Édesapja

Neumann Mór (1848–1907)

"Édesapja Neumann Mór orvos, szécsényi zsidó családból származik. Az a bizonyos „aranyos doktor bácsi”, akit nagyon szerettek a környéken.
Sebész képesítést szerzett, volt katonaorvos, a budapesti kolerajárvány idején résztvett a közegészségügy javításában. Kopott kocsiját kis, sárga ló húzta, ezen közlekedett a városban.
1870-ben az Általános Munkás Betegsegélyző és Rokkant Pénztár alapításában is közreműködött, majd tíz évig ennek orvosaként tevékenykedett a VIII. és IX. kerületben. Később saját kérésére a Ganz-gyárba került, az első magyar üzemorvosként tartják számon... 
Gustav Eiffel, a nagy francia építész budapesti tartózkodása alatt háziorvosának választotta. Az Eiffel-torony tervezője a Margit-hidat és a Nyugati pályaudvart alkotta, sokszor megemlékezett a „mon bon docteur”-ről, Molnár apjáról…Az író tréfálkozva hozzátette:
 
„Mi sem bizonyítja jobban, hogy a papa jó orvos volt, minthogy Eiffel 91 évig élt.”
 
(Stella Adorján: A Pál utcai fiúk költője)
 
"Fiát hite szerint, szigorúan nevelte. 
„Édesatyámmal sűrűn mentem diákkoromban a Dohány utcai templomba […]” – írta Molnár Ferenc.
 
(Csordás Lajos: Molnár Ferenc)