Koestler, Arthur

Koestler, Arthur

Biography

Író, újságíró, társadalomfilozófus. Budapesten született, zsidó családból származik. Az iskoláit Budapesten kezdi, de az első világháború kitörése után 1919-ben Bécsbe költöznek. Itt folytatja középiskolai majd be nem fejezett elektromérnöki egyetemi tanulmányait.
Az egyetemi évek alatt kerül kapcsolatba a cionista mozgalommal, ennek hatására 1926-ban Palesztinába települ. Itt – egy évnyi sodródás után – újságíróként helyezkedik el, az Ullstein-cég közel-keleti tudósítója lesz. Jeruzsálem után Párizsba, majd Berlinbe helyezik át. 1931-ben belép a Német Kommunista Pártba. 1932–33 fordulóján, miután párttagsága miatt elbocsátják – beutazza a Szovjetuniót.
Hazatérve – az út tapasztalatából okulva és az 1936-ban kezdődő tisztogatások miatt – eltávolodik a kommunizmustól, és 1939-ben kilép a pártból. 1936-ban a News Chronicle tudósítójaként részt vesz a spanyol polgárháborúban; Franco csapatai Malagában elfogják, halálra ítélik. Az angol kormány tiltakozása menti meg a haláltól.
Szabadulása után kezdi írni a világhírt megteremtő, a szovjet koncepciós pereket leleplező fő művét – Sötétség délben címmel. Franciaország német megszállása után 1940-ben Angliába költözik.
A második világháborúban az angol hadseregben szolgál, utána a Manchester Guardian munkatársa lesz. 1940-ig magyar állampolgár volt, de műveit németül és angolul írta.
Idős korában Parkinson-kórban szenvedett, 1983-ban feleségével együtt öngyilkosságot követett el.