.] február): 57–61. Kötetben: Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz, in: „Nagyon komoly játékok”. Tanulmányok, kritikák, Budapest: Pesti Szalon, 1996, 27–34. Lásd még: A veszélyeztetett világ (Vissza a fülesbagolyhoz), in: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 21–26.

Az ábrándozó, lusta író. Bodor Ádámmal beszélget Darvasi László, Magyar Napló, 6.10 (1994. május 27.): 4–8.

H. Nagy Péter: A társadalmi lét animális árnyalata. A Sinistra körzet a Bodor-novellák kontextusában, Alföld, 45.6 (1994. június): 35–43. Kötetben: H. Nagy Péter: Dezintegráció és identitászavar. A Sinistra körzet a Bodor-novellák motívumainak kontextusában, in:Redundanciák retorikája. Tanulmányok, kritikák, Veszprém: Vár Ucca Tizenhét (Vár Ucca Tizenhét Könyvek 27.), 1998, 7–15. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 106–113.

Arató László: A Biblia mint kód. Bodor Ádám: Egy rossz kinézésű ember, in: Irodalomtanítás (szerk. Sipos Lajos), Budapest: Pauz – Universitas Kulturális Alapítvány, 1994, 505–514.

Ferch Magda: Nyafka világban élünk [Gothár Péter: A részleg], Magyar Nemzet, 36. (1995. február 11.): 19.

Turcsányi Sándor: Szabadságkészlet [Gothár Péter: A részleg], Magyar Narancs, 7.7 (1995. február 16.): 33.

Takács István: A jelenidejű Zóna [Gothár Péter: A részleg], Új Magyarország, 5.41 (1995. február 17.): 8.

Bikácsy Gergely: Remekmű van [Gothár Péter: A részleg], Beszélő, 6.8 (1995. február 23.): 36–37.

Györffy Miklós: A részleg [Gothár Péter: A részleg], Magyar Nemzet, 46 (1995. február 23.): 15.

Bányai Gábor: A történet vége [Gothár Péter: A részleg], Élet és Irodalom, 39.8 (1995. február 24.): 20.

Gothár Péter: Részleg-részletek. Nem vagyunk divatban, Filmvilág, 38.2 (1995. február): 6–9.

Radnóti Sándor: Weisz Gizella [Gothár Péter: A részleg], Filmvilág, 38.4 (1995. április): 20–21.

Varga Balázs: A részleg [Gothár Péter: A részleg], Filmkultúra, 31. 4 (1995. április): 34–35.

Pozsvai Györgyi: A lét-körzet tájai, Jelenkor, 38.6 (1995. június): 515–526.

Esterházy Péter: Ki? – bekezdések egy nagy műről –, Kalligram, [3].9 (1995. szeptember): 70–73. Lásd még: Korunk, harmadik folyam, 6.9 (1995. szeptember): 68–70.

Csiki László: Két mondat között a hézag, Élet és Irodalom, 40.8 (1996. február 23.): 9.

Doboss Gyula: Bodor Ádám nyelve, Élet és Irodalom, 40.8 (1996. február 23.): 9.

Kántor Lajos: Bodor Ádám lakomája (avagy a dolgok rendje). Helikon, 1996/16. (aug. 20.) 3–4. p.

Szűk Balázs: A hegy lelke [Gothár Péter: A részleg], Szivárvány, 17.2 (1996. szeptember): 108–111.

Tordai Zádor: A távcső művészete [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Holmi, 8.11 (1996. november): 1653-1663. Kötetben: Tordai Zádor: A nap árnyékában, Budapest: Múlt és Jövő, 2000, 73–97. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról(szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 64–80.

Pozsvai Györgyi: Újabb közelítések a Sinistra körzethez, Jelenkor, 39.12 (1996. december): 1094–1102.

Pozsvai Györgyi: Gondolatok Bodor Ádám novellisztikájáról, Forrás, 29.6 (1997. június): 64–73.

Pozsvai Györgyi: A novellista Bodor Ádám, Alföld, 48.7 (1997. július): 49–60.

Szirák Péter: A periféria poétikája? A Bodor Ádám-olvasás, Alföld, 48.7 (1997. július): 43–61. Kötetben: Folytonosság és változás? A nyolcvanas évek magyar elbeszélőprózája, Debrecen: Csokonai (Alföld Könyvek 2.), 1998, 77–81. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 132–139.

Gerold László: Egy jelentős életmű. Konferencia Bodor Ádám munkásságáról, Élet és Irodalom, 41.50 (1997. december 12.): 15.

Bengi László: A szövegszegmentumok iterációja mint az epikai világ megalkotása. Bodor Ádám: Sinistra körzet, Szép Literatúrai Ajándék, 3.1–2 (1997): 113–131. Kötetben változtatásokkal: Bengi László: Az elbeszélés kihívása, Budapest: Fiatal Írók Szövetsége (FISZ Könyvek 5.), 2000, 95–116. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 114–131.

Bányai János: (Nép)mesei források Bodor Ádám novellaírásában, Hungarológiai Közlemények, 29.3, új folyam 3.3 (1997): 7–14.

Györgyey Klára: Lélekfagyasztó vízió. Látogatás Sinistra-Szodomában, in: Szerelmetes szurkapiszka. Kritikák, esszék, tanulmányok, 1985-1995, Budapest: Széphalom Könyvműhely, 1997, 67–72.

Utasi Csaba: A Zangezurtól az Eufráteszig. A Bodor-novellák változatainak néhány tanulsága, Hungarológiai Közlemények, 29.3, új folyam 3.3 (1997): 15–23.

Juhász Erzsébet: A megfosztottság tablója (Bodor Ádám: Sinistra körzet), Hungarológiai Közlemények, XXIX.3, új folyam 3.3 (1997): 24–29.

Faragó Kornélia: A jelentés térvilága [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Hungarológiai Közlemények, 29.3, új folyam 3.3 (1997): 38–43.

Gerold László: Utazás (Weiss Gizellával) az időben. A részleg – novella és filmHungarológiai Közlemények, 29.3, új folyam 3.3 (1997): 44–50.

Harkai Vass Éva: „Kezdetben hányni fogsz tőle, de aztán megszokod”. Groteszk és irónia Bodor Ádám Sinistra körzet című regényében, Hungarológiai Közlemények, 29.3, új folyam 3.3 (1997): 30–37. Kötetben: Uő: Rések és korosztályok: irodalmi tanulmányok, kritikák, Novi Sad: Forum, 2005, 51–58.

Tarján Tamás: Sinistra körzet, in: Berkes Erzsébet et al.: 7x7 híres mai magyar regény, Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1997, 289–297.

Pomogáts Béla: Egy abszurd társadalom realista képe. Bodor Ádám elbeszélései, Helikon, 9.1 (1998. január 10.): 5–6.

Angyalosi Gergely: Van-e Gyergyónak éghajlata? Töprengések egy Bodor Ádám novella kapcsán, in: Élet és Irodalom, 42.4 (1998. január 23.): 8. Kötetben: uő: Romtalanítás: kritikák, esszék, tanulmányok, Budapest: Kijárat, 2004, 50–55.

Ex libris Abody Rita [Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz], Élet és Irodalom, 42.9 (1998. február 27.): 13.

Amacziné Biró Zsuzsa – Cserhalmi Zsuzsa: Sinistra körzet, in: uő: Regények találkozása: érettségi és felvételi segédlet, 1998, 218–229.

Doboss Gyula: Eltérítések. Bodor Ádám Kutyaviadalok Dolinán, Rotundán és Dobrinban című elbeszéléséről, Műhely, 21.2 (1998): 73–75. Kötetben: A bálnavadász. Tanulmányok, bírálatok, könyvajánlások a kortárs magyar és külföldi epika köréből, h. n.: Orpheusz Könyvek, 1999, 281–289. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 42–48.

Harkai Vass Éva: Dobrin City közelében. Bodor Ádám: Sinistra körzet. Egy regény fejezetei [1992], in: uő: Ezredvégi megálló. Műhelytanulmányok, kritikák, Újvidék: Forum, 1998, 156–160.

Kálmán C. György: Sinistra előtt [Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál], Beszélő, III. folyam, 4.5 (1999. május): 96–98. Kötetben: Mű- és valódi élvezetek, Pécs: Jelenkor, 2002, 113–118. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról(szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 15–20.

Kálmán C. György: A szeméthalmok tövén (Az érsek látogatása). Élet és Irodalom, 43.24 (1999. június 18.): 17. Kötetben: Mű- és valódi élvezetek, Pécs: Jelenkor, 2002, 119–126. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 198–203.

Balázs Imre József: Gábriel Ventuza kámzsája. Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Korunk, harmadik folyam, 10.8 (1999. augusztus): 118–120. Kötetben: uő: A nonsalansz esélye, Kolozsvár: Komp-Press, 2001, 66–74.

Toót H. Zsolt: Időn túl, határon innen [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Napút, 7 (1999. szeptember): 74–77.

Baróthy Zoltán: Atmoszféra-világ, történet-világ, in: Sárkányfű, 4.4 (1999. október): 78–81.

Lányi Dániel: Andrej a városban [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Holmi, 11.10 (1999. október): 1294–1300. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 181–190.

Doboss Gyula: Jégcsákány és illatos balzsamok [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Holmi, 11.10 (1999. október): 1300–1304. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 191–197.

Sükösd Mihály: Bodor Ádám mitikus regényírása [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Mozgó Világ, 25.11 (1999. november): 109–111.

Újabb német kritikák [Kornis Mihály: Napkönyv; Márton László: Jakob Wunschwitz igaz története; Garaczi László: Pompásan buszozunk; Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Élet és Irodalom, 43.45 (1999. november 12): 14.

Benedek Anna: Jerevánszky tangó. Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Törökfürdő, (1999. ősz): 46–48.

N. Tóth Anikó: Mint fényes pengék [Bodor Ádám: Sinistra körzet], in: uő: Kísérlet megszólalásra és elnémulásra. Olvasói kalandok a 20. század magyar prózájában, Pozsony: Kalligram, 1999, 161–173.

Zirkuli Péter: Színtér, ahol történünk, in: uő: Ujjnyomat egy deszkafalon. Olvasónapló a magyar irodalomról, híres magyar írók, költők, Budapest: Seneca, 1999, 79–81.

Szakolczay Lajos: Jegyzetek Bodor Ádámról [Bodor Ádám: Sinistra körzet; Vissza a fülesbagolyhoz], in: uő: Korfurdaló. Tanulmányok, esszék, kritikák az irodalom, a színház és a képzőművészet köréből, Budapest: Széphalom Könyvműhely, 1999, 196–201.

Sturm László: Megváltás vagy pusztulás felé? [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Magyar Szemle, új folyam 9.1–2 (2000. február): 152–159.

Szilágyi Júlia: Versenymű égő zongorára [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Holmi, 12.2 (2000. február): 220–225. Lásd még: Látó, 11.3 (2000. március): 80–88. Kötetben: uő: Versenymű égő zongorára, Marosvásárhely: Mentor, 2002, 204–216.

Nagy András: Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Kritika, 29.2 (2000. február): 35–37.

Orbán Kinga: „A dolog a medvéktől is függ…” [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Helikon, 11.4 (2000. február 25.): 11–12.

Szilágyi Júlia: Versenymű égő zongorára [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Holmi, 12.2 (2000. február): 220–225. Lásd még: Látó, 11.3 (2000. március): 80–88.

Vörös István: A nem olvasott könyv keresése [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Beszélő, 5.3 (2000. március): 101–103. Kötetben: uő: Lakatlan szigetek már nincsenek. Dicsérő kritikák, Budapest: Ister, 2001, 181–185.

Matus Mónika: Magyar mágikus realizmus? Bodor Ádám Az érsek látogatása című kötetéről, Irodalmi Szemle, 43.3–4 (2000. március–április): 143–146.

Mészáros Sándor: Egyszarvúak, szeméthegyek és az ismétlés kényszere. Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Jelenkor, 43.4 (2000. április): 426–429.

Onagy Zoltán: és közben meghalnak az istenek. [sic] Bodor Ádám közelítése 7 kísérletben [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Új Forrás, 32.4 (2000. április): 30–36.

Olasz Sándor: Érsekre várva. Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Forrás, 32.6 (2000. június): 104–106.

Bombitz Attila: Pungák a szélben. Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Forrás, 32.6 (2000. június): 107–112. Kötetben: uő: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk: magyar prózaszeminárium, Pozsony: Kalligram, 2005, 240–252.

Angyalosi Gergely: Az érsekre várva. Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Alföld, 51.7 (2000. július): 93–97. Kötetben: Romtalanítás. Kritikák, esszék, tanulmányok, Budapest: Kijárat, 2004, 56–60. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 176–180.

Lőrincz Csongor: Folytonosság vagy ismétlés. Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Alföld, 51.7 (2000. július): 97–106.

Benyovszky Krisztián: Az enyészet glóriája. Regény/tér/mozgás Bodor Ádám Az érsek látogatása című regényében, Kalligram, [8].7-8 (2000. július-augusztus): 16–23.

Alexa Károly: „Regény és regényítészet”. Grendel Lajos: Tömegsír; Bodor Ádám: Az érsek látogatása; Czakó Gábor: Aranykapu, Kortárs, 44.8 (2000. augusztus): 3–31.

Aniszi Kálmán: Az értelem határán túl. Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Hitel, 13.8 (2000. augusztus): 105–107.

A regényről. Kerekasztal-beszélgetés. Korunk, 2000. okt. 77. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/6422

Cselényi László: Bodor Ádám, Irodalmi Szemle, 43.9–10 (2000. szeptember–október): 72–73. Kötetben: uő: Sokágú síp. Barangolás az újabb magyar irodalomban, Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2001, 227–228.

Benyovszky Krisztián: A végtelen novella poétikája (Márai – Bodor), Kalligram, [8].10 (2000. október): 65–73. Kötetben: Benyovszky Krisztián: Rácsmustra. Regényes olvasónapló Kaffka Margittól Bodor Ádámig, Pozsony: Kalligram, 2001.

Keserű József: Bogdanski körzet: Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Prae, 1–2 (2000): 173–175. Kötetben: uő: Mindez így. Tanulmányok, kritikák, 1999–2009, Dunaszerdahely: Nap, 2009, 161–165.

Bircsák Eszter: Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Vigilia, 66.3 (2001. március): 237–238.

Huszta Rózsa: Az „ősatya” játéktere [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Híd, 65.3 (2001. március): 283–285.

Osztovits Ágnes: Bodor Ádám vallomásai: könnyek nélkül, keserűen [Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire], Heti Válasz, 1.31 (2001. november 9.): 69.

Bónus Tibor: A folytatás mint hipertextus. Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Prae, 3–4 (2001): 156–162.

Horváth Beáta: „…ezekkel a vándorló képekkel…” A magyar irodalom és a magyar film kapcsolata [Jókai: Az aranyember; Nyírő József: Emberek a havason; Déry Tibor: Szerelem; Krúdy Gyula: Szindbád; Mándy: Régi idők focija; Bodor Ádám: A részleg], in: Nézőpontok, motívumok: irodalmi témakörök (szerk. Fenyő D. György) Budapest: Krónika Nova, 2001, 361–384.

Kovács Béla Lóránt: Etika és poétika között. Bodor Ádám: Sinistrakörzet, in:Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 147–163. Lásd még:Vándor szövevény. Az Alföld Stúdió antológiája (szerk. Szirák Péter), Debrecen: Csokonai (Alföld Könyvek 8.), 2001, 130–148.

Vörös István: Az olvasott könyv keresése [Mészöly Miklós – Szigeti László: Párbeszédkísérlet; Bodor Ádám: Az érsek látogatása; Darvasi László: A könnymutatványosok legendája; Márton László: Árnyas főutca], in: uő: Lakatlan szigetek már nincsenek. Dicsérő kritikák, Budapest: Ister, 2001, 174–180.

Csontos Erika: Körkörös áramlások [Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire], Élet és Irodalom, 46.1 (2002. január 4): 29.

Károlyi Csaba: „Meséld csak el” [Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire], Élet és Irodalom, 46.1 (2002. január 4.): 29.

Demény Péter: Csak mondatok, csalás nélkül. Korunk, 2002. jan. 121. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/6796

Harkai Vass Éva: Hegyek, börtön, határhelyzetek [Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire], Híd, 66.1 (2002. január): 144–149.

Fekete J. János: „Folytonos ítélet alatt”. Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire. Egy korábbi rádióinterjú változata, Új Forrás, 34.2 (2002. február): 37–43.

Danyi Zoltán: Egy önéletrajz fejezetei [Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire], Híd, 66.2 (2002. február): 283–287.

Dömötör Edit: Az érsek látogatása mint „második regény”, Bárka, 10.1 (2002. január–február): 76–87. Kötetben: Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás (szerk. Józan Ildikó – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály), Budapest: Osiris, 2003, 455–473.

Angyalosi Gergely: Bodor Ádám: A börtön szaga, Kritika, 31.3 (2002. március): 27–28. Kötetben: Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén, Debrecen: Csokonai (Alföld Könyvek 4.), 1999, 161–168.

Eged Alice: A Sinistra körzet kísértete, Forrás, 34.9 (2002. szeptember): 100–105.

Balázs Imre József: A konkrétumok prózája [Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire], Holmi, 14.9 (2002. szeptember): 1229–1231.

Baróthy Zoltán: Ki a körzetből. Identitás és szabadság kérdései Bodor Ádám ,Az érsek látogatása’ című regényében, Iskolakultúra, 12.12 (2002. december): 83–92.

Dérczy Péter: Igaz történet [Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire], Jelenkor, 46.3 (2003. március): 287–290.

Balázs Imre József: Bodor Ádám, Helikon (Kolozsvár), 14.8 (2003. április 25.): 3.

Szilágyi Zsófia: Otthoni létünk emlékei. Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire, Tiszatáj, 57.4 (2003. április): 103–105.

Boros Enikő: A Sinistra körzet motívumhálója. Ember-vegetáció, Korunk, harmadik folyam, 14.5 (2003. május): 101–105.

Boros Enikő: A Sinistra körzet motívumhálója. Korunk, 2003. máj. 101. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/7222

Sándor András: Felfedezők és felfedezettek, Tekintet, 16.5 (2003): 92–97.

Balázs Imre József: Bodor Ádám. Helikon, 2003/8. 3. p.

Bányai János: Börtönszag Európa közepén és keleti felén, Alföld, 54.7 (2003. július): 101–106.

Földes Anna: Mit bír el egy interjú? [Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire], Kritika, 32.10 (2003. október): 24–25.

Olasz Sándor: Visszatekintés és/vagy újítás? Bodor Ádám regényei, in: uő: Mai magyar regények. Poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában, Budapest: Tankönyvkiadó, 2003, 170–174.

Sz. Molnár Szilvia: Az identitásépítés helyei. Fel nem tett kérdések fikcióra és életrajzra Bodor Ádám interjúkötete kapcsán, in: Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel (szerk. n. [Molnár Gábor Tamás – Sz. Molnár Szilvia]), Budapest: Kijárat – József Attila Kör (JAK Füzetek 129.), 2003, 177–191. Lásd még: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 242–252.

Szekeres Nikolett: Bodor Ádám, Szépirodalmi Figyelő, 2004/5. 103–109. = Íróportrék I. (szerk. Thimár Attila), Budapest: Szépirodalmi Figyelő, 2006, 16–27.

Szász István Tas: Tárgyilagosságig menően elfogult sorok, Bodor Ádámot olvasván [Bodor Ádám: Az érsek látogatása], Helikon, 15. 12 (2004. június 25.): 3.

Gerold László: Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz, Vigilia, 69.6 (2004. június): 476–477.

Angyalosi Gergely: A Kelet-európai térség egzisztenciális képe, in: uő: Romtalanítás: kritikák, esszék, tanulmányok, Budapest: Kijárat, 2004, 61–65.

Vaderna Gábor: Egy érsek egészben és darabokban (Bodor Ádám Az érsek látogatása című művének műfaja), Ex Symposion, 46–47 (2006): 93–102. Lásd még:Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 218–234.

Demény Péter: Körzet és antikörzet. Bodor Ádám: Sinistra körzet, in: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 140–146.

Dömötör Edit: Palimpszeszt, fátyol és titok. A város terének olvashatósága Az érsek látogatásában, in: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 204–217.

Kiss Dávid: Szövegvilágok szerveződése. A Bodor-regények narratív és szövegszervező eljárásainak módosulása, in: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról(szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 235–241.

Scheibner Tamás: A rezervátum boldogsága. Elbeszélői identitás, cinikus irónia és groteszk a Sinistra körzetben, in: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 164–175.

Teslár Ákos: Meseszövés és eleven tapasztalat. Elbeszéltség és irodalmiság Bodor Ádám A börtön szaga című interjúkötetében, in: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról (szerk. Scheibner Tamás – Vaderna Gábor), Budapest: L’Harmattan (Dayka Könyvek 3.), 2005, 253–264.

Bányai Éva: „Történeteink egymást dagasztják”. Intertextualitás Bodor Ádám és Láng Zsolt regényében. Korunk, 16.9 (2005. szeptember): 108. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/7978

Cserna-Szabó András: Kurt Fiala halott: Bodor Ádám hetven, Élet és Irodalom, 50.4 (2006. január 27.): 31.

Parti Nagy Lajos: A hó Bodor Ádámnál, Élet és Irodalom, 50.7 (2006. február 17.): 12.

Radnóti Sándor: A megtalált hely. Bodor Ádám 70, Élet és Irodalom, 50.7 (2006. február 17.): 12.

Kőrössy Erika: Sinistra szaga – alvilági szag [Bodor Ádám: Sinistra körzet], Székelyföld,10.3 (2006. március): 39–58.

T. Szabó Levente: Posztszoci transzszilván - vérbő ecsettel, Látó, 17.3 (2006. március): 91–100.

Berszán István: Bodor Ádám köpönyege és egyéb apokrif példabeszédek, Látó, 17.3 (2006. március): 86–91.

Szabó Árpád Töhötöm: Mért él Bundás Rekk sivatagban? Helikon, 2006/4. 2. p.

„Kafka és Beckett műveihez hasonlóan…” Részletek Bodor Ádám Az érsek látogatása című regényének spanyol kritikáiból (vál., ford. Cserháti Éva), Élet és Irodalom, 50.18 (2006. május 5.): 28.

Válogatás kortárs magyar irodalmi művek oroszországi recenzióiból [Bodor Ádám: Sinistra körzet; Nádas Péter: Egy családregény vége; Esterházy Péter: Kis magyar pornográfia; Kertész Imre: Kaddis] (vál., ford. Goretity József), Élet és Irodalom, 50.40 (2006. október 6.): 28.

Kántor Lajos: Tájélmény és identitás. Reményik Sándortól Bodor Ádámig, Alföld, 58.2 (2007. február): 47–55.

Báthori Csaba: Bodor Ádám tárcái elé, Élet és Irodalom, 51.22 (2007. június 1.): 19.

Orbán Zsuzsa-Lilla: A Sinistra körzet mint utópia, Látó, 18.7 (2007. július): 88–93.

Ambrus Judit: A Sinistra napja, csöndje, fűszeres illatozása, Népszava, 246 (2007. október 20–21.): Szép Szó melléklet, 5.

Babiczky Tibor: Mechanikus mitológhia: Bodor Ádám: Sinistra körzet, Magyar Narancs, 19.47 (2007. november 22.): 42–43.

Végh M. Balázs: Vallási motívumok Bodor Ádám prózájában, Művelődés, 61.2 (2008. február): 21–22.

Bányai Éva: Transztextuális narratívák, Transylvaniae-mítoszok, Híd, 73.6 (2009. június): 42–70.

Selyem Zsuzsa: A túlhatalom formái egy kelet-európai fiktív városban (Elemzések Bodor Ádám regényéről és Kamondi Zoltán filmjéről), Látó, 20.11 (2009)

Berszán István: Hegység, amely emberi nevet visel: a Bodor Ádám-történetek mozgásterei, Helikon: Irodalomtudományi Szemle, 56.1–2 (2010): 20–38.

Borbély Szilárd: A határövezet viszonyai. Bodor Ádám világa, Beszélő, 15.2–3 (2010. február–március): 49–55.

Bányai Éva: „Ott vannak, csak nem látszanak.” (Elhallgatásalakzatok Bodor Ádám prózájában. Tanulmány), Híd, 2011. 2. sz., 52–77.

Bodor Ádám 75 éves, Szín, 16.1 (2011): 50.

A múlt lenyomatai. Bodor Ádám: Az utolsó szénégetők, Élet és Tudomány, 66.17 (2011): 531.

Falvai Mátyás: Bodor Ádám: Az utolsó szénégetők, Szépirodalmi Figyelő, 2011. 3. sz.

Baku Eszter: Fiktív terek környezetpszichológiája. Bodor Ádám: Az érsek látogatása c. regényének tér-képe, Régi–Új Magyar Építőművészet, 2011. 6. sz., 15–18.

Koncz Tamás: Tájkép, olvasóval (Bodor Ádám: Verhovina madarai), Szépirodalmi Figyelő, 2011. 6. sz.

Bodor Ádám: A víz ünnepe, Látó, 22.2 (2011): 5–22.

Mártonffy Zsuzsa: Röviden – Ulickaja, L.: Elsők és utolsók; Carver, R.: Kezdők; Bodor Ádám: Az utolsó szénégetők, Figyelő, 55.9 (2011): 28.

Darvasi Ferenc: Bevezetés a fotóművészetbe (Bodor Ádám: Az utolsó szénégetők), Tiszatáj, 65.10 (2011. október): 101–103.

Lengyel Imre Zsolt: A könyv szaga (Bodor Ádám: Az utolsó szénégetők), Műút, 56.23 (2011): 46–48.

Lengyel Imre Zsolt: Távoli hatalmasságok: Bodor Ádám: Verhovina madarai, Műút, 56.30 (2011): 60–63.

Pomogáts Béla: Kelet-európai történetek. Vázlat Bodor Ádámról, Irodalomismeret, 2012. 1. sz., 71–78.

Falvai Mátyás: Bodor Ádám, Szépirodalmi Figyelő, 2012. 2. sz.

Bazsányi Sándor: Madártalanul: Bodor Ádám: Verhovina madarai, Holmi, 24.2 (2012. február): 245–248.

Jakab-Köves Gyopárka: Haláltánc Jablonka völgyében (Bodor Ádám: Verhovina madarai. Változatok végnapokra), Hitel, 25.7 (2012. július): 118–122.

Sturm László: Tisztuló források? (Bodor Ádám: Verhovina madarai), Kortárs, 56.7–8 (2012. július –augusztus): 152–155.

Gerold László: Bodor Ádám: Verhovina madarai, Vigilia, 77.9 (2012. szeptember): 717.

Darabos Enikő: Tájolás: Bodor Ádám: Verhovina madarai, Holmi, 24.9 (2012. szeptember): 1152–1157.

Darvasi Ferenc: „Mert nincs lehetetlen” (Bodor Ádám: Verhovina madarai. Változatok végnapokra), Tiszatáj, 66.10 (2012. október): 116–118.

Kovács Béla Lóránt: Örök vég (Bodor Ádám: Verhovina madarai), Alföld, 63.12 (2012. december): 121–124.

Fekete J. József: „Az örök alkonyatban derengő végnapokról”. Bodor Ádám Verhovina madarai című kötetéről, Irodalmi Jelen, 12.128 (2012): 99–101.

Bodor Ádám: Csiki László 1944–2008, Holmi, 20.10 (2008. október): 1395.

Kolozsi László: Zangezurban az idő. Bodor Ádám-adaptációk, Filmvilág, 50.9 (2007): 4–7.

Kántor Lajos: Tájélmény és identitás (Reményik Sándortól Bodor Ádámig), Alföld, 58.2 (2007): 47–55.

Radvánszky Anikó: Az ember természete és a természet embere. 1992: Bodor Ádám: Sinistra körzet, in: A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig (főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, szerk. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András), Budapest: Gondolat, 2007, 816–830. Lásd még: Ember lenni mindég, minden körülményben”. Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából, [szerk. Radvánszky Anikó], Piliscsaba: PPKE BTK, 2008, 360–377.

Sophie Aude: Ádám Bodor, perpétuel arpenteur d'un espace clos, in: L'écriture emprisonnée (sous la dir. de Jean Bessière – Judit Maár), Paris: L'Harmattan, 2007, 355–367.

Bányai Éva: Posztbodoriánus áramlatok: Bodor-hatások a Dragomán prózában, in: Narratívák párbeszéde (szerk. Bányai Éva), Bukarest–Sepsiszentgyörgy, 2008, 83–95.

Medve A. Zoltán: A fordíthatóság fokozatai, in: Irodalom és fordítás (szerk. N. Tóth Anikó), Nyitra, 2009, 175–193.

Kondor Péter: Űr-hideg nyugaton és keleten, Székelyföld, 13.12 (2009. december): 166–174.

Sophie Aude: Figures du déplacement: errance, malédiction et marginalité entre mythe et histoire chez Ádám Bodor et László Krasznahorkai, in: Figures mythiques en Europe centrale: aspects d'un panthéon variable (sous la dir. d'András Kányádi), Paris, 2010, 78–88., 189.

Zoltán A. Medve: "Treći jezik" i kanon: nacrt o prevodivosti tekstova Lászlóa Darvasija Ádáma Bodora i Ottóa Tolnaija, in: Kanoni doma i vani: zbornik radova: [Budimpešta 2. travnja 2009], [ured. Stjepan Lukač], Budimpešta, 2010, 145–150.

Szalay Zoltán: Zátonyok árnyai [Az utolsó szénégetők, Irodalmi Szemle, 54.1 (2011. január): 87–89.

Urfi Péter: Címkék és gyengék [Az utolsó szénégetők], Beszélő, 16.3 (2011. március): 88–90.

Dánél Mónika: Az intimitás nyomai a Sinistra körzetben, Beszélő, 16.4 (2011. április): 63–66.

Bodor Ádám: Damasskin Nikolsky rókái, Székelyföld, 15.7 (2011. július): 5–20.

Bodor Ádám Csíkszeredában [Az író 2010. novemberi látogatásáról a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban és a Sapientia Egyetemen], Székelyföld, 15.7 (2011. július): 158–178.

Török Borbála Zsuzsanna: Táj és történelem Bodor Ádám Sinistra körzetében, in: Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére (szerk. Balogh F. András, Berszán István, Gábor Csilla), [Budapest], 2011, 385–395.

Függelék a Verhovina madaraihoz (összeáll. Sárközi Dóra), Polisz, 146 (2012): 92–93.

Molnár Vilmos: Bodor Ádám laudációja, Székelyföld, 16.1 (2012. január): 161–162.

Tóth Tünde: Változatok végnapokra [Verhovina madarai], Bárka, 20.2 (2012. február): 109–110.

Dénes Gabriella: Újraolvasók, felülírók [Állomás, éjszaka. Tízkezes egy Bodor novellára], Korunk, 23.5 (2012. május), Umbrárium, 109–110.

Rudaš Jutka: Življenje kot histeričen molk, in: uő: Kulturális intarziák. Válogatott írások, Pilisvörösvár, 2012, 204–206.

Berszán István: Feljegyzések az időjárásról [Verhovina madarai], Pannonhalmi Szemle, 20.1 (2012): 91–102.

"Ha most csak a felét eszem meg...". Bodor Ádám: Verhovina madarai. Soltész Márton összeállítása, Polisz, 146 (2012): 71.

Kiss Judit Ágnes: Verhovina színei, Polisz, 146 (2012): 72–73.

Payer Imre: Bizonytalan feltámadás. Bodor Ádám Verhovina madarai című kötetéről, Polisz, 146 (2012): 73–74.

Németh Tamás: Merőleges történetek. Bodor Ádám: Verhovina madarai, Polisz, 146 (2012): 74–77.

Benyovszky Krisztián: „De előbb eszünk”. Gasztroszemiotikai esszé a Verhovina madarairól, Polisz, 146 (2012): 77–83.

Horváth Csaba: Nem megoldás, hanem irgalom. Bodor-apokrif, Polisz, 146 (2012): 84–88.

Soltész Márton: A gusztustól a gesztusig: szöveg- és olvasói magatartások a Verhovina madaraiban, Polisz, 146 (2012): 88–92. Lásd még: Működés. Tanulmányok, kritikák, előadások, jegyzetek, Pomáz: Kráter, 2013, 27–35.

Szentesi Zsolt: Valós és irreális szorongatóan megdöbbentő keveredése egy remekműben. Bodor Ádám: Sinistra körzet, in: uő: Az ismeretlen otthon. Tanulmányok, kritikák, Pozsony: Kalligram, 2013, 266–271.

Plugor Magor: Szinoptikus történetek. J egyzetek Bodor Ádám regényeihez, Műhely, 36.3 (2013): 60–63.

Karátson Endre: Paradise now. Nap lójegyzet az örömtelenség műveiről. Bodor Ádám: Verhovina madarai; Krasznahorkai László, Tarr Béla: A torinói ló, Kalligram, 22.1 (2013. január): 52–55.

Dánél Mónika: Az intimitás nyomai a Sinistra körzetben, in: uő: Áttetsző keretek. Az olvasás intimitása, Kolozsvár: Komp-Press–Korunk, 2013, 281–288.

Dánél Mónika: Érzékek természete, közvetített természet a Sinistra körzetben: haptikus befogadás – szagok nyomában, in: uő: Áttetsző keretek. Az olvasás intimitása, Kolozsvár: Komp-Press–Korunk, 2013, 289–300.

Benyovszky Krisztián: És egyebek: Bodor Ádám Mater immaculata című novellájának interpretációja, Vár Ucca Műhely, 13.39 (2013): 37–42.

Bányai Éva: A végnapokon túl: Bodor Ádám: Verhovina madarai. Változatok végnapokra, Korunk, 24.4 (2013. április): 115–121.

Balázs Imre József: A rendszerváltás megjelenítése kortárs erdélyi magyar regényekben, Századvég, új folyam, 67. sz. (2013): 49–62.

Hegedűs Imre János: A vég kezdete. Bodor Ádám: Verhovina madarai, Magyar Napló, 25.12 (2013. december): 63–64.

Horváth Csaba: Kettős tükrök. Tükörszerkezetek és biblikus olvasatok a kortárs magyar irodalomban: Esterházy Péter: Harmonia Caelestis, Javított kiadás; Bodor Ádám: Sinistra körzet, Verhovina madarai, in: Northrop Frye 100: dunai távlatból (szerk. Tóth Sára et al.), Budapest: KRE–L'Harmattan, 2014.

Győrfi Anna: Verhovina végnapjai. Bodor Ádám: Verhovina madarai, Vár Ucca Műhely, 13.43 (2014): 67–71.

Boka László: Határ és háttér. Elválasztottság és szökés mint prózapoétikai létkonstituáló tapasztalat Bodor Ádám, Agota Kristof és Papp Sándor Zsigmond prózájában, Irodalomismeret, 2014/2., 68-79.

Csillag Dóra: Boldog végnapok. Bodor Ádám: Verhovina madarai, Napút, 16.5 (2014 június–július): 87–90.

Pieldner Judit: A víz szaga, a vég szaga. Bodor Ádám: Verhovina madarai, Napút, 16.5 (2014. június–július): 83–86.

Wehner Tibor: Mágikus nihilizmus. Bodor Ádám: Verhovina madarai, Napút, 16.5 (2014. június–július): 90–96. Thomka Beáta: Verhovina groteszk bölcsessége, in: Előzetes kérdések: Rohonyi Zoltán emlékköny (szerk. Milbacher Róbert), Pécs: Kronosz, 2014, 155–161.

Jánossy Lajos: Mindig. Bodor Ádám: Sehol, Litera, 2019. április 28.

Szalay Zoltán: A mindenhol ott kísértő sehol. Bodor Ádám: Sehol, dunszt.sk, 2019. június 10.

Kis Petronella: Halálra ítéltek raja. Bodor Ádám: Sehol. Bárka. 2020/3.

Szalay Zoltán: Az író se tudja a tutit. [B. Á.: Az értelmezés útvesztői. Tizenöt beszélgetés.] dunszt.sk, 2021. dec. 30. 

Interjúk

Nádor Tamás: Tiszteletpéldány az olvasónak. Bodor Ádám: Sinistra körzet. [Interjú Bodor Ádámmal], Könyvvilág, 36.3 (1992. március): 5.

Az ábrándozó, lusta író. Bodor Ádámmal beszélget Darvasi László, Helikon, 4.13 (1994): 2–3. Lásd még: Magyar Napló, 6.10 (1994. május 27.): 4–8.

Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván: „A mozdulatlan alföld alatt háborog szűntelen [sic] valami…” Beszélgetés Bodor Ádámmal, in: uő: Határokon járok örökké… 15 beszélgetés határon túli alkotókkal verseikről, novelláikról, Budapest: Tárogató, 1995, 24–30.

Beszélgetés Bodor Ádámmal. Házigazda Parti Nagy Lajos. Elhangzott a Művészetek Házában, Veszprémben 2000. október 11-én, Vár Ucca Műhely, 2.1 (2001): 115–123.

Bányai Éva – Virginás Andrea: Beszélgetés Bodor Ádámmal, Korunk, 12.11 (2001. november): 59–62. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/6782

Báthori Csaba: A diktatúra kalandja [Interjú Bodor Ádámmal], Magyar Narancs, 15.12 (2003. március 20.): 42–43.

Hazaszeretet és rezignáció. Bodor Ádámmal Rádai Eszter készített interjút, Élet és Irodalom, 48.13 (2004. március 26.): 3–4.

Erős Kinga: Minden papiron dől el... Beszélgetés Bodor Ádámmal, MagyarNapló, 17.9 (2005. szeptember): 34–46.

Ne kíméljük az olvasót, ha már… Bodor Ádámmal Zsigmond Andrea és Molnár Vilmos beszélget, Székelyföld, 10.3 (2006. március): 86–107.

Papp Sándor Zsigmond: A film szaga. Beszélgetés Bodor Ádámmal, Népszabadság, 65.253/2 (2007. október 30.): 11.

Beszélgetés Bodor Ádámmal. Kérdezett Bányai Éva és Virginás Andrea, in: Közép-Európa vándora. Korunk-dosszié: válogatás a Korunk öt évtizedének írásaiból, 1957–2007 (szerk. Kántor Lajos), Kolozsvár: Komp-Press, 2007, II, 242–245.

Bodor Ádámmal Selyem Zsuzsa beszélget. Mitől lesz az ember író? (Író-deák életmű-beszélgetések), Magyar Lettre Internationale, 26.78 (2010): 1–4.

Kőrössi P. József: Bodor Ádám – Úgy gondoltam, kelepcébe kerülök, hogyha itt maradok, Várad, 8.6–7 (2009)

Győrffy Ákos: Erdély és Kelet-Európa alakította világlátásomat – Bodor Ádám író a Mandinernek. Mandiner, 2021. február 14.

 

A szakirodalmat összeállította Scheibner Tamás és a DIA.

 

Festmény

Fotók

Borítók

Ajánlott honlapok

Bodor Ádám-szócikk a Wikipédián

Beszámoló Bodor Ádám 75. születésnapjának (a PIM/DIA által szervezett) köszöntéséről: http://litera.hu/hirek/edes-adam-isten-eletessen-bodor-adam-koszontese