A Tamási Áron ravatalánál elmondott beszéd kézirata

(a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárának gyűjteményéből)