A digitalizálás alapelvei

A szövegfeldolgozás alapegysége az életmű – a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai nyomtatásban megjelent vagy kéziratos szépirodalmi, irodalomelméleti és egyéb műveinek összessége –, azon belül az egyedi . A honlapon a szövegekhez kétféle úton: a művek teljes katalógusán, illetve az eredeti kötetmegjelenés szerint is el lehet jutni. Az adatbázisba azonban csak azokat a köteteket vesszük fel, amelyek legalább egy új művet tartalmaznak. Ha az adott műből többféle szövegváltozat is létezik, a szerzővel, örökösével vagy az általa megbízott irodalmi szakértővel konzultálva döntjuk el, hogy melyik verziót vagy verziókat szolgáltatjuk.

A feldolgozás fókuszában nem az eredeti kiadás változatlan reprodukálása, hanem a korábban megjelent mű új szövegkiadása áll.

Az adatgyűjteményben egységesítjük a tartalmi jelentést nem hordozó formai, nyomdai megoldásokat.

A feldolgozott (feldolgozásra váró) szövegek köre:

  • kötetek,
  • kötetben meg nem jelent folyóiratközlések,
  • (indokolt esetben) kéziratok,
  • (a saját életmű szempontjából fontos) műfordítások.

A szövegek feldolgozása, szükség szerinti kritikai kiadás előkészítésére alkalmas javítása a tagokkal, örökösökkel vagy az irodalmi szakértőkkel együttműködésben zajlik. Ennek köszönhetően a honlapon publikált szövegek szándékuk szerint megbízható, az eredeti, nyomtatásban megjelent változatnál is pontosabb kiadást jelentenek.

A tagok életrajzát, bibliográfiáját, másodlagos bibliográfiáját, a róluk szóló digitalizált szövegeket a szerzőkkel/irodalmi szakértőkkel való egyeztetés mellett adjuk közre, és rendszeresen frissítjük.

A honlap a Petőfi Irodalmi Múzeum hasonló szolgáltatásokat nyújtó adatbázisaival és portáljaival összehangoltan működik.