Bibó István

Digitalizált művek

Tematikus keresés

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Bibó István (1911–1979)

A Digitális Irodalmi Akadémia 2020. június 4-én posztumusz tagjává
választotta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Fritz Künkel: A közösség, a közösséglélektan alapfogalmai, ford. Vető Lajos, Kolozsvár, Minerva Ny., 1941. [6 oldalas könyvismertetés]

Korunk diagnózisa, Mannheim Károly új könyvéhez, Bp., Stephaneum Ny., 1943.

Magyarország városhálózatának kiépítése, terv. és szerk. Bibó István, Mattyasovszky Jenő, Bp., Államtud. Int. Rotapr.-háziny., 1950.

Harmadik út, politikai és történeti tanulmányok, sajtó alá rend. és bev. Szabó Zoltán, London, Magyar Írók Szöv. Külföldön, 1960.

Bibó István összegyűjtött munkái, I–IV. sajtó alá rend. Kemény István, Sárközi Mátyás, Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1981–1984.

Bibó István 56-os írásai, Bp., M. Figyelő, 1983.

A magyar forradalomról, Bp., „M.O.”, 1984.

Válogatott tanulmányok, vál. és utószó Huszár Tibor, szerk. és jegyz. Vida István, Nagy Endre, közrem. ifj. Bibó István, Bp., Magvető, 1986–1990.

Bibó István, Beszélgetések, politikai-életrajzi dokumentumok, sajtó alá rend. Huszár Tibor, Bp., Kolonel, 1989.

A kisiklott forradalom és következményei. http://mek.niif.hu/02000/02043/html/736.html

Különbség, Bp., Bethlen G. Kvk./Montázs, 1990.

Uchronia.

Demokratikus Magyarország, válogatás Bibó István tanulmányaiból, Bp., Magvető, 1994.

1956, előszó, jegyz. és szerk. Szigethy Gábor, Bp., Holnap, 2003.

Válogatott tanulmányok, társadalomtörténet, szociológia, társaslélektan, vál. és utószó Huszár Tibor, Bp., Corvina, 2004.

A zsidókérdésről, sajtó alá rend. és utószó Balog Iván, Bp., Argumentum, 2010.
 

Bibó István munkái. Centenáriumi sorozat 1–12. Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, Bp., 2011.

1. Az államhatalmak elválasztása, utószó Karácsony András, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2011.

2. Politikai hisztériák, utószó Dénes Iván Zoltán, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2011.

3. A magyar demokrácia válsága, utószó Perecz László, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2011.

4. 1956, szerk. és utószó ifj. Bibó István, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2011.

5. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága, utószó Dénes Iván Zoltán, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2011.

6. A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai: önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás, utószó Kardos Gábor, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2011.

7. Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem, utószó Dénes Iván Zoltán, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2012.

8. Zsidókérdés, utószó Balog Iván, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2012.

9. Az európai politikai fejlődés értelme, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2012.

10. A jogfilozófiától a politikáig, utószó Balog Iván, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2012.

11. A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái, utószó Dénes Iván Zoltán, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2012.

12. Visszaemlékezések, utószó Hanák Gábor, Bp., Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, 2012.

 

Bibó István összegyűjtött írásai, Bp., Kalligram, 2016 –

Bibó István összegyűjtött írásai I. Szerk. Dénes Iván Zoltán, Bp., Kalligram, 2016.

Bibó István összegyűjtött írásai II. Szerk. Dénes Iván Zoltán, Bp., Kalligram, 2018.

Bibó István összegyűjtött írásai III. Szerk. Dénes Iván Zoltán, Bp., Kalligram, 2020.