Baráth Ferenc és Molnár Ferenc találkozása

a Budapesti Református Főgimnáziumban - megjelent Balogh Mihály: "Tiszteletpéldány" című tanulmánykötete.

Molnár Ferenc első könyvéről

 
 
A  világhírű drámaírónak, A Pál utcai fiúk szerzőjének 1898-ban jelent meg az első kötete nyomtatásban, Magdolna és más elbeszélések címen.  Így tudják ezt Molnár életrajzírói, így tartják nyilván a Molnár-bibliográfiák.
Pedig már öt évvel korábban, 1893-ban készült egy kis könyv, amelynek szerkesztője szintén Molnár volt, akkor még eredeti nevén, Neumann Ferencként. Az Olvasókönyv a poétikához 108 oldalas irodalmi szöveggyűjtemény, amelyet osztálytársai használatára szerkesztett és saját, otthoni nyomdagépén sokszorosított a Budapesti Református Főgimnázium hatodikos diákja. Kedvenc tanára, Baráth Ferenc tanította a poétika tantárgyat a maga írta tankönyvéből, amelyhez nem volt olvasókönyvük. Ezt a hiányt igyekezett pótolni a gimnazista Molnár.
A kunszentmiklósi születésű, 1904-ben gyermektelenül elhunyt Baráth könyvtára volt iskolája, a Kunszentmiklósi Református Gimnázium könyvtárába került. A gyűjteményben lappangó olvasókönyvet, a tanár tiszteletpéldányát az 1990-es években fedezte fel Balogh Mihály tanár, könyvtáros.
Kiderült, hogy – bár 1923-ban a Színházi Élet hasábjain már fölbukkant a kötet, mint Molnár-kuriózum – az irodalomtörténetben lényegében ismeretlen, és a kunszentmiklósi példányon kívül többnek a létezéséről egyelőre nem is lehet tudni.
 
A budapesti református főgymnasium VI-ik osztályában, 1893-ban, a poetikát tanultuk és ehhez segédkönyvül állította össze Neumann Ferenc 15 éves osztálytársunk a kis olvasó könyvet, hogy hozzáférhetővé tegye tanulótársainak jeles költők, drámaírók műveit.
A költeményeket és a drámák szemelvényeit kiválogatva, lemásolta, sokszorosította és a jelzett című könyvben összegyűjtve kiadta.”
 
(Barna Béla: Egy könyv 30 éves jubileumára. Színházi Élet, 1923. 25. sz.)
 
A könyv újra felfedezője, Balogh Mihály: Tiszteletpéldány. Baráth Ferenc és Molnár Ferenc találkozása a Budapesti Református Főgimnáziumban címen megírta az Olvasókönyv… keletkezéstörténetét, s megszületésének kor- és oktatástörténeti hátterét. A kötet 2008-ban jelent meg, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) Mesterek és Tanítványok című sorozata részeként, a kunszentmiklósi önkormányzat kiadásában.
 
(A kötet megrendelhető a kiadónál: Polgármesteri Hivatal, Kunszentmiklós, 6090 Kálvin tér 12.; e-mail: baskizsuzsa@citromail.hu, Tel: 06-30-951-0133, vagy a szerzőnél: e-mail: gerence@freemail.hu, tel: 06-70-775-9930)

galéria