a Gitt-egylet tagjai

Weisz alapító elnök, Barabás pecsétőr és akivel állandó pártharcot folytatott: Kolnay pénztárnok...

valamint Csele zászlóőr, Leszik jegyző, Richter labdatáros és Nemecsek titkár

"- …Mindenekelőtt azt akarom tudni, hogy ki alapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egylet  alapítását nem tűröm meg!…
- A Weisz
 
- …Először is mondd meg nekem, mi az a gitt? - felelet helyett Weisz kivett a zsebéből egy hatalmas gittet, és letette az asztalra…
- Hát ha gitt van, akkor megint egylet is van! A grundon megtartjuk a közgyűlést.
...
 
Kolnay, a pénztárnok
 
- ...az én papám orvos, és délelőtt komfortáblin jár a betegekhez, és egyszer elvitt, és a kocsiablakból kiszedtem a gittet, és az nagyon jó puha gitt volt, és akkor az egylet adott hat hatost, hogy magam üljek be abba a kocsiba, és én délután beleültem, és kimentem vele a Tisztviselőtelepig, és kiszedtem belőle a gittet, mind a négy ablakból, és akkor gyalog jöttem haza a telepről... - ... a zsebébe nyúlt Kolnay. Neki se volt kisebb zsebe, mint Csónakosnak. Kotorászni kezdett benne, és sorra kirakott az asztalra belőle mindent. Mindenekelőtt egy forint negyvenhárom krajcár került elő. Aztán két darab ötkrajcáros bélyeg, egy zárt levelezőlap, két darab egykoronás okmánybélyeg, nyolc új toll és egy színes üveggolyó...
 
Barabás, a pecsétőr
 
...szépen letette a gumiból készült bélyegzőt a zöld tanári asztalra, a hozzá való tintapárnás bádogskatulyával együtt. A tanár megnézte a pecsétnyomót. Ez volt ráírva: Gittgyűjtő Egyesület, Budapest, 1889. Rácz tanár úr elfojtotta a mosolygását, és megint megcsóválta a fejét. Ezen felbátorodott Barabás. Az asztal felé nyúlt, és vissza akarta venni a pecsétnyomót. De a tanár úr rátette a kezét.
- Mit akarsz?
- Kérem - vágta ki Barabás -, én esküt tettem, hogy inkább az életemmel is megvédelmezem a pecsétet, de a kezemből ki nem adom...
... Akkor - szólt [Barabás] - tessék a Cselétől is elvenni a zászlót!
- Hát zászló is van? ...
 
...Csele benyúlt a zsebébe, és egy picike kis drótnyelű zászlót húzott onnan elő. Ezt is a nővére csinálta, mint a grund zászlaját. Általában az ilyen varrni való dolgokat mind a Csele nővére csinálta. De ez a zászló piros-fehér-zöld volt, s ez volt ráírva: „Gittgyűjtő Egyesület, Budapest, 1889. Esküszünk, hogy rabok továb nem leszünk!” 
- ...az elegáns Csele büszkén kiállott a tanár elé, s elhatározta, hogy most ő is római jellem lesz...
- Kérem, tanár úr, én is hoztam az egyletnek gittet...Odahaza összetörtem a madárfürdőkádat, és a mamám becsináltatta, és én rögtön kiszedtem a gittet...
...Hm - szólt a tanár úr -, ki az a finom madár, aki a tovább-ot egy b-vel írja? Ki írta ezt? ... - Ekkor Csele gondolt egyet. Azt gondolta, hogy miért mártsa ő be a bajba a fiúkat. A tovább-ot ugyan Barabás írta egy b-vel, de miért szenvedjen Barabás? Tehát szerényen ezt mondta:
- A nővérem írta, kérem. - És nyelt egyet utána. Nem volt szép tőle, de megmentette ezzel a pajtását...
 
...                      Ezennel beírom végig csupa nagybetűvel:
NEMECSEK ERNŐ
Leszik jegyző s. k.
 
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, szemelvények)

galéria