1908–1952

A sikeres író élete

1908–1911   A Liliom c. darab vígszínházi bemutatójának kudarca után idegösszeomlást kap. Beleszeret a női főszerepet játszó Varsányi Irénbe, akinek férjével párbajozik, s emiatt börtönbe kerül. A csalódások hatására öngyilkosságot kísérel meg.
 
1912–1914   Otthagyja a Pesti Naplót, és Miklós Andorral megalapítja Az Est c. lapot. Megismerkedik Fedák Sárival, a sikeres primadonnával, akit később feleségül vesz. Sokat utazgat.
 
1915–1918  A háború alatt haditudósító. Írásait a bécsi Neue Freie Presse és Az Est lapok közlik. Később kötetben is megjelenteti őket Egy haditudósító emlékei címmel.
 
1918–1922   A forradalom idején az „Otthon” irodalmi egyesület elnöke lesz. A bukás után néhány hónapig külföldön tartózkodik. Beleszeret a fiatal színésznőbe, Darvas Lilibe. Meglepetésre mégsem őt, hanem Fedák Sárit veszi feleségül. Közben a Vígszínház sikerrel játssza A hattyú c. vígjátékát.
 
1923–1927   Hivatalosan is elválik Fedák Sáritól, és elveszi Darvas Lilit. Külföldön egyre sikeresebb, hazájában viszont sokszor támadják. Darabjait a tengerentúlon is bemutatják, és a Fehér Házban fogadja az Egyesült Államok elnöke. A párizsi Odeon Színház bemutatja A hattyú című darabját, két nap múlva átveszi a Becsületrend lovagja kitüntetést.
 
1928–1939   A Franklin Társulat húszkötetes életműsorozatot ad ki a tiszteletére. Nagy szorgalommal ír elbeszéléseket, vígjátékokat.
1931-ben végleg emigrál. Megismerkedik Bartha Vandával, aki a titkárnője, irodalmi tanácsadója lesz.
 
1940–1947 A háború kitörése után először Genfben, majd New Yorkban telepedik le. Az új környezetet soha nem tudta megszokni. Még írogat, de egyre többször küzd egészségügyi problémákkal. Otthon maradt barátainak halálhíre nagyon megrendíti.
 
1947–1952   Bartha Vanda öngyilkos lesz. Molnár egyetlen támasza 
Darvas Lili marad. 1948-ban születésnapjára meghívják Magyarországra, de elutasítja a    kérést. Egyre rosszabb idegállapotba kerül, alig mozdul ki szobájából. 1952. április 2-án hal meg New Yorkban. Sírján ez áll: "Te csak most aludjál, Liliom."