A kiállításról

100 éves a Nyugat

A PIM kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2008. március 28. – december 31.

A százéves Nyugatra emlékező kiállításunkkal nemcsak egy folyóirat megalakulását, nemcsak a hasábjain formálódó irodalmi modernség megszületését ünnepeljük, hanem egész esztétikai kultúránk, közgondolkodásunk, ízlésünk, kritikai szemléletünk korszerűsödését is. Az irodalom megújulásáért és autonómiájáért küzdő írók a lap hasábjain kezdetektől szolidaritást vállaltak a társművészetekkel, Bartók és Kodály új korszakot nyitó zenéjével, támogatták a modern képzőművészet rokon törekvéseit, figyeltek a színház, a könyvművészet újító tendenciáira, s nagy nyitottsággal ismerték fel az akkor formálódó film- és fotóművészet jelentőségét. Mélységesen meg voltak győződve arról, hogy mindezzel a progressziót szolgálják.
A kölcsönös inspirációnak köszönhetően jöttek létre Rippl-Rónai József íróportréiBabitsról, Móriczról, Karinthyról, Szabó Lőrincről, Osvát Ernőről, Fenyő Miksáról és Schöpflin Aladárról; e pasztell-sorozat híres darabjai több helyről összegyűjtve most kiállításunkon együtt megtekinthetők. A folyóiratban megjelenő kritikák korán felismerték Czigány Dezső, Csók István, Derkovits Gyula, Egry József, Gulácsy Lajos, Iványi Grünwald Béla, Perlrott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos alkotásainak jelentőségét; a méltatások alapján válogattuk tárlatunk képanyagát.
A huszadik századi magyar színház-, zene- és filmkritika története is összefonódott a Nyugattal. A folyóirat és a vele együtt működő könyvkiadó több mint három évtizedes történetét, az alapító nagy alkotók gyakran konfliktusokkal teli műhelymunkáját, művészek, zenészek és szerkesztők ösztönző sokféleségét fényképek, kéziratok, kották, relikviák, festmények, játékos adatbázisok, archív film- és hangfelvételek egymásra rímelő világával mutatjuk be.
 
A kiállítás főkurátora: Kelevéz Ágnes irodalomtörténész
Kurátor: Szilágyi Judit irodalomtörténész
 
A kiállítás rendezésében közreműködött: Király Erzsébet művészettörténész (MNG), Buda Attila irodalomtörténész (ELTE BTK), Wilheim András egyetemi adjunktus (LFZE), Gajdó Tamás színháztörténész (OSZMI), Balogh Gyöngyi filmtörténész (MNF)
 
Látványterv: Juhász Tibor, Koczka István és Kemény Gyula
Grafikus: Gaál Réka
 
Közreműködő intézmények: FSZEK Budapest Gyűjtemény, Országos Széchényi Könyvtár, MTA Könyvtár Kézirattára, Magyar Nemzeti Galéria, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum, Magyar Nemzeti Filmarchívum, MTA Színháztudományi Intézet
 
Külön köszönjük azoknak a magángyűjtőknek, akik a tulajdonukban lévő dokumentumokat a rendelkezésünkre bocsátották.

galéria