A DIA tagjai

A Digitális Irodalmi Akadémia 1998. június 2-án 39 taggal alakult meg, taglétszáma jelenleg (a posztumusz tagokkal együtt) 101. Az alapításban azok az élő írók, költők vehettek részt, akiket 1998-ig Kossuth-díjjal, illetve a Magyar Köztársaság Babérkoszorús Írója/Költője címmel tüntettek ki. Az alakuló ülésen a résztvevők – nagy többséggel – az eredetileg javasolt Digitális Halhatatlanok elnevezést Digitális Irodalmi Akadémiára módosították.

1999-től kezdődően az akadémia évente egyszer ülésezik. Az új élő tagot, illetve posztumusz tago(ka)t a DIA tagjai választják. A választás szabályait a Petőfi Irodalmi Múzeum alapdokumentumai rögzítik.

A tagok a velük kötött felhasználási szerződésben vállalják, hogy nem kizárólagos felhasználási jogot biztosítanak a DIA számára teljes életművük digitális közzétételére. A megállapodás értelmében a tagokat havi ellentételezés illeti meg. Az örökösök megváltása egy összegben történik.

Alapító tagok

Ágh István, Bertók László, Bodor Ádám, Csoóri Sándor, Dobos László, Esterházy Péter, Faludy György, Fejes Endre, Gyurkó László, Gyurkovics Tibor, Határ Győző, Hubay Miklós, Jókai Anna, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Kertész Imre, Konrád György, Kuczka Péter, Lakatos István, Lászlóffy Aladár, Lator László, Lázár Ervin, Méray Tibor, Mészöly Miklós, Moldova György, Nádas Péter, Orbán Ottó, Parti Nagy Lajos, Petri György, Rákos Sándor, Rakovszky Zsuzsa, Sánta Ferenc, Somlyó György, Spiró György, Sütő András, Szabó Magda, Szakonyi Károly, Takáts Gyula, Tandori Dezső

A DIA új, elhunyt és posztumusz tagjai 1998 óta

1998. június 2., DIA-ülés: posztumusz tagok: Illyés Gyula, Mándy Iván, Nemes Nagy Ágnes, Németh László és Szabó Lőrinc.

1998 december: A program indításakor adminisztratív tévedés következtében – a Kossuth-díjjal és Babérkoszorúval kitüntetett írókon, költőkön kívül – négy Széchenyi-, illetve Állami-díjas író is felkérést kapott a csatlakozásra. A sajnálatos tévedés kiderülésekor, még a DIA megalakulása előtt, a Petőfi Irodalmi Múzeum visszavonta a felkérést. 1998 decemberében Hámori József, a nemzeti kulturális örökség minisztere az érintetteket ért méltatlan és megalázó helyzet jóvátétele érdekében a Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságánál kezdeményezte, hogy Fekete Sándor, Lengyel Balázs, Nemeskürty István és Rába György a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai sorába kerüljön. A Bizottság a kezdeményezést jóváhagyta. Nemeskürty István a felkérést köszönettel visszautasította.

1999. június 7., DIA-ülés: posztumusz tagok: Bertha Bulcsu, Nagy László, Pilinszky János, Tamási Áron és Tersánszky Józsi Jenő. Az év folyamán elhunyt Kuczka Péter és Rákos Sándor.

2000. január 21., DIA-ülés: új tag: Csukás István.

2000. december 8., DIA-ülés: új tag: Gergely Ágnes, posztumusz tagok: Csorba Győző, Füst Milán, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kormos István és Kardos G. György. Az év folyamán elhunyt Petri György.

2001. június 14., DIA-ülés: új tag: Tolnai Ottó. Az év folyamán elhunyt Fekete Sándor és Mészöly Miklós.

2002: az év folyamán elhunyt Lakatos István és Orbán Ottó.

2003. február 10., DIA-ülés: új tag: Bella István.

2004. március 22., DIA-ülés: új tag: Krasznahorkai László.

2005. június 9., DIA-ülés: új tagok: Marsall László és Utassy József.

2006. december 20., DIA-ülés: új tag: Oravecz Imre. Az év folyamán elhunyt Bella István, Faludy György, Határ Győző, Lázár Ervin, Somlyó György és Sütő András.

2007. június 1., DIA-ülés: új tag: Takács Zsuzsa. Az év folyamán elhunyt Gyurkó László, Lengyel Balázs és Szabó Magda.

2008. június 4., DIA-ülés: új tag: Kovács András Ferenc, posztumusz tag: Ottlik Géza. Az év folyamán elhunyt Gyurkovics Tibor, Sánta Ferenc és Takáts Gyula.

2009. szeptember 18., DIA-ülés: új tag: Závada Pál, posztumusz tag: Kassák Lajos. Az év folyamán elhunyt Lászlóffy Aladár.

2010. szeptember 16., DIA-ülés: új tag: Szilágyi István. Az év folyamán elhunyt Utassy József.

2011. szeptember 20., DIA-ülés: új tag: Darvasi László, posztumusz tag: Páskándi Géza. Az év folyamán elhunyt Hubay Miklós és Rába György.

2012. szeptember 20., DIA-ülés: új tag: Várady Szabolcs, posztumusz tag: Zelk Zoltán.

2013. szeptember 20., DIA-ülés: új tag: Buda Ferenc, posztumusz tag: Szentkuthy Miklós. Az év folyamán elhunyt Marsall László.

2014. szeptember 18., DIA-ülés: új tag: Pályi András, posztumusz tag: Örkény István. Az év folyamán elhunyt Dobos László.

2015. szeptember 22., DIA-ülés: új tag: Kántor Péter, posztumusz tag: Baka István és Vas István. Az év folyamán elhunyt Fejes Endre és Juhász Ferenc.

2016. szeptember 13., DIA-ülés: új tag: Balla Zsófia, posztumusz tag: Déry Tibor. Az év folyamán elhunyt Csoóri Sándor, Esterházy Péter és Kertész Imre.

2017. szeptember 26., DIA-ülés: új tag: Marno János, posztumusz tag: Áprily Lajos és Nagy Gáspár. Az év folyamán elhunyt Jókai Anna.

2018. szeptember 17., DIA-ülés: új tag: Lengyel Péter, posztumusz tag: Hajnóczy Péter és Vasadi Péter. Az év folyamán elhunyt Kányádi Sándor.

 

2019

június 21. Demeter Szilárdnak, a PIM főigazgatójának javaslatára rendkívüli szavazási eljárással posztumusz taggá választották Térey Jánost.

szeptember 16., DIA-ülés: új tag: Bari Károly és Ferencz Győző, posztumusz tag: Mózes Attila.

november 20. A DIA alapszabályának módosítása után a PIM főigazgatójának javaslatára, rendkívüli szavazási eljárással, 2020. január 1-i hatállyal taggá választották a Nemzet Művésze címmel irodalmi kategóriában kitüntetetteket: Czakó Gábort, Dobai Pétert, Kalász Mártont, Kiss Annát, Tornai Józsefet és Tőzsér Árpádot. 

Az év folyamán elhunyt Konrád György és Tandori Dezső.

 

2020

június 4. A DIA tagjai rendkívüli szavazási eljárással hozzájárultak ahhoz, hogy tárgyalások kezdődjenek 113 magyarországi, határon túli és emigráns alkotó posztumusz akadémiai tagságáról. A PIM főigazgatója által szavazásra felterjesztettek listája széles körben lezajlott jelölési folyamat után, öttagú, eseti szakmai bizottság döntésével alakult ki. 

Az év folyamán elhunyt Bertók László, Csukás István és Tornai József.

 

A DIA élő tagjai (és tagságuk kezdete)

Ágh István (1998), Balla Zsófia (2016), Bari Károly (2019), Bodor Ádám (1998), Buda Ferenc (2013), Czakó Gábor (2020), Darvasi László (2011), Dobai Péter (2020), Ferencz Győző (2019), Gergely Ágnes (2000), Kalász Márton (2020), Kántor Péter (2015), Kiss Anna (2020), Kovács András Ferenc (2008), Krasznahorkai László (2004), Lator László (1998), Lengyel Péter (2018), Marno János (2017), Méray Tibor (1998), Moldova György (1998), Nádas Péter (1998), Oravecz Imre (2006), Parti Nagy Lajos (1998), Pályi András (2014), Rakovszky Zsuzsa (1998), Spiró György (1998), Szakonyi Károly (1998), Szilágyi István (2010), Takács Zsuzsa (2007), Tolnai Ottó (2001), Tőzsér Árpád (2020), Várady Szabolcs (2012), Závada Pál (2009)

Néhai tagok

Bella István, Bertók László, Csoóri Sándor, Csukás István, Dobos László, Esterházy Péter, Faludy György, Fejes Endre, Fekete Sándor, Gyurkó László, Gyurkovics Tibor, Határ Győző, Hubay Miklós, Jókai Anna, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Kertész Imre, Konrád György, Kuczka Péter, Lakatos István, Lászlóffy Aladár, Lázár Ervin, Lengyel Balázs, Marsall László, Mészöly Miklós, Orbán Ottó, Petri György, Rába György, Rákos Sándor, Sánta Ferenc, Somlyó György, Sütő András, Szabó Magda, Takáts Gyula, Tandori Dezső, Utassy József

Posztumusz tagok

Áprily Lajos, Baka István, Bálint Tibor, Bertha Bulcsu, Csorba Győző, Déry Tibor, Füst Milán, Hajnóczy Péter, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kardos G. György, Kassák Lajos, Kormos István, Mándy Iván, Mózes Attila, Nagy Gáspár, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Ottlik Géza, Örkény István, Páskándi Géza, Pilinszky János, Szabó Lőrinc, Szentkuthy Miklós, Tamási Áron, Tersánszky Józsi Jenő, Térey János, Tornai József, Vas István, Vasadi Péter, Zelk Zoltán