Rugdaló

a foci kezdetei a grundon

1868-ban iskolaügyi reformot indítottak el. Rendeletet hoztak a szabad játékokra, szabadtéri játszótársaságok alakítására. Az  elsők: a budapesti Református Főgimnázium valamint az V. Kerületi Állami Főreáliskola. 
„…az ifjúság kész volt sportegyesületesdit játszani…” 
 
"Ma már tudjuk, hogy az első "footballt" Esterházy Miksa, a Monarchia attaséja hozta be 1875-ben. 1879-ben következett a szabályok leírása, pl. Molnár Lajos könyve: A football (ejtsd futbaal), vagyis rugdaló, a legrégibb angol játékok egyike.
 
 
Országos ifjúsági tornaversenyeket 1880-tól rendeztek.  1881-ben a testnevelési tapasztalatokat Felméri Lajos (1840-1994), a Kolozsvári Egyetem tanára írta meg tanulmányában. 1879-ben állami megbízással tanulmányúton vett részt Angliában...
 
A cricket után mindjárt a kirugólabda (football) következik, mert ez is a legnagyobb mértékben fejleszti az életben leghasznosabb szellemi tulajdonságokat: a bátorságot, hidegvérűséget, önzetlenséget és lélekjelenlétet. E játékban is igen sok az észi elem. Tekintélyes orvosok állítása szerint a kitünő football-játékosok inkább boldogulnak az életben, mint a könyv-búvó (bookish) és iskolai jutalomnyertes ifjak (prizemen).”
 
(Felméri Lajos: Az iskolázás jelene Angliában, 1881.)
 
 
 
Felméri hatása alatt kezdtek pl. már 1881-ben labdát rúgni a Budapesti Református Főgimnáziumban. Mindez szép, mondja a türelmes olvasó, de hát játszottak valahol nálunk futballt 1896 előtt? E kérdésre azt kell felelnünk, hogy igenis játszottak. Nem nyilvános matchen ezernyi közönség előtt, nem is a szabályszerű association-játékot, amelyhez megfelelő pályák sem voltak, de igenis játszottak futballt. Nos, iskoláinkban akadunk rá az első gyakorlati futballnyomokra.  Molnár Sándor ( A túlterhelésről és játékokról) írt A Herkules 1886. május 2.-i számában A Szabadtéri Játszótársaság szabályai a tanári szék által 1882-ben helybenhagyattak. E társaság számos kirándulásai alkalmával gyakorolta  különösen a labdázást, a footballt is.
1895-ben tanfolyamot szerveztek tornatanárok számára a szabályok megismertetése végett.”
 
(Siklóssy László: A magyar sport ezer éve, III. kötet, a modern sportélet előkészítése 1875-1896. Országos Testnevelési Tanács, 1929.)
 
„Az 1890-es évek elején a korcsolyák és kerékpárok mellett egy-egy budapesti divatáru üzlet szerény reklámjai között a "football" is feltűnt.
 
 
A kezdetleges pályák, grundok környékén lakók az állandó zaj és a gyakran előforduló ablaktörések miatt nézték ellenséges szemmel a játékot. Rövid idő alatt terjedt, akár házilag is elkészíthető labda kellett csak hozzá, a kaput könnyű volt kijelölni, hozzájárult a gyors népszerűvé válásához, játszottak mindenütt, ahol elegendő hely volt.”
 
(Gombócz Márta: A magyar futball kezdetei, História, 2003. 8-9.)
 
 
 

galéria