Bertha Bulcsu

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Bertha Bulcsu (Nagykanizsa, 1935. május 9. – Budapest, 1997. január 19.)

Háromszoros József Attila-díjas magyar író, publicista. A Digitális Irodalmi Akadémia 1999-ben posztumusz tagjává választotta.

*

Nagykanizsán született 1935. május 9-én. Édesapja tanító volt, édesanyja őt és két kisebb testvérét nevelte. Gyermek- és diákéveit Zalahalápon, Tapolcán, Nemeskeresztúron és Balatongyörökön töltötte. Keszthelyen érettségizett 1953-ban. Politikai okokból nem tanulhatott tovább. A Balaton mellett, Zala megyében, Dunapentelén volt segédmunkás. 1956 őszétől Pécsett először fémnyomó munkásként, majd rövid ideig könyvtárosként dolgozott. 1960–63-ban az Esti Pécsi Napló kulturális rovatvezetője, 1963–67-ben a Dunántúli Napló főmunkatársa. Közben elvégezte a MÚOSZ Újságíró Iskoláját. 1956 előtt kezdett publikálni, első novelláskönyve 1962-ben jelent meg.

Első felesége Nemes Teréz (1956 és 1961 között), egy fiúgyermekük született. Második felesége 1966-tól Nagy Franciska újságíró és író, egy leánygyermekük született.

1967-ben Budapestre költözött. Szabadúszó író, 1971–74-ben az Új Írás szerkesztője, majd főszerkesztő-helyettese, 1976–94-ben az Élet és Irodalom főmunkatársa, 1993-tól a Lyukasóra szerkesztőbizottsági tagja. 1976-ban rövid ideig a Magyar Írószövetség titkára. Tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának.

Életében összesen 26 könyve jelent meg: elbeszélések, regények, tárcák, publicisztikák, karcolatok, interjú-portrék és szociográfia. Több könyvét idegen nyelven is kiadták. A Fürdőigazgató című drámáját a Miskolci Nemzeti Színház mutatta be 1977-ben. Művei alapján három film forgatókönyvét készítette el: Harlekin és szerelmese (rendező: Fehér Imre), Tűzgömbök (rendező: Fehér Imre), A kenguru (rendező: Zsombolyai János). Tizenkét tévéjátékot írt.

Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el 1997. január 19-én.

Fontosabb díjak, elismerések:

1966, 1971, 1975 – József Attila-díj

1978 – SZOT-díj

1981 – Budapest Főváros Művészeti Díja

1986 – Gábor Andor-díj

1991 – Füst Milán-díj

1992 – Táncsics Mihály-díj

1995 – a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

1997 – Alternatív Kossuth-díj (posztumusz)

 

Az életrajzot Vasy Géza írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Lányok napfényben. Elbeszélések. Bp. 1962. Szépirodalmi, 210 p.

Harlekin és szerelmese. Elbeszélések. Bp. 1964. Magvető, 241 p.

Füstkutyák. Regény. Bp. 1965. Szépirodalmi, 195 p.

A nyár utolsó napja. Elbeszélések. Bp. 1968. Szépirodalmi, 260 p.

A bajnok élete. Regény. Bp. 1969. Móra, 281 p. (Kozmosz Könyvek.)

Át a Styx folyón. Elbeszélések, kisregény. Bp. 1969. Szépirodalmi, 353 p.

Tűzgömbök. Regény. Bp. 1970. Szépirodalmi, 227 p.

Meztelen a király. Tizenöt portré. Bp. 1972. Szépirodalmi, 301 p.

Írók műhelyében. Interjú-portrék. Bp. 1973. Szépirodalmi, 486 p.

Balatoni évtizedek. Szociográfia. Bp. 1973. Szépirodalmi, 243 p. (Magyarország felfedezése.)

A kenguru. Regény. Bp. 1976. Móra, 231 p. (Kozmosz Könyvek.)

A Teimel villa. Elbeszélések. Bp. 1976. Szépirodalmi, 250 p.

Délutáni beszélgetések. Interjú-portrék. Bp. 1978. Szépirodalmi, 488 p.

A fejedelem sírja felett. Esszék. Bp. 1980. Szépirodalmi, 390 p.

Ilyen az egész életed. Válogatott elbeszélések. Bp. 1980. Szépirodalmi, 476 p.

Fehér rozsda. Elbeszélések. Illusztrálta: Würtz Ádám. Bp. 1982. Szépirodalmi, 257 p.

Medvetáncoltatás. Elbeszélések, tárcák. Bp. 1983. Szépirodalmi, 363 p.

Különleges megbízatás. Válogatott elbeszélések. Bp. 1983. Zrínyi, 311 p.

Árnyak és lovasok. Elbeszélések és tárcák. Bp. 1986. Szépirodalmi, 334 p.

Te jössz, Lupusz… Regény. Utószó: Funk Miklós. Bp. 1988. Népszava, 285 p.

Willendorfi Vénusz. Tárcák, publicisztikák. Bp. 1988. Magvető, 338 p.

Füstkutyák – A bajnok élete. Regények. Bp. 1989. Magvető, 504 p.

Írók, színészek, börtönök. Interjúk. Bp. 1990. Új Idő Kft., 277 p.

Egy író állatkertje. Vázlatok, karcolatok. Bp. 1992. Schenk, 291 p.

Kémnő a sárkányrepülőtéren. Válogatott elbeszélések. Bp. 1992. Zrínyi, 234 p.

Utazás fehér lavórban. Elbeszélések, tárcák. Bp. 1994. Magvető, 316 p.

Kommunizmus, délutáni napfényben. Elbeszélések, tárcák. Bp. 1996. Magvető, 298 p.

Bertha Bulcsu beszélgetései. Válogatott interjú-portrék. Bp. 1999. magánkiadás, 466 p.

Amerikai fiúk. Rádiójátékok és a Fürdőigazgató című dráma. Utószó: Ekler Andrea. Szekszárd. 2000. Babits, 389 p.

... élni kell, ameddig élünk". Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése (1961-1995). (összeáll., szerk., a mutatót kész. és az utószót írta Pintér László.) Pécs. 2004. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 232 p. (Irodalmunk forrásai.)

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza.

 

Szakirodalom

Önálló kötetek

D. Nagy Imre: A gyanakvó ember. Monográfia. Bp. 2010. Kairosz.

Kiss László Tibor: Balatoni indulás. Bertha Bulcsu regényes ifjúsága. Szombathely. 2011. Selecta Flóra Kft., 250 p.

Periodikumban, alkalmi kiadványban megjelent művek

Tüskés Tibor: Lányok napfényben. Jelenkor, 1962. 881–882. p.

Szederkényi Ervin: Portrévázlat Bertha Bulcsuról. Jelenkor, 1965. 663–668. p.

Béládi Miklós: Füstkutyák. Kritika, 1966/3. 50–52. p.

Tüskés Tibor: Füstkutyák. Kortárs, 1966. 834–836. p.

Tüskés Tibor: A nyár utolsó napja. Kortárs, 1969. 997–998. p.

Olasz Sándor: Át a Styx folyón. Tiszatáj, 1970. 969–971. p.

Pomogáts Béla: Fejezetek egy nemzedék önkereséséhez. Bertha Bulcsu újabb könyveiről. Jelenkor, 1970. 490–496. p. = P. B.: Regénytükör. Bp. 1977. Móra, 290–296. p. (Kozmosz Könyvek)

Szabó B. István: „…mert ő az én történelmem.” Bertha Bulcsu: Tűzgömbök. Új Írás, 1970/8. 123–125. p.

S. Boda András: Interjú-féle Bertha Bulcsuval. Életünk, 1972. 216–219. p.

Kovács Sándor Iván: Meztelen a király. Kritika, 1972/8. 23–24. p. = K. S. I.: Jelenlévő múlt. Bp. 1978. Szépirodalmi, 322–326. p.

Tüskés Tibor: Bertha Bulcsu írói útja. Kortárs, 1972. 1154–1160. p. = T. T.: Pannóniai változatok. Bp. 1977. Szépirodalmi, 191–210. p.

Szabó B. István: Felelősség a Balatonért. Új Írás, 1974/10. 118–119. p.

Takáts Gyula: Balatoni évtizedek. Jelenkor, 1974. 739–746. p. = T. Gy.: A harmónia keresése. Bp. 1979. Szépirodalmi, 269–285. p.

Tüskés Tibor: Balatoni évtizedek. Tiszatáj, 1974/9. 105–107. p.

Bozóky Éva: Beszélgetés a „beszélgetővel”. Könyvtáros, 1975. 480–483. p.

Csűrös Miklós: Írók műhelyében. Kortárs, 1975. 667–669. p.

Földes Anna: Gyermekszemmel, felnőtt ésszel. = F. A.: Próza jelenidőben. Bp. 1976. Gondolat, 282–286. p.

Gáll István: Elmélkedés a kenguruságról. [A Kenguru.] Jelenkor, 1976. 566–568. p. = G. I.: Hullámlovas. Bp. 1981. Móra, 218–223. p. (Kozmosz Könyvek.)

Tüskés Tibor: A Teimel villa. Jelenkor, 1976/7–8. 762–763. p. = T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980. Szépirodalmi, 394–398. p.

Tüskés Tibor: „Utazás napkeletre” (Bertha Bulcsu.) = T. T.: Pannóniai változatok. Bp. 1977. Szépirodalmi.

Szederkényi Ervin: Háborús nemzedékek. [A Teimel villa.] Új Írás, 1977/1. 112–113. p.

Szigeti Lajos: A Teimel villa. Tiszatáj, 1977/11. 95–97. p.

Bertha Bulcsu: Interjú Bertha Bulcsuval. Jelenkor, 1978/10. 919–925. p. = Bertha Bulcsu beszélgetései. 1999. 447–463. p.

Vekerdi László: A jelenkor irodalma. [Délutáni beszélgetések.] Jelenkor, 1979/5. 461–468. p.

Fekete Gyula: Óbudai interjú Bertha Bulcsuval. Jelenkor, 1980/7–8. 587–602. p.

Nádor Tamás: Bertha Bulcsu. = N. T.: 33 x 10. Interjúk és vallomások az ifjúságról és az irodalomról. Bp. 1980. Móra, 50–54. p. (Kozmosz Könyvek.)

Bata Imre: Milyen ez az „egész élet”? [Ilyen az egész életed.] Jelenkor, 1981/7–8. 760–763. p.

Doboss Gyula: Ilyen az egész életed. Kortárs, 1981/7. 1156–1157. p.

Pósa Zoltán: Ilyen az egész életed. Alföld, 1981/9. 69–71. p.

Tüskés Tibor: Ilyen az egész életed. Tiszatáj, 1981/11. 57–60. p.

Szabó B. István: Mit miért teszünk? [Ilyen az egész életed.] Új Írás, 1981/6. 110–111. p.

Szávai János: Álmodozó és szakember. [Ilyen az egész életed.] Új Írás, 1981/6. 112–113. p.

Szendi Zoltán: Fehér rozsda. Jelenkor, 1983/1. 17–21. p.

Fülöp László: Fehér rozsda. Alföld, 1983/2. 88–90. p.

Laczkó András: Fehér rozsda. Tiszatáj, 1983/6. 81–83. p.

Laczkó András: Medvetáncoltatás. Tiszatáj, 1984/1–2. 165–168. p.

Bebesi Károly: Medvetáncoltatás. Jelenkor, 1984/6. 602–605. p.

Borbély Sándor: Bertha Bulcsu, a jelenséglátó. [Pályakezdő novellái, 1965; Közírói munkája, 1984.] = B. S.: Tájékozódás. Bp. 1986. Magvető, 329–339. p.

Doboss Gyula: Árnyak és lovasok. Új Írás, 1987/7. 108–111. p.

Koczkás Sándor: Árnyak és lovasok. Kortárs, 1987/11 157–160. p.

Jolsvai András: Willendorfi Vénusz. Új Írás, 1989/8. 126–128. p.

Száraz M. György: Te jössz, Lupusz… Új Írás, 1989/8. 126–128. p.

Rónay László: Bertha Bulcsu. [Bibliográfiával.] = A magyar irodalom története 1945–1975. III/2. A próza és a dráma. Bp. 1990. Akadémiai, 1072–1076. p.

Molnár Miklós: 5ven író Berthástul 5ven1, és a többi. Kritikai szöveg három könyv örvén. [1979-ben keletkezett szöveg.] Kortárs, 1994/2. 119–128. p.

Bertha Bulcsu emlékszám. Lyukasóra, 1997/3. 1–36. p.

Pomogáts Béla: Elszürkülő balatoni fények. Bertha Bulcsu a hatvanas évektől a nyolcvanas évekig. Árgus, 1997/2. 75–83. p.

Bodnár György: Hol van már a tavalyi kesudió? = B. Gy.: Jövő múlt időben. Bp. 1998. Balassi, 377–383. p.

Bertha Bulcsu emlékkönyv. Szerk.: D. Nagy Imre. Ill.: Eigel István és Tassy Klára. Bp. 1999. Magyar Írók Egyesülete, 155 p. (Lyukasóra könyvek.)

Szeghalmi Elemér: Írók hangulatfényben. Lyukasóra, 2002/2. 12. p.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.

 

Fotók

Borítók

Kéziratok

Szakértő